LZR4 | Black&Decker LZR4 LASER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
502333-14 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
LZR4
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására
A Lézeregységet lézervonalak kivetítésére, otthoni barkácsolási feladatokhoz tervezték. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
♦
Általános biztonságtechnikai előírások
Javítás
♦
Figyelem! Akkumulátoros készülékek használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti
a tűzveszély, az akkufolyadék-szivárgás, a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra
♦
Esőtől védje a szerszámot. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról. Ne használja
a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken,
például gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Figyelem! Lézersugárzás.
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek
vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet,
és ne érinthessék meg a készüléket.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Tilos a lézernyalábot megnézni közvetlenül
optikai eszközzel!
Álljon biztonságosan
♦
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
LÉZERSUGÁRZÁS
TILOS A LÉZERSUGÁRBA NÉZNI!
2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
PER EN60825-1:1 2007
Pmax<1 mW, λ=630-675mm
Őrizze meg éberségét
♦
♦
Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt.
Mindig a megfelelő szerszámot használja
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan
tartozékot, feltétet és kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl. A készülék csak
a rendeltetésszerű használat fejezetben leírt területen
használható. Minden ettől eltérő tartozék és alkalmazási
terület személyi sérülés okozója lehet.
♦
♦
♦
Ellenőrizze a készülék állapotát
♦
Lásd a lézertermék
jellemzőinél.
Ezt a terméket 16 éven aluli gyermekek nem
használhatják.
♦
♦
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon a „Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint. Tilos az
akkut tűzbe dobni!
Szélsőséges körülmények között történő használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az
akkumulátorból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal érintkezzen.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézerekhez
Tartsa távol a gyerekeket
♦
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak.
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészek felhasználásával. A szakszerűtlen
javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Tartsa rendben a munkahelyét
♦
Ha nem használja, tartsa a készüléket és az akkumulátort száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen.
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű
teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
3
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványának: EN60825-1:1. A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. A sérült lézert márkaszervizzel
javíttassa meg.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2. osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1. osztályúnak felel meg és így teljesen
biztonságosnak tekinthető.
♦
♦
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan a lézersugárba.
♦
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
♦
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is fejmagasságban keresztezhetne.
♦
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Figyelem! A készülék használata csak belső térben
megengedett! Ne használja a készüléket a szabadban!
A szerszám összeszerelése (A, C és D ábra)
A szerszám vízszintes felületre (pl. padló vagy asztal)
helyezhető. Ezen kívül a háromlábú állványra (5) is
rászerelhető. A pánttal (6) a szerszám gerendára vagy
más biztonságos épületelemre is függeszthető.
Megjegyzés: A lézervonalak csak akkor lesznek egyenesek, ha a készüléket a függőleges iránytól legfeljebb
5°-kal eltérő szögben tartják.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülés.
♦
Felforrósodott alkatrészek megérintése miatti
sérülés.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülés.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülés. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
A készülék állványra szerelése (C ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Összeszerelés
♦
Keressen egy sima és egyenes felületet, az állvány
összeállításához.
♦
Nyissa ki az emeltyűzárakat (7) (A ábra), és húzza
ki a lábakat a kellő hosszúságra.
♦
Az emeltyűzárak zárásával reteszelje a lábakat.
♦
Szerelje a szerszámot az állványra.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő tájékoztatást biztosít számukra.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Állítás
♦
Lazítsa ki a rögzítőgombot (10) (E ábra).
♦
Húzza kifelé a forgatókart (9), majd a kellő magasság
eléréséig forgassa.
♦
A rögzítőgombbal (10) rögzítse az állványt a beállított magasságban.
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
valamennyit tartalmazza:
1. Be- és kikapcsoló
2. Üzemmód-választó kapcsoló
3. Lézernyílás
4. Elemtartó fedele
A lézer készülék használata
♦
♦
A ábra
Háromlábú állvány
Függesztő pánt
♦
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a készülék
ki van kapcsolva.
Az elem behelyezése (B ábra)
♦
♦
Fűzze át a függesztő pántot (6) a szerszám tetején
lévő nyíláson, és szorítsa rá a kapcsot.
Állítsa úgy a szerszámot, hogy viszonylag egyenes
legyen.
Az állvány összeszerelése és állítása (A és
E ábra)
Részegységek
5.
6.
Igazítsa az állvány menetes csavarját (8) a készülékhez.
Csavarja a készüléket az állványra, és ellenőrizze,
hogy biztonságosan van-e rögzítve.
A készüléket lecsavarással veheti le az állványról.
A szerszám függesztése (A és D ábra)
Mások biztonsága
♦
Helyezze vissza és pattintsa a helyére a rekesz
fedelét.
Vegye le a szerszámról az elemtartó rekesz fedelét
(4).
Csatlakoztassa az elemet a készülék csatlakozóihoz. Az elem nagyobb pólusa a készülék kisebb
csatlakozójára illesztendő.
Állítsa össze az állványt és a készüléket az előzőekben leírtak szerint.
A pontosabb munkavégzés és a munkatávolság
növelése érdekében helyezze a készüléket a munkaterület közepére. A munkaterület megvilágítása
hatással lehet a látható lézervonal hosszra.
Ügyeljen rá, hogy szélsőséges hőmérsékleti változások eredményeként a különféle épületszerkezetek, állványok és egyéb felszerelések helyzete
megváltozhat. Ez pontatlanságot eredményezhet.
A lézer készülék beállítást minden használat előtt
ellenőrizze, mivel a lézer elmozdulhat.
A készülék be- és kikapcsolása (F. ábra)
♦
4
A készülék bekapcsolásához csúsztassa az üzemi
(be/ki) kapcsolót (1) jobb oldali pozícióba, „on”
állásba.
♦
Műszaki adatok
A készülék kikapcsolásához csúsztassa az üzemi
(be/ki) kapcsolót (1) bal oldali pozícióba, „off” állásba.
Feszültség
Akkumulátor méret
Lézer kategória
Üzemelési hőmérséklet
Súly
Üzemmód kiválasztása (F ábra)
♦
♦
Egyetlen lézerdiódával történő kivetítéséhez csúsztassa az üzemmód választót (2) bal oldali, „120°“
pozícióba. Ekkor a lézernyaláb a kör kerületének
egyharmadában lesz látható.
Mindhárom lézerdiódával történő kivetítéséhez
csúsztassa az üzemmód választót (2) jobb oldali,
„360°” pozícióba. Ekkor a lézernyaláb a kör teljes
kerületén látható lesz
LZR4 (H 1)
Vegyenáram 9
6LR61
2
°C 0-40
kg 1,5
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes / vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
általános háztartási hulladékként.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191939 - 01-11-2012
6
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
7
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
8
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising