DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 2 instruction manual

559022-44 H
DW625E
2
3
4
5
DW625E
•
BEVEZETŐ
Gratulálunk Önnek abból az alkalomból, hogy
a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya
mellett döntött. Nagyszámú teszt értékeli
termékeink minőségét, amit szakembereink
felkínálnak önnek. Hosszú évek tapasztalatával
és fejlesztési folyamatával a D E WALT
megbízható partner minden professzionális
felhasználónak. A DEWALT csapat minden
barátjának sok sikert kíván új gyalugépéhez.
A gép professzionális használatra készült.
Kérjük, munkakezdés előtt figyelmesen olvassa
el ezt a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az
ebben leírtakat.
A GÉP LEÍRÁSA (A ábra)
Az Ön D E WALT felsőmarógépe különféle
faanyagok, fa jellegű anyagok és műanyagok
professzionális marási munkáihoz lett
kifejlesztve.
1. Reteszelőgomb a tartósüzemhez
2. Elektronikus fordulatszámszabályozós
kapcsoló
3. Hollandi anya
4. Orsóretesz
5. Rögzítőcsavarok a párhuzamütközöhöz
6. Vezetőrudak a párhuzamütközőhöz
7. Menetes orsó
8. Ütköző
9. Recézett anya
10. Kézifogantyú
11. Kézikerék
12. Mérőlupé
13. Skála
14. Merülésrögzltő
15. Szorítócsavar
16. Mélységütköző
17. Finomállító a mélységütközőhöz
18. Finomállító a párhuzamütközöhöz
19. Párhuzamütköző
20. Revolver mélységütköző
21. Marókosár
22. Vezetőtámasz
23. Vezetőgomb
MŰSZAKI ADATOK
DW625E
Feszültség
V 230
Névleges teljesítmény W 1850
Leadott teljesítmény
W 1100
Üresjárati
min-1 8000-20000
fordulatszám
(fokozatmentesen
szabályozható)
Marókosár
2 oszlopos
Marókosár
lökethossza
mm 62
Revolver mélységütköző
3 fokozatú;
skálával és
finombeállltóval
Szorítópatron nagyság mm Ø
6,35; 9,35; 12,7
Maximális maróátmérő mm 50
Tömeg
kg 5,2
Hálózati biztosító legalább
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A gép csak egyfázisú, 230 (220) V-os
váltóáramra csatlakoztatható. Használatba
vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
10 A
VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK
Ellenőrizze a csomagolás tartalmát:
1 Felsőmarógép
1 Párhuzamütközö, finombeállítóval és
vezetőrudakkal
1 Villáskulcs 22 mm
1 Porelszívó csatlakozócsonk
1 Vezetőhüvely
1 Vásárlói tájékoztató
1 Robbantott ábra
•
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át
alaposan a vásárlói tájékoztatót.
Az Ön elektromos szerszáma az
EN 50144 szerint kettős szigetelésű,
ezért földelni tilos!
A hálózati kábel és villásdugó kicserélése
Hibás hálózati kábelt és villásdugót csak az
arra feljogosított szakszerviz cserélhet. Az
újra beszerelt hálózati kábelt és villásdugót
szakszerűen ellenőrizni kell.
Győződjön meg arról, hogy a gép
és a tartozékok nem sérültek-e meg
a szállításnál.
6
1 = 8000 min-1
2 = 12000 min-1
3 = 16000 min-1
4 = 18000 min-1
5 = 20000 min-1
HOSSZABBÍTÓKÁBEL
Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m-es
hosszabbltó kábelt használhat. Erre a célra
a hazai előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű,
2x1,5 mm2, vagy ennél nagyobb keresztmetszetű
kábel a megfelelő. Ha kábeldobon levő
hosszabbítókábelt alkalmaz, mindig teljesen
tekerje le a vezetéket.
A marási mélység beállftása (A ábra)
Az Ön DEWALT felsőmarója rendelkezik egy
precíziós mélységbeállító rendszerrel, ezen
túlmenően a (20) revolver mélységütközővel,
a (12) mérőlupéval és a (17) finombeállítóval.
SZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
Szerelés és beállítás előtt mindig
húzza ki a csatlakozódugót a hálózati
dugaljból.
Gyorsbeállítás (A és D ábra)
• Oldja ki a (14) merülésreteszt azzal, hogy
felhúzza.
• Süllyessze a felsőmarót, amíg a
marószerszám a munkadarabot megérinti.
• Húzza meg a merülésreteszt azzal, hogy
lefelé nyomja.
• Forgassa a (9) recésanyát, amíg
a (8) ütközőhöz ér. A (9) recésanyát
úgy is elmozdíthatja, ha nyomja a (26)
gyorsállítót.
• Oldja a (15) szorítócsavart.
• F o r g a s s a a ( 11 ) k é z i k e r e k e t , m í g
a (17) finomállító a (20) revolverütközőt
megérinti.
• Állítsa a mérőlupét egy kerek számra, pl.
0-ra.
• Állítsa be a marási mélységet a (11)
kézikerék és a (12) mérőlupé segítségével.
A revolverütköző felső oldala és
a finombeállító alsó oldala közötti távolság
megfelel a marási mélységnek. Húzza meg
a (15) szorítócsavart feszesre.
A marószerszámok befogása (B ábra)
•
•
•
Nyomja be a (4) orsórögzítőt, és tartsa
ebben a helyzetben.
Oldja ki a 22-es villáskulccsal a (3)
hollandianyát néhány fordulatig, és dugja
be teljesen a patronba a maró szárát.
Húzza meg a hollandianyát, és engedje el
a (4) orsórögzítöt.
Figyelem! A hollandianyát a maró
nélkül soha ne húzza meg.
A befogópatron cseréje (C ábra)
A velejáró tartozékok között a gépbe
befogva, talál egy 12,7 mm-es precíziós
befogópatront. Két további befogópatron is
létezik tartozékprogramunkban, amelyek
különböző méretű marószárakhoz illeszthetők.
Ezek külön megvásárolhatók.
• Válassza szét a (25) befogópatront a (3)
hollandianyától úgy, hogy a patront abból
erősen kifelé húzza.
• Helyezze vissza az új patront
a hollandiba.
Háromféle mélységbeállítás a revolverütközővel (E ábra)
A (20) revolverütközővel háromféle mélységet
tud beállítani. Ez különösen hasznos, ha
nagyobb mélységet több munkamenetben
kíván marni.
• Fektessen egy mélységsablont a (17)
finomállító és a (20) revolverütköző közé úgy,
hogy a pontos mélységet beállíthassa.
• Szükség esetén mind a három csavart be
kell állítani.
Az elektronikus fordulatszámszabályozó
beállftása (A ábra)
A (2) elektronikus fordulatszámszabályozóval
a gép fordulatszáma 8000-24000 min-1 között
fokozatmentesen beállítható. Igy elérhető, hogy
valamennyi faféleség, műanyag és alumínium
változatlan marási eredménnyel munkálható
meg.
• Forgassa a (2) szabályozókapcsolót
a kívánt értékre. Általában elmondható,
hogy nagyobb átmérőjű maróhoz alacsony,
míg kisebb átmérőjű maróhoz nagyobb
fordulatszámot kell beállítani. A szükséges
beállítás tapasztalati dolog, amelyet
a következő táblázat segít:
Figyelem! Csak kis marási mélységgel
dolgozzon.
Finombeállítás
Amikor Ön nem mélységsablonnal dolgozik,
vagy ha a marási mélységet újból be kell állítani,
ajánljuk a (17) finombeállító használatát.
7
•
•
•
Állítsa be a marási mélységet a (17)
finombeállító segítségével. Egy körülfordulat
kb. 1 mm-t tesz ki.
Állapítsa meg a marási mélységet a (12)
mérőlupé és a (13) skála segítségével.
A (11) kézikerékkel állítsa be a marási
mélységet mm pontossággal.
szélezőlapot a szélezendő munkadarab
körbemarására kell használni.
• Tegye a vezetéktámaszt a (6) vezetőrudak
szabad végére.
• Vezesse a felsőmarót úgy, hogy egyik kezét
a (23) gombra tegye, másik kezét pedig
a szemben levő (10) kézifogantyúra.
• A leszélezendő anyag körbemarására
tegye a (30) szélezölapot a H ábra szerint
a vezetéktámaszra.
A szélezőlap közvetlen a marószerszám mellé
szerelhető, és optimális vezetést garantál.
Mélységbeállítás, a felsőmaró alsóasztalra
szerelt állapotában (D ábra)
• Távolítsa el a (27) kupakanyát és a (9)
recésanyát, és szerelje fel a tartozékként
kapható mélységütközőt (DE6966).
• Kapcsolja össze az új mélységütköző
menetes rúdját a (7) menetes orsóval.
• Állítsa be a marási mélységet az új
mélységütköző igazításával.
A vezetőhüvely szerelése (J ábra)
A vezetőhüvely (DE6430) egy sablonnal együtt
marásnál és alakmarásnál fontos szerepet
játszik.
• Szerelje fel a (31) vezetőhüvelyt
a (32) csavarok segítségével a (21)
marókosárra.
Figyelem! A gép állványos
használatához feltétlen nézzen utána
a munkaasztal kezelési utasításában.
A porelszívógép csatlakoztatása (A és K
ábra)
A párhuzamütköző szerelése (A és 6 ábra)
•
•
•
Szerelje fel a (6) vezetőrudakat a (21)
marókosárra.
Tolja a (19) párhuzamütközőt a vezetőrudakra.
Húzza meg átmenetileg az (5)
rögzítőcsavarokat.
A (33) elszívócsatlakozó a (34) főrészből, a (35)
kapocsrészből, a (36) marólapból, két (37)
csavarból és két (38) anyából áll.
• Tolja a (35) csíptetőlapot elölről a (34)
főrészre.
• Szerelje fel a (37) csavarokat és a (38)
csavaranyákat.
• Helyezze fel a (36) marólapot az alsó
oldalra, és forgassa el, amíg reteszelődik.
• Rögzítse az elszívócsonkot a marókosárra.
• Csatlakoztassa az elszívó csövét a (33)
elszívóadapterhez.
• Lazítsa meg a csavart felül a felsőmarón,
és szerelje a csővezetékre, ahogy az ábra
mutatja.
A párhuzamütköző beállítása (A és G ábra)
•
•
•
•
•
•
•
Jelölje be a marás vonalát az anyagon.
Süllyessze a felsőmarót, amíg a maró
megérinti a munkadarabot.
Húzza meg a (14) merülésreteszt, és
a visszaállás lehatárolásához a (9)
recésanyát.
Helyezze a felsőmarót a marási vonalra.
A maró külső vágóélének a marási vonallal
egyvonalban kell lennie.
Tolja neki a (19) párhuzamütközőt
az anyagnak, és húzza meg az (5)
rögzítőcsavarokat.
Igazítson a párhuzamütközőn a (18)
finombeállító segítségével.
A kívánt vezetőhossz megtartásához, ha
szükséges, igazítson a (29) vezetéklapokon
a (28) csavarok segítségével.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
•
•
Mindig tartsa be az alapvető
biztonsági előírásokat.
Haladjon úgy a maróval, ahogy az
L ábra mutatja (külső élek/belső
élek).
Üzembehelyezés előtt:
• Ellenőrizze, hogy a maró megfelelően
legyen a patronba befogva.
• Válassza ki az optimális sebességet
a fordulatszámszabályozóval.
• Állítsa be a marási mélységet.
• Csatlakoztasson a géphez porelszívót.
A vezetéktámasz és a szélezőlap (külön
tartozékok) szerelése (A és H ábra)
Amikor nagy átmérőjű maróval dolgozik,
a biztonságos üzemhez ajánljuk a (22)
vezetéktámasz (DE6268) használatát. A (30)
8
•
Győződjön meg arról, hogy a merülésreteszelőt rögzítette-e, mielőtt bekapcsolná
a gépet.
kifejlesztve. A tartós és kifogástalan üzemnek
rendszeres tisztítás a feltétele.
Be - és kikapcsoló (A és G ábra)
•
•
Bekapcsolás: Húzza az (1) kapcsolót
felfelé.
Kikapcsolás: nyomja az (1) kapcsolót
lefelé.
Kenés
A gép utólagos kenést nem igényel.
Figyelem! Oldja a merülésrögzítőt, és
hagyja a marót nyugalmi helyzetébe
visszamenni, mielőtt a gépet
kikapcsolná.
Tisztítás
Gondoskodjon arról, hogy a motor szellőzőrései
mindig nyitottak legyenek. A ház tisztítását
végezze puha kendővel. Ne használjon sértő
vagy karcoló tisztítószert.
A vezetőhüvely használata (J ábra)
•
•
Erősítse fel a sablont például sikattyúval
a munkadarabra.
Válasszon egy alkalmas (31) vezetőhüvelyt,
és szerelje fel.
A KISZOLGÁLT GÉP ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Az elektromos szerszám sok nyersanyagot
és műanyagot tartalmaz, amelyek újra
felhasználhatók. Tartalmaz még olyan
anyagokat is, amelyek szakszerű elhelyezéséről
gondoskodni kell, mert környezetszennyezők.
A D E WALT, mint más neves elektromos
szerszámgyártók is, kifejlesztett egy
újrahasznosító eljárást, hogy a kereskedők
és a felhasználók részéről az elhasználódott
elektromos szerszámok problémamentes
visszaadását lehetővé tegye. A kiszolgált
hálózati- és akkus üzemű DEWALT szerszámok
a kereskedőknél leadhatók.
Marás lécvezető mentén
Ott, ahol az elvezetés nem lehetséges,
rögzítsen egy lécet a munkadarabra, és
használja vezetőként. Ekkor a léc mindkét
végének túl kell érni a munkadarabon.
Marás vezetőütköző nélkül
A géppel ütköző nélkül is dolgozhat, például
írásjelek, egyéb kreatív munkadarabok
készítésénél. Ekkor csak korlátozott mélységben
marhat.
NYILATKOZAT
A gépet a vonatkozó rendeletek és szabványok
alapján a MEEI minősítette, és ezek szerint az
élet- és vagyonbiztonsági, illetve a műszaki
követelményeknek megfelel.
Csak kisebb marási mélységben
dolgozzon! Maximum 6 mm átmérőjű
marót használjon. Nagyobb mélységhez
több fogással kell végigmenni
a munkadarabon.
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A 2/1984. /IIl. 10./ BkM-lpM számú együttes
rendelet értelmében a termék minőségét és
ezen vásárlói tájékoztatóban közölt műszaki
adatok valódiságát tanúsítjuk.
MEEI minősítő irat száma:
Marás futócsappal (B ábra)
Ahol párhuzamvezető, vagy vezetőhüvely
alkalmatlan, kontúrmaráshoz használjon egy
(24) futócsapot.
A különféle tartozékokról kérje ki a DEWALT, ill.
Black & Decker szakkereskedők véleményét.
Tartozékprogramunkban megtalálhatók: befogó
patronok (4-12,7 mm), mélységütköző az
állványos üzemhez, csapoló-maró készülék
a fecskefarok- és ujjcsapoláshoz, dübelsablon,
vezetőhüvely (17-40 mm) és vezetősínek
különböző hosszúságokban.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT gépe hosszú élettartamra, és
a lehető legkevesebb karbantartási igényre lett
9
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
Figyelem! Elektromos szerszám
használatakor mindig tartsa be az alapvető
biztonsági rendszabályokat, ezzel elkerülheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés
és a személyi sérülések lehetőségét.
A következő szabályokat feltétlenül tartsa
be:
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
1. Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
2. Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban
a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
3. Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érinkezést fémes részekkel, mint
például csővezeték, fűtőtest, tűzhely,
hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között, (pl.
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
4. Gondoskodjon arról hogy gyermekek
a géppel és a kábellel ne érintkezzenek.
16 évnél fiatalabb korúak a szerszámot
csak megfelelő szakfelügyelet mellett
használhatják.
5. Szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és megfelelő jelöléssel
ellátott hosszabbitó-kábelt szabad
használni.
6. Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
7. Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát,
leengedett hajat (tegyen sapkát).
Szabadban végzett munkánál viseljen
gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
8. Viseljen védőszemüveget, különösen
fej feletti munkáknál. A porártalom ellen
védekezzen pormaszk viselésével.
9. A g é p p e l v a l ó m u n k a v é g z é s n é l
a hangnyomásszint meghaladhatja a
85 dB/A értéket, ezért mindig használjon
hallásvédő eszközt.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU. com.
EU TANÚSÍTÁS
DW625E
A DEWALT tanúsítja, hogy ez az elektromos
szerszám megfelel a 89/392/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014. EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3 sz.
európai szabványoknak és irányelveknek.
A gép hangnyomásszintje megfelel a 86/188/
EWG és 89/392/EWG európai irányelvnek az
EN 50144 szerint:
Hangnyomásszint Lpa
93 dB/A
Hangteljesítményszint Lwa
102 dB/A
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás < 2,5 m/s2
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
10
10. Rögzítse a munkadarabot. Használjon
leszorítóeszközt, így biztonságos a munka,
mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével
a gépet vezesse.
11. Á l l j o n b i z t o n s á g o s a n , k e r ü l j e
a rendellenes testtartást. Gondoskodjon
arról, hogy az egyensúlyát ne veszíthesse
el, főleg, ha állványon, vagy létrán dolgozik.
A lába alól a hulladékot távolítsa el.
12. N e h a g y j a a g é p e t b e k a p c s o l v a
felügyelet nélkül. Kerülje a véletlenszerű
bekapcsolást, ne szállítsa a feszültség alatt
levő gépet ujjával a kapcsolón. A kapcsoló
kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt
a gépet a hálózatra csatlakoztatja.
13. Legyen figyelemmel a munkájára.
Ne kezdjen hozzá, ha nem képes arra
koncentrálni.
14. Kapcsolja ki a gépet, és várja meg,
amíg a forgó-mozgó géprészek teljesen
megállnak, és csak utána tegye le a kézéből.
Szerszámcsere esetén, beállítási munkáknál
karbantartásnál először a villásdugót húzza
ki a konnektorból.
15. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem
hagyott-e szerelőszerszámot (kulcsot)
a gépben.
16. Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
eszközt használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánló vagy a szakkereskedő
javasol.
17. Ne szállítsa a gépet a kábelnél fogva.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati
csatlakozót a dugaljból. Tartsa távol a kábelt
hőforrástól, olajtól, vágó élektől, durva
felületektől, és használat előtt győződjön
meg róla, hogy a kábel jó állapotban vane.
18. Tartsa a szerszámot tisztán és élesen,
így jobban, biztonságosabban dolgozhat.
Kövesse a karbantartási előírásokat,
és a szerszámcserére vonatkozó
tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen
a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha
sérülést tapasztal, azonnal forduljon az
illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és
semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa
a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól,
zsírtól mentesen.
19. A z e l e k t r o m o s s z e r s z á m o t
használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy
a kifogástalan és rendeltetésszerű
működés feltételei teljesülnek-e.
Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó
részek nincsenek-e akadályoztatva, és nem
sérültek-e. Valamennyi géprész megfelelően
legyen szerelve, ez biztosítja az elektomos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne
használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót
csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
20. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad használni. A szakszerűtlen javítás
súlyos balesetek előidézője lehet. Ez
a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A FELSŐMARÓGÉPHEZ
•
•
•
11
Kizárólag olyan marószerszámokat
használjon, amelyeknek szárátmérője
a mindenkori szorítópatron befogási
átmérőjének megfelel.
Csak olyan marószerszámokat használjon,
amelyeknek a maximális fordulatszáma
legalább 30000 min-1, és ez a szerszámon
fel van tüntetve.
Ne használjon soha olyan marószerszámot,
amelynek átmérője (forgácsoló része)
nagyobb, mint a műszaki adatokban
megadott legnagyobb átmérő.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36384 - 29-05-2007
12
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
13
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW625E - - - - - E
FRÄSMASCHINE 5
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
PL
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
01/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising