KG2001 | Black&Decker KG2001 ANGLE GRINDER instruction manual

559866-20 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KG2000
KG2001
2
3
‫עברית‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת השמיים‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל מאריך של בלק אנד דקר‪ ,‬באורך של עד ‪30‬‬
‫מטר‪ ,‬ללא הפסדי הספק‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד המשחזת הזוויתית מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ‬
‫כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות המחייבות‬
‫שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה‬
‫באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא‬
‫מיועד‪ .‬אל תאמץ את הכלי‪ .‬אל תשתמש בכלי לביצוע עבודות שהוא‬
‫אינו מיועד להן ‪ -‬לדוגמה‪ ,‬אל תשתמש במסור דיסק כדי לנסר ענפי‬
‫עצים או בולי עץ‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש בציוד עזר כלשהו או ביצוע פעולה בכלי זה שלא‬
‫הומלצו בחוברת הוראות זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש חובה לבדוק את הכלי ואת הכבל החשמלי לגילוי כל‬
‫פגם או נזק‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪,‬‬
‫שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים ולמתגים או כל פגם או נזק אחר שעלול‬
‫להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬ודא שהכלי תקין כדי שיפעל‬
‫כהלכה ויבצע את הפעולות עבורן הוא יועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם התגלה בו פגם או נזק‪ .‬אל תשתמש בכלי אם‬
‫מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬תיקון של נזק או‬
‫של חלקים פגומים חייב להתבצע רק על‪-‬ידי סוכנות תיקון מורשית‪.‬‬
‫אסור בהחלט לנסות לבצע תיקונים אלה בעצמך‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני החלפת‬
‫חלקים‪ ,‬ציוד עזר או כלים ייעודיים שלו וכן לפני ביצוע טיפול בכלי‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא את הכלי כשהאצבע מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי‬
‫לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או למשוך אותו כדי‬
‫לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן‬
‫ומקומות חדים‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונעול‬
‫או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם של ילדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על כלי העיבוד חדים ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים‬
‫ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי‬
‫ההוראות‪ .‬הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫תיקונים‬
‫כלי זה עונה לכל דרישות הבטיחות הישימות‪.‬‬
‫אם נדרש תיקון הוא חייב להתבצע רק על‪-‬ידי מי שהוסמך לכך ויש‬
‫להשתמש בחלפים מקוריים בלבד‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרה זו עלול לגרום‬
‫סכנה משמעותית למשתמש‪.‬‬
‫ייעוד‬
‫המשחזת הזוויתית שלך‪ ,‬מתוצרת "בלק אנד דקר" )& ‪Black‬‬
‫‪ ,(Decker‬מתוכננת לביצוע עבודות חיתוך של מתכות וחומרי בנייה‬
‫תוך שימוש בדיסק מתאים לחיתוך או השחזה‪ .‬משחזת זו מיועדת‬
‫לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אזהרה! כשמשתמשים בכלי עבודה המוזנים במתח מרשת‬
‫החשמל חובה תמיד לנקוט באמצעי בטיחות שיפורטו להלן כדי‬
‫להפחית את הסכנות של שריפה‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬פגיעה גופנית‬
‫או נזק חומרי‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי עליך לקרוא בעיון חוברת זו‪.‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫הוצא את תקע המשחזת מהשקע לפני ביצוע כל כוונון‪ ,‬טיפול‬
‫או פעולת תחזוקה במשחזת‪.‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם‪ .‬אל תשתמש בכלי בתנאי סביבה‬
‫לחים מאוד או רטובים‪ .‬הקפד על תאורה טובה של אזור העבודה‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי במקומות בהם הוא עלול לגרום לשריפה או‬
‫להתפוצצות כמו למשל בקרבת נוזלים או גזים מתלקחים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אסור לאפשר לילדים‪ ,‬עוברי אורח או בעלי חיים להתקרב לאזור‬
‫העבודה או לגעת בכלי או בכבל החשמל שלו‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי ביגוד רפויים ואל תענוד תכשיטים מכיוון שהם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים סובבים‪ .‬כשעובדים מחוץ למבנה מומלץ‬
‫להשתמש בכפפות עבודה מגומי ולנעול נעליים בעלות סוליות‬
‫המונעות החלקה‪ .‬השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך‬
‫כדי להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫הגנה אישית‬
‫השתמש תמיד במשקפי מגן‪ .‬השתמש במסכת הגנה לפנים או‬
‫במסכת אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫חובה להשתמש בציוד מתאים להגנה על השמיעה‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורקים )כמו‬
‫למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪,‬‬
‫מקררים וכו'(‪ .‬אפשר לשפר את הבטיחות בעבודה עם כלי עבודה‬
‫חשמליים על‪-‬ידי התקנת מפסק פחת מתאים )זרם הפעלה ‪30‬‬
‫‪.(mA/30 mS‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח את הפריט‬
‫המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב יותר ושתי הידיים חופשיות‬
‫להפעלת הכלי‪.‬‬
‫השתמש בציוד לפינוי אבק‬
‫אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד ליניקה ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד‬
‫להשתמש בהם ולוודא שהם מחוברים כהלכה‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון מוסרים‬
‫מהמשחזת לפני הפעלתה‪.‬‬
‫כבלים מאריכים‬
‫בדוק בקפדנות את הכבל המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם‬
‫התגלה בו נזק‪ .‬כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כלי זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול‪ .‬לכן הוא אינו זקוק‬
‫לארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד‬
‫שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למשחזת זוויתית‬
‫הרכב משקפי מגן בזמן הפעלת כלי זה‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש במגיני אוזניים להגנה על השמיעה בזמן הפעלת כלי‬
‫•‬
‫זה‪.‬‬
‫השתמש בכפפות עבודה בזמן הפעלת כלי זה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אסור לבצע חיתוך של מתכות המכילות יותר מ‪ 80%-‬מגנזיום‬
‫מכיוון שנתכים אלה עלולים להתלקח‪.‬‬
‫השתמש רק בדיסקי השחזה‪ ,‬בדיסקי חיתוך ובציוד עזר‬
‫•‬
‫המומלצים בחוברת זו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא שהמהירות המרבית של דיסק החיתוך או ההשחזה עולה‬
‫על המהירות המרבית ללא עומס של הכלי‪.‬‬
‫אל תבצע עבודות חיתוך המחייבות שימוש בעומק חיתוך גדול‬
‫יותר מזה של הדיסק‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בכלי ללא המגן‪ ,‬למעט בזמן ביצוע‬
‫עבודות ליטוש‪.‬‬
‫אסור להפעיל כוח צדי על דיסק החיתוך או ההשחזה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הנח את האוגן החיצוני )‪ (14‬על הכוש‪ .‬כאשר מתקינים דיסק‬
‫השחזה‪ ,‬המרכז המוגבה שעל האוגן החיצוני חייב לפנות‬
‫לכיוון הדיסק )‪ A‬ציור ‪ .(E‬כאשר מתקינים דיסק חיתוך‪ ,‬המרכז‬
‫המוגבה שעל האוגן החיצוני חייב לפנות מכיוון הדיסק והלאה‬
‫)‪ B‬ציור ‪.(E‬‬
‫שמור על נועל הכוש )‪ (4‬לחוץ והדק את האוגן החיצוני‬
‫באמצעות מפתח שני פינים )‪) (15‬ציור ‪.(F‬‬
‫הסרה‬
‫שמור על נועל הכוש )‪ (4‬לחוץ והרפה את הידוק האוגן החיצוני‬
‫•‬
‫)‪ (14‬באמצעות מפתח שני פינים )‪) (15‬ציור ‪.(F‬‬
‫הסר את האוגן החיצוני )‪ (14‬ואת הדיסק )‪.(12‬‬
‫•‬
‫מאפיינים‬
‫כלי זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם‪:‬‬
‫‪ .1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ .2‬כפתור שחרור נעילה‬
‫‪ .3‬ידית צד‬
‫‪ .4‬נועל כוש‬
‫‪ .5‬מגן‬
‫שימוש‬
‫•‬
‫הרכבה‬
‫•‬
‫אזהרה! ודא שהכלי מנותק ואינו מחובר לרשת החשמל‪.‬‬
‫•‬
‫התקנה והסרה של המגן )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫התקנה‬
‫הנח את הכלי על השולחן כשהכוש )‪ (6‬פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫•‬
‫החזק את המגן )‪ (5‬מעל הכלי כפי שמוצג‪.‬‬
‫•‬
‫כוון את הקדחים שבדיסקית הכוונון )‪ (7‬אל מול קדחי הברגים‬
‫•‬
‫)‪.(8‬‬
‫לחץ על המגן כלפי מטה והכנס את הברגים )‪ (9‬אל‬
‫•‬
‫הקדחים‪.‬‬
‫הדק את הברגים‪.‬‬
‫•‬
‫אזהרה! הנח לכלי לבצע את העבודה בקצב המתאים לו‪.‬‬
‫אל תעמיס אותו בעומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫נתב את הכבל החשמלי בזהירות כדי למנוע סכנת חיתוך הכבל‬
‫בשוגג‪.‬‬
‫היה מוכן לפרץ גיצים ברגע שדיסק החיתוך או ההשחזה בא‬
‫במגע עם החלק המעובד‪.‬‬
‫הקפד תמיד למקם את הכלי באופן שיבטיח שהמגן יספק את‬
‫ההגנה הטובה ביותר מפני דיסק החיתוך או ההשחזה‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫כדי להפעיל את הכלי‪ ,‬לחץ על כפתור שחרור הנעילה )‪(2‬‬
‫•‬
‫ולאחר מכן לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫•‬
‫אזהרה! אל תפסיק את פעולת הכלי כאשר הוא נמצא תחת‬
‫עומס‪.‬‬
‫הסרה‬
‫הסר את הברגים )‪.(9‬‬
‫•‬
‫הסר את המגן מהכלי‪.‬‬
‫•‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫החזק את הכלי באופן יציב כשיד אחת אוחזת בידית הצד והיד‬
‫•‬
‫השנייה סביב הידית הראשית‪.‬‬
‫כדי לבצע פעולת השחזה‪ ,‬הקפד תמיד לשמור על זווית של‬
‫•‬
‫‪ 15°‬בערך בין הדיסק לבין המשטח של החלק המעובד‪.‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט להשתמש בכלי ללא המגן‪.‬‬
‫כוונון המגן )ציור ‪(B‬‬
‫המגן יכול להסתובב ב‪.-°180‬‬
‫הרפה את ההידוק של הברגים )‪ (9‬ושל האום )‪.(10‬‬
‫•‬
‫סובב את המגן לפי הצורך‪.‬‬
‫•‬
‫הדק את הברגים ואת האום‪.‬‬
‫•‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית‪.‬‬
‫פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי‬
‫ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את חריצי האוורור של הכלי באמצעות מברשת‬
‫•‬
‫רכה או מטלית יבשה‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את בית המנוע באמצעות מטלית לחה‪.‬‬
‫•‬
‫אל תשתמש בתכשיר ניקוי שוחק או על בסיס של ממס‪.‬‬
‫התקנת ידית הצד‬
‫הברג את ידית הצד )‪ (3‬אל אחד מקדחי ההתקנה שבכלי‪.‬‬
‫•‬
‫אזהרה! השתמש תמיד בידית הצד‪.‬‬
‫התקנה והסרה של דיסקי חיתוך או השחזה )ציורים ‪(C-F‬‬
‫השתמש תמיד בדיסק מהסוג המתאים לעבודה שעליך לבצע‪.‬‬
‫השתמש תמיד בדיסק בעל הקוטר ומידת הקדח המתאימים‪.‬‬
‫העובי המרבי של דיסק השחזה הוא ‪ 6‬מ"מ ושל דיסק חיתוך הוא‬
‫‪ 3.5‬מ"מ‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫חברת בלק אנד דקר מספקת מתקן המיועד למיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫שירות זה ניתן ללא תשלום‪ .‬כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר‬
‫את המוצר שלך לכל תחנת שירות מורשית שתאסוף‬
‫אותו מטעמנו‪.‬‬
‫התקנה‬
‫התקן את המגן כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫•‬
‫הנח את האוגן הפנימי )‪ (11‬על הכוש )‪ (6‬כפי שמוצג )ציור ‪.(C‬‬
‫•‬
‫ודא שהאוגן ממוקם היטב על האזורים השטוחים של הכוש‪.‬‬
‫הנח את הדיסק )‪ (12‬על הכוש )‪ (6‬כפי שמוצג )ציור ‪.(D‬‬
‫•‬
‫אם הדיסק מצויד במרכז מוגבה )‪ ,(13‬ודא שהמרכז המוגבה‬
‫פונה אל האוגן הפנימי‪.‬‬
‫ודא שהדיסק ממוקם כהלכה על האוגן הפנימי‪.‬‬
‫•‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות‬
‫של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫‪5‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪KG2000‬‬
‫‪KG2001‬‬
‫מתח‬
‫‪VAC‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫הספק נצרך‬
‫וואט‬
‫‪2,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫סל"ד‬
‫‪6,500‬‬
‫‪8,400‬‬
‫קוטר הדיסק‬
‫מ"מ‬
‫‪230‬‬
‫‪180‬‬
‫קדח הדיסק‬
‫מ"מ‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫מידת הכוש‬
‫ק"ג‬
‫משקל‬
‫הצהרת תאימות‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Deker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪EC,/98/37 :‬‬
‫‪89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN‬‬
‫‪55014‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול( ‪dB(A)86.6‬‬
‫‪) LWA‬עצמת רעש( ‪dB(A)102.7‬‬
‫רעידת יד‪/‬זרוע משוקללת ‪m/s2 2.9‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor, County Durham DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫‪zst00134030 - 13-08-2010‬‬
‫‪6‬‬
7
8
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising