DW590EK | DeWalt DW590EK DIAMOND DRILL Type 2 instruction manual

®
DW580K
DW590K
85
86
87
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
06-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
88
3
2
DW590K
DB11EK(M)
4
6
5
A
89
7
1
1
2
7
6
B
C
5
D
90
91
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
21
Français
27
Italiano
33
Nederlands
40
Norsk
46
Português
52
Suomi
58
Svenska
64
Türkçe
70
EÏÏËÓÈη
76
Copyright DEWALT
92
DANSK
DIAMANTBORING UDEN AFKØLING
DW580K/DW590K
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Elsikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 2
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Omdrejningstal/min belastet
1. gear
2. gear
Maksimal borekapacitet i teglmateriale med
diamantkernebor
1. gear
2. gear
Borepatronspindel gevind størrelse
Klemme til sidehåndtag
Vægt
V
W
mm
mm
mm
kg
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
1
da - 1
DANSK
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
DW580K/DW590K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller
se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW580K
LpA
DW590K
(lydniveau)
dB(A)*
98,4
98,4
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
102,4
102,4
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Kraftig højfrekvent interferens kan forårsage
hastighedssvingninger på op til 20%.
Disse forsvinder dog så snart interferensen stoppes.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 2
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder (kun DW580K).
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted,
låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde,
som er beregnet til kraftigere værktøj.
2
DANSK
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke
i ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
3
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er
rigtigt monterede, og at andre forhold, der kan
påvirke driften, er i orden. En sikkerhedsanordning
eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
DEWALT serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Diamantboremaskine uden afkøling
1 Sidehåndtag
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Denne DEWALT tør-diamantboremaskine er designet
til boring i teglmateriale som f.eks. teglsten og
sandsten o.s.v. Til boring i beton, skal man anvende
en boremaskine med vandkøling (DW590K).
da - 3
DANSK
1
2
3
4
5
6
7
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Låseknap (DW590K)
53 mm sidehåndtagsholder
Spindel
Sidehåndtag
Gearvælger
Kulbørstedæksel
Drejemomentkobling
Din tør-boremaskine er udstyret med en
sikkerhedskobling som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til den som borer,
hvis boret kører fast. Denne anordning beskytter
også gearet og den elektriske motor mod
overbelastning. Sikkerhedskoblingen er
fabriksindstillet og kan ikke justeres.
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
Ekstra beskyttelse for maskine og bruger fås med
den elektroniske overbelastningsbeskyttelse.
Hvis strømmen overstiger en vis grænse, kobler
elektronikken til overbelastningstilstand, hvorved
strømmen flere gange pr. minut kobles til/fra.
Herved undgås overophedning af motorviklingerne.
Når maskinens driftstryk reduceres, kobler
elektronikken tilbage til normal arbejdstilstand.
DI-afbryder (jordafbryder) kun i (DW590K)
Værktøjet er udstyret med en jordafbryder som
AFBRYDER maskinen inden for 15 millisekunder,
hvis der opstår en forskel (>10 mA) mellem
indgående og udgående strøm fra værktøjet.
Brugeren er dermed beskyttet, hvis der skulle
komme vand i kontakt med de elektriske
komponenter.
Maskinen startes som følger:
Tænd for jordafbryderen (PRCD):
• I = TIL (rød LED lyser).
• Tænd for maskinen
(se også afsnittet TÆND og SLUK).
• Maskinen afbrydes i modsat rækkefølge.
O = Testknap: knappen skal AFBRYDE
kredsløbet (maskinen afbrydes)
• Hvis strømmen ikke afbrydes ved brug af
testknappen, skal boremaskinen efterses på et
autoriseret DEWALT-værksted.
• Der må ikke foretages ændringer af maskinen.
Det understreges specielt, at det ikke er tilladt at
åbne jordafbryderen eller udskifte ledningen.
• Anvend aldrig jordafbryderen som hovedafbryder.
Jordafbryderen skal altid kobles fra uden
belastning.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Udskiftning af tilbehør (fig. A)
Dette værktøj anvender bor og adaptere med indre
gevind, der skrues direkte på spindlen med højre
gang.
Følg fabrikantens anvisninger ved
isætning af bor og tilbehør.
• Kontrollér, at alt sidder godt fast inden du
begynder at bore.
da - 4
4
DANSK
Montering af sidehåndtag (fig. B)
Sidehåndtaget (5) kan anbringes så det passer til
både venstre- og højrehåndede brugere.
Sørg for at sidehåndtaget altid er
monteret ordentligt.
• Løsn sidehåndtaget.
• Højrehåndede, skub sidehåndtagskransen over
kraven bag patronen, med håndtaget til venstre.
• Venstrehåndede, skub sidehåndtagskransen over
kraven bag patronen, med håndtaget til højre.
• Drej håndtaget til det kommer i ønsket stilling og
fastgør det.
Gearvælger (fig. A & C)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6).
• Slip knappen (1) og vælg indstilling, når motoren
er standset helt.
• Indstil gearvælgeren med pilen mod
gearsymbolet på gearhuset.
o lavt omdrejningstal
oo højt omdrejningstal
For information om hastigheder, se tekniske data.
Skift ikke gear ved mens maskinen
arbejder.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Starte og stoppe (fig. A)
Afbryder med variabel hastighedskontrol
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen.
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
DW590K - Låseknap (i boremaskinestativ)
• For konstant drift, hold afbryderen (1) trykket,
|tryk på låseknappen (2) og slip afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet, når
arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Tips om boring med diamantkernebor
Følg fabrikanternes anvisninger ved brug
af tilbehør.
• Anvend altid kernebor med integrerede
centerboresystemer.
• Isæt centerboret i holderen i centrum af
kerneboret.
• Bor med lav hastighed indtil kernen trænger
ca. 5-10 mm gennem overfladen.
• Fjern maskinen og tag stikket ud.
• Fjern centerboret fra holderen.
• Sæt maskinens stik i og anbring kerneboret mod
arbejdsemnet.
• Start boringen, øg til fuld hastighed og bor til den
ønskede dybde.
Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Før værktøjet tages i brug:
• Indsæt det ønskede bor.
• Afmærk, hvor hullet skal bores.
5
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Værktøjet bør regelmæssigt efterses på et
autoriseret DEWALT-værksted. Eftersynet omfatter
kontrol af kulbørster, påfyldning af olie i gearkassen
og udskiftning af gearkassens pakning.
da - 5
DANSK
• Hvis ledningen til DW590K skal udskiftes, skal
dette foregå på et autoriseret DEWALT-værksted.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Rengøring
Hold ventilationshullerne rene og rengør jævnligt
huset med en fugtig klud.
Anvend ikke kemikalier.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted.
Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information
eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 6
6
DEUTSCH
TROCKEN-DIAMANTBOHRMASCHINE
DW580K/DW590K
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Lastdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Bohrleistung mit Diamant-Bohrkronen
in Mauerwerk
1. Gang
2. Gang
Bohrspindel
Spannhals
Gewicht
(Volt)
(Watt)
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
(min-1)
(min-1)
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
(min-1)
(min-1)
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
7
Elektrische Spannung
Feuergefahr
de - 1
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW580K/DW590K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise,
bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft
86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach
EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW580K
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Energiereiche, hochfrequente Störungen können
Drehzahlschwankungen von bis zu 20% verursachen. Diese verschwinden jedoch, sobald die Störung abgeklungen ist.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 2
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden (nur DW580K).
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug
oder Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter
fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
8
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit.
Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
9
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf
einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion
zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die
beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und
ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen
richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder
ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten
Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Trocken-Diamantbohrmaschine
1 Zusatzhandgriff
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
de - 3
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Trocken-Diamantbohrmaschine von DEWALT
wurde zum Bohren in abrasiven Materialien wie
Ziegelstein und Schlackenstein entwickelt.
Zum Bohren in Beton ist eine Naß-Diamantbohrmaschine erforderlich (DW590K).
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb (DW590K)
3 Spannhals 53 mm
4 Bohrspindel
5 Zusatzhandgriff
6 Getriebeumschalter 1./2. Gang
7 Kohlebürstendeckel
Sicherheitskupplung
Ihre Trocken-Diamantbohrmaschine ist mit einer
Sicherheitskupplung versehen, die beim Festfahren
eines Bohrers das maximale auf den Benutzer
übertragene Drehmoment beschränkt. So wird auch
vermieden, daß das Getriebe beschädigt wird.
Die Sicherheitskupplung wurde werkseitig eingestellt
und läßt sich nicht justieren.
Elektronischer Überlastschutz
Der elektronische Überlastschutz bietet zusätzliche
Sicherheit: wenn der Strom einen bestimmten Wert
überschreitet, schaltet die Elektronik in den Überlastmodus. Der Strom wird nun mehrmals pro Sekunde ein- und ausgeschaltet. Man verspürt ein Rütteln im Elektrowerkzeug. So wird ein Überhitzen der
Motorwicklungen vermieden. Wenn das Elektrowerkzeug entlastet wird, schaltet die Elektronik wieder in den normalen Modus; das Elektrowerkzeug
läuft normal.
Schutzschalter (Personenschutzschalter PRCD-S)
(nur DW590K)
Dieses Elektrowerkzeug ist mit einem
Differenzstromschalter ausgerüstet, der das
Elektrowerkzeug innerhalb von 15 ms ausschaltet,
wenn ein Differenzstrom (>10 mA) zwischen dem
ein- und dem ausfließenden Strom festgestellt wird.
de - 4
Falls während des Betriebs Wasser oder
sonstige Flüs-sigkeiten an elektrisch leitende
Teile des Elektrowerk-zeuges gelangen sollten,
ist der Benutzer somit geschützt.
Das Einschalten des Elektrowerkzeuges muß
immer nach dem folgenden Schema erfolgen:
Schalten Sie den PRCD ein:
• I = EIN (rote Kontrolleuchte leuchtet auf).
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein (siehe
auch den Abschnitt Ein- und Ausschalten).
• Gehen Sie zum Ausschalten in umgekehrter
Reihenfolge vor.
O = Nur Funktionstest: der PCRDSchalter muß ausgelöst werden
(und die Maschine ausschalten)
• Sollte der Schalter beim Test nicht ausgelöst
werden, so ist das Elektrowerkzeug umgehend
von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt zu
inspizieren.
• Es ist nicht zulässig, bauliche Änderungen am
Elektrowerkzeug vorzunehmen. Insbesondere ist
es unzulässig, den PCRD-Schalter zu öffnen oder
das Netzkabel zu reparieren bzw. zu ersetzen.
• Verwenden Sie den PCRD-Schalter nie als
Hauptschalter. Er ist immer lastfrei zu schalten.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte (DW580K)
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte (DW590K)
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
10
DEUTSCH
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des
Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Auswechseln von Bohrern und Zubehör (Abb. A)
Dieses Elektrowerkzeug verwendet Bohrkronen und
Adapter mit Innengewinde, die direkt auf die
Bohrspindel geschraubt werden (Rechtsgewinde).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und sichern Sie ihn,
indem Sie ihn im Uhrzeigersinn festdrehen.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. A & C)
Ihr Elektrowerkzeug ist mit einem Zweiganggetriebe
ausgerüstet.
• Lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter (1) los
und wählen Sie die gewünschte Stellung, nachdem
der Motor zum Stillstand gekommen ist.
• Richten Sie den Pfeil des Getriebeumschalters (6)
auf das entsprechende Symbol auf dem
Getriebe-Gehäuse:
o niedrige Drehzahl
oo hohe Drehzahl
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
Wechseln Sie nicht den Gang während
die Maschine in Betrieb ist.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie die Vorschriften des
Herstellers der Bohrkrone bzw. des
Adapters zur Montage.
• Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher,
daß der Bohrer bzw. Adapter fest montiert ist.
Montage des Zusatzhandgriffes (Abb. B)
Der Zusatzhandgriff (5) kann für Rechts- und
Linkshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer davon, daß der Zusatzhandgriff
einwandfrei montiert ist.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff.
• Rechtshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an der
linken Seite befinden.
• Linkshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an der
rechten Seite befinden.
11
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Vor dem Betrieb:
• Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Drehzahl-Regelschalter
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter. Je tiefer der DrehzahlRegelschalter gedrückt wird, um so höher ist die
Drehzahl des Antriebsmotors.
de - 5
DEUTSCH
DW590K - Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
(Bohrständermontiert)
• Halten Sie für Dauerbetrieb den DrehzahlRegelschalter (1) gedrückt, drücken Sie den
Arretierknopf (2) und lassen Sie den Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung
der Arbeiten immer auf AUS-Position. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Allgemeine Hinweise zum Bohren mit Diamantbohrkronen
Beachten Sie die Hinweise des Bohrkronenherstellers zum Gebrauch der
Bohrkronen.
• Verwenden Sie immer eine Diamantbohrkrone
mit integriertem Zentrierbohrer.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Aufnahme in
der Mitte der Bohrkrone ein.
• Bohren Sie mit niedriger Drehzahl, bis die Bohrkrone ca. 5-10 mm in das Mauerwerk vorgedrungen ist.
• Nehmen Sie das Elektrowerkzeug weg und
ziehen Sie den Netzstecker.
• Entfernen Sie den Zentrierbohrer.
• Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und setzen Sie die Bohrkrone wieder in das
Werkstück.
• Fangen Sie zu bohren an, erhöhen Sie die Drehzahl und bohren Sie auf die gewünschte Tiefe.
Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
• Bringen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig zur
Inspektion in eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt. Dabei werden die Kohlebürsten
geprüft, der Ölstand im Getriebe überprüft und
die Dichtung des Getriebes ausgewechselt.
• Falls das Kabel der DW590K ausgewechselt
werden soll, bringen Sie das Elektrowerkzeug in
eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
Reinigung
Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub und
Fremdkörpern. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie keine Chemikalien.
• Nach Beendigung der Arbeit lassen Sie
das Elektrowerkzeug einige Minuten im
Leerlauf drehen, damit der Motor
abkühlen kann.
• Bei Bohrungen tiefer als 60 mm muß mit
einem Staubabsaugsystem gearbeitet
werden, das sich für abrasiven Staub
eignet und über eine optische oder
akustische Volumenstrom-Anzeige
verfügt.
de - 6
12
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare
Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT
als zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
13
de - 7
ENGLISH
DRY DIAMIOND DRILLING MACHINE
DW580K/DW590K
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 5
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
1st gear
2nd gear
Load speed
1st gear
2nd gear
Maximum drilling diameter with diamond core bits
in masonry
1st gear
2nd gear
Spindle thread
Side handle clamp
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DW580K
230
230/115
1,300
DW590K
230
230/115
1,300
min-1
min-1
0-1,700
0-3,000
0-1,700
0-3,000
min-1
min-1
1,520
2,250
1,520
2,250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5.7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5.7
V
V
W
mm
mm
mm
kg
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
en - 1
14
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
DW580K/DW590K
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions
before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
DW580K
98.4
DW590K
98.4
dB(A)
102.4
102.4
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW580K
DW590K
5.7 m/s2
5.7 m/s2
Powerful high frequency interference may cause
speed oscillations up to 20%. These, however,
disappear as soon as the interference is suppressed.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
15
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker (for DW580K only).
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection
of hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
en - 2
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to
a complete standstill before leaving it
unattended. Unplug the tool when not in use,
before servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function.
en - 3
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or replaced
as instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an
authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Dry Diamond Drilling Machine
1 Side handle
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Dry Diamond Drilling machine has
been designed for drilling into masonry materials
such as brick breezeblock, etc. For drilling concrete,
a wet drilling rig must be used (DW590K).
1 Variable speed switch
2 Lock-on button (DW590K)
3 53 mm side handle mounting
4 Spindle
5 Side handle
6 Two gear selector
7 Carbon brush access cover
Torque limiting clutch
Your dry diamond drilling machine is equipped with
a torque limiting clutch that reduces the maximum
torque reaction transmitted to the operator in case
of jamming of a core bit. This feature also prevents
the gearing and electric motor from stalling.
The torque limiting clutch has been factory-set and
cannot be adjusted.
16
ENGLISH
Electronic overload protection
The electronic overload protection offers additional
safety: if the current exceeds a certain limit, the
electronics switch into overload mode, i.e. the
current is switched ON/OFF several times per
second. Thus, overheating of the motor windings is
avoided. Reduced operator pressure on the
machine makes the electronics switch back into
normal mode.
DI-switch (in-line protector PRCD) (DW590K only)
This machine features a residual current device that
cuts OFF the unit within 15 milliseconds in the event
that there is a difference (>10 mA) between the
currents flowing in and out of the unit. The user is
therefore protected should any water come into
contact with any of the electronic components.
To put the machine into operation, proceed as
follows:
Switch on the PRCD:
• I = ON (red LED lights up).
• Switch on the machine (also refer to the section
Switching ON and OFF).
• To switch OFF, proceed in reverse order.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
O = Test button: the switch must break
the circuit (machine switches OFF)
• If in the test mode the switch does not break the
circuit, we recommend that the unit is inspected
by an authorized DEWALT Repair Agent.
• It is not permitted to make any modifications to
the machine, in particular it is not allowed to
open the PRCD or to repair or replace the cable.
• Never use the PRCD as a main switch. Always
switch the PRCD under no load condition.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144;
therefore no earth wire is required.
17
en - 4
ENGLISH
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
1.00
6
10
1.50
2.50
4.00
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
• Twist the side handle to loosen it.
• For RH-users, slide the side handle clamp over
the 53 mm collar, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over
the 53 mm collar, handle at the right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
45
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Two gear selector (fig. A & C)
The tool is fitted with a two gear selector (6).
• Release the switch and select the required position
after the motor has come to a complete standstill.
• Always align the selector with the arrow on the
gear housing:
o low speed
oo high speed
For speed rates, refer to the technical data.
Do not try to change gears when tool is
running.
Instructions for use
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Mounting and removing an accessory (fig. A)
This tool uses inner thread core bits and adaptors
which thread directly onto the spindle with a righthand thread.
Follow the core bit or manufacturer’s
recommendations for mounting the
accessory.
• Make sure the entire assembly is tight before
drilling.
Fitting the side handle (fig. B)
The side handle (5) can be fitted to suit both RHand LH-users.
Always use the Drill with the side handle
properly assembled.
en - 5
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Prior to operation:
• Mount the appropriate accessory.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
Switching ON and OFF (fig. A)
Variable speed switch
• To run the tool, press the variable speed switch.
The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
DW590K - Lock-on button (when rig-mounted)
• For continuous operation, press and hold down
the variable speed switch, press the lock-on
button (2) and release the switch.
18
ENGLISH
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
OFF the tool when work is finished and before
unplugging.
General tips for drilling with diamond core bits
Follow the core bit or manufacturer’s
recommendations for using the
accessory.
• Always use core bits with integral centre drill
systems.
• Insert the centredrill into its holder in the centre of
the core bit.
• Drill at low speed until the core penetrates the
surface approx. 5-10 mm.
• Remove and unplug the machine.
• Remove the centredrill from its holder.
• Plug the machine in and insert the core bit into
the workpiece.
• Begin drilling, increasing to full speed and drill to
the desired depth.
Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• Regularly take the tool to an authorized repair
agent for inspection. This includes checking the
carbon brushes, topping up oil in the gearcase
and replacement of the gearcase sealing ring.
• If the cable of your DW590K needs replacement,
take the tool to an authorized repair agent.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear of dust and
foreign objects and regularly clean the housing
with a damp cloth. Do not use chemicals.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
19
en - 6
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased,
to a participating Dealer, or an authorized
DEWALT repair agent, for a full refund or
exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 7
20
ESPAÑOL
TALADRO AL DIAMANTE EN SECO
DW580K/DW590K
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
es - 6
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
1a velocidad
2a velocidad
Velocidad en carga
1a velocidad
2a velocidad
Capacidad de perforación con barrenas huecas
adiamantadas para albañilería
1a velocidad
2a velocidad
Tipo de portabrocas
Abrazadera de mando lateral
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
min-1
min-1
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
min-1
min-1
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones,
de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no
respeto de las instrucciones en este
manual.
21
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
es - 1
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW580K/DW590K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW580K
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Las interferencias potentes de alta frecuencia
pueden provocar oscilaciones de velocidad de
hasta un 20%. Sin embargo, éstas desaparecen
en cuanto se elimina la interferencia.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 2
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación
o un interruptor de protección de corriente de
defecto (FI) (solo DW580K).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
22
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no
se utilice y antes de proceder al mantenimiento
o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios
o acoplamientos, o el uso de la herramienta
misma distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones, puede dar lugar
a lesiones de personas.
23
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable,
ni tire del cable para desenchufar la herramienta.
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un agente DEWALT autorizado
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebe que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
las piezas en movimiento no se desalineen ni se
enganchen, ni se produzcan roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar el buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un agente DEWALT autorizado.
20 Haga reparar su herramienta en un agente
DEWALT autorizado
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro al diamante en seco
1 Empuñadura lateral
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
es - 3
ESPAÑOL
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
El taladro al diamante en seco DEWALT está
diseñado para perforar materiales de albañilería,
como ladrillo de cemento y cenizas de cok, etc.
Para taladrar cemento, es necesario usar un equipo
de perforación por inyección de agua (DW590K).
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo (DW590K)
3 53 mm montaje de la empuñadura lateral
4 Husillo
5 Empuñadura lateral
6 Selector de dos velocidades
7 Cubierta de acceso a las escobillas de carbón
Embrague limitador de torsión
El taladro al diamante en seco está equipado con un
embrague limitador de torsión que reduce la
reacción de torsión máxima transmitida al operador
en caso de atorarse una broca. Esta función
también evita que bloqueen el engranaje y el motor
eléctrico. El embrague limitador de torsión está
definido en fábrica y no puede ajustarse.
Protección electrónica contra sobrecargas
La protección electrónica contra sobrecargas ofrece
una seguridad adicional, tanto para la máquina
como para el usuario: En el caso de que la
intensidad de corriente rebase un determinado valor
que ha sido ajustado en fábrica, la electrónica
conmuta a régimen de sobrecarga; es decir, que la
corriente se conecta y desconecta varias veces por
segundo, con lo cual se evita que se recalienten los
arrollamientos del motor.
Si se reduce rápidamente la presión de trabajo en la
máquina, el sistema electrónico vuelve a conmutar al
régimen de trabajo normal.
Conmutador de desconexión (protector en línea
PRCD) (solo DW590K)
Esta máquina incorpora un dispositivo de corriente
remanente que desconecta la unidad en 15 ms en
caso de que exista una diferencia (>10 mA) entre las
corrientes que entran y salen del aparato.
es - 4
De este modo, el usuario queda protegido ante la
posibilidad de que alguno de los componentes
eléctricos entre en contacto con el agua.
Para poner la máquina en marcha, proceda del
modo siguiente:
Conecte el PRCD:
• 1 = ON (el diodo luminoso rojo se enciende).
• Conecte la máquina (consulte también la sección
Switching ON and OFF).
• Para desconectar, proceda en el orden inverso.
O = Botón de prueba: el conmutador
debe interrumpir la corriente del circuito
(la máquina se desconecta).
• Si en el modo de prueba el conmutador no
desconecta el circuito, le recomendamos que
lleve la unidad a un centro de servicio de
DEWALT para su revisión.
• Está prohibido realizar modificaciones en esta
máquina. En concreto, no se permite abrir el
PRCD ni reparar o sustituir el cable.
• No use nunca el PRCD como interruptor
principal. Conecte siempre el PRCD en
condiciones libres de carga.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente,
no se requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
24
ESPAÑOL
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
o baja velocidad
oo alta velocidad
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
Instrucciones para el uso
Sustitución de accesorios (fig. A)
Esta herramienta utiliza barrenas huecas fileteadas y
adaptadores que se enroscan directamente en el
husillo con un filete a la derecha.
Siga las recomendaciones de la barrena
o del fabricante para montar el accesorio.
• Asegúrese de que el montaje es firme antes de
taladrar.
Montar la empuñadura lateral (fig. B)
La empuñadura lateral (5) puede montarse tanto a la
derecha como a la izquierda.
Asegure siempre que la empuñadura
lateral esté bien montada antes de
utilizar el Taladro.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para los usuarios diestros: pase la mordaza
de la empuñadura lateral por encima del cuello
detrás del portabrocas, con la empuñadura
a la izquierda.
• Para los usuarios zurdos: pase la mordaza
de la empuñadura lateral por encima del cuello
detrás del portabrocas, con la empuñadura
a la derecha.
• Gire la empuñadura lateral hasta obtener la
posición deseada y apriete la empuñadura.
Selector de dos velocidades (fig. A & C)
Su herramienta tiene un selector de dos
velocidades (6).
• Suelte el interruptor (1) y seleccione la posición
requerida una vez que el motor se haya detenido
completamente.
• Alinee siempre la flecha del selector con el
símbolo de marcha situado en el carenado de la
marcha:
25
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta
e incluso puede reducir su vida útil.
Antes de trabajar:
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto que vaya a perforar.
Encendido y apagado (fig. A)
Conmutador de velocidad variable
• Para encender, pulse el conmutador de velocidad
variable. La presión determina la velocidad.
DW590K - Botón de funcionamiento continuo
(sobre soporte para taladro)
• Para el funcionamiento continuo, pulse el
conmutador (1), pulse el botón (2) y suelte el
conmutador.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Consejos para taladrar con barrenas huecas
adiamantadas
Siga las recomendaciones de la barrena
o del fabricante para utilizar el accesorio.
• Utilice siempre las barrenas huecas con sistemas
de perforación de centrado integral.
es - 5
ESPAÑOL
• Inserte la broca de centrar en su soporte en el
centro de la barrena hueca.
• Taladre a baja velocidad hasta que la barrena
penetre aproximadamente 5-10 mm de la
superficie.
• Retire y desenchufe la máquina.
• Retire la broca de centrar de su soporte.
• Enchufe la máquina e inserte la barrena hueca en
la pieza de trabajo.
• Comience a taladrar aumentando a plena
velocidad y perfore a la profundidad que desee.
No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
• Lleve la herramienta regularmente a un taller
autorizado para inspeccionarla. La inspección
debe incluir comprobar las escobillas de carbón,
llenar de aceite el cárter de engranajes y sustituir
el anillo de obturación del cárter de engranajes.
• Si necesita sustituir el cable del DW590K,
lleve la herramienta a un taller autorizado.
Limpieza
Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo
y objetos extraños y limpie regularmente el bastidor
con un trapo húmedo. No utilice productos químicos.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas.
No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 6
26
FRANÇAIS
MACHINE POUR PERÇAGE A SEC AVEC
TREPANS DIAMANT DW580K/DW590K
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Vitesse en charge
1ère vitesse
2ème vitesse
Capacité de perçage dans la maçonnerie avec
un trépan diamant
1ère vitesse
2ème vitesse
Axe de mandrin
Collet de poignée latérale
Poids
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
tr/min
tr/min
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
tr/min
tr/min
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
27
fr - 1
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
DW580K/DW590K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW580K
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Des interférences très puissantes risquent
d’entraîner des variations de la vitesse pouvant
atteindre 20%. Ces variations cessent dès que les
interférences disparaissent.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 2
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI) (seulement pour DW580K).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
28
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
29
le faire changer par votre Service DEWALT agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour
garantir le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité
et toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse pour trépans diamant
1 Poignée latérale
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre perceuse pour trépans diamant DEWALT a été
mise au point pour le carottage à sec de la maçonnerie
(briques, béton cellulaire, etc.) Pour le perçage du
béton, il convient d’utiliser une carotteuse pourvue
d’un système de refroidissement à l’eau (DW590K).
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de verrouillage (DW590K)
3 Collet de poignée latérale 53 mm
4 Arbre porte-outils
5 Poignée latérale
6 Sélecteur de vitesse de rotation
7 Couvercle d’accès aux charbons
fr - 3
FRANÇAIS
Limiteur de couple
Votre perceuse pour trépans diamant est équipée
d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup en cas
de blocage du trépan. Cette caractéristique évite
aussi le calage de l’engrenage et du moteur
électrique. Ajusté à l’usine, le limiteur de couple
n’est pas réglable.
Protection de surcharge électronique
La protection de surcharge électronique offre une
sécurité supplémentaire pour l’homme et la machine:
dès que le courant dépasse la valeur réglée à l’usine,
l’électronique passe à la position de surcharge.
Le courant est alors coupé et rebranché plusieurs
fois par seconde afin d’éviter la surchauffe des
enroulements du moteur. En réduisant la pression
exercée sur la machine, la charge diminuera et la
machine regagnera sa position de travail normale.
Interrupteur DI (interrupteur de protection des
personnes PRCD) (seulement pour DW590K)
Cette machine est équipée d’un interrupteur de
courant résiduel qui coupe le circuit dans les
15 millisecondes après la détection d’une différence
(>10 mA) entre le courant entrant et sortant de la
machine. L’utilisateur est donc toujours protégé au
cas où de l’eau entrerait en contact avec les pièces
électriques.
• Ne jamais utiliser le PRCD en tant qu’interrupteur
principal. Couper le PRCD uniquement quand la
machine fonctionne à vide.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Pour mettre la machine en marche,
procéder comme suit:
Mettre le PRCD en MARCHE:
• I = MARCHE (la DEL rouge s’allume).
• Mettre la machine en MARCHE (se reporter à la
section Mise en MARCHE et ARRET).
• Pour arrêter la machine, procéder en ordre
inverse.
Si un câble de rallonge est nécessaire,
utiliser un câble de rallonge homologué adapté
pour la puissance absorbée de cet outil
(voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler
le câble complètement.
Assemblage et réglage
O = Bouton d’essai: l’interrupteur doit
couper le circuit (la machine s’arrête)
• Si l’interrupteur ne coupe pas le circuit en mode
d’essai (la machine ne s’arrête pas),
nous recommandons de faire réviser la machine
par un service agréé DEWALT.
• Il n’est pas permis de modifier cette machine,
d’ouvrir l’interrupteur DI ou de réparer ou
remplacer le câble.
fr - 4
Toujours retirer la fiche de la prise
avant de procéder à l’assemblage
ou au réglage.
Montage et démontage d’un accessoire (fig. A)
Cet outil utilise des trépans et des adaptateurs à
filetage intérieur qui s’engagent directement sur
l’arbre porte-outils en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
30
FRANÇAIS
Suivre les recommandations du fabricant
des trépans diamant relatives au
montage des accessoires.
• Avant la mise en marche, vérifier que l’ensemble
soit bien serré.
Montage de la poignée latérale (fig. B)
La poignée latérale (5) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
Toujours utiliser la perceuse avec
la poignée latérale convenablement
assemblée.
• Desserrer la poignée latérale.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage de
la poignée latérale sur le collet (53 mm) derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet (53 mm)
derrière le mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. A & C)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (2 vitesses) (6) permettant de varier le
rapport vitesse/couple.
• Relâcher l’interrupteur et sélectionner la vitesse
désirée juste avant l’arrêt complet de l’outil.
• Aligner le sélecteur (4) et la flèche sur le boîtier
d’engrenage:
o basse vitesse
oo haute vitesse
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
Ne pas changer de vitesse si l’appareil
est en marche.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
Avant la mise en marche:
• Introduire un accessoire adapté.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
Interrupteur à variateur de vitesse
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur. La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
DW590K - Bouton de verrouillage
(monté sur support)
• Pour un fonctionnement en continu, appuyer sur
l’interrupteur à variateur de vitesse et, avant de le
relâcher, appuyer sur le bouton de blocage (2).
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Conseils pour le perçage avec un trépan diamant
Suivre les recommandations du fabricant
des accessoires.
• Utiliser des trépans avec une mèche pilote.
• Introduire la mèche pilote dans son logement
dans le trépan.
• Commencer le perçage à basse vitesse jusqu’à
ce que le trépan a pénétré de 5 à 10 mm dans
la maçonnerie.
• Retirer le trépan en débrancher la machine.
• Retirer la mèche pilote de son logement.
• Brancher la machine et engager le trépan dans
le trou perforé.
• Commencer à percer à basse vitesse et accélérer
pour percer jusqu’à la profondeur désirée.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
31
Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
fr - 5
FRANÇAIS
Votre revendeur pourra vous renseigner sur
les accessoires qui conviennent le mieux pour
votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• Faire réviser votre outil régulièrement dans un
service agréé DEWALT. Une telle révision inclut la
vérification des charbons, du niveau d’huile dans
la boîte d’engrenage et le remplacement de la
garniture de la boîte d’engrenage.
• Si le câble de votre DW590K est endommagé,
le faire remplacer par un service agréé DEWALT.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon
humide. Ne pas utiliser de produits chimiques.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 6
32
ITALIANO
CAROTATRICE A SECCO DW580K/DW590K
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
1ª velocità
2ª velocità
Velocità a carico
1ª velocità
2ª velocità
Max. capacità di foratura con punte diamantate
a corona per parti di muratura
1ª velocità
2ª velocità
Mandrino attacco
Chiusura impugnatura laterale
Peso
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
min-1
min-1
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
min-1
min-1
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
33
it - 1
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
DW580K/DW590K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW580K
LpA
DW590K
(rumorosità)
dB(A)*
98,4
98,4
LWA (potenza sonora)
dB(A)
102,4
102,4
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Una grande interferenza ad alta frequenza può fare
variare la velocità dell’elettroutensile fino al 20%.
Il valore normale della velocità viene comunque
ristabilito non appena l’interferenza viene soppressa.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 2
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI) (solo DW580K).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto,
si faccia uso soltanto di un cavo di prolunga di
tipo idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora
si producano polvere o particelle volatili.
34
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente
di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali
e dagli orli taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
35
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni
alle apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Carotatrice a secco
1 Impugnatura laterale
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante
il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La vostra carotatrice DEWALT è stata realizzata per
forare i materiali impiegati per i lavori in muratura
quali per forare il calcestruzzo è necessario utilizzare
una carotatrice ad umido su supporto (DW590K).
it - 3
ITALIANO
1
2
3
4
5
6
7
Interruttore a velocità variabile
Pulsante di bloccaggio interruttore (DW590K)
Collare di 53 mm per impugnatura laterale
Albero portacorona
Impugnatura laterale
Selettore velocità I - II
Coperchio di accesso alle spazzole
Riduttore di coppia
La vostra carotatrice è fornita di una frizione che
riduce la coppia massima trasmessa all’operatore in
caso di bloccaggio della corona del trapano.
Questa funzione impedisce inoltre agli ingranaggi
e al motore elettrico di arrestarsi.
La frizione limitatrice di coppia è stata tarata nello
stabilimento di produzione e non richiede pertanto
alcuna regolazione.
Dispositivo elettronico di protezione contro
i sovraccarichi
Una protezione elettronica contro i sovraccarichi
salvaguarda ulteriormente la macchina e l’operatore
qualora la corrente di alimentazione superi il limite
prestabilito nel qual caso interviene un interruttore
elettronico in grado di inserire/disinserire
l’alimentazione varie volte al secondo.
Così facendo si evita il sovraccarico degli
avvolgimenti del motore. Quando l’operatore
diminuisce la pressione di taglio l’elettronica riporta
l’impianto alle normali condizioni di lavoro.
Interruttore differenziale
(protezione in linea PRCD) (solo DW590K)
La macchina è equipaggiata con un dispositivo
a corrente residua che disattiva l’unità entro 15 ms
in caso di differenziale (>10 mA) tra le correnti in
entrata e in uscita dall’unità. L’utente è quindi
protetto qualora l’acqua entri in contatto con
qualsiasi componente elettrico.
Per mettere la macchina in funzione,
procedere come descritto qui di seguito:
Inserire il PRCD:
• I = ON (il LED rosso si illumina).
• Allendere la macchina (vedere inoltre la sezione
Accensione e Spegnimento).
• Per disinserire la macchina, procedere nell’ordine
inverso.
it - 4
O = Pulsante di prova: L’interruttore
deve interrompere il circuito
(la macchina si disattiva).
• Qualora, in modalità prova, l’interruttore non
interrompesse il circuito, si consiglia di far
controllare l’unità presso un centro di assistenza
DEWALT.
• Non è ammesso alcun intervento di modifica
della macchina. In particolare, non è consentito
aprire il PRCD, né riparare o sostituire il cavo.
• Non utilizzare mai il PRCD come interruttore
principale. Inserire e disinserire sempre il PRCD
in assenza di carico.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
36
ITALIANO
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
o Velocità bassa
oo Velocità alta
Assemblaggio e regolazione
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Inserimento e rimozione accessori (fig. A)
Con questo utensile vengono utilizzate punte
a corona con filettatura interna e adattatori che si
inseriscono direttamente nell’albero con filettatura
a destra.
Per il montaggio dell’accessorio,
attenersi alle istruzioni del fabbricante
o a quelle per le punte a corona.
• Prima di forare, accertarsi che l’intero gruppo sia
ben stretto.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. B)
L’impugnatura laterale (5) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la mano
sinistra.
Utilizzare sempre la carotatrice con
l’impugnatura laterale montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto circolare
dell’impugnatura sul collare posizionando
l’impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare
posizionando l’impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull’impugnatura.
Selettore velocità I - II (fig. A & C)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (6).
• Rilasciare l’interruttore (1) e selezionare la
posizione desiderata dopo che il motore si è
completamente arrestato.
• Allineare sempre la freccia del selettore velocità
con il simbolo I - II impresso sulla scatola degli
ingranaggi:
37
Non effettuare il cambio se il motore
durante l’utilizzo.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
Prima del funzionamento:
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
Interruttore a velocità variabile
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
grilletto a velocità variabile. La pressione esercitata
sul grilletto determina la velocità dell’utensile.
DW590K - Pulsante di bloccaggio interruttore
(su apposito supporto)
• Per il funzionamento in continuo, premere
l’interruttore (1), premere il pulsante di bloccaggio
(2) ed allentare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
Informazioni generali per forare con punte
diamantate a corona
Per l’utilizzo dell’accessorio, attenersi alle
istruzioni del fabbricante o a quelle per le
punte a corona.
it - 5
ITALIANO
• Impiegare sempre punte a corona con sistemi
integrati di punte a centrare.
• Inserire la punta a centrare nel corrispondente
portapunta al centro della punta a corona.
• Forare a velocità lenta finché la punta non
penetra nella superficie di lavoro a una profondità
di circa 5-10 mm.
• Rimuovere e scollegare la macchina.
• Rimuovere quindi la punta a centrare dal relativo
portapunta.
• Collegare la macchina in rete e inserire la punta
a corona nel pezzo da lavorare.
• Iniziare l’operazione di foratura aumentando la
velocità fino al valore massimo e quindi forare
fino alla profondità desiderata.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
• Fare controllare regolarmente il proprio utensile
da un tecnico autorizzato alle riparazioni.
Tale controllo deve riguardare anche le spazzole,
il rabbocco dell’olio nella scatola ingranaggi e la
sostituzione dell’anello di tenuta della scatola
stessa.
• Se si rivela necessario sostituire il cavo del
DW590K, portare l’utensile presso un centro
di assistenza autorizzato DEWALT.
Pulitura
Mantenere le feritoie di ventilazione pulite e senza
tracce di polvere o di corpi estranei. Inoltre, pulire
regolarmente il corpo del trapano con un panno
umido. Non utilizzare sostanze chimiche.
it - 6
38
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
39
it - 7
NEDERLANDS
DIAMANTBOORMACHINE VOOR
DROOGBOREN DW580K/DW590K
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Toerental, belast
lage snelheid
hoge snelheid
Boorcapaciteit met diamantboren in muurwerk
lage snelheid
hoge snelheid
Spindel schroefdraad
Machinekraag
Gewicht
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
min-1
min-1
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
min-1
min-1
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine
indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
nl - 1
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
40
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
DW580K/DW590K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DW580K
DW590K
(geluidsdruk)
dB(A)*
98,4
98,4
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
102,4
102,4
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Grote, hoogfrequente storingen kunnen
toerentalvariaties tot 20% veroorzaken.
Deze verdwijnen echter zodra de storing wordt
opgeheven.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
41
Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband
met brandgevaar, gevaar voor elektrische
schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
LpA
Veiligheidsinstructies
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten). Onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden
(alleen DW580K).
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
nl - 2
NEDERLANDS
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien
kan de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
nl - 3
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Diamantboormachine voor droogboren
1 Zijhandgreep
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT droog-diamantboormachine is
ontwikkeld voor het boren in metselwerk zoals
baksteen, enz. Voor het boren van beton heeft u een
nat-diamantboormachine nodig (DW590K).
42
NEDERLANDS
1
2
3
4
5
6
7
Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
Blokkeerknop (DW590K)
53 mm zijhandgreepbevestiging
Spindel
Zijhandgreep
Mechanische toerenomschakelaar
Koolborsteldeksel
Koppelbegrenzing
Uw droog-diamantboormachine is uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de diamantboor wordt beperkt.
Hierdoor wordt tevens vastlopen van motor en
overbrenging voorkomen.
De koppelbegrenzing is in de fabriek vast ingesteld
en kan niet worden bijgesteld.
Elektronische overbelastingsbeveiliging
De elektronische overbelastingsbeveiling is een extra
beveiliging: zodra de stroom een bepaalde waarde
overschrijdt, dan schakelt de machine naar de
overbelastingsstand; de stroom wordt dan
verschillende keren per seconde in- en
uitgeschakeld. Hierdoor wordt oververhitting van de
motorwindingen voorkomen. Door de druk op de
machine te verminderen wordt de belasting lager en
schakelt de machine terug naar de normale stand.
DI-schakelaar
(Personenbeschermingsschakelaar PRCD)
(alleen DW590K)
Deze machine is met een differentiaalschakelaar
uitgerust, die het apparaat binnen 15 milliseconden
uitschakelt wanneer er een stroomverschil is
(>10 mA) tussen de in- en uitgaande stroom van
het apparaat. De gebruiker is altijd beschermd
wanneer water in contact met de elektrische
onderdelen komt.
O = Testknop: de schakelaar moet het
circuit onderbreken
(de machine schakelt UIT)
• Wanneer, in de teststand, de schakelaar het
circuit niet onderbreekt, wijzen wij erop het
apparaat door de DEWALT-servicedienst te laten
inspecteren.
• Het is niet toegestaan om enige modificatie aan
de machine aan te brengen, met name is het niet
toegestaan om de PRCD te openen of de kabel
te repareren of te vervangen.
• Gebruik de PRCD nooit als hoofdschakelaar.
Schakel de machine wanneer de PRCD onbelast is.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Ga alsvolgt te werk om de machine in werking
te stellen:
Schakel de PRCD in:
• I = AAN (rode LED brandt).
• Schakel de machine in
(zie ook IN- en UITschakelen).
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om de
machine uit te schakelen.
43
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Vervangen van accessoires (fig. A)
Met deze machine kunnen alleen boorkronen met
inwendige draad worden gebruikt en adapters met
rechts draad die direct op de spindel worden
bevestigd.
nl - 4
NEDERLANDS
Volg de aanwijzingen bij de boorkroon of
de aanwijzingen van de fabrikant voor
het bevestigen van het hulpstuk.
• Verzeker u ervan dat alle onderdelen stevig zijn
vastgedraaid alvorens met boren te beginnen.
Bevestigen van de zijhandgreep (fig. B)
De zijhandgreep (5) is geschikt voor links- en
rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging
van de zijhandgreep.
• Schroef de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de
machine en schuif de klem over de kraag
achter de boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag
achter de boorhouder.
• Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en
schroef de handgreep vast.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. A & C)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (6).
• Laat de AAN-/UITschakelaar los en kies de juiste
stand nadat de motor volledig tot stilstand is
gekomen.
• De pijl op de schakelaar moet altijd recht
tegenover de indicatie op het motorhuis staan:
o lage snelheid
oo hoge snelheid
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
Verdraai de schakelaar niet terwijl de
motor draait.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet.
Overmatige druk op de machine versnelt
het boren niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties en voortijdige slijtage
van de machine.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Plaats de juiste boorkroon.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
AAN- en UITschakelen (fig. A)
Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
• Druk op de schakelaar om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
DW590K - Blokkeerknop (op boorstandaard
gemonteerd)
• Houd voor continu bedrijf de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental (1) ingedrukt, druk
de blokkeerknop (2) in en laat de schakelaar los.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Algemene aanwijzingen voor het boren met
diamantboorkronen
Volg de aanwijzingen bij de boorkroon of
de aanwijzingen van de fabrikant
aangaande het gebruik van het hulpstuk.
• Gebruik altijd boorkronen met centreerboor.
• Steek de centreerboor in de houder in het
midden van de boorkroon.
• Boor met een laag toerental totdat de boorkroon
ongeveer 5-10 mm in het oppervlak zit.
nl - 5
44
NEDERLANDS
• Trek de machine uit het metselwerk en trek de
stekker uit de wandcontactdoos.
• Verwijder de centreerboor uit de houder.
• Steek de stekker in de wandcontactdoos en
plaats de boorkroon in het werkstuk.
• Begin met boren en boor op volle snelheid tot de
gewenste diepte.
Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• Breng de machine regelmatig naar een erkend
DEWALT Service-center voor inspectie,
het controleren van de koolborstels, het bijvullen
van de olie in de aandrijving en het vervangen
van de afdichtring van de behuizing van de
overbrenging.
• Breng de machine naar een erkend DEWALT
Service-center als de kabel van de DW590K
moet worden vervangen.
Reiniging
Houd stof en vreemde voorwerpen uit de
ventilatiesleuven en reinig de behuizing regelmatig
met een vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën.
Gebruikte machines en het milieu
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
45
nl - 6
NORSK
DIAMANTBOREMASKIN UTEN AVKJØLING
DW580K/DW590K
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 6
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
1. gear
2. gear
Turtall, belastet/min
1. gear
2. gear
Maksimal borekapasitet i med diamantkjerne-bits
i murverk
1. gear
2. gear
Chuck-spindel størrelse gjenger
Sidehåndtaksklemme clamp
Vekt
V
W
mm
mm
mm
kg
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
no - 1
46
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW580K/DW590K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik
at alle som skal bruke maskinen lett kan finne
den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må
alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW580K
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Kraftig høyfrekvent interferens kan forårsake
hastighetsoscilleringer med opp til 20%.
Disse forsvinner imidlertid straks interferensen blir
undertrykket.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
47
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold
(for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst
av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved
å tilkoble en jordfeilbryter (DW580K).
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
no - 2
NORSK
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs.
Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg.
Hvis det støver mye, bør du bruke ansiktseller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning
regelmessig og få den reparert av et autorisert
verksted om den skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig,
skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye
for å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
reparasjonsverksted. Bruk ikke maskinen hvis
den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater
til kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Diamantboremaskin uten avkjøling
1 Sidehåndtak
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT Diamant tørrboremaskin er konstruert for
boring i murverk, så som tegl, Leca, etc.
For boring i betong må det brukes våtboringsrigg
(DW509K).
48
NORSK
1
2
3
4
5
6
7
Bryter for variabelt turtall
Låseknapp (DW590K)
53 mm sidehåndtaksstativ
Spindel
Sidehåndtak
To-gear velger
Deksel for atkomst til kullbørster
Dreiemomentkontroll
Diamant-tørrboremaskinen er utrustet med
momentsperre som minsker overføring av maks.
dreiemoment til den som borer dersom boret kjører
seg fast. Denne innretningen beskytter også gearet
og den elektriske motoren mot overbelastning.
Momentsperren er fast innstilt ved fabrikken og kan
ikke justeres.
Elektronisk beskyttelse mot overbelastning
Den elektroniske beskyttelsen mot overbelastning
sørger for ekstra beskyttelse av maskin og bruker:
Hvis strømmen overskrider en viss grense,
kobler elektronikken over til overbelastningsmodus,
dvs. at strømmen slås av og på flere ganger
i sekundet. På denne måten unngår man at
motorviklingene overopphetes.
Når brukeren reduserer trykket på maskinen,
kobler elektronikken tilbake til vanlig arbeidsmodus.
DI-switch (in-line protector PRCD) (DW590K alene)
Maskinen har en reststrøms-anordning som slår AV
enheten innen 15 millisekunder i tilfelle det oppstår
en forskjell (>10 mA) mellom inngående og utgående
strøm fra enheten. Brukeren er dermed beskyttet
dersom det skulle komme vann i kontakt med noen
av de elektriske komponentene.
Bruk følgende framgangsmåte når maskinen skal
settes i drift:
Slå på PRCD
• I = PÅ (røde LED-dioder begynner å lyse)
• Slå på maskinen (se også avsnittet om å slå PÅ
og AV).
• For å slå AV, bruk samme framgangsmåte
i omvendt rekkefølge.
O = Testknapp: bryteren må bryte
kretsen (maskinen slår AV)
49
• Dersom bryteren ikke bryter kretsen i testmodus,
tilrår vi at enheten blir undersøkt av et autorisert
DEWALT-verksted
• Det er ikke tillatt å foreta noen endringer ved
maskinen, i særdeleshet er det ikke tillatt å åpne
PRCD eller å reparere eller skifte kabelen.
• Bruk aldri PRCD som hovedbryter.
Slå alltid av PRCD nå den ikke er belastet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innsetting og fjerning av tilbehør (fig. A)
Dette verktøyet bruker kjernebits og adapter med
innergjenger som gjenger seg direkte inn på
spindelen med høyerhånds-gjenger.
For montering av ekstrautstyr,
følg anvisningene for kjernebitsene eller
fra maskinprodusent.
• Forviss deg om at hele sammenstillingen er stram
før en begynner boringen.
no - 4
NORSK
Montering av sidehåndtaket (fig. B)
Sidehåndtaket (5) kan monteres slik at det passer for
både venstre- og høyrehendte brukere.
Sørg for at sidehåndtaket alltid er riktig
montert før boremaskinen tas i bruk.
• Sidehåndtaket løsnes.
• For høyrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over kragen bak chucken, med håndtaket til
venstre.
• For venstrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over kragen bak chucken, med håndtaket til
høyre.
• Drei sidehåndtaket til det kommer i ønsket stilling
og sett håndtaket fast.
To-gear velger (fig. A & C)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (6).
• Slipp bryteren (1) og velg ønsket stilling etter at
motoren har stoppet helt.
• Sett alltid valg-pilen rett overfor gear-symbolet på
gearhuset.
o lavt turtall
oo høyt turtall
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
Skift ikke gear ved mens maskinen
arbeider.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen.
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Bryter for variabelt turtall
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall. Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
DW590K - Låseknapp (i borestativ)
• For kontinuerlig drift, trykk på strømbryteren (1),
trykk på låseknappen (2) og slipp bryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
Generelle tips for boring med diamantkjerne bits
Følg anvisninger fra maskinprodusent
eller for kjernebitsene ved bruk av
ekstrautstyr.
• Bruk alltid kjernebits med integrerte senterboresystemer.
• Før senterboret inn i holderen i senter av
kjernebiten.
• Bor med lav hastighet til kjernen trenger
ca. 5-10 mm gjennom overflaten.
• Fjern maskinen og ta ut støpselet.
• Ta senterboret ut av holderen sin.
• Sett i støpselet og sett kjernebitsen mot
arbeidsstykket.
• Start boringen, øk til full hastighet og bor til
ønsket dybde.
Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Før maskinen tas i bruk:
• Sett i riktig bits.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
no - 5
50
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Ta verktøyet regelmessig med til en autorisert
service-agent for ettersyn. Dette inkluderer
kontroll av kullbørstene, etterfylling av olje
i gearkassen og bytte av gearkassens
tetningsring.
• Dersom kabelen for DW590K må utskiftes må
verktøyet tas med til en autorisert service-agent.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene rene for støv og
fremmedlegemer og rengjør kappen regelmessig
med en fuktigt klut.
Bruk ikke kjemikalier.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
51
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det
ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
PORTUGUÊS
MÁQUINA DE PERFURAÇÃO A SECO COM
PONTA DIAMANTADA DW580K/DW590K
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade em vazio
1ª velocidade
rpm
2ª velocidade
rpm
Velocidade com carga
1ª velocidade
rpm
2ª velocidade
rpm
Capacidade máxima de perfuração com brocas
com ponta de perfuração de diamante em alvenaria
1ª velocidade
mm
2ª velocidade
mm
Tamanho da rosca do veio da bucha
Grampo do manípulo lateral
mm
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos,
perda de vida ou danos à ferramenta
no caso do não-cumprimento das
instruções deste manual.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
pt - 1
52
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
DW580K/DW590K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com
a EN 50144, é:
DW580K
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
A interferência potente de alta frequência pode
causar oscilações de velocidade até 20%.
No entanto, estas desaparecem logo que a
interferência é suprimida.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
53
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI) (apenas DW580K).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
ferramentas ou cabos eléctricos. Afaste todos os
visitantes das áreas de trabalho.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
pt - 2
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se
o nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar
a ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
pt - 3
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta
e, no caso de estes estarem danificados,
mande-os consertar a um Centro de Assistência
Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os
cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina de Perfuração a Seco com Ponta
Diamantada
1 Punho lateral
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
54
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
A sua máquina de Perfuração a Seco com Ponta
Diamantada DEWALT foi concebida para perfurar
materiais de alvenaria, tais como blocos de cimento,
etc. Para perfurar betão, deve ser utilizado uma
máquina de perfuração húmida (DW590K).
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor (DW590K)
3 Montagem do manípulo lateral com 53 mm
4 Veio
5 Punho lateral
6 Selector de velocidade
7 Tampa de acesso à escova de carbono
Embraiagem limitadora de torque
A sua máquina de perfuração a seco com ponta
diamantada está equipada com uma embraiagem
limitadora de torsão que reduz a reacção máxima
de torsão transmitida ao operador em caso de
encravamento de uma broca perfuradora.
Esta característica também evita que as
engrenagens e o motor parem. A embraiagem
limitadora de torsão foi regulada na fábrica e não
pode ser ajustada.
Proteção electrónica de sobrecarga
Uma proteção adicional para a máquina e o utente
é fornecida pela proteção electrónica de
sobrecarga: quando a corrente ultrapassa um certo
limite, o interruptor electrónico comuta para o modo
de sobrecarga, isto é: a corrente é ligada/desligada
várias vezes por segundo. Deste modo, evita-se um
sobreaquecimento dos enrolamentos do motor.
Uma pressão reduzida de operação na máquina faz
o interruptor electrónico comutar novamente para
o modo de trabalho normal.
Interruptor DI (interruptor protector PRCD)
(apenas DW590K)
Esta máquina está equipada com um interruptor de
correntes diferentes, que interrompe o circuito em
15 ms, quando existir uma diferença (>10 mA) de
correntes na máquina e fora da máquina.
O utente estará, portanto, protegido se entrar água
em um dos componentes eléctricos.
55
Para colocar a máquina em funcionamento,
proceda da seguinte maneira:
Ligue o PRCD:
• I = Ligado (luz de controle vermelha acesa).
• Ligue a máquina (consulte também a secção
Ligar (ON) e Desligar (OFF).
• Para desligar (OFF), proceda de maneira inversa.
O = Botão de teste: o interruptor deve
cortar o circuito (a máquina é desligada).
• Se, durante a experiência, o interruptor não
cortar o circuito, recomendamos mandar
inspecionar o aparelho a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
• Não é permitido fazer qualquer modificação
a esta máquina. Particularmente não se deve
abrir o PRCD ou reparar ou substituir o cabo.
• Nunca utilize o PRCD como um interruptor
principal. Ligue sempre o PRCD sob condição
de carga em vazio.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre
a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
pt - 4
PORTUGUÊS
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Substituição de acessórios (fig. A)
Esta ferramenta utiliza pontas de perfuração com
rosca interior e adaptadores que enroscam
directamente no veio com rosca direita.
Sigas as recomendações das pontas de
perfuração ou do fabricante para montar
o acessório.
• Certifique-se que todo o conjunto está bem
apertado antes da perfuração.
Como colocar o punho lateral (fig. B)
O punho lateral (5) poderá ser colocado tanto para
utilizadores destros como canhotos.
Utilize sempre o berbequim com o
punho lateral correctamente instalado.
• Desaperte o punho lateral.
• Para utilizadores destros, faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o anel por trás da bucha,
colocando-o do lado esquerdo.
• Para utilizadores canhotos, faça deslizar
o grampo do punho lateral sobre o anel por trás
da bucha, colocando-o do lado direito.
• Rode o manípulo lateral para a posição
pretendida e aperte-o.
Selector de velocidade (fig. A & C)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades.
• Solte o interruptor (1) e seleccione a posição
desejada após o motor parar completamente.
• Alinhe sempre a seta da selectora de velocidade com
o símbolo da velocidade na caixa de engrenagens:
o velocidade baixa
oo velocidade elevada
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
pt - 5
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará
a velocidade de perfuração mas
diminuirá o desempenho da ferramenta
e poderá encurtar a sua vida útil.
Antes da operação:
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar
um orifício.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
Interruptor de velocidade variável
• Para pôr a máquina em funcionamento,
prima o interruptor de velocidade variável.
A pressao exercida sobre o interruptor de
velocidade variável determina a velocidade
de ferramenta.
DW590K - Botão de bloqueio do interruptor
(montada numa coluna para berbequins)
• Para operar num modo contínuo, prima o
interruptor (1), prima o botão de bloqueio (2)
e liberte o interruptor.
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “ON/OFF” e volte a
soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
Conselhos gerais para perfurar com brocas com
ponta de diamante
Siga as recomendações das pontas de
perfuração ou do fabricante para utilizar
o acessório.
• Utilize sempre as pontas de perfuração com
sistemas centradores de perfuração integral.
56
PORTUGUÊS
• Introduza o centrador de perfuração no seu
localizador no centro da ponta de perfuração.
• Perfure a baixa velocidade até que a ponta de
perfuração penetre a superfície cerce de 5-10 mm.
• Retire a máquina e desligue-a da tomada.
• Retire o centrador de perfuração do seu
localizador.
• Ligue a máquina na tomada e introduza a ponta
de perfuração na peça de trabalho.
• Inicie a perfuração, aumentando até à velocidade
máxima e perfure até à profundidade desejada.
Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
• Leve regularmente a ferramenta a um agente de
reparação autorizado para inspecção. Isto inclui
verificar as escovas de carbono, atestar de óleo
a caixa de engrenagens e substituir o anel de
selagem da caixa de engrenagens.
• Se o cabo da DW590K necessitar de ser
substituído, leve a ferramenta a um agente de
reparação autorizado.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Limpeza
Mantenha as aberturas de ventilação livres de pó
e de objectos estranhos, e limpe regularmente
a carcaça com um pano húmido.
Não utilize produtos químicos.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
57
pt - 6
SUOMI
TIMANTTIPORAKONE ILMAN
JÄÄHDYTYSTÄ DW580K/DW590K
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
I. vaihde
II. vaihde
Kuormitettu kierrosnopeus/min
I. vaihde
II. vaihde
Maksimi(porausteho) timanttiporakruunuilla kiveen
I. vaihde
II. vaihde
Istukan karan kierre
Sivukahvapuristin
Paino
V
W
mm
mm
mm
kg
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
fi - 1
58
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW580K/DW590K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
DW580K
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Suuritehoiset korkeataajuiset häiriöt voivat aiheuttaa
jopa 20 %:n vaihteluja kierroslukunopeuteen.
Nämä loppuvat kuitenkin heti, kun häiriö poistetaan.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
59
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
fi - 2
SUOMI
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun
kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet
ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone
toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein
asennetut. Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
fi - 3
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin
tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä
sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Timanttiporakone kuivaporaukseen
1 Sivukahva
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin timanttiporakone kuivaporaukseen on
suunniteltu kivi- ja tiilipohjaisten materiaalien, kuten
kevyttiilen poraamiseen. Betonin poraamiseen on
käytettävä märkätimanttiporauslaitteistoa (DW590K).
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Lukitusnuppi (DW590K)
3 53 mm sivukahvakiinnitys
4 Kara
5 Sivukahva
6 Vaihdevalitsin
7 Hiiliharjan kansi
Turvakytkin
Timanttiporakoneessasi on vääntömomentin
rajoituskytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
suurinta reaktiivista vääntömomenttia, kun poranterä
juuttuu kiinni. Tämä toiminto estää myös vaihteistoa
ja sähkömoottoria vioittumasta. Vääntömomentin
rajoituskytkin on tehdasasetettu, eikä sitä voi säätää.
60
SUOMI
Elektroninen ylikuormitussuoja
Elektroninen ylikuormitussuoja takaa lisäsuojan
koneelle ja sen käyttäjälle. Jos työpuolelta säädetty
virta ylitetään, elektroniikka kytkeytyy
ylikuormitukselle, eli virta kytkeytyy päälle ja pois
useita kertoja sekunnissa. Täten vältetään moottorin
käämin ylikuumeneminen. Jos koneen kuormitusta
kevennetään välittömästi, se kytkeytyy takaisin
normaalikäytölle.
DI-kytkin (vikavirtasuojakytkin PRCD)
(vain DW590K:ssa)
Koneessa on vikavirtasuojakytkin, joka kytkee sen
POIS PÄÄLTÄ 15 millisekunnissa, mikäli sisään- ja
ulosvirtaava virta eroavat toisistaan (>10 mA).
Tämä suojaa käyttäjää, mikäli vettä sattuu
pääsemään elektronisiin komponentteihin.
Käynnistä kone seuraavasti:
Kytke virta päälle vikavirtasuojakytkimestä
• I = PÄÄLLÄ (punainen merkkivalo syttyy).
• Käynnistä kone (ks. myös kohta “Kytkentä
PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ”).
• Kytke virta POIS PÄÄLTÄ päinvastaisessa
järjestyksessä.
O = Testauspainike: Kytkimen on
katkaistava piiri (kone kytkeytyy POIS
PÄÄLTÄ)
• Ellei kytkin katkaise piiriä testaustilassa,
suosittelemme laitteen tarkastuttamista
DEWALTin valtuuttamalla huoltoliikkeellä.
• Koneeseen ei saa tehdä muutoksia,
varsinkaan vikavirtasuojakytkintä ei saa avata
eikä kaapelia saa vaihtaa.
• Älä käytä vikavirtasuojakytkintä milloinkaan
pääkytkimenä. Kytke vikavirtasuojakytkin aina
kuormittamattomassa tilassa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
61
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Tarvikkeiden vaihto (kuva A)
Tässä koneessa käytetään sisäkierteisiä timanttiteriä
ja sovittimia, jotka kiertyvät suoraan karalle
oikeakätisillä kierteillä.
Noudata valmistajan antamia ohjeita
työkalun ja lisävarusteiden liitännässä.
• Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ennen
poraamista.
Sivukahvan kiinnitys (kuva B)
Sivukahva (5) sopii sekä vasen- että oikeakätisille.
Varmistu aina käyttäessäsi porakonetta,
että sivukahva on asianmukaisesti
kiinnitetty.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan kaulaan siten, että kahva osoittaa
vasemmalle.
• Vasenkätiset: asenna sivukahvan kiinnike istukan
takana olevaan kaulaan siten, että kahva osoittaa
oikealle.
• Kierrä sivukahva haluttuun asentoon ja kiristä se.
Vaihdevalitsin (kuva A & C)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta nopeuden säätöön (6).
• Vapauta kytkin (1) ja valitse oikea asento sen
jälkeen kun moottori on täysin pysähtynyt.
• Kohdista aina valitsimen nuoli toimintavalitsimen
kotelon symbolin kanssa:
fi - 4
SUOMI
o pieni nopeus
oo suuri nopeus
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
Älä vaihda vaihteita täydessä
nopeudessa äläkä käytön aikana.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
• Käytä aina porakruunuja, joissa on kiinteä
keskiöporajärjestelmä.
• Pane keskiöpora pidikkeeseensä porakruunun
keskelle.
• Poraa pienellä nopeudella, kunnes terä on
uppoutunut n. 5-10 mm:n syvyyteen.
• Pysäytä kone ja irrota sen pistoke pistorasiasta.
• Poista keskiöpora pidikkeestään.
• Kytke pistoke jälleen ja pane timanttiporakruunu
työstökappaleeseen.
• Aloita poraus, kiihdytä pora täyteen nopeuteensa
ja poraa haluamaasi syvyyteen.
Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Ennen käyttämistä:
• Kiinnitä sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon poraat reiän.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä.
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
DW590K - Lukitusnuppi (poratelineeseen)
• Jatkuvaa käyttöä varten, paina kytkintä (1),
paina lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
Yleisohjeita timanttiporakruunulla poraamiseen
Noudata valmistajan antamia ohjeita
porakoneen käytössä.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Vie kone säännöllisesti valtuutettuun huoltamoon
tarkistettavaksi. Tarkistukseen kuuluu hiiliharjojen
tarkistus, vaihdelaatikon öljyn täyttö ja vaihteiston
tiivisteiden vaihto.
• Mikäli DW590K:n kaapeli tarvitsee vaihtoa, vie
kone valtuutettuun huoltokorjaamoon.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina pölystä ja vieraista
aineista ja puhdista kotelo säännöllisesti kostealla
rievulla. Älä käytä kemikaaleja.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 5
62
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
63
fi - 6
SVENSKA
DIAMANTBORRMASKIN UTAN KYLNING
DW580K/DW590K
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad/min
växel I
växel II
Varvtal belastad/min
växel I
växel II
Maximal borrkapacitet i murverk med diamantkärnborr
växel I
mm
växel II
mm
Chuckspindel gängstorlek
Klämma sidohandtag
mm
Vikt
kg
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada,
livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner
som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
sv - 1
64
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW580K/DW590K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW580K
DW590K
dB(A)*
98,4
98,4
dB(A)
102,4
102,4
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
Kraftiga, högfrekventa störningar kan leda till
avvikelser i varvtal upp till 20%. Dessa försvinner
dock så snart störningen upphävs.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
65
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas med koppling av en skiljetransformator eller
en jordfelsbrytare (endast DW580K).
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
SVENSKA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen
torra, rena och fria från olja och fett.
Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
sv - 3
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas
i bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Diamantborrmaskin utan kylning
1 Sidohandtag
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
66
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT torra diamantborrmaskin är
konstruerad för borrning i murmaterial,
t ex tegelsten, sandsten etc. För borrning i betong
måste en en maskin för våt borrning användas
(DW590K).
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare (DW590K)
3 53 mm hållare för sidohandtag
4 Spindel
5 Sidohandtag
6 Växelväljare
7 Kolborstlucka
Säkerhetskoppling
Din torra damantborrmaskin är försedd med en
säkerhetskoppling som reducerar det maximala
vridmomentet som slår tillbaka till användaren om ett
borr skulle fastna. Denna funktion förekommer även
att växellådan och elmotorn löper fast. Säkerhetskopplingen är fabriksinställd och kan inte justeras.
Elektroniskt överbelastningsskydd
Det elektroniska överbelastningsskyddet ger
ytterligare säkerhet för maskinen och användaren.
Om strömstyrkan överskrider en viss gräns sätts
elektroniken i överbelastningsläge, dvs att strömmen
slås till/från flera gånger per sekund.
Detta förekommer att motorvecklingarna blir för
heta. Om användaren utövar mindre kraft på
maskinen kopplar elektroniken tillbaka till normaldrift.
DI-brytare (kabeljordbrytare) (endast vid DW590K)
Denna maskin är utrustad med en jordströmbrytare
som stänger AV strömmen inom 15 millisekunder
om den mäter en skillnad (>10 mA) mellan
strömmen som flyter in och ut ur maskinen. Detta
skyddar användaren om någon av de elektroniska
maskindelarna skulle komma i kontakt med vatten.
För att starta maskinen, gör så här:
Koppla in jordbrytaren:
• I = TILL (röd lysdiod tänds).
• Koppla in maskinen (se även avsnittet TILL- och
FRÅN-koppling).
• Stäng AV maskinen i omvänd ordning.
O = Testknapp: brytaren måste bryta
kretsen (maskinen stängs AV)
67
• Om brytaren inte stänger av kretsen i testläge
rekommenderar vi att maskinen får inspekteras
av en auktoriserad DEWALT Serviceverkstad.
• Inga ändringar av maskinen får utföras,
i synnerhet är det förbjudet att öppna
jordbrytaren och att reparera eller byta ut sladden.
• Använd aldrig jordbrytaren som
huvudströmbrytare. Jordbrytaren ska alltid
kopplas utan belastning.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144;
jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Isättning och löstagande av verktyg (fig. A)
Detta redskap använder verktyg och adaptrar med
invändig gänga, vilka skruvas direkt på spindeln med
högergänga.
Följ fabrikantens anvisningar för isättning
av verktyget eller tillbehöret.
• Se till att allt är ordentligt fastsatt innan du börjar
borra.
sv - 4
SVENSKA
Montering av sidohandtaget (fig. B)
Sidohandtaget (5) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
Använd alltid borrmaskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den kragen bakom
chucken med handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Växelväljare (fig. A & C)
Ditt redskap är försett med en väljare (6) för två
växlar.
• Lossa strömbrytaren (1) och välj önskat läge
sedan motorn har stannat helt.
• Rikta alltid växelväljarens pil gentemot
växelsymbolen på växelhuset.
o låg hastighet
oo hög hastighet
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
Strömbrytare (fig. A)
Steglös strömbrytare
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren.
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
DW590K - Lås för strömbrytare (på stativ)
• För kontinuerlig drift, tryck på strömbrytaren (1),
tryck på låsknappen (2) och släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Allmänna råd för borrning med diamantkärnborr
Följ tillverkarens rekommendationer för
användning av borrverktyget.
• Använd alltid kärnborr med integralt
centerborrsystem.
• Sätt in centerborret i sin hållare i kärnborrets mitt.
• Borra långsamt tills kärnan har trängt in
ca. 5-10 mm i materialet.
• Avlägsna maskinen och dra ur kontakten.
• Avlägsna centerborret ur sin hållare.
• Sätt i kontakten igen och sätt in kärnborret
i arbetsstycket.
• Börja borra, accelerera till full hastighet och borra
till önskat djup.
Byt aldrig växel vid under bruk.
Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Innan Du börjar:
• Sätt in önskat verktyg.
• Markera punkten där hålet ska borras.
sv - 5
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Låt redskapet regelbundet inspekteras av en
auktoriserad serviceverkstad. Detta inbegriper
kontroll av kolborstarna, påfyllning av olja i
växellådan och byte av växellådans packning.
68
SVENSKA
• Om sladden till din DW590K behöver bytas ut,
tag den till en auktoriserad reparationsverkstad.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Rengöring
Håll ventilationsöppningen fri från damm och
främmande föremål och rengör huset regelbundet
med en fuktig trasa. Använd inga kemikalier.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad.
Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
69
sv - 6
TÜRKÇE
KURU ELMASLI MATKAP DW580K/DW590K
Tebrikler!
İçindekiler
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
1. viteste
2. viteste
Yüklü h z
1. viteste
2. viteste
Elmasl matkap ucuyla duvar malzemesinde
azami delme çap
1. viteste
2. viteste
Mil dişleri
Yan kol mengenesi
Ağ rl k
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
min -1
min -1
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
min -1
min -1
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yang n tehlikesi.
tr - 1
70
TÜRKÇE
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan,
DW580K/DW590K
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW580K
DW590K
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
98,4
98,4
L WA (akustik gücü)
dB(A)
102,4
102,4
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW580K
DW590K
5,7 m/s 2
5,7 m/s 2
Yüksek s kl kta enterferans %20’ye varan
sal n mlara neden olabilmektedir.
Bu sal n mlar, enterferans n sona ermesiyle
kaybolmaktad r.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
71
Güvenlik talimatlar,
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal,şma alan,n,z, temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal,şma alan,n,z,n çevre koşullar,na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rakmay n. Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas,na karş, önlem al,n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar, aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç,k havada kullan,m için uzatma
kablolar,
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan,lmayan aletleri saklay,n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak,n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
tr - 2
TÜRKÇE
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z
korumak için gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay, iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
11 Aş,r, uzanarak çal,şmay,n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal,şt,r,lmas,na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar,n, ve aparatlar,n,
ç,kart,n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan,n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan,n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak,n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
tr - 3
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Uzatma kablolar n da
düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n
kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl, parça kontrolü yap,n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise,
aleti kullanmay n. Tetiği yetkili bir
D E WALT onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar,m
merkezinde onart,n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Ambalaj,n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Kuru Elmasl Matkap
1 Yan tutamak
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan,m (şekil A)
D E WALT Kuru Elmasl Matkab n z, hafif briket
vs. gibi duvar malzemeleri delmek için
geiştirilmiştir. Beton delmek için slak bir
delme düzeneği kullan lmal d r (DW590K).
1 Değişken h z anahtar
2 Kilitleme tuşu (DW590K)
3 53 mm yan kolu yuvas
72
TÜRKÇE
4
5
6
7
Mil
Yan tutamak
İki vitesli dişli
Karbon f rças kapağ
Tork snrlayc kavram
Kuru elmasl matkab n z, matkap ucunun
s k şmas durumunda aletten kullan c ya
yans yan azami tork tepmesini indirgeyen
bir tork s n rlay c kavram ile donat lm şt r.
Bu özellik ayr ca vites kutusu ve motorun
boğulmas n da önlemektedir.
Tork s n rlay c kavram n ayar fabrikada
yap lm şt r ve değiştirilemez.
Elektronik aşr yüklenme korumas
Elektronik aş r yüklenme korumas ek
güvenlik sağlamaktad r : Ak m belirli bir
düzeyi aşt ğ nda, elektronik koruma aş r
yüklenme kipine geçer, yani ak m saniyede
birçok kez aç l p kapat l r. Böylece motor
sarmas n n aş r s nmas önlenir.
Kullan c n n cihaza daha az yüklenmesiyle
elektronik koruma normal çal şma kipine
dönmektedir.
DI-anahtar (in-line korucuyucu PRCD)
(yalnzca DW590K’de)
Bu cihaz, giriş-ç k ş ak mlar aras nda ak m
fark (10 mA) olmas halinde cihaz 15 mili
saniyede kapatan bir art k ak m tertibat ile
donat lm şt r. Bu özellik, cihaz n herhangi
bir şekilde suyla temas etmesi halinde
kullan c y elektrik çarpmas ndan
korumaktad r.
Makine, aşağ,da anlat,ld,ğ, şekilde
çal,şt,r,lmaktad,r :
PRCD’yi çal şt r n:
• I = ON (k rm z LED ş klar yanar).
• Matkab çal şt r n (bknz. AÇMA/KAPAMA
başl kl bölüm).
• Matkab kapatmak için işlemi ters s rayla
yürütün.
O = Test düğmesi: Düğme ak m
kesmelidir (matkap kapat l r)
73
• Düğme, test kipinde ak m kesmiyorsa,
cihaz n z bak m için yetkili bir D E WALT
Servisine getirmenizi öneririz.
• Makine üzerinde değişikliklerin
yap lmas , özellikle de PRCD’nin aç lmas
ya da kablonun onar lmas ya da
değiştirilmesi yasakt r.
• PRCD’yi kesinlikle ana şalter olarak
kullanmay n. PRCD düğmesini, cihazda
ak m yokken kullan n.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Aksesuar takma-sökme (şekil A)
Bu cihazda, doğrudan sağ dişli mile tak lan
iç dişli matkap uçlar ve adaptörler
kullan lmaktad r.
Aksesuar takarken, matkap ucu
ile ilgili talimatlar ya da üretici
bilgilerini dikkate al n.
• Delmeye başlamadan önce her şeyin
iyice s k şt r lm ş olmas na dikkat edin.
tr - 4
TÜRKÇE
Yan kolun taklmas (şekil B)
Yan kol (5), sağ ya da solaklar n
kullanabileceği şekilde tak labilmektedir.
Matkab n z , daima yan kolu s k ca
tespit edilmiş halde kullan n.
• Yan kolu gevşetmek için her iki yöne
döndürün.
• Sağ elini kullananlar için, yan kol
mengenesini, kol soldayken 53 mm’lik
bilezik üzerine geçirin.
• Solak kullan c lar için, yan kol
mengenesini, kol sağdayken 53 mm’lik
bileziğin üzerine geçirin.
• Kolu istenen konuma çevirin ve tespit
edin.
İki vitesli dişli (şekil A & C)
Matkap iki vites seçicisi (6) ile
donat lm şt r.
• Motor tamamen durduktan sonra
düğmeyi serbest b rak n ve istenen
konumu seçin.
• Seçiciyi daima vites kutusundaki ok ile
birleştirin:
o düşük h z
oo yüksek h z
H z değerleri için teknik verilere bak n z.
Tam hızda ya da kullanım
sırasında vites degistirmeyin.
Kullan,m talimatlar,
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kablolar n nerede
olduğunu tespit edip dikkat
ediniz.
• Cihaza hafif bir bas nç
uygulay n z. Fazla bast rmak,
delme h z n artt rmaz, ancak
cihaz n performans n ve önrümü
azalt r.
tr - 5
Kullanmadan önce:
• Uygun aksesuarlar tak n.
• Deliğin aç lacağ noktay işaretleyin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
H,z ayar düğmesi
• Aleti çal şt rmak için h z ayar düğmesine
bas n. H z ayar düğmesine uygulanan
bas nç, aletin h z n belirlemektedir.
DW590K - Kilitleme tuşu (tezgaha montaj)
• Tetiği çal ş r konumdayken kilitlemek
için, önce anahtar , ard ndan kilitleme
tuşuna (2) bas n ve anahtar serbest
b rak n.
• Cihaz sürekli çal şmadan ç kartmak için
düğmeye k saca bas p b rak n z. Çal şma
tamamland ktan sonra, elektrik fişini
çekmeden cihaz kapat n z.
Elmas çekirdekli matkaplarla delme
hakknda genel bilgiler
Bu aksesuar kullan rken matkap
ucu talimatlar n ya da üreticinin
önerilerini dikkate al n.
• Daima integral merkezli delme sistemli
çekirdek matkap uçlar kullan n.
• Merkezi ucu, çekirdek matkap ucunun
merkezindeki yuvas na yerleştirin.
• Çekirdek, yüzeyin 5-10 mm içine girene
kadar düşük h zla delin.
• Makineyi çekip fişten ç kart n.
• Merkezi ucu, yuvas ndan ç kart n.
• Makinenin fişini tekrar prize takarak,
çekirdek matkap ucunu delinen parçaya
tak n.
• Delmeye başlay n ve tem h za ç karak
istenilen derinliğe kadar delin.
Yan c olduğu belirtilen s v lar
kar şt rmay n.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
74
TÜRKÇE
Bak,m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
• Matkab n z n muayene için düzenli bir
şekilde yetkili servise getirin.
Bu muayenelerde karbon f rçalar ve
vites kutusundaki yağ düzeyi kontrol
edilecek ve vites kutusu contas
değiştirilecektir.
• DW590K matkab n z n kablosunun
değiştirilmesi gerektiğinde yetkili
servise başvurun.
Temizlik
Havaland rma yar klar n n toz ve yabanc
cisimlerle t kanmas n önleyin.
Cihaz düzenli olarak nemli bir bezle silin.
Kimyasal maddeler kullanmay n.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir.
Sat n alma tarihinden itibaren bir y l
içinde yap lan hiçbir onar m ve koruyucu
bak m işleminden işçilik ücreti
almamaktay z. Sat n alma tarihinin
belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik
ve amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
75
tr - 6
∂§§∏¡π∫∞
¢ƒ∞¶∞¡√ ∞¢∞ª∞¡∆√∆ƒÀ¶∞¡√À •∏ƒ∞™
∫√¶∏™ DW580K/DW590K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÌÂ
·‰·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·Ó· Û ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
ª¤ÁÂıÔ˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ· ÙÛÔÎ
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜
µ¿ÚÔ˜
DW580K
230
1.300
DW590K
230
1.300
min-1
min-1
0-1.700
0-3.000
0-1.700
0-3.000
min-1
min-1
1.520
2.250
1.520
2.250
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
18 - 70
70 - 121
5/8" - 16 UNF
53 (Euronorm)
5,7
V
W
mm
mm
mm
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
el - 1
76
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
DW580K/DW590K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW580K
DW590K
98,4
98,4
102,4
102,4
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW580K
DW590K
5,7 m/s2
5,7 m/s2
∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ
20%. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
77
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ›
Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI) (ÌÔÓÔ DW580K).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·.
√Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜
‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
el - 3
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘,
‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜
·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ
Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜
‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ,
Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È
fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
78
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢Ú¿·ÓÔ ∞‰·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·ÓÔ˘ ÍËÚ¿˜ ÎÔ‹˜
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ¢Ú¿·ÓÔ ∞‰·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·ÓÔ˘ •ËÚ¿˜ ∫Ô‹˜
Ù˘ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·
‰È¿ÙÚËÛË Û ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÙÔ˘‚ÏÔ‰ÔÌ‹ ÎÏ.
°È· ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ˘ÁÚ‹˜ ÎÔ‹˜
(DW590K).
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2
3
4
5
6
7
¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (DW590K)
™Ù‹ÚÈÁÌ· Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ 53 mm
∞ÙÚ·ÎÙÔ˜
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
∫¿Ï˘ÌÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ „ËÎÙÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ·‰·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·ÓÔ˘ ÍËÚ¿˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ‹˜
Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
ÊڷοÚÂÈ ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹
·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·
Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ. √ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡
ÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛ˘
¶ÚfiÛıÂÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÙÔÓ
¯Ú‹ÛÙË ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
˘ÂÚÊfiÚÙÈÛ˘. E¿Ó ÙÔ Ú‡̷ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ¤Ó·
ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÚÈÔ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ÁÂÙ·È
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛ˘,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ú‡̷ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Î·È ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
79
EÙÛÈ, ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ
ÂÚÈÂÏ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ªÈÎÚ‹ ›ÂÛË ·fi ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· οÓÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¢È·ÎfiÙ˘ DI (ÚÔÛÙ·Û›· ·ÚÔ¯‹˜ PRCD)
(DW590K ÌfiÓ·)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ‰È¿Ù·ÍË
‰È·ÊÔÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙË
ÌÔÓ¿‰· ̤۷ Û 15 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ (>10 mA)
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. EÙÛÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ›ӷÈ
ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Â¿Ó Ù‡¯ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â·Ê‹
ÓÂÚÔ‡ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÛÙÔȯ›·.
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∞Ó¿„ÙÂ ÙÔ PRCD:
• π = ∞¡∞ªªE¡√ (·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED)
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ Â›Û˘ ÛÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ∞Ó·ÌÌ· Î·È ™Ù·Ì¿ÙËÌ·).
• °È· Ó· ÙÔ Û‚‹ÛÂÙÂ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
√ = ÎÔ˘Ì› ‰ÔÎÈÌ‹˜: Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷
(ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù¿Û˘).
• E¿Ó ηٿ ÙË ‰ÔÎÈÌ‹ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ‰È·Îfi„ÂÈ
ÙÔ Î‡Îψ̷, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ¤ÏÂÁ¯Ô
Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
DEWALT.
• ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ
Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Ë ‰È¿Ù·ÍË PRCD ηÈ
Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
• ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
PRCD Û·Ó ÁÂÓÈÎfi ‰È·ÎfiÙË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÙÔ ‰È·ÎfiÙË PRCD ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹.
• ∞Ó Â›ÛÙ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, ›Ûˆ ·fi ÙÔ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿.
• ∞Ó Â›ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, ›Ûˆ ·fi ÙÔ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Î·È ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ
ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. A & C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (6).
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1) Î·È ÂÈϤÍÙÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡ Ô
ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜
·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
ÂÈÏÔÁ¤· Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Û¯¤Û˘ ÛÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ
ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÚ˘¿ÓÈ· ηÈ
·ÓÙ¿ÙÔÚ˜ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Û›ڈ̷ Ô˘
‚ȉÒÓÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÌÂ
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊÔ Û›ڈ̷.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘
·ÓÙ¿ÙÔÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ›ӷÈ
ÛÊÈÁ̤ÓÔ Î·Ï¿ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÙÚ˘¿ÙÂ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. B)
∏ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (5) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ ηÈ
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
el - 5
o ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·
oo À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
80
∂§§∏¡π∫∞
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
DW590K - ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(Û ‚¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘)
• °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1),
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2) Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
οÔÈÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ·
ÂÈıÂÒÚËÛË. ∏ ÂÈıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏÌ‚¿ÓÂÈ
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ „ËÎÙÚÒÓ ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ì Ͽ‰È ÙÔ˘
ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
Ù˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ.
• ∞Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ DW590K ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
°ÂÓÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÌÂ
·‰·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·Ó·
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘
·ÓÙ¿ÙÔÚ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ·ÓÙ¿ÙÔÚ˜ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ
Ì ÂÓۈ̷و̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ fiÓÙ· ÛÙË ı‹ÎË Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÙÔÚ·.
• ∆Ú˘‹ÛÙ Û ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ
ÙÚ˘¿ÓÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÂ
‚¿ıÔ˜ 5-10 mm ÂÚ›Ô˘.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ‡· ηÈ
‚Á¿ÏÙÂ ÙËÓ Ú›˙·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ fiÓÙ· ·fi ÙË ı‹ÎË Ù˘.
• µ¿ÏÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙· ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÙÚ˘¿ÙÂ, ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ Û Ï‹ÚË
Ù·¯‡ÙËÙ·, Î·È ÙÚ˘‹ÛÙ ÛÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
‚¿ıÔ˜.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡
ηı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È Í¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ó·
ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó›.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¯ËÌÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
81
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT,
·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ,
·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 7
82
83
84
Download PDF

advertising