DE7023 | DeWalt DE7023 LEG STAND instruction manual

402114 - 12 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DE7023
DE7033
Figura 1
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
2
Figura 3
Figura 2
j
k
m
d
l
Figura 4
d
o
n
e
d
Figura 6
Figura 5
b
e
b
Figura 7
f
i
3
Figura 8
+ 101,6 mm
25,5 mm
25,5 mm
9,5 mm
406,4 mm
381 mm
50,8 mm
25,5 mm
25,5 mm
Figura 9
p
t
19 mm
Figura 10
h
4
s
r
q
MASĂ FERĂSTRĂU CIRCULAR
DE7023, DE7033
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Specificaţie tehnică
Lungime
Lungime (cu barele extinse)
Înălţime
Înălţime maximă de lucru
Greutate
mm
mm
mm
kg
kg
DE7023
1765,3
3835,4
810
227
16
DE7033
1092,2
2540,0
810
227
14
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
al fierăstrăului cu masă înainte
de a utiliza orice accesoriu.
Nerespectarea acestor avertizări
poate avea ca rezultat vătămări
corporale şi grave deteriorări
ale fierăstrăului circular şi ale
accesoriului. La intervenţiile de
service la unealtă, utilizaţi numai
piese de schimb identice.
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă iminentă care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Instrucţiuni generale de siguranţă
pentru masa fierăstrăului
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale:
•
purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Toţi utilizatorii şi persoanele din
jur trebuie să poarte ochelari de protecţie.
•
ÎNTOTDEAUNA verificaţi stabilitatea
mesei pentru ferăstrăul circulat şi
a ferăstrăului ataşat la aceasta înainte
de a folosi ferăstrăul.
•
NU montaţi o altă unealtă electrică în
afara ferăstrăului circular la acestă masă.
Montarea altor unelte electrice la această
masă poate duce la rănirea gravă.
•
NU depăşiţi greutatea pe care o poate
susţine acest suport. Placa centrală
a mesei pentru ferăstrăul circular este
realizată pentru a suporta 227 kg în
siguranţă într-un mediu de lucru. Nu se
recomandă urcarea sau statul jos sau
în picioare pe suport.
•
Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de montaj.
Fixaţi unealta la consolele de montare
a ferăstrăului, aşa cum este indicat.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
5
•
NU modificaţi şi nu utilizaţi masa pentru
operaţii pentru care nu a fost proiectată.
•
NU utilizaţi masa pe suprafeţe
neuniforme. Masa este proiectată pentru
a fi utilizată pe suprafeţe plate şi stabile.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Risc asociat cu rănirea corporala provocată
de marginile ascuţite şi de forfecare.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)
Codul pentru dată (u), care include, de asemenea,
anul de fabricare este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Masă ferăstrău circular (DE7023 or DE7033)
2 Console de montare pentru ferăstrăul circular
(DE7025)
2 Suport/opritor piesă (DE7024)
1 Sac pentru piese
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Masa pentru ferăstrăul circular a fost concepută
pentru a spori aplicabilitatea ferăstrăului circular
DEWALT.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste mese pentru fierăstraie circulare sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Pregătirea (fig. 2)
1. Puneţi masa pentru ferăstrăul circular pe jos
cu picioarele pliate orientate în sus.
2. Apăsaţi maneta de blocare a piciorului (j)
sau butonul de eliberare (k) şi trageţi piciorul
până când se fixează în poziţie. Repetaţi
pentru fiecare picior.
3. Ridicaţi masa de place centrală şi
aşezaţi-o în poziţie verticală. Masa trebuie să
fie stabilă şi să nu se balanseze.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că ştifturile de blocare sunt
cuplate şi că picioarele sunt fixate ferm în poziţie.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Suport/opritor piesă DE7024 (fig. 3, 4)
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau la
vătămare corporala.
6
a. Placă
b. Console de montare pentru ferăstrăul circular
DE7025
c. Braţ de extensie
d. Suport/opritor piesă DE7024
e. Capăt braţ de extensie
f. Manetă de blocare braţ de extensie
g. Manete de eliberare
h. Mâner de transport
i. Clemă de blocare
j. Manetă de blocare pentru picior
k. Buton de detaşare
a. Suportul/opritorul pentru piesă (d) are
o clemă (l) pentru a prinde placa şi pentru
a o ţine departe de material. Butonul (m)
poate fi blocat prin rotirea spre dreapta
şi suportul/opritorul pentru piesă poate fi
repoziţionat când butonul este rotit spre
stânga. Nu suprastrângeţi; o presiune fermă
pe buton va menţine opritorul în poziţie.
b. Reglaţi înălţimea suportului/opritorului
pentru piesă (d) prin slăbirea butoanelor de
pe ambele părţi (n) şi ridicaţi sau coborâţi
suprafaţa pentru a o alinia cu marginea
dreaptă sau pentru a pune la nivel masa
ferăstrăului. Strângeţi butoanele.
NOTĂ: În cazul în care reglajul pe înălţime
al piesei alunecă datorită unei sarcini prea
mari, limita de greutate a piesei a fost
depăşită. Limita de greutate este stabilită prin
strângerea butoanelor de reglaj pe înălţime.
Nu strângeţi mai mult decât este necesar.
c. De asemenea, suportul/opritorul piesei (d)
poate fi instalat la capăt (e) la terminaţia
braţelor de extensie.
d. Opritorul pe lungime (o) poate fi rotit pentru
a servi drept opritor pe lungime sau pentru
a susţine capetele pieselor lungi.
Braţ reglabil de extensie pe lungime
(fig. 5)
Pentru a prelungi suprafaţa de suport, rotiţi
maneta de blocare a braţului de extensie (f) spre
stânga pentru a elibera braţul de extensie (c).
Trageţi braţul de extensie la lungimea dorită.
Rotiţi maneta de blocare a braţului de extensie
spre dreapta pentru a bloca.
Metoda de blocare a ferăstrăului
circular DE7025 DEWALT (fig. 6, 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
pericolul de vătămare corporală,
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de asamblarea
fierăstrăului pe masă. O pornire
accidentală poate provoca răniri.
AVERTISMENT: Pericol de stabilitate.
Trebuie să folosiţi Metoda generală
de montare a ferăstrăului circular
când montaţi un ferăstrău circular
care nu este fabricat de DEWALT la
această masă.
AVERTISMENT: Pentru reducerea
riscului de vătămări corporale,
asiguraţi-vă că fierăstrăul este
complet ancorat pe masă.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dumneavoastră, citiţi manualul de
instrucţiuni al fierăstrăului înainte
de folosire. Nerespectarea acestor
avertizări poate avea ca rezultat
vătămări corporale şi grave deteriorări
ale fierăstrăului circular şi ale
accesoriului.
1. Puneţi ferăstrăul în poziţie operaţională cu
lama orientată spre dumneavoastră. Aliniaţi
cu eticheta de pe consola de montare din
partea frontală.
2. Puneţi un distanţier sub o parte a ferăstrăului
circular pentru a menţine piciorul de montare
deasupra suprafeţei de lucru.
3. Ţineţi o consolă de montare (b) sub ferăstrău
şi fixaţi un şurub (sacul pentru componente)
prin consolă şi piciorul ferăstrăului.
NOTĂ: Consultaţi Diagrama de selecţie
a componentei DE7025 pentru procedurile
de montare a componentelor ale ferăstraielor
circulare DEWALT. Urmaţi toate procedurile
în mod adecvat, în caz contrar rotaţia mesei
poate fi obstrucţionată.
DIAGRAMA DE SELECŢIE
A COMPONENTEI DE7025
Partea
Partea
stângă
dreaptă
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tip 1
4
4
DW701 Tip 2
1
1
DW707 Tip 1
4
4
DW707 Tip 2
1
1
DW711 Tip 1
4
4
DW711 Tip 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Şurub lung, cap jos
2 = Şurub scurt, cap jos
7
Metoda de blocare a ferăstrăului
circular DE7025 (fig. 1, 7–9)
3 = Şurub lung, cap sus
4 = Pad de plastic şi şurub
mic, cap jos
4. După ce şurubul de fixare (sacul pentru
componente) este instalat conform cu
Diagrama de selecţie a componentei
DE7025, montaţi o şaibă plană, o şaibă
de blocare şi o piuliţă pe şurub. Strângeţi
şuruburile cu mâna.
5. Repetaţi procedura şi pe celălalt capăt al
consolei.
6. Mutaţi distanţierul pe cealaltă parte
a ferăstrăului pentru a menţine celalalt
capăt ridicat pentru a avea acces la baza
ferăstrăului.
7. Fixaţi şuruburile prin cealaltă consolă şi baza
ferăstrăului aşa cum aţi procedat anterior.
Asiguraţi că ambele console sunt paralele.
8. Pentru a pune ferăstrăul pe masă, prindeţi
şi ridicaţi ferăstrăul de consola de montare
prin manetele de eliberare. Aceste manete
nu blochează ferăstrăul lateral în poziţie,
însă servesc drept un mijloc de montare
a ferăstrăului la masă.
9. Apropiaţi placa de ansamblul ferăstrău/
consolă înclinând uşor către corpul
dumneavoastră. Fixaţi marginea concavă
frontală a consolei de montare la marginea
rotunjită a plăcii. Una dintre console trebuie
să prindă clema de poziţionare (i) pentru
a preveni deplasarea laterală a ferăstrăului
în timpul utilizării.
10. Când marginea frontală a plăcii şi clema de
poziţionare sunt fixate, o pivotare uşoară în
jos va permite prinderea sigură a manetelor
de eliberare la partea din spate a plăcii.
Înclinaţi ferăstrăul uşor pe console pentru
a verifica fixarea în poziţie.
11. Reglaţi poziţia ferăstrăului după cum este
necesar pentru a avea lama perpendiculară
la placă în poziţie de 0 grade a ferăstrăului.
12. Strângeţi cele patru piuliţe care fixează
ferăstrăul la console.
8
AVERTISMENT: Pentru a reduce
pericolul de vătămare corporală,
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de asamblarea
fierăstrăului pe masă. O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
AVERTISMENT: Pericol de stabilitate.
Trebuie să folosiţi metoda generală
de montare pe scândură când montaţi
un ferăstrău circular care nu este
fabricat de DEWALT la această masă.
AVERTISMENT: Pentru reducerea
riscului de vătămări corporale,
asiguraţi-vă că fierăstrăul este
complet ancorat pe masă.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dumneavoastră, citiţi manualul de
instrucţiuni al fierăstrăului înainte
de folosire. Nerespectarea acestor
avertizări poate avea ca rezultat
vătămări corporale şi grave deteriorări
ale fierăstrăului circular şi ale
accesoriului.
NOTĂ: În cazul în care nu aveţi un ferăstrău
circular DEWALT, trebuie să folosiţi o scândură
de 19 mm pentru a monta ferăstrăul.
Scândura trebuie să aibă o lăţime cu cel puţin
101,6 mm mai mare decât cea mai mare lăţime
a bazei ferăstrăului circular. Scândura trebuie
să fie cel puţin la fel de groasă cât cea mai
subţire bază a ferăstrăului circular, ori cel puţin
406,4 mm în cazul în care baza ferăstrăului este
mai mică. Asiguraţi-vă că scândura este pătrată.
1. După ce dimensiunea scândurii a fost
determinată, faceţi găuri de 9,5 mm la
25,5 faţă de colţurile frontale, 355 mm şi
25,5 mm faţă de laturi.
2. Puneţi consolele de montare DE7025 pe masă:
a. Prindeţi şi strângeţi mânerele de eliberare
(g).
b. Fixaţi marginea concavă frontală
a consolei de montare la marginea
frontală rotunjită a plăcii. Una dintre
consolele de montare trebuie să prindă
clema de poziţionare (i) pentru a preveni
deplasarea laterală a ferăstrăului în timpul
utilizării.
3. Când marginea frontală a plăcii şi clema de
poziţionare sunt fixate, pivotarea uşoară în
jos va permite prinderea sigură a manetelor
de eliberare la partea din spate a plăcii.
Urmaţi aceeaşi procedură cu a doua consolă
de montare la poziţia adecvată a plăcii
pentru dimensiunea scândurii.
4. Puneţi scândura pe consolele de montare şi
aliniaţi orificiile cu sloturile din consolele de
montare. Consultaţi Diagrama de selecţie
a componentei DE7025şi folosiţi metoda 1
sau 2 pentru a asigura scândura la consolele
de montare.
5. Folosiţi o cheie de 13 mm pentru a strânge
componentele.
6. Ferăstrăul circular trebuie să fie montat
la scânduri prin folosirea orificiilor din
placă. Dimensiunea componentei va fi
determinată de orificiile din baza ferăstrăului.
Componentele trebuie să aibă o lungime cu
31,8 mm mai mare decât baza ferăstrăului
circular la fiecare locaţie de montare.
a. Transferaţi locaţia orificiilor de montare ale
ferăstrăului circular la scândură.
b. Efectuaţi găurile în funcţie de dimensiunea
componentei alese. NOTĂ: Componentele
trebuie să fie achiziţionate pentru a monta
ferăstrăul circular la scândură. Toate
componentele achiziţionate trebuie să fie
de gradul 5 sau clasa 8.8.
c. Asiguraţi ferăstrăul circular la scândură aşa
cum este indicat în figura 9. Bază ferăstrău
(p), scândură de 19 mm (t), şaibă plată (q),
şaibă de blocare (s) şi piuliţă (r).
NOTĂ: Asiguraţi-vă că o piuliţă plată (q)
este folosită între scândură (t) şi piuliţa de
blocare (s).
d. Strângeţi toate componentele.
Curea de transport
Mânerul de transport (fig. 10)
A fost prevăzut un mâner (h) pentru transportarea
mesei pentru ferăstrăul circular către şi de la
locul de lucru.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de rănire, NU depozitaţi masa
cu ferăstrăul ataşat. Acesta poate fi
instabil.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
Curăţarea
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, la acest
produs se vor utiliza numai accesorii
recomandate de DEWALT.
În cazul în care achiziţionaţi o curea de transport
pentru mesele DEWALT, folosiţi orificiul pătrat în
capătul metalic pentru a monta accesoriul.
Blocarea clemei de poziţionare (fig. 7)
Clema de poziţionare (i) previne deplasarea
la stânga sau dreapta a ferăstrăului în timpul
operaţiilor de tăiere. Pentru a muta clema,
îndepărtaţi ansamblul ferăstrău/consolă, slăbiţi
şurubul din partea de centru a clemei, glisaţi la
poziţia şi strângeţi şurubul. Apoi, puteţi remonta
ferăstrăul/consola în noua poziţie.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
PRODUSE COMPATIBILE
Demontarea ferăstrăului
DE7025
După ce ferăstrăul circular este fixat la console,
poate fi îndepărtat prin prinderea manetelor de
eliberare, trăgând uşor în sus pentru a elibera
placa şi poate fi aşezat pe picior pentru transport
sau curăţare.
DE7030
DE7024
DE7024
DE7027
Console de montare pentru ferăstrăul
circular
Console de montare late pentru
ferăstrăul circular
Suport/opritor piesă
Suport/opritor lat piesă
Suport cu role pentru piesă
9
DE7028
DE7031
DE7026
Suport de extensie
Suport dual extensie picior
Curea de transportare
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00248428 - 13-10-2014
10
11
Download PDF

advertising