KA198GT | Black&Decker KA198GT RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000-11 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA198
KA198GT
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Excenter
csiszolójához. Ezt a készüléket faanyagok, fémek,
műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük. A
csiszológép iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Általános biztonságtechnikai előírások
e.
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
d.
f.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében.
Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati
kábelt, továbbá elvonhatják figyelemét a készülék
irányításáról.
3)
a.
b.
c.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel.
Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
d.
e.
f.
4
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült.
Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel
használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt
és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény csökkenés
nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black & Decker
hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves
környezetben való használata, használjon egy
leválasztó transzformátort vagy hibaáramvédelmi kapcsolót.
Extrém munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az
elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll.
Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos baleset előidézője
lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget.
Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő
munka nagy porral, vagy lepattanó részekkel járhat.
Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a
gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt az
áramforrásra csatlakoztatja.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze,
hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől.
g.
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja a
munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
g.
5)
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot.
A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban
már említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket
Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja
azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán;
tartozékot vagy feltétet cserél; valamint a termék
átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a
hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a
kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a
készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári
alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője
lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csiszolókhoz.
•
•
•
•
•
•
5
Az elektromos szerszámot a szigetelt
felületeinél fogva tartsa, mert a csiszolószalag/
csiszolólap véletlenül hozzáérhet a szerszám
tápkábeléhez. Áram alatt lévő vezetékkel való
érintkezés a készülék fém részeit is vezetővé
teszi, és így elektromos áramütést okozhat.
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Soha ne tartsa
a munkadarabot kezeivel, vagy tegye lábaira,
mert így a munkadarab nem áll stabilan, ami az
irányítás elvesztéséhez vezethet.
Figyelem! A csiszolási alkalmazásokkor keletkező
porral való érintkezés vagy belégzés veszélyt
jelenthet a munkaterületen tartózkodók és
a felhasználó egészségére. Viseljen pormaszkod,
melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje
használóját a keletkezett portól és gáztól.
Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen tartózkodó
összes személy is viselje a pormaszkot.
Csiszolás után alaposan távolítson el minden
pormaradványt.
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
csiszol, amelyből mérgező por keletkezhet.
- Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
- Viseljen speciális maszkot, ami véd az ólomportól
és ólomgőztől, továbbá minden más személyt
tartson távol a munkaterülettől.
- Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
- Úgy távolítsa el a festékréteget, hogy a por
mennyisége minél kevesebb legyen.
A készülék használatát ne engedélyezze olyan
felhasználóknak (beleértve gyerekeknek),
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen
•
készülék használatának módjától függően. A vibráció
érték az itt megállapított szint fölé emelkedhet.
felhasználóknak; csak és kizárólag abban az
esetben, ha felügyeletet biztosít mellettük.
Gyermekek esetén különösen kiemelt felügyelet
szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja. Ne
erőltesse a szerszámot. Az Ön biztonsága
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl.
A keletkező vibrációs mérték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be- és
kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Mások biztonsága
•
•
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi
és mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy munkavégzésüket felügyeli és
irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell megakadályozva,
hogy játsszanak a szerszámmal.
Elektromos biztonság
•
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a földelés
nem szükséges. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker márkaszervizben.
Leírás
Maradványkockázatok.
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Géles kényelmes fogantyú (csak KA198GT
típusnál)
3. Porelszívó kimenet
4. Csiszolótányér
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem lehet
kizárni. Ezek például a következők:
•
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
•
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által okozott sérülés.
•
A szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
•
Halláskárosodás.
• A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t ö l g y, b ü k k é s
rétegeltlemez anyagokra.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
Csiszolópapírok felhelyezése (A ábra)
Figyelem! Soha ne használja a készüléket
csiszolópapír vagy tartozék nélkül.
•
Helyezze a csiszolópapírt a csiszolótányérra (4),
bizonyosodjon meg róla, hogy a csiszolópapíron
levő lyukak a talpon levő lyukakkal pontosan
egybeesnek.
Porzsák felhelyezése és eltávolítása (B ábra)
•
Illessze a porzsákot (5) a készülék hátulján
található porelszívó kimenetre (3).
•
A porzsák eltávolításához, húzza le a porelszívó
kimenetről.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint
van mérve, és egy másik készülékkel való
összehasonlításra szolgál.
A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Porszívó csatlakoztatása (C ábra)
•
Illessze az adaptert (6) a porelszívó kimenetre (3).
•
Csúsztassa a porszívó csövét (7) az adapterre.
A készülék használata
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék
használatakor eltérhet a megállapított értéktől a
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
6
A készülék be- és kikapcsolása
•
A gép beindításához, állítsa az üzemi be/ki
kapcsolót (1) „I” pozícióba.
•
A készülék kikapcsolásához, állítsa az üzemi be/ki
kapcsolót az „O” pozícióba.
•
A porzsák ürítése
A porzsákot 10 percenként ki kell üríteni.
•
Rázza meg a zsákot az ürítéshez.
•
•
Környezetvédelem
Javaslatok optimális munkavégzéshez
(D - G ábra)
•
•
•
•
•
•
Puha kefével vagy ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
Rendszeresen ellenõrizze a csiszolópapír
állapotát. Szükség esetén cserélje ki.
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
Friss festékréteg csiszolásánál a további
festékrétegek felvitele elõtt használjon extra finom
csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simításakor valamint régi
festékréteg eltávolításakor, elõször használjon
durva csiszolópapírt. Más felületeket elõször
közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon.
Mindkét esetben egy idõ után váltson át finomabb
csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és finomabb
felület érhetõ el.
A tartozékokról további információért forduljon
a Black & Decker vevőszolgálatához vagy
bármelyik márkakereskedõhöz.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Karbantartás
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet
hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék
folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ
az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa a gép levegőréseit egy
puha kefével, vagy egy száraz kendővel.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
tiszta, enyhén nedves kendővel. Ne használjon
karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú
anyagot.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
KA198/GT TYPE 1
Tartozékok
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A legjobb
teljesítményt a fenti tartozékok felhasználásával
érheti el.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/
készüléket.
•
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort,
ha az eszköz levehető akkumulátorral működik.
•
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
•
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
230
Felvett feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
260
Rezgés (üresjárat)
min-1
13.000
Körzés (üresjárat)
min-1
26.000
Csiszolótalp felülete
mm
Ǿ 125
Súly
kg
1,42
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 83 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 94 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 7,4 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KA198 / KA198GT
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
01/04/2010
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243924 - 13-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising