DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

559088-15 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW872
A ábra
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
B1 ábra
B2 ábra
d
l2
l3
d
j2
k
e
m1
2
m
l1
l
C1 ábra
n3
s
i
g
n2
n
n1
f
C3 ábra
C2 ábra
o1
t2
g
o
3
C5 ábra
C4 ábra
p
C6 ábra
t1
t6
4
t5
t4
g
t
t3
t6
t2
q
r
D1 ábra
w
t1
x1
D2 ábra
w
v
t2
g
E ábra
u
x
y
5
F ábra
u
c
d
i
G ábra
6
FŰRÉSZTÁRCSÁS FÉMDARABOLÓ
DW872
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(E.K. és Írország)
V
Típus
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati sebesség
min-1
Tárcsa átmérő
mm
Tárcsa furat
mm
Tárcsa vastagsága
mm
Tárcsa vágásszélessége mm
Tárcsa fogainak száma
Keresztvágó kapacitás 90°-nál
kerek
mm
négyzetes
mm
téglalap
mm
sokszög
mm
Keresztvágó kapacitás 45°-nál
kerek
mm
négyzetes
mm
téglalap
mm
sokszög
mm
Súly
kg
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
KWA (hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
dB(A)
DW872
230
230/115
2
2200
1300
355
25,4
1,8
2,2
70
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
95,0
3,0
108,0
3,0
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 61029 -1 és EN 61029-2-9
szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 61029 által meghatározott szabványos
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
értéket össze lehet hasonlítani egy másik
szerszám értékével. Az érték felhasználható az
előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaszervezés.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 amperes, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os szerszám 13 amperes,
a csatlakozódugaszban
E.K. és Írország
115 V-os szerszám 16 amperes,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülés okoz.
7
FIGYELMEZTETÉS: Olyan közvetlen
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülés okoz.
VIGYÁZAT: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegetőgyakorlatot
jelöl, amelyet, ha nem kerülnek
el,anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
a következőket a tűz, az áramütés,
a személyes sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
AZT KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Általános biztonsági előírások
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
a balesetek melegágya.
2. Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
Védje a szerszámot az esőtől. Ne használja
a szerszámot nedves, párás környezetben.
A munkaterület világítsa ki jól (250 - 300 Lux).
Soha ne használja robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok jelenlétében.
3. Védekezzen az elektromos áramütés ellen.
DW872
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok"
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel.
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. a levegő magas nedvességtartalma
esetén, fém forgácsolásakor stb.)
az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy Fi-relé használatával
fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyerekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye el a szerszámot, ha azt nem
használja.
A nem használt elektromos szerszámot
száraz, jól zárható helyen tárolja, ahol
gyerekek nem férhetnek hozzá.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
23.10.2009
Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS: Elektromos
szerszámok használatakor be
kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, többek között
8
6. Ne erőltesse a szerszámot.
Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban
dolgozhat.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja; pl. ne
használjon egy körfűrészt faágak levágásához
vagy gallyazáshoz.
8. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes cipő viselése ajánlott. Hosszú
haját kösse össze vagy kösse le.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha
olyan műveletet végez, amely por vagy
repülő szilánkok keletkezésével jár. Ha
a munkavégzés során hő keletkezik, akkor
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
hallásvédelmet. Mindig viseljen védősisakot.
10. Alkalmazzon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatta,
ill. ezek megfelelően működnek.
11. Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Soha ne rángassa a kábelt, ha ki akarja
húzni a dugaszt az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől. Soha ne
vigye a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez, ha
lehetséges, használjon szorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartja, hisz
így mindkét kezével a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon túlságosan messzire.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el az egyensúlyát.
14. Fordítson gondot a szerszám
karbantartására.
A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek a jobb és biztonságosabb
teljesítmény érdekében. A kenésnél és
az alkatrészek cseréjénél kövesse az
utasításokat. Időszakonként vizsgálja meg
a szerszámot, és ha sérült, márkaszervizben
javíttassa meg. A fogantyúkat és kapcsolókat
tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne
kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
15. Áramtalanítás.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve ha
olyan alkatrészeket cserél, mint pl. a pengék,
a vágórészek, áramtalanítsa a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsot és fogót.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámból mielőtt dolgozni kezdene.
17. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását.
Ne vigye a szerszámot úgy, hogy
ujja a kapcsolón van. Mielőtt bedugja
a konnektorba, ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb az "off" (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja meg a hosszabbító
kábelt, ha sérült cserélje ki. Ha a szabadban
dolgozik, csakis kültéri használatra alkalmas
és ilyen értelmű jelzéssel ellátott hosszabbító
kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
20. Ellenőrizze a szerszámot sérült
alkatrészekre.
Használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszámot és a tápkábelt, hogy megfelelően
fognak-e működni és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra. Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek megfelelő beállítását és rögzítését,
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az
eszköz működését. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt javíttatni vagy cserélni kell
a márkaszervizben, ha ebben a kézikönyvben
nem szerepel ezzel ellentétes más utasítás.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa meg. Ne
használja a szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. Soha ne próbálja
saját maga megjavítani.
FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve az itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy dologi kár kockázatával jár.
21. Szakképzett szerelővel javíttassa
a szerszámot.
Az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítását csak képzett
személy végezheti eredeti cserealkatrészek
felhasználásával, mert ellenkező esetben
a szerszám használója nagyfokú veszélynek
van kitéve.
További biztonsági előírások
fémfűrészhez
• Ne használjon sérült vagy deformált
fűrésztárcsát;
9
• Csak a gyártó által ajánlott, az EN 847-1
szabánynak megfelelő fűrésztárcsát
használjon;
• A hosszú darabok alátámasztását lásd a C3
ábrán.
• Ne használjon HSS acél fűrésztárcsát;
Maradványkockázat
• Ha szükséges, viseljen megfelelő egyéni
védőfelszerelést, amely lehet:
A következő kockázatok minden fűrész
használatával együtt járnak:
– fülvédő a halláskárosodás veszélyének
csökkentésére;
– védőszemüveg;
– légúti védelmi eszköz az ártalmas por
belégzése veszélyének csökkentésére;
– védőkesztyű a fűrésztárcsa és durva anyagok kezeléséhez (a fűrésztárcsát amennyiben kivitelezhető, tartóban kell szállítani );
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ
• Kezelői útmutató a zajártalmat befolyásoló
tényezőkről (pl. csökkentett zajkibocsátású
fűrésztárcsa használata, a fűrésztárcsa és
a gép karbantartása);
• Észlelés után azonnal jelentse a gép,illetve
a védőelemek és fűrésztárcsák hibáit.
BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon;
• Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására
használja a fűrészt;
– A forgó részek érintéséből származó sérülések
– a vágókorong sérüléseivel kapcsolatos
sérülések.
Ezek nyilvánvaló kockázatok:
– a munkaterületen belül
– a forgó alkatrészek hatósugarában
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének
megérintése miatti sérülés.
– Sérülés a fűrésztárcsa cseréjekor.
– Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Emelésre és szállításra vonatkozó
tájékoztatás. A fémfűrész emelésre és
szállításra vonatkozóan lásd az F ábrát.
Hordjon fülvédőt.
• Csak akkor használja az üzemképes,
megfelelően karbantartott fűrészt is, ha
minden védőeszköz a helyén van;
Viseljen védőszemüveget.
• A gép körül a padló legyen egy szintben,
tartsa rendben, ne legyenek rajta szétszórt
anyagok, pl. forgács, hulladék;
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A ÁBRA)
• A megfelelő általános vagy helyi világítást
biztosítani kell;
A dátumkód (z) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
• A kezelő megfelelően képzett legyen a gép
használatát, beállítását illetően;
Példa:
• Megfelelően éles fűrésztárcsát használjon.
Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
sebességet;
• Győződjön meg arról, hogy a távtartók és
a tengelyrugók megfelelnek a kézikönyvben
ismertetett célnak;
• Ne távolítsa el addig a levágott darabokat
vagy mást a munkaterületről, amíg a gép jár,
és a fűrészfej nem a nyugalmi helyzetben van;
• Mindig ellenőrizze, hogy a gép cstabilan és
szilárdan áll. (pl. munkapadhoz rögzítve)
10
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Daraboló fűrész
1 Fűrésztárcsa
1 Hatszögletű kulcs (imbuszkulcs)
1 Munkadarab leszorító
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a lámpát.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Főkapcsoló
b. Főfogantyú
c. Hordfogantyú
d. Védőburkolat
e. Hajtótengely retesz
f. Munkadarab leszorító
g. Ütköző
h. Furatok a munkapadra szereléshez
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábelt cserélni kell, akkor a szerszámot
csak a márkaszervizben vagy képzett
villanyszerelővel javíttassa.
Csatlakozó dugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
i. Vágóasztal
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
j. Hatszögletű kulcs
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
RENDELTETÉS
A DEWALT professzionális fűrésztárcsás daraboló
különböző alakú fém idomok: víz- és gázcsövek,
szögvasak, U-profilok, T-profilok, rudak,
csavarok, stb. vágására alkalmas. A megfelelő
fűrésztárcsával hideg- és meleghengerelt
szénacélok, DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3)
szabvány szerinti betonacélok, szinesfémek (azaz
alumínium, sárga- és vörösréz), rozsdamentes
acél, szintetikus anyagok (pl. PVC) vághatók
vele. A gép nem alkalmas beton, tégla, kerámia
lap vagy más kerámia vágására. A készülék nem
használható magnézium munkadarabok vágására.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A darabolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor a személy szerszámhasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Csatlakozódugasz felszerelése 115 V-os gépekhez (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban).
A felszerelt dugasznak meg kell felelnie a BS
EN 60309 (BS4343) szabványnak, 16 A
áramerősségre kell méretezni, a földelő
csatlakozó helyzete: 4h.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen,
hogy a kábelcsiptető helyesen és
biztonságosan van a kábelburkolathoz
rögzítve.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza 30 m.
11
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
Felszerelés munkapadra
(A ábra)
A furatokkal (h) a szerszám könnyűszerrel
munkapadra szerelhető.
A fűrésztárcsa le- és felszerelése (A, B1 és B2 ábra)
1. A kar nyugalmi helyzetében az ajakkal (j2)
csúsztassa hátra a védőburkolatot (d). Hagyja
a védőburkolatot hátrahúzott helyzetben
(B1 ábra).
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat
(e) (B2 ábra).
3. Addig forgassa a fűrésztárcsát (5), amíg nem
rögzül.
4. Fordítsa el az útból a csavar fedelét (k)
(B1 ábra).
5. Az imbuszkulccsal (j) az óramutató járásával
ellentétesen forgatva hajtsa ki a csavart(l),
majd vegye le a záró alátétet (l1), a lapos
alátétet (l2) és a tartókarimát (l3) (B2 ábra).
6. Cserélje ki a fűrésztárcsát (m). Ellenőrizze,
hogy az új tárcsát a forgásiránynak
megfelelően helyezi-e fel a karimára (m1).
7. Rögzítse a tárcsát a tartókarimával (l3),
a záró alátéttel (l2), a lapos alátéttel (l1) és
a csavarral (l).
8. Tolja vissza eredeti helyzetébe
a védőburkolatot és oldja ki a tengelyzárat (e).
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrésztárcsa fogai nagyon élesek,
veszélyesek lehetnek.
12
A munkadarab befogása (A és
C1 - C6 ábra)
A szerszám munkadarab leszorítóval van ellátva
(f) (A ábra).
1. Húzza a kart (n) a fogantyú (n1) irányába
(C1 ábra).
2. Tolja előre a leszorító tengelyét (n2)
mindaddig, amíg a befogópofa (n3) majdnem
hozzáér a munkadarabhoz.
3. Nyomja a kart (n) a befogópofa (n3) irányába
mindaddig, amíg a tengely (n2) nem rögzül.
4. Fordítsa el a fogantyút (n1) az óramutató
járásával megegyező irányba, és
biztonságosan rögzítse a munkadarabot.
5. Ha a munkadarabot ki szeretné venni, fordítsa
el a fogantyút (n1) óramutató járásával
ellentétes irányba.
FIGYELMEZTETÉS:
• A munkadarabot, amennyire lehet
a kezelőtől távol fogja be.
• A befogási helyzetet lefelé vágáshoz
válassza meg, amennyiben
a munkadarab vastagsága nem
haladja meg a gép maximális lefelé
vágó kapacitását (C2 ábra).
– A maximális lefelé vágó kapacitást
(t2) bevágás jelzi.
– Az alábbiakban leírtak szerint
folytassa a munkadarab befogását.
• Mindig úgy próbálja befogni
a munkadarabot, hogy minimális
számú fűrészfog vágja át az anyagot
(C4 ábra).
• A hosszú munkadarabot támassza
alá egy darab fával (o) (C3 ábra).
A leeső darabot (o1) ne fogja be.
Leszorító (C5 és C6 ábra)
A leszorítót (p) használhatja széles és szabálytalan
alakú anyagok fölfelé való vágására (C5 ábra).
1. Illessze be a leszorítót az alapon található
furatba (q) (C6 ábra) úgy, hogy a leszorító (p)
felfeküdjön a munkadarabra.
2. Húzza le a kart (r) a munkadarab
rögzítéséhez.
3. Húzza föl a kart (r) a munkadarab kioldásához.
FIGYELMEZTETÉS: Ha fölfelé vág,
mindig használja a leszorítót.
Gyorsállítás funkció (C1 ábra)
A leszorító gyorsan állítható.
• A befogó kioldásához forgassa el a fogantyú
(n1) egy vagy két fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba, és húzza a kart
(n) a fogantyú (n1) felé.
A befogási helyzet beállítása
(C1 és C6 ábra)
A befogási helyzet úgy állítható, hogy megfelelő
legyen a tárcsához.
1. Húzza a befogó kart (s) a fogantyú (n1)
felé (C1 ábra) és húzza ki a helyzetrögzítő
csapszeget (t) az ütköző kioldásához
(C6 ábra).
2. Húzza le a kart, és rögzítse ebben
a helyzetben a reteszelő tüske (u)
lenyomásával (D2 ábra).
3. Helyezzen derékszöget (v) az ütköző (g) és
a tárcsa mellé a tökéletes 90° beállításához
(D1 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa
fogai ne érjenek hozzá
a derékszöghöz.
4. Tolja vissza a befogó kart (s) a vágóasztal (i)
felé az ütköző rögzítéséhez (C1 ábra).
5. Húzza ki a reteszelő tüskét (u), és állítsa
vissza a kart fölső nyugalmi helyzetébe
(D2 ábra).
2. Szükség szerint igazítsa az ütközőt (g).
6. Ellenőrizze, hogy a szögvonalzó 0° jelzése
(t1) egybeesik-e a bevágás peremével (t2)
(D1 ábra).
3. Tolja vissza a befogó kart (s) a vágóasztal (i)
felé az ütköző (g) rögzítéséhez (C1 ábra).
7. Ha igazítás szükséges, a következőképp
járjon el:
FIGYELMEZTETÉS: Ha a befogó kar
ellenállása túl gyenge, kissé húzza
meg a két igazító csavart az ütközőn.
A vágási szög beállítása (C1
és C6 ábra)
A szerszámmal 45°-ig lehet gérvágást végezni.
1. Húzza a befogó kart (s) a fogantyú (n1) felé az
ütköző (g) kioldásához (C1 ábra).
2. Igazítsa az ütközőt (g) a kívánt szögbe.
A beállított szög a szögvonalzón (t1)
leolvasható. Viszonyításként a bevágás (t2)
szélét használja (C6 ábra).
3. Tolja vissza a befogó kart (s) a vágóasztal (i)
felé az ütköző rögzítéséhez (C1 ábra).
Ha további leszorításra van szükség, a vágási
szög tovább állítható a 90° és 45° közötti
keresztvágási helyzetekben.
1. Igazítsa az ütközőt (g) a (t3), (t4), vagy
(t5) bevágáshoz, a 90° és 45° közötti
keresztvágási helyzetek rögzítéséhez
(C6 ábra).
2. Dogja be a csapszeget az ütközőn keresztül
valamelyik furatba (t6).
A gérszög-vonalzó ellenőrzése és beállítása (C1, D1 és D2
ábra)
1. Húzza a befogó kart (s) a fogantyú (n1) felé az
ütköző (g) kioldásához (C1 ábra).
8. Lazítsa meg a csavarokat (w).
9. Ellenőrizze, hogy a szögvonalzó 0° jelzése (t1)
egybeesik-e a bevágás peremével (t2).
10. Húzza meg újra a csavarokat (w).
A szikrafogó beállítása (E ábra)
1. Lazítsa meg a csavart (x).
2. Állítsa a szikrafogót (y) a megfelelő helyzetbe.
3. Húzza meg a csavart (x).
Használat előtt:
• Szerelje föl a megfelelő fűrésztárcsát. Csak
éles vagy helyesen élezett fűrésztárcsát
használjon. A gép maximális forgási
sebessége nem lehet nagyobb a tárcsa
hasonló értékénél.
• Ellenőrizze, hogy a tárcsa abba az irányba
forog-e, ami a tartozékon és a szerszámon
jelölve van.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Ellenőrizze, hogy minden leszorító gomb és
fogantyú rögzítve van-e.
• Mindig helyesen állítsa be a szikrafogót.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni. Soha ne
vágjon összekötegelt kis munkadarabokat.
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
13
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
módosítást végezne vagy
a tartozékokat lecserélné.
Helyes kéztartás (A, G ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében, MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében, MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis nyomást
gyakoroljon a szerszámra.
FIGYELMEZTETÉS: Kerülje
a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben,
működtesse néhány percig
üresjáratban.
Vágás végrehajtása (A ábra)
1. Helyezze a vágandó anyagot az ütközőhöz
(g), a lehető legtávolabb a kezelőtől. Rögzítse
a munkadarabot a befogóval (f).
2. Kapcsolja be a szerszámot, és húzza lefelé
a vezérlő fogantyút (b) a munkadarab
vágásához. Várja meg amíg a motor teljesen
felgyorsul, ezután kezdje a vágást.
3. Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
4. A vágás után kapcsolja ki a szerszámot és
állítsa vissza a kart fölső nyugalmi helyzetébe.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
A helyes kéztartásnál egyik keze legyen
a főfogantyún (b), a másikkal pedig tartsa el
a munkadarabot a tárcsától.
• Soha ne tegye kezét a vágási terület
közelébe.
• Vágás közben erősen nyomja a munkadarabot
az asztalhoz és az ütközőhöz. Addig ne
mozgassa a kezét, amíg a kapcsolót fel nem
engedi és a fűrésztárcsa le nem áll.
• Ne keresztezze kezeit.
• Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és
őrizze meg egyensúlyát.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés
veszélyének csökkentésére
kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A főkapcsoló (a) a főfogantyún (b) található.
A szerszám beindításához nyomja meg
a főkapcsoló gombot (a).
A művelet végzése közben tartsa lenyomva
a főkapcsolót.
A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja ki vagy be a gépet terhelés
közben.
FIGYELMEZTETÉS: Ne vágjon
magnéziumot.
Szállítás (F ábra)
Kenés
A szerszám reteszelő tüskével (u) rendelkezik,
amely szállításhoz lezárt helyzetben rögzíti.
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Engedje le a védőburkolatot (d) a vágóasztalra
(i), és rögzítse a szerszámot ebben a helyzetben
a reteszelő tüske lenyomásával (u).
A szerszámot a hordfogantyúnál fogva szállítsa (c).
A reteszelés kioldásához húzza ki a tüskét (u).
14
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
professzionális védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is mártsa
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladásutáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték
a készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244918 - 21-08-2014
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW872
FÉMDARABOLÓ 2
©
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising