DW274KN | DeWalt DW274KN SCREWDRIVER Type 3 instruction manual

402011-89 RO
Instrucţiuni originale
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274
DW274KN
DW275
DW275KN
Figura 1A
f
e
d
m
c
a
b
Figura 1B
g
d
2
Figura 2
h
d
l
i
e
k
Figura 3
e
l
d
3
j
Figura 4
e
d
Figura 5
Figura 6
n
c
4
ŞURUBELNIŢĂ UNIVERSALĂ
ŞURUBELNIŢE PENTRU GIPS CARTON
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Marea Britanie
şi Irlanda
Tip
Putere de ieşire
Turaţie în gol
Suport accesoriu
Decuplare
Greutate
V
V
W
min-1
kg
LPA (presiune
sonoră)
KpA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere
sonoră)
DW263
DW264
DW268
DW269
230
230
230
230
DW274 /
DW275 /
DW274KN DW275KN
230
230
230/115
230
230
230
230/115
230
4/5
5
5
5
3/5
5
540/685
540/685 540/685 540/685
540/685
540/685
0–2,500
0–2,000 0–2,500 0–1,000
0–4,000
0–5,300
1/4" hexagonal 1/4" hexagonal 1/4" hexagonal 1/4" hexagonal 1/4" hexagonal 1/4" hexagonal
sensibilă la
sensibilă la
Versa
Versa
silenţios / reglare silenţios / reglare
adâncime
adâncime
Clutch®
Clutch®
adâncime
adâncime
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
dB(A)
87
80
85
84
87
85
dB(A)
dB(A)
3
94
3
89
3
92
3
91
3
92
3
92
dB(A)
3.5
2.9
3.8
4.0
5.8
3.5
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Înşurubare fără impact
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertitudine K = m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
nivelul de vibraţii poate diferi. Acest
fapt poate mări semnificativ nivelul
de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile
în care unealta este oprită sau
atunci când funcţionează însă
nu efectuează practic nicio
operaţie. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor reprezintă principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul
în care unealta este utilizată pentru
aplicaţii diferite, cu accesorii diferite
sau întreţinute necorespunzător,
5
Declaraţia de conformitate CE
de-a lungul întregii perioade de
lucru.
DIRECTIVA UTILAJE
Identificaţi măsuri suplimentare
de siguranţă pentru a proteja
operatorul de efectele vibraţiilor,
cum ar fi: efectuaţi întreţinerea
uneltei şi a accesoriilor, păstraţi
mâinile calde, organizarea
modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DEWALT declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică" sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie
şi Irlanda
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta
din spate a manualului.
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Subsemnatul este responsabil pentru
întocmirea dosarului tehnic şi face această
declaraţie în numele DEWALT.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de
severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare.
Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la
aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă
nu este evitată, poate determina
vătămări minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată
cu vătămarea personală care, dacă
nu este evitată, poate determina
daune asupra bunurilor.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la
6
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la
vătămări personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
7
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului
sigur al uneltei de lucru.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel
de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de
lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce
la situaţii periculoase.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1A)
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
Codul pentru dată (m), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
şurubelniţe
•
Ţineţi unealta electrică de suprafaţa
izolată pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de înşurubat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare (bulon). Contactul
dispozitivelor de strâns cu un cablu sub
tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat
utilizării prelungite.
– Riscul de strivire a degetelor la
schimbarea accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate
de inhalarea prafului rezultat în urma
prelucrării betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe
unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
8
Şurubelniţele pentru gips carton DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN au fost
concepute pentru introducerea elementelor de
fixare prin plăci de gips carton, în montanţii de
susţinere din lemn sau metal.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Şurubelniţele DW274KN/DW275KN sunt
prevăzute cu o funcţie de ambreiaj silenţios.
Ambalajul conţine:
1 Şurubelniţă pistol DW263/DW264
sau
1 Şurubelniţă universală DW268/DW269
sau
1 Şurubelniţă pentru gips carton DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste şurubelniţe sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
Ambreiaj de introducere cu
ax fix
1 Desen descompus
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar
fi putut surveni în timpul transportului.
Această şurubelniţă este prevăzută cu
o funcţie de ax fix; axul nu se roteşte până
când nu se apasă elementul de fixare în piesa
de prelucrat. Acest lucru permite poziţionarea
elementelor de fixare pe accesoriul de
introducere a unei şurubelniţe în funcţiune.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi
integral şi pentru a înţelege acest manual
înaintea utilizării.
Descriere (fig. 1A, 1B)
Siguranţa electrică
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau
vreo componentă a acesteia. Acest
fapt ar putea conduce la deteriorări
sau vătămare personală.
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
a. Întrerupător de viteză variabilă
Unealta dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60745; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
b. Buton de blocare
c. Cursor înainte/înapoi
d. Inel de reglare a adâncimii (DW263/
DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
n cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Versa Clutch (DW268/DW269)
®
e. Fixator de adâncime (DW263/DW264/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN)
Înlocuirea prizei de alimentare (numai pentru Regatul
Unit şi Irlanda)
f. Bridă curea
g. Opritor cu sferă (DW268/DW269)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
de la reţeaua principală de energie:
Şurubelniţele DW263/DW264 au fost
concepute pentru aplicaţii profesionale de
strângere a şuruburilor şi a piuliţelor.
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
Şurubelniţele universale DW268/DW269 au
fost concepute pentru aplicaţii profesionale de
înşurubare.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
9
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
(FIG. 1A, 2)
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna
de împământare.
1. Îndepărtaţi colierul (d) trăgându-l înainte.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
2. Selectaţi accesoriul necesar (la ambele
modele) şi poziţionatorul aferent de
adâncime (e) atunci când folosiţi o unealtă
de strâns şurubelniţe (DW263/DW264).
Utilizarea unui cablu prelungitor
3. Pentru a introduce accesoriul (I), de ex.
un suport de vârfuri de şurubelniţă sau de
strâns piuliţe, împingeţi-l în suport (h) până
când se fixează pe poziţie. Apăsaţi-o uşor
dacă este necesar.
Această unitate de 115 V trebuie folosită
împreună cu un transformator de siguranţă
fabricat conform cu standardele BSEN 61558
şi BS4343.
4. Pentru a îndepărta accesoriul, trageţi-l din
accesoriu folosind un cleşte.
AVERTISMENT: NU LUCRAŢI
NICIODATĂ fără un transformator
montat!
5. Montaţi la loc colierul (d) aliniind nervurile
(i) din interiorul colierului (d) cu canelurile
(j) din carcasa ambreiajului şi fixaţi colierul
pe poziţie.
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă
a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea
maximă este 30 m.
DW268/DW269 (FIG. 1B)
1. Trageţi opritorul cu sferă (g) în faţă şi
ţineţi-l pe poziţie.
2. Introduceţi accesoriul.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
3. Eliberaţi opritorul cu sferă.
ÎNLOCUIREA VÂRFULUI (FIG. 2)
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
Trageţi pur şi simplu de vârf (k). Este posibil să
fie necesar un cleşte.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare înainte de
a instala şi a scoate accesoriile,
înainte de a efectua reglajele
sau modificări de instalare sau
atunci când efectuaţi reparaţii.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Adâncimea de introducere
(fig. 3)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Funcţia de sensibilitate la adâncime oferă
următoarele avantaje:
– Adâncimea de introducere selectată este
repetabilă pentru integritatea structurii.
– Şuruburile cu şaibe de etanşare sunt
introduse corect astfel încât să nu existe
scurgeri.
Montarea şi demontarea
accesoriilor de introducere
hexagonale de 1/4"
SETAREA ADÂNCIMII DE INTRODUCERE
Adâncimea de introducere este determinată de
amplasarea poziţionatorului de adâncime (e) în
raport cu vârful sau cu bucşa. Simbolurile de
pe colier (d) indică modul de setare
a adâncimii de introducere.
Şurubelniţa dvs. DEWALT dispune de un
sistem de introducere hexagonal de 1/4".
Accesoriul de introducere este fixat în suport
cu ajutorul unei sfere şi al unui arc care se
cuplează într-o canelură din tija accesoriului.
• Rotiţi colierul (d) în sens orar pentru a mări
adâncimea de introducere.
10
NOTĂ: CONSULTAŢI ÎNTOTDEAUNA
specificaţiile producătorului de şuruburi
pentru poziţionările adecvate ale şaibelor
de etanşare pentru diverse aplicaţii.
• Rotiţi colierul (d) în sens antiorar pentru
a micşora adâncimea de introducere.
UNITĂŢILE VERSA CLUTCH®
DW268/DW269 (FIG. 1B)
2. Introduceţi un şurub într-o bucată de probă
şi verificaţi distanţa dintre şaibă şi material.
Reglarea externă a tuturor unităţilor Versa
Clutch® pentru a gamă amplă de dimensiuni
ale elementelor de fixare este rapidă şi uşoară,
efectuându-se astfel:
3. Rotiţi colierul (d) în sens antiorar sau orar
pentru a reduce sau mări adâncimea de
introducere, după cum este necesar.
1. Trageţi în faţă, apoi rotiţi colierul în
direcţia corespunzătoare (ştanţată pe
colierul de reglare) pentru a mări cuplarea
ambreiajului şi cuplul de strângere.
4. Introduceţi un alt şurub şi reglaţi din nou
colierul (d) până când se obţine setarea
dorită.
Poziţionatorul de adâncime
(fig. 4)
2. Rotaţia maximă a colierului în direcţia de
mărire determină cuplarea maximă
a ambreiajului şi un cuplu şi o capacitate
de strângere la maxim. Colierul şi opritorul
reglabil nu se vor desprinde de pe carcasa
ambreiajului.
DW263/DW264
Acest model este prevăzut cu două poziţionatoare de adâncime (e) pentru a se potrivi cu
diverse vârfuri, suporturi, racorduri şi adaptoare.
3. Introduceţi de probă un element de
fixare pentru a verifica aşezarea
corespunzătoare a acestuia. Este normal
ca după o anumită perioadă de fixare să
fie nevoie de o setare diferită a colierului
datorită uzurii de pe feţele ambreiajului.
PENTRU A SCHIMBA POZIŢIONATOARELE
DE ADÂNCIME
1. Trageţi ansamblul colierului (d) din
unealtă.
2. Ţineţi poziţionatorul de adâncime (e) şi
deşurubaţi colierul (d).
NOTĂ: Datorită ambreiajului Versa Clutch®,
operatorul are posibilitatea de a evita
declanşarea ambreiajului dacă un element
de fixare întâlneşte un nod din lemn, durităţi
variabile în piesele de prelucrat din metal sau
orificii de ghidare incorecte. Presiunea sporită
din partea operatorului va permite, de obicei,
reluarea ambreiajului, care va continua să
poziţioneze elementul de fixare. Ulterior,
o rotire rapidă a colierului va modifica setarea
ambreiajului pentru a depăşi orice dificultăţi de
introducere şi va furniza o modificare imediată
a cuplului de ieşire, oferind operatorului
opţiunea de a introduce o gamă amplă de
elemente de fixare cu diferite dimensiuni.
3. Înlocuiţi poziţionatorul de adâncime (e).
4. Pentru a monta la loc, procedaţi în ordine
inversă.
Comutatorul înainte/înapoi
(fig. 5)
AVERTISMENT: Aşteptaţi
întotdeauna până când motorul se
opreşte complet înainte de
a schimba sensul de lucru.
Selectaţi rotaţia înainte sau înapoi deplasând
comutatorul înainte/înapoi (c) în direcţia
indicată de săgeţi.
Folosirea dispozitivului de
strâns piuliţe (fig. 3)
OPERARE
DW263/DW264
Instrucţiuni de utilizare
1. Pentru şuruburi cu şaibe de etanşare,
rotiţi colierul (d) până când capătul
dispozitivului de strâns piuliţe este aliniat
cu capătul poziţionatorului de adâncime.
AVERTISMENT: Pentru
a reduce riscul de vătămări
personale grave, opriţi unealta
şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de
a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Dacă este necesar, rotiţi colierul până
când dispozitivul de strâns piuliţe se
adânceşte la aproximativ 2 mm în
poziţionatorul de adâncime.
11
când aţi terminat lucrul şi înainte
de a o deconecta.
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările
aplicabile.
4. Pentru a introduce şurubul, poziţionaţi-l pe
vârf sau în adaptor, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei şi împingeţi şurubul în
piesa de lucru cu o mişcare fină, continuă.
Atunci când şurubul este poziţionat, se va
auzi un zgomot din partea anterioară
a uneltei pentru a indica că ambreiajul
s-a decuplat.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA
o poziţie corectă a mâinilor,
conform ilustraţiei.
5. Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm
unealta, fiind pregătiţi pentru
o reacţie neaşteptată.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca
o mână să fie ţinută pe mânerul principal (n),
conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi aparatul de la
sursa de alimentare înainte de
a instala şi a scoate accesoriile,
înainte de a efectua reglajele
sau modificări de instalare sau
atunci când efectuaţi reparaţii.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia
OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Pentru rezultate optime, ţineţi şurubelniţa
cu mâna direct perpendicular pe elementul
de fixare şi apăsaţi comutatorul de reglare
a vitezei cu un deget sau două degete,
conform ilustraţiei. Acest lucru reduce şansele
de alunecare a şurubului din accesoriul de
introducere atunci când se apasă pe unealtă.
Strângerea şuruburilor sau
a piuliţelor (fig. 1A)
1. Selectaţi vârful corespunzător pentru
şurubul (sau piuliţa) de înşurubat.
2. Selectaţi sensul de lucru după cum s-a
descris mai sus.
Lubrifierea
DW263: Pentru strângerea piuliţelor ,
utilizaţi întotdeauna poziţionatorul corect
de adâncime (e).
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
3. Pentru a porni unealta, apăsaţi
comutatorul de reglare a vitezei (a).
Presiunea exercitată pe întrerupătorul de
viteză variabilă determină viteza uneltei.
Curăţarea (fig. 1A)
NOTĂ: Dacă este necesar, apăsaţi
butonul de blocare (b) pentru operarea
continuă şi eliberaţi comutatorul de reglare
a vitezei. Butonul de blocare funcţionează
numai la viteză maximă, în direcţia de
rotire înainte sau înapoi.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi
procedura următoare.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l.
AVERTISMENT: OPRIŢI
ÎNTOTDEAUNA unealta atunci
12
materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi
cu săpun delicat. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în
lichid.
Este posibil ca regulamentele locale să
prevadă colectarea separată a produselor
electrice de uz casnic la centrele municipale de
deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
DW274/DW274KN
Îndepărtaţi periodic praful de gips carton de pe
carcasa ambreiajului, folosind aer comprimat.
Pentru a face acest lucru, îndepărtaţi
poziţionatorul de adâncime (e) şi colierul (d).
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii DEWALT autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea
unor astfel de accesorii cu această
unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de
vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de
vârfuri, suporturi, adaptoare hexagonale de
1/4".
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru
informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea
zst00188397 - 14-09-2012
13
DW263K
ŞURUBELNIŢĂ 5
©
14
DW268K
ŞURUBELNIŢĂ 5
©
15
DW274KN
ŞURUBELNIŢĂ 5
©
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising