DW274KN | DeWalt DW274KN SCREWDRIVER Type 3 instruction manual

382013 - 48 BAL
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274
DW274KN
DW275
DW275KN
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Македонски
2
(Prevod izvirnih navodil)
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
(Превод на оригиналните упатства)
6
14
23
31
Slika 1 A
Crtež 1 A
Slika 1 A
Скица 1 A
е
f
d
m
c
а
b
Slika 1 B
Crtež 1 B
Slika 1 B
Скица 1 B
g
d
3
Slika 2
Crtež 2
Slika 2
Скица 2
d
i
е
h
l
k
Slika 3
Crtež 3
Slika 3
Скица 3
е
l
4
d
j
Slika 4
Crtež 4
Slika 4
Скица 4
е
d
Slika 6
Crtež 6
Slika 6
Скица 6
Slika 5
Crtež 5
Slika 5
Скица 1
n
c
5
SLOVENŠČINA
VIJAČNIK ZA SUHOMONTAŽNE STENE DW263/
DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Izhodna moč
Hitrost vrenja brez obremenitve
Vpenjalo svedra
Sklopka
Teža
V
V
W
min-1
kg
LPA (Raven zvočnega tlaka)
KpA (odstopanje zvočnega tlaka)
LWA (Raven zvočne moči)
KWA (odstopanje zvočne moči)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW274KN
230
230
230
230
230
230/115
230
230
230
230/115
4/5
5
5
5
3/5
540/685
540/685
540/685
540/685
540/685
0–2.500
0–2.000
0–2.500
0–1.000
0–4.000
1/4“ 6-kotni 1/4“ 6-kotni 1/4“ 6-kotni 1/4“ 6-kotni 1/4“ 6-kotni
glob.
glob.
Versa
Versa
glob.
Clutch®
obč.
obč.
obč.
Clutch®
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
87
3
94
3,5
80
3
89
2,9
85
3
92
3,8
84
3
91
4,0
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vijačenje brez udarjanja
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odstopanje K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
6
DW275 /
DW275KN
230
230
5
540/685
0–5.300
1/4“ 6-kotni
glob. / tih.
obč.
1,4
87
3
92
5,8
85
3
92
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Varovalke:
Evropa
230 V orodja 10 A, v omrežju
Velika Britanija in Irska
230 V orodja13 A, v vtičih
SLOVENŠČINA
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite povzročila smrt ali
resno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo
2004/108/ES. Za več informacij se povežite
s podjetjem DEWALT na naslednjem naslovu, ali
glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer
se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Odvračanje od dela
lahko povzroči, da izgubite kontrolo nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja
mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli ne
predelujte. Z ozemljenimi električnimi
orodji ne uporabljajte adapterjev za
vtiče. Nespremenjen vtič in vtičnica,
ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala
možnost električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Ne izpostavljajte orodja dežju in
vlažnim vremenskim pogojem. Vdor
7
SLOVENŠČINA
d)
e)
f)
vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo
kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega
udara.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska
proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate
v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost
telesnih poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se
delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Ohranite pravilno telesno držo in
ravnovesje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
8
f)
g)
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilno
električno orodje bo delo boljše in varneje
opravilo v okviru zmogljivosti, za katere je
bilo zasnovano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki
za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, ali je električno orodje
mogoče poškodovano! Preverite,
ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali
so zlomljeni in tako poškodovani,
da aparat ne deluje več pravilno.
Poškodovano električno orodje
popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
SLOVENŠČINA
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. To bo zagotovilo ustrezno varno
uporabo električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z vijačniki
•
Električno orodje držite za izolirani
držaj, če opravljate delo, kjer se lahko
z orodjem dotaknete skrite električne
napeljave ali njegovega lastnega
napajalnega kabla. Če se z vijaki ipd.
dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni
udar.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Vijačnik v obliki pištole DW263/DW264
ali
1 Vsestranski vijačnik DW268/DW269
ali
1 Vijačnik za suhomontažne stene DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
1 Kovček (samo K modeli)
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1A, 1B)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Zaporni gumb
– Poškodbe sluha.
c. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
d. Obroček za nastavitev globine (DW263/
DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi
pribora.
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja
prahu, ki nastane pri delu z betonom in/ali
cementom.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. 1A)
Podatkovna koda (m), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Versa Clutch® (DW268/DW269)
e. Lokator globine (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
f. Pasna priponka
g. Kroglično ležišče (DW268/DW269)
NAMEN UPORABE
Vaš vijačnik serije DW263/DW264 je zasnovan
za uporabo pri poklicnih opravilih in za odvijanja/
privijanja matic.
Vaš vsestranski vijačnik serije DW268/DW269 je
bil zasnovan za uporabo pri poklicnih opravilih.
Vaš vijačnik za suhomontažne stene serije
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN je
zasnovan za privijanje pritrdilnih elementov
suhomontažnih sten v kovinske ali lesene
montažne okvirje.
Vijačnik serije DW274KN/DW275KN se ponaša
s tihim delovanjem sklopke.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ti vrtalniki so profesionalna električna orodja.
9
SLOVENŠČINA
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Samodejni vklop vretena
Ta vijačnik je opremljen s funkcijo samodejnega
vklopa vretena - vreteno se zavrti šele, ko je
pritrdilni element pritisnjen v obdelovanec. To
omogoča, da je pritrdilni element vstavljen
v pogonski priključek med delovanjem vijačnika.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vašo DEWALT orodje je dvojno
izolirano v skladu z standardom
EN 60745 in ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo prek servisne organizacije DEWALT.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča (samo Velika
Britanija in Irska)
podatki“). Najmanjša velikost prevodnika je
1,5 mm2; največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti
v položaju IZKLOP. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Montaža in odstranjevanje 1/4“
6-kotnih pogonskih priključkov
Vaš vijačnik DEWALT ima 6-kotni 1/4“ pogonski
sistem. Steblo pogonskega priključka je pritrjeno
v utor vpenjala s pomočjo kroglice in vzmeti.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (SL. 1A, 2)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
1. Odstranite obroč (d) tako, da ga povlečete
naprej.
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
2. Ko uporabljate natični ključ za matico
(DW263/DW264) izberite želen priključek
(velja za oba modela) in ustrezen lokator
globine (e).
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
3 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Ta 115 V enota je zasnovana za uporabo
z varnostnim transformatorjem, ki je izdelan
skladno z BSEN 61558 in BS4343.
OPOZORILO: NIKOLI ne uporabljajte
naprave, če transformator ni
nameščen!
Če je potreben podaljšek, uporabite temu
namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za
dovajanje elektrike napravi (glej „Tehnični
10
3. Če želite vstaviti priključek (I), tj. vpenjalo
konice izvijača ali natični ključ za matico,
ga potisnite do konca v vpenjalo (h), da se
zaskoči v svoj položaj. Če je potrebno, ga
narahlo tapnite.
4. Če želite odstraniti priključek, ga zagrabite
s kleščami in izvlecite iz vpenjala.
5. Ponovno namestite obroč (d) tako, da
poravnate rebra (i) na notranji strani obroča
(d) z utorom (j) v ohišju sklopke in vstavite
obroč v svoj položaj.
DW268/DW269 (SL. 1B)
1. Povlecite kroglično ležišče (g) spredaj in ga
zadržite.
2. Vstavite priključek.
3. Sprostite kroglično ležišče.
ZAMENJAVA KONIC (SL. 2)
Preprosto izvlecite konico (k). Za to nalogo boste
morda potrebovali klešče.
SLOVENŠČINA
Globina privijanja (sl. 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Funkcija za nastavitev občutljivosti globine
ponuja naslednje prednosti:
– Izbrana globina privijanja se lahko uporabi za
izgradnjo celotnega objekta.
– Vijaki s tesnilnimi podložkami so priviti
pravilno, tako se izognemo nevarnosti, da bi
vijačni sklop puščal.
NASTAVITEV GLOBINE PRIVIJANJA
Globina privijanja se zaznava s pomočjo položaja
globinskega lokatorja (e), glede na konico
ali natičnega ključa. Simboli na obroču (d)
prikazujejo način nastavitve globine privijanja.
• Obrnite obroč (d) v smeri gibanja urinega
kazalca, da povečate globino privijanja.
• Obrnite obroč (d) v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca, da zmanjšate globino
privijanja.
VERSA CLUTCH® ENOTE
DW268/DW269 (SL. 1B)
Zunanja prilagoditev vseh enot Versa Clutch®, ki
omogočajo uporabo pritrdilnih elementov različnih
velikosti je hitro in enostavno in sicer:
1. Povlecite naprej, nato obrnite obroč v smer
za povečevanje (smer označena na
nastavljivim obroču), da povečate kapaciteto
vpetja in navora privijanja.
2. Če zavrtite obroč do konca v smer za
povečevanje, bo to omogočilo največjo
možno kapaciteto vpetja in največji možen
navor privijanja in največjo kapaciteto
pritrdilnega elementa. Obroč in nastavljiv
omejevalnik ne bosta odvila ohišje sklopke.
3. Preskusite s privitjem pritrdilnega elementa
v odpadni del materiala, da preskusite
ustrezno sedenje pritrdilnega elementa.
Običajno bo potrebno po določenem času
delovanja nekoliko prilagoditi nastavitev
obroča zaradi obrabe površine sklopke.
OPOMBA: Z Versa Clutch®,ima operator
možnost „zdrsniti“ sklopko orodja, če pritrdilni
element zaide v grčo ali v različne trdote
kovinskih materialov oz. če je vstavljen napačno
v izvrtino. Povečevanje moči operatorja bo
povzročilo ponovno delovanje sklopke in
privijanje pritrdilnega elementa. V nadaljevanju,
hiter zavoj obroča bo spremenil nastavitve
sklopke za lažjo premostitev vijačenj v najtežjih
delovnih pogojih in tako zagotovil spremembo
zateznega momenta. Operator ima zato možnost
uporabe vijačnika na pritrdilnih elementih
različnih velikosti.
Uporaba natičnega ključa za
matico (sl. 3)
DW263/DW264
1. Za vijake s tesnilnimi podložkami, obrnite
obroč (d), dokler je konec natičnega ključa
za matico poravnan s koncem globinskega
lokatorja.
Po potrebi obrnite obroč, da je natični ključ
za matico vdolben pribl. 2 mm v globinski
lokator.
OPOMBA: VEDNO se sklicujte na
specifikacije proizvajalca vijaka za pravilno
nastavitev tesnilnih podložk v različnih
delovnih pogojih.
2. Privijte vijak v odpadni material in preverite
razdaljo med podložko in materialom.
3. Obrnite obroč (d) v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca ali v smeri gibanja urinega
kazalca, da povečate ali pomanjšate globino
privitja.
4. Privijte drug vijak in ponovno nastavite obroč
(d), da dosežete želeno nastavitev.
Globinski lokator (sl. 4)
DW263/DW264
Ta model ima vgrajen dva globinska lokatorja
(e) za lažjo pritrditev različnih vrst konic,
pripomočkov za vpetje, natičnih ključev in
adapterjev.
ZA NASTAVITEV GLOBINSKIH LOKATORJEV
1. Povlecite sestav obroča (d) od orodja.
2. Primite globinski lokator (e) in odvijte obroč
(d).
3. Zamenjajte globinski lokator (e).
4. Sestavite lahko tako, da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
Stikalo za delovanje naprej/
nazaj (sl. 5)
OPOZORILO: Pred zamenjavo smeri
rotacije vedno počakajte, dokler se
motor popolnoma ne ustavi.
Izberite smer vrtenja naprej ali nazaj tako, da
pomaknete stikalo za delovanje naprej/nazaj (c),
kot je označeno s puščicami.
11
SLOVENŠČINA
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
Pravilni položaj rok (sl. 6)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem
ročaju (n), kot kaže slika.
Za doseganje najboljših rezultatov, držite vijačnik
z roko pravokotno na pritrdilni element in
pritisnite stikalo za spreminjanje hitrosti z zadnjim
ali zadnjim dvema prstoma, kot je prikazano
na sliki. To zmanjšuje možnost, da se vijak
izmuzne iz pogonskega priključka, ko pritisnete
na vijačnik.
Privijanje/odvijanje vijakov ali
vstavljanje matic (sl. 1A)
1. Izberite ustrezno konico glede na vijak (ali
matico), ki ga privijate.
2. Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj po
opisu zgoraj.
DW263: Pri vstavljanju matic vedno
uporabite pravilen globinski lokator.
3. Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
izbiro hitrosti (a). Pritisk, s katerim pritisnete
na stikalo za spreminjanje hitrosti, določa
hitrost orodja.
OPOMBA: Če je potrebno, pritisnite zaporni
gumb (g) za neprekinjeno delovanje in stikalo
za spreminjanje hitrosti. Zaporni gumb deluje
samo pri polni hitrosti in v načinu vrtenja
naprej in nazaj.
Za ustavitev neprekinjenega delovanja kratko
pritisnite na stikalo in ga sprostite.
12
OPOZORILO: VEDNO izključite
orodje, ko končate z delom in pred
izklopom iz vira napajanja.
4. Če želite priviti vijak, ga nastavite na
konico ali natični ključ, pritisnite stikalo
za spreminjanje hitrosti in potisnite vijak
v obdelovanec z gladkim in enakomernim
pomikom roke. Ko je vijak ustrezno pritrjen,
se bo iz sprednjega dela orodja zaslišalo
brenčanje zvoka, kar pomeni, da se je
sklopka izklopila.
5. Za izklop orodja sprostite stikalo.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti
v položaju IZKLOP. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje (sl. 1A)
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
SLOVENŠČINA
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
DW274/DW274KN
S pomočjo stisnjenega zraka redno odstranjujte
prah, ki se je nabral na sklopki pri vijačenju
v suhomontažne stene. To lahko storite tako, da
odstranite globinski lokator (e) in obroč (d).
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih DEWALT
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev
je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Na voljo so različne vrste 1/4“ 6-kotne konice,
pripomočki za vpetje, natični ključi in adaptorji.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš izdelek DEWALT ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
13
HRVATSKI
ODVIJAČ ZA KNAUF DW263/DW264/DW268/
DW269/DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Izlazna snaga
Brzina bez opterećenja
Držač nastavaka
Način spojke
Masa
LPA (zvučni tlak)
KpA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
DW263
DW264
DW268
kg
230
230/115
4/5
540/685
0–2.500
1/4“ hex
dubina
osjetljivo
1,4
230
230
5
540/685
0–2.000
1/4“ hex
dubina
osjetljivo
1,4
230
230
5
540/685
0–2.500
1/4“ hex
Versa
Clutch®
1,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
94
3,5
80
3
89
2,9
85
3
92
3,8
V
V
W
min-1
DW269
DW274 /
DW274KN
230
230
230
230/115
5
3/5
540/685
540/685
0–1.000
0–4.000
1/4“ hex
1/4“ hex
Versa dubina / tiho
Clutch®
osjetljivo
1,4
1,4
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:
Bušenje bez udaraca
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Nesigurnost K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
14
84
3
91
4,0
87
3
92
5,8
85
3
92
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena korištenja.
DW275 /
DW275KN
230
230
5
540/685
0–5.300
1/4“ hex
dubina / tiho
osjetljivo
1,4
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate, 10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera, u utikačima
HRVATSKI
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske
mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
15
HRVATSKI
e)
f)
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog
udara.
Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, usredotočeni
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od osobnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za izvlačenje i prikupljanje
16
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopuštajte rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, puknutih dijelova
ili kakvih drugih okolnosti koje mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan
je loše održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
HRVATSKI
Dodatne posebne sigurnosne
upute za vijčanik
•
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite na
mjestima na kojima bi kopča mogla
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta vijaka
sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež 1A, 1B)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed letećih
objekata.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja
pribora tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom rada u betonu
i kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Tipka za blokiranje
c. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
d. Prsten za podešavanje dubine (DW263/
DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Spojka Versa Clutch® (DW268/DW269)
e. Graničnik dubine (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
f. Kopča za opasač
g. Držač za remen (DW268/DW269)
NAMJENA
Odvijač DW263/DW264 previđen je za
profesionalan rad s vijcima i maticama.
Ovaj univerzalni odvijač DW268/DW269 previđen
je za profesionalan rad s vijcima.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1A)
Ovaj odvijač za knauf DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN predviđen je za rad s vijcima
u zidovima od knaufa i njihovo uvijanje kroz
ploču suhe gradnje u drvene ili metalne potporne
stupove.
Šifra datuma (m), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
DW274KN/DW275KN opremljen je funkcijom tihe
spojke.
Primjer:
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Pistol grip screwdriver DW263/DW264
or
1 Universal screwdriver DW268/DW269
or
1 Drywall screwdriver DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Kutija za komplet (samo modeli K)
Ovi odvijači profesionalni su električni alati.
NEMOJTE dopustiti djeci da upotrebljavaju ovaj
alat. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
Spojka za isključivanje osovine
Ovaj odvijač opremljen je funkcijom isključivanja
osovine, koja se ne okreće sve dok se vijak
ne pritisne u radni materijal. To omogućuje
17
HRVATSKI
postavljanje vijaka na prihvatni dio uključenog
odvijača.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat dvostruko je izoliran
u skladu s dokumentom EN 60745,
stoga žica uzemljenja nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Ovaj uređaj od 115 V predviđen je za upotrebu
sa sigurnosnim transformatorom oznake BSEN
61558 i BS4343.
UPOZORENJE: NIKAD ne koristite
uređaj ako ovaj transformator nije
postavljen!
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite
stroj i odvojite ga od izvora
napajanja prije postavljanja ili
uklanjanja nastavaka, prije izvođenja
18
bilo kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Postavljanje i uklanjanje heksagonalnog pribora od 1/4“
DEWALT odvijač opremljen je sustavom
heksagonalnog pogona od 1/4“. Kuglica i opruga
koja ulazi u žlijeb u prihvatnom dijelu nastavka
zadržavaju pribor u držaču.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (SL. 1A, 2)
1. Uklonite obujmicu (d) tako da je povučete
prema naprijed.
2. Odaberite potreban pribor (oba modela)
i odgovarajući graničnik dubine (e) prilikom
upotrebe nastavka za matice (DW263/
DW264).
3. Da biste umetnuli pribor (l), npr. držač
nastavaka ili nastavak za matice, potisnite
ga u držač (h) tako da se učvrsti u svom
položaju. Prema potrebi lagano udarite.
4. Da biste uklonili pribor, izvucite ga iz držača
pomoću kliješta.
5. Ponovo postavite obujmicu (d) tako da
poravnate izbočine (i) s unutarnje strane
obujmice (d) sa žlijebovima (j) u kućištu
spojke i učvrstite obujmicu u njezinu
položaju.
DW268/DW269 (SL. 1B)
1. Povucite kuglični držač (g) prema naprijed
i pridržite ga.
2. Umetnite pribor.
3. Pustite kuglični držač.
ZAMJENA VRHA NASTAVKA (SL. 2)
Jednostavno izvucite vrh nastavka (k). Potrebno
je upotrijebiti kliješta.
Dubina uvijanja (sl. 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Osjetljivost na dubinu pruža sljedeće prednosti:
– Moguće je ponoviti odabranu dubinu uvijanja
radi strukturalnog integriteta.
– Vijci s brtvenim podloškama pravilno se
uvijaju tako da nema curenja.
HRVATSKI
PODEŠAVANJE DUBINE UVIJANJA
Dubinu uvijanja određuje položaj graničnika
dubine (e) u odnosu na nastavak ili držač
nastavka. Simboli na obujmici (d) naznačuju kako
podesiti dubinu uvijanja.
• Okrenite obujmicu (d) u smjeru kazaljke na
satu kako biste povećali dubinu uvijanja.
• Okrenite obujmicu (d) suprotno od kazaljke
na satu kako biste smanjili dubinu uvijanja.
VERSA CLUTCH® JEDINICE
DW268/DW269 (SL. 1B)
Vanjsko podešavanje svih Versa Clutch® jedinica
za različite veličine vijaka brzo je i jednostavno:
1. Povucite prema naprijed, a zatim zakrenite
obujmicu u smjeru povećavanja (otisnuto
na obujmici) kako biste povećali snagu
uključivanja spojke i zakretni moment.
2. Maksimalna rotacija obujmice u smjeru
povećanja rezultira potpunim uključivanjem
spojke te maksimalnim momentom i snagom
pritezanja. Obujmica i podesivi graničnik
sprječavaju odvijanje kućišta spojke.
3. Pokušajte uviti vijak u otpadni komad kako
biste provjerili pravilno nalijeganje vijka.
Nakon nekog vremena upotrebe može biti
potrebno upotrijebiti nešto drugačiju postavku
obujmice zbog trošenja površina spojke.
NAPOMENA: Versa Clutch® omogućuje
isključivanje spojke ako vijak naiđe na čvor
u drvu, različitu tvrdoću u čeličnom radnom
materijalu ili nepravilnost u probnom otvoru.
Povećani pritisak omogućuje ponovno
uključivanje spojke i nastavak uvijanja. Nadalje,
brzi okret obujmice promijenit će postavku spojke
tako da može nadvladati većinu poteškoća
prilikom uvijanja i brzo promijeniti moment, što
omogućuje rad s mnogo različitih veličina vijaka.
Upotreba nastavka za matice
(sl. 3)
DW263/DW264
1. Kod vijaka s brtvenim podloškama, zakrenite
obujmicu (d) tako da kraj nastavka za matice
bude poravnat s krajem graničnika dubine.
Ako je potrebno, zakrećite obujmicu dok
nastavak za matice ne bude uvučen oko
2 mm u graničnik dubine.
NAPOMENA: UVIJEK pregledajte
specifikacije proizvođača koje se odnose
na pravilne postavke brtvenih podloški
u različitim primjenama.
2. Uvijte vijak u otpadni komad radnog
materijala kako biste provjerili razmak
između podloške i materijala.
3. Zakrenite obujmicu (d) u smjeru kazaljke na
satu ili u suprotnom smjeru kako biste po
potrebi povećali ili smanjili dubinu uvijanja.
4. Uvijte drugi vijak i ponovo podesite obujmicu
(d) tako da postignete željenu postavku.
Graničnik dubine (sl. 4)
DW263/DW264
Ovaj model opremljen je dvama graničnicima
dubine (e) koji odgovaraju različitim nastavcima,
držačima, grlićima i prilagodnicima.
DA BISTE PROMIJENILI GRANIČNIK DUBINE
1. Izvucite sklop obujmice (d) iz alata.
2. Držite graničnik dubine (e) i odvijte obujmicu
(d).
3. Ponovo postavite graničnik dubine (e).
4. Za ponovno sastavljanje primijenite ovaj
postupak obrnutim redoslijedom.
Prekidač za rad naprijed/natrag (sl. 5)
UPOZORENJE: Prije promjene
smjera vrtnje, uvijek pričekajte da se
motor u potpunosti zaustavi.
Odaberite smjer rotacije tako da prekidač za
rad naprijed/natrag (c) pomaknete u smjeru
naznačenom strelicama.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
Pravilan položaj ruku (crtež 6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
19
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (n), kako je prikazano.
Za najbolje rezultate držite odvijač poravnat
s vijkom i pritisnite prekidač za podešavanje
pomoću jednog ili dva prsta, kao što je prikazano.
To smanjuje mogućnost isklizavanja vijka iz
prihvatnog dijela prilikom primjene pritiska.
Rad s vijcima i maticama
(sl. 1A)
1. Odaberite odgovarajući nastavak za vijak ili
maticu koje rabite.
2. Na prethodno opisani način odaberite smjer
rotacije.
DW263: Za rad s maticama uvijek
upotrijebite odgovarajući graničnik dubine
(e).
3. Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (a). Jačina pritiska
na prekidač s regulatorom brzine određuje
brzinu rada alata.
NAPOMENA: Ako je potrebno, za neprestani
rad pritisnite tipku za blokiranje (b) i pustite
prekidač za podešavanje brzine. Tipka za
blokiranje funkcionira samo pri punoj brzini
u oba smjera rotacije.
Da biste prekinuli neprestani rad alata,
nakratko pritisnite i otpustite prekidač.
UPOZORENJE: UVIJEK isključite
alat po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz napajanja.
4. Da biste uvili vijak, postavite ga na nastavak
ili u grlić, pritisnite prekidač za podešavanje
brzine i pritisnite vijak u radni materijal
ravnomjernim pokretom. Kada je vijak
potpuno uvijen, iz prednjeg dijela alata čut
ćete zujanje, što znači da se spojka isključila.
5. Za isključivanje alata otpustite prekidač.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite
stroj i odvojite ga od izvora
napajanja prije postavljanja ili
20
uklanjanja nastavaka, prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje (sl. 1A)
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
DW274/DW274KN
Redovito uklanjajte prašinu s kućišta spojke
pomoću komprimiranog zraka. U tu svrhu
uklonite graničnik dubine (e) i obujmicu (d).
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT
nije ispitan s ovim proizvodom,
upotreba takvog pribora uz ovaj alat
može biti opasna. Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod
rabite isključivo dodatni pribor koji
preporučuje tvrtka DEWALT.
Kao opcija su dostupni različiti tipovi
heksagonalnih nastavaka od 1/4“, držača, grlića
i prilagodnika.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš DEWALT
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju Vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svojeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Dodatno, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
22
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
ODVIJAČ DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Izlazna snaga
Brzina u praznom hodu
Držač bita
Način zahvatanja
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KpA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
DW263
DW264
DW268
kg
230
230/115
4/5
540/685
0–2.500
1/4“ heks
dubinski
nežno
1,4
230
230
5
540/685
0–2.000
1/4“ heks
dubinski
nežno
1,4
230
230
5
540/685
0–2.500
1/4“ heks
Versa
Clutch®
1,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
94
3,5
80
3
89
2,9
85
3
92
3,8
V
V
W
min-1
DW269
DW274 /
DW275 /
DW274KN
DW275KN
230
230
230
230
230/115
230
5
3/5
5
540/685
540/685
540/685
0–1.000
0–4.000
0–5.300
1/4“ heks 1/4“ heks
1/4“ heks
Versa dubinski / tiho dubinski / tiho
Clutch®
nežno
nežno
1,4
1,4
1,4
84
3
91
4,0
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Odvijanje vijka bez udarne funkcije
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odstupanje K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
87
3
92
5,8
85
3
92
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
23
SRPSKI
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako
se ne izbegne, izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
24
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
SRPSKI
f)
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za odvijače
•
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima mogućnost da pritezač dodirne
skrivene vodove ili sopstveni kabl.
Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove
25
SRPSKI
električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Opis (sl. 1A, 1B)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električnialatilinjegovedelove.Možedoćido
oštećenja ili telesne povrede.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1A)
Datumska šifra (m), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Odvijač DW263/DW264
ili
1 Univerzalni odvijač DW268/DW269
ili
1 Odvijač DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
1 kutija sa priborom (samo modeli K)
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
26
a. Prekidač za regulaciju brzine
b. Dugme za blokadu u uključenom položaju
c. Klizač za hod napred/nazad
d. Stezni prsten za podešavanje dubine
(DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
e. Lokator dubine (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
f. Štipaljka za kaiš
g. Kavez kugličnog ležišta (DW268/DW269)
NAMENA
Vaš DW263/DW264 odvijač je konstruisan za
profesionalno odvijanje/navijanje zavrtnjeva
i navrtki.
Vaš DW268/DW269 univerzalni odvijač je
dizajniran za poslove odvijanja i uvrtanja
zavrtnjeva.
Vaš DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
odvijač je konstruisan za pričvršćivače kroz
gipsane ploče u drvo ili za zavrtnjeve za metalno
okvire.
Vaš DW274KN/DW275KN karakteriše tiha
funkcija kvačila.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ovi odvijači su profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Pogonsko kvačilo sa specijalnim vretenom
Ovaj odvijač je opremljen sa karakteristikom
specijalnog vretena; vreteno se ne okreće dok
se pričvršćivač ne pritisne u radni komad. To
omogućava nameštanje pričvršćivača na pribor
pogona dok odvijač radi.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
SRPSKI
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zbog toga nije
potrebna žica za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ovaj proizvod od 115V je predviđen za korišćenje
sa bezbednosnim transformatorom koji je
proizveden u skladu sa BSEN 61558 i BS4343.
UPOZORENJE: NIKAD ne radite sa
alatom ako ovaj transformator nije
instaliran!
Ako je potreban produžni kabl, koristite
odobreni 3-žilni produžni kabl koji je podesan za
ulaznu snagu ovog alata (pogledajte „tehnička
uputstva“).Minimalni poprečni presek provodnika
je 1,5 mm2; maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Nameštanje i skidanje 1/4“
heks pribora
u držaču od strane kugle i opruge koja se
zaglavljuje u žlebu u telu pribora.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (SL. 1A, 2)
1. Skinite stezni prsten (d) povlačenjem prema
napred.
2. Izaberite željeni pribor (oba modela)
i odgovarajući lokator dubine (e) kada
koristite odvijač za zavrtnje i navrtke
(DW263/DW264).
3. Za umetanje pribora (l), npr. držača bita,
gurnite ga u držaču (h) dok ne klikne
u mestu. Udarite malo, ako treba.
4. Za skidanje pribora, izvucite ga vani iz
držača pomoću klešta.
5. Namestite ponovo stezni prsten (d) tako
što ćete poravnati rebra (i) na unutrašnjoj
strani steznog prstena (d) sa udubljenjima (j)
u kvačilu i kliknite stezni prsten u mestu.
DW268/DW269 (SL. 1B)
1. Povucite kavez kugličnog ležišta (g) prema
napred i držite ga.
2. Umetnite pribor.
3. Opustite kavez kugličnog ležišta.
ZAMENA VRHA BITA (SL. 2)
Jednostavno izvucite vrh bita (k). Možda će vam
treba klešta za to.
Dubina navijanja (sl. 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Karakteristika za dubinu navijanja nudi sledeće
prednosti:
– Izabran dubina navijanja se može ponoviti
radi integritet strukture.
– Zavrtnjevi za zaptivnim podloškama su
pravilno navijeni tako da nema curenja.
PODEŠAVANJE DUBINE NAVIJANJA
Dubina navijanja se utvrđuje pomoću pozicije
lokatora dubine (e) u odnosu na bit ili adapter.
Simboli na steznom prstenu (d) označavaju kako
podesiti dubinu navijanja.
• Okrećite stezni prsten (d) udesno za
uvećanje dubine navijanja.
• Okrećite stezni prsten (d) ulevo za
smanjivanje dubine navijanja.
Vaš DEWALT odvijač ima 1/4“ heksagonalni
sistem pogona. Pribor pogona je zadržan
27
SRPSKI
VERSA CLUTCH® UREĐAJI
DW268/DW269 (SL. 1B)
Eksterno podešavanje svih Versa Clutch® uređaja
za širok spektar veličina pričvršćivača je brzo
i lako, kao što sledi:
1. Povucite napred, zatim rotirajte stezni prsten
u pravcu uvećanja (utisnut na steznom
prstenu za podešavanje) da biste uvećali
količinu zahvatanja kvačila i izlazni obrtni
moment.
2. Maksimalna rotacija steznog prstena
u pravcu uvećanje dovodi do potpunog
zahvatanja kvačila i maksimalnog izlaznog
obrtnog momenta i kapacitet pričvršćivača.
Stezni prsten i podešljiv graničnik se neće
odviti od kućišta kvačila.
3. Izvršite probno navijanja u otpadnom
komadu da biste proverili pravilno
nasedanje pričvršćivača. Normalno je da
se posle nekog vremena upotrebe ponovno
podešavanje zbog habanja na površini
kvačila.
NAPOMENA: Sa Versa Clutch® operater ima
mogućnost da “poništi dejstvo” zapiranja kvačila
ako pričvršćivač udari u čvor drveta, u različite
čvrstoće u čeliku ili u nepravilne probne otvore.
Uvećani pritisak od strane operater obično
prouzrokuje zahvatanje kvačila i nastavak
sa navijanjem. Pored toga, brzo uvijanje
steznog prstena menja podešenje kvačila za
prevazilaženje poteškoća navijanja i obezbediće
trenutnu promenu obrtnog momenta, pružajući
operateru opciju da menja širok opseg veličina
pričvršćivača.
Upotreba odvijača za zavrtnjeve i navrtke (sl. 3)
DW263/DW264
1. Za zavrtnjeve sa zaptivnim podloškama
okrenite stezni prsten (d) sve dok kraj nije
u ravan sa krajem lokatora dubine.
Po potrebi, okrećite stezni prsten dok kraj ne
uđe 2 mm u lokatora dubine.
NAPOMENA: UVEK pogledajte specifikacije
proizvođača zavrtnja za pravilno podešenje
zaptivne podloške u različitim primenama.
2. Navijte zavrtanj u otpadni komad i proverite
rastojanje između podloške i materijala.
3. Okrećite stezni prsten (d) ulevo ili udesno za
smanjivanje ili uvećanje dubine navijanja, po
potrebi.
28
4. Navijte drugi zavrtanj i ponovo podesite
stezni prsten (d) dok ne postignete željeno
podešenje.
Lokator dubine (sl. 4)
DW263/DW264
Ovaj model je opremljen sa dva lokatora dubine
(e) za različite bitove, držače, utičnice i adaptere.
ZA PROMENU LOKATORA DUBINE
1. Skinite sklop steznog prstena (d) od alata.
2. Držite lokator dubine (e) i odvijte stezni
prsten (d).
3. Zamenite lokator dubine (e).
4. Za ponovno sklapanje, postupite obrnutim
redosledom.
Prekidač za promenu smera
napred/nazad (sl. 5)
UPOZORENJE: Uvek sačekajte
da se motor potpuno zaustavi pre
promene smera rotacije.
Izaberite rotaciju odvijanja ili navijanja
pomeranjem prekidača (c) u pravcu označenom
strelicama.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
Pravilan položaj ruke (sl. 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
SRPSKI
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (n), kao što je pokazano
na slici.
Za najbolje rezultate, držite odvijač sa rukom koja
je direktno u liniji sa pričvršćivačem i pritisnite
prekidač za regulaciju brzine sa poslednjim
prstom ruke, kao što je prikazano. Time
smanjujete priliku da zavrtanj sklizne od sklopa
pogona prilikom pritiskanja.
Odvrtanje i uvrtanje zavrtnjeva
i navrtki (sl. 1A)
1. Izaberite odgovarajući bit za zavrtanj ili
navrtku koje treba odvrteti ili uvrteti.
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
2. Izaberite rotaciju unapred ili unazad kao što
je opisano gore.
DW263: Za navrtke uvek koristite pravilan
lokator dubine (e).
3. Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(a). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
NAPOMENA: Ako je potrebno, za
neprekidan rad pritisnite dugme za
zaključavanje (b) u uključenom položaju
i pustite prekidač. Dugme za zaključavanje
u uključenom položaju funkcioniše samo pri
punoj brzini, sa smerom rotacije unapred
i unazad.
Da biste zaustavili neprekidan rad alata,
pritisnite kratko prekidač i pustite.
UPOZORENJE: UVEK isključite alat
kad završite rad i pre nego što ga
isključite iz struje.
4. Za navijanje zavrtnja, postavite ga na bit ili
u utičnici, pritisnite prekidač za regulaciju
brzine i gurajte polako i kontinuirano zavrtanj
u radni komad. Kada je zavrtanj navijen,
čućete zujanje iz prednje strane alata što
znači da se kvačilo otkvačilo.
5. Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
Čišćenje (sl. 1A)
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
DW274/DW274KN
Redovno uklanjajte prašinu od kućišta kvačila
pomoću komprimovanog vazduha. U tu svrhu
skinite lokator dubine (e) i stezni prsten (d).
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporuči DEWALT.
29
SRPSKI
Razni tipovi 1/4“ heks bitova, držača, utičnica
i adaptera su na raspolaganju kao opcija.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
30
МАКЕДОНСКИ
ОДВРТУВАЧ ЗА ГИПС КАРТОН DW263/DW264/
DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DW263
Напон
Велика Британија и Ирска
Тип
Излезна моќност
Брзина без оптоварување
Држач на додатоци
Начин на спојување
Тежина
LPA (звучен притисок)
KpA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна моќност)
DW264
DW268
V
V
230
230
230
230/115
230
230
4/5
5
5
W
540/685
540/685
540/685
min-1 0–2.500
0–2.000
0–2.500
1/4“ hex
1/4“ hex 1/4“ hex
длабински длабински
Versa
чувствителен чувствителен Clutch®
DW269
DW274 /
DW274KN
230
230
230
230/115
5
3/5
540/685
540/685
0–1.000
0–4.000
1/4“ hex
1/4“ hex
Versa
длабински /
Clutch®
тивко
чувствителен
1,4
1,4
DW275 /
DW275KN
230
230
5
540/685
0–5.300
1/4“ hex
длабински /
тивко
чувствителен
1,4
kg
1,4
1,4
1,4
dB(A)
87
80
85
84
87
85
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
94
3,5
3
89
2,9
3
92
3,8
3
91
4,0
3
92
5,8
3
92
3,5
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Одвртување/навртување без удар
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Отстапување K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
< 2,5
1,5
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е
исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
31
МАКЕДОНСКИ
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
алатки од 230V
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V
осигурувач од 10 ампери
на електричниот вод
осигурувач од 13 ампери
во приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DEWALT декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
32
МАКЕДОНСКИ
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
д) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
ѓ)
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
33
МАКЕДОНСКИ
е)
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е
соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
34
ѓ)
е)
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за одвртувачи
•
Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површину
за држење кога вршите работа
при која завртката може да дојде
во допир со скриени жици или со
кабелот (затворачот) на алатката.
Доколку затворачите допрат жица
под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од
електричната алатка под напон
и може да предизвика електричен удар
кај ракувачот.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Ослабување на слух.
– Ризик од повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгорениците поради
загревањето на додатоците при
работењето.
- Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
- Ризик од приклештување на прстите
кога се менува додатокот.
МАКЕДОНСКИ
- Здравствени опасности предизвикани
од вдишување на прав при обработка на
бетон и/или ѕидна конструкција.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
d. Обрач за подесување на длабочина
(DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
e. Локатор на длабочина (DW263/DW264/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN)
f. Спојница за појас
g. Лагерски држач (DW268/DW269)
НАМЕНА
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1А)
Шифрата на датумот (m), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Одвртувач со дршка како пиштол
DW263/DW264
или
1 Универзален одвртувач
DW268/DW269
или
1 Одвртувач за гипс картон DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
1 Кутија за прибор (само за модели од
типот К)
1 Упатство за употреба
1 Шема на расклопување
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скици 1А и 1В)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Прекинувач на менлива брзина
b. Сигурносно копче
c. Лизгач за за менување на насоката на
работа
Вашиот DW263/DW264 одвртувач е
наменет за професионално дупчење и за
употребување како насаден клуч.
Вашиот DW268/DW269 универзален одвртувач
е наменет за професионално одвртување
и навртување.
Вашиот DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
одвртувач за гипс картон е наменет за
вметнување на затворачи низ гипс картон
плочи во дрвени или метални рамки.
Вашиот модел DW274KN/DW275KN има
функција за тивко спојување.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие одвртувачи се професионални
електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
Спојка за навртување со неактивно вретено
Овој одвртувач има опција неактивно вретено;
вретеното не се врти додека не се вметне
затворачот во работниот материјал. Ова
овозможува затворачите да бидат поставени
во додатокот за навртување додека работи
одвртувачот.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
35
МАКЕДОНСКИ
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT .
Замена на приклучокот за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Овој уред од 115V е наменет да се употребува
со безбедносен трансформатор произведен
согласно со BSEN 61558 и BS4343.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НИКОГАШ
не работете без трансформатор!
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во „Технички податоци“). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање и отстранување
на 1/4“ Hex (шестоаголни)
додатоци за навртување/
одвртување
Вашиот DEWALT одвртувач има 1/4“
шестоаголен систем за навртување/
одвртување. Додатокот за навртување/
одвртување е задржан во држачот од лагер
и пружина која навлегува во жлеб во дршката
на додатокот.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN (СКИЦИ 1A И 2)
1. Отстранете го обрачот (d) со негово
повлекување нанапред.
2. Изберете го потребниот додаток (за
двата модела) и соодветниот локатор на
длабочина (e) кога употребувате насаден
клуч (DW263/DW264).
3. За да го вметнете додатокот (l), на пример
држач за додатоци или насаден клуч,
турнете го во држачот (h) додека не се
намести во неговото лежиште. Потчукнете
го малку ако има потреба од тоа.
4. За да го отстраните додатокот, извлечете
го од држачот со клешти.
5. Повторно монтирајте го обрачот (d)
со порамнување на ребрата (i) на
внатрешниот дел на обрачот (d) со
жлебовите (j) во куќиштето на спојката
и наместете го обрачот во неговото
лежиште.
DW268/DW269 (СКИЦА 1B)
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
1. Повлечете го лагерскиот држач (g)
нанапред и задржете го.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
3. Ослободете го лагерскиот држач.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
36
2. Вметнете го додатокот.
ЗАМЕНУВАЊЕ НА ВРВОТ НА ДОДАТОКОТ
(СКИЦА 2)
Едноставно извлечете го врвот на додатокот
(k). Можеби ќе ви бидат потребни клешти.
МАКЕДОНСКИ
Длабочина на навртување
(скица 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Опцијата за подесување на длабочина ги
овозможува следните предности:
– Избраната длабочина на навртување е
повторлива за структурен интегритет.
– Завртки со дихтунзи за запечатување се
навртуваат директно за да не дојде до
протекување.
ПОДЕСУВАЊЕ НА ДЛАБОЧИНАТА НА
НАВРТУВАЊЕ
Длабочината на навртување се одредува
според положбата на локаторот на длабочина
(е) во однос со додатокот или отворот.
Симболите на обрачот (d) укажуваат како да
се подеси длабочината на навртување.
јазол, менлива цврстина во челични работни
материјали или несоодветни почетни отвори.
Обично, нанесувањето на поголем притисок
од страна на ракувачот ќе предизвика спојката
да продолжи да го навртува затворачот.
Понатаму, брзо вртење на обрачот ќе го
смени подесувањето на спојката за цел
надминување на повеќето потешкотии при
навртувањето и ќе обезбеди брза промена
на обртниот момент, што ќе му овозможи на
ракувачот да навртува широк асортиман на
затворачи со различни величини.
Употребување на насаден
клуч (скица 3)
DW263/DW264
1. За завртки со дихтунзи за запечатување,
свртете го обрачот (d) додека крајот на
насадниот клуч не се израмни со крајот на
локаторот на длабочина.
• Свртете го обрачот (d) во насоката
на стрелките на часовникот за да ја
зголемите длабочината на навртување.
Ако има потреба, свртете го обрачот
додека насадниот клуч не навлезе околу
2 mm во локаторот на длабочина.
• Свртете го обрачот (d) во спротивна
насока од стрелките на часовникот за да
ја намалите длабочината на навртување.
НАПОМЕНА: Секогаш погледнете ги
спецификациите на производителот на
завртката за соодветно подесување на
дихтунгот за запечатување во различни
примени.
VERSA CLUTCH® УРЕДИ
DW268/DW269 (СКИЦА 1B)
Надворешното подесување на сите Versa
Clutch® уреди за широк асортиман на
величини на затворачи е брзо и едноставно:
1. Повлечете го обрачот нанапред, а потоа
свртете го во насока за засилување
(испечатена е на обрачот за подесување)
за да ја засилите затегнатоста на спојката
и обртниот момент.
2. Максималната ротација на обрачот
во насоката на засилување ќе доведе
до целосна затегнатост на спојката
и максимален обртен момент и капацитет
на затворач. Обрачот и подесливата
сопирачка нема да го отштрафат
куќиштето на спојката.
3. За тест, навртете затворач во непотребно
парче за да ја проверите соодветната
длабочина на затворачот. По одреден
период на употребување, нормално е
да има потреба од малку поразлично
подесување на обрачот поради изабеност
на надворешната страна на спојката.
НАПОМЕНА: Со Versa Clutch®, ракувачот
има можност да го „прекине“ запчаникот
на спојката ако затворачот наиде на дрвен
2. Навртете завртка во парче непотребен
материјал и проверете го растојанието
меѓу дихтунгот и материјалот.
3. Свртете го обрачот (d) во спротивна
насока или во насоката на стрелките
на часовникот за да ја намалите или
зголемите длабочината на навртување по
потреба.
4. Навртете друга завртка и повторно
подесете го обрачот (d) додека не се
постигне посакуваното подесување.
Локатор на длабочината
(скица 4)
DW263/DW264
Овој модел е опремен со два локатора на
длабочина (е) за да се прилагодат различни
додатоци, држачи, отвори и адаптери.
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛОКАТОРИ НА
ДЛАБОЧИНА
1. Извлечете го склопот на обрачот (d) од
алатката.
2. Држете го локаторот на длабочина (e)
и отштрафете го обрачот (d).
37
МАКЕДОНСКИ
3. Заменете го локаторот на длабочина (e).
4. За да го склопите повторно, извршете ги
чекорите по обратен редослед.
Прекинувач за менување на
насоката на работа (скица 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
сочекајте моторот целосно да
застане пред да започнете со
менување на насоката на вртење.
Изберете ротација нанапред или наназад
со движење на прекинувачот за менување
на насоката на работа (с) во насоката на
стрелките.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
Правилна положба на рацете
(скица 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете подразбира
едната рака да биде на главната рачка (n),
како што е прикажано.
За најдобри резултати, држете го одвртувачот
со раката директно во линија со затворачот
и притиснете го прекинувачот на менлива
брзина со последниот или последните два
прста од раката како што е прикажано. Ова
ќе ја намали можноста завртката да се лизне
38
од додатокот за навртување кога ќе се нанесе
притисок.
Навртување/одвртување
или насадување на навртки
(скица 1А)
1. Изберете го соодветниот дел за завртката
(или навртката) што треба да биде
вметната.
2. Изберете ротација нанапред или наназад
како што е опишано погоре.
DW263: За насадување на навртки,
секогаш употребувајте го соодветниот
локатор на длабочина (е).
3. За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот на менливата брзина
(а). Притисокот што е нанесен на
прекинувачот за менување на брзината ја
определува брзината на алатката.
НАПОМЕНА: Ако има потреба, притиснете
го сигурносното копче (b) за непречена
работа и ослободете го прекинувачот на
менливата брзина. Сигурносното копче
работи само при најголема брзина и со
ротација наназад.
За да ја исклучите алатката во непречена
работа, притиснете го прекинувачот кратко
и ослободете го.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
исклучувајте ја алатката кога
работата е завршена, а пред
исклучувањето од струја.
4. За да навртите завртка, поставете ја на
додатокот или во отворот, притиснете
го прекинувачот на менлива брзина
и турнете ја завртката во работниот
материјал со глатко и непрекинато
движење. Кога завртката ќе се намести,
ќе се слушне зуење од предниот дел од
алатката кој што укажува дека спојката се
ослободила.
5. За да ја запрете алатката, ослободете го
прекинувачот.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
МАКЕДОНСКИ
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT .
Различни видови на 1/4“ hex (шестоаголни)
додатоци, држачи, отвори и адаптери се
достапни на избор.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Чистење (скица 1А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
DW274/DW274KN
Постојано отстранувајте ја правта од гипс
картонот од куќиштетот на спојката со
компресиран воздух. За да го направите тоа,
отстранете го локаторот на длабочина (е)
и обрачот (d).
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
39
МАКЕДОНСКИ
DEWALT преку адресата назначена во ова
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
zst00211930 - 17-07-2013
www.dewalt.eu
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising