DC390 | DeWalt DC390 CIRCULAR SAW instruction manual

402112-21 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC390
2
3
4
FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR
DC390
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere de ieşire max.
Turaţie în gol
Diametru disc
Adâncime de tăiere max.
Alezaj disc
Reglare unghi oblic
Greutate (fără acumulator)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DC390
18
1
390
3700
165
55
20
0–50°
3,15
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC390
93
3
104
3
Vc.c.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116 DE9130 DE9135
230
230
230
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
min
60
30
40
(2,0 A
(2,0 A
(2,0 A
acumulator)acumulator) acumulator)
kg
0,4
0,52
0,52
Vc.a.
Timp aprox.
de încărcare timp
Greutate
1,6
1,9
Vc.c.
Ah
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
5
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DC390
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (de
la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-5
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.09.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
6
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f)
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
7
b)
c)
d)
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate fierăstraiele
a)
PERICOL: Ţineţi mâinile la distanţă faţă
de zona de tăiere şi de disc. Ţineţi cealaltă
mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa
motorului. Dacă ambele mâini ţin fierăstrăul,
nu există riscul să fie tăiate de disc.
b) Nu vă întindeţi pe sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub
piesa de prelucrat.
c) Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de
lucru trebuie să se vadă mai puţin dintr-un
dinte de disc.
d) Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
8
e) Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare pot atinge cabluri ascunse.
Contactul cu un cablu sub tensiune va
determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
f) Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de blocare
a discului.
g) Utilizaţi întotdeauna discuri de
dimensiunea şi forma corectă (diamantate
faţă de rotunde) a orificiilor arborelui.
Discurile care nu se potrivesc cu sistemele de
montaj ale fierăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
h) Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost special
concepute pentru fierăstrăul dvs., pentru
performanţa şi siguranţa optime în timpul
operării.
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
– Reculul reprezintă reacţia bruscă a unui
disc agăţat, blocat sau aliniat incorect, ce
determină deplasarea în sus a fierăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
– Atunci când discul este agăţat sau blocat
strâns în tăietură, acesta se împiedică, iar
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
– Dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază
corect în tăietură, zimţii de pe marginea
din spate a discului pot săpa în suprafaţa
superioară a lemnului, făcând ca discul să
iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a fierăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
fierăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât
să poată face faţă forţelor de recul.
Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea
discului înapoi, însă forţele de recul pot fi
controlate de operator dacă sunt adoptate
măsuri de precauţie adecvate.
b) Atunci când discul se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
fierăstrăul în material până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul din material sau să trageţi
înapoi fierăstrăul în timp ce discul se
mişcă; în caz contrar, se poate declanşa
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
c) Atunci când reporniţi fierăstrăul, centraţi
discul acestuia în fantă şi verificaţi ca
dinţii acestuia să nu fi intrat în material. În
cazul în care discul fierăstrăului se blochează,
aceasta poate să iasă din tăietură sau să
ricoşeze din piesa de prelucrat atunci când
fierăstrăul este repornit.
d) Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a discului şi de recul.
Panourile mari au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie
poziţionate sub panou, pe ambele laturi,
aproape de linia de tăiere şi aproape de
marginea panoului.
e) Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate.
Discurile neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune
excesivă, blocarea discului şi reculul.
f) Manetele de blocare pentru adâncimea
discului şi reglarea înclinaţiei trebuie să
fie strânse şi fixate înainte de efectuarea
tăieturii. Dacă reglajul discului se deplasează
în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g) DC390 nu este dotat cu funcţie de
decupare!
Instrucţiuni de siguranţă
pentru fierăstraie cu
apărătoare de disc oscilantă
a) Înainte de fiecare utilizare, verificaţi
închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi fierăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale
a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu
atinge discul sau orice altă componentă şi că
se mişcă liber în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
b) Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul
nu funcţionează corect, acestea trebuie
reparate înainte de utilizare. Apărătoarea
inferioară poate funcţiona lent datorită
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau
acumulărilor de reziduuri.
c) Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile
combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi, de îndată ce
discul pătrunde în material, apărătoarea
inferioară trebuie eliberată. Pentru orice
alte tipuri de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
d) Trebuie să verificaţi întotdeauna ca
apărătoarea inferioară să acopere discul
înainte de a poziţiona fierăstrăul pe bancă
sau podea. Un disc neprotejat, liber va
cauza ricoşarea înapoi a fierăstrăului care
va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi la timpul
necesar pentru ca discul să se oprească după
eliberarea întrerupătorului.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
circulare
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Purtaţi o mască antipraf. Expunerea la
particulele de praf poate cauza dificultăţi de
respiraţie şi posibile vătămări.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
categoria adecvată a discurilor, consultaţi
specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv discurile
menţionate în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
• Nu folosiţi niciodată discuri abrazive de
debitat.
• Asiguraţi-vă că reglajul cuţitului de despicare
este de aşa natură încât distanţa dintre
acesta şi marginea discului să nu depăşească
5 mm, precum şi ca marginea discului să
nu depăşească cu 5 mm muchia inferioară
a cuţitului de despicare.
9
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă pentru toate
fierăstraiele cu cuţit de
despicare
a) Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat pentru
discul folosit. Pentru funcţionarea cuţitului de
despicare, este necesar ca acesta să fie mai
gros decât corpul lamei, însă mai subţire decât
zimţii acesteia.
b) Reglaţi cuţitul de despicare conform
instrucţiunilor din acest manual.
Distanţarea, poziţionarea şi alinierea incorectă
pot anula efectul cuţitului de despicare în
împiedicarea reculului.
c) Pentru funcţionarea cuţitului de despicare,
acesta trebuie să fie cuplat în piesa de
prelucrat. În timpul tăieturilor scurte, cuţitul de
despicare nu împiedică reculul.
d) Nu operaţi fierăstrăul în cazul în care
cuţitul de despicare este îndoit. Chiar şi un
contact uşor poate încetini viteza de închidere
a apărătorii.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor circulare.
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
10
Adâncime maximă de tăiere.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116/DE9130/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
acesta, de pe acumulator şi de pe produsul cu
acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi staţia de încărcare;
duceţi-l la un centru de service autorizat
atunci când sunt necesare operaţii de
service sau reparaţii. Reasamblarea
incorectă poate genera risc de şoc electric,
electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
Încărcătoarele
Încărcătoarele DE9116/DE9130 sunt compatibile
cu acumulatorii DEWALT NiCd şi NiMH de la 7,2 V
la 18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2 –
18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (16) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare.
Indicatorul luminos roşi (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
11
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în staţia de încărcare ca de obicei.
Lăsaţi acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
12
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului pătrunde în pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Furnizaţi aer proaspăt. În
cazul în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului
(fig. B)
Un capac de protecţie pentru baterie este prevăzut
pentru a acoperi contactele unui acumulator
demontat. Fără capacul de protecţie fixat, obiectele
metalice libere pot scurtcircuita contactele,
cauzând pericol de incendiu şi deteriorând
acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
(18) înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. A)
TIP ACUMULATORI
DC390 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau staţia de încărcare. În
condiţii corespunzătoare, acestea pot fi
depozitate pe o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
13
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Fierăstrău circular fără fir
1 Disc de fierăstrău
1 cheie imbus
2 acumulatori, NiCd (DC390KA)
2 acumulatori, NiMH (DC390KB)
2 acumulatori, Li-Ion (DC390KL)
1 încărcător (DC390KA/DC390KB/DC390KL)
1 kit (DC390KA/DC390KB/ DC390KL)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
1 Întrerupător de pornire/oprire
17 Indicator de încărcare (roşu)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Fierăstrăul dumneavoastră circular fără fir DC390
a fost proiectat pentru aplicaţii profesionale de
tăiere.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste fierăstraie circulare de regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
2 Buton de blocare
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
3 Mâner frontal
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
4 Buton de blocare a axului
5 Ajutaj praf
6 Ghidaj fierăstrău
7 Cuţit de despicare
8 Manetă retragere apărătoare inferioară
9 Apărătoare inferioară
10 Disc de fierăstrău
11 Buton de reglare înclinaţie
12 Indicator tăietură
13 Buton de reglare a adâncimii
14 Acumulatori
15 Butoane de detaşare
16 Încărcător
14
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. A, B)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (14) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul (fig. B).
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până când
auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (15) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. A, C)
• Slăbiţi butonul de reglare a adâncimii (13).
Reglarea înclinaţiei (fig. D)
Unghiul oblic poate fi reglat între 0° şi 50°.
• Slăbiţi butonul de reglare a înclinaţiei (11).
• Setaţi unghiul de înclinare înclinând ghidajul
fierăstrăului (6) până când marcajul indică
unghiul dorit pe scală.
• Slăbiţi butonul de reglare a înclinaţiei (11).
Reglarea ghidajului pentru
tăieturi la 90° (fig. D)
• Reglaţi fierăstrăul la o înclinare de 0°.
• Retrageţi apărătoarea discului folosind maneta
(8) şi poziţionaţi fierăstrăul pe partea cu discul.
• Slăbiţi butonul de reglare a înclinaţiei (11).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri pe lamă şi
ghidaj pentru a regla setarea la 90°.
Înlocuirea discului fierăstrăului
(fig. E)
• Cuplaţi butonul de blocare a lamei (4) şi
deşurubaţi şurubul de prindere a discului (19)
rotindu-l în sens antiorar folosind cheia imbus
(19) furnizată împreună cu unealta.
• Retrageţi apărătoarea inferioară a discului
(9) folosind maneta (8) şi înlocuiţi discul (10).
Montaţi la loc şaibele (20 şi 21) în poziţia
corectă.
• Verificaţi direcţia de rotire a discului.
• Înfiletaţi manual pe şurubul de prindere
a discului (19) pentru a menţine şaiba pe
poziţie. Rotiţi în sens orar.
• Apăsaţi butonul de blocare a discului (4) în
timp ce rotiţi axul până când discul încetează
să se rotească.
• Strângeţi bine şurubul de prindere a discului
folosind cheia imbus.
Reglarea cuţitului de
despicare (fig. E)
Pentru reglarea corectă a cuţitului de despicare
(7), consultaţi inserţia din figura E. Reglaţi jocul
cuţitului de despicare după schimbarea discului
fierăstrăului sau oricând este necesar.
• Deplasaţi ghidajul (6) pentru a obţine
adâncimea corectă de tăiere.
• Slăbiţi şurubul (22) şi extindeţi cuţitul de
despicare la lungimea maximă.
• Strângeţi butonul de reglare a adâncimii (13).
• Reglaţi jocul şi strângeţi şurubul.
• Pentru rezultate optime, lăsaţi lama fierăstrăului
să iasă din piesa de prelucrat cu aproximativ
3 mm (consultaţi inserţia din figura C).
15
Înainte de utilizare
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
• Asiguraţi-vă că apărătorile sunt montate
corect. Apărătoarea discului de fierăstrău
trebuie să fie în poziţie închisă.
• Asiguraţi-vă că discul fierăstrăului se roteşte în
direcţia săgeţii de pe disc.
• Nu folosiţi discuri excesiv de uzate.
OPERARE
AVERTISMENT: Opriţi aparatul şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de montarea sau demontarea
accesoriilor, înainte de efectuarea
reglajelor sau când efectuaţi
reparaţii. Blocaţi întrerupătorul de
declanşare atunci când unealta nu este
în funcţiune şi când o depozitaţi.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie adecvat
pentru urechi. În unele condiţii şi
în funcţie de durata de funcţionare,
zgomotul produs de acest produs
poate duce la pierderea auzului.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie debitat
este fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară pe unealtă
şi nu aplicaţi o presiune laterală pe discul
fierăstrăului. Dacă este posibil, lucraţi cu
ghidajul fierăstrăului apăsat pe piesa de
prelucrat. Acest lucru previne deteriorarea
lamei şi nu permite săltarea şi vibraţiile uneltei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Ţineţi unealta de mânerul principal (22) şi de
mânerul auxiliar (3) pentru ghidarea corectă
a fierăstrăului.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
Din motive de siguranţă, întrerupătorul de pornire/
oprire (1) al uneltei este dotat cu un buton de
siguranţă (2).
• Apăsaţi butonul de siguranţă pentru a debloca
unealta.
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1). De îndată ce
întrerupătorul de pornire/oprire este eliberat,
întrerupătorul de siguranţă se activează
automat pentru a preîntâmpina pornirea
accidentală a maşinii.
OBSERVAŢIE: Nu porniţi sau nu opriţi
unealta atunci când discul fierăstrăului
atinge piesa de prelucrat sau alte
materiale.
Dirijarea uneltei (fig. A)
• Pentru rezultate optime, prindeţi partea
inferioară a piesei de prelucrat orientată spre
disc.
• Utilizaţi indicatorul de tăietură (12) pentru
a urmări linia trasate pe piesa de prelucrat.
Indicatorul de tăietură se aliniază cu partea
stângă a discului atunci când este setat
unghiul înclinat de 50°. Indicatorul de tăietură
se aliniază cu partea dreaptă a discului atunci
când este setat unghiul înclinat de 0°.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
Extragerea prafului (fig. A)
• Lăsaţi discul să se mişte liber pentru câteva
secunde înainte de a începe efectuarea
tăieturii.
Unealta este prevăzută cu o evacuare pentru praf
(5).
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. A)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
16
• Utilizaţi întotdeauna un extractor de aspiraţie,
conceput în conformitate cu directivele
aplicabile referitoare la emisiile de praf atunci
când tăiaţi lemn. Furtunurile de aspiraţie ale
majorităţii aspiratoarelor se vor potrivi direct în
evacuarea pentru praf.
AVERTISMENT: Nu folosiţi un
extractor de aspiraţie fără protecţia
adecvată la scântei atunci când tăiaţi
metale cu fierăstrăul.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Lubrifierea
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Această unealtă nu necesită lubrifiere.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
17
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188514 - 21-09-2012
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising