DE7023 | DeWalt DE7023 LEG STAND instruction manual

533222-33 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DE7023
DE7033
1. ábra
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
2
2. ábra
3. ábra
j
k
m
d
l
4. ábra
d
o
n
e
d
6. ábra
5. ábra
b
e
b
7. ábra
f
i
3
8. ábra
+ 101,6 mm
25,5 mm
25,5 mm
9,5 mm
406,4 mm
381 mm
50,8 mm
25,5 mm
25,5 mm
9. ábra
p
t
19 mm
s
r
10. ábra
h
4
q
GÉRFŰRÉSZ ÁLLVÁNY
DE7023, DE7033
Szívből gratulálunk
Általános biztonsági figyelmeztetések
elektromos szerszámokhoz
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és innováció
tette a DEWALT termékeket a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
Műszaki adatok
Hossz
Hossz (kihajtott rudakkal)
Magasság
Legnagyobb megengedett
munkaterhelés
Súly
mm
mm
mm
kg
kg
FIGYELMEZTETÉS: Bármely
tartozék használata előtt saját
biztonsága érdekében olvassa el
a gérfűrész használati útmutatóját.
Ezen figyelmeztetések be nem
tartása személyi sérülést okozhat,
valamint a gérfűrész és a tartozék
súlyos károsodását eredményezheti.
A szerszám szervizelésénél csak
ugyanolyan cserealkatrészeket
használjon fel.
DE7023 DE7033
1765,3
1092,2
3835,4
2540,0
810
810
227
16
227
14
Definíciók: Biztonsági irányelvek
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
Általános biztonsági útmutatások
gérfűrész állványokhoz
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében:
Áramütés veszélyét jelzi.
•
MINDIG hordjon védőszemüveget.
A szerszám minden használójának és
a közelben tartózkodó személyeknek
védőszemüveget kell viselniük.
•
MINDIG ellenőrizze a gérfűrész állvány
és a rászerelt gérfűrész stabilitását,
mielőtt az állványt vagy a gérfűrészt
használni kezdené.
•
NE szereljen a gérfűrészen kívül
más elektromos szerszámot erre
az állványra. Ha más elektromos
szerszámot szerel erre az állványra,
súlyos sérülést szenvedhet.
•
NE terhelje túl az állványt. A gérfűrész
állvány középső főtartója 227 kg-os
munkaterhelésre van méretezve.
Mászáshoz nem biztonságos, üljön
vágy álljon az állványon.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
5
•
•
•
Leírás (1. ábra)
Gondosan tartsa be a szerelési
útmutatásokat. Biztonságosan erősítse
a szerszámot a fűrész rögzítőkereteihez
az útmutató szerint.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
NE alakítsa át és ne használja az
állványt rendeltetésének meg nem felelő
célra.
a. Főtartó
b. DE7025 gérfűrész rögzítőkeretek
NE használja az állványt egyenetlen
felületen. Az állványt lapos és stabil
felületen történő használatra terveztük.
c. Hosszabbító kar
d. DE7024 munkadarab támaszték/ütköző
e. Hosszabbító kar zárósapkája
Maradványkockázatok
f. Hosszabbító kar reteszelője
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
g. Kioldókarok
h. Hordfogantyú
i. Záróütköző
– Éles szélek és zúzódás miatt bekövetkező
sérülések veszélye.
j. Láb reteszelője
k. Kioldó gomb
A szerszámon lévő jelölések
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Az Ön gérfűrész állványát arra terveztük, hogy
segítségével még sokoldalúbban használhassa
DEWALT gérfűrészét.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a gérfűrész állványok professzionális
szerszámok.
Hordjon védőszemüveget.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (u)
a burkolatba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Gérfűrész állvány (DE7023 vagy DE7033)
Leírás (2. ábra)
2 Gérfűrész rögzítőkeret (DE7025)
1. Úgy tegye le a gérfűrész állványt a talajra,
hogy a behajtott lábai nézzenek felfelé.
2 Munkadarab támaszték/ütköző (DE7024)
1 Szereléktáska
1 Robbantott ábra
2. Nyomja meg a láb reteszelőjét (j) vagy
a kioldó gombot (k), majd húzza a lábat felfelé,
amíg a reteszelőcsap a helyére be nem
pattan. Végezze el ugyanezt mindegyik lábbal.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
3. A főtartónál fogva emelje fel az állványt, és
fordítsa felfelé néző helyzetbe. Az állványnak
stabilnak kell lennie, és nem billeghet.
1 Kezelési útmutató
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon arról, hogy
a reteszelőcsapok beakaszkodjanak, és a lábak
a helyükön reteszelve legyenek.
6
DE7024 Munkadarab támaszték/
ütköző (3., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Stabilitásvesztés
veszélye. Az Univerzális gérfűrész
szerelési módszert kell alkalmaznia,
amikor nem DEWALT gyártmányú
gérfűrészt szerel erre az állványra.
a. A munkadarab támasztékon (d) van egy
kapocs (l), amely megfogja a főtartót, és
megakadályozza, hogy a munkadarab
felborítsa. A gomb (m) az óramutató
járásának irányába forgatva reteszelhető, és
a munkadarab támasz/ütköző átállítható, ha
a csavart az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatják. Ne húzza túl, a gomb
határozott megnyomása elég ahhoz, hogy
támaszt a helyén tartsa.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
végett ellenőrizze, hogy a gérfűrész
teljes mértékben kapaszkodik-e az
állványhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Bármely
tartozék használata előtt saját
biztonsága érdekében olvassa el
a gérfűrész használati útmutatóját.
Ezen figyelmeztetések be nem tartása
személyi sérülést okozhat, valamint
a gérfűrész és a tartozék súlyos
károsodását eredményezheti.
b. A támaszték (d) magasságának állításához
lazítsa meg a csavarokat mindkét oldalon (n),
és a tetejét emelve vagy süllyesztve igazítsa
a fűrészasztal egyenes széléhez vagy
hozza szintbe az asztal lapjával. Húzza meg
a gombokat.
1. A fűrészt működési helyzetbe állítsa úgy, hogy
a fűrészlap Ön felé nézzen. Igazítsa az előre
mutató rögzítőkeret címkéjéhez.
MEGJEGYZÉS: Ha a munkadarab
támaszték terhelés alatt a beállításhoz
képest lejjebb csúszik, akkor túllépte
a támaszték terhelhetőségét. Ezt a súlyhatárt
a magasságállító gombok feszessége
korlátozza. A gombokat csak kézi erővel húzza
meg.
2. Helyezzen egy távtartót a gérfűrész egyik
oldalára, hogy a fűrész rögzítőlábait
a munkafelület felett tartsa.
3. Tartsa a rögzítőkeretet (b) a fűrész alá,
és csúsztasson át egy kapupántcsavart
(a szereléktáskában talál) alulról felfelé
a kereten és a fűrész lábán keresztül.
c. A munkadarab támaszték/ütköző (d)
a hosszabbító karok végénél lévő
zárósapkába (e) is szerelhető.
MEGJEGYZÉS: A DE7025 szerelékkiválasztó táblázatból megtudhatja
a helyes szerelési eljárásokat a DEWALT
gérfűrészekhez. Minden útmutatást
maradéktalanul tartson be, különben
előfordulhat, hogy a gérfűrész asztalának
forgatása akadályozva lesz.
d. A hosszütköző (o) forgatható, hogy
hosszütközőként működjön, vagy a hosszú
munkadarabok végét megtartsa.
Állítható hosszabbító kar
(5. ábra)
A támasztófelület meghosszabbításához forgassa
a hosszabbító kar reteszelőjét (f) az óramutató
járásával ellenkező irányba, hogy a kinyújtható
hosszabbító kar (c) kioldódjon. Nyújtsa ki
a hosszabbító kart a kívánt hosszúságúra.
A hosszabbító kar reteszelőjét az óramutató
járásának irányába forgatva reteszelje
a hosszabbítót.
DE7025 SZERELÉK-KIVÁLASZTÓ
TÁBLÁZAT
Bal oldal
Jobb oldal
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701, 1. típus
4
4
DW701, 2. típus
1
1
DW707, 1. típus
4
4
DW707, 2. típus
1
1
A DE7025 DEWALT gérfűrész
állványra szerelésének módja
(6., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett kapcsolja ki
a gépet, és húzza ki a dugaszát
a konnektorból, mielőtt a gérfűrész
állványra szereli. A szerszám véletlen
beindulása sérülést okozhat.
7
DW711, 1. típus
DW711, 2. típus
DW771
DW777
4
1
1
1
megakadályozza a fűrész oldalirányú
elmozdulását.
4
1
1
1
10. Amint a főtartó elülső pereme és
a záróütköző összekapcsolódtak, enyhe
lefelé forgatással biztosítsa, hogy a kioldó
karok biztonságosan kapcsolódjanak a főtartó
hátuljához. A fűrészt a kereteken finoman
megmozgatva ellenőrizze, hogy a keretek
rögzítődtek-e a helyükön.
1 = Hosszú csavar,
csavarfej alul
11. A fűrészt olyan helyzetbe állítsa, hogy
a 0 fokos gérszögnél a fűrészlap merőleges
legyen a főtartóra.
2 = Rövid csavar, csavarfej
alul
12. Húzza meg biztonságosan a fűrészt
a keretekhez rögzítő négy anyát.
3 = Hosszú csavar,
csavarfej felül
A DE7025 gérfűrész állványra
szerelés univerzális módja
(1., 7–9. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
végett kapcsolja ki a gépet, és
húzza ki a dugaszát a konnektorból,
mielőtt a gérfűrész állványra szereli.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
4 = Műanyag alátét és kis
csavar, csavarfej alul
FIGYELMEZTETÉS: Stabilitásvesztés
veszélye. Az alább ismertetett
rétegelt lemez szerelési módszert kell
alkalmaznia, amikor nem DEWALT
gyártmányú gérfűrészt szerel erre az
állványra.
4. Amint a (szereléktáskában megtalálható)
kapupánt csavart a DE7025 szerelékkiválasztó táblázat szerint elhelyezte, tegyen
egy lapos alátétet, záróalátétet és egy anyát
a csavarra. Húzza meg a csavarokat kézi
erővel.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
végett ellenőrizze, hogy a gérfűrész
teljes mértékben kapaszkodik-e az
állványhoz.
5. Végezze el ugyanezt a műveletet a keret
másik végénél is.
6. Tegye át a távtartót a fűrész másik oldalára,
hogy a fűrész másik végét is megtartsa, hogy
a fűrész talpa hozzáférhető legyen.
FIGYELMEZTETÉS: Bármely
tartozék használata előtt saját
biztonsága érdekében olvassa el
a gérfűrész használati útmutatóját.
Ezen figyelmeztetések be nem tartása
személyi sérülést okozhat, valamint
a gérfűrész és a tartozék súlyos
károsodását eredményezheti.
7. Bújtasson át kapupánt csavarokat a másik
kereten és a fűrész talpán, ahogyan korábban
tette. Győződjön meg arról, hogy a két keret
egymással párhuzamos.
8. A fűrésznek az állványra helyezéséhez
fogja meg és emelje a fűrészt a rögzítőkeret
egységgel és a kioldókarokkal. Ezek a karok
oldalt nem rögzítik a fűrészt a helyén, csak
arra szolgálnak, hogy a főtartóhoz rögzítsék.
MEGJEGYZÉS: Ha nem DEWALT gérfűrésze
van, a gérfűrész állványra szereléséhez 19 mm-es
rétegelt lemezt kell használnia.
9. Enyhén billentse a főtartót és a fűrészrögzítőkeret szerelvényt önmaga felé.
Kapcsolja a rögzítőkeret homorú elülső
peremét a főtartó lekerekített széléhez.
Az egyik keretnek a záróütközőhöz (i)
kell kapcsolódnia, hogy használat közben
A rétegelt lemeznek legalább 101,6 mm-rel
szélesebbnek kell lennie a gérfűrész talpának
legnagyobb szélességénél. A rétegelt lemeznek
legalább olyan mélységűnek kell lennie, mint
a gérfűrész talpának legkisebb mélysége,
vagy legalább 406,4 mm-esnek kell lennie, ha
8
Hordpánt
a gérfűrész talpa kisebb. A rétegelt lemez négyzet
alakú legyen.
Ha DEWALT állványához tartozékként hordpántot
vásárol, az állvány fémes végén lévő, négyzet
alakú mélyedésbe rögzítheti.
1. Amint a rétegelt lemez méretét meghatározta,
fúrjon 9,5 mm-es furatokat a rétegelt lemez
elülső sarkaitól 25,5 mm-re, egymástól
355 mm-re és az oldalaktól 25,5 mm-re.
Záróütköző (7. ábra)
2. Tegye a DE7025 rögzítőkereteket az állványra:
A záróütköző (i) megakadályozza, hogy vágási
munka során balra vagy jobbra csússzon.
A záróütköző elmozdításához vegye le a fűrészkeret szerelvényt, lazítsa meg az ütköző közepén
lévő csavart, csúsztassa a fűrészt a kívánt
helyzetbe, majd rögzítse. Ezután már átszerelheti
a fűrész-keret szerelvényt az új helyére.
a. Fogja meg és nyomja össze a kioldó
karokat (g).
b. Kapcsolja a rögzítőkeret homorú elülső
peremét a főtartó lekerekített elülső
széléhez. Az egyik rögzítőkeretnek
a záróütközőhöz (i) kell kapcsolódnia, hogy
használat közben megakadályozza a fűrész
oldalirányú elmozdulását.
A fűrész leszerelése
3. Amint a főtartó elülső pereme és a záróütköző
összekapcsolódtak, enyhe lefelé forgatással
biztosítsa, hogy a kioldó karok biztonságosan
kapcsolódjanak a főtartó hátuljához.
Végezze el ugyanezt a műveletet a másik
rögzítőkerettel is, amikor az a főtartón
a rétegelt lemeznek megfelelő helyzetben van.
Amint a gérfűrészt a keretekhez rögzítette,
a kioldó karoknál fogva leveheti, ha finoman felfelé
húzza, hogy a főtartó kiszabaduljon, és szállítás
vagy tisztítás végett leteheti a lábaira, azok nem
hagynak nyomot.
Hordfogantyú (10. ábra)
4. Helyezze a rétegelt lemezt a rögzítőkeretekre,
és igazítsa a furatokat a rögzítőkeretek
réseihez. Nézze át a DE7025 szerelékkiválasztó táblázatot, és a rétegelt lemeznek
a rögzítőkeretekhez történő rögzítését
végezze el az 1. vagy 2. módszer szerint.
Az állványhoz tartozik egy fogantyú (h), amelynek
segítségével a gérfűrész állvány a munkaterületre
vihető, illetve onnan elvihető.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
végett, NE próbálja az állványt
rászerelt fűrésszel együtt tárolni. Úgy
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
5. A szerelékek meghúzásához 13 mm-es
kulcsot használjon.
6. A gérfűrészt a talpán lévő nyílások
segítségével kell a rétegelt lemezhez szerelni.
A szerelék méretét a gérfűrész talpán lévő
nyílások határozzák meg. A szereléknek
minden rögzítési helyen 31,8 mm-rel
hosszabbnak kell lennie a gérfűrész talpának
legnagyobb magasságánál.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
a. A rögzítőnyílások áthelyezése a gérfűrész
talpáról a rétegelt lemezre.
b. Fúrjon a kiválasztott szereléknek megfelelő
furatokat. MEGJEGYZÉS: A gérfűrésznek
a rétegelt lemezhez történő szereléséhez
szerelékeket kell beszerezni. Minden
beszerzett szereléknek legalább 5.
fokozatúnak vagy 8.8 osztályúnak kell lennie.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
c. A gérfűrészt a 9. ábra szerint rögzítse
a rétegelt lemezhez. Fűrész talpa (p), 19
mm-es rétegelt lemez (t), lapos alátét (q),
záróalátét (s) és anyacsavar (r).
MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon lapos
alátétről (q) a rétegelt lemez (t) és
a záróalátét (s) között.
d. Húzza meg az összes szereléket.
9
Külön kapható tartozékok
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. A DEWALT szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KOMPATIBILIS TERMÉKEK
DE7025
Gérfűrész rögzítőkeretek
DE7030
Széles gérfűrész rögzítőkeretek
DE7024
Munkadarab támaszték/ütköző
DE7029
Széles munkadarab támaszték/ütköző
DE7027
Görgős támaszték
DE7028
Hosszabbítókar támasztóláb
DE7031
Kettős lábhosszabbító támasz
DE7026
Hordpánt
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
zst00244793 - 27-08-2014
10
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising