D25103K | DeWalt D25103K ROTARY HAMMER instruction manual

509111-01 CZ
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
2
3
4
VRTACÍ KLADIVO
Blahopřejeme!
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy DEWALT. Toto nářadí pokračuje v letité firemní
tradici, nabízet odborníkům jen vyspělé a mnohými testy osvědčené kvalitní výrobky. Dlouholeté
zkušenosti a plynulý vývoj právem dokázaly, že firma DEWALT je spolehlivým partnerem všech
profesionálních uživatelů.
Technické údaje
Napětí
(V)
Příkon
(Watt)
Otáčky při běhu
naprázdno
(ot/min)
Otáčky při zátěži
(ot/min)
Rázová energie
Příklepové vrtání
J
Sekání
J
Max. vrtací výkon
do oceli/dřeva/betonu
(mm)
Polohy kladiva
Max. vrtací výkon do zdiva (mm)
Upínání nástroje
Průměr upínací stopky (mm)
Hmotnost
(kg)
D25102(K)
230
650
D25102C
230
650
D25103K
230
680
D25104K
230
680
D25203K
230
710
0-1.100
0-800
0-1.100
0-800
0-1.100
0-800
0-1.100
0-800
0-1.100
0-800
2,8
-
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
Minimální jištění elektrického okruhu:
Elektrické nářadí 230 V 10 A
V tomto návodu se používají následující
symboly:
Pozor: Nebezpečí poranění, nebezpečí
života nebo možné poškození
elektrického nářadí v důsledku
nerespektování pokynů v tomto
návodu!
1
Výkres výbušných míst
•
Překontrolujte, zda elektrické nářadí, jakož
i části příslušenství nebyly při přepravě
poškozeny.
Před uvedením přístroje do provozu si
důkladně pročtěte návod k obsluze.
•
Výkonné vrtací kladivo D25102(K) / D25102C /
D25103K / D25104K / D25203K bylo vyvinuto
pro profesionální použití, a to hlavně pro vrtací,
sbíjecí, šroubovací ,vysekávací a lámací práce,
jakož i pro vrtání na jádro pomocí karbidového
hrotu.
1 Regulátor otáček
2 Tlačítko s aretací pro trvalý provoz
(D25102(K) / D25102C / D25103K /
D25104K)
2 Zadní rukojeť
3 Přepínač otáčení vpravo/vlevo
4 Přepínač vrtání/příklepové vrtání
5 Bezpečnostní blokovací tlačítko
6 Upínání nástroje
7 Protiprachová krytka
Elektrické napětí.
Nebezpečí požáru.
Kontrola dodávky
Balení obsahuje:
1 Vrtací kladivo
1 Pomocná, dodatečná rukojeť
1 Doraz pro hloubkové vrtání
1 Přepravní kufr (jen pro modely K)
1 Rychloupínací sklíčidlo (D25104K)
1 Sklíčidlo s ozubeným věncem + adaptér
sklíčidla (D25103C)
1 Návod k obsluze
5
8
9
10
11
Upínací kroužek (D25104K)
Doraz pro hloubkové vrtání
Pomocná, dodatečná rukojeť
Uchycení dorazu pro hloubkové vrtání
D25103K/ D25104K/ D25203K (obrázek B2)
Toto nářadí lze využít pro následující druhy
provozu:
Rotační vrtání: vrtání do oceli, dřeva
a umělých hmot a pro šroubování
Bezpečnostní spojka
Vrtací kladivo je vybaveno bezpečnostní
spojkou. Tato omezuje maximální kroutící
moment pro případ, že při práci dojde
k zablokování vrtáku. Tím jsou také chráněny
převody a motor před přetížením. Bezpečnostní
spojka byla nastavena v závodě a nelze ji
přestavovat.
Vr t á n í : k v r t á n í d o b e t o n u
a kamene.
Elektrická bezpečnost
Bit-rotace: tato poloha se použije
jen tehdy, když je nutno plochý
sekáč (dláto) nastavit do správné
polohy.
Jen kladivo: pro vysekávací
a lámací práce.
Při tomto druhu provozu lze nářadí
použít také jako páku pro odstranění
zablokovaného vrtáku.
Elektromotor byl zkonstruován jen pro jedno
napětí. Překontrolujte prosím, zda síťové napětí
odpovídá napětí, uvedenému na typovém štítku
elektrického nářadí.
•
Elektrické nářadí firmy DEWALT má
podle normy EN 50144 dvojitou izolaci;
z tohoto důvodu je zemnící vodič
nadbytečný.
•
Výměna síťového kabelu nebo síťové
zástrčky
Pro volbu druhu provozu stiskněte a držte
stisknuto bezpečnostní blokovací tlačítko
(5) a přetočte přepínač druhu provozu (4)
na symbol zvoleného druhu provozu.
Uvolněte bezpečnostní blokovací tlačítko a
překontrolujte, zda přepínač druhu provozu
správně zaskočil.
Pokud vrtací kladivo běží, nepřepínejte
druh provozu.
Poškozené síťové kabely nebo zástrčky smí
vyměňovat jen odborné opravny. Poškozené díly
je nutno likvidovat jen odborným způsobem.
Polohování sekáče
Sekáč lze polohovat a aretovat v 51 pozicích.
• Nastavte přepínač druhu provozu (4) do
polohy „bit-rotace“.
• Natočte sekáč do požadované polohy.
• Přepínač druhu provozu (4) nastavte do
polohy „Jen kladivo“.
• Sekáčem otáčejte tak dlouho, až zaskočí
do své polohy.
Prodlužovací kabel
Používejte schválený prodlužovací kabel, který
vyhovuje příkonu elektronářadí (viz technická
data). Minimální průřez 1,5 mm2. Při použití
kabelové kladky kabel vymotejte vždy celý.
Montáž a nastavení
Upínání a uvolňování nástrojů SDS-plus®
(obrázek C)
Před montáží a nastavením vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Toto vrtací kladivo používá nástroje SDSplus®. Náčrt na obrázku B zobrazuje průřez
nástrojovou stopkou SDS-plus®.
Doporučujeme výhradní používání
profesionálního příslušenství.
• Stopku nástroje očištěte a namažte.
• Zasuňte stopku nástroje do upínání nástroje
(6).
• Nástroj zatlačte až na doraz a otáčejte
s ním, až zaskočí aretace.
• Zatáhnutím za nářadí přezkoušejte jeho
aretaci. Axiální pohyb nástroje, upnutého
Volba druhu provozu (obrázek B1 & B2)
D25102(K) / D25102C (obrázek B1)
Toto nářadí lze použít pro následující druhy
provozu:
Rotační vrtání: vrtání do oceli, dřeva
a umělých hmot a pro šroubování
Vrtání: k vrtání do betonu a
kamene.
6
•
v držáku nářadí, by měl být několik
centimetrů.
Pro uvolnění a vyjmutí nástroje zatlačte
aretační kroužek upínání nářadí (12)
směrem dozadu a nástroj vydělejte.
Vždy vyčkejte, až se motor úplně
zastaví a teprve potom měňte směr
otáčení.
D25102(K)/ D25102C/ D25103K/ D25203K
– Montáž adaptéru sklíčidla a sklíčidla
samotného
Montáž pomocné rukojeti (obrázek D)
Přídavnou, pomocnou rukojeť (10) lze
namontovat jak pro leváky, tak i pro praváky.
• Uvolněte přídavnou rukojeť tak, že držadlem
rukojeti šrubujte proti směru otáčení
hodinových ručiček.
• Pro praváky: Přetočte upínací kroužek
přídavné rukojeti podél upínacího krku
za upínáním nástroje do polohy „rukojeť
vlevo“.
• Pro leváky: Přetočte upínací kroužek přídavné
rukojeti podél upínacího krku za upínáním
nástroje do polohy „rukojeť vpravo“.
• Přídavnou rukojeť ustavte do požadované
polohy a utáhněte ji.
•
•
•
K příklepovému vrtání nikdy nepoužívejte
obyčejná sklíčidla (upínací pouzdra)!
D25104K – Náhrada držáku nástroje za
sklíčidlo (obrázek G)
•
Před započetím práce se ujistěte,
že přídavná rukojeť je namontována
správně.
•
•
Nastavení hloubky vrtání (obrázek E)
•
•
•
•
•
Našroubujte sklíčidlo na závit adaptéru
sklíčidla.
Spojené sklíčidlo a adaptér namontujte
na přístroj tak, jako by to byl standardní
SDS-plus®-Bit.
Při demontáži postupujte podobně jak při
demontáži standardního SDS-plus®-Bit.
Nasaďte potřebný vrták.
Stiskněte a ve stisknutém stavu držte
svorku (11) pro hloubkový doraz.
Zasuňte tyčový doraz (9) do uchycení
dorazu (9).
Nastavte předpokládanou vrtanou hloubku
(viz obrázek).
Svorku pro hloubkový doraz opět uvolněte.
Upínací kroužek (8) natočte do polohy
„uvolnění“ a držák nástroje -upínání
nástroje (6) vytáhněte.
Sklíčidlo (13) nasuňte na vřeteno a upínací
kroužek natočte do polohy „upnutí“.
Pro výměnu sklíčidla za držák nástroje
nejprve sejměte sklíčidlo stejným způsobem,
jaký se používá pro držák nástroje. Poté
namontujte držák nástroje takovým
způsobem, jakým bylo namontováno
sklíčidlo.
K příklepovému vrtání nikdy nepoužívejte
obyčejná sklíčidla (upínací pouzdra)!
Výměna protiprachové krytky (obrázek C)
Přepínač otáčení vpravo/vlevo (obrázek
F1 & F2)
Protiprachová krytka (7) zamezuje vnikání
prachu do mechaniky. Opotřebovanou krytku
je nutno ihned vyměnit.
• Aretační kroužek (12) vysuňte směrem
dopředu a vyjměte protiprachovou krytku
z upínání nástroje (7).
• Vložte novou protiprachovou krytku.
• Aretační kroužek upínání nástroje opět
uvolněte.
D25102(K)/ D25102C/ D25103K/ D25104K
(obrázek F1)
• Přepněte přepínač (3) směrem vpravo pro
směr otáčení vpravo; viz šipky na nářadí.
Přepněte přepínač (3) směrem vpravo pro
směr otáčení vlevo.
• Přepněte přepínač (3) směrem vlevo pro
směr otáčení vlevo; viz šipky na nářadí.
Návod k obsluze
D25203K (obrázek F2)
• Přepněte přepínač (3) směrem vlevo pro
směr otáčení vpravo; viz šipky na nářadí.
Přepněte přepínač (3) směrem vpravo pro
směr otáčení vlevo.
• Přepněte přepínač (3) do střední polohy,
aby bylo možno nářadí ve vypnutém stavu
zablokovat.
Vždy dbejte na bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
Před vlastním započetím práce zkontrolujte
vodiče a kabely. Při práci tlačte na elektronářadí
jen lehce (silou asi 5 kg). Nadměrný tlak nejenže
nezvýší rychlost samotného vrtání, nýbrž
7
výrazně ovlivňuje výkon přístroje a snižuje
jeho životnost.
Při vrtání nebo šroubování nezajíždějte
s nářadím příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození protiprachové krytky.
Nářadí vždy pevně držte oběma rukama a při
práci zaujměte bezpečný postoj (obrázek H).
Překontrolujte, že boční rukojeť je správně
namontována.
•
Zapnutí a vypnutí (obrázek A)
•
•
•
Při ukončení práce nastavte Spínač (1) vždy
do polohy VYPNUTO. Přístroj odpojujte ze
sítě jen tehdy, když je spínač ve vypnuté
poloze.
Vrtání s vrtací korunkou
•
•
D25102(K) / D25102C / D25103K / D25104K
• Pro zapnutí nářadí stiskněte SpínačRegulátor otáček (1). Čím hlouběji je
tento spínač stisknut, tím větší jsou otáčky
hnacího motoru. Pro nepřetržitý provoz
stiskněte Spínač-Regulátor otáček (1),
zatlačte Aretační tlačítko (2) a Spínač (1)
opět uvolněte.
• Pro vypnutí nářadí Spínač (1) uvolněte.
• Pro vypnutí nářadí při nepřetržitém provozu
krátce stiskněte a uvolněte Spínač ZAP/
VYP (1). Při ukončení práce nastavte
Spínač (1) vždy do polohy VYPNUTO.
Přístroj odpojujte ze sítě jen tehdy, když je
spínač ve vypnuté poloze.
•
•
D25203K
• Pro zapnutí nářadí stiskněte SpínačRegulátor otáček (1). Čím hlouběji je
tento spínač stisknut, tím větší jsou otáčky
hnacího motoru.
• Pro vypnutí nářadí Spínač (1) uvolněte.
• Abyste zajistili toto akumulátorové nářadí
proti nechtěnému zapnutí (například při
přepravě v nástrojovém přepravním kufru),
nastavte Přepínač otáčení vpravo/vlevo (3)
do střední polohy.
•
Nastavte Přepínač druhu provozu (4) na
„příklepové vrtání“.
Pomocnou rukojeť (10) nastavte do
požadované polohy.
Použijte správnou vrtací korunku.
Nasaďte středící vrták do vrtací korunky.
Středící vrták pak přiložte na označené
místo a stiskněte Spínač (1). Zahajte vrtání
a vrtejte tak hluboko, až se vrtací korunka
nachází asi 1 mm hluboko v betonu.
Nářadí vypněte a středící vrták vytáhněte.
Vrtací korunku opět nasaďte do otvoru a
pokračujte ve vrtání.
Pokud požadovaná hloubka díry překračuje
délku vrtací korunky, tak musíte váleček
betonu, který se vytváří uvnitř vrtací
korunky, pravidelně odstraňovat. Aby
nedocházelo k poškození okolo vrtaného
otvoru, je nutno díru nejprve předvrtat.
Proto nejprve vyvrtejte průchozí díru, která
má stejný průměr, jako průměr středícího
vrtáku. Následně nasaďte vrtací korunku
a otvor vrtejte z obou stran, vždy do
poloviny.
Při ukončení práce nářadí vždy vypněte.
Přístroj odpojujte ze sítě jen tehdy, když je
spínač ve vypnuté poloze.
Vrtání (obrázek A)
•
•
Příklepové vrtání (obrázek A)
Vrtání s masivním-bitem
• Přepínač volby druhu provozu (4) nastavte
na „vrtání“.
• Nasaďte vhodný vrták. Pro dosažení
nejlepších výsledku používejte kvalitní vrták
s ostřím ze slinutého karbidu.
• Pomocnou rukojeť (10) nastavte do
požadované polohy.
• Podle potřeby nastavte hloubku vrtání.
• Označte místo vrtání díry.
• Vrták nasaďte na značku a nářadí
zapněte.
•
Přepínač volby druhu provozu (4) nastavte
na „rotační vrtání“.
Podle toho jaký přístroj máte, postupujte
podle následujících pokynů:
- Namontujte adaptér sklíčidla / sklíčidlo
(D25102(K) / D25102C / D25103K /
D25203K).
- Vyměňte držák nástroje za sklíčidlo
(D24104K).
Dále postupujte jako u příklepového
vrtání.
K příklepovému vrtání nikdy nepoužívejte
obyčejná sklíčidla (upínací pouzdra)!
Šroubování (obrázek A)
•
8
Přepínač volby druhu provozu (4) nastavte
na „rotační vrtání“.
•
•
•
•
•
Zvolte směr otáčení.
Podle toho jaký přístroj máte, postupujte
podle následujících pokynů:
- Použijte speciální šroubovací adaptér
pro šestihranné šroubovací nástroje
SDS-plus® (D25102(K) / D25102C /
D25103K / D25203K).
- Vyměňte držák nástroje za sklíčidlo
(D25104K).
Použijte odpovídající bit-šroubovák. Pro
šroubování šroubu s drážkou (utahování)
doporučujeme vždy používat vložné
nástroje s vodícím pouzdrem.
Abyste zamezili poškození hlavy šroubu,
jemně a pomalu stiskněte Spínač- Regulátor
otáček (1). Při nastaveném směru otáčení
„vlevo“ jsou z důvodu správného a lehkého
vyšroubovávání otáčky automaticky
omezeny.
Jakmile šroub lícuje s obrobkem, SpínačRegulátor otáček (1) uvolněte, aby se hlava
šroubu nezařezala do obrobku.
•
•
Mazání
Nářadí nevyžaduje žádné dodatečné
přimazávání.
Pravidelně je však nutno mazat upínání nástrojů
a příslušenství SDS-plus®.
Čištění
D25103K / D25104K / D25203K – Sekání,
vysekávání (obrázek A)
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby větrací otvory byly stále volné,
a kryt pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Přepínač druhu provozu (4) nastavte do
polohy „Jen kladivo“.
Použijte správný sekáč a vložte ho tak, aby
zaskočil do 1 z 51 pozic.
Pomocnou rukojeť (10) nastavte do
požadované polohy.
Nářadí zapněte a začněte s prací.
Při ukončení práce nářadí vždy vypněte.
Přístroj odpojujte ze sítě jen tehdy, když je
spínač ve vypnuté poloze.
•
•
Údržbu vrtacího kladiva nesmí provádět
uživatel. Po cca 40 provozních hodinách
přineste proto nářadí do autorizované
opravny, nebo servisního střediska firmy
DEWALT. Pokud se objeví nějaké problémy
ještě před uplynutím této doby, obraťte
se také na autorizovanou opravnu, nebo
servisní středisko firmy DEWALT.
Pokud se opotřebují uhlíky u elektromotoru,
vrtací kladivo se automaticky vypne.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Nářadí nepoužívejte k míchání nebo
čerpání hořlavých nebo výbušných
tekutin (benzín, alkohol, atd.).
Nářadí se nesmí používat k míchání odpovídajícím způsobem označených lehce zápalných tekutin.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Pokud je to potřebné, lze dokoupit nejrůznější
SDS-plus®-bit-vrtáky a sekáče.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Pro bližší informace se obraťte na Vašeho
DEWALT obchodníka.
Údržba
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a
recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li využít této služby,
dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastní náklady
zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Elektronářadí firmy DEWALT je vyvinuto tak,
aby jeho životnost byla co nejdelší a aby
vyžadovalo jen minimální údržbu. Dlouhodobý
a bezproblémový provoz předpokládá ovšem
jeho pravidelné čištění.
9
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je nutno
dodržovat národní bezpečnostní předpisy,
týkající se ochrany před úrazem elektrickým
proudem a také ochrany při nebezpečí
poranění a nebezpečí vzniku požáru. Před
začátkem používání tohoto elektrického
nářadí si důkladně pročtěte návod a tento
pečlivě uschovejte!
ES Prohlášení o shodě
Všeobecně
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
Firma D E WALT tímto prohlašuje, že toto
elektrické nářadí bylo zkonstruováno ve shodě
se směrnicemi a normami 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
•
•
Pro další informace se obraťte na adresu,
uvedenou níže, nebo na některé ze zastoupení,
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
•
Hodnota hluku odpovídá směrnicím Evropského
společenství 86/188/EWG a 98/37/EWG,
měřeno podle EN 50144:
•
D25102(K)
LpA (hluk)
dB(A)*
90,5
LWA (hlukový výkon)
dB(A)
99
D25102C
D25103K
90,5
90,5
99
99
D25104K
90,5
LpA (hluk) dB(A)*
LWA (hlukový výkon) dB(A) 99
D25203K
90,5
99
•
* emisní hodnota, vztažená na pracovní místo
Používejte prostředky na ochranu sluchu.
Vážená efektivní hodnota zrychlení podle
EN 50144: 9,2 m/s2
•
Ředitel vývoje výrobku
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klingerstr. 11, D - 65510,
Idstein, Německo
•
•
10
Na pracovišti udržujte vždy pořádek.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Dbejte na okolní vlivy. Nenechávejte
elektrické nářadí na dešti. Elektrické nářadí
nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém
prostředí. Dbejte na dobré osvětlení
pracoviště (250-300 luxů). Nepoužívejte
nářadí v místech, kde hrozí nebezpečí
vznícení nebo exploze, například v blízkosti
zápalných látek nebo plynů.
Zamezte přístup dětem! Dbejte na to, aby
k nářadí a kabelu neměly přístup děti, nebo
okolo pohybující se osoby.
Používejte vhodné pracovní oblečení.
Nepoužívejte příliš volné oblečení nebo
přívěšky a ozdoby. Tyto mohou být příčinou
zachycení a zranění od pohybujících se
částí. U dlouhých vlasů používejte síťku
na vlasy. Při práci ve volném prostoru se
doporučují pracovní rukavice a neklouzavá
obuv.
Ochranná opatření. Používejte vždy
ochranné brýle. U prací, při kterých
vzniká prach a třísky, noste obličejovou
masku. Pokud tyto částice jsou navíc
horké, používejte ochrannou sukni. Vždy
používejte chrániče uší.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Vyvarujte se dotyku těla
s uzemněnými částmi, například trubkami,
topením, troubami a chladničkami. Při
extrémních podmínkách (například
vysoká vlhkost, kovový prach, atd.) lze
elektrickou bezpečnost zvýšit předřazením
oddělovacího transformátoru nebo FIjističe.
Dbejte na bezpečný postoj. Dbejte na
bezpečný postoj při práci, abyste v každé
pracovní poloze udrželi rovnováhu.
Při práci neztrácejte pozornost.
Soustřeďujte se na práci. Pracujte
•
•
•
•
•
•
•
s rozmyslem. Pokud jste unaveni, s nářadím
napracuje.
Zabezpečte obrobek. Používejte upínací
přípravky nebo svěrák pro upevnění
obrobku. Tento je tímto bezpečněji upnut
a umožňuje ovládání elektrického nářadí
oběma rukama.
Připojte odsávací zařízení! Pokud lze
k přístroji připojit zařízení k odvodu nebo
odsávání prachu, přesvědčte se, že tato
jsou připojena a správně používána.
Nenechávejte v nářadí zasunuty žádné
klíče apod. Před zapnutím přístroje se
přesvědčte, že jsou odstraněny všechny
klíče a nastavovací pomůcky.
Prodlužovací kabel. Prodlužovací kabel
před použitím zkontrolujte a vyměňte
ho, pokud je poškozen. Pokud pracujete
s přístrojem ve volném prostoru, používejte
jen takové prodlužovací kabely, které jsou
pro tento účel vhodné a odpovídajícím
způsobem označené.
Používejte jen správný nástroj. Správné
použití je popsáno v tomto návodu k použití.
Pro těžší práce nepoužívejte příliš slabé
nářadí nebo adaptéry. Správným nářadím
docílíte optimální kvalitu a zaručíte osobní
bezpečnost. Nářadí nepřetěžujte.
Upozornění! Používání jiných, než
v tomto návodu doporučených pomůcek a
příslušenství, nebo provádění prací s tímto
elektrickým nářadím, které neodpovídají
jeho určení, může vést k úrazu.
Pravidelně kontrolujte Vaše elektrické
nářadí, zda není poškozeno. Před použitím
elektrického nářadí zkontrolujte jeho
bezvadnou a správnou funkci a dále zda
není poškozen síťový kabel.. Přezkoušejte,
zda pohyblivé části fungují bezproblémově,
zda žádné části nejsou zlomené, zda nejsou
poškozeny žádné ochranné kryty a spínače,
a zda jakékoliv jiné poškození nemůže
ovlivnit bezproblémový chod nářadí.
Přesvědčte se, že nářadí funguje správně.
Pokud je nějaká část vadná, elektrické
nářadí nepoužívejte. Dále nepoužívejte
elektrické nářadí v případě, že je spínač
zapnuto/vypnuto nefunkční. Vadné díly je
vždy nutno vyměnit v autorizované opravně
firmy DEWALT. Nikdy se nepokoušejte sami
opravovat nářadí.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím
než přístroj necháte bez dozoru, vypněte
jej a vyčkejte, až se zastaví. Pokud přístroj
•
•
•
•
•
11
dále již nepoužíváte, před jeho údržbou
a při výměně nářadí, nebo jeho příslušenství
a nebo při výměně celých částí přístroje,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyvarujte se nechtěného zapnutí.
Nepřenášejte elektrické nářadí, které je
připojeno do sítě, s prstem na spínači. Dále
se ujistěte o tom, že při připojování nářadí
do sítě, je spínač ve vypnuté poloze.
Nakládejte s kabelem opatrně.
Nepřenášejte nářadí zavěšené na kabelu
a pří vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel. Chraňte kabel
před horkem, olejem, ostrými hranami
a předměty
Uschovávejte nářadí na bezpečném
místě. Nářadí, které nepoužíváte,
uschovejte na uzavřeném místě, ke kterému
nemají přístup děti.
Pečujte o Vaše nástroje. Udržujte Vaše
nástroje a nářadí ostré a čisté, aby mohly
dobře a bezpečně pracovat. Sledujte
předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu
nástrojů. Veškeré rukojetí a spínače
udržujte suché, čisté a nezamaštěné od
oleje a nebo tuku.
Opravy. Toto elektrické nářadí odpovídá
příslušným bezpečnostním předpisům.
Opravy mohou provádět jen odborníci
z autorizované opravny firmy DEWALT,
kteří mají originální náhradní díly. Jinak
nemůže být zaručena správná funkce
přístroje a pro obsluhu může vzniknout
nebezpečí úrazu.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046458 - 21-06-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
D25102K - - - C
Motor ROTARY HAMMER 3
©
14
D25102K - - - C
Gearbox ROTARY HAMMER 3
©
15
D25103K - - - C
Motor ROTARY HAMMER 3
©
16
D25103K - - - C
Gearbox ROTARY HAMMER 3
©
17
D25104K - - - C
Motor ROTARY HAMMER 3
©
18
D25104K - - - C
Gearbox ROTARY HAMMER 3
©
19
D25203K - - - C
Motor ROTARY HAMMER 3
©
20
D25203K - - - C
Gearbox ROTARY HAMMER 3
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising