DW331 | DeWalt DW331 JIGSAW instruction manual

502333 - 38 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW331
DW333
3 20 2
1
4
5
6
11
10
9
DW331
7
8
21
20
3
4
5
1
6
11
10
9
DW333
7
A
2
8
19
9
11
8
7
5
C
B
13
14
15
9
12
D
E1
3
13
14
16 12
18
6
17
F
E2
3
1
3
G1
4
G2
H
I
DW331
DW333
J
K
5
DEKOPÍRFŰRÉSZ
DW331, DW333
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
DW331
Feszültség
V
230
(Csak EK és Írország) V
230/115
Típus
1
Felvett teljesítmény
W
701
Leadott teljesítmény
W
425
Üresjárati löketszám
min-1 0 - 3 100
Lökethossz
mm
26
Vágási mélység:
faanyag
mm
130
alumínium
mm
30
acél
mm
12
rozsdamentes
acélötvözet
mm
4,5
Szögvágás (bal/jobb)
0 - 45°
Súly
kg
2,6
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) dB(A)
dB(A)
KWA (toleranciafaktor)
86
2,8
97
2,8
DW333
230
230/115
1
701
425
800 - 3 100
26
130
30
12
4,5
0 - 45°
2,6
87
2,8
98
2,8
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah,CM =
m/s²
5,0
7,0
Bizonytalanság K = m/s²
1,5
1,8
Vibráció kibocsátási érték ah
m/s²
6,0
7,5
ah,CW =
Bizonytalanság K = m/s²
2,0
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
6
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
EK és Írország: 230 V-os szerszámok 13 amperes,
a csatlakozódugaszban
EK és Írország: 115 V-os szerszámok 16 amperes,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati útmutatóval együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
DW331, DW333
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva
a munkaterületet. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
7
d)
e)
f)
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
fogva, illetve a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
8
f)
g)
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az
adott feladatra alkalmas szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére teszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
f)
g)
Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészek
felhasználásával. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
További speciális biztonsági
szabályok fúrókhoz
• Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a vágószerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével
kerülhet érintkezésbe. Ha a vágótartozék
áram alatt lévő vezetékkel érintkezik,
a szerszám fémrészei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
• A fűrészlapot csak a motor teljes leállása
után húzza ki a (fűrészeléssel létrehozott)
vágatból. A mozgó fűrészlap beleütődhet
a munkadarabba, amitől el is törhet,
károsíthatja a munkadarabot, vagy a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát, és
személyi sérülést szenvedhet.
• Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen. Így jobban
uralhatja a szerszámot.
• Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy
sérült fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy
megszorulhat.
• Gyakran, de különösen intenzív használat
után tisztítsa meg a szerszámot.
A szerszám belső felületén gyakran fűrészpor
és fémrészecskék halmozódnak fel, ami
áramütés veszélyét hordja magában.
• Ne működtesse a szerszámot
egyhuzamban hosszú ideig. A szerszám
által okozott vibráció maradandó sérülést
okozhat az ujjain, a kezén és a karján. Viseljen
kesztyűt, hogy kezét kipárnázza, munka
közben gyakran tartson szüneteket és szabjon
határt a napi munkaidőnek.
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (19)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 dekopírfűrész
1 dekopírfűrész lap
1 szálkásodásvédő fűrésztalp betét
1 karcolásvédő fűrésztalp burkolat
1 porelszívó burkolat
1 porelszívó adapter
1 koffer
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos áttanulmányozására
és elsajátítására.
9
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
1 Be- és kikapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3 Löketszám előválasztó kerék
4 Fűrészpor elfúvását beállító kar
5 Fűrészlap retesz
6 Ujjvédő burkolat
7 Fűrészlap tartó
8. Vezetőgörgő
9 Fűrésztalp
10 Ingalöket előválasztó
11 Fűrésztalp kar
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Az Ön dekopírfűrésze faanyag, acél,
alumínium, műanyag és kerámia professzionális
fűrészeléséhez készült.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza 30 m.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
Ezek a dekopírfűrészek professzionális elektromos
szerszámok.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
10
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
A fűrészlap fel- és leszerelése (B ábra)
A szerszám nélküli csere rendszere a fűrészlapok
gyors és könnyű cseréjét biztosítja.
• Nyissa ki a fűrészlap-tartót (7), teljesen
hátrahúzva a fűrészlap reteszét (5).
• Helyezze a fűrészlapot a fűrészlap-tartóba
(7) a lap hátoldalát a vezetőgörgő vájatába
csúsztatva (8).
• Engedje vissza a fűrészlap reteszét (5).
• A fűrészlap kivételéhez teljesen húzza vissza
a reteszt, és húzza ki a fűrészlapot a tartóból.
Fűrészlapok
Fűrészlap típusa
• A karral (4) állítsa be a fűrészpor elfúvót.
- Alacsony
Fémmel végzett munkákhoz,
ha hűtőfolyadékot és
kenőanyagot használ, illetve
porelszívásnál.
- Közepes
Fa- és hasonló anyagok kis
sebességű vágásához.
- Magas
Fa- és hasonló anyagok nagy
sebességű vágásához.
alkalmazási területei
Finom fogazású fűrészlap
finom egyenes vágáshoz
Durva fogazású fűrészlap
gyors egyenes vágáshoz
Fémvágó fűrészlap
színes és nem színes
fémek vágásához
Süllyesztett fűrészlap*
falon vagy peremen felfelé
irányuló vágáshoz
* Nem minden országban kapható.
A különböző célra alkalmas fűrészlapok széles
választéka külön szerezhető be.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig nagy
gonddal válassza ki a fűrészlapot.
A műanyag karcolásvédő fűrésztalp burkolat
felszerelése (D ábra)
A karcolásvédő fűrésztalp burkolat (12) csökkenti
a kényes felületű munkadarabok sérülésének
esélyét.
• Az ábra szerint pattintsa a burkolatot a talpra.
Ferdevágó szög beállítása (C ábra)
Az állítható talppal (9) jobb és bal ferdeszöget
vághat maximum 45°-ig. A szögvonalzón a 0°, 15°,
30° és 45° értékek előre be vannak állítva.
• Engedje vissza a fűrésztalp karját (11).
• Csúsztassa a fűrésztalpat (9) a fűrészlap felé.
• Döntse meg a talpat, és a szögvonalzóval
állítsa be a kívánt ferdeszöget.
• Rögzítse a fűrésztalp karját.
A szálkásodásvédő fűrésztalp betét fel- és
leszerelése (E1 és E2 ábra)
A szálkásodásvédő fűrésztalp betét (13), amely
közvetlenül a fűrészlap mellé illeszkedik, csökkenti
a munkadarab hasadásának veszélyét. A betét
felszerelhető a talpra és a talpburkolatra is.
• Tartsa a betétet (13) az ábra szerinti
helyzetben.
• A betét beszerelése a talpba (9):
Ingalöket beállítása (A ábra)
Az inga állítható lökethossza tökéletes
vágásminőséget garantál a különböző anyagokhoz.
• Csúsztassa a választókapcsolót (10) a kívánt
helyzetbe az alábbi táblázat szerint. A kapcsoló
működés közben is állítható.
- Csúsztassa a peremeket (14) a hornyokba
(15).
- Csúsztassa hátra a betétet a talphoz.
• A betét beszerelése a burkolatba (12):
- Csúsztassa a peremeket (14) a bordák (16)
mögé.
- A betét elülső részét tolja a burkolat felé.
A betét bepattan a helyére.
Helyzet Fa
Fém
Műanyag
3
Gyors vágás
-
PVC
2
Vastag munkadarabok -
Üvegszál
1
Rétegelt lemez
Alumínium
-
Porelszívás (F ábra)
Farostlemez
Színesfémek
-
A porelszívó adapter (17) és a porelszívó burkolat
(18) elősegíti a por elszívását a munkadarab
felületéről, ha a gép megfelelő porelszívóhoz van
csatlakoztatva.
• A szálkásodásvédő betét eltávolításához a fenti
műveleteket végezze el fordított sorrendben.
Akril
0
Vékony munkadarabok Fémlemez
-
Finom vágások
A fűrészpor elfúvás beállítása (A ábra)
A fűrészpor elfúvó szabályozható mennyiségű
levegőáramot vezet a fűrészlaphoz, hogy munka
közben a munkadarab pormentes legyen.
• Helyezze a porelszívó burkolatot (18) az
ujjvédőre (6), hogy helyére bepattanjon.
• Illessze a porelszívó adaptert (17)
a szerszámra az ábra szerint.
• Illessze egy alkalmas megfelelő porelszívó
csövét az adapterhez.
11
FIGYELMEZTETÉS: Lehetőleg
a porkibocsátási irányelvek figyelembe
vételével tervezett porelszívó rendszert
csatlakoztasson.
Helyes kéztartás (A, K ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: Fém
fűrészelésénél csak megfelelő
szikravédelemmel ellátott porelszívót
használjon.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, vagy szereléket
illetve tartozékot le- vagy felszerel.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ellenőrizze, hogy a munkadarabot jól
rögzítette-e. Távolítsa el belőle a szögeket,
csavarokat vagy más kötőelemeket,
amelyek károsíthatják a fűrészlapot.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlapnak
elegendő hely jut-e a munkadarab alatt.
A fűrészlap legnagyobb megengedett
vágási mélységét meghaladó vastagságú
anyagot ne vágjon.
• Csak éles fűrészlapot használjon.
A sérült vagy görbe fűrészlapot azonnal
el kell távolítani.
• Ne használja a szerszámot csövek
vágására.
• Soha ne járassa a szerszámot fűrészlap
nélkül.
• Az optimális eredmény érdekében
a szerszámot egyenletesen
és folyamatosan mozgassa
a munkadarabon.
Ne gyakoroljon oldal irányú nyomást
a fűrészlapra. Tartsa egyenesen
a talpat a munkadarabon, és a kábelt
a készüléktől távol vezesse el. Ha íveket,
köröket vagy más kerek alakzatokat vág,
enyhén nyomja előre a szerszámot.
• Csak a szerszám leállása után húzza
ki a fűrészlapot a munkadarabból.
Fűrészelés után a fűrészlap nagyon
forró lehet. Ne érjen hozzá.
12
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az elülső
fogantyún (21), a másik pedig a főfogantyún (20)
van.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
DW331
• A szerszámot a be- és kikapcsoló gombbal (1)
indíthatja be.
• Folyamatos működtetéshez nyomja le és
tartsa lenyomva a kapcsolót (1), nyomja le
a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje
fel a kapcsolót.
• A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
• A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot
úgy állíthatja le, hogy röviden megnyomja,
majd felengedi a kapcsolót. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, miután befejezte a munkát,
illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.
DW333
• Bekapcsoláshoz tolja előre a be- és kikapcsoló
gombot (1).
• Kikapcsoláshoz tolja hátra a be- és kikapcsoló
gombot. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
miután befejezte a munkát, illetve mielőtt
kihúzná a konnektorból.
Az elektronikus
vágássebesség beállítása
(G1 és G2 ábra)
DW331 (G1 ábra)
A vágássebesség a be- és kikapcsolóra (1)
gyakorolt nyomással szabályozható.
• A vágássebesség előválasztásához forgassa
a kereket (3) a kívánt fokozatra. Minél nagyobb
számot választ, annál nagyobb lesz a fűrészlap
sebessége. A beállítás függ az anyag
vastagságától és fajtájától.
• A magasabb sebességet puha anyagok
(pl. fa) vágásánál alkalmazza. Az alacsony
fordulatszámot fémek vágásánál alkalmazza.
DW333 (G2 ábra)
A fordulatszám-szabályzó tárcsával (3) előre
beállíthatja a kívánt fordulatszám-tartományt.
• Forgassa az elektronikus sebesség-előválasztó
tárcsát a kívánt értékre. A beállítás függ az
anyag vastagságától és fajtájától.
• A magasabb fordulatszámot puha anyagok
(pl. fa) vágásánál alkalmazza. Az alacsony
fordulatszámot fémek vágásánál alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a szerszámot
huzamosabb ideig alacsony
sebességfokozaton használta, utána
járassa kb. 3 percig teljes sebességgel
üresjáraton.
Fa vágása
• Szükség esetén rajzolja ki a vágási vonalat.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Tartsa a szerszámot a munkadarabhoz, és
kövesse a vonalat.
• Ha a munkadarab szélével párhuzamosan vág,
szerelje fel a párhuzamvezetőt, és a H ábra
szerint vezesse a fűrészt a munkadarabon.
Porelszívás (F ábra)
• Ha hosszabb ideig zárt helyiségben dolgozik
a szerszámmal, használjon megfelelő,
a porkibocsátásra vonatkozó irányelvek szerint
készített porelszívót.
Fémek vágása
• Szerelje fel a megfelelő fűrészlapot.
• A fentiekben leírt módon folytassa.
FIGYELMEZTETÉS: Használjon
hűtőfolyadékot (forgácsoló olajat)
a fűrészlap és a munkadarab
túlmelegedésének megelőzésére.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
Fa vágása segédfurattal
• Szükség esetén rajzolja ki a vágási vonalat.
• Fúrjon egy lyukat (ø min. 12 mm), és ott
vezesse be a fűrészlapot.
• Kapcsolja be a szerszámot.
• Kövesse a vágási vonalat.
A vezetőgörgő kenése (B ábra)
• Rendszeres időközönként cseppentsen
egy csepp olajat a vezetőgörgőre (8), hogy
megakadályozza annak beragadását.
• Tökéletesen kerek alakzatok vágásához
szerelje fel a körívvezetőt és állítsa be a kívánt
sugarat (I ábra).
Fűrészelés felfelé, kiugró peremhez (J ábra)
• Hagyományos fűrészlappal vágjon felfelé,
a kinyúló peremig.
• A vágást süllyesztett fűrészlappal fejezze be.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
13
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Ezek a következők lehetnek:
- DE3241
Párhuzamvezető
- DE3242
Körívvezető
A szerszámhoz a következő fűrészlapok kaphatók:
- DT2048
Finom fogazású fűrészlap
- DT2075
Durva fogazású fűrészlap
- DT2160
Fémfűrész lap
- DT2074
Süllyesztett fűrészlap*
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a DEWALT márkaszervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
* Nem minden országban kapható.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
zst00244835 - 11-09-2014
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising