DW071K | DeWalt DW071K LASER instruction manual

559322-59PL
DW071
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ROTACYJNY NIWELATOR LASEROWY
dla ustalania lub przenoszenia znaków. Przykładami
zastosowań mogą być tutaj poziomowanie sufitów
podwieszonych i fundamentów oraz pionowanie
konstrukcji ściennych.
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT,
która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych przyrządów.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dane techniczne
Napięcie
Typ baterii
Szybkość wirowania
Klasa lasera
Klasa ochrony
Temperatura pracy
Otwór gwintowany
do mocowania
Masa
DW071
DW071
(V) 4,5
3 x LR 14 (D)
(obr/min) 0 - 600
II
IP 54
o
C 0 - 40
5/8” x 11
(kg) 3,0
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przycisk zerujący czujnik wstrząsów
Przycisk włączający czujnik wstrząsów
Rękojeść
Pokrętło poziomujące
Przystawka do mocowania na ścianie
Przycisk do obracania głowicy laserowej
Rotacyjna głowica laserowa
Poziomnica przednia
Pokrętło nastawcze pochylenia do przodu/do tyłu
Zacisk do mocowania na ścianie
Blokada zacisku do mocowania na ścianie
Pokrętło zębnika (do przesuwania zębatki)
Pokrętło do mocowania
Kieszeń baterii
Pokrętka ustalająca zębnik
Pokrętło nastawcze pochylenia na boki
Poziomnica boczna
Montaż i regulacja
Uwaga! Wskutek nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji narażasz się
na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Wymiana baterii (rys. B)
W przyrządzie są stosowane baterie typ LR14 (D).
• Odkręć śrubę mocującą pokrywę kieszeni baterii (19)
i zdejmij pokrywę.
• Wymień baterie (20). Sprawdź, czy nowe baterie
zostały włożone zgodnie z oznaczeniem (21).
• Ponownie załóż pokrywę kieszeni baterii.
Niebezpieczeństwo pożaru.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 rotacyjny niwelator laserowy
1 przystawka do mocowania na ścianie/ podstawa
1 płytka celownicza
1 okulary celownicze
3 baterie LR14 (D)
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w
komplecie. Nie wkładaj starych baterii razem
z nowymi. Najlepiej jest stosować baterie
alkaliczne.
Wskaźnik rozładowania baterii (rys. B)
Przyrząd zawiera wskaźnik rozładowania baterii (22),
który umieszczono na konsoli operatorskiej. Wskaźnik
ten świeci się przy włączonym przyrządzie. Gdy lampka
ostrzegawcza miga, to znaczy że baterie trzeba wymienić,
a przyrząd automatycznie zostaje wyłączony.
• Gdy lampka ostrzegawcza miga, wyłącz przyrząd i
wyjmij baterie.
Opis przyrządu (rys. A)
Rotacyjny niwelator laserowy DW071 jest przeznaczony
do rzutowania linii laserowych jako pomoc przy
profesjonalnych pomiarach różnic wysokości. Przyrząd
ten można wykorzystywać do poziomowania i pionowania
w zamkniętych pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
Pozwala on także na uzyskanie nieruchomej plamki
świetlnej, która może być nakierowywana ręcznie
Ustawienie przyrządu (rys. rys. C1 - C5)
Przyrząd może być ustawiany w różnych pozycjach, co
zwiększa możliwości jego zastosowania.
11
Mocowanie przyrządu do przystawki (rys. C1)
Przystawkę do mocowania na ścianie można
wykorzystywać także jako podstawę, która polepsza
stabilność przyrządu.
• Jeśli zajdzie taka potrzeba, przytwierdź przyrząd do
przystawki.
• Ustaw przyrząd na przystawce, wprowadź kołek
gwintowany (23) w otwór do mocowania przyrządu i
dokręć pokrętło (14).
Mocowanie na statywie (rys. C5)
Przyrząd zawiera otwór do mocowania na statywie.
Może to być statyw DE0736 lub każdy inny spełniający
wymagania określone w danych technicznych.
• Ustaw statyw (25) na względnie gładkiej i płaskiej
powierzchni.
• Zamocuj przyrząd na statywie, wkręcając kołek
gwintowany (26) w otwór (27) w podstawie.
• Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla pomiaru
w poziomie lub w pionie.
Ustawianie na podłodze (rys. C1)
• Ustaw przyrząd na względnie gładkiej i płaskiej
powierzchni.
• Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla pomiaru
w poziomie lub w pionie.
Ustawienie głowicy laserowej (rys. rys. D1 i D2)
Głowicę laserową można tak obrócić, by móc wykonywać
pomiary w poziomie (rys. D1) i w pionie (rys. D2).
Ustawienie w pozycji odpowiedniej dla pomiarów w
poziomie (rys. D1)
• Ustaw przyrząd w żądanym położeniu.
• Obserwując poziomnice (9 i 18), sprawdź, czy
głowica jest wypoziomowana.
• By ją wypoziomować, obróć pokrętła nastawcze
pochylenia (10 i 17). By pęcherzyk przemieścić w
prawo, obróć pokrętło w lewo i odwrotnie.
Mocowanie na ścianie (rys. rys. C2 - C5)
Przyrząd jest wyposażony w przystawkę do mocowania
na ścianie (11), która jest bardzo pomocna przy
poziomowaniu sufitów podwieszonych i w innych
skomplikowanych sytuacjach (rys. C2).
• Zgodnie z powyższym opisem przytwierdź przyrząd
do przystawki.
• Obróć przyrząd na bok tak, by zacisk przystawki do
mocowania na ścianie (11) znalazł się w odpowiedniej
pozycji względem szyny ściennej (rys. C3).
• Trzymając przystawkę (6) zwróconą do ściany,
obróć w prawo blokadę zacisku przystawki (12), by
otworzyć szczęki.
• Załóż szczęki na szynę ścienną i obróć w lewo
blokadę zacisku (12), by zacisnąć szczęki na
szynie.
• Sprawdź, czy zacisk do mocowania na ścianie jest
prawidłowo zablokowany (12).
Ustawienie w pozycji odpowiedniej dla pomiarów w
pionie (rys. D2)
• Ustaw przyrząd w żądanym położeniu.
• Obserwując wskazania poziomnicy (28), sprawdź,
czy przyrząd jest wypoziomowany.
• By wypoziomować przyrząd, odpowiednio obróć
pokrętło nastawcze pochylenia (29). By pęcherzyk
przemieścić w prawo, obróć pokrętło w lewo i
odwrotnie.
Nakierowywanie linii laserowej (rys. rys. E1 i E4)
Przed zamocowaniem przyrządu na szynie
ściennej sprawdź, czy jest ona dobrze
przytwierdzona do ściany.
•
-
•
•
Alternatywnie przyrząd można powiesić na
ścianie korzystając z otworów do mocowania (24)
wykonanych w podstawie (rys. C2).
Przyłóż przyrząd do ściany w żądanej pozycji i
zaznacz miejsce obydwu otworów do mocowania
(rys. C4).
Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach (∅ 6 mm,
głębokość około 35 mm).
Włóż odpowiedni kołek rozporowy w każdy z
otworów.
W każdy z kołków wkręć wkręt 6 x 50 mm.
Powieś przyrząd na wkrętach.
Nakierowywanie w poziomie
• Gdy przyrząd jest włączony i głowica laserowa obraca
się, zgraj linię laserową ze znakiem.
• Sposób regulacji jest następujący:
W przyrządzie ustawionym na podłodze (rys. E1):
• przyrząd można ustawić na dowolnym stabilnym
przedmiocie tak, by znalazł się na wymaganej
wysokości.
W przyrządzie zamocowanym na ścianie (rys. E2):
• zwolnij pokrętkę ustalającą (16) i tak obróć pokrętło
zębnika (13), by przyrząd znalazł się w odpowiedniej
pozycji. Dokręć pokrętkę ustalającą (16).
W przyrządzie zamocowanym na statywie (rys. E3):
• tak wyreguluj statyw, by przyrząd znalazł się na
wymaganej wysokości.
W razie potrzeby pokręć pokrętło poziomujące (5),
by ustabilizować przyrząd.
Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla pomiaru
w poziomie.
Nakierowywanie w pionie (rys. E4):
• Gdy przyrząd jest włączony i głowica laserowa obraca
się, zgraj linię laserową ze znakiem.
• Sposób regulacji jest następujący:
12
•
•
•
Przemieść przyrząd w żądanym kierunku. Gdy
przyrząd jest przytwierdzony do przystawki, zwolnij
pokrętło ustalające (16) i tak obróć pokrętło zębnika
(13), by przyrząd znalazł się w odpowiedniej pozycji.
Dokręć pokrętkę ustalającą (16) (rys. E4).
Tak obróć pokrętło nastawcze pochylenia (30), aż
głowica znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
Nigdy nie próbuj naciskać przycisku, gdy głowica
laserowa obraca się z nastawioną szybkością.
Czujnik wstrząsów (rys. H)
Czujnik ten reaguje na wszelkie wstrząsy, które pogarszają
dokładność poziomowania lub ustawienia. W razie
zarejestrowania wstrząsu zaczyna migać lampka
ostrzegawcza (32).
• By skasować czujnik wstrząsów, naciśnij przycisk
(2). Lampka (32) przestaje migać.
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
•
•
Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza bezpieczeństwa.
Zawsze zaznaczaj środek linii laserowej bądź plamki
świetlnej.
By zwiększyć zasięg i dokładność lasera, ustawiaj
przyrząd w środku obszaru pracy.
Zwracaj uwagę na to, czy przyrząd jest stabilnie
ustawiony.
Silne wahania temperatury mogą spowodować
przesunięcie się wewnętrznych elementów i
w konsekwencji pogorszyć dokładność przyrządu.
Gdy przyrząd jest wykorzystywany w takich
warunkach, regularnie sprawdzaj jego dokładność.
Systematycznie kontroluj też, czy w przyrządzie nie
zostały zarejestrowane drgania. Jeżeli tak, może być
potrzebna regulacja bądź ponowna kalibracja.
W razie upadku przyrządu trzeba go oddać do
specjalistycznego warsztatu, by wykalibrować
głowicę laserową.
Zatrzymywanie głowicy laserowej przez czujnik
wstrząsów
Gdy czujnik wstrząsów jest włączony, zarejestrowany
wstrząs powoduje zatrzymanie głowicy laserowej i miganie
promienia laserowego.
• By włączyć czujnik wstrząsów, naciśnij przycisk (3).
Zapala się lampka ostrzegawcza (31).
• By wyłączyć czujnik wstrząsów, naciśnij przycisk
(2). Lampka ostrzegawcza (32) przestaje migać i
przyrząd znów zaczyna normalnie pracować.
Narzędzia pomocnicze (rys. rys. I1 i I2)
Wraz z przyrządem są dostarczane różne narzędzia
pomocnicze.
Okulary celownicze (rys. I1)
Czerwone szkło okularów przy jasnym oświetleniu
zewnętrznym lub przy dużych odległościach polepsza
widoczność promienia laserowego. W zamkniętych
pomieszczeniach soczewka odfiltrowuje otaczające
światło i intensyfikuje rzutowaną plamkę świetlną lub linię
laserową. Okulary nie tłumią jednak światła laserowego
padającego w oczy.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (7) i w tym czasie obróć
głowicę laserową (8) do żądanej pozycji.
By załączyć przyrząd, obróć wyłącznik (1) w prawo.
By wyłączyć przyrząd, obróć wyłącznik (1) w lewo aż
do pozycji zatrzaskowej.
Nastawianie szybkości wirowania (rys. F)
Wyłącznik (1) służy także do regulacji szybkości
wirowania, co pozwala na uzyskanie lepszej widoczności
linii laserowej. W pierwszej ćwiartce zakresu nastawy
głowica rotacyjna pozostaje nieruchoma.
• Obróć wyłącznik (1) stosownie do potrzeby. Obracanie
wyłącznika w prawo powoduje zwiększanie szybkości
wirowania. Obracanie wyłącznika w lewo powoduje
zmniejszanie szybkości wirowania.
• By uzyskać nieruchomą plamkę świetlną, obróć
wyłącznik do pierwszej ćwiartki zakresu nastawy.
• By uzyskać jasną linię, zmniejsz szybkość
wirowania.
• By uzyskać linię ciągłą, zwiększ szybkość
wirowania.
Nawet mając założone okulary, nigdy nie patrz
bezpośrednio w promień laserowy.
Płytka celownicza DE0730 (rys. I2)
Płytka celownicza poprawia widoczność padającego na nią
promienia laserowego. Światło przechodzi przez czerwoną
plastikową warstwę i jest odbijane przez zwierciadlaną
powierzchnię na spodzie płytki. Dla ułatwienia pracy przy
pionowaniu i poziomowaniu płytkę wyposażono w calową i
metryczną skalę. U góry znajdują się magnesy, za pomocą
których płytkę można przyczepić do szyny sufitowej lub
jakiegoś innego elementu stalowego.
Przystawka do mocowania na ścianie (rys. I3)
Przystawkę do mocowania na ścianie można
wykorzystywać także jako podstawę, która polepsza
stabilność przyrządu.
Ręczne obracanie głowicy laserowej (rys. G)
W stanie stacjonarnym głowicę laserową można obracać
ręcznie.
13
Dostępne wyposażenie dodatkowe
•
Więcej informacji na temat dostępnego wyposażenia
dodatkowego można uzyskać od swojego dilera.
•
Należą do niego następujące akcesoria:
- Cyfrowy detektor laserowy z zaciskiem DE0732
- Łata niwelacyjna DE0734
- Statyw DE0736
•
Konserwacja
Zmierz różnice między zaznaczonymi punktami na
obydwu powierzchniach. Obydwie różnice na obydwu
powierzchniach powinny być takie same.
Gdy różnica między zaznaczonymi punktami wynosi
6,35 mm lub jest mniejsza, to znaczy że głowica
laserowa jest prawidłowo wykalibrowana.
Gdy różnica między zaznaczonymi punktami jest
większa niż 6,35 mm, głowicę laserową trzeba
wykalibrować.
Kontrola błędu pochylenia na boki:
• Tak ustaw przyrząd, by po obu jego bokach znajdowały
się pionowe powierzchnie.
• Wykonaj takie same, opisanej wyżej operacje. Przy
tym ustawieniu przyrządu zaznacz środek promienia
laserowego na każdej powierzchni. Następnie
obróć przyrząd o 180o i ponownie zaznacz środek
promienia laserowego.
• Zmierz różnice między zaznaczonymi punktami na
obydwu powierzchniach. Obydwie różnice na obydwu
powierzchniach powinny być takie same.
• Gdy różnica między zaznaczonymi punktami wynosi
6,35 mm lub jest mniejsza, to znaczy że głowica
laserowa jest prawidłowo wykalibrowana.
• Gdy różnica między zaznaczonymi punktami jest
większa niż 6,35 mm, głowicę laserową trzeba
wykalibrować.
Przyrządy firmy D E WALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak
warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Kalibracja na miejscu
By uzyskać wiarygodne wyniki, kalibracja na miejscu
musi być przeprowadzona starannie i dokładnie. W razie
stwierdzenia nadmiernego błędu, trzeba oddać przyrząd
do specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
Kalibrację głowicy laserowej zlecaj tylko
specjalistycznemu warsztatowi.
Kontrola błędu pochylenia
By sprawdzić, czy głowica laserowa wiruje dokładnie
w płaszczyźnie poziomej, trzeba wykonać następujące
kontrole:
• Ustaw przyrząd między dwiema pionowymi
powierzchniami oddalonymi od siebie o około 30
m.
• W przyrządzie zamocowanym na statywie ustaw
głowicę na pomiar w płaszczyźnie poziomej.
• Dla szybkiej kontroli zaobserwuj wskazania
przedniej i tylnej poziomnicy. Po ustawieniu jednej
poziomnicy również druga musi wskazywać poziom.
W przeciwnym razie głowicę laserową trzeba
wykalibrować.
Kontrola błędu stożka
By sprawdzić przebieg promienia laserowego względem
głowicy laserowej, wykonuje się następujący test:
• Ustaw przyrząd w odległości około 7,5 m od pionowej
powierzchni.
• Ustaw głowicę na pomiar w poziomie.
• Dla szybkiej kontroli włącz przyrząd i tak go nastaw, by
promień laserowy obracał się. Powinna być widoczna
pojedyncza linia. W razie zobrazowania podwójnej
linii głowicę laserową trzeba wykalibrować.
• Włącz przyrząd i tak go nastaw, by głowica laserowa
nie obracała się.
• Tak obróć głowicę, aż na pionowej powierzchni ukaże
się plamka świetlna.
• Zaznacz środek plamki świetlnej każdego promienia
laserowego.
• Zmierz różnicę między obydwoma zaznaczonymi
punktami.
• Gdy różnica między zaznaczonymi punktami wynosi
2,4 mm lub jest mniejsza, to znaczy że głowica
laserowa jest prawidłowo wykalibrowana.
• Gdy różnica między zaznaczonymi punktami jest
większa niż 2,4 mm, głowicę laserową trzeba
wykalibrować.
Kontrola błędu pochylenia do przodu/do tyłu:
• Tak ustaw przyrząd, by z jego przodu i z tyłu
znajdowały się pionowe powierzchnie.
• Włącz przyrząd i tak go nastaw, by głowica laserowa
obracała się.
• Zaznacz środek promienia laserowego na każdej
powierzchni.
• Wyłącz przyrząd i obróć go o 180o, by z przodu i z
tyłu znów znajdowały się pionowe powierzchnie, ale
przeciwne.
• Włącz przyrząd i przy obracającej się głowicy
laserowej jeszcze raz zaznacz środek promienia
laserowego na każdej powierzchni. Wyłącz
przyrząd.
14
Kontrola błędu pionu
By sprawdzić dokładność ustawienia głowicy laserowej w
pozycji odpowiedniej dla pomiarów w pionie, wykonuje się
następujące kontrole:
• Ustaw przyrząd w odległości około 7,5 m od pionowej
powierzchni.
• W przyrządzie zamocowanym na statywie ustaw
głowicę w pozycji odpowiedniej dla pomiarów w
pionie.
• Zawieś pion na pionowej powierzchni.
• Włącz przyrząd i tak go nastaw, by głowica laserowa
obracała się.
• Zgraj linię laserową ze sznurem pionu.
• Gdy linia laserowa pokrywa się ze sznurem pionu,
to znaczy że głowica laserowa jest prawidłowo
wykalibrowana.
• Gdy linia laserowa nie pokrywa się ze sznurem pionu,
głowicę laserową trzeba wykalibrować.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością użytkową.
Z czasem jednak pojemność akumulatora maleje
i wykonanie zaplanowanej pracy staje się coraz
trudniejsze. Zużyty akumulator zlikwiduj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go z
elektronarzędzia.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe
nadają się do powtórnego wykorzystania. W
celu zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator do
komunalnego punktu skupu. Powołane do tego celu
instytucje na pewno fachowo się nim zajmą.
Czyszczenie
•
•
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia przyrządu wyjmij
z niego baterie.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatką.
W razie potrzeby oczyść soczewkę miękką szmatką
lub wacikiem zwilżonym alkoholem. Nie używaj
żadnych innych środków czyszczących.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
15
Deklaracja zgodności z normami UE
DW071
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywany
przyrząd został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 6100-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 oraz EN 61010-1.
By uzyskać więcej informacji, prosimy o zwracanie się
pod podany niżej adres lub do jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia
akustycznego
dB (A)*
Ważona wartość skut eczna
przyśpieszenia
m/s2
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
< 70
< 2,5
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Rheinland of
North America
File Number E2071161.02-A1
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
10-01-2005
16
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z narzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by w ten sposób
chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym,
obrażeniami ciała i pożarem. Przed użyciem narzędzia
przeczytaj następujące wskazówki bezpieczeństwa i
dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
przyrządów na działanie wilgoci. Zapewnij dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj przyrządów
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Pilnuj,
by dzieci nie dotykały narzędzi ani kabli. Młodociani
poniżej 16 lat mogą używać narzędzi tylko pod
fachowym nadzorem.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji obsługi opisano zastosowanie
przyrządu zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy użyciu
właściwego przyrządu.
Ostrzeżenie! Używanie innych przystawek i
akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z ich przeznaczeniem
może doprowadzić do wypadku.
Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel, a
gdyby uległy uszkodzeniu, zleć wymianę warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Regularnie kontroluj
przedłużacz i w razie uszkodzenia wymień go na
nowy. Wszystkie wyłączniki powinny być suche,
czyste, nie zabrudzone olejem ani smarem.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy. Nie
używane przyrządy powinny być przechowywane
w suchych, zamkniętych pomieszczeniach,
nieosiągalnych dla dzieci.
•
•
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest
całkowicie sprawny. Nie zapomnij przy tym o
ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę przyrządu, wszystkie części powinny być
prawidłowo zamontowane. Uszkodzone elementy i
urządzenia zabezpieczające muszą być prawidłowo
naprawione lub wymienione. Nie używaj przyrządu z
uszkodzonym wyłącznikiem. W razie potrzeby zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu DEWALT.
Wyjmuj baterie. W razie nieużywania przyrządu,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych i przy wymianie akcesoriów lub
części przyrządu zawsze wyjmuj baterie.
Naprawy zlecaj tylko warsztatowi serwisowemu
firmy D E WALT. Przyrząd ten jest zgodny z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez
warsztat serwisowy DEWALT, gdyż inaczej narażasz
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
rotacyjnych niwelatorów laserowych
•
•
Niwelator laserowy odpowiada klasie 2 według
normy EN 60825-1: 1994+A11. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Niwelatora laserowego używaj wyłącznie do
rzutowania linii laserowych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser klasy 2 nie
jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż 0,25 s. Odruch
zamykania powiek na ogół stanowi wystarczającą
ochronę. Przy odległościach powyżej 1 m laser odpowiada
klasie 1, co oznacza, że jest całkowicie bezpieczny.
• Nigdy nie patrz bezpośrednio bądź umyślnie w
promień laserowy.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu, w którym
promień laserowy jest emitowany na wysokości głowy
przechodzących osób.
• Pilnuj, by niwelatora laserowego nie dotykały
dzieci.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
baterii
•
•
•
•
17
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać ani niszczyć
baterii.
Nie wystawiaj baterii na działanie wilgoci.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
Nie przechowuj baterii w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40oC.
•
•
Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu. Nie
wkładaj starych baterii razem z nowymi.
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii zaleca się następujący sposób
postępowania:
- Za pomocą szmatki ostrożnie zetrzyj ciecz z
baterii. Unikaj przy tym kontaktu ze skórą i
oczami. Nie połykaj baterii.
- W razie kontaktu cieczy ze skórą lub oczami
natychmiast przepłucz je czystą, bieżącą wodą
przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do
lekarza.
Niebezpieczeństwo pożaru! Nie zwieraj
biegunów baterii wyjętej z przyrządu.
Naklejki na przyrządzie
Naklejki na przyrządzie zostały dokładnie opisane
na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Zawierają one
następujące piktogramy:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym.
Ostrzeżenie przed wstrząsami.
18
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064578 - 21-05-2008
19
DW071K - - - - A
LASER 1
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising