VB1600 | Black&Decker VB1600 VACUUM CLEANER instruction manual

www.blackanddecker.com
A kéziszerszám
iparszerû használatra
nem ajánlott.
502333-51 H
VB1600
VB1630
VB1710
VB1740
VB1820
VB1850
VB2050
2
3
4
5
6
7
MAGYAR
Rendeltetésszerû használat
•
Szívbõl gratulálunk új Black & Decker porszívójához.
A porszívót száraz porszívásra terveztük. Ez a készülék
csak háztartási felhasználásra alkalmas, ipari
alkalmazása tilos.
Ellenõrzés és javítás
•
Használat elõtt mindig ellenõrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelõen
mûködnek-e, nincsenek-e akadályoztatva.
Ellenõrizze a részegységeket, esetleg elõforduló
töréseit, a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát.
•
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
mûködõképes.
•
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
•
Rendszeresen ellenõrizze a készülék hálózati
kábelét. Ha a kábel sérült, elõírás szerint le kell
cseréltetni valamelyik Black & Decker
szakszervizben.
•
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel.
Általános biztonságtechnikai elõírások
•
•
•
•
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elõl gondosan elzárt helyen.
Figyelem! Elektromos készülékek használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvetõ biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tûzveszély, az
elektromos áramütés, a személyi sérülés és az
anyag károsodásának lehetõségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése elõtt.
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítõ berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
A készülék csak a rendeltetésszerû használat
fejezetben leírt területen használható. Minden ettõl
eltérõ tartozék és alkalmazási terület személyi
sérülés okozója lehet.
Kérjük, gondosan õrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a késõbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettõsszigetelésû, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenõrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
A készülék használata
•
Kapcsolja ki a készüléket, mielõtt a hálózati
áramforrásra rá- vagy lecsatlakoztatja.
•
Mindig körültekintõen használja a készüléket.
•
Soha ne használja a készüléket szabadban!
•
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektõl,
védje olajtól és hõtõl.
•
Ha a hálózati csatlakozó kábel használat közben
megsérül, azonnal áramtalanítsa a készüléket.
Soha ne érintse meg a kábelt addig, amíg az a fõ
áramforrásra van csatlakoztatva.
•
Mindig válassza le a készüléket a hálózati
áramforrásról; ha nem használja; mielõtt elkezdi
a gép összeszerelését; mielõtt tartozékot vagy
feltétet cserél; és a készülék tisztítása elõtt.
Kiegészítõ
biztonságtechnikai
elõírások
porszívókhoz
•
Ne használja a porszívót folyadék felszívására.
•
Ne használja a porszívót bármilyen tûzveszélyes
anyag felszívására.
•
Ne használja a készüléket víz közelében. Ne
mártsa a porszívót vízbe.
•
Ne használja a porszívót éles tárgyak
felszívására, amelyek károsíthatják a filtert vagy
más részeket.
•
Mindig tartsa távol a motort szemeitõl és arcától.
•
Tartsa biztonságos távolságban a gyerekeket és
állatokat a munkaterülettõl.
•
Mindig lentrõl felfelé haladjon, ha lépcsõt
porszívóz, és tartsa a készüléket mindig egy
lépcsõfokkal lejjebb munkapozíciótól.
•
Soha ne használja a készüléket szívófej, vagy
más megfelelõ feltét nélkül.
•
Tartsa távol a mozgórészektõl haját, ruházatát.
Ezek nem érhetnek a forgó keféhez. Tartsa távol
a forgó kefét a hálózati kábeltõl.
•
Soha ne használjon sérült tartozékokat.
•
Csak Black & Decker tartozékot használjon.
Személyvédelem
•
Ne hagyja, hogy gyerekek, vagy olyan felnõttek
használják a készüléket, akik nem ismerik
a készülékre vonatkozó biztonságtechnikai
elõírásokat, illetve a kezelési utasítás tartalmát.
•
Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettõl.
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más
személyek vagy állatok ne közelíthessék meg
a munkaterületet, ne érinthessék meg a
készüléket és a hálózati kábelt. Nagyfokú
odafigyelés szükséges, ha a készüléket
gyermekek közelében használja.
Leírás
Ez a készülék a következõ jellemzõkkel rendelkezhet
(A ábra).
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Szívóerõ szabályzás (csak VB1630/VB1740/
VB1820/VB1850/VB2050 típusoknál)
3. Kábel visszacsévélõ kapcsoló
4. Fogantyú
Használat után
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket,
mielõtt felügyelet nélkül hagyja; mielõtt kitisztítja;
mielõtt karbantartásába kezdene; illetve mielõtt
átvizsgálja.
8
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VB1630/VB1740/VB1850/VB2050 - A parketta
szívófej felszerelése (G ábra)
A parketta szívófej (13) segítségével könnyedén
porszívózhat parkett és polírozott felületeket.
•
Nyomja be a reteszelõ gombot (23) és csúsztassa
a csövet (8) a szívófejbe (13) addig, amíg
a helyére reteszelõdik.
•
A szívófej eltávolításához, nyomja be a reteszelõ
gombot és húzza ki a csövet a fejbõl.
Fedél
Szívócsõ
Légáramlás szabályozó kapcsoló
Teleszkópos fém szívócsõ
Szívófej
Kerekek
Továbbá, ez a készülék a következõ jellemzõkkel
rendelkezhet (B ábra).
11. Résszívó feltét
12. Kefe feltét
13. Parketta szívófej (csak VB1630/VB1740/VB1850/
VB2050 típusoknál)
14. Turbókefe (csak VB2050 típusnál)
VB2050 – A turbókefe felszerelése (G ábra)
A turbókefe (14) segítségével könnyedén
porszívózhat bolyhos szõnyegeket. A turbókefe
különösen hasznos haj, cérna vagy fonál, stb.
felporszívózásakor éppúgy, mint lelapult, lejárt bolyhos
szõnyeg felfrissítésekor.
•
Nyomja be a reteszelõ gombot (23) és csúsztassa
a csövet (8) a szívófejbe (14) addig, amíg
a helyére reteszelõdik.
•
A szívófej eltávolításához, nyomja be a reteszelõ
gombot és húzza ki a csövet a fejbõl.
A parketta szívófej csak néhány típus alap tartozéka.
Ez a feltét a többi típushoz opcionálisan
megvásárolható a helyi Black & Decker
márkakereskedésben (katalógus szám VW70).
A turbókefe csak néhány típus alap tartozéka. Ez
a feltét a többi típushoz opcionálisan megvásárolható
a helyi Black & Decker márkakereskedésben
(katalógus szám VW80).
Tartozékok felhelyezése (G és H ábra)
A résszívó feltét (11) segítségével könnyedén
porszívózhat szûk, nehezen hozzáférhetõ felületeket.
A kefe feltét (12) segítségével könnyedén
porszívózhat bútorokat, ablakredõnyt, reluxát,
függönyöket, ablakkeretet és lépcsõt. A tartozékok
felszerelhetõek mind a szívótömlõre (6), mind
a teleszkópos szívócsõre (8). Ha nem használja
a tartozékokat, helyezze a tartozéktárolóra (24).
•
Vegye le a szívófeltétet a tárolóról (H ábra).
•
Nyomja be a reteszelõ gombot (21 vagy 23) és
csúsztassa a feltétet a szívótömlõ csonkjára (22)
vagy a teleszkópos szívócsõre (8) (G ábra).
•
A szívófeltét eltávolításához, nyomja be
a reteszelõ gombot (21 vagy 23) és húzza le
a csõrõl a tartozékot.
Összeszerelés
A porzsák felszerelése (C és D ábra)
Figyelem! Az elsõ használat elõtt mindig helyezzen
porzsákot a készülékbe.
•
Nyissa fel a fedelet (5) az ábra szerint (C ábra).
•
Helyezzen egy porzsákot (15) a zsáktartóba (16).
•
Állítsa egy vonalba a porzsák peremét (17)
a beömlõnyílással (18) (D ábra).
•
Ellenõrizze, hogy a beömlõnyílás a porzsák
peremén túlnyúljon.
•
Csukja be a fedelet.
A tömlõs szívócsõ felszerelése (E ábra)
•
Illessze a csõvéget (18) a készülék
beömlõnyílásához (19).
•
Csúsztassa a csõvéget addig a nyílásba, amíg
a reteszelõ gombok (20) bekattannak a helyükre.
•
A szívócsõ eltávolításához, nyomja meg
a reteszelõ gombokat és húzza ki a csövet
a nyílásból.
A készülék használata
A hálózati kábel kihúzása és visszacsévélése
(A ábra)
A hálózati kábel visszacsévélõ kapcsoló (3) kézzel és
lábbal egyaránt mûködtethetõ.
•
Használat elõtt húzza ki a kellõ hosszúságú
hálózati kábelt a készülék hátulsó részébõl.
•
Használat után nyomja meg a visszacsévélõ
kapcsolót a hálózati kábel készülékben való
tárolásához. Manuálisan vezesse a kábelt és
biztosítsa, hogy ne üssön vissza. Ellenõrizze,
hogy a dugaszoló aljzat a helyére illeszkedjen.
A teleszkópos fém szívócsõ felszerelése (F ábra)
•
Nyomja be a reteszelõ gombot (21) és csúsztassa
a tömlõs szívócsonkot (22) a fém teleszkópos
csõbe (8) addig, amíg a helyére reteszelõdik.
•
A fém szívócsõ eltávolításához, nyomja be
a reteszelõ gombot és húzza le a tömlõs
szívócsonkot a teleszkópos csõrõl.
A teleszkópos szívócsõ hosszának beállítása
(I ábra)
A teleszkópos szívócsõ (8) hossza 21 pozícióba
állítható.
•
Tartsa nyomva az állító kapcsolót (25) és
csúsztassa a csövet a kívánt hosszra.
•
Engedje el a kapcsolót.
A szívófej felszerelése (G ábra)
A szívófej (9) segítségével könnyedén porszívózhat
szõnyegeket, kemény felületeket (pl.: laminált
felületeket és csempét).
•
Nyomja be a reteszelõ gombot (23) és csúsztassa
a csövet (8) a szívófejbe (9) addig, amíg
a helyére reteszelõdik.
•
A szívófej eltávolításához, nyomja be a reteszelõ
gombot és húzza ki a csövet a fejbõl.
A szívófej beállítása (G ábra)
•
Szõnyeg porszívózásához állítsa a padló felület
választó kapcsolót (26) felfelé állásba.
9
•
Laminált felületek, csempék stb. porszívózásához
állítsa a padló felület választó kapcsolót (26)
lefelé állásba.
A szívófej átmeneti parkoltatása (K ábra)
•
Munkavégzés közben a szívófej átmeneti
parkoltatásához használja a parkoló támaszt (27)
az ábra szerint.
A készülék be- és kikapcsolása (A ábra)
Az üzemi be/ki kapcsoló (1) kézzel és lábbal egyaránt
mûködtethetõ.
•
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsolót.
•
A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg
az üzemi kapcsolót.
A készülék tárolása (L ábra)
Figyelem! A készüléket kapcsolja ki és áramtalanítsa
tárolás elõtt.
•
Ellenõrizze, hogy a hálózati kábel teljesen vissza
legyen csévélve.
•
Állítsa fel a készüléket.
•
Parkolja le a készüléket úgy, hogy a szívófejen
található parkoló támaszt a készülék alsó részén
található vájatba csúsztatja, majd a szívócsõ
tartozéktárolójának hátsó felén található rögzítõ
elemet a készülék felsõ részének megfelelõ
vájatába tolja. A rögzítõ gombok (28)
automatikusan reteszelik a szívócsövet.
•
A készüléket száraz, gyermekek elõl gondosan
elzárt helyen tárolja. Parkoló pozícióban a készülék
a beépített fogantyúnál (29) fogva szállítható.
•
A
szívócsõ
parkoló
helyzetbõl
való
kireteszeléséhez nyomja meg a rögzítõ gombok
valamelyikét (28), majd húzza ki a csövet és a
szívófejet a parkoló vájatokból.
VB1630/VB1740/VB1820/VB1850/VB2050
–
A szívóerõ beállítása (A ábra)
A szívóerõ szabályzókapcsoló (2) segítségével minden
felülethez megfelelõen állíthatja be a szívóerõt.
•
Csúsztassa a szívóerõ szabályzókapcsolót (2)
a kívánt pozícióba.
•
Kemény felületek porszívózásához (pl.: padló)
magas szívóerõt válasszon.
•
Puha felületek porszívózásához (pl.: kárpit)
alacsony szívóerõt válasszon.
Légáramlás szabályzás (A ábra)
•
Tolja a légáramlás szabályzókapcsolót (7) a kívánt
légáramlás beállításához.
Karbantartás
Porszívózás
•
A készülék használata közben mindig ellenõrizze,
hogy a tömlõs szívócsõ ne legyen akadályoztatva,
megcsavarodva vagy beakadva.
•
Túlmelegedéskor, egy kioldó lép mûködésbe és
a készülék automatikusan leáll.
•
Ha a készülék leáll, áramtalanítsa és hagyja hûlni
2-3 órára.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék
folyamatos megfelelõ mûködése nagymértékben
függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelem! Mielõtt bármilyen karbantartási vagy
tisztítási munkába kezd, mindig gyõzõdjön meg arról,
hogy a hálózati csatlakozó le van választva az
áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva.
Javaslatok optimális munkavégzéshez
•
Ha nehezen hozzáférhetõ helyen dolgozik,
átmenetileg távolítsa el a tartozéktárolót
a teleszkópos szívócsõrõl, így nagymértékben
növelheti mozgásterét.
•
Ha lépcsõt porszívóz, mindig lentrõl felfelé
haladjon, Helyezze a készüléket a padlóra és
porszívózza felfelé a lépcsõsort, ameddig elér
a szívócsõ. Csak akkor helyezze a porszívót
a lépcsõsorra, amikor már nem fér hozzá
a következõ lépcsõfokhoz. Ilyenkor tartsa
a készüléket stabil pozícióban, mindig legalább
egy lépcsõfokkal lejjebb a munkapozíciótól.
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
levegõréseit egy puha kefével vagy száraz
ronggyal.
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
enyhén nedves kendõvel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
VB2050 – A turbókefe tisztítása (M ábra)
•
Távolítson el minden hajszálat, fonal vagy
cérnadarabot a kefébõl (30). Ha szükséges,
használjon egy ollót a darabok eltávolításának
megkönnyítésére.
•
Vegye le a fedelet (31) a levegõ turbinát (32)
akadályozó idegen tárgyak eltávolításához.
Helyezze vissza a fedelet.
VB2050 – A turbókefe használata
•
Ellenõrizze, hogy a szívóerõ szabályzó
a legmagasabb fokozatban legyen. Mozgassa
a turbókefe tetején található csúszkát az optimális
szívóerõ beállításához.
•
Folyamatosan mozgassa a turbókefét elõrehátra. Soha ne tartsa hosszan a turbókefét egy
pozícióban, mivel így a felület károsodhat.
A porzsák cseréje (C és D ábra)
A porzsákot mindig ki kell cserélni, ha a piros telítettség
kijelzõ (14) világít, mialatt a készülék maximális
szívóerõvel üzemel, és a szívófej fel van emelve
a munkafelületrõl. Pótszûrõ megvásárolható a Black
& Decker szakkereskedésekben (katalógus száma:
VBP50).
•
Nyissa fel a fedelet (5) az ábra szerint (C ábra).
•
Kissé húzza hátrafele a porzsák tartót (16) és
távolítsa el a porzsák peremét (17)
A készülék szállítása (J ábra)
Használat közben a készüléket a fogantyúnál (4)
fogva hordozhatja.
•
Hajtsa ki a fogantyút az ábrán látható pozícióba.
10
•
•
•
•
•
a beömlõnyílásról (18) (D ábra).
Vegye ki a régi zsákot (15) a tartóból.
Helyezzen egy új porzsákot a zsáktartóba (16).
Állítsa egy vonalba a porzsák peremét (17)
a beömlõnyílással (18).
Ellenõrizze, hogy a beömlõnyílás a porzsák
peremén túlnyúljon.
Csukja be a fedelet.
VB2050 – A szénszûrõ cseréje (csak ennél a típusnál)
A szénszûrõ csökkenti a levegõbe jutó kellemetlen
szagot és füstöt. A szûrõt legalább 6-9 havonta ki kell
cserélni, vagy ha elkopott, illetve ha sérült. Pótszûrõ
a Black & Decker szakkereskedésekben kapható
(katalógus száma: VBF40).
•
Járjon el az elõzõekben leírtak szerint a szûrõ
(38) lecseréléséhez.
Tisztítás
Környezetvédelem
Figyelem! Mielõtt bármilyen tisztítási és karbantartási
munkába kezd, mindig gyõzõdjön meg arról, hogy
a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról,
a készülék ki van kapcsolva.
•
Idõrõl idõre törölje le a készüléket egy enyhén
nedves kendõvel. Ne használjon karcot hagyó
tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot. Soha
ne mártsa a készülék semelyik részét
folyadékba.
Black & Decker termékeire élettartamuk
lejártával visszavételi lehetõséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi
ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekrõl a Magyarországi
Képviseletnél
érdeklõdhet.
Itt
a környezetvédelmi
elõírások
figyelembevételével fogják elhelyezni
a készülékeket.
A motorszûrõ tisztítása (C, D és N ábra)
A motorszûrõ a motorházba bejutó por mennyiségét
minimálisra csökkenti. A filter újrahasználható és
rendszeres tisztításra szorul.
•
Nyissa fel a fedelet (5) az ábra szerint (C ábra).
•
Távolítsa el a porzsákot (D ábra).
•
Húzza ki a szûrõt (33) a szûrõtartóból (34) (N ábra).
•
Egy kefével távolítsa el, vagy rázza ki a beszorult
port a szûrõbõl.
•
Helyezze vissza a szûrõt a tartóba.
•
Helyezzen vissza egy új porzsákot a készülékbe
(D ábra).
•
Csukja be a fedelet (C ábra).
A szervizzel kapcsolatosan a következõ Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Mûszaki adatok
VB1710
VB1820
VB1630
VB1740
VB1850
VB2050
Feszültség
V 230
230
230
230
Felvett
teljesítmény
W 1.600
1.700
1.800
2.000
Kábel hossz
m 6
6
6
6
l 3,5
3,5
3,5
3,5
kg 6,0
6,0
6,0
6,0
Porzsák méret
Súly
A szûrõk cseréje (C, D és N-P ábrák)
A motorszûrõt és a kiömlõ szûrõt legalább 6-9 havonta
ki kell cserélni, vagy ha elkopott, illetve ha sérült.
A szûrõket mindig egyszerre kell kicserélni. Pótszûrõ
szett a Black & Decker szakkereskedésekben kapható
(katalógus száma: VBF20).
VB1600
EC-TANÚSÍTÁS
VB1600/VB1630/VB1710/VB1740/
VB1820/VB1850/VB2050
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következõ irányelveknek és
szabványoknak: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014,
EN 60335, EN 61000.
A motorszûrõ cseréje (C, D és N ábra)
•
Járjon el az elõzõekben leírtak szerint
a motorszûrõ (33) lecseréléséhez.
A kiömlõ szûrõk cseréje (O és P ábra)
•
Nyissa fel a fedelet (35).
•
Távolítsa el a régi szûrõket (36).
•
Helyezzen vissza az új szûrõket a készülékbe az
ábra szerint.
•
Csukja be a fedelet.
76 dB(A)
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
85 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás < 2,5 m/s2
VB1850 - A HEPA szûrõ cseréje (csak ennél a típusnál)
A HEPA szûrõ minimálisra csökkenti a motorházban
lévõ por levegõbe jutó mennyiségét. A szûrõt ki kell
cserélni, ha elkopott, illetve ha sérült. Pótszûrõ a Black
& Decker szakkereskedésekben kapható (katalógus
száma: VBF30).
•
Járjon el az elõzõekben leírtak szerint a szûrõ
(37) lecseréléséhez.
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
1-12-2004
Európai Közösség konstrukció szám 131669
11
Garancia határozat
A következõ meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a
normál használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerûtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be
nem tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkezõ esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet.
12
BLACK & DECKER
d)
A készülék túlterhelése miatt jelentkezõ
hibákra,
amelyek
a
hajtómû
meghibásodásához, vagy egyéb ebbõl adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredõ hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítõ készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idõ a kijavítási
idõ azon részével, amely alatt a fogyasztó a
terméket nem tudta rendeltetésszerûen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetõségének határidején belül a
terméknek vagy jelentõsebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következõk:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstõl) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti
annak kicserélését feltéve, hogy a
meghibásodás
a
rendeltetésszerû
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, mûszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethetõ a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a
Fogyasztó
szakvéleményt
kérhet
a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségtõl. A szakvélemény
térítésköteles és nem kötelezõ érvényû a Forgalmazó
számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és idõtartamát,
a készülék visszaadásának idõpontját,
javítás idõtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidõt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül
kiváló
javítószolgáltatást,
zökkenõmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerû használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.)
GKM és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend.
szerint végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási
jeggyel érvényesítheti, ezért azt õrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás idõpontját, a
termék típusát vagy termékkódját, a
kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevõ a garancia idõn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási
jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás,
törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történõ átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerûtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után
keletkezett okból következett be. (A
rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvû vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek a
szerszámok iparszerû (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a
meghibásodás garanciaidõn belül a helyes
kezelés,
karbantartás
szerinti
rendeltetésszerû üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elõ. (ezek a
következõk: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fûrészlánc, fûrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj,
csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
13
Importõr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
BLACK&DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT
BLACK & DECKER KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTÖR:
ERFAKER KFT
H-1158 Budapest XV
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Országos Szervizhálózat abc szerinti sorrendben
ÁCS IMRE
2251 Tápiószecsõ, Pesti út 46.
Tel.: 29/446-615
DEBREI JÁNOS
3281 Karácsond, József A. u. 43.
Tel.: 37/322-136
EDISON ÜZLET-SZERVIZ
6722 Szeged, Török u. 1/a.
Tel.: 62/426-833
ELEKTRIÓ Kft.
7623 Pécs, Szabadság u. 28.
Tel.: 72/336-685
ELEKTRO-MERCATOR
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
EUROMAX Bt.
2400 Dunaújváros, Kisdobos u. 3.
Tel.: 25/411-844
H SZERSZÁM Kft.
8200 Veszprém, Budapesti u. 17.
Tel.: 88/404-303
KAPOSVÁRI KISGÉPJAVÍTÓ 7400 Kaposvár, Fõ u. 30.
Tel.: 82/318-574
KISGÉPCENTER Bt.
8000 Székesfehérvár, Széna tér 3.
Tel.: 22/340-026
MOFÜKER Kft.
6500 Baja, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
NÉMETH JÓZSEF
6000 Kecskemét, Jókai u. 25.
Tel.: 76/324-053
PROFI MOTOR Bt.
9400 Sopron, Baross út.12
Tel.: 99/511-626
ROTOR Kft.
9700 Szombathely, Vasút u. 29.
Tel.: 94/317-579
SERVINTRADE Kft.
3530 Miskolc, Kóris Kálmán út. 20.
Tel.: 46/411-351
SPIRÁL 96 Kft.
4024 Debrecen, Nyugati út 5-7.
Tel.: 52/442-198
TAKI-TECH SZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 1.
Tel.: 92/311-693
TÓLNAI SZERSZÁM Kft.
2510 Dorog, Heine u. 8.
Tel.: 33/431-679
TÓTH KISGÉPSZERVIZ
4040 Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 42/504-082
ÚJ-TECHNIKA Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki út 20.
Tel.: 93/310-498
WELD-IMPEX Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24.
Tel.: 59/311-886
14
15
16
17
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiêcy
mesiacov
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
LT
Remonto dirbtuviø adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Faks: 273 74 73
LV
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
02/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising