D28129 | DeWalt D28129 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

559322-65 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL D28127
D28128
D28129
D28151(K)
D28152
D28153
D28154(K)
D28155(K)
D28156
D28157
D28187
2
3
4
SZLIFIERKA KĄTOWA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie szlifierki kątowej firmy DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń i
ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Średnica tarczy
Wrzeciono
Masa kg
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Średnica tarczy
Wrzeciono
Masa kg
D28127
230
800
10000
115
M14
1,7 1,7
D28128
230
900
10000
115
M14
1,7
D28129
230
850
10000
115
M14
1,7
D28151
230
900
10000
125
M14
1,7
D28152
230
1000
10000
125
M14
1,7
D28154
(V) 230
(W) 1200
(obr/min) 10000
D28155
230
1400
10000
D28156
230
1400
2800
-10000
125
M14
1,7
D28157
230
1250
10000
D28187
230
1200
9300
125
M14
2,0
150
M14
(V)
(W)
(obr/min)
mm
mm 125
M14
1,8 1,8
125
M14
1,8
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika: Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
•
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania wskazówek
zamieszczonych w tej instrukcji narażasz się
na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
•
D28153
230
1100
10000
125
M14
10 A
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis szlifierki (rys. A)
Napięcie elektryczne.
Niniejsza szlifierka kątowa jest przeznaczona do
profesjonalnego szlifowania i cięcia.
1 Wyłącznik
2 Nastawnik prędkości obrotowej (D28156)
3 Blokada wrzeciona
4 Osłona kapturowa tarczy
5 Rękojeść boczna
Niebezpieczeństwo pożaru.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona kapturowa tarczy
1 rękojeść boczna
1 zestaw kołnierzy
1 klucz widełkowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
D28152/D28153/D28155/D28156/D28157 - łagodny
rozruch
Funkcja łagodnego rozruchu umożliwia stopniowe
zwiększanie prędkości obrotowej. Dzięki temu unika się
początkowych szarpnięć.
5
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej szlifierki kątowej.
Szlifierka kątowa DEWALT zgodnie z normą EN
50144 jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
•
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
•
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być
wymienione tylko przez specjalistę elektryka. Wysłużony
kabel sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska.
•
•
Nakręć zewnętrzny kołnierz (14) na wrzeciono (11)
(rys. C2):
przy zakładaniu tarczy szlifierskiej (A) pierścień
na kołnierzu (14) musi być zwrócony w stronę
tarczy;
przy zakładaniu tarczy tnącej (B) pierścień
na kołnierzu (14) musi być zwrócony na
zewnątrz.
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (3) i obróć
wrzeciono (11) aż do zablokowania.
Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć kołnierz
(14).
Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć kołnierz
(14).
Nigdy nie używaj uszkodzonej tarczy.
Przedłużacz
Montaż stalowej szczotki drucianej
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze
całkowicie odwijaj kabel z bębna.
•
Zakładanie i zdejmowanie gumowego talerza
szlifierskiego (rys. D)
Montaż i regulacja
Gumowy talerz szlifierski jest do nabycia jako wyposażenie
dodatkowe.
• Zdejmij ze szlifierki osłonę kapturową tarczy.
• Załóż gumowy talerz szlifierski (15) na wrzeciono
(11). Kołnierz wewnętrzny nie jest tu potrzebny.
• Załóż krążek papieru ściernego (16) na talerz.
• Nakręć kołnierz zewnętrzny (14) na wrzeciono
(11).
• Naciśnij przycisk blokujący wrzeciono i obróć talerz
(15) aż do zablokowania.
• Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć kołnierz
(13).
• Zwolnij przycisk blokujący wrzeciono.
• By zdjąć papier ścierny, kluczem widełkowym odkręć
kołnierz (13).
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze
wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazda.
Zdejmowanie i zakładanie osłony kapturowej tarczy
(rys. B)
•
•
•
•
•
•
•
Tak ułóż szlifierkę na stole, by jej wrzeciono było
zwrócone do góry.
Zwolnij klamrę zaciskową (6) i przytrzymaj osłonę
kapturową tarczy (4) tak, jak pokazano na rysunku.
Występy (7) zgraj z wycięciami (8).
Osadź osłonę i obróć ją do żądanej pozycji.
Ew. zwiększ siłę zacisku przez dokręcenie śruby
(9).
Zaciągnij klamrę zaciskową.
By zdjąć osłonę, zwolnij klamrę zaciskową.
Montaż rękojeści bocznej (rys. E)
Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej osłony
kapturowej tarczy.
•
Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich lub
tnących (rys. rys. C1i- C2)
•
•
•
Stalową szczotkę drucianą nakręć bezpośrednio
na wrzeciono bez użycia elementu dystansowego i
kołnierza gwintowanego.
Rękojeść boczną (5) wkręć do oporu w jeden z
przewidzianych do tego celu otworów (17) z boku
obudowy przekładni.
Instrukcja obsługi
Tak ułóż szlifierkę na stole, by jej osłona kapturowa
tarczy była zwrócona do góry.
Prawidłowo załóż wewnętrzny kołnierz (10) na
wrzeciono (11) (rys. C1).
Załóż tarczę (12) na kołnierz (10). Gdy tarcza zawiera
środkowe odsadzenie (13), musi ono być zwrócone
do kołnierza (10).
•
•
6
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i
obowiązujących przepisów.
Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub cięcia są
dobrze zamocowane.
•
•
Tylko lekko naciskaj na szlifierkę. Nie
wywieraj bocznego nacisku na tarczę.
Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Gdyby szlifierka za bardzo się nagrzała,
pozostaw ją załączoną przez kilka minut
na biegu jałowym.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiednią osłonę kapturową oraz tarczę
szlifierską lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Upewnij się, czy wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz
są prawidłowo zamontowane.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca obraca się
w kierunku strzałki (na osłonie i szlifierce).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik.
Dla uzyskania pracy ciągłej wyłącznik naciśnij
całkowicie do przodu.
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By wyłączyć
szlifierkę z trybu pracy ciągłej, naciśnij tylną część
wyłącznika.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Nigdy nie załączaj ani nie wyłączaj szlifierki pod
obciążeniem.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Szlifierka kątowa firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej
regularne czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatką.
7
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu ze szlifierek kątowych przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by nie narazić się
na porażenie prądem elektrycznym, pożar i doznanie
urazu ciała. Przed użyciem elektronarzędzia przeczytaj
podane niżej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
•
•
Wskazówki ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj jej w
wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie
włączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały elektronarzędzia
ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części szlifierki.
Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia
są rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Ochrona osobista. Zawsze używaj okularów
ochronnych. Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
trzeba założyć żaroodporny fartuch. Zawsze używaj
specjalnych słuchawek ochronnych.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj szlifierki, gdy
jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
•
•
•
•
•
•
•
8
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać szlifierkę
dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu! Jeżeli
producent przewidział urządzenia do odsysania
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi. Przed załączeniem szlifierki sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem szlifierki sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
szlifierki zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych
ani przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy użyciu
właściwego narzędzia. Nie przeciążaj szlifierki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel sieciowy,
czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części muszą być
prawidłowo zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione lub
wymienione. W żadnym wypadku nie używaj szlifierki
z niesprawnym wyłącznikiem czy też jakimkolwiek
innym wadliwym elementem. W razie potrzeby zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu DEWALT. Nie
próbuj samemu naprawiać elektronarzędzia.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz szlifierkę,
odczekaj, aż się zatrzyma, i dopiero wtedy opuść
miejsce pracy. W razie nieużywania szlifierki, przed
rozpoczęciem konserwacji i przy wymianie narzędzia
roboczego bądź jakiejkolwiek innej części wyjmuj
wtyczkę kabla sieciowego z gniazda.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia szlifierki! Szlifierki przyłączonej do sieci
nie przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy
przyłączaniu kabla zasilającego do sieci najpierw
upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie przenoś
szlifierki za kabel ani nie używaj go do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
•
•
Nieużywane narzędzia przechowuj w suchych,
niedostępnych dla dzieci miejscach.
Starannie konserwuj swoje narzędzia. Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest
to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste, nie
zabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywana szlifierka jest zgodna z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu firmy D E WALT.
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik
naraża się na niebezpieczeństwo wypadku.
•
•
•
•
•
•
•
Naklejki na szlifierce
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
szlifierek kątowych
•
Na szlifierce znajdują się następujące symbole:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opisywana szlifierka jest przeznaczona do szlifowania
oraz przecinania muru i stali.
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich
zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są
one palne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany.
Nie używaj szlifierki w pobliżu palnych cieczy, gazów
lub pyłów. Iskry lub gorące drobiny mogą spowodować
zapalenie się wybuchowych materiałów.
W czasie używania szlifierki nie stój w płaszczyźnie
obrotu tarczy. Nie pozwól, by ktokolwiek przebywał
w obszarze pracy elektronarzędzia.
Tarcz tnących nie używaj do szlifowania bocznego.
W czasie pracy szlifierki nie uruchamiaj blokady
wrzeciona.
Miej na uwadze, że po wyłączeniu szlifierki tarcza
jakiś czas jeszcze się obraca.
Tarcze tnące i szlifierskie zawsze przechowuj w
suchym miejscu.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj słuchawki ochronne.
Używaj wyłącznie tarcz tnących i szlifierskich
zbrojonych włóknem szklanym.
Używaj wyłącznie tarcz tnących i szlifierskich
zalecanych w tej instrukcji obsługi.
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy
szlifierskiej bądź tnącej nie może być mniejsza od
wartości prędkości obrotowej biegu jałowego szlifierki.
Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości większej
niż maksymalna głębokość cięcia tarczy tnącej.
Nie używaj tarcz tnących ani szlifierskich o wymiarach
innych niż określone w danych technicznych. Nie
stosuj elementów dystansowych przy zakładaniu
tarczy na wrzeciono.
Przed każdym użyciem sprawdzaj tarcze tnące i
szlifierskie. Nie używaj tarcz złuszczonych, pękniętych
ani też uszkodzonych w jakikolwiek inny sposób.
Jeżeli występują, sprawdź podkładki, czy zostały
założone na wrzeciono przy mocowaniu tarczy.
Przy zakładaniu tarczy z otworem gwintowanym
sprawdź, czy gwint ma wystarczającą dla wrzeciona
długość.
Przed użyciem sprawdzaj, czy tarcza tnąca lub
szlifierska jest właściwie zamocowana.
Załącz szlifierkę i przynajmniej przez 30 s pozostaw
ja na biegu jałowym w bezpiecznej pozycji. W razie
stwierdzenia nadmiernych wibracji lub jakiegokolwiek
innego defektu wyłącz szlifierkę i znajdź przyczynę.
Nie używaj szlifierki bez prawidłowo założonej osłony
kapturowej tarczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
•
Jeśli to narzędzie będzie stosowane
do metalu, należy się upewnić, że
zostało włączone urządzenie do prądu
szczątkowego, aby uniknąć ryzyka
wywołanego pyłem metalowym.
Jeśli urządzenie do prądu szczątkowego
spowoduje odłączenie zasilania, należy
skontrolować narzędzie w autoryzowanym
serwisie DEWALT.
Dodatkowe prace konserwacyjne
W ekstremalnych warunkach pracy może się
gromadzić pył we wnętrzu obudowy, tak długo
jak długo będzie obrabiany metal.
Może to prowadzić do uszkodzenia
instalacji ochronnej w maszynie i powstania
niebezpieczeństwa zwarcia elektrycznego.
Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego wewnątrz
maszyny zaleca się czyścić codziennie szczeliny
napowietrzające. W tym celu należy:
• wyciągnać wtyczkę z gniazdka sieciowego,
• wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem poprzez
szczeliny napowietrzające.
Przy opisywanych pracach konserwacyjnych
należy zakładać okulary ochronne.
9
Deklaracja zgodności z normami UE
D28127/D28128/D28129/D28151(K)/D28152/D28153/
D28154(K)/D28155(K)/D28156/D28157/D28187
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane
elektronarzędzia zostały wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji, prosimy o zwracanie się
pod podany niżej adres lub do jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z wytycznymi
Unii Europejskiej 86/188/EWG oraz 98/37/EWG i został
zmierzony według normy EN 50144:
Poziom ciśnienia
akustycznego A
dB(A)
89,9
Moc akustyczna A
dB(A)
97,9
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia według normy
EN 50144: < 2,5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
26.02.2004r.
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063582 - 06-05-2008
11
D28127 - - - - A
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
12
D28153 - - - - A
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
13
D28187 - - - - A
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising