D27400 | DeWalt D27400 SITE SAW instruction manual

509111-65 CZ
Přeloženo z původního návodu
D27400
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PILA NA STAVENIŠTĚ
D27400/D27400T
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Balení obsahuje:
1 Stůl
1 Rám motoru
1 Motorovou jednotku se spínačem
1 Ochranný kryt pilového kotouče
1 Odvaděč pilin
1 Pravítko
1 Tlačnou tyč
1 Balení dále obsahuje:
1 Horní kryt pilového kotouče
1 Upínací podpěra pravítka
1 Konzola pravítka
1 Podpěra pravítka
1 Kryt rámu motoru
1 Konzolu pro spínač
1 Zvedací hřídel
1 Pohyblivý ochranný kryt pilového
kotouče
1 Měřítko šikmých řezů
2 Montážní tyče
1 Vodící čep
1 Zvedací rukojeť
1 Zajišťovací šroub pravítka
2 Zajišťovací šrouby šikmých řezů
3 Příchytky kabelu
2 Závěsy
2 Šrouby se šestihrannou hlavou M8 x 16
2 Šrouby se šestihrannou hlavou M8 x 30
2 Šrouby se čtyřhrannou hlavou M6 x 20
3 Samosvorné matice M6
2 Samosvorné matice M8
5 Matice M6
2 Křídlové matice M6
5 Šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
M6 x 16
1 Šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
M6 x 25
2 Šrouby s hlavou s drážkou M5 x 60
(D27400T)
2 Matice M5 (D27400T)
4 Šrouby s křížovou hlavou 4,2 x 16
(D27400)
2 Šrouby s křížovou hlavou 4,8 x 16
7 Šrouby s křížovou hlavou 3,5 x 9,5
2 Šrouby s křížovou hlavou M4 x 8
2 Ploché podložky D5 (D27400T)
1 Plochou podložku D6
2 Ploché podložky D6-11
6 Ploché podložky D6,6-18
2 Ploché podložky D9-27
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Výkon
W
Průměr pilového kotouče mm
Průměr upínacího otvoru
kotouče
mm
Tloušťka pilového kotouče mm
Max. otáčky pilového
kotouče
min-1
Kapacita řezání v poloze
90° (vlevo/vpravo)
mm
Max. úhel pokosového
řezu (vlevo a vpravo)
Max. úhel šikmého řezu
(vlevo)
Max. hloubka šikmého
řezu v poloze 0°
mm
Max. hloubka šikmého
řezu v poloze 45°
mm
Doba automatického
zastavení pilového kotouče s
Okolní teplota pracovního
prostředí
°C
Hmotnost
kg
Pojistky:
D27400
230
2100
1600
315
D27400T
400
3000
2280
315
30
2,2
30
2,2
3000
3000
94
94
45°
45°
45°
45°
94
94
66
66
< 10
< 10
5 – 40
42 42
5 - 40
nářadí 230 V 16 A v napájecí síti
nářadí 400 V 16 A, pro každou fázi
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
18
1
1
1
1
•
•
Popis (obr. A)
3 Ozubené podložky D6,4
2 Pojistné kroužky D8
2 Pojistné kroužky D12
Balení dále obsahuje:
1 Vložku do stolu
1 Upínací sadu pro štípací klín
1 Štípací klín
1 Pilový kotouč
1 Sadu upínacích podložek pro pilový
kotouč
1 Distanční kroužek
1 Klíč
1 Matice pilového kotouče
1 Zápustné šrouby s hlavou s drážkou
4,8 x 16
1 Šrouby se čtyřhrannou hlavou M10
x 30
1 Matice M10
1 Talířová podložka D10
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 5 mm
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 8 mm
1 Nástrčný klíč 10 mm
1 Nástrčný klíč 13 mm
1 Kombinovaný klíč
Krabice obsahuje:
4 Nohy
2 Krátké příčníky
2 Dlouhé příčníky
2 Konzoly rámu motoru
1 Upínací lištu pravítka
1 Vodící lištu pravítka
1 Vak obsahuje:
2 Upínací šrouby vodící lišty
pravítka
5 Šrouby se čtyřhrannou hlavou
M6 x 20
16 Šrouby se šestihrannou hlavou
M6 x 12
3 Samosvorné matice M6
8 Matice s krytkou M6
16 Matice M6
16 Ploché podložky D6
8 Talířové podložky D6
5 Tlačné pružiny D6
Návod k použití
Výkresovou dokumentaci
Vaše pila D27400/D27400T je profesionální
strojní zařízení určené pro řezání dřeva
a dřevěných produktů na staveništích.
1 Hlavní vypínač Zap/vyp
2 Stůl
3 Vložka do stolu
4 Vodící lišta pravítka
5 Horní kryt pilového kotouče
6 Štípací klín
7 Pilový kotouč
8 Kombinované pravítko pro podélné
a pokosové řezy
9 Noha stolu
10 Montážní otvor pro připevnění na podlahu
11 Otočná rukojeť pro zvedání
12 Upínací lišta pravítka
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího
napětí může být ovlivněna funkce ostatních
zařízení.
Je-li hodnota systémového odporu napájecího
napětí nižší než 0,25 W, není pravděpodobné,
aby docházelo k potížím.
Montáž
Před prováděním montáže vždy odpojte
nářadí od sítě.
Vybalení
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
•
19
Vyjměte z balení všechny součásti, krabice
a sáčky.
Identifikace montážních prvků (obr. B)
Potřebné a doporučené nářadí
Doporučujeme Vám, abyste si vybalili a roztřídili
všechny montážní prvky.
15 Kombinovaný klíč
16 Nástrčný klíč 10 mm
17 Nástrčný klíč 13 mm
18 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 5 mm
19 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 8 mm
20 Montážní tyč
21 Vodící čep
22 Pojistný kroužek D12
23 Samosvorná matice M6
24 Plochá podložka D6
25 Šroub se šestihrannou hlavou M8 x 30
26 Pojistný kroužek D8
27 Šroub s křížovou hlavou M4 x 8
28 Zajišťovací šroub pro šikmé řezy
29 Šroub se čtyřhrannou hlavou M6 x 20
30 Závěs
31 Šroub se šestihrannou hlavou M8 x 16
32 Plochá podložka D9-27
33 Samosvorná matice M8
34 Šroub s křížovou hlavou 3,5 x 9,5
35 Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
M6 x 16
36 Ozubená podložka D6,4
37 Šroub se šestihrannou hlavou M6 x 12
38 Matice M6
39 Šroub s křížovou hlavou 4,8 x 16
40 Šroub s křížovou hlavou 4,2 x 16
(D27400)
41 Příchytka kabelu
42 Talířová podložka D6
43 Křídlová matice M6
44 Šroub se čtyřhrannou hlavou M10 x 30
45 Talířová podložka D10
46 Matice M10
47 Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
M6 x 25
48 Matice s krytkou M6
49 Tlačná pružina D6
50 Upínací šroub lišty pravítka
51 Zajišťovací šroub pravítka
52 Plochá podložka D6,6-18
53 Šroub s hlavou s drážkou M5 x 60
(D27400T)
54 Plochá podložka D5 (D27400T)
55 Matice M5 (D27400T)
56 Zápustný šroub s hlavou s drážkou 4,8 x 16
Mimo nářadí, které je dodáno společně s touto
pilou, budete potřebovat i následující nářadí:
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Pravítko
- Rýsovací trojúhelník
- Palička (nebo obyčejné kladívko a dřevěný
špalík)
Vždy používejte správný typ a velikost
nářadí.
Montáž motorové jednotky do rámu (obr.
C1 - C5)
Požadované montážní prvky: 2 nástavce (20),
2 pojistné kroužky (22) (obr. C1).
• Postavte motorovou jednotku na pracovní
stůl tak, aby její hnací hřídel (61) směřovala
nahoru.
• Protáhněte montážní konzolu štípacího klínu
(62) otvorem v rámu motoru (63) (obr. C2).
• Držte rám (63) v náklonu jako na nákresu,
abyste umožnili průchod prvního pružného
výstupku (64) výřezem (65) (obr. C3).
• Otočte rám po směru pohybu hodinových
ručiček, aby výřezem mohl projít i druhý
pružný výstupek.
• Nastavte rám opět do rovné polohy a
srovnejte otvory pro pružné uložení s otvory
v rámu motoru (obr. C4).
• Protáhněte montážní tyč (20) otvory v rámu
motoru i otvory pružných výstupků (66) tak,
aby pravoúhlá koncová část montážní tyče
(67) zapadla do příslušné drážky (68) (obr.
C4).
• Zajistěte montážní tyče (20) na svých
místech pomocí pojistných kroužků (22)
(obr. C5).
Montáž zvedacího zařízení pilového kotouče
(obr. D1 - D5)
Požadované montážní prvky: 1 otočný čep (21),
1 samosvorná matice (23), 1 plochá podložka
(24), 2 šrouby se šestihrannou hlavou (25),
2 pojistné kroužky (26), 2 šrouby s křížovou
hlavou (27) (obr. D1).
• Otočte montážní sestavu rámu motoru do
polohy uvedené na nákresu (obr. D2).
• Umístěte zvedací hřídel (69) na rám
motoru. Čepy (70) musí zapadnout do
odpovídajících otvorů (71).
• Připevněte zvedací hřídel pomocí šroubů
(25).
20
•
•
•
•
•
•
•
Nasaďte na hřídel (69) otočnou rukojeť (11)
(obr. D3). Ujistěte se, zda je plochá část
rukojeti otočena směrem k ploché části (72)
na zvedací hřídeli.
Připevněte rukojeť pomocí podložky (24) a
matice (23).
Otáčejte rukojetí po směru pohybu
hodinových ručiček, dokud nebudou
objímky (73) zasunuty zcela dovnitř.
Srovnejte otvory v dolní části tažných
prvků (74) na každé straně objímek (73) s
vodícím otvorem (75) na motorové jednotce
(obr. D4). Ujistěte se, zda se tažné prvky
umístěné na menší objímce nacházejí na
vnitřní straně spoje.
Podle uvedeného nákresu protáhněte
vodící čep vodícím otvorem.
Zajistěte tažné prvky na svých místech
pomocí pojistných kroužků (26).
Pomocí šroubů (27) připevněte na rám kryt
motoru (76) (obr. D5).
•
•
•
Do každého z těchto otvorů vložte šroub
(31).
Na každý šroub našroubujte matici (33).
Přitáhněte matice.
Montáž zajišťovacích šroubů šikmých řezů
• Zatímco držíte rám motoru ve vertikální
poloze, vložte mezi konzoly (77) a okrajové
hrany na každé straně rámu motoru
podložku (32) (obr. E5).
• Srovnejte podložky se čtvercovými otvory
(81).
• Do každého otvoru vložte šroub se
čtvercovou hlavou (29).
• Na konec těchto šroubů nasaďte zajišťovací
šroub šikmých řezů (28).
• Přitáhněte zajišťovací šrouby.
Montáž dorazů šikmých řezů
• Vložte šroub (35) opatřený podložkou (52) do
drážky na levé straně zajišťovacího šroubu
(28) v přední konzole (77A) (obr. E6).
• Vložte šroub (35) opatřený podložkou (52)
do drážek na obou stranách zajišťovacího
šroubu (28) v zadní konzole (77B).
• Na každý z těchto šroubů vložte podložku
(52), ozubenou podložku (36) a matici
(38).
• Přitáhněte matice rukou.
Montáž sestavy motoru na stůl (obr. E1 - E6)
Požadované montážní prvky: 2 zajišťovací
šrouby (28), 2 šrouby se čtyřhrannou hlavou (29),
2 závěsy (30), 2 šrouby se šestihrannou hlavou
(31), 2 ploché podložky (32), 2 samosvorné
matice (33), 3 šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem (35), 3 ozubené podložky (36),
3 matice (38), 8 talířových podložek (42), 8
matic s krytkou (48), 6 plochých podložek (52)
(obr. E1).
Montáž štípacího klínu (obr. F1 - F3)
Požadované montážní prvky: 1 šroub se
čtvercovou hlavou (44), 1 talířová podložka
(45), 1 matice (46) (obr. F1).
• Umístěte štípací klín (6) před podpěrnou
nosnou desku (81) tak, aby byl drážkový
otvor nasazen na výstupky (obr. F2). Dbejte
na to, aby šipka (82) na nosné desce
směřovala k horní části štípacího klínu.
• Přiložte upínací desku (83) ke štípacímu
klínu.
• Vložte do drážkového otvoru v montážní
konzole (84) šroub (44) (obr. F3).
• Umístěte sestavu štípacího klínu k montážní
konzole tak, aby byly hrany kolem konzoly.
• Nasaďte na šroub talířovou podložku (45)
a matici (46).
Montáž konzol rámu
• Podle nákresu položte stůl pily na pracovní
stůl dolní stranou otočenou směrem nahoru
(obr. E2).
• Položte konzoly (77) na příslušné čepy
opatřené závitem (78).
• Nasaďte na každý závitový čep podložku
(42) a matici (48).
• Přitáhněte matice rukou.
Montáž závěsů
• Umístěte závěs (30) do vodícího otvoru (79)
(obr. E3).
• Podle nákresu zajistěte montážní sestavu
motoru mezi konzolami (77) (obr. E4).
• Zatímco jednou rukou držíte rám s motorem
ve svislé poloze, umístěte závěsy (30) mezi
výstupky (80), které se nachází okrajovými
hranami každé strany rámu motoru.
• Srovnejte otvory v konzolách, v rámu
motoru a v závěsech.
Ujistěte se, zda je dutá strana talířové
podložky nastavena směrem k upínací
desce.
•
21
Přitáhněte matici rukou.
Montáž upínacích podložek pilového kotouče
(obr. G1 a G2)
•
•
•
•
•
•
•
Montáž opěrných noh (obr. I1 - I3)
Požadované montážní prvky: 16 plochých
podložek (24), 16 šroubů se šestihrannou
hlavou (37), 16 matic (38) (obr. I1).
Nasuňte na hnací hřídel pilového kotouče
(86) distanční kroužek (85) (obr. G1).
Otočte hnací hřídel pilového kotouče (86)
tak, aby byla drážka pro klínek (87) nahoře
(obr. G2).
Vložte klínek (88) do drážky na hřídeli.
Nasuňte na hnací hřídel vnitřní upínací
podložku (89) (obr. G1). Dbejte na to, aby
klínek zůstal ve správné poloze.
Nasuňte na hnací hřídel vnější upínací
podložku (90).
Našroubujte upínací matici pilového
kotouče (91). Ujistěte se, zda je kroužek
matice pilového kotouče usazen na vnější
upínací podložce pilového kotouče.
Přitáhněte matici rukou.
Montáž noh
• Opřete první nohu (96) do jednoho z rohů
horního stolu pily (obr. I2).
• Srovnejte otvory v noze s otvory v hraně
rohu horního stolu pily.
• Do každého z těchto otvorů vložte šroub
(37).
• Na každý šroub nasaďte podložku (24) a
našroubujte matici (38). Přitáhněte matice
pouze rukou.
• Opakujte tento postup i u ostatních noh.
Montáž příčníků
•
Montáž sestavy ochranného krytu pilového
kotouče (obr. H1 - H4)
•
Požadované montážní prvky: 2 matice (23),
2 ploché podložky (24), 7 šroubů s křížovou
hlavou (34), 2 šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem (35) (obr. H1).
•
•
Montáž pohyblivého krytu
• Přidržte pohyblivý kryt (92) mezi konzolami
(77) (obr. H2).
• Vložte mezi konzoly a pohyblivý kryt
podložky (24).
• Srovnejte otvory v konzolách, v podložkách
a v pohyblivém krytu.
• Do otvorů vložte šrouby (35).
• Na každý šroub našroubujte matici (23).
• Přitáhněte matice.
•
Přidržte krátký příčník (97) mezi každým
párem noh namontovaných na kratší straně
stolu (obr. I3).
Srovnejte otvory v nohách s otvory
v příčnících.
Do každého z těchto otvorů vložte šroub
(37).
Na každý šroub nasaďte podložku (24) a
našroubujte matici (38). Přitáhněte matice
pouze rukou.
Zopakujte tento postup i u delších příčníků
(98).
Montáž spínací skříňky (obr. J1 - J5)
Požadované montážní prvky: D27400: 2 šrouby
s křížovou hlavou (39), 4 šrouby s křížovou
hlavou (40), 3 kabelové příchytky (41) (obr.
J1). D27400T: 2 šrouby s křížovou hlavou (39),
3 kabelové příchytky (41), 2 šrouby s hlavou
s drážkou (53), 2 ploché podložky (54), 2 matice
(55) (obr. J1).
• Při montáži konzoly ke spínací skříňce
postupujte podle následujících pokynů:
- D27400: Připevněte konzolu (99) ke
spínací skříňce (100) pomocí šroubů
(40) (obr. J2).
- D27400T: Protáhněte šrouby (53)
konzolou (99) a spínací skříňkou (100)
podle nákresu (obr. J3). Nasaďte na
šrouby podložky (54) a matice (55).
Přitáhněte matice.
• Pomocí šroubů (39) připevněte spínací
skříňku (100) k hornímu stolu pily (obr. J4).
• Nasaďte příchytky (41) na kabel (101), který
vede ze spínací skříňky k motoru (obr. J5).
Montáž pevného krytu
• Zatímco držíte pohyblivý kryt (92) ve svislé
poloze, umístěte pevný kryt (93) na rám
motoru tak, aby byly srovnány otvory pro
šrouby (obr. H3). Hrana pohyblivého krytu
musí být usazena za výstupky (94) na
pevném krytu.
• Pomocí šroubů (34) připevněte pevný kryt
k rámu motoru (63).
Montáž odvaděče prachu
• Umístěte odvaděč prachu (95) na ochranný
kryt pilového kotouče tak, aby byly srovnány
montážní otvory pro šrouby (obr. H4).
• Pomocí šroubů (34) připevněte odvaděč
prachu k ochrannému krytu pilového
kotouče (93).
22
•
Připevněte příchytky ke hraně horního stolu
pily.
•
•
Ujistěte se, zda je kabel řádně veden
podél vnitřní hrany horního stolu pily
a zda je k dispozici dostatečná délka
kabelu i při maximálním náklonu
montážní sestavy rámu motoru.
Montáž pilového kotouče (obr. A, M1 a M2)
Zuby nového pilového kotouče jsou
velmi ostré a mohou být proto velmi
nebezpečné.
Montáž vodících lišt (obr. K1 - K3)
Při manipulaci s pilovým kotoučem
používejte držák nebo rukavice.
Požadované montážní prvky: 3 matice (23),
5 šroubů se čtvercovou hlavou (29), 5 tlačných
pružin (49), 2 zajišťovací šrouby (50) (obr. K1).
• Otočte stůl do normální polohy.
• Řádně přitáhněte všechny montážní prvky,
které připevňují horní stůl k nosným nohám
sestavy.
•
•
Montáž upínací lišty
• Do každého otvoru v horním stolu vložte
šroub (29) (obr. K2).
• Na každý šroub (29) nasuňte podle nákresu
tlačnou pružinu (49).
• Umístěte lištu (12) na šrouby.
• Našroubujte na šrouby zajišťovací šroub
(50).
•
•
Montáž vodící lišty
• Do každého otvoru v horním stolu pily vložte
šroub (29) (obr. K3).
• Na každý šroub (29) nasuňte podle nákresu
tlačnou pružinu (49).
• Umístěte lištu (4) na šrouby.
• Našroubujte na šrouby matice (23). Matice
ještě nepřitahujte.
• Podle níže popsaného postupu proveďte
montáž pravítka a posuňte jej za vodící lištu
(4).
• Otáčením jednotlivých matic upravte
nastavení lišty tak, aby se pravítko
pohybovalo lehce a bez vůle.
•
•
•
•
•
Pomocí zvedací rukojeti (11) (obr. A)
nastavte hnací hřídel (86) pilového kotouče
do nejvyšší možné polohy (obr. M1).
Sejměte matici (91) a vnější upínací
podložku (90) (obr. M1).
Nasaďte pilový kotouč (7) na osazení
(107), které je na vnitřní upínací podložce
(89). Ujistěte se, zda zuby na horní části
pilového kotouče směřují dopředu (směrem
k obsluze pily).
Podle nákresu opět namontujte vnější
upínací podložku (90) a matici (91). Ujistěte
se, zda je kroužek matice pilového kotouče
usazen na vnější upínací podložce pilového
kotouče.
Matici přitahujte proti směru pohybu
hodinových ručiček. Použijte klíč pro
šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem a
kombinovaný klíč (obr. M2).
Seřízení štípacího klínu (obr. N1 a N2)
•
•
•
Montáž pravítka (obr. L1 a L2)
•
Umístěte lištu pravítka na zdviženou hranu
konzoly pravítka.
Připevněte lištu pravítka pomocí křídlových
matic (106).
Uchopte podpěru pravítka (102) a zasuňte
ji za upínací lištu (12) (obr. L1).
Přitáhněte upínací šrouby (50).
Umístěte konzolu pravítka (103) na podpěru
pravítka (102).
Našroubujte na koncovou závitovou část
čepů matici (23) a zajišťovací šroub (51).
Nepřitahujte matici pevně, protože musí být
umožněn otočný pohyb konzoly pravítka
kolem závitové části.
Zasuňte upínací podpěru pravítka (104) do
lišty pravítka (105) (obr. L2).
O několik otáček uvolněte matici (46).
Nastavte štípací klín (6) tak, aby vzdálenost
mezi štípacím klínem a pilovým kotoučem
odpovídala 3 až 8 mm a vzdálenost mezi
nejvyšším zubem a štípacím klínem byla
asi 13 mm (obr. N2).
Přitáhněte matici tak, aby nedošlo k pohybu
štípacího klínu.
Montáž vložky stolu (obr. O)
•
•
Umístěte vložku (3) do otvoru v horní části
stolu.
Připevněte vložku ke stolu pomocí šroubu
(56).
Nikdy pilu nepoužívejte bez této vložky.
Je-li tato vložka opotřebovaná nebo
poškozená, ihned ji vyměňte.
23
Montáž horního krytu pilového kotouče
(obr. P)
•
•
Připevněte horní kryt (5) pilového kotouče
ke štípacímu klínu pomocí šroubu (47)
a samosvorné matice (23).
Seřízení dorazu šikmých řezů (obr. S1 a S2)
•
Připevnění měřítka šikmých řezů (obr. Q)
•
•
Podle níže uvedených pokynů nastavte
pilový kotouč do kolmé polohy.
Přilepte měřítko šikmých řezů (108) na
konzolu rámu (77) a dbejte na to, aby byla
značka 0° srovnána s hranou krytu pilového
kotouče (93).
Přemístěte pilu na místo, kde chcete
provádět řezání.
Při přemísťování pily vždy požádejte
o pomoc jiné osoby. Manipulace s tímto
zařízením je pro jednu osobu příliš
těžká.
•
•
Seřízení úhlového dorazu šikmých řezů
(obr. S2)
• Uvolněte zajišťovací šrouby (28).
• Pomocí pravoúhlého trojúhelníku
zkontrolujte úhel mezi pilovým kotoučem
a horním stolem pily.
• Seřiďte úhel šikmých řezů tak, aby byl
pilový kotouč přesně v úhlu 45° vzhledem
k povrchu stolu pily.
• Přitáhněte zajišťovací šrouby.
• Seřiďte dorazy šikmých řezů uvolněním
m a t i c e ( 11 0 ) a u m í s t ě n í m m a t i c e
k montážní sestavě rámu motoru. Matici
řádně přitáhněte.
Je-li to možné, přišroubujte stůl pily
k podlaze pomocí montážních otvorů, které
jsou umístěny na spodní části každé opěrné
nohy.
Připojte zařízení k napájecí síti.
Seřízení
Před prováděním seřízení vždy odpojte
pilu od sítě.
Nastavení výšky pilového kotouče (obr. A)
•
Uchopte zvedací rukojeť (11) a nastavte
požadovanou výšku pilového kotouče.
- Otáčením po směru pohybu hodinových
ručiček se tato výška bude zvětšovat.
- Otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček se tato výška bude
zmenšovat.
Nastavení pravítka (obr. T1 - T3)
Nastavení pravítka pro podélné řezy (obr. T1)
• Nasuňte sestavu pravítka za upínací lištu
(12).
• Uvolněte zajišťovací šroub (51) a otáčejte
pravítkem, dokud nebude rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
• Přitáhněte zajišťovací šroub.
• Povolte křídlové matice (106) a posunujte
lištu pravítka (105) tak, aby poskytlo
maximální délku vodítka po celé délce stolu
pily.
• Přitáhněte křídlové matice.
• Umístěte pravítko do požadované polohy
na stole pily pomocí měřítka (111).
• Přitáhněte zajišťovací šrouby vodících lišt
(50).
Kontrola a nastavení polohy pilového
kotouče vzhledem k pravítku (obr. R)
•
•
•
•
Nastavte pilový kotouč do nejvyšší možné
polohy.
Seřízení pravoúhlých dorazů (obr. S1)
• Uvolněte zajišťovací šrouby (28).
• Pomocí pravoúhlého trojúhelníku
zkontrolujte úhel mezi pilovým kotoučem
a horním stolem pily.
• Seřiďte úhel šikmých řezů tak, aby byl
pilový kotouč přesně v úhlu 90° vzhledem
k povrchu stolu pily.
• Přitáhněte zajišťovací šrouby.
• Seřiďte dorazy šikmých řezů uvolněním
matic (109) a umístěním matic k montážní
sestavě rámu motoru. Matice řádně
přitáhněte.
Umístění zařízení do pracovní polohy
•
dokud nebude pilový kotouč rovnoběžný
s pravítkem.
Matice pevně přitáhněte pomocí klíče (16).
Nastavte pilový kotouč do nejvyšší možné
polohy.
Nastavte pravítko pro podélné řezy.
Nastavením pravítka k pilovému kotouči
zkontrolujte přesnost seřízení.
Je-li nutné nové seřízení, uvolněte matice
(48) připevňující konzoly (77) ke stolu pily.
Poklepávejte konzoly paličkou tak dlouho,
24
Nastavení pravítka pro příčné řezy (obr.
T2 a T3)
Konzola pravítka je opatřena vruby pro
přednastavené polohy v pozicích 0°, 15°, 30° a
45° a může být nastavena do jakéhokoliv úhlu.
• Nasuňte sestavu pravítka za vodící lištu (4)
(obr. T2).
• Uvolněte zajišťovací šroub (51) a otáčejte
pravítkem, dokud nebude v kolmé poloze
(90°) vzhledem k pilovému kotouči.
• Při provádění pokosových řezů nastavte
požadovaný úhel (obr. T3).
• Přitáhněte zajišťovací šroub.
• Uvolněte křídlové matice (106).
• Nastavte lištu pravítka (105) do takové
vzdálenosti od pilového kotouče, aby se
pilový kotouč nedostal do cesty pravítka.
• Přitáhněte křídlové matice.
napájení, musí být spínač úmyslně znovu
zapnut.
• Chcete-li pilu zapnout, stiskněte zelené
tlačítko (112).
• Chcete-li pilu vypnout, stiskněte červené
tlačítko (113).
Pokyny pro obsluhu
•
Základní řezy
Podélné řezy (obr. A, S1, S2, T1 a V)
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy nainstalujte odpovídající pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
pilové kotouče. Maximální otáčky pily
nesmí překročit maximální povolené otáčky
pilového kotouče.
Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy řezal
volně. Nepřetěžujte jej.
Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor pily nedosáhne maximálních otáček.
Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací a
upínací šrouby řádně utaženy.
Nikdy nepoužívejte Vaši pilu pro řezání od
ruky!
Nikdy nepoužívejte Vaši pilu pro drážkování!
Neprovádějte řezání deformovaných,
vyboulených nebo prohnutých obrobků.
Obrobek musí mít minimálně jednu přímou
a hladkou stranu, která může být opřena
o pravítko pro podélné nebo pokosové řezy.
Dlouhé obrobky vždy podepřete, aby
nedošlo ke zpětnému rázu.
Nikdy z blízkosti pilového kotouče
neodstraňujte žádné odřezky, je-li pilový
kotouč v pohybu.
Nikdy nepoužívejte tuto pilu, není-li na svém
místě horní kryt pilového kotouče.
•
•
Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
Seřiďte výšku pilového kotouče.
Nastavte pravítko pro podélné řezy.
Položte obrobek plochou stranou na
pracovní stůl pily a opřete jej o pravítko.
Umístěte obrobek do vzdálenosti asi 25 mm
od pilového kotouče.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový
kotouč nedosáhne maximálních otáček.
Pomalu posunujte obrobek pod horní kryt
pilového kotouče a přitlačujte jej k pravítku.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řezání a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
Blížíte-li se k pilovému kotouči,
nezapomínejte použít tlačnou tyč (114).
Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte, až
se pilový kotouč zastaví a sejměte obrobek
ze stolu pily.
•
•
Nikdy netlačte nebo nedržte volnou
nebo odříznutou část obrobku.
Při podélném řezání malých obrobků
vždy používejte tlačnou tyč.
Šikmé řezy
•
•
Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Příčné řezy (obr. A, S1, S2, T2 a W)
•
•
•
•
Zapnutí a vypnutí (obr. U)
•
Spínač (1) je vybaven beznapěťovou vypínací
funkcí: dojde-li z nějakého důvodu k přerušení
25
Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
Seřiďte výšku pilového kotouče.
Nastavte pravítko pro příčné řezy.
Položte obrobek (115) plochou stranou na
pracovní stůl pily a opřete jej o pravítko
(105). Umístěte obrobek do vzdálenosti asi
25 mm od pilového kotouče.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
•
•
•
Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový
kotouč nedosáhne maximálních otáček.
Přitlačujte obrobek pevně k pravítku a
pomalu posunujte obrobek společně se
sestavou pravítka tak, aby se obrobek
dostal pod horní kryt pilového kotouče.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řezání a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte, až
se pilový kotouč zastaví a sejměte obrobek
ze stolu pily.
•
•
•
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Šikmé příčné řezy
•
•
Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
Postupujte jako při provádění příčných řezů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Pokosové řezy (obr. T3)
•
•
Pravidelně čistěte horní pracovní stůl.
Pravidelně čistěte pravítka.
Pravidelně čistěte systém pro odsávání
prachu.
Nastavte pravítko na požadovaný úhel řezu.
Postupujte jako při provádění příčných řezů.
Kombinované pokosové řezy
Tento řez je kombinací šikmého a pokosového
řezu.
• Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
• Nastavte pravítko na požadovaný úhel řezu.
• Postupujte jako při provádění pokosových
řezů.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Odsávání prachu
Tato pila je pro odsávání prachu vybavena
na horním krytu pilového kotouče výstupem
o průměru 28 mm a na pevném krytu výstupem
o průměru 100 mm.
• Při každém řezání připojte k těmto výstupům
vhodné odsávací zařízení.
• Kdykoli je to možné, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům,
které se týkají emisí prachu.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické zařízení D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
26
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní pokyny
D27400/D27400T
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 610291, EN 61029-2-4, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Při používání stacionárního elektrického
nářadí vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy plané ve Vaší zemi, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu způsobeného
elektrickým proudem nebo jiného zranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
97 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
106 dB(A)
* působící v uchu obsluhy
Všeobecné
•
•
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
•
•
•
27
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy
(250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
Držte z dosahu dětí. Nedovolte dětem,
ostatním osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
Jsou-li tyto částečky žhavé, používejte
také vhodnou pracovní zástěru. Používejte
vždy vhodnou ochranu sluchu. Vždy noste
ochrannou přilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Nevystavujte tělo kontaktu
s uzemněnými povrchy (například potrubí,
radiátory, sporáky a ledničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte, co
provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste unaveni,
práci přerušte.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci s
nářadím oběma rukama.
Připojení zařízení pro odsávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Prodlužovací kabely. Před použitím tyto
kabely prohlédněte a pokud jsou poškozené,
tak je vyměňte. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel určený
pro venkovní použití, který je i takto označen.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před
každým použitím pečlivě zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození nářadí nebo
napájecího kabelu. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí.
Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci
ke které je určeno. Pokud je kterákoliv část
nářadí vadná, nebo je poškozena, nářadí
nepoužívejte. Pokud nelze hlavní vypínač
nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Zničené nebo jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte provádět
jakékoliv opravy sami.
•
•
•
•
•
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Není-li nářadí
používáno, před výměnou částí nářadí,
příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby vždy odpojte napájecí
kabel.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před
připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu.
Neškubejte a netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo
mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Opravy
by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení
uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro stolové
pily
•
•
28
Pilové kotouče
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem. Dbejte na to, aby byl
kotouč stále ostrý. Nepoužívejte pilové
kotouče, které mají menší nebo větší než
doporučený průměr. Parametry pilového
kotouče jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče,
jaké jsou specifikovány v tomto návodu
a odpovídají normě EN 847-1. Nepoužívejte
žádné adaptéry nebo upínací kroužky.
Kryty pilového kotouče
Nikdy nepracujte s pilou bez řádně
usazených ochranných krytů.
•
•
•
•
Údržba pilového kotouče a jeho
upínacích přírub
Ujistěte se, zda není pilový kotouč prasklý
nebo jinak poškozen a také zkontrolujte, zda
jsou čisté kontaktní plochy jeho upínacích
přírub. K přitažení použijte oba klíče.
Štípací klín
Ujistěte se, zda je štípací klín nastaven ve
správné vzdálenosti od pilového kotouče
- 3 až 5 mm. Používejte pouze originální
štípací klíny.
Tlačná tyč / tlačný špalík
Používejte tlačnou tyč nebo tlačný špalík při
každém použití a dbejte na to, aby se Vaše
ruce při řezání nedostaly do vzdálenosti
menší než 150 mm od pilového kotouče.
Materiál
Nepoužívejte pilu pro řezání jiných materiálů
než jsou masivní dřevo, dřevotřísky,
dřevovlániknité desky a překližky. Tyto
materiály mohou být pokryty plasty nebo
vrstvami z lehkých slitin.
Zbytková rizika
Při použití pil vznikají následující rizika:
- poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
I přes aplikaci příslušných bezpečnostních
předpisů a použití bezpečnostních zařízení
nemohou být jistá zbytková rizika vyloučena.
Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly
otáčejícího se pilového kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového
kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
29
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240860 - 11-07-2014
30
D27400 - - - - B
Tisch STANDORTSÄGE 2
©
31
D27400 - - - - B
Motor STANDORTSÄGE 2
©
32
D27400 - - - - B
Aufstieg u fall STANDORTSÄGE 2
©
33
34
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising