DW017 | DeWalt DW017 MITRE SAW instruction manual

559322-53PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL DW017
2
3
4
5
6
7
8
9
UNIWERSALNA PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA
SKOŚNEGO I UKOSOWEGO
DW017
Cięcie skośne pod kątem 45o w lewo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 70 mm
(mm) 212
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 212 mm
(mm) 70
Cięcie skośne pod kątem 45o w prawo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 70 mm
(mm) 212
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 212 mm
(mm) 70
o
Cięcie ukosowe pod kątem 45 w lewo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 50 mm
(mm) 300
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 300 mm
(mm) 50
Cięcie skośne pod kątem 31,62o przy jednoczesnym cięciu
ukosowym pod kątem 33,85o
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 254 mm
(mm) 65
Czas automatycznego elektronicznego
hamowania piły tarczowej
(s) < 5,0
Skuteczność odsysania trocin
(mg/m3) < 2,0
Masa (kg)
20,5
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie uniwersalnej pilarki firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją
oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane w licznych
testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów.
Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Poziom ciśnienia akustycznego A
Moc akustyczna A
Ważona wartość skuteczna
przyspieszenia
Napięcie
Moc wyjściowa
Średnica tarczy tnącej
Średnica otworu w tarczy tnącej
Maksymalna grubość tarczy
Maksymalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej
Maksymalna szerokość cięcia
poprzecznego (pod kątem 90o)
Maksymalna szerokość cięcia
skośnego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia
poprzecznego (pod kątem 90o)
Maksymalna głębokość cięcia
poprzecznego przy jednoczesnym
cięciu ukosowym (z tarczą skręconą
(pochyloną)) pod kątem 45o
Maksymalny kąt cięcia skośnego
w lewo
w prawo
Maksymalny kąt cięcia ukosowego
w lewo
w prawo
Cięcie poprzeczne
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej grubości 70 m
Wynikowa grubość przy
maksymalnej szerokości 300 mm
DW017
(dB(A)) 88
(dB(A)) 101
(m/s2)
(V)
(W)
(mm)
(mm)
(mm)
< 2,5
24
630
216
30
1,6
(obr/min) 4000
(mm) 300
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Masa (kg)
(mm) 212
(mm) 70
Prostownik do ładowania
akumulatorów
Napięcie sieciowe
Czas ładowania
Masa (kg)
(mm) 50
50o
60o
(V)
1,4
(VAC)
(min)
0,6
DE0242
NiCd
24
DE0241
NiMH
24
DE0246
230
60/70
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Pilarki zasilane napięciem 230 V
10 A
48o
2o
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Uwaga! Wskutek nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji narażasz się
na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie elektronarzędzia!
(mm) 300
(mm) 70
Napięcie elektryczne
10
4
Bezpieczeństwo elektryczne
Prostownik jest przystosowany do zasilania tylko jednym
napięciem. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
5
6
7
8
Prostownik jest zgodnie z normą EN 60335
podwójnie zaizolowany i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
9
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
10
11
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być
wymienione tylko przez autoryzowany, specjalistyczny
warsztat. Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę należy
następnie fachowo zlikwidować zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska.
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez prostownik
(patrz: Dane techniczne). Jego nominalny przekrój
powinien wynosić 1 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
A2
Kontrola zakresu dostawy
23
24
25
26
27
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kompletnie zmontowana pilarka do cięcia skośnego i
ukosowego
1 klucz do mocowania piły tarczowej
1 piła tarczowa
1 akumulator (DW017)
2 akumulatory (DW017K2(H))
1 prostownik do ładowania akumulatorów
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
•
•
Dźwignia zaciskowa mechanizmu obrotu stolika (do
cięcia skośnego)
Blokada mechanizmu obrotu stolika (do cięcia
skośnego)
Skala kąta cięcia skośnego
Prawa opora
Regulacyjna śruba zderzakowa pośrednich wartości
kąta pochylenia tarczy tnącej
Regulacyjna śruba zderzakowa mechanizmu
pochylania tarczy tnącej
Skala kąta cięcia ukosowego
Dźwignia zaciskowa mechanizmu pochylania tarczy
tnącej
Ogranicznik głębokości rowków
Pokrętło zaciskowe szyny
Kołek blokujący głowicę
Pokrętło nastawcze głębokości rowków
Przycisk blokady wrzeciona
Dźwignia zwalniająca blokadę głowicy
Rękojeść
Przycisk zwalniający
Guzik do zwalniania akumulatora
Akumulator
28
29
30
31
32
Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Górna osłona kapturowa tarczy tnącej
Króciec do przyłączania odpylacza ssącego
Szyny
Klucz do mocowania piły tarczowej
Uchwyt zwalniający ogranicznik kąta pochylenia
tarczy
Nastawny ogranicznik pionowego ustawienia
tarczy
Stabilizator podstawy
Pokrętło zaciskowe górnej lewej opory
Wycięcie ułatwiające przenoszenie pilarki
Nakładka szczelinowa
Prostownik do ładowania akumulatorów
Prostownik DEWALT jest przystosowany do ładowania
akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowo-wodorkowych
o napięciu 24 V firmy DEWALT.
Opis pilarki (rys. rys. A1 - A6)
A3
Pilarka DW017 jest przeznaczona do profesjonalnego
cięcia skośnego i ukosowego drewna, tworzyw drzewnych,
aluminium i tworzywa sztucznego. Przy jej użyciu
można łatwo, dokładnie i bezpiecznie wykonywać cięcia
poprzeczne, skośne i ukosowe.
22 Akumulator
33 Prostownik do ładowania akumulatorów
34 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Dostępne wyposażenie dodatkowe
A1
1
2
3
A4
Wyłącznik
Ruchoma dolna osłona kapturowa tarczy tnącej
Lewa opora
35 Dodatkowa podpórka pod przedmioty obrabiane
11
A5
Akumulator (rys. rys. A1, A3, D1 i D2)
36 Przytrzymywacz (do małych przedmiotów
obrabianych)
Ładowanie akumulatora (rys. rys. A1 i A3)
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora sprawdź
zasilanie prostownika. Gdy jest on prawidłowo zasilany,
a akumulator pomimo to nie ładuje się, oddaj prostownik
do warsztatu serwisowego DEWALT w celu przeglądu.
Podczas ładowania akumulator i prostownik mogą się
nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o jakiejś usterce.
A6
37 Nasadka z wężem do odsysania pyłu
A7
38 Pasek do przenoszenia
Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24oC.
Instalacja
Rozpakowanie (rys. rys. B1 i B2)
•
•
•
•
Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania. Wsuń bądź
wysuń stabilizator (29), aż dotknie powierzchni
roboczej. Dokręć śruby (39).
Poluzuj pokrętło zaciskowe szyny (13), wycofaj
głowicę pilarki do tyłu i zabezpiecz ją w tym
położeniu.
Naciśnij rękojeść (18) do dołu i wyciągnij kołek
blokujący głowicę (14) tak, jak pokazano na
rysunku.
Delikatnie zwolnij nacisk do dołu i pozwól, by głowica
pilarki uniosła się do góry do pozycji wyjściowej.
•
By naładować akumulator (20), zgodnie z rysunkiem
umieść go w prostowniku (32) i przyłącz prostownik
do sieci. Upewnij się, czy akumulator został
prawidłowo włożony do prostownika. Musi migać
czerwona lampka kontrolna ładowania (33). Po ok.
1 godzinie lampka przestaje migać i zaczyna się
świecić na stałe. Akumulator jest teraz całkowicie
naładowany.
• Gdy czerwona lampka kontrolna ładowania szybko
miga, to znaczy że występuje jakaś usterka. Jeszcze
raz włóż akumulator lub na próbę zastosuj inny.
Gdy także nowy akumulator nie jest ładowany,
oddaj prostownik do warsztatu serwisowego firmy
DEWALT.
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze powoduje
wyrównanie napięć poszczególnych
ogniw akumulatora i przyczynia się do
długofalowego utrzymania maksymalnej
pojemności całego akumulatora. Zaleca się je
przeprowadzać w nocy co 10 cykli ładowania/
rozładowania bądź w razie stwierdzenia
spadku wydajności akumulatora.
Nigdy nie używaj pilarki bez stabilizatora.
Mocowanie pilarki do stołu warsztatowego (rys. C)
•
•
•
Wszystkie 4 nóżki zawierają otwory (40), które
pozwalają na łatwe zamocowanie pilarki do
stołu warsztatowego. Otwory mają dwie różne
średnice, co pozwala na zastosowanie różnych śrub
mocujących. Do mocowania wystarczy tylko jedna
śruba przełożona przez jeden z otworów wykonanych
w każdej nóżce. Przed rozpoczęciem pracy dobrze
zamocuj pilarkę tak, by nie mogła się poruszyć. By
ułatwić przestawianie pilarki, można ją przytwierdzić
do płyty wiórowej o grubości przynajmniej 12,5
mm. Płyta taka daje się łatwo mocować do stołu
warsztatowego i znów odmocowywać w celu zmiany
miejsca ustawienia.
Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej nie mogą
wystawać od spodu, gdyż płyta ta musi płasko
przylegać do stołu warsztatowego. Przy mocowaniu
pilarki wolno korzystać tylko z istniejących otworów w
nóżkach. Przytwierdzenie pilarki w inny sposób może
przeszkadzać w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
By podczas pracy nie doszło do zablokowania piły
tarczowej lub innych niedokładności, powierzchnia
montażowa powinna być płaska. Gdy pilarka kiwa się
na nóżkach, podłóż pod jedną z nich cienki kawałek
materiału, by w ten sposób uzyskać niezbędną
stabilność maszyny.
•
•
•
12
By wyrównawczo naładować akumulator, włóż go jak
zwykle do prostownika. Czerwona lampka kontrolna
miga bez przerwy, informując, że akumulator jest
ładowany.
Po zakończeniu godzinnego cyklu ładowania lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest teraz
całkowicie naładowany i można go w każdej chwili
zastosować.
Gdy po początkowym, jednogodzinnym cyklu
ładowania akumulator pozostawi się w prostowniku,
prostownik automatycznie przełącza się na tryb
ładowania wyrównawczego i pozostaje w nim przez
8 godzin. W trakcie ładowania wyrównawczego
akumulator można jednak w każdej chwili wyjąć.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. D1)
• Włóż akumulator w przewidziane dla niego miejsce
w pilarce i wciśnij aż do zatrzaśnięcia. Zatrzaśnięcie
mechanizmu zapadkowego może wymagać
przyłożenia pewnej siły.
• By wyjąć akumulator, naciśnij uchwyt zwalniający
(21).
Montaż piły tarczowej (rys. rys. E1 - E5)
•
•
Zalecamy wkładać akumulator do prostownika
bezpośrednio po wyjęciu z pilarki.
•
Zakrywka akumulatora (rys. D2)
Do zakresu dostawy pilarki należy zakrywka ochronna
do osłaniania kontaktów wyjętego akumulatora. Bez
tej zakrywki luźne metalowe elementy mogą zewrzeć
kontakty akumulatora, co grozi jego uszkodzeniem i
pożarem.
• Przed włożeniem akumulatora (22) do prostownika
bądź pilarki zdejmij zakrywkę ochronną (41).
• Zakrywkę ochronną zakładaj na kontakty
bezpośrednio po wyjęciu akumulatora z prostownika
bądź pilarki.
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę głowicy (17),
by uwolnić dolną osłonę piły tarczowej (2). Następnie
dolną osłonę tarczy podnieś maksymalnie do góry.
Na tyle wykręć śrubę mocującą wspornik osłony
tarczy (43), by można go (44) było podnieść i w ten
sposób uzyskać dostęp do śruby mocującej tarczę
(45).
Przytrzymując podniesioną dolną osłonę tarczy
za śrubę mocującą wspornik (43), naciśnij ręką
przycisk blokady wrzeciona (16). Drugą ręką chwyć
dostarczony klucz maszynowy płaski (26) i obracając
go w prawo, poluzuj śrubę mocującą piłę tarczową
(45). (Śruba ta ma gwint lewostronny).
By uruchomić blokadę, naciśnij przycisk i obróć
ręką wrzeciono, aż poczujesz, że blokada
zadziałała. Nadal przytrzymuj naciśnięty
przycisk blokady, by nie dopuścić do obracania
się wrzeciona.
•
Przed przeniesieniem lub odłożeniem akumulatora
sprawdź, czy zakrywka ochronna znajduje się na
swoim miejscu.
•
AIR COOLED
•
Prostownik zawiera wbudowany wentylator, który
zapewnia szybkie chłodzenie akumulatora. W razie
potrzeby wentylator włącza się automatycznie. Od czasu
do czasu włącza się on nawet wtedy, gdy w prostowniku
nie ma akumulatora, by usunąć kurz z otworów
wentylacyjnych.
•
•
Przed włożeniem wtyczki sieciowej prostownika
do gniazda wtykowego zawsze zakładaj okulary
ochronne.
•
Wyjmij śrubę mocującą piłę tarczową (45) wraz z
zewnętrznym pierścieniem kołnierzowym (46).
Załóż piłę tarczową (47) na wewnętrzne odsadzenie
(48) wewnętrznego pierścienia kołnierzowego tarczy
(49). Zwraca się uwagę, że zęby na dolnej krawędzi
piły tarczowej muszą być skierowane do tyłu pilarki
(od użytkownika).
Ponownie załóż zewnętrzny pierścień kołnierzowy
piły tarczowej (46).
Dokręć śrubę mocującą tarczę (45), obracając ją w
lewo, a drugą ręką przytrzymując naciśnięty przycisk
blokady wrzeciona.
Wspornik osłony tarczy (44) przesuń do dołu tak, by
całkowicie zasłonił śrubę mocującą piłę tarczową
(45).
Dokręć śrubę mocującą wspornik osłony piły
tarczowej (43).
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady wrzeciona,
gdy piła tarczowa się obraca. Po założeniu piły
tarczowej wspornik osłony przytrzymaj w dolnej
pozycji i mocno dokręć mocującą go śrubę.
Wyłączanie w celu ochłodzenia akumulatora
Gdy prostownik wykryje, że akumulator jest gorący,
automatycznie się wyłącza do czasu ochłodzenia
akumulatora. Po ochłodzeniu prostownik znów się
samoczynnie włącza. W ten sposób osiąga się
maksymalną trwałość akumulatora. W czasie wyłączenia
celem ochłodzenia czerwona lampka kontrolna ładowania
miga najpierw powoli, a następnie szybko.
Regulacja
Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyjmuj
akumulator.
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia skośnego
i ukosowego została dokładnie wyregulowana w
zakładzie produkcyjnym. Gdyby podczas transportu lub
z jakiegokolwiek innego powodu zaistniała konieczność
ponownej regulacji, wykonaj opisane niżej operacje.
Po prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba już jej
powtarzać.
Montaż
Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyjmuj
akumulator.
13
Kontrola i regulacja kąta ustawienia piły tarczowej
względem opory (rys. rys. F1 - F4)
Kontrola i regulacja kąta między piłą tarczową a
stolikiem (rys. rys. I1 - I4)
•
•
•
•
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika (4) i jednocześnie naciśnij do góry blokadę
(5), by zwolnić ramię (50).
Tak obróć ramię, by blokada przytrzymała je w pozycji
kąta cięcia skośnego 0o. Nie zaciągaj dźwigni.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa akurat
znalazła się w szczelinie (51).
Przyłóż kątownik (przymiar kątowy) (52) do lewego
boku opory (7) i piły tarczowej (47) (rysunek F3).
•
•
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu pochylania
tarczy (11).
Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by upewnić się, czy
znajduje się dokładnie w pionie. Zaciągnij dźwignię
zaciskową mechanizmu pochylania tarczy.
Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa akurat
weszła w szczelinę (51).
Pionowo ustawiony przymiar kątowy (52) przyłóż do
stolika i piły tarczowej (47) (rys. I2).
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał do zębów
piły tarczowej.
Tak przyłóż kątownik, by nie dotykał do zębów
piły tarczowej.
Przebieg regulacji:
• Poluzuj trzy śruby (53) i tak obróć ramię mechanizmu
obrotu stolika wraz ze skalą w lewo lub w prawo, aż
kąt między piłą tarczową a oporą wyniesie dokładnie
90o.
• Ponownie dokręć trzy śruby (53). Wskazanie kąta
obrotu stolika nie ma w tym momencie znaczenia.
Przebieg regulacji jest następujący:
• Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu pochylania
tarczy (11) i wkręć bądź wykręć śrubę zderzakową
pionowego ustawienia tarczy (28), aż tarcza znajdzie
się pod kątem 90 o względem stolika (pomiar przy
użyciu przymiaru kątowego).
• Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (58) nie
pokazuje zera na skali (10), poluzuj śrubę ustalającą
(59) i odpowiednio go wyreguluj.
Regulacja wskaźnika kąta cięcia skośnego (rys. rys.
F1, F2 i G)
•
•
•
•
Regulacja opory (rys. J)
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika (4) i jednocześnie naciśnij do góry blokadę
(5), by zwolnić ramię (50).
Obróć ramię mechanizmu obrotu stolika tak, by
wskaźnik kąta cięcia skośnego (54) wskazał 0o tak,
jak to pokazano na rysunku G.
Przy zwolnionej dźwigni zaciskowej mechanizmu
obrotu stolika doprowadź do zadziałania blokady
przez takie obrócenie ramienia, by przeszło przez
zero.
Zaobserwuj wskaźnik (54) i skalę kąta cięcia
skośnego (6). Gdy wskaźnik ten nie znajduje się
dokładnie w pozycji zerowej, poluzuj śrubę (55) i
przesuń wskaźnik na 0o. Ponownie dokręć śrubę.
Górną część lewej opory można przesunąć w lewo.
Uzyskane w ten sposób miejsce umożliwia pochylenie piły
tarczowej maksymalnie o 48 o w lewo. By wyregulować
oporę (3):
• poluzuj plastikowe pokrętło zaciskowe (30) i przesuń
oporę w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce i sprawdź
odstęp między piłą tarczową a oporą. Tak ustaw
oporę, by znalazła się możliwie jak najbliżej tarczy,
ale bez ograniczania ruchu ramienia pilarki do dołu
i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło zaciskowe.
Rowek prowadzący (60) może się zatykać
mączką drzewną. By go oczyścić, posłuż się
patyczkiem lub sprężonym \powietrzem.
Regulacja blokady mechanizmu obrotu stolika/pręta
blokującego (rys. H)
Pomijanie ograniczników pochylenia (rys. K)
Gdy podstawa pilarki daje się poruszać przy zaciągniętej
dźwigni zaciskowej mechanizmu obrotu stolika (4), to
trzeba wyregulować blokadę mechanizmu obrotu stolika/
pręt blokujący (56).
• Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika (4).
• Za pomocą wkrętaka (57) całkowicie wkręć blokadę
mechanizmu obrotu stolika/pręt blokujący (56).
Następnie wykręć pręt o ćwierć obrotu.
• Sprawdź, czy stolik się nie porusza, gdy dźwignia
(4) jest zaciągnięta w dowolnym położeniu kątowym
stolika (nie zapadkowym).
Ograniczniki pochylenia ułatwiają ustawienie piły tarczowej
w pionie i pochylanie jej pod kątem 45o. Przez pominięcie
tych ograniczników można uzyskać kąty pochylenia od 2o
w prawo do 48o w lewo.
• By pominąć ograniczniki pochylenia, najpierw
zwolnij głowicę pilarki i naciśnij ją lekko w lewo.
Następnie wyciągnij uchwyt zwalniający (27) i obróć
go do pozycji obejścia ograniczników (62). Uchwyt
zwalniający automatycznie zatrzaskuje się w swoim
położeniu. Nastaw odpowiedni kąt pochylenia
i zablokuj głowicę w tym położeniu.
14
•
By anulować pominięcie ograniczników, z powrotem
obróć uchwyt zwalniający (27) do pozycji ograniczenia
pochylenia (61).
•
•
Ogranicznik pośredniej wartości kąta pochylenia
Jako wartość pośrednią kąta pochylenia wybrano 33,85o,
by w ten sposób ułatwić nastawianie pilarki w celu cięcia
listew ozdobnych.
• By uaktywnić ogranicznik pośredniej wartości kąta
pochylenia, uchwyt zwalniający (27) obróć do pozycji
pośredniej wartości kąta pochylenia (63).
•
•
•
•
Kontrola i regulacja kąta cięcia ukosowego (rys. rys.
A1, A2 i I5)
•
•
•
Sprawdź, czy uchwyt zwalniający (27) znajduje się
w pozycji ograniczenia pochylenia.
Zwolnij pokrętło zaciskowe (30) lewej opory i górną
jej część przesuń możliwie jak najbardziej w lewo.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu pochylenia
tarczy (11) i przesuń głowicę pilarki w lewo. Jest to
pozycja, w której kąt pochylenia tarczy wynosi 45o.
•
Załączanie i wyłączanie (rys. M)
Przebieg regulacji jest następujący:
• Zależnie od potrzeby wkręć bądź wykręć śrubę
zderzakową (9), aż wskaźnik (58) pokaże 45o.
W wyłączniku znajduje się otwór (65), w który można
włożyć pałąk kłódki i w ten sposób zabezpieczyć pilarkę
przed niepowołanym użyciem.
• By załączyć pilarkę, naciśnij przycisk zwalniający
(20), a następnie wyłącznik (1).
• Zwolnij przycisk (20).
• By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Kontrola i regulacja pośredniej wartości kąta
pochylenia (rys. rys. A1, A2 i I6)
•
•
•
obrotowa nie może przekraczać dopuszczalnej
wartości.
Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku
na piłę tarczową i nie staraj się przyśpieszać pracy.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik osiągnął
maksymalną prędkość obrotową.
Upewnij się, czy wszystkie pokrętła zaciskowe i
dźwignie są dobrze dokręcone/zaciągnięte.
Zamocuj obrabiany przedmiot.
Chociaż pilarka ta nadaje się do piłowania drewna
i wielu innych metali nieżelaznych, podane tutaj
wskazówki dotyczące obsługi odnoszą się wyłącznie
do cięcia drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych materiałów. Pilarki tej
nie wolno używać do cięcia żelaza i stali ani eternitu
i muru! Nie zakładaj żadnych ściernic!
Zawsze używaj nakładki szczelinowej. Wymień ją,
gdy szerokość szczeliny przekroczy 10 mm.
Sprawdź, czy uchwyt zwalniający (27) znajduje się
w pozycji pośredniej wartości kąta pochylenia.
Zwolnij pokrętło zaciskowe (30) lewej opory i górną
jej część przesuń możliwie jak najbardziej w lewo.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu pochylenia
tarczy (11) i przesuń głowicę pilarki w lewo. Jest
to pozycja, w której kąt pochylenia tarczy wynosi
33,85o.
Cięcia podstawowe
Pionowe cięcie poprzeczne (rys. rys. A1, A2 i N)
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika (4) i naciśnij blokadę (5) do dołu.
Blokadę mechanizmu obrotu stolika ustaw w pozycji
0o i zaciągnij dźwignię zaciskową.
Przeznaczony do cięcia drewniany przedmiot przyłóż
do opory (3 i 7).
Chwyć rękojeść (18) i naciśnij dźwignię zwalniającą
blokadę głowicy (17), by móc nią swobodnie
manipulować. Naciśnij wyłącznik (1), by uruchomić
silnik.
Naciskaj głowicę pilarki do dołu, by przeciąć drewno,
aż piła tarczowa zagłębi się w plastikową nakładkę
szczelinową (32).
Po przecięciu materiału zwolnij wyłącznik i
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się zatrzyma
i ostatecznie wycofaj głowicę do górnego położenia
spoczynkowego.
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna ona
być nadmiernie zużyta, a jej maksymalna prędkość
Cięcie szerokich materiałów (rys. O)
Przy użyciu szyny prowadzącej można ciąć szerokie
materiały o wymiarach od 50 x 100 mm aż do 500 x
1000 mm.
•
Przebieg regulacji jest następujący:
• Zależnie od potrzeby wkręć bądź wykręć śrubę
zderzakową (8), aż wskaźnik (58) pokaże 33,85o.
•
•
Regulacja prowadnicy szynowej (rys. L)
•
•
Regularnie sprawdzaj szyny, czy nie mają luzu.
By zmniejszyć luz, powoli obracaj śrubę zderzakową
(64) w prawo, przesuwając w tym czasie głowicę
pilarki do tyłu i do przodu.
•
•
Instrukcja obsługi
15
•
•
•
•
Zwolnij pokrętło zaciskowe szyny (13).
Przesuń głowicę pilarki do siebie i załącz
narzędzie.
Zagłęb piłę tarczową w materiał i pchaj głowicę
pilarki aż do całkowitego przecięcia obrabianego
przedmiotu.
Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
•
•
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu czynników,
jak na przykład rodzaj materiału. Gdy są wymagane
bardzo dokładne, gładkie cięcia, zaleca się zastosowanie
ostrej piły tarczowej o 60 zębach nakładanych płytkami
ze spieków węglikowych przy utrzymywaniu małej,
równomiernej szybkości cięcia.
Nie tnij tym sposobem przedmiotów o
wymiarach mniejszych niż 50 x 100 mm.
Po zakończeniu piłowania zablokuj głowicę
pilarki w tylnym położeniu.
Pilnuj, by podczas cięcia materiał nie pełzał;
dokładnie go zamocuj. Przed podniesieniem
ramienia pilarki zaczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma. Gdy pomimo to z
tyłu obrabianego przedmiotu odszczepiają się
drobne włókna drzewne, w miejscu rzazu naklej
tam specjalną taśmę, którą po przecięciu należy
ostrożnie usunąć.
Pionowe cięcie skośne (rys. rys. A1, A2 i P)
•
•
•
•
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu obrotu
stolika (4) i naciśnij blokadę (5) do dołu. Obróć ramię
w lewo lub w prawo aż do nastawienia żądanego kąta
cięcia skośnego.
Blokada kąta cięcia skośnego automatycznie
zaskakuje w pozycjach 10o, 15o, 22,5o, 31,62o i 45o
w lewo i w prawo oraz 50o w lewo i 60o w prawo. W
celu uzyskania pośrednich kątów mocno przytrzymaj
głowicę w odpowiedniej pozycji i zaciągnij dźwignię
zaciskową mechanizmu obrotu stolika.
Przed rozpoczęciem piłowania zawsze najpierw
mocno zaciągaj dźwignię zaciskową mechanizmu
obrotu stolika.
Dalej postępuj tak jak przy pionowym cięciu
poprzecznym.
Zachowywanie odpowiedniej pozycji ciała i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ rąk przy
obsłudze pilarki tarczowej sprawiają, że piłowanie jest
łatwiejsze, precyzyjniejsze i bezpieczniejsze.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować bliżej piły
tarczowej niż 150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj przedmiot obrabiany
do stolika i opory. Utrzymuj ręce w bezpiecznej
odległości od piły tarczowej aż do zwolnienia
wyłącznika i całkowitego zatrzymania tarczy.
• Przed włączeniem maszyny zawsze najpierw
wykonuj próbę w celu stwierdzenia, po jakim torze
porusza się piła tarczowa.
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
• Obydwie stopy mocno opieraj o podłogę i zawsze
zachowuj równowagę.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki w lewo i w prawo
stojąc przy tym nieco z boku piły tarczowej.
• Przy cięciu wzdłuż narysowanej ołówkiem linii patrz
na nią przez szczeliny w osłonie piły tarczowej.
Gdy odcinany kawałek piłowanego skośnie
drewnianego elementu jest mały, tak umieść
drewno w pilarce, by kawałek ten znalazł się po
tej stronie piły tarczowej, która tworzy większy
kąt z oporą. To znaczy przy cięciu skośnym w
lewo odcinany kawałek powinien się znajdować
z prawej strony, a przy cięciu skośnym w prawo
- z lewej strony.
Cięcie ukosowe (rys. rys. A1, A2 i Q)
Wykonywanie ram do obrazów, kaszt i innych
skomplikowanych konstrukcji (rysunki R1 i R2)
o
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między 2 w lewo
i 48o w prawo. Przy cięciu ukosowym ramię mechanizmu
obrotu stolika można obracać w prawo lub w lewo o kąt
między 0 i 45o.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (30) lewej opory i górną
jej część (3) przesuń możliwie jak najbardziej w lewo.
Zwolnij dźwignię zaciskową mechanizmu pochylania
tarczy (11) i nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Mocno zaciągnij dźwignię zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (11).
• Dalej postępuj tak jak przy pionowym cięciu
poprzecznym.
Przycinanie ram
Spróbuj wykonać kilka prostych konstrukcji z drewnianych
odpadów, by w ten sposób nauczyć się umiejętnego
posługiwania się pilarką tarczową. Jest ona idealnym
narzędziem do skośnego przycinania złączy kątowych
takich, jak pokazane na rysunku R1. Przedstawione złącze
można wykonać poprzez cięcie ukosowe lub skośne.
- Cięcie ukosowe
Kąty cięcia ukosowego obydwu listew nastawiono na
45o tak, by po połączeniu uzyskać kąt prosty. Ramię
mechanizmu obrotu stolika zablokowano w pozycji
zerowej. Szerszą stroną drewno oparto na stoliku, a
węższą - dociśnięto do opory.
16
do dołu, by znaleźć wartość kąta cięcia ukosowego (40o).
Najpierw zawsze wykonuj cięcia próbne z drewnianych
odpadów, by sprawdzić ustawienia pilarki.
- Cięcie skośne
Ten sam efekt można uzyskać metodą cięcia skośnego
przy szerszym boku dociśniętym do opory.
Obydwa rysunki (R1 i R2) przedstawiają obiekty o
czterech bokach. Gdy liczba ich jest inna, zmieniają się
także kąty cięcia skośnego i ukosowego. Następująca
tabela przedstawia kąty cięcia skośnego lub ukosowego
przedmiotów o różnych przekrojach przy założeniu, że
wszystkie boki mają taką samą długość. By określić kąt
cięcia skośnego bądź ukosowego w przypadku innych
kształtów, nie wyszczególnionych w tej tabeli, podziel
wartość 180oC przez liczbę boków.
Liczba boków
4
5
6
7
8
9
10
Przycinanie listew przypodłogowych
Listwy przypodłogowe przycina się pod kątem cięcia
nastawionym na 45o.
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze najpierw
wykonuj próbne odchylenie głowicy przy wyłączonej
pile.
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tylna strona listwy
przylegała przy tym płasko do stolika pilarki.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Przyłóż tył listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej stronie
krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej stronie
krawędzi cięcia.
Kąt cięcia
skośnego lub
ukosowego
45o
36o
30o
25,7o
22,5o
20o
18o
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej stronie
krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż tył listwy przypodłogowej do opory.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej stronie
krawędzi cięcia.
Cięcia kombinowane (rys. rys. S1 i S2)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia skośnego
(rys. R2) i ukosowego (rys. R1). Sposób ten umożliwia
wykonywanie ram lub skrzynek o skośnych bokach tak,
jak to pokazano na rysunku S1.
Gdy kąt każdego cięcia jest inny, zawsze
sprawdzaj, czy dźwignia zaciskowa mechanizmu
pochylenia tarczy i dźwignia zaciskowa
mechanizmu obrotu stolika są zaciągnięte. Po
każdej zmianie kąta pochylenia tarczy lub obrotu
stolika dźwignie te trzeba zaciągnąć.
•
•
•
•
Cięcie listew ozdobnych
Cięcie listew ozdobnych odbywa się metodą kombinowaną.
By zapewnić maksymalną dokładność cięcia, pilarka
zawiera ustalone pozycje kąta cięcia skośnego (31,62o)
i cięcia ukosowego (33,85o). Ustawienia te odpowiadają
standardowym listwom ozdobnym o górnym kącie 52o i
dolnym - 38o.
• Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia odpadków
materiału.
• Wszystkie cięcia są wykonywane przy tarczy
pochylonej w lewo i tylnej stronie listwy ozdobnej
przylegającej do podstawy stolika.
Podany tutaj wykres ma pomóc w prawidłowym
określaniu kątów przy kombinowanym cięciu
ukosowym i skośnym. By z niego skorzystać, ustal
żądany kąt „A” (rysunek S2) swojej konstrukcji.
Znajdź go na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by określić
prawidłowy kąt cięcia ukosowego, i poziomą, by
określić prawidłowy kąt cięcia skośnego.
Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty i wykonaj
kilka próbnych cięć.
Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech bokach
o zewnętrznych kątach 25o (kąt „A”) (rysunek S2),
skorzystaj z górnego prawego łuku. Znajdź wartość
25o na skali. Poprowadź poziomą linię w lewo lub
w prawo, by znaleźć wartość kąta cięcia skośnego
(23o). Podobnie poprowadź pionową linię do góry lub
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Tył listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej stronie
krawędzi cięcia.
- prawy
• Spód listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej stronie
krawędzi cięcia.
17
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Spód listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej stronie
krawędzi cięcia.
- prawy
• Tył listwy ozdobnej przylega do opory.
• Cięcie skośne w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej stronie
krawędzi cięcia.
Podpieranie długich przedmiotów obrabianych (rys.
A4)
•
•
Długie przedmioty zawsze należy podpierać.
Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia długości
stolika, by osiągnąć jak najlepsze wyniki cięcia,
stosuj podpórki pod przedmioty obrabiane (rys.
A4). Można je nabyć jako wyposażenie dodatkowe.
Długie przedmioty obrabiane podpieraj korzystając ze
specjalnego oprzyrządowania. Mogą to być kozły lub
inne urządzenia podpierające zwisające elementy.
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
By osiągnąć podane w specyfikacji głębokości cięcia,
zawsze używaj pił tarczowych o średnicy 216 mm i
otworze 30 mm.
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA SKOŚNEGO
NASTAWIANA W PILARCE
Piły tarczowe
Zastosowanie specjalnych pił tarczowych o większej liczbie
zębów lub większej grubości powoduje zmniejszenie liczby
cięć osiągalnych przy danym ładunku akumulatora.
Więcej informacji na temat właściwych akcesoriów można
zasięgnąć u swojego dilera.
Transport pilarki (rys. B2)
Wycinanie rowków (rys. T)
W celu umożliwienia wycinania rowków pilarkę
wyposażono w ogranicznik głębokości rowków (12) i
śrubę motylkową (15).
• Obróć ogranicznik głębokości rowków (12) w stronę
przodu piły.
• Śrubą motylkową (15) nastaw głębokość rowka.
Ew. może przy tym zajść konieczność poluzowania
najpierw nakrętki zabezpieczającej (66).
• By uzyskać prosty rowek, włóż kawałek materiału
grubości ok. 5 cm między oporę a przedmiot
obrabiany.
By móc wygodnie przenosić pilarkę, przewidziano do niej
specjalny pasek przyczepiany do podstawy (patrz rysunek
A7), który można nabyć jako wyposażenie specjalne.
• W celu transportu pilarki opuść głowicę i wciśnij
kołek blokujący (14). Pokrętłem zaciskowym szyny
zabezpiecz głowicę pilarki w przedniej pozycji, ramię
mechanizmu obrotu stolika zabezpiecz w prawej
skrajnej pozycji, oporę (3) przesuń maksymalnie
do wewnątrz, a dźwignią zaciskową mechanizmu
pochylania tarczy (11) zabezpiecz głowicę w
pionowej pozycji tak, by pilarka zajmowała możliwie
jak najmniej miejsca.
• Przy przenoszeniu pilarki zawsze korzystaj ze
specjalnych, pokazanych na rysunku B2, wykonanych
w tym celu wycięć (31).
Odsysanie pyłu (rys. rys. A2 i A6)
Konserwacja
Pilarka zawiera króciec do odsysania pyłu (24), do którego
można przyłączyć nasadkę z wężem do odpylacza
ssącego (37) (wyposażenie specjalne).
• Jeżeli to możliwe, urządzenie do odsysania pyłu
powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi,
obowiązującymi przepisami o emisji pyłów.
Uniwersalna pilarka tarczowa firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej
regularne czyszczenie.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO NASTAWIANA W
PILARCE
Cięcie małych przedmiotów (rys. A5)
Czyszczenie
Cięcie małych przedmiotów ułatwia specjalny
przytrzymywacz (36) (wyposażenie specjalne).
•
18
Obudowę prostownika do ładowania akumulatorów
czyść miękką szmatką. Uprzednio wyjmij wtyczkę
sieciową prostownika z gniazda wtykowego.
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij akumulator
z pilarki.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatką.
Regularnie czyść powierzchnię stołu.
Regularnie czyść urządzenie do odsysania pyłu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Przy konserwowaniu pilarki unikaj stosowania
rozpuszczalników i środków ściernych.
Zwłaszcza środki czyszczące w aerozolu mogą
chemicznie uszkodzić dolną osłonę z tworzywa
sztucznego.
Czyszczenie i konserwacja nakładki szczelinowej
(rys. U)
Akumulator
Regularnie czyść obszar pod nakładką szczelinową. W
razie zużycia nakładki szczelinowej trzeba ją wymienić.
• Wykręć śruby (67) mocujące nakładkę szczelinową
(32).
• Zdejmij nakładkę szczelinową i oczyść znajdujący
się pod nią obszar.
• Ponownie załóż nakładkę szczelinową i włóż śruby.
• Ręcznie dokręć śruby.
• By ustawić nakładkę szczelinową, wykonaj
następujące operacje:
• Opuść głowicę do dołu, aż piła tarczowa akurat
wejdzie w szczelinę.
• Tak ustaw obydwie części nakładki szczelinowej,
by znalazły się możliwie jak najbliżej zębów piły
tarczowej.
• Dokręć śruby.
Akumulator odznacza się dużą trwałością użytkową.
Trzeba go naładować, gdy spada moc urządzenia
i wykonywanie zaplanowanej pracy staje się coraz
trudniejsze. Zużyty akumulator zlikwiduj zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go z pilarki.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe
nadają się do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu i zlikwidowania w sposób
nie zagrażający środowisku oddaj akumulator do
lokalnego punktu skupu lub wyślij go bezpośrednio
do firmy DEWALT. W żadnym wypadku nie wolno
wyrzucać akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
Deklaracja zgodności z normami UE
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
DW017
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisana pilarka
została wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG,89/336/EEC, EN 55014-2, EN
55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50260-1
i EN 61029.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
By uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy
o zwracanie się pod podany niżej adres lub do jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce instrukcji
obsługi.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
14-07-2004
19
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przy korzystaniu ze stacjonarnych elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by w
ten sposób chronić się przed porażeniem prądem
elektrycznym, obrażeniami ciała i pożarem. Przed
użyciem narzędzia przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przechowuj ją na wypadek, gdyby znów była kiedyś
potrzebna.
•
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy! Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie wystawiaj pilarki
na działanie deszczu. Nie używaj jej w wilgotnym lub
mokrym otoczeniu. Zapewnij dobre oświetlenie
w miejscu pracy (o natężeniu 250 - 300 luks). Nie
używaj pilarki w obszarach zagrożonych pożarem
lub wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Trzymaj
dzieci, osoby postronne i zwierzęta z dala od miejsca
pracy i dbaj o to, by nie dotykały pilarki ani kabla
sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną! Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę. Przy pracy na
wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie.
Środki ochronne. Zawsze zakładaj okulary
ochronne i maskę przeciwpyłową, gdy podczas pracy
jest wytwarzany pył lub trociny. Gdy substancje te
są gorące, trzeba także ubierać specjalny fartuch
odporny na wysokie temperatury. Zakładaj specjalne
słuchawki
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez użycie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Staraj się utrzymywać
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę! Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj pilarki, gdy
jesteś zmęczony.
Zamocuj obrabiany przedmiot! Używaj urządzeń
mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać pilarkę
dwiema rękami.
•
•
•
•
•
•
•
20
Przyłączaj urządzenia do odsysania pyłu! Gdy
producent przewidział urządzenia do odsysania lub
gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo działają.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych! Przed załączeniem pilarki
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych! W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Nie przeciążaj pilarki.
Ostrzeżenie! Stosowanie innych nasadek i
wyposażenia, niż zalecone w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj pilarkę pod względem uszkodzeń! Przed
użyciem sprawdź pilarkę, czy nie jest uszkodzona.
Upewnij się, czy wszystkie ruchome elementy
są prawidłowo zamontowane i nienaruszone, a
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki całkowicie
sprawne. Nie korzystaj z pilarki, gdy jakaś jej
część lub wyłącznik są uszkodzone. Muszą one
być wymienione przez nasz centralny serwis lub
autoryzowany warsztat serwisowy DEWALT. Nie
próbuj samemu naprawiać pilarki.
Wyjmuj akumulator. Przed pozostawieniem
pilarki bez nadzoru wyłącz ją i odczekaj, aż
całkowicie się zatrzyma. W razie nieużywania pilarki,
przed rozpoczęciem konserwacji i przy wymianie
akcesoriów lub części narzędzia zawsze wyjmuj
akumulator.
Unikaj niezamierzonego załączania! Przed
włożeniem akumulatora upewnij się, czy pilarka jest
wyłączona.
Ostrożnie obchodź się z kablem! Nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywaną pilarkę i inne narzędzia robocze
przechowuj w suchych, zamkniętych pomieszczeniach
niedostępnych dla dzieci.
Starannie konserwuj swoje narzędzia robocze!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste i niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywana pilarka jest zgodna z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Naprawy mogą być wykonywane
tylko przez jeden z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych DEWALT i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych, gdyż w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
pilarek do cięcia skośnego i ukosowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie
pokrętła i dźwignie zaciskowe są dokręcone/
zaciągnięte.
Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły tarczowej
są założone, prawidłowo działają i znajdują się w
nienagannym stanie technicznym.
Nigdy nie używaj pilarki bez nakładki szczelinowej.
Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy nie
trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej przez
przykładanie do niej jakiegoś narzędzia lub innego
przedmiotu, gdyż grozi to poważnymi urazami
ciała.
Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw przeczytaj
instrukcję obsługi, gdyż popełniony tutaj błąd może
stać się przyczyną szkód rzeczowych.
Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju ciętego
materiału.
Nie przekraczaj maksymalnej wartości prędkości
obrotowej podanej na tarczy tnącej.
Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj się
uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
Nie używaj pił tarczowych o średnicach mniejszych
lub większych niż określone w specyfikacji. Stosuj
tylko tarcze tnące o parametrach wyszczególnionych
w danych technicznych i zgodnych z normą EN 8471.
Rozważ zastosowanie specjalnie skonstruowanych
tarcz tnących o niskim poziomie wytwarzanego
hałasu.
Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej.
Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił
tarczowych.
Nie używaj tarcz szlifierskich.
Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę tnącą z rzazu
w przedmiocie obrabianym.
Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego sprawdź, czy
ramię jest dobrze zamocowane.
Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez blokowanie
wentylatora.
Przy opuszczaniu ramienia osłona piły tarczowej
automatycznie unosi się do góry i zamyka ponownie,
gdy piła powraca do swojej pozycji wyjściowej. W
celu wymiany lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę
•
•
•
•
•
•
można unieść ręcznie. Rób to tylko wtedy, gdy pilarka
jest wyłączona, a wtyczka sieciowa wyciągnięta z
gniazda.
Przednia część osłony piły tarczowej zawiera
niewielkie szczeliny, które zapewniają dobrą
widoczność przedmiotu obrabianego. Chociaż
szczeliny znacznie ograniczają wylatywanie trocin, to
jednak nie eliminują ich całkowicie i dlatego podczas
piłowania powinno się zakładać okulary ochronne.
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki, a zwłaszcza
usuwaj z niego luźne materiały, jak np. trociny i inne
pozostałości po cięciu.
Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne
silnika są czyste i niezatkane trocinami.
W razie zużycia wymień nakładkę szczelinową.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś prac
konserwacyjnych i przed wymianą tarczy tnącej
odłączaj pilarkę od zasilania.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych z
czyszczeniem lub konserwacją, dopóki pilarka
jeszcze pracuje i głowica nie znajduje się w położeniu
spoczynkowym.
Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna być
ustawiona na stole warsztatowym.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie
stanowią:
- obracające się elementy, jak np. tarcza tnąca, której
dotknięcie grozi poważnymi konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo stosowania
osłon ochronnych i przestrzegania przepisów bhp nie da
się uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Należą do nich
zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek nadmiernego
hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy tnącej;
- niebezpieczeństwo doznania urazu przy wymianie
tarczy tnącej;
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie drewnianego
pyłu powstającego podczas piłowania, a zwłaszcza
dębu i buku.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
akumulatorów
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj, by jakieś
metalowe elementy (na przykład klucze
przenoszone w kieszeni razem z akumulatorem)
nie zwarły kontaktów wyjętego akumulatora.
Nigdy nie składuj ani nie transportuj akumulatora
bez założenia na kontakty dostarczonej
zakrywki ochronnej.
21
•
•
Elektrolit stanowi 25 do 35 % roztwór wodorotlenku
potasowego, który jest szkodliwy dla zdrowia.
Gdyby roztwór ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór łagodnym
kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet. Gdyby jednak
elektrolit prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością
czystej wody przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się
do lekarza.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Naklejki na pilarce
Naklejki na pilarce mają następujące znaczenie:
Przed użyciem pilarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Ostrzeżenie dotyczące bezpiecznego
użytkowania pilarki
Trzymaj ręce z dala od tego obszaru
Naklejki na prostowniku i akumulatorze
Naklejki na prostowniku i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
Problem z ładowaniem
+
Nadaje się do akumulatorów niklowowodorkowych i niklowo-kadmowych
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego akumulatora,
lecz natychmiast wymień go na nowy
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Nie wystawiaj prostownika na działanie
wilgoci
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia między +4oC i +40oC
Czas ładowania określono w danych
technicznych
Przed włożeniem wtyczki sieciowej
prostownika do gniazda wtykowego
zawsze zakładaj okulary ochronne.
22
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064573 - 15-05-2008
23
TYP.
1
DW017
E13442
www.2helpU.com
24
22 - 10 - 02
TYP.
1
DW017
E13443
www.2helpU.com
25
22 - 10 - 02
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising