DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

382013-95 BAL
DW872
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevedeno s originalnih uputstava)
16
24
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
32
2
8
Slika A / Crtež A / Slika A / Скица A
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
Slika B1 / Crtež B1 / Slika B1 / Скица B1
Slika B2 / Crtež B2 / Slika B2 / Скица B2
d
l2
l3
l1
l
d
j2
k
e
m1
m
3
Slika C1 / Crtež C1 / Slika C1 / Скица C1
n3
s
i
Slika C2 / Crtež C2 / Slika C2 / Скица C2
n2
n
n1
f
g
Slika C3 / Crtež C3 / Slika C3 / Скица C3
o1
t2
g
o
4
Slika C5 / Crtež C5 / Slika C5 / Скица C5
Slika C4 / Crtež C4 / Slika C4 / Скица C4
p
r
Slika C6 / Crtež C6 / Slika C6 / Скица C6
t1
t6
t5
t4
g
t
t3
t2
q
t6
5
Slika D1 / Crtež D1 / Slika D1 / Скица D1
w
t1
x1
Slika D2 / Crtež D2 / Slika D2 / Скица D2
w
v
t2
g
Slika E / Crtež E / Slika E / Скица E
u
x
y
6
Slika F / Crtež F / Slika F / Скица F
u
c
d
i
Slika G / Crtež G / Slika G / Скица G
7
SLOVENŠČINA
REZALNIK Z ZOBATIM REZILOM DW872
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Leta izkušenj in poglobljen razvoj izdelkov ter inovacije so naredile
DEWALT enega izmed najbolj zanesljivih partnerjev
za uporabnike profesionalnih električnih orodij.
Tehnični podatki
DW872
Napetost
V
230
Model
2
Vhodna moč
W
2.200
Hitrost v praznem teku
min-1
1.300
Premer lista
mm
355
Vrtina lista
mm
25,4
Debelina lista žage
mm
1,8
Debelina oboda lista
mm
2,2
Število zob na listu
70
Zmogljivost prečnega rezanja pri 90°
krožno
mm
130
kvadratno
mm
100 x 100
pravokotno
mm
75 x 130
pod kotom
mm
92 x 92
Zmogljivost prečnega rezanja pri 45°
krožno
mm
79
kvadratno
mm
79 x 79
pravokotno
mm
79 x 123
pod kotom
mm
56 x 56
Teža
kg
22,5
LPA (zvočni pritisk)
KPA (negotovost za zvočni
pritisk)
LWA (zvočna moč)
KWA (negotovost za
zvočno moč)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
dB(A)
dB(A)
108,0
3,0
Skupne vrednosti vibracij (triosni vektorski
seštevek) določene v skladu z EN 61029-1, EN
61029-2-9:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
m/s2
< 2,5
Negotovost K =
m/s2
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim
8
preizkusom v EN 61029 in ga je mogoče uporabiti
za medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij vibracij
predstavlja nivo pri glavnih načinih uporabe orodja. Toda če orodje uporabljate za
druge vrste dela, z različnim priborom ali
če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno poveča
stopnjo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti mora
upoštevati tudi čas, kolikokrat je orodje
izključeno oz. ko deluje, vendar dejansko
ne opravlja dela. To lahko znatno zmanjša
stopnjo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Izberite dodatne varnostne ukrepe za
zaščito delavca pred učinki vibracij, kot
npr: vzdrževanje orodja in pribora, skrb za
toploto rok, organizacija načinov dela.
Varovalke
Orodja z napetostjo
230 V
10 amperov, omrežno
napajanje
Definicije: Napotki za varnost pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo nevarnosti za
vsako signalno besedo. Prosimo, preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Označuje neposredno
nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt
ali hujše telesne poškodbe, če je ne
preprečite.
OPOZORILO: Označuje posredno nevarno situacijo, ki lahko, če je ne preprečite,
povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.
POZOR: Označuje posredno nevarno
situacijo, ki lahko, če je ne preprečite,
povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe.
OPOMBA: Označuje postopek, ki ne povzroči telesnih poškodb, vendar lahko, če
ga ne preprečite, povzroči večjo materialno škodo.
Označuje nevarnost električnega udara.
SLOVENŠČINA
Označuje nevarnost požara.
EC-Izjava o ustreznosti
DIREKTIVA O STROJIH
DW872
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod „tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Ti izdelki so tudi v skladu z Direktivo 2004/108/EC.
Za več informacij kontaktirajte DEWALT na spodnjih naslovih ali poiščite podatke na zadnji strani
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist DEWALTA.
3. Pazite, da ne povzročite električnega udara.
Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi
površinami (na primer vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki).
Če uporabljate orodje v ekstremnih pogojih
(npr. pri visoki vlažnosti, ko nastajajo kovinski
obruski itd.), lahko električno varnost izboljšate
z uporabo izolacijskega transformatorja ali (FI)
izklopnega stikala uhajavega toka.
4. Ljudje naj se odstranijo iz delovnega območja orodja.
Ne dovolite, da bi se drugi ljudje, posebej še
otroci, ki niso zaposleni, dotaknili orodja ali
podaljška kabla; vsi ljudje naj se umaknejo iz
delovnega območja.
5. Orodje, ki ga ne uporabljate, shranite.
Če orodij ne uporabljate, jih morate shraniti na
suhem prostoru, zakleniti in preprečiti otrokom
dostop do njih.
6. Ne preobremenjujte orodja.
Orodje bo opravilo delo bolje in varneje s hitrostjo, ki je ustrezna za delo.
7
Uporabljajte pravo vrsto orodja.
Ne poskušajte s silo opraviti delo velikih orodij
z majhnimi orodji. Ne uporabljajte orodij za
delo, za katero niso namenjena; na primer, ne
uporabljajte krožnih žag za žaganje drevesnih
vej ali debel.
8
Nosite ustrezna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ker se
lahko ujamejo v premikajoče se dele. Pri delu
na prostem priporočamo uporabo obuvala, ki
ne drsi. Nosite zaščitno pokrivalo in zavarujte
dolge lase.
Horst Grossmann
Podpredsednik oddelka za inženiring in razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
23.10.2009
Napotki za varno uporabo
POZOR! Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovne varnostne
ukrepe ter tako preprečiti nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb,
vključno z naslednjimi napotki.
Preberite celotna navodila pred začetkom uporabe
orodje in shranite navodila.
SHRANITE TA PRIROČNIK ZA UPORABO
V PRIHODNJE
Splošna varnostna pravila
1. Delovno mesto naj bo vedno čisto.
Natrpani prostori in delovne mize so velikokrat
vzrok nezgod.
2. Upoštevajte okolico delovnega mesta.
Orodja ne uporabljajte na dežju. Orodja ne
uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju. Delovni prostor naj bo dobro osvetljen (250 - -300
luksov). Ne uporabljajte orodja na krajih, kjer
obstaja nevarnost izbruha požara, na primer
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
9. Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Nosite masko za
zaščito pred prahom, če pri delu nastaja prah
ali leteči delci. Če so ti delci vroči, nosite tudi
na vročino odporen predpasnik. Vedno uporabljajte zaščito za sluh. Vedno nosite zaščitno
čelado.
10. Priključite napravo za odsesavanje prahu.
Če je omogočen priklop na sisteme za odsesavanje prahu in zbiranje prahu , poskrbite, da
bodo te naprave pravilno priključene in uporabljene.
11. Ne poškodujte napajalnega kabla.
Nikoli ne potegujte za kabel, da bi ga izključili iz električne vtičnice. Kabel odmaknite
od vročine, olja in ostrih robov. Nikoli ne nosite
orodja za kabel.
9
SLOVENŠČINA
zamenja pooblaščeni servisni center. Orodja
s pokvarjenim stikalom za vklop/izklop ne uporabljajte. Nikoli sami ne popravljajte orodja.
12. Pritrdite obdelovanec.
Kjerkoli je mogoče, uporabite sponke ali primež in tako pritrdite obdelovalec. To je varneje,
kot da bi uporabljali roko, obenem pa imate
obe roki na voljo za upravljanje orodja.
13. Ne delajte z orodjem izven njegovega dosega.
Vedno stojte varno in ohranjajte ustrezno ravnotežje.
14. Orodje vzdržujte pravilno in skrbno.
Orodja z rezili naj bodo vedno ostra in čista;
tako so učinkovitejša in varnejša. Upoštevajte
navodila za mazanje in zamenjavo pribora. V
rednih časovnih presledkih preverjajte orodja in
če so poškodovana, naj jih popravi pooblaščeni servis. Ročaji in stikala naj bodo suha, čista
in brez madežev olja in masti.
15. Izklopite orodje iz vira napajanja.
Če orodja ne uporabljate, pred servisiranjem in
pri zamenjavi pribora, na primer listov, konic ali
rezil, izklopite orodje iz izvora napajanja.
16. Odstranite nastavitvene čeljusti in ključe.
Navadite se, da vedno pred začetkom dela
preverite, ali so nastavitveni ključi odstranjeni
z orodja.
POZOR! Uporaba kateregakoli pribora ali
priključka ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
telesne poškodbe.
21. Orodja naj popravi kvalificiran serviser.
To električno orodje izpolnjuje ustrezna varnostna pravila. Popravila sme opravljati samo
kvalificirani serviser, ki uporablja originalne
nadomestne dele; če uporabnik tega pravila ne
upošteva, je to lahko zanj zelo nevarno.
Dodatna varnostna pravila za rezalnike z zobatim rezilom
•
•
•
•
17. Preprečite nenamerni vklop.
Ne prenašajte orodja s prstom na stikalu.
Preden orodje priključite na električno omrežje,
preverite, ali je izključeno.
18. Uporabljajte podaljškov kabla, ki so predvideni za delo na prostem.
Pred uporabo preverite podaljšek kabla in
ga zamenjajte, če je poškodovan. Če orodje
uporabljate na prostem, uporabljajte samo
podaljške kabla, ki so primerni za uporabo na
prostem in so ustrezno označeni.
19. Bodite pazljivi.
Spremljajte svoje delo in pazite, kaj delate.
Uporabljajte zdravo pamet.
Ne delajte z orodjem, če ste utrujeni ali pod
vplivom zdravil ali alkohola.
20. Preverite poškodovane dele orodja.
Pred uporabo skrbno preverite orodje in električni kabel in se prepričajte, ali deluje pravilno
in bo lahko opravilo nameravano delo. Preverite centriranost premičnih delov, spojnih
premičnih delov, morebitne polomljene dele,
montažo in katere koli druge okoliščine, ki bi
lahko vplivale na delovanje orodja. Pokrov ali
drug del, ki je poškodovan, je treba popraviti ali
zamenjati v servisu, razen če ni drugače navedeno v tem priročniku. Okvarjena stikala naj
10
Ne uporabljajte listov, ki so poškodovana ali
deformirana;
Uporabljajte samo žagine liste, ki jih priporoča
proizvajalec in ki ustrezajo EN 847-1;
Ne uporabljajte žaginih listov, izdelanih iz visokohitrostnega jekla;
Če je potrebno, nosite ustrezno zaščitno opremo; sem lahko spada:
– zaščita za ušesa za zmanjšanje nevarnosti
okvare ali izgube sluha;
– zaščita za oči;
– oprema za dihanje za zmanjšanje nevarnosti
vdihavanja škodljivega prahu;
– rokavice za rokovanje z žaginimi listi (žagine
liste prenašajte v ustreznem kovčku, če je to
mogoče) in grobim materialom;
VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE
•
•
Navodila za uporabnika glede dejavnikov, ki
vplivajo na izpostavljenost hrupu (npr. uporaba žaginih listov, ki zmanjšujejo raven hrupa,
vzdrževanje listov in orodja);
Sporočanje pomanjkljivosti na orodju, vključno
s pomanjkljivostmi pokrovov ali listov, takoj ko
jih odkrijete.
VARNO UPRAVLJANJE
•
•
•
•
Izberite pravilni list glede na material, ki ga
režete;
Ne uporabljajte žage za rezanje materialov, ki
jih ne priporoča proizvajalec;
Napotki za dviganje in prevoz. Pri dviganju in
nošenju žage upoštevajte sliko F.
Ne uporabljajte žage brez nameščenih pokrovov, ki so v brezhibnem stanju in pravilno vzdrževani;
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
Tla na delovnem mestu naj bodo ravna, dobro
vzdrževana in čista, t.j. brez ostružkov in odrezkov;
Poskrbite za primerno splošno in dodatno
usmerjeno razsvetljavo;
Uporabnik orodja mora biti ustrezno usposobljen glede uporabe, nastavitve in upravljanja
orodja;
Uporabljajte ustrezno ostre žagine liste. Upoštevajte oznako za najvišjo dovoljeno hitrost na
žaginem listu;
Poskrbite za primerne distančnike in obroče za
gred, ki ustrezajo namenu, kot je to opisano v
teh navodilih;
Ne odstranjujte odrezkov ali drugih delov
obdelovanca iz delovnega območja, medtem
ko orodje deluje in glava žage ni na položaju
mirovanja;
Žaga mora biti vedno stabilna in pritrjena. (npr.
pritrjena na delovno mizo)
Glede podpore dolgih obdelovancev glejte
sliko C3.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (Sl. A)
Časovna koda (z), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina kompleta
Komplet vsebuje:
1 Stabilni rezalnik z zobatim rezilom
1 Žagin list
1 Šesterokoti ključ
1 Navpični primež
1 Navodila za uporabo
1 Risba naprave z grafično ponazoritvijo delov
• Preverite morebitne poškodbe orodja, delov ali
pripomočkov, ki so nastale med transportom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. A)
OPOZORILO: Električnega orodja ali njegovih delov nikoli ne predelujte. To lahko
povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.
Ostale nevarnosti
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z žagami:
– poškodbe, ki so posledica dotika vrtečih se delov
– poškodbe, ki jih povzročajo motnje v delovanju
žaginega.
Te nevarnosti so največje:
– znotraj delovnega območja orodja
– poškodbe, ki jih povzročijo vrteči se deli.
Kljub uporabi varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
–
–
–
–
Poškodbe sluha.
Nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo nepokriti deli vrtečega se lista žage.
Nevarnost poškodb pri zamenjavi lista žage.
Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi zaščitnih
pokrovov.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Nosite zaščito za ušesa.
Nosite zaščitna očala.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Stikalo za vklop/izklop
Glavno držalo
Ročaj za nošenje
Zaščitni pokrov
Zapora gredi
Material klešče
Omejevalnik
Montažne luknje
Miza za žago
Šesterokoti ključ
NAMEN UPORABE
Vaša profesionalna DEWALT žaga z zobatim rezilom omogoča razrez različno oblikovanih kovinskih
materialov: vodovodnih in plinskih cevi, kotnikov,
U-profilov, T-drogov, palic, vijakov itd. Z uporabo
pravilnega žaginega lista lahko reže vroče ali hladno valjano ogljikovo jeklo, gradbeno jeklo v skladu
s standardom DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
kovine, ki ne vsebujejo železa (npr. aluminij, medenino, baker), nerjaveče jeklo in sintetične materiale
(npr. PVC). Orodje ni namenjeno rezanju litega
železa, opeke, keramičnih ploščic ali druge keramike. Orodja nikoli ne smete uporabljati za rezanje
obdelovancev iz magnezija.
NE uporabljajte v dežju, vlagi ali v ozračju z vnetljivimi tekočinami ali plini.
11
SLOVENŠČINA
Te žage so profesionalna električna orodja.
NE dovolite otrokom stika z orodjem. Neizkušeni
uporabniki naj orodje uporabljajo pod nadzorom.
Električna varnost
Električni motor je namenjen uporabi samo z eno
napetostjo. Vedno preverite, ali dejanska napetost
izvora napajanja ustreza napetosti, navedeni na
podatkovni plošči.
Orodje je dvojno izolirano v skladu z EN
61029; zato ni potreben ozemljitveni vod.
OPOZORILO: 115 V enote morajo delovati
preko odpovedno varnega izolacijskega
transformatorja z ozemljitvenim zaslonom
med prvotnim in sekundarnim navitjem.
V primeru zamenjave kabla mora popravilo orodja
izvršiti izključno pooblaščeni servis ali serviser.
Uporaba napajalnega podaljška
Če je podaljšek kabla nujno potreben, uporabljajte
3-žilni podaljšek kabla, ki je primeren za napetost,
ki jo uporablja to orodje (glejte tehnične podatke).
Minimalni premer prevodnika je 1,5 mm2; največja
dolžina kabla je 30 m.
Če uporabljate kolut za kabel, vedno do konca
odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete in
zamenjate nastavitve ter pred popravili.
Sprožilno stikalo mora biti na IZKLOPNEM
položaju. Naključni zagon lahko povzroči
telesne poškodbe.
Montaža na delovno podlago (sl. A)
Orodje je opremljeno z montažnimi luknjami (h), ki
omogočajo montažo na delovno podlago oz. mizo.
Demontaža in montaža rezalnega lista
(sl. A, B1 & B2)
1. Z roko v položaju mirovanja s pomočjo odprtine (j2) potisnite pokrov (d) nazaj. Pustite
pokrov v nazaj pomaknjenem položaju (sl. B1).
2. Pritisnite in držite pritisnjeno zaporo gredi (e)
(sl. B2).
3. Vrtite rezalni list, dokler se ne zaklene.
12
4. Z vrtenjem odstranite pokrov vijaka (k) (sl. B1).
5. S pomočjo šesterokotega ključa (j) odstranite
vijak (l), tako da ga vrtite v nasprotno smer
gibanja urinega kazalca, nato odstranite varovalno podložko (l1), podložko (l2) in zaporno
prirobnico (l3) (sl. B2).
6. Namestite rezalni list (m). Nov list mora biti
nameščen na prirobnico (m1) v pravilni smeri
vrtenja.
7. Pritrdite list z zaporno prirobnico (l3), podložko
(l2), zaporno podložko (l1) in vijakom (l).
8. Potisnite pokrov nazaj dol in sprostite zaporo
gredi (e).
OPOZORILO: Zobje novega lista so zelo
ostri in so zato nevarni.
Vpenjanje obdelovanca (sl. A & C1-C6)
Orodje je opremljeno z vpenjalom za obdelovanec
(f) (sl. A).
1. Povlecite ročico (n) proti držalu (n1) (sl. C1).
2. Potisnite gred vpenjala (n2) naprej, dokler se
čeljust (n3) skoraj ne dotakne obdelovanca.
3. Pritisnite ročico (n) proti čeljusti (n3), tako da
se zaskoči v gred vpenjala (n2).
4. Zavrtite držalo (n1) v smeri gibanja urinega
kazalca in trdno pritrdite obdelovanec.
5. Obdelovanec sprostite, tako da zavrtite držalo
(n1) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
OPOZORILO:
• Obdelovanec vpnite čim bližje uporabniku.
• Uporabite pozicijo vpenjanja za rez
v smeri navzdol, če debelina obdelovanca ne presega maksimalne zmogljivosti
rezanja navzdol (sl. C2).
– Maksimalna zmogljivost rezanja navzdol
je označena z režo (t2).
– Nastavite pozicijo vpenjanja po napotkih
spodaj.
• Vedno poskusite vpeti obdelovanec, tako
da je število zob, ki režejo skozi obdelovanec, čim manjše (sl. C4).
• Dolge obdelovance podprite s kosom
lesa (o) (sl. C3). Ne vpenjajte odrezanega
konca (o1).
Navpično vpenjalo (sl. C5 & C6)
Navpično vpenjalo (p) se uporablja za rezanje
v smeri navzgor širokih in nepravilno oblikovanih
obdelovancev (sl. C5).
1. Vstavite navpično vpenjalo v luknjo (q) v podnožju (sl. C6), tako da je vpenjalo (p) naslonjeno na obdelovancu (sl. C5).
SLOVENŠČINA
2. Povlecite ročico (r) navzdol, tako da vpnete
obdelovanec.
3. Dvignite ročico (r) ter sprostite vpenjalo (p).
OPOZORILO: Vedno uporabljajte navpično vpenjalo pri rezanju v smeri navzgor.
2. Povlecite navzdol roko in jo zaklenite v tem
položaju, tako da potisnete navznoter zaporni
zatič (u) (sl. D2).
3. Položite kotnik (v) ob omejevalnik (g) in ob levo
stran rezalnega lista, tako da dobite natančen
kot 90° (sl. D1).
OPOZORILO: Ne dotaknite se konic zob
na listu s kotnikom.
Funkcija hitrega pomika (sl. C1)
Vpenjalo je opremljeno s funkcijo hitrega pomika.
• Vpenjalo sprostite, tako da zavrtite držalo (n1)
za en ali dva obrata v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca in povlečete ročico (n) proti
držalu (n1).
Nastavitev položaja vpenjanja (sl. C1
& C6)
Položaj vpenjanja lahko prilagodite glede na rezalni list.
1. Povlecite ročico vpenjala (s) proti držalu (n1)
(fig. C1) in izvlecite varovalni zatič (t), tako da
sprostite omejevalnik (g) (sl. C6).
2. Po potrebi premaknite omejevalnik (g).
3. Potisnite ročico vpenjala (s) nazaj dol na rezalno mizo (i), tako da zaklenete omejevalnik (g)
(sl. C1).
OPOZORILO: Če je upor ročice vpenjala
premajhen, nekoliko privijte oba nastavitvena vijaka na omejevalniku.
Nastavitev kota rezanja (sl. C1 & C6)
Orodje lahko uporabljate za rezanje zajer do kota
45°.
1. Povlecite ročico vpenjala (s) proti držalu (n1),
tako da sprostite omejevalnik (sl. C1).
2. Nastavite omejevalnik (g) na želeni kot. Kot
lahko odčitate na skali (t1). Za vodilo uporabljajte rob reže (t2) (sl. C6).
3. Potisnite ročico vpenjala (s) nazaj dol na rezalno mizo (i), tako da zaklenete omejevalnik (sl.
C1).
Če je potrebno dodatno vpenjanje, je mogoče kot
rezanja naknadno nastaviti na poziciji 90° in 45° za
prečni prerez.
1. Poravnajte omejevalnik (g) z režo (t3), režo (t4)
ali režo (t5) za nastavitev pozicije 90° ali 45°
prečnega prereza (sl. C6).
2. Vstavite zatič (t) skozi omejevalnik v eno od
lukenj (t6).
Preverjanje in nastavitev skale za naklon (sl. C1, D1 & D2)
1. Povlecite ročico vpenjala (s) proti držalu (n1),
tako da sprostite omejevalnik (sl. C1).
4. Potisnite ročico vpenjala (s) nazaj dol na rezalno mizo (i), tako da zaklenete omejevalnik (sl.
C1).
5. Izvlecite zaporni zatič (u) in vrnite roko v njen
zgornji mirujoči položaj (sl. D2).
6. Preverite, ali je oznaka 0° na skali (t1) poravnana z robom reže (t2) (sl. D1).
7. Če je potrebna nastavitev, upoštevajte naslednje napotke:
8. Odvijte vijaka (w).
9. Poravnajte oznako 0° na skali (t1) z robom
reže (t2).
10. Ponovno privijte vijaka (w).
Nastavitev ščitnika pred iskrenjem (sl.
E)
1. Odvijte vijak (x).
2. Ustrezno prilagodite ščitnik pred iskrenjem (y).
3. Privijte vijak (x).
Pred uporabo:
•
•
•
•
•
•
Montirajte pravilni rezalni list. Uporabljajte
samo ostre ali pravilno nabrušene liste. Najvišja hitrost vrtenja orodja ne sme preseči hitrosti
vrtenja rezalnega lista.
Preverite, ali se list vrti v isti smeri, kot je to narisano s puščicami na pripomočku in na orodju.
Pritrdite obdelovanec.
Preverite, ali so vsi zaporni gumbi in vpenjala
trdno privita.
Vedno pravilno nastavite ščitnik pred iskrenjem.
Ne poskušajte rezati izjemno majhnih kosov.
Nikoli ne režite skupaj zvezanih majhnih obdelovancev.
UPRAVLJANJE
OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in ustrezne predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
hudih telesnih poškodb pred nastavitvami ali montažo / demontažo pripomočkov vedno izključite orodje in ga
izklopite z vira napajanja.
13
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Ne pritiskajte premočno na
orodje.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem držalu
(b) z drugo roko, ki drži obdelovanec stran od lista.
OPOZORILO: Izogibajte se preobremenitvi. Če se orodje preveč segreje, pustite,
da nekaj minut deluje brez obremenitve.
•
•
Izvajanje reza (sl. A)
1. Položite obdelovanec, ki ga režete, ob omejevalnik (g) in čim bližje sebi (uporabniku). Pritrdite obdelovanec s pomočjo vpenjala (f).
2. Vključite orodje in povlecite navzdol glavno
držalo (b). Pred začetkom rezanja naj motor
doseže polno hitrost.
3. List naj reže neovirano. Ne uporabite sile.
4. Ko zaključite rez, izključite orodje in vrnite roko
v njen zgornji mirujoči položaj.
Vklop in izklop (sl. A)
Stikalo za vklop/izklop (a) se nahaja na glavnem
držalu (b).
Za vklop orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (a).
Med rezanjem držite stikalo za vklop/izklop pritisnjeno.
Za izklop orodja sprostite stikalo.
•
•
Nikoli ne polagajte rok v bližino območja rezanja.
Med žaganjem trdno pritiskajte obdelovanec
ob mizo in omejevalnik. Roke držite na varni
oddaljenosti, dokler ne sprostite stikala in dokler se list popolnoma ne ustavi.
Ne prekrižajte rok.
Z obema nogama stojte trdno na tleh in ohranjajte ravnotežje.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT električno orodje je proizvedeno
tako, da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem. Neprekinjeno in zadovoljivo delovanje je
odvisno od pravilne nege orodja in od rednega
čiščenja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb izključite orodje in ga izklopite
iz vira napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete in
zamenjate nastavitve ter pred popravili.
Sprožilno stikalo mora biti na IZKLOPNEM
položaju. Naključni zagon lahko povzroči
telesne poškodbe.
OPOZORILO: Orodja, ki je pod obremenitvijo, ne vključujte ali izključujte.
OPOZORILO: Ne režite magnezija.
Transport orodja (sl. F)
Orodje je opremljeno z zapornim zatičem (u), ki za
potrebe transporta/nošenja zaklene orodje v zaprtem položaju.
Potisnite pokrov (d) na rezalno mizo (i) in pritrdite
orodje v tem položaju, da potisnete navznoter
zaporni zatič (u).
Nosite orodje s pomočjo ročaja za nošenje (c).
Orodje sprostite, tako da izvlečete zaporni zatič (u).
Pravilni položaj rok (sl. A, G)
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb naj bo roka
VEDNO v pravilnem položaju, kot kaže
ilustracija.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
hudih telesnih poškodb VEDNO trdno
držite orodje v pričakovanju nenadne reakcije orodja.
14
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se prah
nabere v in okoli odprtin za zračenje. Med
opravljanjem tega postopka nosite ustrezno zaščito za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje nekovinskih delov orodja ne uporabljajte kemičnih
sredstev ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo krpo,
navlaženo z vodo oz. milnico. Pazite, da
voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli
ne potopite nobenega dela orodja
v tekočino.
SLOVENŠČINA
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker do sedaj drug pribor
razen pribora, ki ga ponuja DEWALT, še ni
bil preizkušen s tem orodjem, je uporaba
takega pribora s tem orodjem lahko nevarna. Za zmanjšanje tveganja poškodb
na vaših orodjih uporabljajte le originalno
DEWALTOVO dodatno opremo oz. pribor.
Glede ustreznega pribora se posvetujte s pooblaščenim trgovcem.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Orodja ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALTOV izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek primeren za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko
po izteku življenjske dobe odnesete tudi v zbirni
center za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko
kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da pokličete lokalno
DEWALTOVO pisarno na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALTOVIH serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
15
HRVATSKI
PILA SA ZUPCIMA DW872
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednom od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
V
Vrsta
Ulazna snaga
Z
Brzina bez opterećenja
min-1
Promjer diska
mm
Provrt lista
mm
Debljina tijela lista
mm
Debljina zasjeka lista
mm
Broj zubaca lista
Mogućnost prerezivanja pri 90°
kružno
mm
kvadratno
mm
četverokutno
mm
kutno
mm
Mogućnost prerezivanja pri 45°
kružno
mm
kvadratno
mm
četverokutno
mm
kutno
mm
Težina
kg
LPA (zvučni tlak)
KPA (netočnost zvučnog
tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (netočnost snage
zvuka)
DW872
230
2
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22.5
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
dB(A)
dB(A)
108,0
3,0
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) određene prema EN 61029-1, EN 610292-9:
Vrijednost emisija vibracija ah
ah =
m/s2
< 2,5
Netočnost K =
m/s2
1,5
16
Razina emisija vibracija navedena na ovom informacijskom listu izmjerena je u skladu s standardiziranim ispitivanjem opisanim u dokumentu EN
61029 i može se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina emisije
vibracija predstavljena je za glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi
u drugim primjenama, s drugim nastavcima
ili ako je loše održavan, razine vibracija
mogle bi se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena korištenja.
Tijekom procjene razine izloženosti vibracijama potrebno je uzeti u obzir vrijeme
tijekom isključivanja alata i vrijeme dok je
uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova. To može značajno smanjiti
razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena korištenja.
Uočite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja od učinaka vibracija, kao što
su: održavanje alata i dodatnog pribora,
grijanje ruku i organiziranje rada.
Osigurači
230 V alatni
10 Ampera, mreža
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove naznake.
OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne,
rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.
PAŽNJA: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati manjim ili srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije
vezana uz osobne ozljede, a ako se ne
izbjegne, može rezultirati oštećivanjem
imovine.
HRVATSKI
Označava rizik od električnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW872
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u
odjeljku „tehnički podaci“ projektirani u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN
61029-2- 9.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i proizvodni
razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Njemačka
23.10.2009
Sigurnosne upute
UPOZORENJE! Tijekom korištenja električnih alata uvijek se pridržavajte osnovnih
sigurnosnih mjera kako biste smanjili rizik
od požara, električnog udara i osobne
ozljede. Ovo obuhvaća sigurnosne mjere
navedene u daljnjem tekstu.
Prije prve upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve
upute, a upute čuvajte.
OVAJ PRIRUČNIK ČUVAJTE RADI
BUDUĆIH POTREBA.
Opća sigurnosna pravila
1. Radni prostor održavajte čistim.
Zakrčeni prostori i radne površine prizivaju
nezgode.
2. Imajte na umu radno okruženje.
Alat ne izlažite kiši. Alate ne upotrebljavajte
u vlažnim ili mokrim uvjetima. Područje rada
održavajte dobro osvijetljenim (250-300 luksa). Alat ne upotrebljavajte u područjima gdje
postoji rizik od izazivanja požara ili eksplozije,
npr. u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
3. Zaštitite se od električnog udara.
Izbjegavajte dodir tijelom s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, kuhala i
hladionici.
Ako alat upotrebljavate u ekstremnim radnim
uvjetima (npr. visoka relativna vlažnost, stvaranje metalne strugotine itd.) električna zaštita
može se poboljšati ugradnjom izolirajućeg
transformatora ili osigurača sa zaštitom od
probijanja uzemljenja (FI).
4. Udaljite druge osobe.
Osobama koje nisu uključene u radove, a pogotovo djeci, ne dopuštajte dodirivanje alata ili
produžnog kabela i držite ih podalje od radnog
područja.
5. Spremite alate kad nisu u upotrebi.
Kad nisu u upotrebi, alati moraju biti pohranjeni na suho mjesto i sigurno zaključani, izvan
dosega djece.
6. Ne preopterećujte alat.
Alat neće raditi bolje i sigurnije pri stupnju
upotrebe za koji je predviđen.
7
Upotrijebite pravilan alat.
Ne silite male alate u poslovima koji se obavljaju
težim alatom. Alate ne upotrebljavajte u svrhe
za koje nisu predviđeni. Primjerice, kružnu pilu
ne upotrebljavajte za piljenje grana ili stabala.
8
Pravilno se obucite.
Ne nosite labavu odjeću ili nakit jer ih pokretni
dijelovi mogu zahvatiti. Tijekom rada na otvorenom preporučuje se korištenje sigurnosnih
cipela protiv klizanja. Prekrijte dugu kosu kako
biste je zaštitili.
9. Koristite zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitne naočale. Koristite
masku za lice ili masku protiv prašine ako se
tijekom upotrebe alata stvara prašina ili leteće
čestice. Koristite toplinski izoliranu pregaču
ako ove čestice mogu biti jako visoke temperature. Uvijek koristite zaštitu za sluh. Uvijek
koristite zaštitnu kacigu.
10. Priključite opremu za odvođenje prašine.
Ako je omogućeno priključivanje opreme za
odvođenje i prikupljanja prašine, osigurajte
njezino pravilno priključivanje i primjenu.
17
HRVATSKI
11. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene.
Utikač nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem kabela. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje alata.
van rad i ispunjavanje predviđene namjene.
Provjerite poravnanje i povijenost pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova, ugradnju ili bilo
kakva druga stanja koja mogu utjecati na rad
alata. Oštećeni štitnik ili bilo koji drugi dio mora
pravilno popraviti ili zamijeniti ovlašteni servis,
osim ako je drugačije navedeno u ovom priručniku. Neispravni prekidači moraju se zamijeniti
u ovlaštenom servisu. Ne upotrebljavajte alat
ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Nikad ne pokušavajte sami
izvoditi bilo kakve popravke.
12. Osigurajte radni materijal.
Kad god je to moguće za pridržavanje radnog
materijala upotrijebite stezaljke ili kliješta. Ova
metoda je sigurnija u odnosu na pridržavanje
rukom, a dodatno oslobađa obje ruke za rukovanje alatom.
UPOZORENJE! Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za
radnje koje nisu opisane u ovom priručniku
može predstavljati opasnost od osobne
ozljede.
13. Ne posežite.
Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na
nogama.
14. Alat održavajte uz potrebnu brigu.
Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim
radi boljeg i sigurnijeg rada. Slijedite upute za
podmazivanje i izmjenu dodatne opreme. Alat
periodički pregledavajte i neka se u slučaju
oštećenja servisira u ovlaštenom servisu. Rukohvate i prekidače održavajte suhim, čistim
i bez prisutnosti ulja ili masti.
15. Alate odvojite od napajanja.
Alat isključite iz električnog napajanja kad nije
u upotrebi, kao i prije servisiranja ili izmjene
dodatne opreme kao što su pile, nastavci
i rezači.
21. Neka vaš alat popravi kvalificirana osoba.
Ovaj električni alat usklađen je s važećim sigurnosnim propisima. Popravke smije izvoditi
isključivo kvalificirana osoba korištenjem izvornih zamjenskih dijelova jer u protivnom može
postojati opasnost po korisnika.
Dodatne sigurnosne upute za pile za
metale
•
16. Uklonite ključeve za prilagođavanje.
Neka vam prijeđe u naviku da provjeravate
jesu li ključevi za prilagođavanje uklonjeni
s alata prije njegove upotrebe.
•
17. Izbjegavajte nepredviđeno pokretanje alata.
Prst ne držite na prekidaču tijekom prenošenja
alata.
Prije priključivanja alata u električno napajanje
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
•
18. Koristite produžne kabele za rad na otvorenom.
Prije upotrebe provjerite produžni kabel i
promijenite ga ako je oštećen. Ako se alat
upotrebljava na otvorenom, upotrijebite isključivo produžne kabele namijenjene upotrebi na
otvorenom i odgovarajuće označene.
19. Budite na oprezu.
Pazite što radite. Služite se zdravim razumom.
Alat ne upotrebljavajte ako ste umorni ili pod
utjecajem alkohola ili lijekova.
20. Provjerite moguća oštećenja dijelova.
Prije upotrebe pažljivo provjerite alat i kabel
napajanje kako biste utvrdili njihov ispra18
•
Ne koristite listove koje su deformirani ili oštećeni.
Upotrebljavajte isključivo listove koji su preporučeni od strane proizvođača i usklađeni sa
zahtjevima iz dokumenta EN 847-1.
Ne upotrebljavajte listove proizvedene od
čelika za velike brzine.
Kad je potrebno, nosite prigodnu osobnu zaštitnu opremu koja obuhvaća:
– Zaštita za sluh, za smanjivanje rizika od
gubitka sluha.
– Zaštita za oči.
– Zaštita dišnog sustava, za smanjivanje rizika
od udisanja štetne prašine.
– Rukavice za rukovanje listovima pile (listove
je potrebno nositi u držačima, kad god je to
izvedivo) i grubim materijalima.
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE
•
•
Upute za rukovatelja o čimbenicima izlaganja
buci (npr. upotreba lista za smanjenu buku,
održavanje lista i stroja).
Prijavite neispravnosti stroja, uključujući štitnike ili listove pile, odmah po njihovom otkrivanju.
HRVATSKI
SIGURNA UPOTREBA
Oznake na alatu
•
•
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odaberite pravilan list pile za radni materijal.
Pilu ne upotrebljavajte za rezanje drugih materijala, osim onih za koje je preporučena od
strane proizvođača.
Informacija o podizanju i prenošenju. Za podizanje i podupiranje pile za metal pogledajte
crtež F.
Ne upotrebljavajte pilu ako štitnici nisu na
svojim mjestima, u ispravnom stanju i pravilno
održavani.
Podno područje oko uređaja održavajte ravnim, u dobrom stanju i čistim od slobodnih
materijala, kao što su krhotine i ostaci piljenja.
Pružite zadovoljavajuće opće ili lokalno osvjetljenje.
Rukovatelj je zadovoljavajuće izučen u upotrebi, prilagođavanju i upotrebi stroja.
Upotrebljavajte pravilno naoštrene listove pila.
Pridržavajte se ograničenja broja okretanja
navedenog na listu pile.
Pobrinite se da su bilo koji korišteni odstojnici
ili prsteni za vreteno pogodni za namjene, kako
je definirao proizvođač.
Suzdržite se od uklanjanja odrezanih ostataka
ili drugih dijelova radnog materijala iz reznog
područja dok je uređaj pokrenut i dok glava pile
nije u odloženom položaju.
Pobrinite se da je uređaj uvijek stabilan i osiguran. (Npr. fiksiran za stol.)
Za podupiranje dugih komada radnog materijala pogledajte crtež C3.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici su neprestano prisutni tijekom upotrebe pile:
–
–
Ozljede prouzrokovane dodirivanjem rotirajućih
dijelova.
Ozljede prouzrokovane ometanjem reznog
lista.
Ti rizici najviše su vidljivi:
– Unutar radnog područja.
– Unutar područja rotirajućih dijelova.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
–
–
–
–
Oštećenje sluha.
Rizik od nezgoda prouzrokovanih nepokrivenim dijelovima rotirajućeg lista pile.
Rizik od ozljede tijekom izmjene lista.
Rizik od priklještenja prstiju tijekom otvaranja
štitnika.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (Crtež A)
Šifra datuma (z), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Komplet pakiranja sadrži:
1 Pila sa zupcima
1 Rezni list
1 Šesterokutni ključ
1 Vertikalna stega
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež A)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio. Može
doći do oštećenja ili ozljeda.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Prekidač uključivanja/isključivanja
Glavni rukohvat
Rukohvat za nošenje
Štitnik
Blokada vretena
Stega za radni materijal
Rubnik
Otvori za ugradnju
Rezni stol
Šesterokutni ključ
NAMJENA
Vaša DEWALT profesionalna pila sa zupcima projektirana je za rezanje metalnih materijala različitog
oblika: vodovodne i plinske cijevi, kutni željezni
oblici, U-profili, T-oblici, šipke, zavrtnji, itd. Koristeći
19
HRVATSKI
odgovarajući rezni list, može rezati vruće i hladno
valjani ugljični čelik, konstrukcijski čelik prema DIN
1700 (ST33, ST37-2, ST52-3), ne-željezne metale
(npr. aluminij, mesing, bakar), nehrđajući čelik i
sintetički materijali (npr. PVC). Ovaj alat nije predviđen za upotrebu na materijalima od lijevanog željeza, keramike ili cigle. Ovaj alat ne smije se nikad
upotrebljavati za rezanje materijala od magnezija.
NE UPOTREBLJAVAJTE u vlažnim uvjetima ili u
blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove pile sa zupcima su profesionalni električni alati.
NE DOPUSTITE djeci da dolaze u dodir s alatom.
Dok ovaj alat koristi neiskusni rukovatelj potreban
je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom
u skladu s dokumentom EN 61029 i žica
uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora koji
između primarnog i sekundarnog namotaja
raspolaže zaštitom uzemljenja.
U slučaju potrebe za zamjenom kabela napajanja,
alat smije servisirati isključivo ovlašteni servis ili
kvalificirani električar.
Upotreba produžnog kabela
Ugradnja na radni stol (crtež A)
Za ugradnju na radni stol predviđeni su otvori za
ugradnju (h).
Uklanjanje i postavljanje reznog lista
(crtež A, B1 i B2)
1. Dok je krak u odloženom položaju, pomoću
jezička (j2) pomaknite štitnik (d) prema natrag.
Ostavite štitnik uvučenim (crtež B1).
2. Pritisnite i držite pritisnutom blokadu vretena
(e) (crtež B2).
3. Okrećite rezni list dok se ne blokira u položaju.
4. Zakrenite pokrov zavrtnja (k) u stranu (crtež B1).
5. Pomoću šesterokutnog ključa (j) uklonite zavrtanj (l) zakrećući ga u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu, a zatim uklonite osiguravajuću
podlošku (l1), ravnu podlošku (l2) i osiguravajuću prirubnicu (l3) (crtež B2).
6. Zamijenite rezni list (m). Pobrinite se da je novi
list postavljen na prirubnicu (m1) i u pravilnom
smjeru vrtnje.
7. List osigurajte pomoću osiguravajuće prirubnice (l3), ravne podloške (l2), osiguravajuće
podloške (l1) i zavrtnja (l).
8. Spustite štitnik i otpustite blokadu vretena (e).
UPOZORENJE: Zupci nove pile jako su
oštri i mogu biti opasni.
Stezanje radnog materijala u položaju
(crteži A i C1-C6)
Alat je opremljen stegom za radni materijal (f)
(crtež A).
SASTAVLJANJE I PRILAGOĐAVANJE
1. Polugu (n) povucite prema ručici (n1) (crtež C1).
2. Osovinu stege (n2) pogurajte prema naprijed,
dok čeljust (n3) gotovo ne zahvati radni materijal.
3. Polugu (n) pogurajte prema čeljusti (n3) dok ne
zahvati osovinu stege (n2).
4. Zakrećite ručicu (n1) u smjeru kazaljki na satu i
čvrsto stegnite radni materijal.
5. Da biste oslobodili radni materijal, zakrećite
ručicu (n1) u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja prije
postavljanja ili uklanjanja nastavaka,
prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja ili promjena položaja ili izvođenja
popravka. Provjerite je li prekidač napajanja u ISKLJUČENOM položaju. Slučajno
uključivanje alata može izazvati ozljede.
UPOZORENJE:
• Radni materijal stegnite što bliže prema
rukovatelju.
• Položaj za stezanje postavite za uspravan pokret rezanja, ako debljina radnog
materijala nije veća od mogućnosti najvećeg uspravnog hoda (crtež C2).
– Mogućnost najvećeg uspravnog hoda za
rezanje je označena utorom (t2).
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan za
ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
u cijelosti odmotajte.
20
HRVATSKI
– Nastavite s postavljanjem položaja stezanja, kako je opisano u daljnjem tekstu.
• Radni materijal uvijek pokušajte stegnuti
tako da na najveću moguću mjeru smanjite broj zubaca koji prolaze kroz materijal
(crtež C4).
• Duge komade radnog materijala poduprite komadom drva (o) (crtež C3). Ne
stežite kraj koji se odrezuje (o1).
Vertikalna stega (crtež C5 i C6)
Vertikalna stega (p) koristi se za uspinjuće rezanje
širokih materijala i materijala nepravilnog oblika
(crtež C5).
1. Vertikalnu stegu umetnite u otvor (q) na osnovi
(crtež C6), tako da se stega (p) oslanja na
radnom materijalu (crtež C5).
2. Povucite polugu (r) prema dolje da biste stegnuli radni materijal.
3. Podignite polugu (r) da biste oslobodili stegu
(p).
UPOZORENJE: Tijekom uspinjućeg rezanja uvijek upotrebljavajte vertikalnu stegu.
Brzo pomicanje (crtež C1)
2. Rubnik (g) postavite u željeni kut. Kut zakretanja može se očitati na ljestvici (t1). Kao referencu upotrijebite rub utora (t2) (crtež C6).
3. Steznu polugu (s) pogurajte natrag prema reznom stolu (i) kako biste blokirali rubnik (crtež
C1).
Ako je potrebno dodatno stezanje, zakrenuti rez
može se dodatno fiksirati u položajima prerezivanja
od 90° i 45°.
1. Poravnajte rubnik (g) s utorom (t3), utorom (t4)
ili utorom (t5), kako biste fiksirali kut prerezivanja 90° ili 45° (crtež C6).
2. Kroz rubnik postavite klin (t) u jedan od otvora
(t6).
Provjeravanje i prilagođavanje ljestvice zakretanja (crtež C1, D1 i D2)
1. Steznu polugu (s) povucite prema ručici (n1)
kako biste oslobodili rubnik (crtež C1).
2. Krak povucite prema dolje i blokirajte ga u tom
položaju pritiskom osigurača za blokiranje (u)
(crtež D2).
3. Postavite kvadrat (v) između rubnika (g) i lijeve
strane reznog lista, kako bi imali kut od točno
90°(crtež D1).
Stega ima mogućnost brzog pomicanja.
•
Da biste otpustili stegu, okrenite ručicu (n1) za
jedan do dva okretaja suprotno od kazaljki na
satu i polugu (n) povucite prema ručici (n1).
Postavljanje steznog položaja (crtež
C1 i C6)
Stezni položaj može se postaviti da odgovara
reznom listu.
1. Steznu polugu (s) povucite prema ručici (n1)
(crtež C1) i izvucite klin pozicioniranja (t) kako
biste oslobodili rubnik (g) (crtež C6).
2. Rubnik (g) pomaknite prema potrebi.
3. Steznu polugu (s) pogurajte natrag prema
reznom stolu (i) kako biste blokirali rubnik (g)
(crtež C1).
UPOZORENJE: Ako je otpor stezne poluge premalen, lagano pritegnite dva zavrtnja za prilagođavanje na rubniku.
Postavljanje kuta rezanja (crtež C1
i C6)
Alat je moguće koristiti za kutne rezove do 45°.
1. Steznu polugu (s) povucite prema ručici (n1)
kako biste oslobodili rubnik (g) (crtež C1).
UPOZORENJE: Kvadratom ne dodirujte
vrhove zubaca lista.
4. Steznu polugu (s) pogurajte natrag prema reznom stolu (i) kako biste blokirali rubnik (crtež
C1).
5. Izvucite osigurač za blokiranje (u) i vratite krak
u gornji odloženi položaj (crtež D2).
6. Provjerite je li oznaka 0° na ljestvici (t1) poravnata s rubom utora (t2) (crtež D1).
7. Ako je potrebno prilagoditi, slijedite ove korake:
8. Olabavite vijke (w).
9. Poravnajte oznaku 0° na ljestvici (t1) s rubom
utora (t2).
10. Ponovo pritegnite vijke (w).
Prilagođavanje deflektora za iskre
(crtež E)
1. Olabavite vijak (x).
2. Deflektor za iskre (y) postavite u odgovarajući
položaj.
3. Pritegnite vijak (x).
Prije rada:
•
Postavite odgovarajući rezni list. Koristite
isključivo oštre ili pravilno naoštrene listove.
Najveći broj okretaja alata ne smije biti veći od
21
HRVATSKI
•
•
•
•
•
najvećeg dopuštenog broja okretaja reznog
lista.
Provjerite okreće li se list u smjeru strelica na
priboru i na alatu.
Osigurajte radni materijal.
Provjerite jesu li sve ručice blokiranja i stege
čvrsto pritegnute.
Uvijek pravilno postavite deflektor za iskre.
Ne pokušavajte rezati izuzetno male komade.
Nikad ne režite istovremeno veće količine
malih komada radnog materijala.
UPOTREBA
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Ne režite magnezij.
Transportiranje (crtež F)
Alat je opremljen osiguravajućim klinom (u) koji
blokira alat u zatvorenom položaju za nošenje.
Spustite štitnik (d) na rezni stol (i) i osigurajte alat
u tom položaju tako da pritisnete osiguravajući klin
(u).
Alat transportirajte pomoću rukohvata za nošenje
(c).
Za oslobađanje alata izvucite sigurnosni klin (u).
Pravilan položaj ruku (crtež A, G)
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat
i odvojite ga od izvora napajanja prije
izvođenja bilo kakvih prilagođavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
UPOZORENJE: Na alat ne primjenjujte
prevelik pritisak.
UPOZORENJE: Izbjegavajte preopterećivanje. Ako alat postane vruć, pustite da
radi nekoliko minuta bez ikakvog opterećenja.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost
od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost
od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (b), dok drugom rukom pridržavate radni materijal tako da ga vučete od lista.
•
•
Izvođenje reza (crtež A)
1. Materijal koji želite rezati postavite uz rubnik
(g), što bliže rukovatelju. Materijal učvrstite
stegom za radni materijal (f).
2. Uključite uređaj i povucite prema dolje glavni
rukohvat (b) kako biste prerezali radni materijal. Dopustite da motor prije rezanja postigne
punu radnu brzinu.
3. Dopustite listu da samostalno pili. Ne silite.
4. Nakon dovršetka reza isključite uređaj i vratite
krak u gornji odloženi položaj.
Uključivanje i isključivanje (crtež A)
Prekidač uključivanja/isključivanja (a) nalazi se na
glavnom rukohvatu (b).
Za uključivanje alata pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (a).
Prekidač uključivanja/isključivanja držite pritisnutim
tijekom izvođenja reza.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
UPOZORENJE: Alat ne uključujete i isključujte dok je pod opterećenjem.
22
•
•
Ruke nikad ne postavljajte u blizini reznog
područja.
Radni materijal tijekom rezanja čvrsto pridržavajte uz stol i rubnik. Ruke držite na istim mjestima dok se prekidač ne otpusti i list u cijelosti
ne zaustavi.
Ne križajte ruke.
Oba stopala držite čvrsto na tlu i odražavajte
pravilnu ravnotežu.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj
brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite alat i
odvojite ga od izvora napajanja prije
postavljanja ili uklanjanja nastavaka,
prije izvođenja bilo kakvih prilagođavanja ili promjena položaja ili izvođenja
popravka.
Provjerite je li prekidač napajanja u ISKLJUČENOM položaju. Slučajno uključivanje alata može izazvati ozljede.
HRVATSKI
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna podmazivanja.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
sprečavanju zagađivanja okoliša i
smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni propisi mogu pružiti sredstva za odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta ispušite
suhim zrakom čim primijetite nakupljanje
nečistoća. Tijekom izvođenja ovog postupka koristite odobrenu zaštitu za oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih
dijelova alata nikad ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije. Te kemikalije
mogu štetiti materijalima upotrijebljenim u
tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim sapunom.
Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina
prodre u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.
DEWALT pruža sredstva za prikupljanje i recikliranje DEWALT proizvoda nakon što su dostigla kraj
svog životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo vas da vaš proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom agentu koji izvoditi
prikupljanja u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Dodatno, potpuni popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribori, koji
nisu u ponudi tvrtke DEWALT, nisu ispitani
s ovim proizvodom, upotreba ovakvog
pribora uz ovaj alat može biti opasna. Da
biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
bi se proizvod smio upotrebljavati isključivo dodatni pribor preporučen od tvrtke
DEWALT.
Kod vašeg lokalnog prodavača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš DEWALT
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod
pripremi za odvojeno prikupljanje.
23
SRPSKI
STABILNA TESTERA S NAZUBLJENIM LISTOM DW872
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
V
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina u praznom hodu
min-1
Prečnik lista testere
mm
Otvor lista testere
mm
Debljina lista testere
mm
Debljina žleba lista testere mm
Br. zubaca lista testere
Kapacitet presecanja pri 90°
kružno
mm
kvadratno
mm
pravougaono
mm
ugaono
mm
Kapacitet presecanja pri 45°
kružno
mm
kvadratno
mm
pravougaono
mm
ugaono
mm
Težina
kg
LPA (zvučni pritisak)
KPA (nesigurnost zvučnog
pritiska)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne
snage)
DW872
230
2
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
dB(A)
dB(A)
108,0
3,0
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) određene prema EN 61029-1 i EN 610292-9:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah =
m/s2
< 2,5
Nesigurnost K =
m/s2
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku iz
EN 61029 i može se koristiti za upoređivanje alata.
Može se koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni nivo
vibracija važi za glavne primene alata.
Međutim, ako se alat koristi za druge aplikacije, sa drugim priborima ili ako je loše
održavan, emisiona vrednost vibracija se
može razlikovati. To može značajno povećati nivo izlaganja u ukupnom periodu
rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi u praznom
hodu. To može značajno smanjiti nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Radi zaštite korisnika od efekata vibracija
identifikujte dodatne bezbednosne mere
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje toplote ruku, organizacija radnih šema.
Osigurači
230 V-alati
10 ampera, mrežno napajanje
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i
vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja će , ako se ne izbegne,
izazvati smrt ili ozbiljnu povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja bi mogla , ako se
ne izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno opasnu
situaciju koja može , ako se ne izbegne
izazvati manju ili umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja se
ne odnosi na telesne povrede ali koja,
ako se ne izbegne, može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog udara.
24
SRPSKI
tako da bude dobro osvetljeno (250 – 300
luksa). Ne koristite alat gde postoji opasnost
od izazivanja požara ili eksplozije, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW872
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u
delu „Tehnički podaci“ projektovani u skladu sa:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
Razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
23.10.2009
Sigurnosna uputstva
UPOZORENJE! Pri korišćenju električnih
alata moraju se uvek poštovati osnovne
bezbednosne mere predostrožnosti kako bi
se smanjila opasnost od požara, električnog udara i telesnih povreda, uključujući
i sledeće.
Pročitajte i sačuvajte ova uputstva pre nego što
pokušate da rukujete ovim proizvodom.
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆE
POTREBE
Opšta pravila bezbednosti
1. Održavajte čistoću radnog područja.
Neuredna područja i stolovi mogu voditi povredama.
2. Vodite računa o ambijentalnim uslovima
radnog područja.
Ne izlažite alat kiši. Ne koristite alat u vlažnim
ili mokrim uslovima. Radno područje držite
3. Zaštititi od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama (npr. cevi, radijatori, šporeti i frižideri).
Kada koristite alat pod ekstremnim uslovima
(npr. visoka vlažnost, kada se stvaraju metalne strugotine, itd.), električna bezbednost
se može poboljšati umetanjem izolacionog
transformatora ili (FID) sklopke za prekidanje
strujnog kola u slučaju struje greške.
4. Udaljite druge ljude.
Ne dozvoljavajte ljudima, a naročito deci, koji
nisu uključeni u posao, da dodiruju alat ili produžni kabl i udaljite ih iz radnog područja.
5. Odložite alate koji se ne koriste na mesto.
Kada se ne koriste, alati se moraju odložiti na
suvom mestu tako da budu bezbedno zaključani i van domašaja dece.
6. Ne preopterećujte alat.
On će bolje i bezbednije obaviti posao tempom
za koji je predviđen.
7
Koristite pravi alat.
Ne opterećujte male alate poslom koji je predviđen za profesionalne alate. Ne koristite alate
za svrhe za koje nisu namenjeni; na primer,
ne koristite kružne testere za sečenje debla ili
panja.
8
Nosite odgovarajuću odeću.
Ne nosite široku odeću ili nakit, jer se oni mogu
uhvatiti u pokretne delove. Preporučuje se
nošćenje obuće koja se ne kliza kada se radi
napolju. Da biste sakupili dugu kosu, nosite
zaštitnu kapu za kosu.
9. Nosite zaštitnu opremu.
Uvek nosite zaštitne naočare. Koristite masku
za lice ili za zaštitu od prašine ako su radni
uslovi takvi da se stvara prašina ili da lete čestice. Ukoliko se takve čestice mogu značajno
zagrejati, nosite i termootpornu kecelju. Uvek
nosite zaštitu za sluh. Uvek nosite zaštitnu
kacigu.
10. Povežite opremu za izbacivanje prašine.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste.
11. Ne rukujte nepravilno kablom.
Nikad ne vucite kabl da biste ga izvukli iz
25
SRPSKI
osim ako je drugačije navedeno u ovom uputstvu za upotrebu. Neispravne prekidače odnesite u ovlašćeni servisni centar radi popravke.
Ne koristite alat čiji prekidač ne može da se
uključi i isključi. Ne pokušavajte da popravite
sami.
utičnice. Udaljite kabl od toplote, ulja i oštrih
ivica. Nikad ne nosite alat držeći ga za kabl.
12. Osigurajte radni komad.
Ukoliko je moguće, koristite stezaljke ili stege
za osiguranje radnog komada. To je bezbednije nego da koristite ruku i oslobađa obe ruke
za upravljanje alatkom.
UPOZORENJE! Upotreba bilo kakvih
dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje
bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda.
13. Ne posežite.
Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
14. Brižljivo održavajte alate.
Rezne alate održavajte tako da uvek budu oštri
i čisti radi boljih i bezbednijih performansi. Postupajte prema uputstvima za podmazivanje i
zamenu pribora. Periodično proveravajte alate
i, ako su oštećeni, odnesite u ovlašćeni servis
na popravku. Drške i prekidači moraju da budu
suvi, čisti, nezaprljane uljem i mašću.
15. Iskopčajte alate.
Ako se ne koriste, pre servisiranja i pri promeni
pribora, kao što su listovi testere, bitovi i rezači, isključite alate iz struje.
16. Uklonite ključeve za podešavanje i druge
ključeve.
Naviknite se da redovno proveravate da li su
ključevi za podešavanje i drugi ključevi uklonjeni iz alata pre nego što uključite alat.
17. Sprečite nenamerno pokretanje.
Ne nosite alat držeći prst na prekidaču.
Uverite se da je alat u „isključenom“ položaju
pre nego što ga uključite u struju.
21. Za popravku svog alata angažujte kvalifikovano lice.
Ovaj električni alat je usaglašen sa relevantnim
bezbednosnim pravilima. Popravke treba da
vrše samo ovlašćena lica korišćenjem originalnih rezervnih delova; u suprotnom može doći
do velike opasnosti po korisnika.
Dodatna bezbednost za testere za
sečenje metala
•
•
•
•
18. Koristite produžne kablove koji su predviđeni za korišćenje napolju.
Pre upotrebe, proverite produžni kabl i zamenite ga ako je oštećen. Ako se alat koristi
napolju, koristite samo produžne kablove koji
su namenjeni za upotrebu napolju i koji nose
odgovarajuću oznaku.
Ne koristite oštećene ili deformisane listove
testera;
Koristite samo listove testera koje preporučuje
proizvođač i koji su usaglašeni sa EN 847-1;
Ne koristite listove testera koji su izrađeni od
čelika za velike brzine;
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu po potrebi, na primer:
– zaštitu za sluh radi smanjenja opasnosti od
gubitka sluha izazvanog bukom;
– zaštitu za oči;
– zaštitu za disajne organe radi smanjenja
opasnosti od udisanja štetne prašine;
– rukavice za rukovanje listovima testere (listove testere treba nositi u držaču kadgod je
moguće) i grubim materijalom;
19. Budite pripravni.
Gledajte u ono što radite. Razmišljajte zdravorazumno.
Ne radite sa alatom ako ste umorni ili pod
uticajem lekova ili alkohola.
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE
20. Proverite da li postoje oštećeni delovi.
Pre korišćenja pažljivo proverite alat i mrežni
kabl da biste ustanovili da li će pravilno raditi i
obavljati svoju funkciju. Proverite centriranost
pokretnih delova, spojnih pokretnih delova, lom
delova, montažu i bilo koja druga stanja koja bi
mogla uticati na njihov rad. Štitnik ili drugi deo
koji je oštećen treba pravilno popraviti ili zameniti od strane ovlašćenog servisnog centra
•
26
•
Uputstvo za rukovaoca u vezi sa faktorima koji
utiču na izlaganje buci (npr. korišćenje listova
testere koji su projektovani za smanjenje emitovane buke, održavanje lista testere i mašine);
Kvarove uređaja, uključujući štitnike ili listove
testere, treba prijaviti čim se ustanove.
BEZBEDAN RAD
•
•
Izaberite pravilan list testere prema materijalu
koji se seče;
Ne koristite testeru za rezanje drugih materijala
osim obih koje je preporučio proizvođač;
SRPSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacije o podizanju i transportu. Za podizanje i podršku testere za metal, pogledajte sliku
F.
Ne koristite testeru bez postavljenih štitnika,
ako štitnici ne funkcionišu ili nisu pravilno održavani;
Područje poda oko uređaja treba dobro očistiti
od odvojenih materijaa, npr. strugotina i odrezaka;
Obezbedite adekvatno opšte ili lokalno osvetljenje;
Rukovalac treba da bude adekvatno obučen za
upotrebu, podešavanje i rad uređaja;
Koristite pravilno naoštrene listove testere.
Vodite računa o oznaci za maksimalnu brzinu
na listu testere;
Obezbedite da svi odstojnici i prstenovi vretena
budu prikladni za namenu koju je deklarisao
proizvođač;
Nemojte da uklanjate bilo kakve opiljke ili druge delove radnog komada iz područja rezanja
dok mašina radi i dok glava testere ne bude u
položaju mirovanja;
Pobrinite se da mašina uvek bude stabilna i
bezbedna. (npr. učvršćena na klupu)
Za podupiranje dugačkih komada, pogledajte
sliku C3.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu testera:
–
–
povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova
povrede prouzrokovane ometanjem reznog
lista.
Ove opasnosti su najevidentnije:
– u oblasti rada
– u oblasti rotirajućih mašinskih delova.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
–
–
–
–
Slabljenje sluha.
Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih
nepokrivenim delovima rotirajućeg lista testere.
Opasnost od povrede prilikom promene lista
testere.
Opasnost od prignječenja prstiju prilikom otvaranja štitnika.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. A)
Datumska šifra (z), koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 stabilna testera sa nazubljenim listom
1 rezni list
1 imbus ključ
1 vertikalna stezaljka
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
•
•
Proverite da li postoje transportna oštećenja na
alatu, njegovim delovima ili priboru.
Pre uključivanja treba pažljivo pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može doći
do oštećenja ili telesne povrede.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Glavna drška
Drška za nošenje
Štitnik
Blokada vretena
Stezaljka za materijal
Graničnik
Montažni otvori
Sto za rezanje
Imbus ključ
NAMENA
Vaša profesionalna DEWALT stabilna testera sa
nazubljenim listom projektovana je za rezanje
različitih oblika metalnog materijala: vodovodnih
i gasovodnih cevi, četvrtastog gvožđa, U-profila,
T-lajsni, šipki, vijaka itd. Ako se koristi odgovarajući
rezni list, može seći vruće i hladno valjani ugljenični čelik, konstruktivne čelike u skladu sa DIN 1700
27
SRPSKI
(ST33, ST37-2, ST52-3), metale koji ne sadrže
gvožđe (tj. aluminijum, mesing, bakar), nerđajući
čelik i sintetičke materijale (tj. PVC). Ovaj alat nije
namenjen za korišćenje za rezanje livenog gvožđa,
cigli, keramičkih pločica ili keramičkih materijala.
Ovaj alat se ne sme koristiti za rezanje radnih
komada od magnezijuma.
Montaža na radnu klupu (sl. A)
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
1. Sa ručicom u položaju mirovanja, iskoristite
otvor (j2) da pomerite štitnik (d) unazad. Ostavite štitnik u uvučenom položaju (B1).
2. Pritisnite i držite pritisnutu blokadu vretena (e)
(sl. B2).
3. Okrećite rezni list dok se ne zaključa na mestu.
4. Okrenite poklopac osovinice (k) i sklonite (sl.
B1).
5. Pomoću imbus ključa (j), uklonite osovinicu (l)
okrećući je suprotno smeru kazaljke na satu,
a zatim uklonite navrtku za zaključavanje (l1),
ravnu navrtku (l2) i steznu prirubnicu (l3) (sl.
B2).
6. Namestite stezni prsten (m). Pobrinite se da
je novi stezni prsten postavljen na prirubnicu
(m1) u pravilnom smeru rotacije.
7. Učvrstite list testere pomoću stezne prirubnice
(i3), ravne navrtke (l2) i navrtke za zaključavanje (I1) i osovinice (l).
8. Štitnik spustite nazad i oslobodite blokadu
vretena (e).
Ove stabilne testere sa nazubljenim listom su
profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš alat je dvostruko izolovan u skladu
sa EN 61029; zato nije potreban kabl za
uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115 V moraju
da se uključuju preko izolacionog transformatora za zaštitu od greške sa uzemljenim
kablom između namotaja primara i namotaja sekundara.
U slučaju zamene kabla, alat sme da popravi samo
ovlašćeni serviser ili kvalifikovani električar.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je podesan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora, pre
podešavanja ili promene konfiguracije,
ili pre popravki. Uverite se da je prekidač
za uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
28
Napravljeni su montažni otvori (h) radi lakše montaže na radnu klupu.
Postavljanje i uklanjanje reznog lista
(sl. A, B1 i B2)
UPOZORENJE: Zupci novog lista testere
su veoma oštri i mogu biti opasni.
Stezanje radnog komada u položaju
(sl. A i C1-C6)
Ovaj alat ima stegu za materijal (f) (sl. A).
1. Polugu (n) povucite prema drški (n1) (sl. C1).
2. Osovinu stege (n2) gurajte napred dok čeljust
(n3) skoro ne dodirne radni komad.
3. Polugu (n) gurajte prema čeljusti (n3) dok se
ne ukopča sa osovinom stege (n2).
4. Okrećite dršku (n1) u smeru kretanja kazaljke
na satu i sigurno stegnite radni komad.
5. Da biste oslobodili radni komad, okrećite dršku
(n1) suprotno smeru kazaljke na satu.
UPOZORENJE:
• Stežite radni komad prema sebi dok je
moguće.
• Podesite položaj stezanja za rezanje
naniže tako da debljina radnog komada
ne prelazi maksimalan kapacitet rezanja
naniže (sl. C2).
– Maksimalan kapacitet rezanja naniže je
označen na žlebu (t2).
SRPSKI
– Nastavite sa podešavanjem položaja
stezanja kao što je opisano u nastavku.
• Uvek pokušavajte da stegnete radni
komad tako da broj zupaca koji prosecaju
materijal bude minimalan (sl. C4).
• Dugačke radne komade poduprite korišćenjem drveta (o) (sl. C3). Ne stežite
kraj koji se odseca (o1).
Vertikalna stega (sl. C5 i C6)
Vertikalna stega (p) se koristi za rezanje naviše
kod širokih i nepravilno oblikovanih materijala
(fig. C5).
1. Umetnite vertikalnu stegu u otvor (q) na dnu
(sl. C6) tako da se stega (p) osloni na radni
komad (sl. C5).
2. Spustite polugu (r) da biste stegli radni komad.
3. Podignite polugu (r) da biste oslobodili stegu (p).
UPOZORENJE: Uvek koristite vertikalnu
stegu kada režete naviše.
Funkcija brzog otvaranja (sl. C1)
Stega ima mogućnost brzog otvaranja.
•
Da biste otvorili stegu, okrenite dršku (n1) za
jedan ili dva kruga suprotno smeru kazaljke na
satu i povucite polugu (n) prema drški (n1).
Podešavanje pozicije stezanja (sl. C1
i C6)
Pozicija stezanja se može podesiti tako da odgovara reznom listu.
1. Steznu polugu (s) povucite prema drški (n1)
(sl. C1) i izvucite lokacioni trn (t) da biste oslobodili graničnik (g) (sl. C6).
2. Pomerajte graničnik (g) po potrebi.
3. Steznu polugu (s) spustite na sto za rezanje (i)
da biste zaključali graničnik (g) (sl. C1).
UPOZORENJE: Ako je otpor poluge stege
previše mali, lagano pritegnite dva vijka za
podešavanje na graničniku.
Ako je potrebno dodatno stezanje, ugao rezanja se
može dodatno fiksirati u položaje 90° i 45° preseka.
1. Poravnajte graničnik (g) sa žlebom (t3), žlebom (t4) ili žlebom (t5) da biste učvrstili položaj
90° ili 45° preseka (sl. C6).
2. U jedan od otvora (t6) gurnite trn (t) kroz graničnik.
Provera i podešavanje skale za obaranje ivice (sl. C1, D1 i D2)
1. Steznu polugu (s) povucite prema drški (n1) da
biste oslobodili graničnik (sl. C1).
2. Spustite ručicu i zaključajte je na ovom mestu
pritiskanjem trna za zaključavanje (u) (sl. D2).
3. Postavite ugaonik (v) na graničnik (g) i levu
stranu reznog lista tako da prave savršeni
ugao od 90° (sl. D1).
UPOZORENJE: Ne dodirujte vrhove zubaca lista testere ugaonikom.
4. Steznu polugu (s) spustite na sto za rezanje (i)
da biste zaključali graničnik (sl. C1).
5. Izvucite trn za zaključavanje (u) i vratite ručicu
u njen gornji položaj mirovanja (sl. D2).
6. Proverite da li je oznaka 0° na skali (t1) poravnata sa ivicom žleba (t2) (sl. D1).
7. Ako je potrebno podešavanje, postupite na
sledeći način:
8. Popustite zavrtnje (w).
9. Poravnajte oznaku 0° na skali (t1) sa ivicom
žleba (t2).
10. Pritegnite zavrtnje (w).
Podešavanje deflektora varnice (sl. E)
1. Popustite zavrtanj (x).
2. Podesite deflektor varnice (y) po potrebi.
3. Pritegnite zavrtanj (x).
Pre radova:
•
Podešavanje ugla rezanja (sl. C1 i C6)
Ovaj alat se može koristiti za obaranje ivica od 45°.
1. Steznu polugu (s) povucite prema drški (n1) da
biste oslobodili graničnik (g) (sl. C1).
2. Podesite graničnik (g) na željeni ugao. Ugao
se može pročitati na skali (t1). Koristite ivicu
žleba (t2) kao referencu (fig. C6).
3. Steznu polugu (s) spustite nazad na sto za
rezanje (i) da biste zaključali graničnik (sl. C1).
•
•
•
•
•
Namestite odgovarajući rezni list. Koristite
samo oštre ili pravilno naoštrene listove testere. Maksimalna rotaciona brzina alata ne
sme da prekorači maksimalnu rotacionu brzinu
reznog lista.
Proverite da li list testere rotira u smeru strelica
na priboru i alatu.
Obezbedite radni komad.
Uverite se da su sva dugmad za zaključavanje
i stezne ručice učvršćene.
Uvek pravilno podesite deflektor varnice.
Ne pokušavajte da sečete izuzetno male komade. Nikad ne režite zajedno male radne
komade u grupi.
29
SRPSKI
RUKOVANJE
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
Da biste otključali alat, izvucite trn za zaključavanje
(u).
Pravilan položaj ruke (sl. A, G)
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti
od ozbiljnih telesnih povreda, UVEK primenjujte pravilan položaj ruke kao što je
pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač alata iz izvora napajanja pre
bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE: Ne
pritisak na alat.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti
od ozbiljnih telesnih povreda, UVEK sigurno držite alat i budite pripravni za iznenadnu reakciju.
primenjujte preveliki
UPOZORENJE: Izbegavajte preopterećenje. U slučaju da se alat zagreje, pustite ga
da radi nekoliko minuta bez opterećenja.
Sečenje (sl. A)
1. Materijal koji treba iseći stavite na graničnik (g)
i što više prema sebi. Osigurajte ga pomoću
stege za materijal (f).
2. Uključite mašinu i spustite glavnu dršku (b) da
biste sekli radni komad. Pustite da motor dostigne punu brzinu pre sečenja.
3. Pustite da list testere slobodno seče. Ne primenjujte silu.
4. Kada završite sečenje, isključite mašinu i vratite ručicu u njen gornji položaj mirovanja.
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
Prekidač za uključivanje i isključivanje (a) je montiran u glavnoj drški (b).
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (a).
Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje držite
pritisnutim dok radite.
Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
UPOZORENJE: Ne vršite uključivanje ili
isključivanje alata dok je pod opterećenjem.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti glavnu dršku (b), a drugom držati radni
komad na udaljenom kraju od lista testere.
•
•
•
•
Nikad ne stavljajte ruke blizu područja rezanja.
Radni komad držite uz sto i graničnik tokom
sečenja. Ruke držite u položaju dok se ne pusti
prekidač i dok se list testere potpuno ne zaustavi.
Ne ukrštajte ruke.
Oba stopala držište čvrsto na podu i održavajte
pravilnu ravnotežu.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora, pre
podešavanja ili promene konfiguracije,
ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za uključivanje
i isključivanje u položaju OFF (isključeno).
Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Ne sečite magnezijum.
Transport (sl. F)
Ovaj alat je opremljen trnom za zaključavanje (u)
koji zaključava alat u zatvorenom položaju radi
nošenja.
Spustite štitnik (d) na sto za rezanje (i) i učvrstite
alat u ovom položaju tako što ćete pritisnuti i uvući
trni za zaključavanje (u).
Za transport koristite dršku za nošenje (c).
30
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno podmazivanje.
SRPSKI
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod
koga ste kupili novi proizvod.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta i iz
ventilacionih otvora zavisno od sakupljanja
prašine. Nosite odobrenu zaštitu za oči
i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju
ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva
za čišćenje nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale koji
se koriste za nemetalne delove. Koristite
samo krpu koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da
voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo
koji deo alata u tečnost.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih DEWALT servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu,
na adresi: www.2helpU.com.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom bi moglo biti
opasno. Da bi se smanjila opasnost od
povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
31
МАКЕДОНСКИ
ГЕР ПИЛА СО ЗАПЦИ DW872
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DW872
Напон
V
230
Тип
2
Влезна моќност
W
2.200
Брзина без
min-1
1.300
оптоварување
Дијаметар на листот
mm
355
Внатрешен дијаметар на mm
25,4
листот
Дебелина на телото на
mm
1,8
листот
Дебелина на засек на
mm
2,2
сечиво
Број на запци на сечиво
70
Капацитет на напречно сечење од 90°
кружно
mm
130
четириаголно
mm
100 x 100
правоаголно
mm
75 x 130
аглесто
mm
92 x 92
Капацитет на напречно сечење од 45°
кружно
mm
79
четириаголно
mm
79 x 79
правоаголно
mm
79 x 123
аглесто
mm
56 x 56
Тежина
kg
22,5
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на
звучниот притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на
звучната моќност)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,0
dB(A)
dB(A)
108,0
3,0
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) определена спoред EN 60745
и EN 61029-2-9:
Вредност на емисија на вибрации ah
ah =
m/s2
< 2,5
Неизвесност К =
m/s2
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено во оваа
табела е измерено во склад со стандардизираниот тест даден во EN 61029 и може да се
употребува за споредување на една алатка со
друга. Може да се употреби за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Декларираното
ниво на емисија на вибрации е за главните режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се употребува за други намени, со други додатоци или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува. Ова
може значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во текот
на целокупниот период на работа.
Проценката на нивото на изложеност
на вибрации исто така треба за го
земе предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена но со
неа не се извршува работа. Ова може
значително да го намали нивото на
изложеност на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба да
се препознаат дополнителни мерки за
безбедност како што се: одржување на
алатката и додатоците, затоплување
на рацете, организација на работните
задачи.
Осигурувачи
Алатки за 230 V Потребен е осигурувач од 10
ампери на електричниот вод
Дефиниции: Насоки за безбедна
употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат нивото на сериозност на секој сигнален збор. Ве
32
МАКЕДОНСКИ
молиме да го прочитате упатството и да обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку не
се избегне, ќе предизвика смрт или
сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
потенцијално опасна ситуација која,
доколку не се избегне, може да предизвика смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува потенцијално
опасна ситуација која, доколку не се избегне, може да предизвика лесна или
средно тешка повреда.
Упатства за безбедна употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Треба да ги
почитувате основните мерки на безбедност секогаш кога употребувате
електрични алатки за да го намалите
ризикот од пожар, електричен удар
или повреда на ракувачот. Тоа го вклучува и следното:
Прочитајте ги сите упатства пред да се
обидете да работите со овој производ и
сочувајте ги упатствата.
СОЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗАРАДИ ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на
работење кој не е поврзан со повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика
оштетување на имот.
Општи правила за безбедност
Означува ризик од електричен удар.
2. Земете ги предвид условите на работното место.
Не ја изложувајте алатката на дожд. Не
ја употребувајте алатката во влажни или
мокри услови. Одржувајте го работното
место добро осветлено (250 - -300 Lux). Не
ја употребувајте алатката на места каде
што постои ризик од предизвикување на
пожар или експлозија, на пример во присуство на запалливи течности и гасови.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW872
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се направени во склад
со: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе информации Ве
молиме да стапите во контакт со DEWALT преку
следнава адреса или да погледнете во задниот
дел од упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој
на производи
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Идштајн, Германија
23.10.2009
1. Одржувајте го работното место чисто.
Пренатрупани работни места и маси се
причина за повреди.
3. Заштита од електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт
со заземјени површини (нпр. цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери).
Кога ја употребувате алатката во екстремни услови (нпр. висока влажност,
створање на метални струготини и сл.),
безбедноста од електрична струја може
да се подобри со поставање на изолационен трансформатор или осигурувач од
истек на струја во земја.
4. Држете ги другите лица настрана.
Не дозволувајте лица, а особено деца, кои
не се вклучени во работата, да ја допираат алатката или продолжниот кабел и
држете ги настрана од работното место.
5. Складирајте ги алатките што не ги
користите.
Кога не се употребуваат, алатките мора
да се одложат на суво место и да се заклучат надвор од досег на децата.
33
МАКЕДОНСКИ
6. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила.
Алатката ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно при брзината за која е предвидена.
7. Употребувајте соодветна алатка.
Не употребувајте на сила мали алатки за
работа за која е потребна професионална
алатка. Не ги употребувајте алатките
за работи за кои не се наменети, нпр. не
употребувајте кружни пили за сечење на
гранки или трупци од дрво.
8. Бидете соодветно облечени.
Не носете широка облека или накит затоа
што тие може да се закачат во подвижните делови. Се препорачуваат нелизгачки
обувки за работа надвор. Носете заштитна капа за да ја соберете долгата коса.
9. Употребувајте опрема за лична заштита.
Секогаш употребувајте заштитни очила.
Употребувајте маска за лице или прав
доколку при работата се створа прав
или излетуваат парчиња. Доколку овие
парчиња се врели, носете и престилка
што е отпорна на топлина. Секогаш носете заштита за ушите. Секогаш носете
заштитен шлем.
10. Приклучете опрема за извлекување на
прав на апаратот.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување и
собирање на прав, осигурајте таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
11. Употребувајте го правилно кабелот.
Никогаш немојте да го влечете кабелот за да го исклучите од приклучницата. Држете го кабелот настрана од
топлина, масло и остри рабови. Никогаш
не ја пренесувајте алатката држејќи ја за
кабелот.
12. Прицврстете го предметот на обработка.
Секогаш кога е можно употребувајте стеги или менгеле за да го прицврстите предметот на обработка. Тоа е побезбедно
отколку да го држите со рака затоа што
ги ослободува обете раце за работа со
алатката.
13. Не посегајте предалеку.
Цврсто стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време.
34
14. Грижливо одржувајте ги алатките.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти заради подобро и побезбедно
работење. Следете ги упатствата за
подмачкување и менување на додатоци.
Повремено прегледувајте ги алатките
и, доколку се оштетени, однесете ги на
поправка во овластен сервис. Одржувајте
ги рачките и прекинувачите суви, чисти и
неизвалкани со масла или масти.
15. Исклучувајте ги алатките од извор на
струја.
Кога не се во употреба, пред сервисирање,
или при менување на прибор како што се
ножеви, додатоци и сечила, исклучувајте
ги алатките од извор на струја.
16. Извадете ги регулирачките клучеви и
винтови.
Навикнете се да проверувате дали клучевите за подесување се отстранети од
алатката пред да ја употребите.
17. Избегнувајте ненамерно вклучување.
Не ја пренесувајте алатката со прст на
прекинувачот.
Обезбедете прекинувачот на алатката да
биде во исклучена положба пред да ја приклучите на извор на струја.
18. Употребувајте продолжни кабли кога
работите надвор.
Пред употреба, проверете го продолжниот кабел и заменете го ако е оштетен.
Кога алатката се употребува надвор,
употребувајте само продолжни кабли што
се наменети за работа надвор и што се
соодветно означени.
19. Бидете внимателни.
Внимавајте што правите. Употребувајте
логика.
Не работете со алатката кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога или
алкохол.
20. Проверете дали има оштетени делови.
Пред употреба, внимателно проверете ја
алатката и кабелот за да утврдите дека
ќе работи соодветно и дека ќе ја изврши
својата функција. Проверете дали се добро поставени подвижните делови, дали
се блокирани, дали некој дел или држач
е скршен, или постои било каква друга
состојба што може да влијае на работата. Доколку штитник или некој друг дел е
оштетен, треба правилно да се поправи
или замени во овластен сервисен цен-
МАКЕДОНСКИ
тар доколку не е назначено спротивно во
ова упатство за употреба. Обезбедете
расипаните прекинувачи да бидат заменети во овластен сервисен центар. Не ја
употребувајте алатката доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Никогаш
не се обидувајте да извршите поправки на
своја рака.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Употребата
на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои
работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство за употреба
може да предизвика ризик од повреда
на ракувачот.
21. Вашата алатка треба да ја поправа
квалификувано лице.
Оваа електрична алатка е во склад со
соодветните правила за безбедност. Поправките треба да ги извршуваат само
квалификувани лица со употреба на оригинални резервни делови; во спротивно
поправката може да доведе до значителна
опасност по корисникот.
Дополнителна безбедност за метални пили
•
•
•
•
Не користете сечива што се оштетени
или деформирани;
Користете само сечива препорачани од
страна на производителот кои што се во
согласност со EN 847-1;
Не користете сечива направени од челик
за високи брзини;
Носете соодветна лична заштитна опрема кога има потреба од тоа, во која што
спаѓа следното:
– заштита на слухот за намалување на
ризикот од губење на слухот;
– заштита на очите;
– респираторна заштита за намалување
на ризикот од вдишување на штетен
прав;
– ракавици за ракување со сечива (сечивата треба да се носат во лежиште кога
е тоа можно) и суровини;
ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ
•
Упатства за корисникот за фактори што
влијаат на изложеноста на бучава (на
пример, употреба на сечива дизајнирани за
намалување на емитираната бучава и за
одржувањето на машината и сечивата);
•
Пријавете дефекти кај машината,
вклучувајќи ги тука и штитниците или
сечивата, веднаш штом ќе ги откриете.
БЕЗБЕДНО РАКУВАЊЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Изберете го соодветното сечиво за
материјалот што ќе се сече;
Не ја користете пилата за сечење на
други материјали освен тие што се препорачани од производителот;
Информации за подигнување и транспорт.
За да ја кренете и поткрепите металната пила, видете скица Ѓ.
Не ја користете пилата без наместени штитници, и само при добро
функционирање и кога е добро одржана;
Одржувајте го подот околу машината
чист и без отпаден материјал, на пр.
струготини и исечени парчиња.
Обезбедете соодветно општо или локализирано осветлување;
Осигурајте ракувачот да биде соодветно
обучен за употреба, подесување
и работење со машината;
Употребувајте правилно наострени сечива. Имајте ја предвид ознаката за максималната брзина на сечивото;
Осигурајте се дека сепараторите
и прстените на вретеното се соодветни
за целта како што е назначено од производителот;
Воздржете се од вадење на отсечени делови или друг дел од работниот
материјал од местото на сечење додека
машината е вклучена и главата на пилата
не е во мирување.
Осигурајте се дека машината е секогаш
стабилна и добро зацврстена. (на пр. фиксирана за маса)
За потпора на долги парчиња, видете
скица В3.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на пили:
-
повреди предизвикани од допирање на
ротирачките делови.
повреди предизвикани од прекин на секачкиот лист.
Овие ризици се поверојатни:
-
во кругот на работење
во кругот на ротирачките делови на машината.
35
МАКЕДОНСКИ
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се
избегнат.
Тоа се:
-
Оштетување на слухот.
Ризик од несреќи предизвикани од откриените делови на ротирачкото сечиво.
Ризик од повреда при менување на сечивото.
Ризик од стиснување на прстите при
отварање на штитниците.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА А)
Шифрата на датумот (з), која ја содржи и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Гер пила со запци
1 Секачки лист
1 Хексагонален клуч
1 Вертикален стегач
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
•
•
Проверете да не се оштетила алатката,
деловите или додатоците при транспортот.
Детално прочитајте го и разберете го ова
упатство пред да започнете со работа.
Опис (скица А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не ја
преправајте електричната алатка или
било кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
36
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
ж.
з.
ѕ.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Главна рачка
Носечка рачка
Штитник
Блокада на вретеното
Стегач за материјал
Преграда
Дупки за монтирање
Маса за сечење
Хексагонален клуч
НАМЕНА
Вашата професионална DEWALT гер пила со
запци е дизајнирана за сечење на метални
материјали со различни форми: водоводни и гасоводни цевки, испакната железарија, профили
во форма на буквата U, жичари, прачки, навртки
итн. Со користење на соодветен секачки лист,
таа може да сече и топло и ладно пресуван карбонски челик, арматурен челик според DIN 1700
(ST33, ST37-2, ST52-3), обоени метали (на пр.
алуминиум, бакар, месинг), водоотпорен челик
и синтетички материјали (т.е. ПВЦ). Оваа алатка
не е наменете за сечење на материјали од леано железо, керамика, цигли и плочки. Алатката
никогаш не смее да се користи при сечење на
магнезиумови работни материјали.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во влажни услови или во присуство на запалливи течности или гасови.
Овие гер пили се професионални електрични
алатки.
НЕМОЈТЕ да дозволите деца да дојдат во допир со алатката. Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата алатка е двојно изолирана во
склад со EN 61029; затоа не е потребна
жица за заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки што
работат на 115V мора да се употребува сигурносен изолационен трансформатор на напон со преграда за
заземјување помеѓу примарниот и секундарниот калем.
Во случај на менување на кабелот, алатката
мора да биде поправена од страна на овластен
сервисер или квалификуван електричар.
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен кабел
Ако е потребен продолжен кабел, користете
одобрен продолжен кабел со три јадра соодветен за напојувањето на оваа алатка (видете
технички податоци).Минималната спроводна
големина е 1.5 мм2; максималната должина е
30 метри.
8. Повторно вратете го штитникот надолу
и ослободете ја блокадата на вретеното (e).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Запците на нов
лист се многу остри и може да бидат
опасни.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате продолжен кабел од макара.
Стегнување на работниот материјал
во правилна позиција (скици А и
В1-В6)
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
Алатата е опремена со стегач за материјал (ф)
(скица А).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреди, исклучете
ја алатката и извадете го приклучокот од изворот на струја пред
да монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте прекинувачот да биде во исклучена положба.
Случајно активирање на алатката
може да предизвика повреда.
Монтирање на маса (скица А)
Дупките за монтирање (х) се обезбедени за да
се олесни монтирањето на масата.
Вадење и монтирање на секачки
лист (скица А, Б1 и Б2)
1. Со дршката во положба на мирување, искористете го работ (ј2) за да го лизнете штитникот (д) наназад. Оставете го штитникот во
таа позиција (скица Б1).
2. Притиснете ја надоле и задржете ја блокадата на вретеното (е) (скица Б2).
3. Ротирајте го секачкиот лист додека не се
намести во својата позиција.
4. Ротирајте ја обвивката на навртката (к) надвор од патот (скица Б1).
5. Со користење на хексагонален клуч (j), извадете ја навртката (И) со вртење спроти
насоката на стрелките на часовникот и потоа извадете ја заштитната влошка (И1),
рамната влошка (И2) и потпорниот обод
(И3) (скица Б2).
6. Заменете го секачкиот лист (м). Осигурајте
се дека новото сечиво е поставено врз ободот (м1) во соодветна насока за ротирање.
7. Зацврстете го сечивото со потпорниот обод
(И3), рамната влошка (И2) и заштитната
влошка (И1) и навртката (И).
1. Повлечете ја полугата (н) кон рачката (н1)
(скица В1).
2. Притиснете го отворот на стегачот (н2) нанапред додека вилицата (н3) скоро не се
допира со работниот материјал.
3. Притиснете ја полугата (н) кон вилицата (н3)
додека не навлезе во отворот на стегачот
(н2).
4. Ротирајте ја рачката (н1) во насока на
стрелките на часовникот и добро стегнете го
работниот материјал.
5. За да го ослободите работниот материјал,
ротирајте ја рачката (н1) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Стегнете го работниот материјал
што е можно повеќе кон корисникот.
• Поставете ја позицијата на
стегнување за сечење надолу доколку
дебелината на работниот материјал
не е поголема од максималниот капацитет за сечење надолу (скица В2).
– Максималниот капацитет за сечење
надолу е обележан со жлеб (т2).
– Продолжете со поставување на
стегнувачката позиција како што
е опишано подолу.
• Секогаш обидувајте се да го стегнете работниот материјал на
начин при кој би се минимизирал
бројот на запци што ќе навлезат во
материјалот (скица В4).
• Поткрепете ги долгите работни
материјали со користење на парче
дрво (o) (скица В3). Не го стегнувајте
крајот што ќе се сече (о1).
Вертикален стегач (скица В5 и В6)
Вертикалниот стегач (п) се користи за нагорно
сечење на широки материјали и материјали со
неправилна форма (скица В5).
37
МАКЕДОНСКИ
1. Вметнете го вертикалниот стегач во дупката
(љ) на основата (скица В6) додека стегачот
(п) не застане врз работниот материјал
(скица В5).
2. Повлечете ја полугата (р) надолу за да го
стегнете работниот материјал.
3. Кренете ја полугата (р) за да го ослободите
стегачот (п).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш користете го вертикалниот стегач кога
вршите нагорно сечење.
Опција за брзо вадење (скица В1)
Стегачот има опција за брзо вадење.
•
За да се ослободи стегачот, ротирајте
ја рачката (н1) еднаш или два пати спротивно од насоката на стрелките на часовникот и повлечете ја полугата (н) кон
рачката (н1).
Поставување на стегнатата положба (скица В1 и В6)
Стегнатата положба може да биде поставена да
биде соодветна со секачкиот лист.
1. Повлечете ја полугата на стегачот (с) кон
рачката (н1) (скица В1) и извадете ја локационата игла (т) за да ја ослободите преградата (г) (скица В6).
2. Помрднете ја преградата (г) како што се бара.
3. Притиснете ја полугата на стегачот (с) наназад кон масата за сечење (и) за да ја зацврстите преградата (г) (скица В1).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако отпорот на
полугата на стегачот е многу мал,
малку зацврстете ги двете подесувачки навртки на преградата.
Поставување на аголот на сечење
(скица В1 и В6)
Алатката може да се користи при хоризонтални
сечења до агол од 45°.
1. Повлечете ја полугата на стегачот (с) кон
рачката (н1) за да ја ослободите преградата
(г) (скица В1).
2. Поставете ја преградата (г) на бараниот
агол. Аголот може да прочита на мерилото
(т1). Користете го работ на отворот (т2) како
референца (скица В6).
3. Притиснете ја полугата на стегачот (с) наназад кон масата за сечење (и) за да ја зацврстите преградата (скица В1).
38
Ако е потребно дополнително стегнување, аголот на сечење може понатаму да биде фиксиран на положби за напречно сечење на агол од
90° и 45°.
1. Порамнете ја преградата (г) со отворот (т3),
отворот (т4) или отворот (т5) за да ја фиксирте положбата за напречно сечење на
агол од 90° или 45° (скица В6).
2. Поставете ја иглата (т) низ преградата во
една од дупките (т6).
Проверување и подесување на мерилото за хоризонтален агол (скица
В1, Г1 и Г2)
1. Повлечете ја полугата на стегачот (с) кон
рачката (н1) за да ја ослободите преградата
(скица В1).
2. Повлечете ја дршката надолу и зацврстете
ја во оваа позиција со притискање на сигурносната игла (у) (скица Г2).
3. Поставете четириаголник (в) врз преградата
(г) и левата страна на секачкиот лист треба
да сочинува совршен агол од 90° (скица Г1).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ги
допирате врвовите на запците на
листот со аголникот.
4. Притиснете ја полугата на стегачот (с) наназад кон масата за сечење (и) за да ја зацврстите преградата (скица В1).
5. Извадете ја сигурносната игла (у) и вратете
ја дршката во нејзината горна положба на
мирување (скица Г2).
6. Проверете ознаката за 0° на мерилото (т1)
ќе се порамни со работ на отворот (т2) (скица Г1).
7. Ако е потребно подесување, направете го
следното:
8. Олабавете ги штрафовите (њ).
9. Порамнете ја ознаката за 0° на мерилото
(т1) со работ на отворот (т2).
10. Зацврстете ги штрафовите (њ).
Подесување на дефлекторот на
искри (скица Д)
1. Олабавете го штрафот (џ).
2. Поставете го дефлекторот на искри (ѕ) како
што треба.
3. Зацврстете го штрафот (џ).
Пред употреба:
•
Поставете го соодветниот секачки лист.
Користете само остри или соодветно
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
наострени сечива. Максималната брзина
на вртење на алатката не смее да ја надминува максималната брзина на вртење
на секачкиот лист.
Осигурајте се дека сечивото ротира во
насоката на стрелките на додатокот
и алатката.
Зацврснете го работниот материјал.
Осигурајте се дека сите осигурачи и рачки
на стегачот се зацврстени.
Секогаш соодветно поставувајте го дефлекторот за искри.
Не се обидувајте да сечете многу мали
парчиња. Никогаш не вршете сечења на
мали работни материјали што се споени
заедно.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во склад со упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и извадете го
приклучокот од изворот на струја
пред да вршите подесувања или
пред да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не применувате
преголем притисок врз алатката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Избегнувајте да
ја преоптоварувате алатката. Ако
алатката стане топла, оставете ја
да работи неколку минути без притисок.
Вклучување и исклучување (скица А)
Прекинувачот за вклучување и исклучување (а)
е намонтиран на главната рачка (б).
За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот (а).
Прекинувачот за вклучување и исклучување
нека не биде притиснат при вршење на работата.
За да ја запрете алатката, отпуштете го прекинувачот..
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја вклучувајте
или исклучувајте алатката кога е под
притисок.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да сечете магнезиум!
Транспортирање (скица Ѓ)
Алатката е опремена со безбедносна игла (у)
која што ја закочува алатката во исклучена
позиција за носење.
Спуштете го штитникот (г) врз масата за сечење
(и) и закочете ја алатката во оваа позиција со
притискање на безбедносната игла (у).
Транспортирајте ја алатката со користење на
рачката за носење (ц).
За да ја ослободите алатката, извадете ја безбедносната игла (у).
Правилна положба на рацете (скица
A и Е)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди,
СЕКОГАШ употребувајте ја правилната положба на рацете како што
е прикажано.
Сечење (скица А)
1. Ставете го материјалот што треба да се
сече врз преградата (г) и што е можно
повеќе кон корисникот. Зацврстете го со
користење на стегачот за материјал (ф).
2. Вклучете ја машината и повлечете ја главната рачка (б) надолу за да го исечете работниот материјал. Дозволете му на моторот да
постигне целосна брзина пред да започнете
со сечење.
3. Овозможете му слободно сечење на сечилото. Не работете на сила.
4. Откако ќе завршите со сечењето, исклучете ја машината и вратете ја дршката во
нејзината горна положба на мирување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди,
СЕКОГАШ држете ја цврсто алатката
во очекување на ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува едната рака да биде на главната рачка (б), а другата
рака да го држи работниот материјал понастрана од сечивото.
•
•
Никогаш не ги ставајте рацете во близина на местото на сечење.
Држете го работниот материјал цврсто
на масата и преградата кога сечете. Не
ги поместувајте рацете се додека не го
отпуштите прекинувачот и сечилото
целосно не престане да се движи.
39
МАКЕДОНСКИ
•
•
Не ги вкрстувајте рацете.
Со двете стапала стојте цврсто на подот и одржувајте соодветна рамнотежа.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреди, исклучете
го уредот и извадете го приклучокот од изворот на струја пред
да монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или кога
вршите поправки.
Осигурајте прекинувачот да биде
во исклучена положба. Случајно
активирање на алатката може да предизвика повреда.
Подмачкување
На Вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте ги
нечистотијата и правта од главното куќиште со сув воздух кога
нечистотијата ќе почне да се собира
околу отворите за влез на воздух. Носете квалитетна заштита за очите и
маска против прав кога ја извршувате
оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од алатката. Овие хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што се употребени за изработка на овие делови.
Употребувајте крпа што е навлажнета само со вода и благ сапун. Никогаш
не дозволувајте било каква течност
40
да навлезе во алатката; никогаш не
потопувајте било кој дел од алатката
во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоците, освен оние што се во понудата
на DEWALT, не се тестирани со овој
производ, употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да биде
опасно. За да се намали ризикот од
повреди, со овој производ треба да се
употребуваат само додатоци препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни информации во врска со употребата на соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер
што ќе го собере во Ваше име.
МАКЕДОНСКИ
Може да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои
и друга можност: списокот на овластени сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00238176 - 19-06-2014
41
42
Download PDF

advertising