KC36 | Black&Decker KC36 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

533222 - 38 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KC36LN
A
B
C
D
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
romos szerszám belsejébe, megnövekszik az
áramütés veszélye.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD)
áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Az Ön Black & Decker gyártmányú csavarozóját
csavarozási munkákhoz terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b. Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c. Akadályozza meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza,
hogy az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
d. Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét munkaterület
vonzza a baleseteket.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő
szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
c. Elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2 Elektromos biztonság
a. Az elektromos szerszám dugaszának kialakítása feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés
veszélye.
c Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elekt-
3
váratlan helyzetekben is jobban tudja irányítani.
f. Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
és könnyebben irányítható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Nem az adott célra
készült elektromos szerszám használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
a. Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos fajta akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
b. A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
c. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d. Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat a folyadék;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a bőrével, öblítse
le vízzel. Ha a szemébe került, ezen kívül
forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból
kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg
kell javítani.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát
a konnektorból és/vagy az akkumulátorról.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik nem
ismerik a szerszám kezelési útmutatóját.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f. Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
6. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csavarozókhoz.
♦
4
A készüléket csak a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel
vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
Élő vezetékkel való találkozás a készülék fém
részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
♦
♦
♦
♦
♦
szélyeken kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek a készülék rendeltetésétől
eltérő, illetve huzamosabb idejű használatából stb.
adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők
lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦ Alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata
miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított
pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás
elvesztése, súlyos baleset előidézője lehet.
Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
A készülék használatát ne engedélyezze
olyan felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak; csak és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet biztosít mellettük. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja. Ne
erőltesse a szerszámot. Az Ön biztonsága
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes
szerszámoknál mért értékek összehasonlítására
is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez
is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Figyelmeztetés! Az marokcsavarozók
nem nyomatékkulcsok. Ne használja ezt
a szerszámot olyan rögzítőelemek meghúzásához, amelyeket megadott nyomatékkal kell meghúzni. Olyan munkákhoz,
amelyeknél a túl lazára vagy túl szorosra
húzott rögzítőelemek tönkretehetik a kötést, nyomatékkulcsot használjon.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl
figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden
egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Mások biztonsága
♦ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást
biztosít számukra.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett ve-
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át
kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.
5
További biztonsági utasítások
akkumulátorhoz és töltőhöz
Elemek/akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja az akkumulátort.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátorok megsemmisítésénél tartsa be a „Környezetvédelem” című rész
utasításait.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
4. Markolat beállító gomb
5. Markolat
6. Töltőkészülék csatlakozó
Összeszerelés
Csavarozó hegy befogása és eltávolítása
(A ábra)
Figyelem! Tartozékok fel- vagy leszerelése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám kapcsolója reteszelve van.
♦ A csavarozó hegy (7) behelyezéséhez, nyomja azt a befogóhüvelybe (3) amíg nem reteszelődik.
♦ A csavarozó hegy eltávolításához, húzza ki
egyenesen a befogóhüvelyből.
A készülék használata
Töltők
♦ A Black & Decker töltővel csak a töltőhöz tartozó a szerszámnak az akkumulátorát töltse.
Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
♦ Nem tölthető elemet soha ne próbáljon tölteni.
♦ A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne manipulálja a töltőt.
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (B ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni,
vagy ha a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő működtetéséhez. Töltés alatt az
akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem
hibára utaló jel.
♦ Az akkumulátor töltéséhez dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (8) a készülék csatlakozójába (6). Ellenőrizze, hogy a markolat
egyenes pozícióban legyen.
♦ Dugja a töltőkészüléket a hálózati dugaljba.
♦ Hagyja a csavarozó gépet 12 óráig a töltőkészülékre csatlakoztatva.
A töltő zümmöghet és melegedhet töltés közben,
ez normális jelenség, nem hibára utaló jel.
Figyelem! Ne használja a gépet, miközben az
a töltőkészülékhez van csatlakoztatva.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 10°C alatti,
és 40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Markolat beállítása (C ábra)
A sokoldalúság növelése érdekében a készülék
markolata három különböző pozícióba állítható.
♦ Nyomja meg a markolat beállító gombot (4).
♦ Fordítsa el a markolatot a kívánt pozícióba.
A gomb automatikusan rögzíti önmagát, ha
a kívánt helyzetbe kerül a markolat.
Tengelyrögzítés (D ábra)
A készüléken egy gyűrű (2) található, mellyel
a tengely rögzíthető. A tengelyrögzítés segítségével normál csavarhúzóként is használhatja a készüléket, a nagyon szorosra meghúzott csavarokat
kézi erővel meg lazíthatja, vagy szorosra húzhatja
a laza csavarokat.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott
feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek. Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki az egyik
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi és Forgásirány váltó kapcsoló
2. Tengelyrögzítő gyűrű
3. Csavarozó hegy befogóhüvely
6
♦
♦
♦
A tengelyrögzítés aktivizáláshoz állítsa az
üzemi kapcsolót középső állásba.
A forgassa a gyűrűt a szimbólumhoz. A tengelyrögzítés aktívált állapotában a készülék
nem kapcsolható be.
A tengelyrögzítés oldásához forgassa a gyűrűt
a szimbólumhoz.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Tegye lehetővé
a termék elkülönített begyűjtését.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozálását. Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Csavarozás (E ábra)
Csavarok behajtásához használja az előre (óramutató járásával megegyező irányú; jobb) forgásirányt. Csavarok kihajtásához használja a hátra
(óramutató járásával ellentétes irányú; bal) forgásirányt.
♦ Ellenőrizze, hogy a tengely ne legyen rögzítve.
♦ Csavarok vagy anyák megszorításához,
csúsztassa a be/ki kapcsolót (1) jobb oldali
pozícióba és nyomja meg azt.
♦ Csavarok vagy anyák kilazításához, csúsztassa a be/ki kapcsolót (1) bal oldali pozícióba
és nyomja meg azt.
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el a be/
ki kapcsolót.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
Elemek/akkumulátorok
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az akkumulátort az alábbiak szerint
vegye ki, és a helyi rendelkezéseknek
megfelelően ártalmatlanítsa.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartást
végez a szerszámon, vegye ki belőle az akkumulátort. Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Javasoljuk, hogy teljesen merítse le az akkumulátort úgy, hogy addig használja a szerszámot, amíg a motor le nem áll.
♦ Csavarja ki a készüléket összetartó kilenc
csavart.
♦ Emelje le a szerszámról a burkolatot.
♦ Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦ Vegye ki az akkumulátort.
♦ Az akkumulátort megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦ Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni a szerszámba.
♦
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el
kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
7
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Műszaki adatok
KC36LN
(H1)
KC36LN
(H2)
Feszültség
VDC
3,6
3,6
Üresjárati
fordulatszám
Min-1
0–180
0–180
Maximális
nyomaték
(PTI (Power Tool
Institute) besorolás)
Nm
3
3
Li-ion
Li-ion
Akkumulátor
típusa
Akkumulátor
kapacitása
Ah
1,1
1,3
Súly
kg
0,32
0,32
Töltő
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 16. 05.
Garancia határozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat:www.2helpU.com.
905450** H1
Felvett feszültség
VAC
230
Leadott feszültség
VDC
9
Áramerősség
mA
100
Hozzávetőleges töltési idő
Óra
12–15
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Black & Decker termékét, hogy új termékeinkről
és különleges ajánlatainkról naprakész információkkal láthassuk el. A Black & Decker márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos további
információkat ezen a honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 57,5 dB(A), mérési bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 68,5 dB(A), mérési
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Csavarozás ütés nélkül (ah, s) < 2,5 m/s2, mérési
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KC36LN
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok” című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2
További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen,
vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00190884 - 16-10-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
10
E16347
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
KC36LN
2
13 - 05 - 11
TYP.
H1 - H2
11
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising