DC756 | DeWalt DC756 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

370000 - 40 LT
DC727KA
DC728
DC729
DC756
DC757
DC759
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
2
3
1
2
E
F
G
5
LIETUVIŲ
BELAIDIS GRĘŽTUVAS/SUKTUVAS
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ elektrinį įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
V
DC727KA DC728
12
14,4
10
10
DC729
18
10
DC756
12
10
DC757
14,4
10
DC759
18
10
0–400
0–1 400
35
10
0–400
0–1 400
40
10
0–400
0–1 400
35
13
0–400
0–1 400
40
13
0–400
0–1 400
44
13
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Įtampa
Tipas
Greitis be apkrovos
1-a pavara
2-a pavara
Maks. sukimo momentas
Griebtuvo skersmuo
Maksimalus plieno/medžio
gręžimo skersmuo
Svoris (be akumuliatoriaus bloko)
min-1
min-1
Nm
mm
0–400
0–1 400
32
10
mm
kg
LpA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Metalo gręžimas
Vibracijos emisijos dydis
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Varžtų sukimas be smūgiavimo
Vibracijos emisijos dydis
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
6
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
LIETUVIŲ
Akumuliatoriaus blokas
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
V
Galia
Ah
Svoris
kg
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
Akumuliatoriaus blokas
Akumuliatoriaus tipas
DE9501
Nikelio-metalo
(NiMH)
12
2,6
0,68
DE9502
Nikelio-metalo
(NiMH)
14,4
2,6
0,7
DE9503
Nikelio-metalo
(NiMH)
18
2,6
0,97
DE9140
Ličio jonų
DE9180
Ličio jonų
14,4
2,0
0,58
18
2,0
0,68
Įtampa
Galia
Svoris
V
Ah
kg
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslis krovimo laikas
Svoris
DE9116
230
NiCd/NiMH
min
40
(2.0 Ah akumuliatoriaus blokai)
kg
0,4
VAC
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2.0 Ah akumuliatoriaus blokai)
0,52
Saugikliai:
230 V įrankiai
Maitinimo tinklo el. srovės stiprumas – 10 amperų
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigsis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
EB atitikties deklaracija
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis mirtimi
arba sunkiu sužeidimu.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis nesunkiu arba
vidutiniu sužeidimu.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
PASTABA. nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Žymi gaisro pavojų.
Horst Grossmann
Projektavimo bei gaminių vystymo padalinio
direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
05.08.2009
7
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl saugos.
Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų
įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS DĖL SAUGOS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį,
jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROSAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
8
e)
f)
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
LIETUVIŲ
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitam
akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b)
c)
d)
Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos ypatingos gręžtuvų naudojimo saugos taisyklės
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės
dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti
operatorių.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save,
jis nėra stabilus - galite prarasti kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius arba
kitas akių apsaugas. Gręžimo metu gali
lėkti skiedros. Sviedžiamos dalelės gali
negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą.
• Dirbant antgaliai ir įrankiai gali labai įkaisti.
Mūvėkite pirštines, kai liečiate juos.
• Rankenos turi būti sausos, švarios,
netepaluotos ir nealyvuotos.
Rekomenduojama mūvėti gumines
pirštines. Taip bus lengviau suvaldyti įrankį.
9
LIETUVIŲ
Kiti pavojai
Naudojant grąžtus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateiktos svarbios saugos taisyklės, kaip
naudoti modelių DE9116/DE9135 akumuliatorių
kroviklius.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės. Krovimo gnybtuose susidaro
230 voltų įtampa. Patikrinimui
nenaudokite el. srovei laidžių daiktų
Gali įvykti elektros smūgis arba kyla
pavojus žūti nuo elektros srovės.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
10
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
LIETUVIŲ
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ,
KAD VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA
PASINAUDOTI
Krovikliai
Krovikliu DE9116 galima krauti 7,2 –18 V NiCd ir
NiMH akumuliatorius.
Krovikliu DE9135 galima krauti 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH arba ličio jonų akumuliatorius.
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad
juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Įkrovimas
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės. Krovimo gnybtuose susidaro
230 voltų įtampa. Patikrinimui
nenaudokite el. srovei laidžių daiktų
Elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (11),
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
kraukite akumuliatorius mažiausiai 10 valandų
prieš naudojimą.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunamas
––––
visiškai įkrautas
–––––––––––
karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
–– – –– –
iš naujo įdėti
akumuliatoriaus bloką
•••••••••••
gedimas
•• •• •• ••
Automatinis atgaivinimas
Automatinio atgaivinimo režimas sulygina arba
subalansuoja maksimalią atskirų akumuliatoriaus
elementų galią. Akumuliatorius reikėtų krauti kas
savaitę arba bet kada, kai tik akumuliatorius veikia
silpniau.
Norėdami įkrauti akumuliatorių, įdėkite jį į kroviklį,
kaip įprastai. Palikite akumuliatorių kroviklyje bent
10 valandas.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: norint užtikrinti maksimalų NiCd,
NiMH ir Li-Ion akumuliatorių veikimo galingumą,
11
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus
bloką ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas
saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik „DEWALT“
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
PAVOJUS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t.y., perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
12
SPECIFINĖS TAISYKLĖS, KAIP NAUDOTI
NIKELIO-KADMIO (NICD) ARBA NIKELIOMETALO HIDRIDO (NIMH) AKUMULIATORIUS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali
sprogti.
• Esant ekstremaliam naudojimui
ar ekstremaliai temperatūrai, iš
akumuliatoriaus elementų gali šiek tiek
tekėti skystis. Tai nėra gedimas.
Tačiau, jei būtų pažeistas išorinis izoliacijos
sluoksnis:
a. ir akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos,
nedelsdami keletą minučių plaukite tą vietą
muilu ir vandeniu.
b. ir akumuliatoriaus skysčio patektų į akis, bent
10 minučių skalaukite jas švariu vandeniu,
tuomet nedelsdami kreipkitės skubios
medicinos pagalbos. (Pastaba gydytojams:
šis skystis – tai 25–35 % kalio hidroksido
tirpalas.)
SPECIFINĖS SAUGOS TAISYKLĖS
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION)
AKUMULIATORIUS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į
medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
LIETUVIŲ
Akumuliatoriaus dangtelis
(B pav.)
Apsauginis akumuliatoriaus dangtelis skirtas
uždengti nuimto akumuliatoriaus kontaktus. Jei
nebūtų šio dangtelio, palaidi metaliniai daiktai
galėtų patekti ant kontaktų ir įvyktų trumpasis
jungimas, kiltų gaisras ir akumuliatoriaus blokas
būtų sugadintas.
1. Prieš įdėdami akumuliatoriaus bloką (9) į
kroviklį arba įrankį, nuimkite jo apsauginį
dangtelį (13).
2. Ištraukę akumuliatorių iš kroviklio arba įrankio,
iš karto ant kontaktų uždėkite apsauginį
dangtelį.
ĮSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad
apsauginis akumuliatoriaus
dangtelis būtų uždėtas, kai įrankis
nenaudojamas arba nuimtas
akumuliatorius pernešamas į kitą vietą.
Akumuliatorių blokas (A pav.)
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas
Akumuliatorius sugedęs
Delsta esant karštam/šaltam blokui
Netikrinkite el. srovei laidžiais daiktais.
Nekraukite apgadintų akumuliatorių
blokų
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorių
blokus – kiti blokai gali sprogti ir jus
sužeisti arba sugadinti įrankį.
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliai DC729 ir DC759 veikia naudodami
18 voltų akumuliatorių (NiCd, NiMH, ličio jonų)
energiją.
Modeliai DC728 ir DC757 veikia naudodami
14,4 volto akumuliatorių (NiCd, NiMH, ličio jonų)
energiją.
Modeliai DC727KA ir DC756 veikia naudodami 12
voltų akumuliatorių (NiCd, NiMH) energiją.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
PASTABA: nenaudojami ličio jonų
akumuliatoriai turi būti visiškai įkrauti.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumuliatoriui
ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo
sąlygoms, juos galima laikyti iki 5 metų.
Kroviklių ir akumuliatorių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
etiketėse esančios piktogramos:
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsdami pakeiskite
naujais.
Kraukite tik esant 4 °C–40 °C aplinkos
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite NiMH, NiCd+ ir ličio jonų
akumuliatorių.
Kraunami NiMH ir NiCd akumuliatoriai.
Kraunami ličio jonų akumuliatoriai.
Apie įkrovimo laiką skaitykite techninių
duomenų skyriuje.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 belaidis gręžtuvas/suktuvas
1 akumuliatoriaus kroviklis
2 akumuliatoriaus blokai
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
13
LIETUVIŲ
1
brėžinio išklotinė
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laidas nėra būtinas.
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių
ir kroviklių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (A pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Belaidis gręžtuvas/suktuvas DC727KA/
DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759 skirtas
profesionaliems gręžimo ir varžtų sukimo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba ten, kur yra degių skysčių arba dujų.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio.
Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos
reikia prižiūrėti.
1 Greičio reguliavimo mygtukas
2 Krypties keitimo jungiklis
3 Dviejų pavarų valdiklis
4 Režimo valdiklis / sukimo momento
reguliavimo žiedas
5 Movos nuostatos
6 Beraktis griebtuvas
7 Antgalio laikiklis
8 Rankena
9 Akumuliatoriaus blokas
10 Atlaisvinimo mygtukai
11 Kroviklis
12Kontrolinė įkrovimo lemputė (raudona)
Automatinis veleno fiksatorius
Kai transmisija neveikia, automatinis veleno
fiksatorius yra įjungtas. Viena ranka laikant
korpusą, kita ranka galima lengvai pasukti
griebtuvo žiedą.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą.
Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa
atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
14
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. techninius
duomenis). Minimalus laido skersmuo – 1 mm2;
maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS
•
•
•
ĮSPĖJIMAS:
Prieš surinkdami ir reguliuodami įrankį,
visuomet ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorių
blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(A pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių, laikykite jį ties
įrankio rankenoje esančiu lizdu.
2. Tvirtai kiškite akumuliatorių į rankeną, kol
išgirsite spragtelėjimą ir akumuliatorius
užsifiksuos.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus (10) ir
tvirtai ištraukite akumuliatoriaus bloką iš įrankio
rankenos.
LIETUVIŲ
reguliavimo ar išardymo/montavimo
darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio.
2.Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta šio
vadovo skyriuje apie kroviklį.
Antgalių įdėjimas ir išėmimas (A ir C pav.)
• Pasukite žiedą (14) prieš laikrodžio rodyklę,
kad atsidarytų kumštelinis griebtuvas ir įkiškite
gręžimo antgalio jungiamuoju galu.
Naudojimo instrukcija
• Iki galo įkiškite antgalį į griebtuvą ir, prieš
užtvirtindami jį, truputį patraukite jį atgal.
•
• Tvirtai užtvirtinkite antgalį, sukdami žiedą
pagal laikrodžio rodyklę.
•
• Norėdami ištraukti pjūklą, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
•
Darbo režimo arba sukimo momento
pasirinkimas (D pav.)
Šio įrankio žiedą galima nustatyti 17 padėčių ir
reguliuoti sukimo momentą pagal varžto dydį ir
ruošinio medžiagą. Sukimo momento reguliavimo
aprašymą rasite „Varžtų sukimo“ skyriuje.
• Parinkite gręžimo režimą arba sukimo
momentą, sutapdindami atitinkamą ant žiedo
(4) esantį simbolį ar skaičių su rodykle ant
korpuso.
Sukimo krypties jungiklis (E pav.)
• Norėdami pasirinkti sukimosi kryptį (į priekį ar
atgal), atitinkamai nustatykite priekinio/atbulinio
sukimosi slinkiklį (2), kaip parodyta (žr. į ant
įrankio pažymėtas rodykles).
ĮSPĖJIMAS: Prieš pakeisdami
sukimosi kryptį, visuomet palaukite, kol
variklis visiškai sustos.
ĮSPĖJIMAS:
Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir
taisyklių.
Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
Įrankį spauskite nestipriai.
Tinkama rankų padėtis
(A, G pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
laikykite rankas tinkamoje padėtyje
kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
korpuso, o kita ranka – ant rankenos (8).
Įjungimas ir išjungimas (A ir E pav.)
• Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio
keitimo jungiklį (1). Kuo labiau spaudžiamas
greičio keitimo jungiklis, tuo didesnis variklio
sukimosi greitis.
Dviejų pavarų valdiklis (F pav.)
• Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Šiame įrankyje įrengtas dviejų pavarų valdiklis (3),
greičio/sukimo momento santykiui keisti.
• Norėdami užfiksuoti įrankį išjungimo padėtyje,
nustatykite sukimo krypties slinkiklį (2) į
vidurinę padėtį.
1 mažas greitis/didelis sukimo momentas
(didelėms skylėms gręžti, varžtams sukti)
2 didelis greitis/mažas sukimo momentas
(mažesnėms skylėms gręžti)
Apie greičio ir sukimo momento santykius žr. į
techninius duomenis.
ĮSPĖJIMAS:
• Visada pastumkite dviejų pavarų valdiklį iki
galo pirmyn arba atgal.
• Neperjunkite pavarų įrankiui veikiant visu
greičiu arba darbo metu.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
ĮSPĖJIMAS: Gręžtuve įrengtas
stabdiklis, kuris visiškai atleidus greičio
valdiklį, išjungia įrankį.
Varžtų sukimas (A pav.)
• Pasirinkite sukimo kryptį – į priekį arba atgal,
naudodami valdiklį (2).
• Nustatykite žiedą (4) ties 1 padėtimi ir
pradėkite sukti varžtus (maža veržimo jėga).
• Jeigu sankaba pakyla per greitai,
pareguliuokite žiedą, kad tinkamai
padidintumėte veržimo jėgą.
Gręžimas (A pav.)
• Sukdami žiedą (4) pasirinkite gręžimo režimą.
• Pasirinkite sukimo pirmyn kryptį.
15
LIETUVIŲ
Metalo gręžimas
• Pjaudami metalus, naudokite pjovimui skirtą
tepalą.
Tačiau ketų ir žalvarį reikia gręžti sausuoju
būdu.
Medienos gręžimas
• Naudokite tinkamos rūšies grąžtą.
Techninė priežiūra
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Kroviklio taisyti negalima. Kroviklyje nėra tokių
dalių, kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats
vartotojas.
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai tepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
16
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“ priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „D EWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „D EWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „D EWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „D EWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „D EWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
LIETUVIŲ
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą.
Taip surinkti akumuliatoriai bus perdirbti arba
tinkamai pašalinti.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
В
Тип
Число оборотов х.х.
1-я скорость
об/мин
2-я скорость
об/мин
Макс. крутящий момент
Нм
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
в металле/дереве
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
DC727KA DC728
12
14,4
10
10
DC729
18
10
DC756
12
10
DC757
14,4
10
DC759
18
10
0–400
0-1,400
32
10
0–400
0-1,400
35
10
0–400
0-1,400
40
10
0–400
0-1,400
35
13
0–400
0-1,400
40
13
0–400
0-1,400
44
13
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
дБ(A)
75
75
75
75
75
75
дБ(А)
дБ(А)
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
дБ(А)
3
3
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
Значения вибрационного воздействия
ah, D =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Заворачивание без удара
Значения вибрационного воздействия
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
18
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
РУССКИЙ ЯЗЫК
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
В
Ач
кг
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
В
Ач
кг
DE9501
NiMH
12
2,6
0,68
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
0,97
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Зарядное устройство
Напряжение сети
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,4
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
10 ампер, электросеть
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/ЕС, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
20
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
d)
e)
f)
g)
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
22
b)
c)
d)
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
РУССКИЙ ЯЗЫК
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
• Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116/DE9135.
• Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара,поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
24
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или вилка
повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
(11) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Процесс зарядки
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ брызгайте и не погружайте в воду
или другие жидкости.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
о него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
Однако, если повреждено наружное
уплотнение:
26
a. и аккумуляторная жидкость попала на
кожу, сразу же смойте ее водой с мылом
в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской помощью.
(Справка для врача: Жидкость
представляет собой 25-30% раствор
гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. B)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Снимите защитный колпачок (13) прежде,
чем вставить аккумулятор (9) в зарядное
устройство или электроинструмент.
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор
Используйте только
с аккумуляторными батареями марки
DEWALT, другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента!
Аккумулятор (Рис. А)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DC729 и DC759 работают от
18 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Модели DC728 и DC757 работают от
14,4 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Не погружайте аккумулятор в воду.
Модели DC727KA и DC756 работают от
12 В аккумуляторов (NiCd, NiMH).
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Рекомендации по хранению
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
ЗЗаряжает Li-Ion аккумуляторы.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
1
1
2
1
1
1
Аккумуляторная дрель/винтоверт
Зарядное устройство
Аккумулятора
Чемодан
Руководство по эксплуатации
Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша аккумуляторная дрель/винтоверт
DC727KA/DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759
предназначена для профессиональных работ
по сверлению и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
1 Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2 Переключатель направления вращения
(реверса)
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
3 Переключатель скоростей
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
4 Муфта выбора режима работы/установки
крутящего момента
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
5 Шкала установок
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель насадок
8 Рукоятка
9 Аккумулятор
10 Кнопки фиксации аккумулятора
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка шпинделя
После выключения электродрели происходит
автоматическая блокировка шпинделя.
В результате муфту патрона легко можно
повернуть одной рукой, удерживая инструмент
в другой руке.
28
ВНИМАНИЕ:
• Перед сборкой и регулировкой
инструмента всегда снимайте
аккумулятор.
• Перед установкой или снятием
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
• Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(10) и извлеките аккумулятор из ручки
инструмента.
1. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение насадок (Рис. А
и С)
• Раскройте патрон поворачивая муфту (14)
в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Вставьте насадку в патрон до конца
и слегка приподнимите ее, прежде чем
затянуть.
• Надежно затяните патрон, поворачивая
муфту в направлении по часовой стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
Выбор режима работы или регулировка
крутящего момента (Рис. D)
Поворотная муфта данной дрели имеет 17
позиций для регулировки величины крутящего
момента в соответствии с размером самореза
и материалом заготовки. Дополнительные
сведения о регулировке крутящего момента см.
в разделе «Заворачивание».
• Выберите режим сверления или крутящий
момент, совместив соответствующий
символ или цифру на муфте (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. Е)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (2),
как показано на рисунке (см. стрелки на
корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
2-х позиционный переключатель
скоростей (Рис. F)
Данный инструмент снабжен двухпозиционным
переключателем скоростей (3), чтобы менять
соотношение скорости/крутящего момента.
1 Низкая скорость/высокий крутящий
момент (сверление больших отверстий,
заворачивание саморезов)
2 Высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление отверстий малого диаметра)
Скорость вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
ВНИМАНИЕ:
• Всегда сдвигайте клавишу
переключателя скоростей вперед или
назад до упора.
• Не меняйте положение
переключателя при максимальной
скорости вращения двигателя или во
время операции.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных труб
и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за рукоятку (8), другой
рукой удерживайте верхнюю часть редуктора.
Сверление в дереве
• Используйте сверла соответствующего
типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Включение и выключение (Рис. А и Е)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
• Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (2) в среднее
положение.
ВНИМАНИЕ: Дрель оснащена
тормозом, который останавливает
вращение двигателя, если полностью
отпустить клавишу выключателя.
Заворачивание (Рис. А)
• Выберите направление вращения при
помощи переключателя реверса (2).
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
• Установите муфту установки крутящего
момента (4) в позицию 1 и начинайте
заворачивание (низкий крутящий момент).
• При заклинивании насадки или самореза
с помощью муфты увеличьте крутящий
момент.
Сверление (Рис. А)
• Установите режим сверления, вращая
кольцо переключателя (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление в металле
• При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и медь,
которые нужно сверлить без смазки.
30
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
РУССКИЙ ЯЗЫК
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D EWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров D EWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
 Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с инструмента.
 Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
zst00202496 - 29-03-2013
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
BELAIDIS GRĘŽTUVAS/SUKTUVAS
18 В LI-ION АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 11
©
DC727K
DC728K
BELAIDIS GRĘŽTUVAS/SUKTUVAS
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 10
©
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising