KA198GT | Black&Decker KA198GT RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

500500-07 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
KA198
KA198GT
2
3
‫עברית‬
‫ייעוד‬
‫המלטשת שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכננה לליטוש של‬
‫עץ‪ ,‬מתכת‪ ,‬פלסטיק ומשטחים צבועים‪ .‬כלי זה מיועד לשימוש‬
‫ביתי בלבד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרות כלליות למכשירי חשמל‬
‫ד‪.‬‬
‫אזהרה! קרא בעיון את כל ההוראות והאזהרות‪ .‬אי‪-‬‬
‫ציות להוראות ולאזהרות המפורטות להלן עלול לגרום‬
‫להתחשמלות‪ ,‬לשריפה ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שמור את כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי‪ .‬המונח‬
‫"כלי חשמלי" המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי‬
‫העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות כבל( או‬
‫המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות באזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי עבודה‬
‫חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה בה קיימים אדים‬
‫נפיצים כגון בקרבת נוזלים‪ ,‬גזים או אבק דליקים‪ .‬כלי‬
‫עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק או‬
‫אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים חשמליים‪.‬‬
‫הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של‬
‫הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים‬
‫מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪ .‬סכנת‬
‫ההתחשמלות גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות גבוהה‪.‬‬
‫מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט להשתמש‬
‫בכבל לצורך נשיאה‪ ,‬משיכה או ניתוק התקע החשמלי של‬
‫הכלי‪ .‬הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות‬
‫חדים ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים‬
‫יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪ ,‬חובה‬
‫להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת‬
‫השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות‬
‫שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כשחייבים להפעיל כלי עבודה חשמלי במקום לח מאוד‪,‬‬
‫השתמש במקור מתח המוגן על‪-‬ידי מפסק פחת‪ .‬שימוש‬
‫במפסק פחת מקטין את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור על‬
‫ערנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול בשיקול דעת‪.‬‬
‫אסור להפעיל כלי עבודה חשמלי אם אתה עייף או נמצא‬
‫תחת השפעה של סמים‪ ,‬אלכוהול או תרופות‪ .‬גם רגע‬
‫קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים‬
‫עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד באמצעי הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים כגון‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪ ,‬קסדה או אמצעים‬
‫להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫מנע הפעלה בשוגג‪ .‬ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב‬
‫מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח ו‪/‬או לערכת‬
‫הסוללות‪ ,‬הרמת הכלי ו‪/‬או נשיאתו‪ .‬נשיאת הכלי כשאצבעך‬
‫על המתג או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג ההפעלה‬
‫שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר מהכלי את מפתח הכוונון‪/‬הידוק או כל מפתח אחר‬
‫לפני הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל‬
‫חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫אל תנסה להפעיל את הכלי מחוץ לטווח ההפעלה הבטוח‪.‬‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה‬
‫על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה‬
‫במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש רפויים או‬
‫תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש וכפפות מחלקים‬
‫נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪ ,‬תכשיטים ושיער ארוך עלולים‬
‫להיתפס בחלקים סובבים‪.‬‬
‫אם עומדים לרשותך התקנים להוצאה ואיסוף של אבק‬
‫עליך לוודא שהם מחוברים ונעשה בהם שימוש נכון‪.‬‬
‫השתמש באמצעים אלה כדי להקטין את הסכנות הקשורות‬
‫לאבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה המתאים‬
‫ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן‬
‫טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא‬
‫מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל‬
‫ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את‬
‫פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח ו‪/‬או נתק את ערכת הסוללות‬
‫מהכלי החשמלי לפני ביצוע כוונונים‪ ,‬החלפת אביזרים או‬
‫אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת‬
‫ההפעלה בשוגג של כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח‬
‫הגישה של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים‬
‫היטב את כלי העבודה החשמליים או שלא קראו חוברת‬
‫הוראות זו להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים‬
‫על‪-‬ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את היישור ואת‬
‫חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪.‬‬
‫אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות‬
‫רבות קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫שמור את כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט בכלי‬
‫חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה‪ ,‬והם‬
‫נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬באביזריו‪ ,‬באזמלים‪ ,‬להבים וכו<‬
‫על‪-‬פי הוראות אלה‪ ,‬תוך התחשבות בתנאי העבודה ובסוג‬
‫העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע‬
‫פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬ידי מי‬
‫שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף מקוריים‪ ,‬זהים‪.‬‬
‫עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות הכלי‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫♦‬
‫אזהרות בטיחות נוספות למכשירי חשמל‬
‫אזהרה! אזהרות בטיחות נוספות למלטשות‬
‫סיכוני בריאות שונים הנגרמים כתוצאה משאיפת אבק‬
‫הנוצר בזמן עבודה בכלי )דוגמה‪ :‬ניסור של עץ ובמיוחד‬
‫אלון‪ ,‬אשור וכן ‪.(MDF‬‬
‫רעידות‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫ערכי הרעידות המוצהרים בנתונים הטכניים והצהרת התאימות‬
‫נמדדו על‪-‬פי שיטת בחינה תקנית המפורטת בתקן ‪EN 60745‬‬
‫וניתן להשתמש בהם לצורך השוואה בין כלי עבודה שונים‪ .‬ניתן‬
‫גם להשתמש בערך הרעידות המוצהר לצורך הערכה ראשונית‬
‫של החשיפה‪.‬‬
‫החזק את הכלי במשטחי האחיזה המבודדים מכיוון שסרט‬
‫הליטוש‪/‬בסיס הליטוש עלולים לגעת בכבל ההזנה של‬
‫הכלי‪ .‬חיתוך של כבל »חי« הנמצא תחת מתח יחשמל את‬
‫חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי וכך יחשמל גם‬
‫את המפעיל‪.‬‬
‫השתמש במלחצות הידוק או בשיטה מתאימה אחרת‬
‫לצורך האבטחה והקיבוע של החלק המעובד אל משטח‬
‫יציב‪ .‬החזקת החלק המלוטש ביד או צמוד אל גופך משאירה‬
‫אותו במצב בלתי יציב ואתה עלול לאבד את השליטה‪.‬‬
‫אזהרה! מגע או שאיפה של אבק הנגרם כתוצאה מפעולות‬
‫ליטוש עלול לסכן את בריאות המפעיל ועוברי אורח מזדמנים‪.‬‬
‫השתמש במסכת אבק שתוכננה במיוחד להגנה מפני אבק‬
‫ואדים‪ ,‬וכן ודא שכל מי שנמצא באזור העבודה או נכנס אליו‬
‫מוגן גם כן בהתאם‪.‬‬
‫הסר ביסודיות את כל האבק בסיום הליטוש‪.‬‬
‫נקוט באמצעי זהירות מיוחדים בזמן ליטוש צבע שעלול‬
‫להכיל עופרת או בזמן ליטוש חומרים שונים )סוגי עץ ומתכות(‬
‫שעלולים ליצור אבק רעיל‪:‬‬
‫מנע כניסת ילדים ונשים הרות לאזור העבודה‪.‬‬
‫‬‫אסור לאכול‪ ,‬לשתות או לעשן באזור העבודה‪.‬‬
‫‬‫הקפד לפנות באופן בטיחותי חלקיקי אבק וכל פסולת‬
‫‬‫אחרת‪.‬‬
‫כלי זה אינו מיועד לשימוש על‪-‬ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי‬
‫מגבלות פיזיות‪ ,‬נפשיות‪ ,‬או חסרי ניסיון וידע‪ ,‬אלא אם הם‬
‫נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה מתאימה הדנה באופן‬
‫השימוש בכלי זה על‪-‬ידי האדם האחראי לבטיחותם‪ .‬יש‬
‫להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם המכשיר‪.‬‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬השימוש באביזר‪,‬‬
‫בכלי ייעודי או ביצוע כל פעולה באמצעות כלי זה‪ ,‬מלבד אלה‬
‫המומלצים בחוברת זו עלול לגרום לסכנת פגיעה גופנית ו‪/‬או‬
‫נזק לציוד‪.‬‬
‫אזהרה! ערך עצמת הרעידות במהלך שימוש בפועל של הכלי יכול‬
‫להיות שונה מהערך המוצהר‪ ,‬על‪-‬פי אופן השימוש בכלי‪ .‬עצמת‬
‫הרעידות עלולה לעלות מעבר לרמה המצוינת‪.‬‬
‫כשמעריכים את החשיפה לרעידות לצורך קביעת אמצעי‬
‫הבטיחות הדרושים על‪-‬פי ‪ EC/2002/44‬לצורך הגנה על עובדים‬
‫המשתמשים דרך קבע בכלי עבודה חשמליים‪ ,‬יש להתחשב‬
‫בהערכה של החשיפה לרעידות‪ ,‬תנאי העבודה בפועל ואופן‬
‫השימוש בכלי‪ ,‬כולל התחשבות בכל חלקי מחזור העבודה‪ ,‬כמו‬
‫למשל משכי הזמן שפעולת הכלי מופסקת והזמנים בהם הוא פועל‬
‫במצב סרק בנוסף לשימוש לביצוע עבודה בפועל‪.‬‬
‫תוויות על הכלי‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫אזהרה! המשתמש חייב לקרוא את חוברת ההוראות‬
‫כדי להפחית את סכנת הפגיעה הגופנית‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כלי זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול; לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד‬
‫שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫♦‬
‫בטיחות אנשים אחרים‬
‫♦‬
‫♦‬
‫כלי זה אינו מיועד לשימוש על‪-‬ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי‬
‫מגבלות פיזיות‪ ,‬נפשיות‪ ,‬או חסרי ניסיון וידע‪ ,‬אלא אם הם‬
‫נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה מתאימה הדנה באופן‬
‫השימוש בכלי זה על‪-‬ידי האדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫מאפיינים‬
‫כלי זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם‪.‬‬
‫‪ .1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ .2‬כרית ג’ל לאחיזה נוחה‬
‫‪ .3‬פתח יציאת איסוף האבק‬
‫‪ .4‬דיסקת ליטוש‬
‫סיכונים נוספים‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫במהלך השימוש בכלי עלולים לצוץ סיכונים נוספים שייתכן ולא‬
‫נכללו באזהרות הבטיחות המפורטות בחוברת זו‪ .‬סיכונים אלה‬
‫עלולים לנבוע משימוש לקוי‪ ,‬שימוש ממושך וכד’‪.‬‬
‫למרות היישום של תקנות הבטיחות הישימות והשימוש בהתקנים‬
‫ובציוד בטיחות‪ ,‬עדיין קיימים סיכונים נוספים שאינם ניתנים‬
‫למניעה‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪:‬‬
‫פגיעות גופניות עקב נגיעה בחלקים סובבים‪/‬נעים‬
‫♦‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫פגיעות גופניות בעת החלפת חלקים‪ ,‬להבים או אביזרים‬
‫♦‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫פגיעות גופניות עקב שימוש ממושך‪ .‬בעת שימוש ממושך‬
‫♦‬
‫בכלי‪ ,‬הקפד לבצע הפסקות סדירות‪.‬‬
‫פגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫♦‬
‫אזהרה! לפני ההרכבה‪ ,‬ודא שהכלי מנותק ואינו מחובר לרשת‬
‫החשמל‪.‬‬
‫התקנת דפי ליטוש )ציור ‪(A‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט להשתמש בכלי ללא דף נייר לטש או אביזר‬
‫אחר המותקן במקום המיועד לכך‪.‬‬
‫לחץ את דף נייר הלטש בכוח ובאופן אחיד אל דיסק הליטוש‬
‫♦‬
‫)‪ (4‬וודא שהחורים שבגליון נייר הלטש נמצאים מול החורים‬
‫שבבסיס‪.‬‬
‫התקנה והסרה של שקית איסוף האבק )ציור ‪(B‬‬
‫♦‬
‫‪5‬‬
‫התקן את שקית איסוף האבק )‪ (5‬על פתח יציאת איסוף‬
‫האבק )‪.(3‬‬
‫♦‬
‫להסרת שקית איסוף האבק‪ ,‬משוך והסר אותה מפתח איסוף‬
‫האבק‪.‬‬
‫♦‬
‫חיבור שואב אבק )ציור ‪(C‬‬
‫♦‬
‫♦‬
‫החלפת תקע חשמלי )בריטניה ואירלנד בלבד(‬
‫התקן את המתאם )‪ (6‬על פתח יציאת איסוף האבק )‪.(3‬‬
‫חבר את הצינור הגמיש )‪ (7‬של שואב האבק אל המתאם‪.‬‬
‫אם יש צורך להתקין תקע חשמלי חדש‪:‬‬
‫סלק בצורה בטוחה את התקע הישן‪.‬‬
‫♦‬
‫חבר את המוליך החום להדק החיבור ה”חי” של התקע‬
‫♦‬
‫החדש‪.‬‬
‫חבר את המוליך הכחול אל הדק החיבור של קו האפס‪.‬‬
‫♦‬
‫אזהרה! אסור לבצע חיבור כלשהו אל הדק החיבור של הארקה‪.‬‬
‫פעל על‪-‬פי הוראות ההתקנה המסופקות עם תקעים בעלי איכות‬
‫טובה‪ .‬נתיך מומלץ‪ 5 :‬אמפר‪.‬‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! הנח לכלי לבצע את העבודה בקצב המתאים לו‪ .‬אל‬
‫תעמיס אותו בעומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫♦‬
‫♦‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על החלק המסומן בסימון ‪ I‬של מתג‬
‫הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬לחץ על החלק המסומן בסימון ‪ O‬של‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫ריקון שקית איסוף האבק‬
‫חובה לרוקן את שקית איסוף האבק כל ‪ 10‬דקות עבודה‪.‬‬
‫נער את שקית איסוף האבק כדי לרוקן את תוכנה‪.‬‬
‫♦‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך מתוצרת‬
‫בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל תשליך אותו לאשפה‬
‫הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫עצות לשימוש מיטבי )ציורים ‪(G - D‬‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫הקפד לפתוח באופן סדיר את התפסנית )אם קיימת( וטפח‬
‫עליה כדי לפנות מתוכה אבק‪.‬‬
‫אל תפעיל לחץ גדול מדי על הכלי‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את מצב נייר הלטש‪ .‬החלף לפי הצורך‪.‬‬
‫לטש תמיד לאורך סיבי העץ‪.‬‬
‫כאשר יש ללטש שכבות של צבע חדש לפני יישום שכבה‬
‫חדשה‪ ,‬השתמש בנייר לטש עדין ביותר‪.‬‬
‫כשעליך ללטש משטחים לא ישרים או להסיר שכבות של‬
‫צבע‪ ,‬התחל תמיד את העבודה עם נייר לטש גס‪ .‬לליטוש‬
‫משטחים אחרים‪ ,‬התחל את הליטוש עם נייר לטש בינוני‪.‬‬
‫בשני המקרים‪ ,‬החלף את נייר הלטש בהדרגה לנייר לטש‬
‫עדין להשגת גימור חלק‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫‪.‬גלם בסיסיים‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף ומיחזור של‬
‫מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי השירות שלהם‪ .‬כדי‬
‫לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת‬
‫שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫ביצועי הכלי תלויים באביזר בו משתמשים‪ .‬האביזרים של חברות‬
‫בלק אנד דקר ו‪ Piranha-‬מיוצרים בתקני איכות גבוהים ותוכננו‬
‫לשפר את ביצועי הכלי שלך‪ .‬שימוש באביזרים אלה יבטיח פעולה‬
‫מיטבית של הכלי‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה‬
‫אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי‬
‫הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות‬
‫המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר‬
‫שלהן מפורטת באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫תחזוקה‬
‫המכשיר‪/‬כלי שלך‪ ,‬המוזן בסוללות‪/‬או במתח רשת באמצעות כבל‬
‫הזנה‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם‬
‫תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה‬
‫בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח כניסה‬
‫הספק כניסה‬
‫סיבובים )ללא עומס(‬
‫מחזורי פעולה )ללא עומס(‬
‫שטח בסיס הליטוש‬
‫משקל‬
‫אזהרה! לפני ביצוע תחזוקה כלשהי בכלים חשמליים נטענים‬
‫או מוזני רשת‪:‬‬
‫כבה את המכשיר ונתק את התקע ממקור המתח‪.‬‬
‫♦‬
‫או‪ ,‬כבה את המכשיר והסר ממנו את הסוללה‪ ,‬אם הוא מצויד‬
‫♦‬
‫בערכת סוללות נפרדת‪.‬‬
‫או‪ ,‬במכשיר המופעל בסוללה אינטגרלית‪ ,‬הפעל את המכשיר‬
‫♦‬
‫ברציפות עד לריקון מוחלט של הסוללה‪ ,‬ואז העבר את מתג‬
‫ההפעלה למצב כבוי‪.‬‬
‫נתק את המטען מן השקע שבקיר לפני ניקויו‪ .‬המטען שלך‬
‫♦‬
‫אינו זקוק לתחזוקה כלשהי‪ ,‬למעט ניקוי סדיר‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את חריצי האוורור של המכשיר‪/‬הכלי‪/‬המטען‬
‫♦‬
‫באמצעות מברשת רכה או מטלית יבשה‪.‬‬
‫נקה באופן סדיר את בית המנוע במטלית לחה‪ .‬אל תשתמש‬
‫♦‬
‫בתכשיר ניקוי על בסיס של ממס או תכשיר המכיל חומר‬
‫שוחק‪.‬‬
‫וולט ז”ח‬
‫וט‬
‫לדקה‬
‫לדקה‬
‫מ”מ‬
‫ק”ג‬
‫‪ KA198/GT‬סוג ‪1‬‬
‫‪230‬‬
‫‪260‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪ø 125‬‬
‫‪1.42‬‬
‫רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת על‪-‬פי תקן ‪ EN 60745‬היא‪:‬‬
‫לחץ הרעש )‪ ,(LpA) 83 dB(A‬תחום סטייה )‪(K) 3 dB(A‬‬
‫עצמת הרעש )‪ ,(LWA) 94 dB(A‬תחום סטייה )‪(K) 3 dB(A‬‬
‫ע רכי ר עידות כול לים )סך וקטורי תלת‪-‬צ ירי( לפי תקן‬
‫‪:EN 60745‬‬
‫עצמת הרעידות )‪ a h) 7.4‬מטר‪/‬שנייה‪ ,2‬תחום סטייה )‪K) 1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫מטר‪/‬שנייה‬
‫‪6‬‬
‫הצהרת תאימות ‪EC‬‬
‫הנחיית מכונות‬
‫‪KA198 / KA198GT‬‬
‫בלק אנד דקר מצהירה כי מוצרים אלה המתוארים תחת „נתונים‬
‫טכניים” תואמים אל‪EC, EN 60745-1, EN 60745-/2006/42 :‬‬
‫‪2-4‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת‬
‫בלק אנד דקר‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו בשם‬
‫חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫סגן‪-‬נשיא הנדסה גלובלית‬
‫‪,Black & Decker Europe‬‬
‫‪,Bath Road, Slough 210‬‬
‫‪Berkshire, SL1 3YD‬‬
‫בריטניה‬
‫‪01/04/2010‬‬
‫אחריות‬
‫חברת בלק אנד דקר בטוחה באיכות הגבוהה של מוצריה ומספקת‬
‫אחריות יוצאת מן הכלל‪ .‬הצהרת אחריות זו מתווספת על הזכויות‬
‫שלך על‪-‬פי דין ואינה גורעת מהן מאומה‪ .‬אחריות זו תקפה בכל‬
‫המדינות החברות באיחוד האירופאי וכן באזור הסחר החופשי‬
‫האירופאי‪.‬‬
‫אם מוצר של בלק אנד דקר מתקלקל כתוצאה מחומרי ייצור פגומים‪,‬‬
‫ייצור לקוי או חוסר תאימות בתוך ‪ 24‬חודשים מתאריך הרכישה‪,‬‬
‫חברת בלק אנד דקר תחליף חלקים פגומים‪ ,‬תתקן מוצרים שפעלו‬
‫בתנאי עבודה סבירים או תחליף מוצרים כאלה כדי להבטיח גרימת‬
‫אי‪-‬נוחות מזערית ללקוח‪ ,‬אלא אם‪:‬‬
‫המוצר שימש לצורך מסחרי‪ ,‬מקצועי או למטרות השכרה;‬
‫♦‬
‫המוצר הופעל שלא כהלכה או הוזנח;‬
‫♦‬
‫נזק נגרם למוצר כתוצאה מגופים זרים‪ ,‬חומרים זרים או‬
‫♦‬
‫במקרה של תאונה;‬
‫בוצע ניסיון תיקון של המכשיר על‪-‬ידי מי שאינו שייך לתחנת‬
‫♦‬
‫שירות מוסמכת על‪-‬ידי חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫לתביעת שירות במסגרת אחריות זו‪ ,‬עליך להציג את חשבונית‬
‫הרכישה למוכר המכשיר או לגורם המוסמך לתקן אותו‪ .‬תוכל‬
‫לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות‬
‫של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן‬
‫מפורטת באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫בקר באתר שלנו ‪ www.blackanddecker.co.uk‬כדי לרשום‬
‫מוצר בלאק אנד דקר חדש וכדי להתעדכן במוצרים חדשים‬
‫ובהצעות מיוחדות‪ .‬מידע נוסף על המותג בלאק אנד דקר ועל מגוון‬
‫המוצרים שלנו זמין באתר ‪www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫‪zst00131810 - 16-07-2010‬‬
‫‪7‬‬
8
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising