DW071K | DeWalt DW071K LASER instruction manual

559222-57 H
DW071
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FORGÓLÉZER (ELEMES)
kézzel állítunk be, egy pont kijelölésére vagy
átvitelére.
A használathoz számos kimérési munka társul,
úgymint álmennyezetek, falak, alapok és síkok
kijelölése, ellenőrzése.
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak.
1. Fordulatszám szabályozós kapcsoló
2. Rázkódást érzékelő szenzor visszakapcsoló
gombja
3. Rázkódást érzékelő szenzor bekapcsoló
gombja.
4. Hordfül
5. Szintező gomb
6. Fali rögzítő
7. Lézerfej-forgatógomb
8. Forgó lézerfej
9. Elülső vízszintező
10. Mellsősík-beállítógomb
11. Falrögzítő kapocs
12. Biztosítás a falrögzítő kapocshoz
13. Fogasléc-recéskerék
14. Rögzítőgomb
15. Elemtároló fiók
16. Beállítógomb a fogasléchez
17. Oldalsík-beállítógomb
18. Oldal vízszintező
Műszaki adatok
Típus:
Feszültség
Elemfajta
Forgási sebesség
Lézerosztály
Védettség
Üzemi hőmérséklet
Felfogómenet
Tömeg
DW 071
(V) 4,5
3xLR14(D)
(min-1) 0-600
I I.
IP 54
(OC) 0-40
5/8“x11
(kg) 3,0
E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott szimbólumok jelentése a következő:
Figyelem! Sérülésveszély, életveszély
vagy az elektromos szerszám
károsodása a kezelési utasítás be
nem tartásából következően.
Szerelés és beállítás
A z elemek cseréje (B ábra)
Tűzveszély
A készülék LR 14(D) típusú elemekkel
használható.
• Csavarozza le a (19) elem fedelet, és vegye
ki a lemerült elemeket.
• Tegye be a (20) új elemeket. Ügyeljen
arra, hogy az elemek az ábra szerinti (21)
elrendezésben helyezkedjenek el.
• Tegye vissza az elemfedelet.
Velejáró tartozékok
A csomagolás tartalma:
1 forgólézer
1 fali rögzítő
1 célkártya
1 szemüveg
3 LR14(D) rúdelem
1 szállítókoffer
1 vásárlói tájékoztató
•
DW071
Az elemek megújítása mindig
a komplett sor cseréjével történjen. Ne
keverje össze a régi és az új elemeket.
Lehetőleg alkáli (tartós) elemeket
használjon.
A készülék haasználata előtt figyelmesen
olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
A készülék leírása (A ábra)
Elem- lemerülésjelző (B ábra)
A készülék a (22) elem-lemerülésjelzővel
van ellátva, amely a kezelőlapon található.
A lemerülésjelző bekapcsolt készülék mellettt
világít. Ha villog a jelző, ez azt jelenti, hogy az
elemeket újakkal kell pótolni, és a készülék
automatikusan lekapcsol.
A DW 071 forgólézer lézervonalak kivetítésére,
professzionális használatra lett kifejlesztve.
A készüléket lehet zárt helyiségben és
szabadtéren is használni, vizszintes és
függőleges irányok kijelölésére. A forgólézert
lehet álló lézerpontként is használni, amelyet
11
•
Mihelyt a jelző villogni kezd, kapcsolja ki
a készüléket, és vegye ki az elemeket.
-
A készülék felállítása (C1 C5 ábra)
-
A készülék különféles felállítási lehetőségeket
biztosít, a különféle használati igényeknek
megfelelően.
•
A készülék felerősítése a fali rögzítőhöz
(C1 ábra)
A fali rögzítőt, mint talpat is lehet használni,
a készülék biztonságos felállítására.
• Tegye a készüléket az Ön használati
igényének megfelelően a falrögzítőre.
• Tegye a készüléket a falrögzítőre azzal,
hogy a (23) menetes csapot a készülék
menetes furatába csavarja a (14) gomb
meghúzásával.
•
Állványos használat (C5 ábra)
A készüléket egy állványfelfogóval látták
el, amely a külön megvásárolható DE0736
állványra, vagy egy tetszés szerinti más,
a műszaki követelményeknek megfelelő
állványra szerelhető fel.
• Állítsa a (25) állványt egy viszonylag sík és
sima felületre.
• Rögzítse a készüléket az állványon azáltal,
hogy a (26) menetes csapot a talapzat (27)
felfogójába hajtja.
• Állítsa be a (8) fejet a vízszintes vagy
függőleges használatra.
Felállítás padlózaton (C1 ábra)
• Állítsa a készüléket egy viszonylag sík és
sima felületre.
• Állítsa be a műszert vízszintező vagy
függőszintező használatra.
Falra rögzítés (C2-C5 ábra)
A készüléket (11) fali rögzítési lehetőséggel is
ellátták, födémek, burkolatok és más speciális
szintezőfeladatok (C2 ábra) elvégzésére.
• Tegye a készüléket, ahogy az előkben már
leírtuk, a falrögzítőbe.
• Fordítsa a műszert az oldalára úgy, hogy
a (11) falrögzítő kapocs a falsínhez való
rögzítéshez a megfelelő helyzetben álljon.
• Miközben a (6) falrögzítő a fal felé néz,
fordítsa a (12) falrögzítő kapocs biztosítóját
az óramutató járása szerint, a feszítőfogó
nyitásához.
• Helyezze a feszítőfogót a falsínre, és
forgassa a (12) falrögzítőkapocs
biztosítóját az óramutató járásával szembe,
a feszítőfogó sínre való csatlakoztatása
érdekében.
• Ügyeljen arra, hogy a (12) falrögzítőkapocs
biztosítója megfelelően zárjon.
A műszer beállítása (D1 és D2 ábra)
A lézerfejet vagy vízszintező (D1 ábra) vagy
függőszintező (D2 ábra) használatra lehet
beállítani.
Vízszintező beállítás (D1 ábra)
• Hozza a műszert az ábrán látható állásba.
• Nézzen rá a (9 és 18) vízmértékre, és
ellenőrizze, vajon a fej síkban van-e.
• A beállításhoz járjon el
a következőképpen:
• Forgassa a (10 és 17) szintezőgombokat,
míg a fej síkban lesz. Ha a buborékot jobbra
szeretné mozdítani, forgassa a gombot
balra, ellenkező esetben pedig fordítva.
Függőleges beállítás (D2 ábra)
• Hozza a készüléket az ábrán látható
álllásba.
• Nézzen rá a (28) vízmértékre, és ellenőrizze,
vajon a műszer síkban áll-e.
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
• Forgassa a (29) szintezőgombot, míg
a lézerfej síkban áll. Ha a buborékot jobbra
szeretné mozdítani, forgassa a gombot
balra, ellenkező esetben pedig fordítva.
A készülék falsínre való feltevése
előtt győződjön meg arról, hogy
a sín kifogástalanul legyen a falon
biztosítva.
•
-
jelölje be mindkét rögzítőfuratot a falra (C4
ábra).
Fúrjon egy lyukat a bejelölt helyekre
(∅ 6 mm, kb. 35 mm mély).
Helyezze a dübeleket a furatokba.
Hajtsa be a csavarokat a dübelekbe
(a csavar nagysága 6x50 mm).
Akassza a készüléket a csavarokra.
Állítson szükség szerint az (5)
szintezőgombbal, hogy a készülék stabilan
álljon.
Állítsa be a készüléket vízszintes
használatra.
Alternatív megoldás lehet a készülék fali
használatához a készülék talpában levő
2 db. (24) rögzítőfurat, amely a falra való
felfüggesztést biztosítja (C2 ábra).
Tartsa a készüléket a kívánt helyen a falhoz,
12
A lézervonal beszabályozása (E1 és E4
ábra)
•
Vízszintes beszabályozás
• Miután a műszert bekapcsolta, és a lézerfej
forog, szabályozza be a lézervonalat
a pozicionáló jellel.
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
Padlózatra felállított készülék (E1 ábra)
• A készüléket egy tetszés szerinti stabil
tárgyra is fel lehet állítani, ami a szükséges
magasságban megtartja.
Falazatra felszerelt készülék (E2 ábra)
• Oldja a (16) rögzítőgombot, és állítsa be
úgy a (13) recézett kereket, hogy a készülék
helyzete megfelelú legyen. Húzza meg
a (16) rögzítőgombot.
Állványra felszerelt készülék (E3 ábra)
• Állítsa be az állványt úgy, hogy a készülék
a szükséges magasságban legyen.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
•
•
Az (1) kapcsoló a forgási sebesség
megváltoztatására is szolgál, ami a vonal
minőségét befolyásolja. A forgatógombot
a beállítási tartomány első negyedében hagyva
a fej nem forog.
• Forgassa az (1) kapcsolót szükség szerint.
A kapcsolót az óramutató járásának
megfelelően forgatva, nő a forgási
sebesség, míg azzal ellentétesen forgatva
csökken a forgási sebesség.
• Az álló helyzet megtartásához forgassa
a kapcsolót a beállítási tartomány első
negyedébe.
• Állítsa a kapcsolót alacsony forgási
sebességre egy világos vonal
megtartásához.
• Állítsa a kapcsolót gyors forgásra, ha egy
folytonos vonal megtartása a cél.
A lézerfej kézi forgatása (G ábra)
Állványos (helyhezkötött) állásban a lézerfejet
lehet kézzel is forgatni.
• Nyomja le a (7) forgatógombot, és miközben
a gombot benyomva tartja, forgassa azt
a (8) lézerfejjel a kívánt állásba.
Használati útmutató
Tartsa be mindig a biztonsági szabályokat
és az érvényes előírásokat.
•
•
•
•
Fordítsa az (1) kapcsolót az óramutató
járásának megfelelően, a készülék
bekapcsolásához.
A készülék kikapcsolásához forgassa az (1)
kapcsolót, amíg reteszelődik, az óramutató
járásával szembe.
A forgási sebesség beállítása (F ábra)
Függőleges beszabályozás (E4 ábra)
• Miután a műszert bekapcsolta, és a lézerfej
forog, szabályozza be a lézervonalat
a pozicionáló jellel.
• Az utánállításhoz járjon el
a következőképpen:
• Mozdítsa a készüléket a megfelelő irányba.
Ha a készülék falrögzítőre van szerelve,
oldja meg a (16) rögzítőgombot, és állítsa be
a (13) recézett kereket úgy, hogy a készülék
helyzete megfelelő legyen. Húzza meg
a (16) rögzítőgombot (E4 ábra).
• Forgassa a (30) sík-beállítógombot, amíg
a fej a pozícionálójellel egyvonalba esik.
•
esetben beszabályozásra vagy utánállításra
lehet szükség.
Ha a készüléket leejtette vagy eldöntötte,
vigye a lézerfejet egy kvalifikált
szakszervizbe kalibrálásra.
Jelölje ki mindig a lézervonal közepét, ill.
a pontokat.
A munkatávolság és a pontosság
növeléséhez állítsa a készüléket
a munkaterület közepére.
Ügyeljen arra, hogy a készülék állása biztos
legyen.
Szélsőséges hőmérsékletváltozás a belső
részek elmozdulását okozhatja, amely miatt
a műszer pontossága csökken. Ellenőrizze
a pontosságot, ha a készüléket ilyen
körülmények között használja.
Ellenőrizze rendszeresen a készüléket,
különösen, ha rázkódás érte. Ebben az
Ne próbálkozzon a forgatógomb
lenyomásával, miközben a lézerfej egy
előre beállított sebességgel forog.
Rázkódásszenzor (H ábra)
A rázkódásszenzor érzékel minden rázkódást,
amely a szintezőpontosságot vagy a szerkezetet
befolyásolja. Ha rázkódást érzékel, a (32)
jelzőlámpa villogni kezd.
• A rázkódásszenzor visszaállításához
nyomja meg a (2) gombot. A (32) jelzőlámpa
már nem villog tovább.
13
A rázkódásszenzor-megszakító
bekapcsolása
Ha a rázkódásszenzor-megszakító be van
kapcsolva, úgy a lézerfej forgása megszakad,
és a lézersugár villogni kezd, mihelyt valamilyen
rázkódást (rezgést) érzékel a szenzor.
• A rázkódásszenzor-megszakító
bekapcsolásához nyomja meg a (3)
gombot. A (31) jelzőlámpa felgyullad.
• A rázkódásszenzor visszakapcsolásához
nyomja meg a (2) gombot. A (32) jelzőlámpa
többet nem villan, és a készülék normálisan
dolgozik tovább.
Karbantartás
Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú
élettartamra, és a lehető legcsekélyebb
karbantartási igényre lett kifejlesztve.
A tartós és kifogástalan működés feltétele
a rendszeres tisztítás.
Helyszíni kalibrálási teszt
A helyszíni kalibrálást gondosan és pontosan
kell elvégezni, hogy a mérési eredmény
megbízható legyen. Ha valamilyen hiba
jelentkezne, vigye a készüléket kalibrálásra egy
erre felhatalmazott szakszervizbe.
Segédeszközök (I1-I3 ábra)
A lézerfejet csak felhatalmazott
szakszervizben kalibráltassa.
A mellékelt segédeszközök a készülékkel
végzett munkáknál nagyon jó szolgálatot
tesznek.
Lejtési hiba ellenőrzése
A következő ellenőrzés célja, hogy a lézerfej
a síkban pontos legyen.
• Állítsa a készüléket két, egymástól kb. 30 mre levő függőleges felület felezőpontjára.
• Ha a készüléket állványra rögzítette fel,
állítsa be a fejet síkbeli használatra.
• A gyors ellenőrzéshez figyelje az elülső
és a hátulsó vízmértéket. Miután az egyik
vízmértéket beállította, mindkettőnek
vízszintben kell lennie. Ha a másik vízmérték
nincs vízszintben, úgy a lézerfejet kalibrálni
kell.
Lézernagyító szemüveg (I1 ábra)
A vörös lencséjű szemüveg világosban
(napfénynél), vagy egy bizonyos távolságon túl
a lézersugár láthatóságát javítja. A szemüveggel
a legjobb eredmény zárt teremben érhető el, mert
védi a környezeti fénytől a szemet, és kiemeli
a kivetített pontot vagy vonalat. A szemüveg
nem védi meg a szemet a lézersugártól.
Ezzel a szemüveggel se nézzen soha
direkt a lézersugárba.
DE0730 célkártya (I2 ábra)
A célkártya, amint a lézersugár áthatol rajta,
úgy helyezi és állítja vízszintbe a sugarat, hogy
ezáltal a kivetített vonal láthatóságát javítja.
A lézersugár áthatol a piros műanyag felületen,
és visszaverődik a kártya tükrös hátoldaláról. Az
egyszerű függőleges- és síkbeállítás kedvéért
a kártyának van egy collskálája és egy metrikus
skálája. Felül mágnesek találhatók rajta,
amelyekkel a mennyezeten levő vas- vagy
acélsínhez erősíthető.
Előre- hátra lejtési hiba ellenőrzése
• Állítsa fel úgy a készüléket, hogy az eleje és
a hátulja is a függőleges felületekre legyen
irányítva.
• Kapcsolja be a készüléket, hogy a lézerfej
forogjon.
• Jelölje fel a lézersugár közepét mindkét
felületre.
• Kapcsolja ki a műszert, és fordítsa el 180okal úgy, hogy most az eleje legyen afelé
a felület felé, ahol eddig a hátulja volt, és
fordítva.
• Kapcsolja be a készüléket, a lézerfej
forogjon, és jelölje be még egyszer
a lézersugár közepét mindkét felületre.
Kapcsolja ki a műszert.
• Mérje meg a különbséget a jelek
között mindkét felületen. A jelölések
közötti különbségnek mindkét felületen
ugyanannyinak kell lennie.
• Ha a különbség a két jel között 6,35
mm, vagy kisebb, úgy a lézerfej jól van
kalibrálva.
Fali rögzítőeszköz (I3 ábra)
A fali rögzítőelemet, mint géptalpat is lehet
használni, amely kiegészítő biztonságot ad
a készülék felállításához.
Külön megvásárolható tartozékok
A gépekhez ajánlott tartozékokról tájékozódjon
a DEWALT vagy B&D szakkereskedésekben.
- DE 0732 digitális lézerdetektor kapoccsal
- DE 0734 szintező
- DE 0736 állvány
14
•
Ha a különbség a két jel között nagyobb,
mint 6,35 mm, úgy a lézerfejet kalibrálni
kell.
•
Oldallejtési hiba ellenőrzése
• Állítsa fel úgy a készüléket, hogy az
oldalai legyenek a függőleges felületekre
irányítva.
• Kövesse a pontosan az előzőekben
részletezett lépéseket. Jelölje be a lézersugár
közepét mindkét felületen a készülék
ezen állásában. Fordítsa el ezután 180okal a készüléket, hogy még egyszer
bejelölhesse a lézersugár közepét.
• Mérje meg a különbséget a két jelölés
között mindkét felületen. A jelölések
közöti különbségnek mindkét felületen
ugyanannyinak kell lennie.
• Ha a különbség a két jel között 6,35
mm, vagy kisebb, úgy a lézerfej jól van
kalibrálva.
• Ha a különbség a két jel között nagyobb, mint
6,35 mm, úgy a lézerfejet kalibrálni kell.
•
•
•
Kapcsolja be a készüléket, hogy a lézerfej
forogjon.
Irányítsa a lézervonalat a függőón
zsinórjára.
Ha a lézervonal a függőón zsinórral
egybeesik, a lézerfej jól van kalibrálva.
Ha a lézervonal eltér a függőón zsinórtól,
úgy a lézerfejet kalibrálni kell.
Tisztítás
•
•
•
Tisztítás előtt az elemeket vegye ki
a készülékből.
Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések
nyitottak maradjanak, és rendszeresen
tisztítsa a gép házát puha kendővel.
Szükség szerint tisztítsa a lencsét egy
alkoholba mártott fültisztító vattával. Ne
használjon más tisztítószert.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ellenőrzés kúpossági hibára
A következő teszt célja a lézersugár-lézerfej
viszony ellenőrzése.
• Állítsa a készüléket kb. 7,5 m-re egy
függőleges felülettől.
• Állítsa be a fejet síkbeli használatra.
• A gyors ellenőrzés érdekében kapcsolja be
a lézert forgásra. A készüléknek egyetlen
vonalat kell kivetítenie. Ha dupla vonal
adódik, úgy a lézert kalibrálni kell.
• Kapcsolja be a készüléket rögzített fejjel.
• Forgassa úgy a fejet, hogy a lézerpontok
a függőleges felületen megjelenjenek.
• Mindkét lézersugár közepének függőleges
állását jelölje be. Kapcsolja ki a műszert.
• Mérje meg a különbséget a jelek között.
• Ha a különbség a két jel között 2,4 mm,
vagy kisebb, a lézerfej jól van kalibrálva.
• Ha a különbség a két jel között nagyobb,
mint 2,4 mm, a lézerfejet kalibrálni kell
(szakműhelyben!).
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A függőlegesség ellenőrzése
A következő ellenőrzés célja, vajon a lézerfej
függőlegesen irányítja-e a sugarat.
• Állítsa a készüléket kb. 7,5 m-re egy
függőleges felülettől.
• Állítsa a műszert egy állványra, és állítsa
be a fejet függőleges használatra.
• Függesszen egy függőónt a függőleges
felületre.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
15
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alapvető biztonsági
rendszabályokat, ezzel elkerülheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés
és a személyi sérülések lehetőségét.
A következő szabályokat feltétlenül tartsa
be:
Akkumulátorok
A DEWALT akkumulátorok sokszor újratölthetők.
Az akkuk technikai élettartamának végén,
vegye figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait:
• Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
• A NiMH és NiCd akkuk újrahasznosíthatók.
Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi
Black & Decker szervizbe vagy a helyi
begyűjtőhelyre.
Az összegyűjtött akkumulátorokat
újrahasznosítják, vagy a környezetvédelmi
előírások betartása mellett megsemmisítik.
Általános biztonságtechnika
•
•
EU-tanúsítás
•
DW071
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos
szer-szám megfelel a 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-33, EN 60825 és EN 61010-1 sz. európai
szabványoknak és irányelveknek.
•
Hangnyomásszint Lpa dB(A)*: <70
Hangteljesítmény Lwa dB(A): A súlyozott eff. rezgésgyorsulás (m/s2): <2,5
*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós
érték.
•
TÜV Rheinland of North America
File Number E 2071161-02-A1
•
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
16
Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban
a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érinkezést fémes részekkel, mint
például csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között, (pl.
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon
arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel
ne érintkezzenek. 16 évnél fiata-labb
korúak a szerszámot csak megfelelő
szakfelügyelet mellett használhatják.
Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A gép rendeltetésszerű
használata e kezelési utasításban van
leírva. Ne használja a szerszámot se
előtétkészülékkel (adapterrel), se túl
nehéz munkákhoz. A jól megválasztott
szerszámok garantálják az Ön személyes
biztonságát, és a jó minőséget.
Figyelem! Más alkatrészek és tartozékok
használata - mint amit a kezelési utasítás
ajánl - nem rendeltetésszerű használatnak
minősül, és balesetveszélyes lehet.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa
a szerszámot tisztán és élesen, így
job-ban, biztonságosabban dolgozhat.
Kövesse a karbantartási előírásokat,
•
•
•
és a szerszámcserére vonatkozó
tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen
a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha
sérülést tapasztal, azonnal forduljon az
illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szak-szerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és
semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa
a kapcsolót szárazon, tisztán, olajtól és
zsírtól mentesen.
Használatbavétel előtt ellenőrizze, nem
sérült-e meg a szerszám, teljesülneke a kifogástalan és rendel-tetésszerű
működés feltételei. Győződjön meg arról,
hogy a forgómozgó részek nincseneke akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Valameny-nyi géprész megfelelően legyen
szerelve, ez biztosítja az elektromos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberende-zéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cse-réltetni. Ne
használja az elektromos szerszá-mot, ha
a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót
csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
Távolítsa el az akkumulátort. Mindig
vegye ki az akkut a gépből, ha nem
használja, vagy tartozékot cserél.
Kizárólag DEWALT (Black and Decker)
szakszervizben javíttassa az elektromos
szerszámot. Ez az elektromos szerszám
megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Kizárólag DEWALT (Black
and Decker) szakszervizben szabad a gépet
javíttatni, más esetben az üzemeltetés
balesetveszélyes lehet.
•
•
•
Ne használja az optikai készüléket
a lézersugárral való szemléltetésre.
Ne állítsa fel olyan helyre a készüléket, hogy
a lézersugár az emberek fejmagasságában
legyen.
Gondoskodjon róla, hogy gyermekek
a lézert ne érinthessék.
Kiegészítő biztonsági előírások az
elemekhez
•
•
•
•
•
•
Ne kísérletezzen soha az elemek
felnyitásával vagy széttörésével.
Ne tegye ki az elemeket nedvességnek.
Ne dobja tűzbe az elemeket.
Olyan helyen tárolja az elemeket, ahol
a környezeti hőmérséklet nem haladja meg
a 40o-ot
Kizárólag a megfelelő méretű elemeket
használja. Ne használja az új elemeket
vegyesen a régiekkel.
Szélsőséges használati feltételek között
előfordulhat, hogy az elemekből folyadék
lép ki. Ha a folyadék az elemre kerül, járjon
el a következőképpen:
- Törölje le a folyadékot egy kendővel
az elemekről. Kerülje, hogy
a folyadék a bőrével vagy a szemével
érintkezzen.
- Ha a folyadék mégis a bőrére vagy
a szembe jutna, öblítse tiszta, folyó
vízzel, legalább 10 percig, majd
forduljon orvoshoz.
Tűzveszély! Kerülje, az elemek rövidre
záródását a készülékben
Kiegészítő biztonsági előírások
a forgólézerhez
A szerszámon levő adattábla
A szerszámon található adattábla teljes
másolata megtalálható ebben a vásárlói
tájékoztatóban. A szerszámon levő adattábla
a következő piktogrammokat tartalmazza:
•
Ez a lézer a 2. osztályba sorolható
az EN 60825-1: 1994+A11 szabvány
szerint. Ne cserélje ki a lézerdiódát más
típusra. Ha a lézer meghibásodott, csak
szakműhelyben javíttassa.
• A készüléket kizárólag a lézervonal
kivetítésére használja.
A 2. osztályú lézerekre érvényes, hogy
ha a szemet max. 0,25 másodpercig éri
a lézersugár, akkor még nem károsítja.
Általánosságban a szemhéj reflexe elegendő
idő a védelemre. 1 m távolság felett a lézer
megfelel az 1. osztálynak, és mint ilyen, teljesen
biztonságos.
• Soha ne nézzen a lézersugárba direkt, ill.
szándékosan.
Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelem! Lézer.
Rázkódásveszély.
17
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a fogyasztó
részére tör-ténő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36364 - 17-04-2007
18
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
19
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
20
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
TYP.
1
DW071K
E13333
WWW.2helpU.com
21
09 - 04 - 02
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising