DW052K | DeWalt DW052K IMPACT WRENCH instruction manual

CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
Popis
poruchy
544666-86 SK
02/07
DW052
DW053
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
2
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
14
3
DW053K - - - - A
SCHLAGSCHRAUBENSCHL.
©
4
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
Fax: 00421 2 446 38 122
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Roky
skúseností a nepretržitý inovačný proces robí
z firmy DEWALT právom spoľahlivého partnera
pre všetkých užívateľov profesionálneho
náradia.
1
1
1
Súprava nástrojov
Návod na obsluhovanie
Podrobný nákres
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia alebo príslušenstva.
Skôr, než začnete zariadenie používať,
dôkladne si prečítajte návod na použitie.
•
Technické údaje
Fax: 00421 33 551 26 24
Napätie
V
Otáčky v nezaťaženom
stave
min-1
Údery
min-1
Maximálny krútiaci
moment
Nm
Upnutie nástroja
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
Blahoželáme Vám!
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
0-2400
0-3000
0-2400
0-3000
115
1/4
160
1/4
šesťhran
štvorhran
Veľkosť skrutky
Hmotnosť
M5-M12 M6-M16
kg 1,07
1,07
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
DE9071
NiCd
V 12,0
Ah 2,0
kg 0,68
DE9037
NiMH
12,0
3,0
0,7
DE9107
VAC 230
min. 60
kg 0,4
DE9116
230
60
0,42
Nabíjačka
Napätie siete
Čas nabíjania
Hmotnosť
Poistky:
Popis (Obr. A)
DW052 DW053
12,0
12,0
Váš akumulátorový rázový skrutkovač DW052/
DW053 bol navrhnutý na profesionálne použitie.
Funkcia rázu umožňuje použitie zariadenia
na skrutkovanie do dreva, kovu a betónu.
1. Spínač plynulej zmeny otáčok
2. Prepínač smeru otáčania
3. Upínanie na nástroje
4. Rukoväť
5. Akumulátor
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DE9107 nabíja NiCd akumulátory
DEWALT v rozsahu od 7,2 do 14,4 V.
Vaša nabíjačka DE9116 nabíja NiCd/NiMH
akumulátory DEWALT v rozmedzí od 7,2 do 18 V.
5. Akumulátor
6. Zaisťovacie tlačidlá
7. Nabíjačka
8. Kontrolka nabíjania (červená)
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre
jedno napätie. Preto vždy skontrolujte, či
napätie akumulátora zodpovedá napätiu,
ktoré je uvedené na typovom štítku náradia.
Skontrolujte tiež, či je napätie Vašej nabíjačky
v súlade s napätím elektrickej siete.
230 V 10 A sieťová
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozornenie: nebezpečenstvo
poranenia, ohrozenia života alebo
možné poškodenie náradia následkom
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Vaša nabíjačka DEWALT má dvojitú
izoláciu, ktorá zodpovedá norme
EN 60335.
Výmena sieťovej zástrčky
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Ak potrebujete vymeniť sieťovú zástrčku a ste
si istí, že ste na tento úkon plne kvalifikovaní,
postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Ak
nie ste si istí, kontaktujte Vášho autorizovaného
servisného zástupcu D E WALT, prípadne
kvalifikovaného elektrikára.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorový rázový skrutkovač/uťahovač
2 Akumulátory
1 Nabíjačka
12
5
Kryt akumulátora (obr. B)
Kryt akumulátora je určený na ochranu
kontaktov vytiahnutého akumulátora. Bez
tohoto ochranného krytu by mohli voľne ležiace
kovové predmety spôsobiť skrat kontaktov,
čo môže spôsobiť požiar alebo poškodenie
akumulátora.
• Pred vkladaním do nabíjačky alebo náradia
dajte dolu ochranný kryt (9) akumulátora
(6).
• Ochranný kryt akumulátora nasaďte na
kontakty okamžite po jeho vytiahnutí
z nabíjačky alebo náradia.
Použitie predlžovacieho kábla
Predlžovací kábel by ste nemali používať, pokiaľ
to nebude nevyhnutné. Používajte iba vhodný
a povolený typ predlžovacieho kábla, ktorý
vyhovuje vstupnému výkonu Vašej nabíjačky
(pozri technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1 mm2 a maximálna dĺžka kábla je 30 m.
Montáž a zostavenie
Skôr ako začnete s montážou
a nastavovaním vytiahnite akumulátor.
Pred vytiahnutím akumulátora prístroj
vždy vypnite. Používajte výhradne
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Pred uskladnením alebo prenášaním
vytiahnutého akumulátora sa
presvedčte, či je na akumulátore
nasadený ochranný kryt.
Akumulátor (obr. A a B)
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Pokiaľ nabíjate akumulátor prvýkrát alebo po
dlhšom uskladnení, môžete ho nabiť iba na 80%
kapacity. Po prebehnutí niekoľkých nabíjacích
a vybíjacích cyklov dosiahne akumulátor plnú
kapacitu. Pred nabíjaním akumulátora vždy
skontrolujte prívod elektrickej energie. Ak prívod
elektrickej energie funguje a akumulátor sa
napriek tomu nenabíja, dajte svoju nabíjačku
opraviť autorizovanému servisu D E WALT.
V priebehu nabíjania môžu byť nabíjačka
s akumulátorom horúce na dotyk. Je to bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu.
DW052 - Vkladanie a vytiahnutie nástavca
(obr. A a D)
Náradie používa 1/4“ upínací systém so
zaisťovacím rukávom.
• Potiahnite za zaisťovací rukáv (3) smerom
k náradiu a vložte nástavec do rukávu tak
ďaleko, pokiaľ to pôjde. Rukáv vráťte do
pôvodnej polohy, zaistíte tak nástavec
v náradí.
• Na prevedenie vytiahnutia nástavca
potiahnite za rukáv a silou nástavec
vytiahnite.
Akumulátor nenabíjajte, pri teplotách
nižších ako 4°C a vyšších ako 40°C.
Odporučená teplota pre nabíjanie je
približne 24°C.
•
DW053 - Upínanie a vyťahovanie nástavcov
(obr. A a E)
Náradie používa 1/2“ štvorhranný upínací
systém so zaisťovacou západkou.
Akumulátor (5) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjačky (7), ako je zobrazené na obrázku.
Nabíjačku zastrčte do siete. Skontrolujte, či
je akumulátor v nabíjačke správne usadený.
Červená kontrolka nabíjania (8) bude
blikať. Po približne 1 hodine blikať prestane
a zostane rozsvietená. Akumulátor je nabitý.
Akumulátor môžete z nabíjačky kedykoľvek
vytiahnuť, zapojenú nabíjačku môže opustiť
na ľubovoľne dlhú dobu.
Upínanie nástavcov
• Nastavte otvor (10) v nástavci proti západke
(11) na unášači.
• Zatlačte nástavec (12) na unášač (3) tak,
aby správne zapadol na miesto. Ak to bude
nutné, zľahka ho priťuknite.
Vyťahovanie nástavcov
• Zatlačte zaisťovaciu západku (11) cez
otvor (13) v nástavci a oddeľte nástavec
od unášača.
Zasúvanie a vyťahovanie akumulátora
• Akumulátor zasúvajte do úchytu, pokiaľ
nezacvakne na miesto.
• Na prevedenie vytiahnutia akumulátora
stlačte naraz dve zaisťovacie tlačidlá (6)
a vytiahnite akumulátor z držiaka.
Prepínač smeru otáčania (obr. C)
•
Na voľbu smeru otáčok dopredu alebo
dozadu použite prepínač smeru otáčania
(2) tak, ako je zobrazené na obrázku (pozri
šípky na náradí).
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047283 - 10-07-2007
6
Tel.:
11
Nálepky na nabíjačke a akumulátore
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Akumulátor sa nabíja.
Akumulátor je nabitý.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Chybný akumulátor.
Nekontaktujte s vodivými
objektmi.
Nenabíjajte
akumulátory.
Pred zmenou smeru otáčania počkajte
vždy, kým sa motor úplne nezastaví.
Ochrana životného prostredia
Podľa symbolov použitých v tomto návode,
sú na nabíjačkách a akumulátoroch použité
nasledujúce symboly:
poškodené
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhovanie.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Používajte iba akumulátory DEWALT,
akumulátory iných značiek by mohli
prasknúť a spôsobiť tak úraz alebo
poškodenie.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nevystavujte vode.
V prípade poškodenia prívodného
kábla kábel okamžite vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od
4°C do 40°C.
Akumulátor likvidujte podľa
platných predpisov s ohľadom na
životné prostredie.
Na prácu so svojim náradím používajte
výhradne špeciálne rázové doplnky. Ďalšie
informácie o vhodných doplnkoch získate od
Vášho predajcu.
Pri prvom rozbehu náradia, po zmene
smeru otáčania, môžete na začiatku začuť
zacvaknutie.
Údržba
Vaše zariadenie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby malo dlhú životnosť spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie zariadenia je jeho
pravidelné čistenie.
Návod na obsluhovanie
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Pred začiatkom prevádzky:
• Skontrolujte, či máte zvolený správny typ
nástavca k Vášmu náradiu.
• Uistite sa, či je Váš akumulátor úplne nabitý.
Mazanie
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Váš prístroj nepotrebuje žiadne dodatočné
mazanie.
Prístroj zapnete stlačením spínača plynulej
zmeny otáčok (1). Tlak vyvinutý na spínač
plynulej zmeny otáčok určuje otáčky
prístroja.
Prístroj uzamknete presunutím prepínača
smeru otáčania (2) do stredovej polohy.
Čistenie
•
Prevádzka
•
•
•
•
•
Pomocou prepínača (2) si vyberte smer
otáčania.
V závislosti od druhu práce použite nižšie
uvedené pokyny.
Stlačte spínač plynulej zmeny otáčok (1).
Pri utiahnutí zaistite pomocou momentového
kľúča krútiaci moment.
•
Životné prostredie
Skrutkovanie
• Do hlavy skrutky vložte skrutkovač
nástavca.
• Náradie udržiavajte v rovine so skrutkou,
použitím otáčok v smere dopredu
pokračujeme, pokiaľ sa skrutka nedotkne
pracovnej plochy.
Akumulátor
Ak nastanú poruchy dodávky výkonu pri
jednoduchších pracovných úkonoch, musia sa
akumulátory s dlhou životnosťou nabiť.
• Akumulátor úplne vybite, a potom ho
vytiahnite z náradia.
• NiMH a NiCd články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich svojmu predajcovi alebo
najbližšej recyklačnej stanici. Odovzdané
akumulátory budú vhodným spôsobom
recyklované alebo zlikvidované.
Uťahovanie skrutiek a matíc
• Nasuňte nástavec na hlavu skrutky alebo
matku.
• Prístroj udržiavajte v rovine so skrutkou.
Nevystavujte akumulátory
otvorenému ohňu.
Uťahovací čas
Tento nástroj utiahne v priebehu niekoľkých
sekúnd veľa skrutiek. Správny čas uťahovania
vzhľadom k momentu závisí od skúseností.
Jednohodinová nabíjačka.
Nadmerné uťahovanie môže spôsobiť
zničenie skrutkovača, nástavca a hlavy
skrutky.
10
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
Na čistenie použite kúsok mäkkej tkaniny.
Pred čistením prístroja vytiahnite
akumulátor.
Udržujte ventilačnú mriežku čistú.
7
Prehlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostní pokyny
DW052/DW053
D E WALT prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú normám: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50260, EN 60335, EN
55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN
61000-3-3.
Pri používaní tohoto náradia vždy
dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy
danej krajiny, ktoré znižujú riziko vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a riziko
osobného poranenia. Skôr než začnete
el. náradie používať, prečítajte si riadne
nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto
pokyny uschovajte na bezpečnom mieste!
•
V prípade zájmu o ďalšie informácie obráťte
sa prosím na nižšie uvedenú adresu alebo na
niektorú z pobočiek, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohoto návodu.
•
Úroveň akustického tlaku spĺňa normy
86/188/EEC, 98/37/EEC a EN 292-2, nameraných
podľa EN 50260:
DW052 DW053
LpA (akustický tlak) dB(A)*
93
93
106
LWA (akustický výkon) dB(A) 106
*na sluch obsluhujúceho
•
Na riadnu ochranu sluchu používajte primerané
ochranné pomôcky.
•
Nameraná skutočná hodnota zrýchlenia podľa
normy EN 50260: 5,26 m/s2
•
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
•
•
•
•
8
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu vzniku nehôd a zranení.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte
ho vo vlhkých a mokrých podmienkach.
Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený (250 - 300 Lux). Nepoužívajte
náradie v blízkosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom alebo iným osobám, aby
vstupovali do pracovného priestoru a dostali
sa do kontaktu s náradím alebo káblom.
Používajte vhodné pracovné oblečenie.
Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky,
ktoré by mohli byť zachytené o pohybujúce
sa časti náradia. Ak pracujete vonku,
odporúčame použiť pracovné rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú ochranu hlavy.
Osobná ochrana. Ak pracujete v prašnom
prostredí alebo odletujú drobné čiastočky
materiálu, používajte ochranný štít alebo
respirátor. Pokiaľ by tieto drobné čiastočky
boli horúce, oblečte si aj žiaruvzdornú
zásteru. Počas práce s náradím používajte
ochranu sluchu.
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
Pri práci udržiavajte bezpečný postoj,
aby ste v každej pracovnej polohe udržali
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Sústreďte sa na
prácu, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať náradie oboma rukami.
Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
Ak je dostupné zariadenie na uchytenie
odsávania prachu, alebo iné podobné
zariadenie, zaistite, aby bolo odvádzanie
prachu pripojené a riadne používané.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenechajte z náradia trčať žiadny
nástrojový kľúč. Skôr, než náradie
zapnete, uistite sa, či sú z neho odstránené
všetky kľúče a nastavovacie nástroje.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé nástroje
alebo prídavné zariadenia pri práci,
ktorá je určená pre výkonnejšie nástroje.
Používaním správneho nástroja dosiahnete
optimálnu kvalitu a zaistíte si svoju osobnú
bezpečnosť.
Upozornenie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií s týmto náradím,
než je odporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Kontrolujte časti Vášho náradia. Pred
použitím náradia dôkladne skontrolujte,
či nie je poškodené, a či je určené
na požadovanú prácu. Skontrolujte tiež,
či bezchybne fungujú pohyblivé časti
a či nie sú poškodené diely. Všetky diely
musia byť správne namontované a musia
spĺňať všetky podmienky, aby ste mali
záruku bezchybnej prevádzky náradia.
Poškodené diely a ochranné zariadenia
musia byť opravené alebo vymenené podľa
predpisov. Nepoužívajte el. náradie, ak
je poškodený hlavný spínač. Poškodené
spínače musí vymeniť autorizovaný servis
firmy DEWALT.
Vytiahnite akumulátor. Skôr, ako necháte
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte
pokiaľ prestane pracovať. Ak sa náradie
nepoužíva, alebo pri výmene akejkoľvek
súčasti alebo doplnkov, vytiahnite
akumulátor.
Zabráňte náhodnému spusteniu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
spínači. Pred vložením akumulátora sa
presvedčte, či je prístroj vypnutý.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste, a tiež bezpečne
uzamknuté, mimo dosahu detí.
Náradie dôkladne ošetrujte. Z dôvodu
bezpečnej a výkonnejšej prevádzky
udržujte svoje náradie v dobrom stave
a čisté. Dodržujte predpisy pre údržbu
a pokyny k výmene doplnkov. Udržujte
všetky rukoväte a spínače suché, čisté a
neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy. Toto zariadenie vyhovuje platným
bezpečnostným predpisom. Aby nedošlo
k Vášmu ohrozeniu, musia byť všetky opravy
zariadenia prevádzané kvalifikovanými
mechanikmi firmy D EWALT, s použitím
originálnych náhradných dielov.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre nabíjačky
a akumulátory
•
•
•
•
•
•
Používajte iba akumulátory určené
na použitie v danom type zariadenia.
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je suchý a čistý.
Akumulátor môže byť nabíjaný výhradne
takou nabíjačkou, ktorá je odporučená na
jeho nabíjanie. Nesprávne použitie môže
spôsobiť elektrický šok, prehriatie alebo
únik elektrolytu z akumulátora.
Nikdy nenoste nabíjačku za jej prívodný
kábel. Z dôvodu vypojenia zástrčky nikdy
neťahajte za prívodný kábel. Prívodný
kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými
hranami.
Pri likvidácii akumulátora vždy postupujte
podľa návodu uvedeného na zadnej strane
tohoto návodu.
Pokiaľ nabíjačku a akumulátor nepoužívate,
musia byť uskladnené na suchom mieste,
mimo dosahu detí.
Ďalšie bezpečnostné pravidlá pre
akumulátory
Nebezpečenstvo požiaru! Chráňte
kontakty vytiahnutého akumulátora pred
prípadným skratom. Nikdy neskladujte
alebo neprenášajte akumulátory bez
krytov umiestnených na kontaktoch
akumulátorov.
•
•
9
Elektrolyt akumulátora, 25-30% roztok
hydroxidu draselného, môže byť zdraviu
škodlivý. Pri styku s pokožkou zasiahnuté
miesto okamžite opláchnite vodou,
neutralizujte jemnou kyselinou, ako je
napríklad citrónová šťava alebo ocot.
V prípade zasiahnutia očí, oči minimálne
10 minút vypláchujte čistou vodou
a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Nikdy sa nepokúšajte otvoriť obal
akumulátora.
Download PDF

advertising