DW264K | DeWalt DW264K SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

559866-66 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
DW253
DW263K
DW264K
DW268K
DW269K
DW274K
DW274KN
DW275K
DW275KN
5
4
6
3
1
2
A
2
5
9
4
7
8
11
B
5
4
C
3
10
4
5
D
3
E
F
4
‫‪DW253/DW263K/DW264K/‬‬
‫מברגה חשמלית )לקירות גבס(‬
‫‪DW268K/DW269K/DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN‬‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת דה‪-‬‬
‫וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫מהירות מרבית‬
‫ללא עומס‬
‫מחזיק כלי‬
‫שיטת ניתוק‬
‫משקל‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫מהירות מרבית‬
‫ללא עומס‬
‫מחזיק כלי‬
‫שיטת ניתוק‬
‫משקל‬
‫‪DW263K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW264K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW268K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW269K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW253‬‬
‫וולט ‪230‬‬
‫ואט ‪540/685‬‬
‫סל”ד ‪850‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫‬‫ק”ג ‪1.3‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫על‪-‬פי עומק‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0-2,000‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫על‪-‬פי עומק‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫ורסה קלאצ’‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫ורסה קלאצ’‬
‫‪1.4‬‬
‫‪DW274K‬‬
‫וולט ‪230‬‬
‫ואט ‪540/685‬‬
‫‪DW274KN‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW275K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫‪DW275KN‬‬
‫‪230‬‬
‫‪540/685‬‬
‫סל”ד ‪4,000‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫על‪-‬פי עומק‬
‫ק”ג ‪1.4‬‬
‫‪5,300 - 0‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫שקט‪ ,‬על‪-‬פי עומק על‪-‬פי עומק‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪5,300 - 0‬‬
‫‪ ”1/4‬משושה‬
‫שקט‪ ,‬על‪-‬פי עומק‬
‫‪1.4‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק לכלי‬
‫בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות המפורטות‬
‫בחוברת זו‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫המברגה שלך מדגם ‪ DW263K/DW264K‬תוכננה עבור‬
‫יישומים מקצועיים של הברגת ברגים ולהתקנת אומים‪.‬‬
‫המברגה האוניברסלית שלך מדגם ‪DW253/DW268K/‬‬
‫‪ DW269K‬תוכננה עבור יישומים מקצועיים‪.‬‬
‫המקדחה שלך לקירות גבס מדגם ‪DW274K/DW274KN/‬‬
‫‪ DW275K/DW275KN‬תוכננה להתקנת קשיחים ייעודיים‬
‫דרך קירות גבס אל קורות עץ או חפים למסגרות מתכת‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מברגה לעבודה מאומצת בעלת ידית אקדח ‪DW263K/‬‬
‫‪ DW264K‬או‬
‫‪ 1‬מברגה אוניברסלית לעבודה מאומצת ‪DW253/‬‬
‫‪ DW268K/DW269K‬או‬
‫‪ 1‬מברגת קירות גבס לעבודה מאומצת ‪DW274K/‬‬
‫‪DW274KN/DW275K/DW275KN‬‬
‫‪ 1‬תיבת כלים )דגמי ‪ K‬בלבד(‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני‬
‫הפעלת הכלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה עלול‬
‫להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מתג בקרת המהירות‬
‫כפתור נעילה‬
‫מתג קדימה‪/‬אחורה‬
‫קולר כוונון עומק‬
‫ממקם עומק )‪DW263K/DW264K/DW274K/‬‬
‫‪(DW274KN/DW275K/DW275KN‬‬
‫עצר הכדורית )‪(DW268K/DW269K‬‬
‫תפס לחגורה )‪DW274K/DW274KN/DW275K/‬‬
‫‪(DW275KN‬‬
‫ ניתן לחזור באופן מדויק על עומק ההברגה לצורך‬‫שמירה על שלמות מבנית‬
‫ ברגים בעלי דיסקיות אטימה מוברגים בצורה מדויקת‬‫ואחידה‪ ,‬וכך נמנעות דליפות‬
‫עומק ההברגה נקבע על‪-‬ידי המצב של ממקם העומק )‪(5‬‬
‫ביחס לראש המברג או למפתח הגביע‪.‬‬
‫הסמלים שעל הקולר מציינים כיצד יש לקבוע את עומק‬
‫ההברגה‪.‬‬
‫• סובב את הקולר במגמת השעון כדי להגדיל את עומק‬
‫ההברגה‪.‬‬
‫• סובב את הקולר נגד מגמת השעון כדי להקטין את‬
‫עומק ההברגה‪.‬‬
‫מצמד להנעת הכוש‬
‫מברגה זו מצוידת בהתקן מיוחד להנעת הכוש; כוש‬
‫המקדחה אינו מסתובב עד שהחלק המוברג נלחץ אל‬
‫המשטח בו הוא מותקן‪ .‬תכונה זו מאפשרת להתקין את‬
‫הבורג באבזר ההנעה שלו גם כשהמברגה מסתובבת‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪ .‬לפני‬
‫חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח הרשת מתאים‬
‫למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי תקן‬
‫‪ ;EN 50144‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫‪ - DW263K/DW264K‬כשמשתמשים בכלי להתקנת‬
‫אומים‬
‫• לברגים עם דיסקית אטימה‪ ,‬סובב את קולר הכוונון עד‬
‫שהקצה של הכלי להתקנת האומים נמצא בקו ישר עם‬
‫קצה ממקם העומק‪.‬‬
‫• אם יש צורך‪ ,‬סובב את הקולר עד שהכלי להתקנת אומים‬
‫שקוע לעומק של ‪ 2‬מ”מ בערך בתוך ממקם העומק‪.‬‬
‫• נוסף לכך‪ ,‬עיין במפרטים של יצרן הברגים לנתוני‬
‫ההידוק הנכון של דיסקית האטימה ביישומים שונים‪.‬‬
‫• הברג בורג לניסיון בפיסת עץ פסולה ובדוק את המרחק‬
‫בין הדיסקית לבין החומר‪.‬‬
‫• סובב את הקולר )‪ (4‬נגד מגמת השעון או במגמת‬
‫השעון כדי להקטין או להגדיל את עומק ההברגה לפי‬
‫הצורך‪.‬‬
‫• התקן בורג נוסף וכוונן את הקולר )‪ (4‬עד להשגת‬
‫התקנה נכונה של הבורג‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד בכבל‬
‫מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי )ראה‬
‫נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח החתך של‬
‫המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ”ר לפחות‪ .‬כאשר משתמשים‬
‫בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס את הכבל עד‬
‫הסוף‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק אותו‬
‫מרשת החשמל‪.‬‬
‫התקנה והסרה של אביזרים בעלי הינע משושה ‪”1/4‬‬
‫למברגת דה‪-‬וולט שלך מערכת הינע המיועדת עבור כלים‬
‫משושים ‪ .”1/4‬ראש הכלי מאובטח במחזיק הכלי באמצעות‬
‫קפיץ וכדורית המשתלבת בחריץ שבקנה האביזר‪.‬‬
‫‪ - DW263K/DW264K‬החלפת ממקם העומק )ציור ‪(D‬‬
‫דגם זה מסופק עם שני ממקמי עומק )‪ (5‬כדי להתאים לראשי‬
‫מברגים‪ ,‬מחזיקים‪ ,‬ומפתחות גביע ומתאמים שונים‪.‬‬
‫• משוך והסר את מכלל הקולר מהכלי‪.‬‬
‫• החזק את ממקם העומק )‪ (5‬וסובב והסר את הקולר‬
‫)‪.(4‬‬
‫• החלף את ממקם העומק )‪.(5‬‬
‫• להרכבה מחדש‪ ,‬פעל בסדר פעולות הפוך‪.‬‬
‫‪DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/‬‬
‫‪) DW275K/ DW275KN‬ציור ‪(B‬‬
‫• הסר את הקולר )‪ (4‬על‪-‬ידי משיכה לפנים‪.‬‬
‫• בחר את האביזר הדרוש ואת ממקם העומק המתאים‬
‫)‪ (5‬כאשר אתה משתמש בכלי להתקנת אומים‬
‫)‪.(DW263/DW264K‬‬
‫• להתקנת אביזר )כמו למשל מחזיק ראש מברג או כלי‬
‫להתקנת אומים( )‪ (7‬דחוף אותו לתוך המחזיק )‪ (8‬עד‬
‫שהוא נתפס במקומו‪ .‬אפשר להכות קלות על האביזר‪,‬‬
‫אם יש צורך בכך‪.‬‬
‫• להסרת האביזר‪ ,‬משוך אותו מתוך המחזיק בעזרת‬
‫מלקחת )פלייר(‪.‬‬
‫• התקן את הקולר )‪ (4‬על‪-‬ידי הבאת הצלעות )‪ (9‬שעל‬
‫חלקו החיצוני של הקולר )‪ (4‬מול החריצים )‪ (10‬של‬
‫בית המצמד ולחץ את הקולר למקומו‪.‬‬
‫‪ - DW268K/DW269K‬קביעת המומנט )ציור ‪(A‬‬
‫דגם זה מאפשר את קביעת המומנט עבור מגוון רחב של‬
‫ברגים‪.‬‬
‫• להגדלת המומנט‪ ,‬סובב את קולר כוונון המומנט )‪(4‬‬
‫נגד מגמת השעון‪.‬‬
‫• להקטנת המומנט‪ ,‬סובב את קולר כוונון המומנט )‪(4‬‬
‫במגמת השעון‪.‬‬
‫• הברג בורג לפיסת עץ פסולה ובדוק אם הבורג הותקן‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫• אם המצמד מתחיל להחליק באופן בלתי צפוי )כמו‬
‫למשל אם הבורג נתקל בסיקוס ‪„ -‬עין”(‪ ,‬הגדל את‬
‫הלחץ על הכלי‪.‬‬
‫‪) DW268K/DW269K‬ציור ‪(A‬‬
‫• משוך את עצר הכדורית )‪ (5‬לפנים והחזק אותו‪.‬‬
‫• התקן או הסר את האביזר‪.‬‬
‫• שחרר את עצר הכדורית‪.‬‬
‫‪DW263K/DW264K/DW274K/DW274KN/DW275K/‬‬
‫‪ - DW275KN‬קביעת עומק ההברגה )ציור ‪(C‬‬
‫ההתקן הרגיש לעומק מציע את היתרונות הבאים‪:‬‬
‫בחירת כיוון הסיבוב )ציור ‪(E‬‬
‫• בחר את כיוון הסיבוב‪ ,‬קדימה או אחורה‪ ,‬באמצעות‬
‫מתג קדימה‪/‬אחורה )‪) (3‬ראה חצים על הכלי(‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לפני החלפת כיוון הסיבוב‪ ,‬המתן תמיד עד שהכלי‬
‫יפסיק להסתובב לחלוטין‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות הבטיחות‬
‫והתקנות התקפות‪.‬‬
‫התקנה והסרה של ברגים ואומים )ציור ‪(A‬‬
‫• בחר את ראש הכלי המתאים עבור הבורג )או האום(‬
‫שיש להתקין או להסיר‪.‬‬
‫• בחר את כיוון הסיבוב‪ ,‬קדימה או אחורה‪ ,‬כפי שפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫• להתקנת אומים )‪ (DW263K/DW264K‬השתמש‬
‫תמיד בממקם העומק )‪ (5‬המתאים‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג בקרת המהירות )‪.(1‬‬
‫הלחץ המופעל על מתג ההפעלה ובקרת המהירות‬
‫יקבע את מהירות פעולת הכלי‪.‬‬
‫• לביצוע עבודה רצופה‪ ,‬לחץ על כפתור הנעילה )‪(2‬‬
‫והרפה ממתג ההפעלה ובקרת המהירות‪ .‬כפתור‬
‫נעילת מצב העבודה פועל רק במהירות מרבית בכיוון‬
‫סיבוב קדימה או אחורה‪.‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫• כדי להפסיק את הפעולה של כלי הנמצא במצב של‬
‫עבודה רצופה‪ ,‬לחץ קלות על מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ושחרר אותו‪ .‬ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה‬
‫ולפני הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫‪DW274K/DW274KN/DW275K/DW275KN‬‬
‫•‬
‫הסר באופן קבוע את האבק המצטבר בתוך בית‬
‫המצמד באמצעות אוויר דחוס‪ .‬לביצוע יעיל של פעולה‬
‫זו‪ ,‬הסר את ממקם העומק ואת קולר הכוונון‪.‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע באיכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW253/DW263K/DW264K/DW268K/‬‬
‫‪DW269K/ DW274K/DW274KN/DW275K/‬‬
‫‪DW275KN‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/89/392 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN‬‬
‫& ‪55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫החזקת הכלי )ציור ‪(F‬‬
‫• להשגת תוצאות מיטביות‪ ,‬החזק את המברגה כשהיד‬
‫נמצאת בקו ישר עם הבורג ולחץ על מתג ההפעלה‬
‫באמצעות אצבע אחת או שתיים‪ ,‬כפי שמוצג בציור‪.‬‬
‫אופן אחיזה זה מקטין את סכנת ההחלקה של ראש‬
‫המברג מהבורג בזמן הפעלת לחץ‪.‬‬
‫• להתקנת הבורג‪ ,‬התקן אותו בראש המברג או במפתח‬
‫הגביע‪ ,‬לחץ על מתג ההפעלה ודחוף את הבורג לתוך‬
‫החומר בתנועה חלקה ואחידה‪ .‬כשהבורג הותקן‬
‫כהלכה‪ ,‬יישמע זמזום מהחלק הקדמי של הכלי כדי‬
‫לציין שהמצמד התנתק‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של‬
‫חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 89/392//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול( )‪*dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש( )‪dB(A‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫ניתן לרכוש כאופציה מגוון גדול של ראשי מברגים‪ ,‬מחזיקים‪,‬‬
‫מפתחות גביע ומתאמים שונים בעלי קנה חיבור משושה‬
‫‪ .”1/4‬פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על‬
‫אודות אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪92‬‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫תחזוקה‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫פחות מ‪ 2.5‬מ’‪/‬שנייה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד‬
‫על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית סכנת‬
‫התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪ .‬לפני הפעלת‬
‫הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות המפורטות להלן‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול לגרום‬
‫לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪ .‬הקפד על‬
‫תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש בכלי עבודה‬
‫חשמליים בקרבת נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו’(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת עיבוד‬
‫המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו’( ניתן לשפר‬
‫את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי התקנת שנאי‬
‫מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך שלו‪.‬‬
‫ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים להימצא תחת‬
‫פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים לשימוש‬
‫תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם עלולים‬
‫להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כאשר עובדים במקום בלתי‬
‫מקורה‪ ,‬תחת כיפת השמים‪ ,‬רצוי להשתמש בכפפות‬
‫גומי ובנעליים בעלות סוליות מונעות החלקה‪.‬השתמש‬
‫באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי להרחיק אותו‬
‫מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש גם במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫אבטח את החלק המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את החלק המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪,‬‬
‫לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי המתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס כבד‪.‬‬
‫הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר‬
‫הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או ביצוע‬
‫פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות זו עלולים‬
‫לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק את‬
‫הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪ .‬בדוק‬
‫באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי של הכלי‬
‫ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל בתחנת שירות‬
‫מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות תקופתיות סדירות‬
‫של תקינות הכבלים המאריכים והחלף כבלים מאריכים‬
‫שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של‬
‫הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי להבטיח‬
‫שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה אותה הוא‬
‫יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש התנועה של‬
‫חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר‬
‫שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬תיקון‬
‫או החלפה של מגנים או של חלקים פגומים אחרים‬
‫חייבים להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪ .‬אל תשתמש בכלי‬
‫אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪ .‬להחלפת המתג‪ ,‬פנה‬
‫לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬‬
‫וולט‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות הישימות‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון של ציוד‬
‫חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫‪zst00134009 - 12-08-2010‬‬
‫‪9‬‬
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising