KA274EK(L) | Black&Decker KA274EK(L) ORBITAL SANDER instruction manual

559722-78 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
www.blackanddecker.com.tr
KA274E
2
TÜRKIYE
d. Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini arttırır.
e. Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun
bir uzatma kablosu kullanın. Açık havada
kullanıma uygun bir kablonun kullanılması
elektrik çarpması riskini azaltır.
f. Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
Kullanım amacı
Black & Decker zımparanız ahşap, metal,
plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması
için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet
ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve
talimatlarını mutlaka okuyun. Aşağıda yer alan uyarılar ve talimatların
herhangi birisine uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir.
3. Kişisel güvenlik
a. Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b. Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c. İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı
güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda
olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak
veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye
çıkartır.
d. Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin
hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e. Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli basın.
Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin
daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f. Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride
bakmak üzere saklayın. Aşağıda yer alan
uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1. Çalışma alanının güvenliği
a. Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b. Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler,
toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c. Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak tutun.
Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2. Elektrik güvenliği
a. Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle
vücut temasından kaçının. Vücudunuzun
topraklanması halinde yüksek bir elektrik
çarpması riski vardır.
c. Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli alete su
girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
3
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g. Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
toz toplama ataşmanların kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
5. Servis
a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik
talimatları
4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir
ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c. Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin
ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın.
Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin
istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali
daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha
kolaydır.
g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun ve çalışma ortamının
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden
olabilir.
Uyarı! Zımparalar için ek güvenlik
talimatları
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4
Aletin zımpara kağıdı kendi kablosuna
temas edebileceği için elektrikli el aletini
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.
«Akım taşıyan» bir teli kesmesi metal kısımları «akım taşır» hale götürür ve operatörün
çarpılmasına yol açacaktır.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek
ve desteklemek için kelepçeler veya
başka pratik yöntemler kullanın. Parçayı
elle veya vücudunuza dayamanız dengesiz
durmasına neden olacaktır ve aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Uyarı! Zımparalama uygulamaları nedeniyle açığa çıkan tozla temas operatörün
ve çevrede bulunanların sağlığını tehlikeye
atabilir. Toz ve dumanlara karşı korunma
için özel olarak tasarlanmış bir toz maskesi
kullanın ve çalışma alanına giren veya bu
alanda bulunan kişilerin de korunduğundan
emin olun.
Zımparalama işleminin ardından tüm tozu
güzelce temizleyin.
Kurşun bazlı olma ihtimali olan boyaları ve
zehirli toz üretebilecek ahşap ve metalleri
zımparalarken özel bir dikkat gösterin:
- Çocukların veya gebe kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
- Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir içecek veya sigara içmeyin.
- Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını güvenli bir şekilde atın.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler
aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
♦
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya
bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda
tavsiye edilen şekilden başka bir şekilde
kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/
veya mal kaybına yol açabilir.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Her zaman şebeke geriliminin aletin
üretim etiketinde belirlenmiş değerlere
uyup uymadığını kontrol edin.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
♦
♦
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler
aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Black & Decker Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya
tümünü içermektedir.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Kesintisiz çalıştırma düğmesi
3. Toz atma çıkışı
4. Zımpara tabanı
5. Zımpara kağıdı sıkıştırma kolu
6. Değişken hız kontrol düğmesi
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde
belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745
tarafından belirlenen standart bir test yöntemine
uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle
karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan
edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda
maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde
de kullanılabilir.
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Zımpara kağıtlarının takılması
(Şekil A)
Uyarı! Aleti, zımpara kağıdı veya aksesuar takılı
olmadan kesinlikle kullanmayın.
♦ Aşındırıcı olmayan tarafını tezgahın kenarına sürterek zımpara kağıdını yumuşatın.
♦ Zımpara kağıdı sıkıştırma kollarını serbest
konumuna getirin (5).
♦ Zımpara kağıdını, kağıttaki deliklerin tabandaki deliklerle aynı hizada olduğundan
emin olarak zımpara tabanının (4) üzerine
yerleştirin.
♦ Zımpara kağıdının ucunu gösterildiği gibi
ön kağıt kıskacının içine yerleştirin.
♦ Ön kağıt sıkıştırma kolunu (5) aşağı doğru
bastırın.
♦ Kağıdı hafifçe gererek arka ucunu arka
kağıt kıskacının içine yerleştirin.
♦ Arka kağıt sıkıştırma kolunu (5) aşağı doğru
bastırın.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin kullanım
yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere
göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi
belirlenen seviyenin üzerinde artış gösterebilir.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan
çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC
tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime maruz kalmayı
değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde
örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar
gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere
mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli
göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Toz torbasının takılması ve çıkartılması (Şekil B)
♦
♦
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını
mutlaka okumalıdır.
5
Toz torbasını (7) toz atma çıkışına (3) takın.
Toz torbasını yerinde kilitlemek için döndürün.
Toz torbasını çıkartmak için tersi sıralamada
ilerleyin.
♦
Bir elektrik süpürgesinin bağlanması (Şekil C)
♦
♦
♦
♦
Adaptörü (8) toz atma çıkışına (3) takın.
Elektrikli süpürgenin hortumunu (9) adaptöre bağlayın.
Sürekli çalışması için kesintisiz çalıştırma
düğmesine (2) basın ve değişken hızlı
açma/kapama düğmesini bırakın.
Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini bırakın. Kesintisiz çalışma konumundayken aleti kapatmak için değişken hızlı açma/
kapama düğmesine bir kez daha basın ve
bırakın.
Toz torbasının boşaltılması
Diğer tehlikeler.
Toz torbası her 10 dakikada bir boşaltılmadır.
♦ İçindekileri boşaltmak için toz torbasını
sallayın.
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik
uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler
ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli
kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
♦ Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦ Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦ Aletin uzun süreli kullanılması sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi
bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız
düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
♦ Duyma bozukluğu.
♦ Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun
solunması sonucu ortaya çıkan sağlık
sorunları (örnek: ahşapta çalışırken,
özellikle meşe, akgürgen ve MDF.)
Yararlı tavsiyeler (Şekil D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aleti her zaman eki elinizle tutun.
Alete çok fazla baskı uygulamayın.
Zımpara kağıdının durumunu düzenli olarak
kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin.
Her zaman ahşabı damar yönünde zımparalayın.
Yeni boya katlarını başka bir kat vurmadan
önce zımparalarken hassas zımpara kağıdı
kullanın.
Çok bozuk yüzeylerde veya boya katlarını
kazırken kaba zımpara kağıdıyla başlayın.
Diğer yüzeylerde orta kabalıkta kağıtla
başlayın. Her iki durumda da, pürüzsüz bir
yüzey için dereceli olarak hassas zımpara
kağıdına geçin.
Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi
için satış noktalarına danışın.
Bakım
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin
verin. Aşırı yüklenmeyin.
Değişken hız kontrolü
Değişken hız kontrolü, aletin hızını üzerinde
çalıştığınız malzemeye göre ayarlamanıza
olanak tanır.
♦ Kontrol düğmesini (6) istediğini ayara
getirin. Ahşap için yüksek, kaplamalar ve
sentetik malzemeler için orta ve akrilik cam,
demir içermeyen metaller ve boya kazıma
için düşük hızı kullanın.
Uyarı! Bakımdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
♦ Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli
olarak temizleyin.
♦ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı
temizleyiciler kullanmayın.
Açılması ve kapatılması
♦
Çevrenin korunması
Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine
(1) basın.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
6
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak
şekilde atın.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
KA274E
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen
yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/
EC (29 Aralık 2009’dan itibaren), 2004/108/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını
azaltır.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya
yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı Black & Decker adına vermiştir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak
için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim
alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
1-11-2009
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya
da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas
bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir
ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir
şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal
etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Teknik özellikleri
Giriş voltajı
Giriş gücü
Yörünge hızı
Zımpara tabanı
yüzeyi
Ağırlık
VAC
W
dev/dak
KA274E TYPE1
230
310
6,000 - 11,000
mm
kg
115 x 230
2,5
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme,
işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa,
müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış
ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti
eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri (ah) 7,8 m/s2, belirsizlik (K) 1,5 m/s2
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 85 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 96 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
7
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya
kaza sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm
bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden
ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım
ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
8
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ
Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00131173 - 23-07-2010
9
10
Download PDF

advertising