KS890E | Black&Decker KS890E SAW Type 3 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
559099-01 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS890GT
KS890E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a hálózati kábelt.
Az elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, használjon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
kockázat.
Black & Decker elektromos SCORPION kézifűrésze
fa, műanyag és fém vágására alkalmas. A szerszám
kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli)
elektromos szerszámát jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b. Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikrák
keletkeznek, amelyek meggyújthatják
a porokat vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak
vagy a hallásvédelem - használata csökkentik
a személyes sérülések kockázatát.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
elindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
azt a hálózatra vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan
szerszámot helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes
sérülést okozhat.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz.
Soha, semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
3
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos
balesetet okoztak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
javítassa, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készülékeket meg kell javíttatni.
c. A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza azt le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást
végezne, tartozékot cserélne vagy azt
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen elindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot és
ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek illeszkedését és hogy
nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze
az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha
a szerszám sérült, akkor a használat
Az elektromos szerszámokra
vonatkozó további speciális
biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések szúrófűrészhez és
orrfűrészhez
♦
♦
♦
♦
4
A készüléket csak a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel
vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
Ha a vágóél áram alatt lévő vezetékkel
érintkezik, akkor az elektromos szerszám
fémalkatrészei is elektromossá válnak és
megrázhatják a kezelőt.
Használjon szorítót vagy más praktikus
módszert a munkadarab szilárd felülethez
való rögzítéséhez és alátámasztásához. Ha
a munkadarabot saját testéhez szorítja,
a rögzítés nem lesz megfelelő, és elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.
Tartsa távol kezét a vágási területtől. Soha,
semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab
alá. Ne helyezze ujját a mozgó fűrészlap és
a fűrészlap beszorító közelébe. Ne próbálja
úgy stabilizálni a fűrészt, hogy megfogja a
fűrésztalpat.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy
sérült fűrészlap a nyomás alatt elhajlik vagy
megszorul. Mindig a munkadarab anyagának
és a vágás típusának megfelelő típusú
fűrészlapot használja.
♦
♦
♦
♦
Ha csövet, vezetőcsövet vág, bizonyosodjon
meg róla, hogy az nem tartalmaz vizet,
elektromos vezetékeket stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne
nyúljon a munkadarabhoz, illetve
a fűrészlaphoz. Mindkettő felforrósodhat.
Fal, padló vagy mennyezet vágása előtt
tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről, legyen óvatos a rejtett
veszélyekkel.
A fűrészlap a kapcsológomb felengedése után
tovább mozog. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, és várja meg, míg a fűrészlap
mozgása leáll, mielőtt leteszi a szerszámot.
a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos
használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem
lehet kizárni. Ezek például a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek érintése által
okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha valamely
szerszámot huzamosabb ideig használ,
akkor tartson rendszeresen szüneteket
a munkában.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti
egészségkárosodás, különös tekintettel
a tölgy, bükk és rétegeltlemez anyagokra.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére.
Hordjon a porok és gőzök belélegzésének
megakadályozására tervezett pormaszkot és
győződjön meg arról, hogy a munkaterületre
belépők is viselnek megfelelő védelmet.
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg; az felhasználható a különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi,
mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel,
ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyermekeket felügyelni kell; meg kell
akadályozni, hogy a szerszámmal játsszanak.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt nem szereplő
műveletek végzése személyes sérülés és/vagy
dologi kár kockázatával jár.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
különbözhet a deklarált értéktől attól függően,
hogyan használják a szerszámot.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is
emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt,
hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat
az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő
idő mellett.
Mások biztonsága
♦
♦
A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi,
mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel,
ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyermekeket felügyelni kell; meg kell
akadályozni, hogy a szerszámmal játsszanak.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Maradványkockázatok.
Figyelmeztetés! A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
a felhasználó köteles elolvasni a használati
utasítást.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik
a szerszám használatát. Ezek a kockázatok
5
Elektromos biztonság
♦
A szerszám kettős szigeteléssel
rendelkezik; ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
♦
Vegye le a fűrészlapot oldalsó irányba
a felfogó csapról és csúsztassa le
a készülékről.
Engedje el a fűrészlap kioldó gombot.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse
le egy Black & Decker szakszervizben.
A készülék be és kikapcsolása (D ábra)
♦
Jellemzők
A szerszám az alábbi jellemzők némelyikét vagy
valamennyit tartalmazza.
1. Változtatható sebességű üzemi kapcsoló
2. Kireteszelő gomb
3. Fűrészlap kioldógomb
♦
A készülék beindításához nyomja meg a
kireteszelő gombot (2) a feloldás pozícióba,
majd húzza az üzemi kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót.
Fűrészelés (E ábra)
♦
♦
A ábra
4. Nagy kapacitású fűrészlap
5. Ívvágó fűrészlap
6. Fémvágó fűrészlap
♦
♦
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e
húzva a konnektorból.
Ha lehet, mindkét kézzel tartsa a szerszámot.
Hagyja a fűrészt néhány másodpercig
szabadon járni, mielőtt vágni kezdene.
Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra vágás közben.
Ugyanolyan előre-hátra mozgásokat
alkalmazzon, mint egy hagyományos
kézifűrésznél. Így gyorsabban, szebben
vághat.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
A fűrészlap le- és felszerelése
(B és C ábra)
Fa fűrészelése
♦ Rögzítse erősen a munkadarabot, és távolítsa
el belőle a szögeket és más fémeket.
♦ Ha fontos a szilánkosság minimálisra
csökkentése, mint például laminált anyagok
vágásánál, szorítson a munkadarab mindkét
oldalára hulladék faanyagot, és a két lap közé
szorított munkadarabot vágja.
Felszerelés
♦ Helyezze a fűrészlapot a felfogó csapra (7).
♦ Fordítsa a fűrészlapot felfelé 90°-al addig,
amíg teljesen beilleszkedik a fűrészlap vájatba
(8) és a felfogó csap zárt pozícióban kerül.
♦ Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap
biztonságosan legyen felszerelve úgy, hogy
a fűrészlap kioldó gomb (3) megnyomása
nélkül megpróbálja eltávolítani a készülékből.
Ha nem tudja a fűrészlapot felszerelni
a készülékre, ellenőrizze a felfogó csap megfelelő
pozícióját a C ábra szerint. Ha a felfogó csap nem
a megfelelő pozícióban van, tartsa benyomva
a fűrészlap kioldó gombot, és egy csavarhúzó
segítségével forgassa a felfogó csapot a megfelelő
pozícióba.
Fém fűrészelése
♦ Készüljön fel arra, hogy a fém fűrészelése
sokkal tovább tart, mint a fáé.
♦ Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon.
Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg
a színesfémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen
a munkadarab hátsó oldalára egy darab
puhafát vagy préselt falapot és ezen
a „szendvicsen” keresztül fűrészelje.
♦ Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony
olajcsíkot.
Eltávolítás
♦ Tartsa lenyomva a fűrészlap kioldó gombot (3)
és fordítsa a fűrészlapot 90°-al lefelé.
6
Ágak vágása
♦ Mindig lefelé vágjon, testétől távol.
♦ Minél közelebb fűrészeljen a fatörzséhez, vagy
a főághoz.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Dekopírfűrész üzemmód beállítása
(F ábra)
♦
♦
♦
♦
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
Vegye ki a fűrészlapot.
Forgassa el a talpat (9) 270°-kal.
Rögzítse a fűrészlapot.
Illessze be a fűrészlapot.
Karbantartás
Az Ön elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti hosszú távú használatra
terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és
újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a gép
szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy
oldószer alapú tisztítót.
Műszaki adatok
KS890E
KS890GT
Típus: 2-4 1-es típus
Vváltakozó
230
W
400
400
0-5,500
0-5,500
10
10
Fa
100
100
Fém
3
3
Feszültség
Felvett teljesítmény
Tápcsatlakozó cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla
érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem
kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi
csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást.
Ajánlott biztosíték: 5 A.
Löketszám
min-1
Lökethossz
mm
Maximális vágási
mélység
mm
230
Műanyag cső
ø
50
50
Gallyazás
ø
50
50
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 88 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 99 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fa fűrészelése (ah,cw) 11,8 m/s2, toleranciafaktor
(K) 1,5 m/s2
Fémlemez fűrészelése (ah,cm) 9,6 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön
Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy
arra a továbbiakban nincs szüksége, akkor azt
a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KS890E/KS890GT
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
31/03/2010
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www. blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről
és különleges ajánlatainkról naprakész
információkkal láthassuk el. A Вlack & Decker
márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos
információkat ezen a honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243964 - 15-08-2014
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising