DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

402111-16 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW872
Figura A
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
Figura B1
Figura B2
d
l2
l3
d
j2
k
e
m1
2
m
l1
l
Figura C1
n3
s
i
g
n2
n
n1
f
Figura C3
Figura C2
o1
t2
g
o
3
Figura C4
Figura C5
p
Figura C6
t1
t6
4
t5
t4
g
t
t3
t6
t2
q
r
Figura D1
w
t1
x1
Figura D2
w
v
t2
g
Figura E
u
x
y
5
Figura F
u
c
d
i
Figura G
6
FIERĂSTRĂU PENTRU METALE
DW872
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
(Numai pentru Regatul
Unit şi Irlanda)
V
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol
min-1
Diametru disc
mm
Alezaj disc
mm
Grosime corp disc
mm
Grosime secţiune disc
mm
Număr dinţi disc
Capacitate de tăiere transversală la 90°
circular
mm
pătrat
mm
dreptunghiular
mm
neregulat
mm
Capacitate de tăiere transversală la 45°
circular
mm
pătrat
mm
dreptunghiular
mm
neregulat
mm
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW872
230
230/115
2
2 200
1 300
355
25,4
1,8
2,2
70
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
95,0
3,0
108,0
3,0
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 61029-1, EN 61029-2-9:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 61029 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
nivelului vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Regatul Unit şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Regatul Unit şi Irlanda
Unelte la 115 V
16 Amperi, reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
7
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DW872
DEWALT declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică" au fost concepute în
conformitate cu normele: 2006/42/CE,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 –
300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator de
izolare sau un disjunctor de protecţie acţionat
de curentul de scurgere la pământ (FI).
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi persoanele neimplicate efectiv în
activitate, în special copiii, să atingă unealta
sau cablul prelungitor şi ţineţi-i la distanţă de
zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.10.2009
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte elctrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
8
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi ferăstraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de
protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf dacă operaţiile de lucru produc praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că acestea sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu
pentru a scoate unealta din priză. Ţineţi
cablul departe de surse de căldură, ulei şi
muchii ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta
ţinând-o de cablu.
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi folosi
mâinile şi astfel puteţi avea ambele mâini
libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a opera cu unealta
de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de lubrifiere şi de schimbare
a accesoriilor. Inspectaţi periodic uneltele şi,
în cazul în care sunt deteriorate, prevedeţi
repararea acestora la un centru de service
autorizat. Ţineţi mânerele şi întrerupătoarele
uscate, curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
cabluri prelungitoare de exterior, marcate
corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi unealta şi cblul
de alimentare pentru a vă asigura că vor
funcţiona corect şi îşi vor îndeplini funcţiile
pentru care au fost concepute. Verificaţi
alinierea părţilor mobile, blocarea acestora,
ruperea componentelor, montarea lor şi
orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor. O apărătoare sau altă componentă
defectă trebuie reparată sau înlocuită
corespunzător de către un centru de service
autorizat dacă nu este specificat altfel în acest
manul. Înlocuirea întrerupătoarelor defecte
trebuie făcută de către un centru de service
autorizat. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Făceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
9
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
pentru metal
• Nu utilizaţi discuri de fierăstrău care sunt
deteriorate sau deformate;
• Utilizaţi doar discuri de fierăstrău recomandate
de producător şi care sunt conforme cu
EN 847-1;
• Nu utilizaţi discuri de fierăstrău fabricate din
oţel rapid;
• Purtaţi echipament de protecţie adecvat ori de
câte ori este necesar; acesta poate include:
– apărătoare pentru urechi pentru reducerea
riscului de pierdere a auzului;
– echipament de protecţie pentru ochi;
– protecţie respiratorie pentru reducerea
riscului de inhalare a prafului;
– mănuşi pentru manipularea discurilor de
fierăstrău (discurile trebuie transportate întrun dispozitiv de protecţie ori de câte ori este
posibil) şi a materialelor dure;
ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE
• Instrucţiuni pentru utilizator asupra factorilor
care influenţează expunerea la zgomot (ex.
utilizarea discurilor de fierăstrău concepute
pentru reducerea nivelului de zgomot emis,
discul de fierăstrău şi întreţinerea utilajului);
• Raportaţi defecţiunile utilajului, inclusiv ale
apărătorilor sau discurilor, imediat ce sunt
depistate.
UTILIZAREA ÎN SIGURANŢĂ
• Selectaţi discul corect pentru materialul ce
urmează a fi tăiat;
• Nu utilizaţi fierăstrăul pentru a tăia alte materiale decât cele recomandate de producător;
• Informaţii referitoare la ridicare şi transport.
Pentru a ridica şi a susţine fierăstrăul pentru
metal priviţi figura F.
• Utilizaţi discuri de ferăstrău bine ascuţite.
Respectaţi viteza maximă marcată pe discul
fierăstrăului;
• Asiguraţi-vă că distanţierele şi inelele axului
sunt adecvate pentru scopul menţionat de
producător;
• Evitaţi să îndepărtaţi orice resturi sau alte părţi
ale piesei de prelucrat din zona de lucru în
timp ce utilajul este în funcţiune şi atunci când
capătul nu se află în poziţia de repau;
• Asiguraţi-vă că utilajul este întotdeauna stabil
şi sigur. (ex. fixat pe un banc de lucru)
• Pentru susţinerea pieselor lungi vedeţi
figura C3.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
– vătămări cauzate de atingerea componentelor
ce se rotesc
– vătămări cauzate de distrugerea discului de
debitat.
Aceste riscuri sunt cele mai evidente:
– în raza de lucru
– în raza componentelor rotative ale utilajului
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale discului rotative a fierăstrăului.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Nu utilizaţi fierăstrăul fără ca apărătorile să
fie montate pe poziţie, să fie în stare bună de
funcţionare şi întreţinute corespunzător;
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Păstraţi podeaua din jurul utilajului dreaptă,
bine întreţinută şi liberă de materiale
nefolositoare, de ex. aşchii sau bucăţi rezultate
în urma debitării;
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Prevedeţi o iluminare generală sau locală
adecvată;
• Asiguraţi-vă că operatorul este pregătit
corespunzător pentru utilizarea, reglarea şi
operarea utilajului;
10
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A)
Codul pentru dată (z), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Fierăstrău pentru metale
1 Disc de debitat
1 Cheie hexagonală
1 Dispozitiv de strângere verticală
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Mâner principal
c. Mâner de transport
conform cu DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
metale nefieroase (ex. aluminiu, alamă, cupru),
oţel inoxidabil şi materiale sintetice (ex. PVC).
Această unealtă nu este concepută pentru a fi
folosită la debitarea obiectelor din fontă, cărămidă,
faianţă sau materiale ceramice. Nu utilizaţi
niciodată unealta pentru debitarea pieseler de
lucru din magneziu.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste fierăstraie pentru metal sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. prezintă izolare dublă în
conformitate cu standardul EN 61029;
prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care este necesară înlocuirea cablului
de alimentare, unealta va fi reparată doar de agent
de service autorizat sau de un electrician calificat.
f. Menghină
Înlocuirea ştecherului de
alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
g. Ghidaj lateral
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
d. Apărătoare
e. Buton de blocare a axului
h. Găuri de montare
i. Masă de debitat
j. Cheie hexagonală
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Fierăstrăul dumneavoastră pentru metale DEWALT
a fost conceput pentru debitarea materialelor
din metal de diferite forme: conducte de apă şi
gaz, cornier, profile în U, bare în T, tije metalice,
şuruburi, etc. Prin utilizarea discului de debitare
potrivite, acesta poate tăia obiente din metal
laminat la cald sau la rece, oţel pentru construcţii
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
11
Montarea unui ştecher la
utilajele de 115 V (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
• Ştecherul montat trebuie să respecte normele
BS EN 60309 (BS4343), 16 Amp, poziţie de
contact la împământare 4h.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă
întotdeauna că este fixată ferm şi
corect clema cablului pe învelişul
acestuia.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Montarea pe bancul de lucru
(fig. A)
Găurile de montaj (h) au scopul de a facilita
montarea pe bancul de lucru.
Demontarea şi montarea unui
disc de fierăstrău (fig. A, B1 şi
B2)
1. Cu braţul în poziţie de repaus, folosiţi
marginea (j2) pentru a glisa apărătoarea (d)
înapoi. Lăsaţi apărătoarea retrasă (fig. B1).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat dispozitivul de blocare
a axului (e) (fig. B2).
3. Rotiţi discul de debitat până când se
blochează.
12
4. Îndepărtaţi capacul şurubului (k) (fig. B1).
5. Folosind cheia hexagonală (j), scoateţi şurubul
(l) rotind în sens invers acelor de ceasornic şi
apoi scoateţi şaiba de blocare (l1), şaiba plată
(l2) şi flanşa de fixare (l3) (fig. B2).
6. Înlocuiţi discul de debitat (m). Asiguraţi-vă că
noul disc de debitat este poziţionat pe flaşă
(m1), în direcţia corectă de rotire.
7. Fixaţi discul cu flanşa de fixare (I3), şaiba
plată (l2), şaiba de blocare (l1) şi şurubul (l).
8. Deplasaţi apărătoarea înapoi în jos şi eliberaţi
dispozitivul de blocare a axului (e).
AVERTISMENT: Dinţii noului disc de
ferăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi
periculoşi.
Fixarea piesei de prelucrat
(fig. A şi C1 -C6)
Această unealtă este prevăzută cu o menghină
pentru fixat materiale (f) (fig. A).
1. Trageţi maneta (n) înspre mâner (n1) (fig. C1).
2. Împingeţi tija menghinei (n2) înainte până
când gheara (n3) aproape că atinge piesa de
prelucrat.
3. Apăsaţi maneta (n) înspre gheară (n3) până
când se cuplează cu tija menghinei (n2).
4. Rotiţi mânerul (n1) în sensul acelor de
ceasornic şi prindeţi bine piesa de prelucrat.
5. Pentru a elibera piesa de prelucrat, rotiţi
mânerul (n1) în sens invers acelor de
ceasornic.
AVERTISMENT:
• Fixaţi piesa de prelucrat cât mai
departe de operator cu putinţă.
• Reglaţi poziţia de prindere pentru
debitarea de sus în jos atâta timp
cât grosimea piesei de prelucrat nu
depăşeşte capacitatea maximă de
debitare de sus în jos (fig. C2).
– Capacitatea maximă de debitare de
sus în jos este marcată printr-o fantă
(t2).
– Continuaţi să reglaţi poziţia de
prindere conform instrucţiunilor de
mai jos.
• Încercaţi întotdeauna să fixaţi piesa
de prelucrat în aşa manieră încât să
reduceţi la minim numărul dinţilor
care taie prin material (fig. C4).
• Susţineţi piesele de lucru lungi
folosind o bucată de lemn (o)
(fig. C3). Nu prindeţi capătul care va
fi debitat (o1).
Fixarea verticală (fig. C5 şi C6)
Dispozitivul de fixare pe verticală (p) este folosit
pentru debitările de jos în sus a materialelor de
dimensiuni mari şi cu forme neregulate (fig. C5).
1. Introduceţi dispozitivul de fixare pe verticală
în gaura (q) din bază (fig. C6) până când
clema (p) este aşezată pe piesa de prelucrat
(fig. C5).
2. Trageţi maneta (r) în jos pentru a fixa piesa de
prelucrat.
3. Ridicaţi maneta (r) pentru a elibera clema (p).
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
dispozitivul de prindere verticală atunci
când tăiaţi de jos în sus.
Funcţia de reglare rapidă
(fig. C1)
Clema prezintă o funcţie de reglare rapidă.
• Pentru a elibera clema, rotiţi mânerul (n1) în
sens invers acelor de ceasornic cu una sau
două turei şi trageţi maneta (n) înspre mâner
(n1).
Setarea poziţiei de fixare
(fig. C1 şi C6)
Poziţia de fixare poate fi setată pentru a se potrivi
discului de debitat.
3. Împingeţi maneta clemei (s) înapoi spre masa
de debitare (i) pentru a bloca ghidajul (fig. C1).
Dacă este necesară o fixare suplimentară, unghiul
de debitare poate fi fixat în continuare în poziţiile
de debitare transversală la 90° şi 45°.
1. Aliniaţi ghidajul (g) cu canelura (t3), (t4)
sau (t5) pentru a seta poziţia de debitare
transversală la 90° sau 45° (fig. C6).
2. Introduceţi şurubul (t) prin ghidaj în una din
găuri (t6).
Verificarea şi reglarea unghiului de tăiere (fig. C1, D1 şi D2)
1. Împingeţi maneta clemei (s) spre mâner (n1)
pentru a elibera ghidajul (fig. C1).
2. Trageţi braţul în jos şi blocaţi-l în această
poziţie prin apăsarea şurubului de blocare (u)
(fig. D2).
3. Poziţionaţi un echer (v) pe ghidaj (g) şi pe
partea stângă a discului de debitat realizând
un unghi perfect de 90° (fig. D1).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu echerul.
4. Împingeţi maneta clemei (s) înapoi spre masa
de debitare (i) pentru a bloca ghidajul (fig. C1).
5. Eliberaţi şurubul de blocare (u) şi readuceţi
braţul în poziţia superioară de repaus (fig. D2).
6. Verificaţi dacă marcajul de 0° de pe
gradaţie (t1) este aliniat cu marginea canelurii
(t2) (fig. D1).
1. Trageţi maneta clemei (s) înspre mâner (n1)
(fig. C1) şi scoateţi şurubul de prindere (t)
pentru a elibera ghidajul (g) (fig. C6).
7. Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
2. Deplasaţi ghidajul (g) după necesităţi.
9. Verificaţi dacă marcajul de 0° de pe gradaţie
(t1) este aliniat cu marginea canelurii (t2).
3. Împingeţi maneta clemei (s) înapoi spre masa
de debitare (i) pentru a bloca ghidajul (g)
(fig. C1).
AVERTISMENT: Dacă rezistenţa
opusă de maneta clemei este prea
mică, strângeţi uşor cele două şuruburi
de reglare de pe ghidaj.
Reglarea unghiului de tăiere
(fig. C1 şi C6)
Unealta poate fi utilizată pentru debitări înclinate
de până la 45°.
1. Împingeţi maneta clemei (s) spre mâner (n1)
pentru a elibera ghidajul (g) (fig. C1).
2. Setaţi ghidajul (g) la unghiul necesar. Unghiul
poate fi citit pe gradaţie (t1). Folosiţi marginea
canelurii (t2) ca referinţă (fig. C6).
8. Slăbiţi şuruburile (w).
10. Strângeţi din nou şuruburile (w).
Reglarea deflectorului de
scântei (fig. E)
1. Slăbiţi şurubul (x).
2. Setaţi deflectorul de scântei (y) în mod
corespunzător.
3. Strângeţi şurubul (x).
Înainte de utilizare:
• Instalaţi discul de debitat corespunzător.
Utilizaţi doar discuri ascuţite sau corect
ascuţite. Viteza maximă de rotaţie a uneltei
nu trebuie să depăşească viteza discului de
debitat.
13
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta când se află sub sarcină.
• Fixaţi piesa de prelucrat.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi
toate mânerele de prindere sunt strânse.
• Setaţi întotdeauna corect deflectorul de
scântei.
• Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte mici. Nu
efectuaţi niciodată debitări pe piese de
prelucrat de dimensiuni mici legate îmreună.
OPERARE
AVERTISMENT: Nu debitaţi magneziu.
Transportarea (fig. F)
Unealta este prevăzută cu un lşurub de blocare
(u) care fixează unealta în poziţia blocat, destinată
transportării.
Coborâţi apărătoarea (d) pe masa de debitat (i) şi
fixaţi unealta pe poziţie prin apăsarea şurubului de
blocare (u).
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Transportaţi unealta folosind mânerul de transport
(c).
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. A, G)
AVERTISMENT: Nu aplicaţi o presiune
excesivă pe unealtă.
AVERTISMENT: Evitaţi exercitarea de
suprasarcini. În cazul în care unealta
devine fierbinte, lăsaţi-o să funcţioneze
câteva minute în gol.
Efectuarea unei tăieri (fig. A)
1. Poziţionaţi materialul ce trebuie să fie tăiat
pe ghidaj (g) şi cât mai departe de operator.
Fixaţi-l folosind menghina (f).
Pentru a debloca unealta, trageţi şurubul de
blocare (u).
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul principal (b) şi a celeilalte
mâini pe piesa de prelucrat, la distanţă de disc.
• Nu poziţionaţi niciodată mâinile în apropierea
zonei de tăiere.
2. Porniţi unealta şi apăsaţi în jos mânerul
principal (b) pentru a tăia piesa de prelucrat.
Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă înainte
de a efectua tăietura.
• Ţineţi piesa de prelucrat ferm pe masă şi
ghidaj în timpul tăierii. Ţineţi mâinile pe poziţie
până când întrerupătorul a fost eliberat şi
discul se opreşte complet.
3. Lăsaţi discul să taie nestingherit. Nu forţaţi.
• Nu încrucişaţi mâinile.
4. După finalizarea tăieturii, opriţi unealta şi
readuceţi braţul în poziţia superioară de
repaus.
• Ţineţi picioarele bine fixate pe podea şi
menţineţi-vă echilibrul.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
Întrerupătorul de pornire/oprire (a) este montat pe
mânerul principal (b).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (a).
Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire în
timpul efectuării operaţiei.
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
14
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00189144 - 24-09-2012
15
DW872
FIERĂSTRĂU PENTRU METALE 2
©
16
Download PDF

advertising