D27105 | DeWalt D27105 COMBINATION SAW instruction manual

502333-50 H
D27105
2
3
4
5
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
G2
G1
73
72
71
8
76
75
73
73
71
G3
G4
6
77 78
7
8
9
10
11
12
13
ÁTFORDÍTHATÓ ASZTALOS
KOMBINÁLTFÛRÉSZGÉP
Szívbõl gratulálunk
biztonságtechnikai rendelkezéseit, így
elkerülheti a személyi sérülés,
a tûzveszély, és a készülék
károsodásának lehetõségét.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Elektromos áramütés veszélye.
Éles szélek!
Mûszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Max. fordulatszám
Fûrészlap átmérõ
Furatátmérõ
Fûrészlap vastagság
Hasítókés vastagság
Automatikus késfék
Súly
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
A csomagolás tartalma
D27105
230
2.000
1.700
4.100
300-305
30
2,1-2,2
2,5
< 10
42
A csomagolás a következõket tartalmazza:
1 Részben összeszerelt fûrészgép
1 Doboz, tartalma:
1 Felsõ védõburkolat asztalos körfûrész
pozícióhoz
1 Asztal alatti védõburkolat gérfûrész
pozícióhoz
4 Láb
2 Kerék
4 Talp
1 Párhuzamvezetõ
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
Vágás kapacitás
Gérfûrész üzemmód
Gérvágás (max. pozícióban)
bal
jobb
Szögvágás (max. pozícióban)
bal
jobb
Max. átvágási kapacitás 90°ban mm
Max. gérvágási kapacitás 45°ban mm
Max. vágásmélység 90°-ban
mm
Max. vágásmélység
szögvágáskor 45°-ban
mm
Max. vágásmélység 45° szög,
45° gér
mm
Asztalos körfûrész üzemmód
Max. hasítási kapacitás bal/jobb
Max. vágásmélység 90°-ban
Max. vágásmélység 45°-ban
Biztosítékok
•
48°
48°
48°
2°
205
160
155
•
Az Ön DEWALT D27105 átfordítható asztalos
kombinált fûrészgépe gérfûrész vagy asztalos
körfûrész üzemmódban használható. A négy
fõ vágási feladat egyszerû, pontos és
biztonságos elvégzésére lett kifejlesztve:
hasításra, keresztvágásra, szögvágásra és
gérvágásra.
110
100
mm 120/320
mm 81
mm 56
a
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem
sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék mûködésével.
Leírás (A1-A10 ábra)
Gérfûrész üzemmód
Gérfûrész üzemmódban a fûrészgép vertikális,
gér- vagy szögvágásra alkalmazható.
230V készülék 10 A
A kezelési utasításban
szimbólumok szerepelnek:
D27105
következõ
Asztalos körfûrész üzemmód
A középsõ tengelye mentén átfordítva a
fûrészgép az általános hasítási vágásokra és
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be a kezelési utasítás
14
széles munkadarabok manuális fûrészlaphoz
való bevezetésére alkalmazható.
A6
40. Görgõs támasztó asztal (DE3497)
Részegységek
Asztalos
körfûrész
használható:
A1
1. Be/ki üzemi kapcsoló (asztalos körfûrész
üzemmódban)
2. Asztal kioldó kar
3. Forgatható asztal leszorító
4. Gérfûrész asztal
5. Forgatható asztal
6. Jobboldali vezetõ
7. Baloldali vezetõ
8. Mozgatható alsó fûrészlap védõburkolat
9. Védõburkolat kioldó kar
10. Üzemeltetõ fogantyú
A7
41. Gérvezetõ (D271052)
A8
42. Kiegészítõ asztal (D271058)
A9
43. Csúszó asztal (D271055)
Nyomódarab (DE3454) (nincs ábrázolva)
Minden modellnél használható:
A10
44. Háromutas porelszívó készlet (D271054)
A2
30. Üzemeltetõ fogantyú
31. Fogantyúkapcsoló (gérfûrész
üzemmódban)
32. Fix felsõ fûrészlap védõburkolat
33. Porelszívó adapter
34. Kerék
35. Láb
36. Talp
37. Dõlésszög beszorító fogantyú
A3
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
üzemmódban
Elektromos biztonság
A készüléket csak egy adott feszültségre
tervezték. Mindig ellenõrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
úgy használjon egy arra jóváhagyott
hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék
felvett teljesítményének (lásd a mûszaki
adatoknál). A minimális kábelér 1,5 mm2. Erre a
célra a hazai elõírások szerinti H 07 RN-F
jelzésû, 2x1,5 mm 2, vagy ennél nagyobb
keresztmetszetû kábel a megfelelõ.
Ha kábeldobon lévõ hosszabbító kábelt használ,
mindig teljes hosszában tekercselje le az
üzembe helyezés elõtt.
Dõlésszög beszorító fogantyú
Magasság állító
Asztalos körfûrész asztala
Hasítókés
Felsõ fûrészlap védõburkolat
Párhuzamvezetõ
Nyomódarab
Opcionális tartozékok
Gérfûrész üzemmódban használható:
30. Vezetõ betét (DE7120)
Összeszerelés és beállítás
Mielõtt elkezdi a gép összeszerelését,
gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az
áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A5
31. Állítható állvány 760 mm (max. magasság)
(DE3474)
32. Támasztó vezetõ sínek 1.000 mm (DE3494)
33. Támasztó vezetõ sínek 500 mm (DE3491)
34. Dönthetõ támasztó (DE3495)
35. Forgatható ütközõ (DE3462)
36. Hosszütközõ rövid munkadarabokhoz
(vezetõ sínnel együtt használható [33])
(DE3460)
37. Támasztó eltávolítható ütközõvel (DE3495)
38. Támasztó eltávolított ütközõvel (DE3495)
39. Munkaanyag leszorító (D271051)
A készülék és részegységei kicsomagolása
Mindig kérjen segítséget (min 1 fõ)
a készülék mozgatásakor. A készülék
túl nehéz egy embernek.
•
•
15
Távolítsa el a laza csomagoló anyagot
a dobozból.
Emelje ki a készüléket a dobozból.
•
•
•
•
Vegye ki az alkatrészeket tartalmazó
dobozt a készülék belsejébõl.
Távolítson
el
minden
maradék
csomagolóanyagot a készülékrõl.
•
Talpak felszerelése (B ábra)
•
A felszerelt talpak segítségével a készülék
munkapadra helyezve üzemeltethetõ.
A biztonságos üzemeltetéshez a készüléket
a munkapadra kell rögzíteni.
• Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
• Helyezzen az alapon található minden
szerelési pontra (51) egy-egy talpat (16).
• Csúsztasson egy-egy anyát (52)
a szerelési pontok alatt található vájatokba
(53).
• Tegyen egy csavart (54) alátéttel (55)
együtt a talpba.
• Húzza meg a csavarokat.
• Szerelje fel a lábakat a következõk szerint.
• Hajtsa be a lábakat a következõk szerint.
• Fordítsa vissza/felfelé a készüléket.
• Rögzítse a készüléket a munkapadra.
Helyezzen egy bilincset (58) a lábra.
Vezessen belülrõl egy állvány csavart (57)
át a furaton, a bilincsen, a lábon és a kereten.
Helyezzen egy záró kereket (59) a
csavarra.
Húzza meg a záró kereket.
A lábak behajtása (C3 ábra)
A lábak az alapra hajthatók, így alkalmas a
készülék a munkapadra való rögzítésre.
• Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
• Lazítsa meg az elsõ láb (15) záró kerekét
(59).
• Hajtsa be a lábat.
• Húzza meg a záró kereket.
• Ismételje meg a fenti lépéseket a többi
lábbal.
• Fordítsa vissza/felfelé a készüléket.
A kerekek felszerelése (D ábra)
•
•
Lábak felszerelése (C1 és C2 ábra)
•
A felszerelt lábak segítségével a készülék
állványos módban üzemeltethetõ.
• Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
• Szerelje fel a lábakat a következõkben
leírtak szerint. Ügyeljen rá, hogy az elsõ
és hátsó lábak hossza között különbség
van. A hátsó lábak egy kissé hosszabbak,
mint az elsõ lábak. Ellenõrizze, hogy a
megfelelõ lábakat a megfelelõ helyre
szerelje fel.
• Fordítsa vissza/felfelé a készüléket.
Ügyeljen rá, hogy a készüléket vízszintesen
állítsa be; állítson a magasságon a láb
leszorító segítségével.
Helyezzen egy-egy kereket (14) a készülék
minden oldalára, a tengelyekre (60).
Helyezzen egy sima alátétet (61) és egy
anyát (62) a tengely menetes végére.
Húzza meg az anyákat a szerelõkulccsal.
Összeszerelés gérfûrész
üzemmódra
Az
asztal
alatti
felszerelése (E ábra)
védõburkolat
Az asztal alatti védõburkolatot (63)
a fûrészállvány asztalának a tetejére kell
felszerelni.
• Helyezze a védõburkolat bal oldalán
található két rögzítõ csapot a fûrészlap
réstõl (65) balra található vájatokba (64).
Csavarja a mûanyag csavarokat az
óramutató járásával ellentétes irányba.
• Fektesse a védõburkolatot az asztalra és
nyomja a rögzítõ csapot a fûrészlap réstõl
jobbra esõ vájatba (66). Csavarja a
mûanyag csavarokat az óramutató
járásával megegyezõ irányba.
• Eltávolításhoz, tekerje a csavarokat az
óramutató járásával ellentétes irányba és
távolítsa el a védõburkolatot.
Hátsó lábak
• Állítson egy-egy lábat (15) az alap belsõ
felének alsó szélén található szerelési
pontokba (56) (C1 ábra).
• Vezessen kívülrõl egy állvány csavart (57)
át a furaton, a kereten és a lábon.
• Helyezzen egy bilincset (58) és egy záró
kereket (59) a csavarra.
• Húzza meg a záró kereket.
A fûrészfej és az asztal átfordítása (F1 F4 ábra)
Elülsõ lábak
• Állítson egy lábat (15) az alap belsõ felének
felsõ szélén található szerelési pontba (56)
(C2 ábra).
•
16
Egyik kezével tartsa a fûrészasztalt (19)
és nyomja jobbra az asztal kioldó kart (2)
(F1 ábra).
•
•
•
•
Nyomja lefelé az asztalt az elsõ felénél
(F2 ábra) és fordítsa át teljesen addig, amíg
a motor szerelvény a legfelsõ helyzetbe
kerül és a lap (67) beakad az asztalrögzítõ
szerkezetbe (68) (F3 ábra).
Nyomja a kioldó kart (69) hátrafelé
miközben lefogja a fûrészfejet addig, amíg
a rugós szögmérõ egységet (70) ki tudja
emelni a helyérõl (F4 ábra).
Billentse a szögmérõ egységet felfelé.
Tartsa meg a fûrészfejet szilárdan, és
óvatosan a rugós nyomásnak engedve
hagyja a fejet a felsõ, nyugalmi helyzetbe
kerülni.
•
•
•
•
Soha ne nyomja be a tengelyrögzítõ
gombot, miközben a fûrészlap forog.
A fûrészlap felszerelése (G1-G4 ábra)
Miután felszerelte a fûrészlapot mindig
ellenõrizze, hogy a védõburkolat konzol
lent van, a megfelelõ helyzetben és
hogy a védõburkolat konzol csavar
feszesre legyen húzva.
Az új fûrészlap fogai nagyon élesek,
ezáltal kezelése veszélyes.
Mindig gérfûrész üzemmódban
cseréljen fûrészlapot. A felszerelhetõ
fûrészlap maximális átmérõje 305 mm.
A minimális átmérõ pedig 300 mm.
•
•
•
Beállítás gérfûrész üzemmódban
A készülék a gyárból már pontosan beállítva
érkezik meg. Ha további újraállítás szükséges
a szállítás vagy kezelés közbeni elállítás miatt,
vagy bármi más okból kifolyólag, kövesse az
alábbi lépéseket a készülék megfelelõ
beállításához. Ha egyszer elvégzi ezeket a
lépéseket, a beállításoknak pontosaknak kell
maradniuk.
Az alsó védõburkolat (8) kireteszeléséhez
nyomja meg a kioldó kart (9) majd emelje
fel az alsó védõburkolatot addig, ameddig
tudja (G1 ábra).
Lazítsa meg a védõburkolat konzol csavart
(71) addig, amíg a védõburkolat konzolt (72)
fel tudja emelni annyira, hogy a fûrészlap
rögzítõ csavarhoz (73) hozzá tudjon férni
(G2 ábra).
A konzol csavar (71) segítségével rögzítse
az alsó védõburkolatot a megemelt
pozícióban, nyomja meg a tengelyrögzítõ
gombot (74) az egyik kezével, majd másik
kezével fogja meg a szerelõkulcsot és
lazítsa meg a baloldali menetes fûrészlap
csavart (73) az óramutató járásával
megegyezõ irányba (G3 ábra).
A fûrészlap és vezetõ helyzetének
ellenõrzése, és megfelelõ beállítása (H1H3 ábra)
•
•
•
A tengelyrögzítéshez nyomja meg
a gombot az ábra szerint és forgassa
a tengelyt kézzel addig, amíg az rögzül.
A tengely forgásának megakadályozásához, tartsa lenyomva továbbra
is a rögzítõ gombot (74) (G1 ábra).
•
•
a fûrészfogak a fûrész hátsó része felé
mutassanak (nem a felhasználó irányába).
Helyezze vissza a külsõ tengely gyûrût.
Húzza feszesre a fûrészlap rögzítõ
csavart (73) az óramutató járásával
ellentétes irányba, miközben másik kezével
tartsa lenyomva a tengelyrögzítõ gombot.
Csúsztassa vissza, lefelé a védõburkolat
konzolt (72) addig, amíg teljesen takarja
a fûrészlap rögzítõ csavart (73) (G2 ábra).
Húzza feszesre a védõburkolat konzol
csavart (71).
•
Lazítsa meg a gércsavart (79) és nyomja
be a gérütközõt (80) a forgatható asztal
(5) kireteszeléséhez (H1 ábra).
Mozgassa a forgatható asztalt addig, amíg
az ütközõ 0°-ba kerül. Ne húzza meg
a csavart.
Húzza le a fûrészfejet addig, amíg
a fûrészlap beér a fûrész résbe (81).
Helyezzen egy derékszögû vonalzót (82)
a vezetõ (7) baloldala és a fûrészlap (76)
közé (H2 ábra).
Ne érintsék a fûrészfog hegyek
a derékszög vonalzót.
Távolítsa el a fûrészlap rögzítõ csavart (73)
és a külsõ tengely gyûrût (75) (G4 ábra).
Helyezze fel a fûrészlapot (76) a belsõ
tengely gyûrû (78) peremére (77), ügyelve
arra, hogy a fûrészlap alsó felén
•
•
17
Ha nem állnak 90°ban egymáshoz képest,
járjon el a következõk szerint:
Lazítsa meg a csavarokat (83) (H3 ábra)
és mozgassa a skálát / forgatható asztal
szerelvényt jobbra vagy balra, amíg
•
48°-s balra dõlését teszi lehetõvé. A vezetõ
(7) beállításához:
• Lazítsa meg a vezetõ szorítót (91) és
csúsztassa a vezetõ bal felsõ részét balra.
• Futtassa szárazon a fûrészt, kapcsolja ki
és ellenõrizze a hézagot. Állítsa a vezetõt
olyan közel a fûrészlaphoz, hogy
a munkadarab maximálisan legyen
megtámasztva, ütközés nélkül a fûrészkar
fel- és lemozgatásával.
• Húzza meg a leszorítót.
a fûrészlap és a vezetõ közötti szög
pontosan 90° legyen, ellenõrizze a
derékszög vonalzó segítségével (H2 ábra).
Húzza meg a csavarokat (83) (H3 ábra).
Ennél a pontnál ne vegye figyelembe
a gérjelzõn látható értéket.
A gérjelzõ beállítása (H1 és H4 ábra)
•
•
•
Lazítsa meg a gércsavart (79) és nyomja
be a gérütközõt (80) a forgatható asztal
(5) kireteszeléséhez (H1 ábra).
Kilazított gércsavarral engedje a gérütközõt
a helyére illeszkedni, miközben a gérkart
túlforgatja a nullán.
Nézze meg a gérjelzõt (84) és a gérskálát
(85) (H4 ábra). Ha a gérjelzõ nem pontosan
nullát mutat, lazítsa meg a csavart (86), és
mozgassa a gérjelzõt addig, amíg nullát
mutat, majd húzza meg a csavart.
A vezetõ vájat (92) forgáccsal
eltömõdhet. Használjon egy fadarabot,
vagy alacsony nyomású levegõt a
vezetõ vájat kitisztításához.
Az éltörési szög ellenõrzése és beállítása
(I1, J és K ábra)
•
A fûrészlap és az asztal helyzetének
ellenõrzése és beállítása (I1-I3 ábra)
•
•
•
•
•
Lazítsa meg a dõlésszög beszorító
fogantyút (17) (I1 ábra).
Nyomja a fûrészfejet jobbra, teljesen
függõleges helyzetbe és szorítsa meg
a szorító fogantyút.
Húzza le a fûrészfejet addig, amíg
a fûrészlap a fûrész résbe (81) ér.
Helyezzen egy derékszög vonalzót (82)
az asztal és a fûrészlap (76) közé
(I2 ábra).
•
•
Ne érintsék a fûrészfog hegyek
a derékszög vonalzót.
•
•
•
Ha nem állnak 90°ban egymáshoz képest,
járjon el a következõk szerint:
Lazítsa meg a dõlésszög beszorító
fogantyút (17) (I1 ábra) és forgassa a
függõleges pozíció beállító ütközõ csavart
(87) (I3 ábra) be vagy ki addig, amíg a
fûrészlap és az asztal közötti szög
pontosan 90° legyen, ellenõrizze a
derékszög vonalzó segítségével (I2 ábra).
Ha a szögjelzõ (88) nem pontosan nullát
jelez a szögskálán (89), lazítsa meg a
kijelzõt rögzítõ csavart (90) és mozgassa
a kijelzõt, ahogy szükséges (I3 ábra).
Lazítsa meg a vezetõ szorítót (91) és
csúsztassa a szélvezetõ felsõ részét
balra addig, ameddig csak tudja (J ábra).
Lazítsa meg a dõlésszög beszorító
fogantyút (17) (I1 ábra) és középsõ
szögállás ütközõ (93) félre fordításával
mozgassa a fûrészkart balra, amíg
a szögütközõ (94) rátámaszkodik a szög
pozíció állítóütközõre (95) (K ábra). Ez
a 45°-s szög helyzet.
Ha beállítás szükséges járjon el
a következõk szerint:
Forgassa a szög pozíció állítóütközõ
csavart (95) be vagy ki, ahogy szükséges
addig, amíg a jelzõ (88) 45°-s szöget mutat
úgy, hogy a szögütközõ (94)
rátámaszkodik
a
szög
pozíció
állítóütközõre.
A középsõ éltörési szög ellenõrzése és
beállítása (I1, J és L ábra)
A középsõ éltörési szög elõre be van állítva
30°-ra, így gyors beállítást tesz lehetõvé
koszorúpárkány vágásakor.
• Lazítsa meg a vezetõ szorítót (91) és
csúsztassa a szélvezetõ felsõ részét
balra addig, ameddig csak tudja (J ábra).
• Lazítsa meg a dõlésszög beszorító
fogantyút (17) (I1 ábra) és középsõ
szögállás ütközõ (93) helyére fordításával
mozgassa a fûrészkart balra, amíg a szög
pozíció állítóütközõ (96) rátámaszkodik
a középsõ szögütközõre (93) (L ábra). Ez
a 30°-s szög helyzet.
A vezetõ beállítása (J ábra)
A vezetõ bal felsõ része balra állítható,
biztosítva egy hézagot, mely a fûrész teljes,
18
•
•
Ha beállítás szükséges járjon el
a következõk szerint:
Forgassa a szög pozíció állítóütközõ
csavart (96) be vagy ki, ahogy szükséges
addig, amíg a jelzõ (88) 30°-s szöget mutat
úgy, hogy a szög pozíció állítóütközõ
rátámaszkodik a középsõ szögütközõre.
el a „A készülék átállítása asztalos
körfûrész üzemmódból gérfûrész
üzemmódba” fejezet szerint.
A hasítókés megfelelõ pozíciója: a hasítókés
teteje és a fûrészlap legmagasabb fûrészfoga
között maximum 2 mm legyen a távolság,
valamint a hasítókéstest íve és a fûrészfogak
közötti távolság 3-8 mm kell legyen (N1 ábra).
Összeszerelés asztalos körfûrész
üzemmódra
•
A
készülék
átállítása
gérfûrész
üzemmódból
asztalos
körfûrész
üzemmódba (A1, M1 – M5 ábra)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
•
•
Helyezze a fûrészlapot 0°-s keresztvágás
pozícióba és fixálja a forgatható asztal
leszorítót (3) (A1 ábra).
Engedjen a hasítókés szorító gombon (97)
annyira, hogy a hasítókés éppen beérjen
a felfogási vájatba (M1 ábra).
Vegye ki a hasítókést (20) a tárolási helyérõl
az alap belsejébõl.
Nyomja le a védõburkolat kioldó kart (9)
a mozgatható alsó fûrészlap védõburkolat
(8) kioldásához, majd emelje fel
a védõburkolatot addig, ameddig csak
tudja (A1 ábra).
Csúsztassa a hasítókés konzolt (98)
a felfogási vájatba (99) (M1 ábra). Húzza
meg a leszorítót.
Nyomja a kart (100) így a rugós vezetõ
felsõrész (7) a forgatható asztalra fordul
(M2 ábra).
Húzza le a fûrészfejet.
Nyomja a kioldó kart (69) hátra (M3 ábra).
Nyomja a szögmérõ egységet (70) lefelé,
amíg a hornyok (101) beilleszkednek
a helyükre (102) (M3 ábra).
•
A
felsõ
fûrészlap
felszerelése (O ábra)
_
védõburkolat
A felsõ fûrészlap védõburkolat (21) úgy van
kialakítva, hogy gyorsan és könnyen
felhelyezhetõ a hasítókésre (20), amikor a
készüléket asztalos körfûrész üzemmódban
állítja össze.
• Lazítsa meg a szárnyas anyát (105).
• Tartsa a védõburkolatot függõlegesen, és
állítsa egy vonalba a védõburkolat hátulsó
felét a hasítókéssel.
• Minél lejjebb tartja a védõburkolatot
a hasítókéshez képest, annál biztosabban
tudja a csavar szárát a furatba juttatni.
• Forgassa a védõburkolatot vízszintes
pozícióba, így rögzíti a védõburkolatot
a hasítókéshez a rögzítõ csavar (106)
segítségével.
• Húzza szorosra a szárnyas anyát.
Soha ne használja a készüléket
asztalos körfûrész üzemmódban az
alsó
védõburkolat
megfelelõ
felhelyezése nélkül.
A fûrészlap nem ütközhet az alsó
fûrészlap védõburkolathoz.
_
Ha mégis további beállításra van szüksége,
járjon el a következõk szerint:
Lazítsa meg az anyákat (102) a hasítókés
vízszintes pozíciójának beállításához.
Lazítsa meg az anyákat (103) a hasítókés
függõleges pozíciójának beállításához.
Húzza szorosra az anyákat a hasítókés
elmozdítása nélkül.
Húzza az asztal kioldó kart (2) jobbra,
billentse meg az asztal elülsõ részét (4)
(M4 ábra) és fordítsa vissza 180°-t amíg az
asztalrögzítõ szerkezet (68) lapja
automatikusan bereteszelõdik és rögzül
asztalos körfûrész üzemmódban (M5 ábra).
Távolítsa el az alsó asztal védõburkolatot.
A párhuzamvezetõ felszerelése
beállítása (P1 - P5 ábra)
és
A párhuzamvezetõ (22) a fûrészlap mindkét
oldalára felszerelhetõ.
• Csúsztassa a konzolt (107) balról vagy
jobbról a készülékre (P1 ábra). A rögzítõ
lemez az asztal elülsõ széle mögé
illeszkedik.
• Csúsztassa
a
párhuzamvezetõt
a fûrészlaphoz.
A hasítókés beállítása (N1 és N2 ábra)
Ha további beállítások szükségesek a
hasítókésen (20), fordítsa a készüléket
gérfûrész pozícióba (N2 ábra). Járjon
19
•
•
•
•
•
•
•
•
a széles felével függõleges helyzetben
(P4 ábra).
Nyomja le a kart (108) a vezetõ rögzítéséhez.
Ellenõrizze, hogy a vezetõ párhuzamos
helyzetben helyezkedjen el a fûrészlaphoz
képest.
Ha további beállításra van szükség, járjon
el e következõk szerint:
Lazítsa meg a rögzítõ anyákat (109) és
csúsztassa a vezetõt hátra, hogy a beállító
anyákhoz (110) férjen a vezetõ tetején
(P2 ábra).
A szerelõkulcs segítségével lazítsa meg
a beállító anyákat, melyek a vezetõkonzolt
rögzítik a vezetõ támasztóhoz.
Állítsa a vezetõt a fûrészlappal
párhuzamos helyzetbe úgy, hogy
leellenõrzi a fûrészlap elején és hátulján
a vezetõ és fûrészlap közötti távolságot.
Ha beállította a párhuzamos helyzetet,
húzza feszesre a beállító anyákat, és újra
ellenõrizze le a párhuzamos helyzetet.
Ellenõrizze a kijelzõt (111), melynek 0-t kell
mutatnia (P3 ábra). Ha a kijelzõ nem
pontosan 0-t mutat, lazítsa meg a csavart
(112), majd mozgassa addig a kijelzõt, amíg
0°-t olvas le róla, és húzza meg a csavart.
Alacsony munkadarabok hasításához
használja a 11 mm-s profilt, így
nyomódarabnak lesz helye a vezetõ
és a fûrészlap között. A vezetõ hátsó
felének egy szintben kell állnia a
hasítókés elejével.
A gérvezetõ felszerelése és beállítása (Q1
– Q4 ábra)
A gérvezetõ (D271052) opcionálisan
megvásárolható a készülékhez. A gérvezetõ
(41) gérvágásra használható asztalos
körfûrész üzemmódban (Q1 ábra).
• Lazítsa meg a rögzítõ csavart (115) és
fordítsa ki a vezetõkart (116) (Q2 ábra).
Húzza meg a rögzítõ csavart.
• Csúsztassa a vezetõt az asztal baloldalán
(Q3 ábra).
• Lazítsa meg a rögzítõ anyát (117).
• Helyezzen egy derékszög vonalzót (82)
a vezetõ (41) és a fûrészlap (76) közé.
• Ha további beállítás szükséges, járjon el
a következõk szerint:
• Lazítsa meg a csavaranyát (118) egy kissé
és forgassa a szögállító ütközõcsavart
(119) (Q4 ábra) ki vagy be addig, amíg
a vezetõ pontosan 90°-s szöget zár be a
fûrészlappal, melyet a derékszög vonalzó
segítségével ellenõrizzen le (Q3 ábra).
• Húzza meg a rögzítõ anyát (117).
• Ellenõrizze a kijelzõt (120), melynek 0-t kell
mutatnia a skálán (121) (Q3 ábra). Ha a
kijelzõ nem pontosan 0-t mutat, lazítsa meg
a csavart, majd mozgassa addig a kijelzõt,
amíg 0°-t mutat a skálán, és húzza meg
a csavart.
A párhuzamvezetõ alaphelyzetben a fûrészlap
jobb oldalán van. Ha a vezetõt a fûrészlap bal
oldalán kívánja használni, járjon el a következõk
szerint (P4 ábra):
• Távolítsa el a rögzítõ anyákat (109).
• Csúsztassa ki a vezetõ profilt (113)
a rögzítõ támasztóból.
• Fordítsa körbe a rögzítõ támasztót (114)
és helyezze vissza a rögzítõ anyákat.
• Csúsztassa a vezetõ profilt a rögzítõ
támasztóba.
• Húzza meg az anyákat.
A
párhuzamvezetõ
megfordítható:
a munkadarab a vezetõ 75 mm vagy a 11 mm
magas felén is vezethetõ, annak érdekében,
hogy vékony munkadarabok hasításakor is
tudja a nyomódarabot alkalmazni (P5 ábra).
• A 11 mm-s front beállításához, lazítsa meg
a rögzítõ anyákat (109) és csúsztassa ki
a vezetõ profilt (113) a rögzítõ támasztóból
(114).
• Fordítsa meg a vezetõt és illessze a rögzítõ
támasztóba a vájatok mentén, az ábra
szerint (P5 ábra).
• A teljes magasságú front használatához,
csúsztassa a vezetõt a rögzítõ támasztóba
A készülék átállítása asztalos körfûrész
üzemmódból gérfûrész üzemmódba (A3,
E és M1 ábra)
•
•
•
•
•
20
Távolítsa el a párhuzamvezetõt (22), vagy
a gérvezetõt, ha fel van szerelve
a készülékre (A3 ábra).
Távolítsa el a felsõ fûrészlap
védõburkolatot (21).
Szerelje fel a készülékre az alsó-asztal
védõburkolatot (63) (E ábra).
Járjon el „A fûrészfej és az asztal
átfordítása” fejezet szerint.
Engedjen a hasítókés szorító gombon (97)
és távolítsa el a hasítókést (20), miközben
•
•
-
megtartja a fûrészlap védõburkolatot (8)
(M1 ábra).
Engedje vissza a védõburkolatot.
Tegye vissza a hasítókést a tárolási
helyére, az alap belsejébe.
-
Használati utasítás
•
•
•
•
Mindig
tartsa
be
a
biztonságtechnikai elõírásokat és
az idevonatkozó rendszabályokat.
A munka megkezdése elõtt
gyõzõdjön meg a munkadarab
biztos befogásáról és rögzítésérõl.
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást
a készülékre, és soha ne
gyakoroljon
oldalnyomást
a fûrészlapra. Hagyja a saját
ütemében vágni. Ne erõltesse
a munkamenetet.
Ne terhelje túl a készüléket.
-
•
•
Null-feszültség funkció: ha bármi okból az
áramellátás megszakad, akkor a kapcsolót
újra kell aktiválni.
Motor túlterhelés védelmi berendezés:
a motor túlterhelése esetén, a motor
áramellátása megszûnik. Ha ez
megtörténik, hagyja a motort 2 percig hûlni,
aztán nyomja meg a zöld start gombot.
Extra biztonság: a csuklópánttal felfogott
biztonsági burkoló lap (123) egy függõ
lakattal rögzíthetõ a lakatpánton keresztül
(124 és 125). A lap ezen túlmenõen
vészhelyzetben egy könnyen elérhetõ
biztonsági megállító kapcsoló is egyben,
csak nyomja meg a lap elejét, ami
a kikapcsoló gombot aktiválja.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a zöld start gombot (126).
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
a piros stop gombot (127).
A kapcsolók rögzítése
• A készülék véletlenszerû, ellenõrizetlen
bekapcsolásának elkerülésére, mindkét
kapcsoló lelakatolható.
A munka megkezdése elõtt:
• Szereljen egy megfelelõ fûrészlapot
a készülékre. Ne használjon túlságosan
kopott fûrészlapot. A fûrész maximális
fordulatszáma nem érheti el a fûrészlap
maximális fordulatszámát.
• Ne kísérletezzen túlságosan kicsi
munkadarabok vágásával.
• Hagyja a fûrészt szabadon vágni. Ne
erõltesse.
• A vágás megkezdése elõtt engedje a motort
teljes fordulatszámra felpörögni.
• Ellenõrizze, hogy minden rögzítõ gomb és
kar meg legyen húzva.
Alapvágások
Fûrészelés gérfûrész üzemmódban
Védõberendezések nélkül nagyon veszélyes
dolgozni a készülékkel. Fûrészeléskor
valamennyi
védõberendezésnek
mûködõképes, megfelelõen felszerelt
állapotban kell lennie.
• Ellenõrizze, hogy az alsó-asztal
védõburkolat ne legyen eltömõdve
forgáccsal.
• Mindig rögzítse a munkadarabot, ha nem
vastartalmú fémet vág.
A készülék be- és kikapcsolása (R1 – R3
ábra)
A készülék két független kapcsolórendszerrel
van ellátva. Gérfûrész üzemmódban
a fogantyúkapcsolót (11) használja (R1 ábra).
Asztalos körfûrész üzemmódban az üzemi be/
ki kapcsolót (1) használja (R2 ábra).
Általános kezelés
- Gérfûrész üzemmódban a fûrészfej
a felsõ holtpontjában – parkoló pozíció automatikusan reteszelõdik.
- A fûrészlap védõburkolat kireteszelõ kar
mûködtetése
által
a
fûrészfej
kireteszelõdik. A fûrészfej lefelé
mozgatásával az alsó fûrészlap
védõburkolat hátrahúzódik.
- Ne kísérletezzen soha a vágás
befejeztével az alsó védõburkolatot
visszatartani, mindig engedje a kiinduló,
parkoló helyzetbe visszatérni.
- A minimális vágóhossz legalább 10 mm
legyen.
Gérfûrész üzemmód (R1 ábra)
A furat (122) a készülék lelakatolására szolgál.
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a fogantyúkapcsolót (11).
• A készülék kikapcsolásához engedje el
a fogantyúkapcsolót.
Asztalos körfûrész üzemmód (R2 és R3
ábra)
A be/ki kapcsoló többféle elõnyt kínál:
21
-
-
Keresztvágás dõltszögben (S3 ábra)
A dõlésszöget balra 48°-tól jobbra 2°-ig tudja
beállítani, a forgatható asztalt 0-45° között
jobbra vagy balra állíthatja.
• Lazítsa meg a vezetõ rögzítõ anyát (89)
és csúsztassa az oldalvezetõ felsõ részét
balra, addig, amíg tudja.
• Lazítsa meg a dõlésszög beszorító anyát
(17) és állítsa be a dõlésszöget.
• Húzza szorosra a dõlésszög beszorító
anyát.
• A vágáshoz járjon el a függõleges egyenes
vonalú keresztvágás fejezetben leírtak
szerint.
Rövid
munkadarabok
vágásakor
(a fûrészlaptól balra vagy jobbra
minimálisan 190 mm-re) opcionális
szorítópofák alkalmazását javasoljuk,
amelyek tartozékprogramunkból külön
megvásárolhatóak.
PVC
profilok
megmunkálásához
alkalmazzon egy fatuskót egy kiegészítõ
profillal, mint munkadarab megtámasztót.
Függõleges
egyenes
vonalú
keresztvágás (S1 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79) és nyomja
be a gérütközõt (80).
• Helyezze és reteszelje a gérütközõt 0°ban és húzza meg a gércsavart.
• A vágandó munkadarabot helyezze
a vezetõ (7) mellé.
• Fogja és tartsa meg az üzemeltetõ
fogantyút (10) és nyomja meg
a védõburkolat kioldó kart (9).
• Nyomja be a fogantyúkapcsolót (11)
a motor beindításához.
• Nyomja lefelé a fûrészfejet, így a fûrészlap
átvágja a munkadarabot és a fûrész résbe
(81) illeszkedik.
• A vágás befejezése után engedje el
a kapcsolót és várja meg, hogy a fûrészlap
teljesen megálljon, mielõtt visszaengedi
a fûrészfejet a felsõ, parkoló pozícióba.
Kettõs gérvágás (T1 – T4 ábra)
A kettõs gérvágás, a gér- (T1 ábra) és
a dõltvágás (T2 ábra) kombinációja. Ezek
a típusú vágásokat ferde oldalú – mint pl. a T3
ábrán látható – dobozok vagy keretek
kialakításakor használják.
Ha a vágásszög vágásról vágásra
változik, mindig ellenõrizze, hogy a
dõlésszög rögzítõ anya és a gérrögzítõ
anya biztonságosan, szorosra legyen
húzva. Bármilyen dõlés- vagy gérszög
állítást változtat a készüléken, ezeket
az anyákat mindig szorosra kell húzni.
•
Függõleges gérvágás (S2 ábra)
• Lazítsa meg a gércsavart (79) és nyomja
be a gérütközõt (80). Mozgassa a forgatható
asztalt balra vagy jobbra a kívánt szögbe.
• A gérütközõ automatikusan beilleszkedik
15°; 22,5°; 35,3°; és 45°-ba, bal és jobb
irányba egyaránt. Ha bármilyen közbensõ
szögre van szükség, tartsa meg szorosan
a fûrészfejet és rögzítse a szöget
a gércsavar meghúzásával.
• Mindig ellenõrizze a vágás megkezdése
elõtt, hogy a gércsavar szorosra legyen
húzva.
• A vágáshoz járjon el a függõleges egyenes
vonalú keresztvágás fejezetben leírtak
szerint.
•
•
•
Ha ferdeszögben kívánja egy fadarab
végét
kissé
levágni,
állítsa
a munkadarabot úgy, hogy a levágás
a fûrészlap felén legyen nagyobb
szöggel a vezetõhöz:
Baloldali ferdeszög, jobbra levágás
Jobboldali ferdeszög, balra levágás.
22
Az alábbi táblázat segít kiválasztani
a megfelelõ dõlés- és gérszöget az
szokványos kettõs gérvágásokhoz.
A táblázat használatakor válassza ki
a feladathoz kívánt szöget „A” (T4 ábra)
és vezesse ezt a szöget a táblázat
megfelelõ ívére. Ebbõl a pontból kiindulva
kövesse a táblázatot lefelé a megfelelõ
dõlésszög és oldal irányba a megfelelõ
gérszög kikalkulálásához.
Állítsa be a fûrészt az elõírt szögekre és
készítsen néhány próbavágást.
Állítsa össze a levágott darabokat.
Például: 4 oldalú doboz készítéséhez 25°s külsõ szöggel („A” szög) (T4 ábra),
használja a felsõ jobb oldali ívet. Keresse
meg a 25°-t az ívskálán. Kövesse
vízszintesen a kereszt vonalat az egyik
irányba a gérszög kiszámításához (23°).
Kövesse a függõleges kereszt vonalat
a táblázat tetejéig vagy aljáig a dõlésszög
kiszámításához (40°). Mindig próbálja ki
a megfelelõ beállítást egy fadarabon
a fûrész tökéletes beállításához.
ÁLLÍTSA BE EZT A GÉRSZÖGET
A FÛRÉSZEN
6 OLDALÚ
DOBOZ
8 OLDALÚ
DOBOZ
•
A DOBOZ OLDALÁNAK KÜLSÕ SZÖGE
(„A” SZÖG)
4 OLDALÚ
DOBOZ
•
A munkadarab vágása elõtt, végezzen egy
próbavágást hulladék fában.
Minden vágást balra döntéssel és a díszléc
hátoldalával a szegélydarabra felfektetve
kell elvégezni.
Belsõszög
- Baloldal
• Fektesse a díszléc felsõ oldalát
a vezetõnek.
• Jobb gérvágás.
• Szorítsa le a munkadarab bal oldalát.
- Jobboldal
• Fektesse a díszléc alsó oldalát
a vezetõnek.
• Bal gérvágás.
• Szorítsa le a munkadarab bal oldalát.
ÁLLÍTSA BE EZT A DÕLÉSSZÖGET
A FÛRÉSZEN
Alap kötések vágása
Külsõszög
- Baloldal
• Fektesse a díszléc alsó oldalát
a vezetõnek.
• Bal gérvágás.
• Szorítsa le a munkadarab jobb oldalát.
- Jobboldal
• Fektesse a díszléc felsõ oldalát
a vezetõnek.
• Jobb gérvágás.
• Szorítsa le a munkadarab jobb oldalát.
Az alap kötés vágása 45°-s dõlésszögben
történik.
• Mindig végezzen egy szárazfutást
kikapcsolt motorral, mielõtt neki kezd
a vágásnak.
• Minden vágást úgy kell elvégezni, hogy a
szegélylécet hátoldalával a fûrész lapjára
felfekteti.
Belsõszög
- Baloldal
• Fektesse a munkadarab felsõ oldalát
a vezetõnek.
• Szorítsa le a munkadarab bal oldalát.
- Jobboldal
• Fektesse a munkadarab alsó oldalát
a vezetõnek.
• Szorítsa le a munkadarab bal oldalát.
Fûrészelés
üzemmódban
•
•
•
Külsõszög
- Baloldal
• Fektesse a munkadarab alsó oldalát
a vezetõnek.
• Szorítsa le a munkadarab jobb oldalát.
- Jobboldal
• Fektesse a munkadarab felsõ oldalát
a vezetõnek.
• Szorítsa le a munkadarab jobb oldalát.
asztalos
körfûrész
Mindig használja a hasítókést.
Mindig biztosítsa, hogy a hasítókés és
a fûrészlap megfelelõen van egymáshoz
állítva.
Mindig ellenõrizze, hogy a gérfûrész 0°ba legyen állítva, és megfelelõen rögzítve
legyen.
Soha ne vágjon fémet ebben az
üzemmódban.
Hasítás / Hosszvágás (U1 és U3 ábra)
• Állítsa a dõlés szöget 0o-ba.
• Állítsa be a kívánt fûrészlap magasságot.
• Állítsa be a párhuzamvezetõt a kívánt
távolságra.
• Tartsa a munkadarabot az asztalon,
egyenesen
a
vezetõhöz
tolva.
A munkadarab és a fûrészlap között legyen
körülbelül 25 mm távolság.
• Tartsa mindkét kezét a fûrészlap útjától
távol.
Díszlécek vágása
Díszlécek vágását kettõs gérvágással kell
elvégezni. Annak érdekében, hogy
a különlegesen nagy pontosságot elérje, az Ön
fûrészének van egy elõ beállítási szögfokozata
35,3° gér- és 30° dõlés szögben. Ezek
a beállítások a szabvány-díszlécekhez vannak,
45° fent és 45° alul.
23
•
•
•
•
Porelszívó készlet (A1, A3 és A10 ábra)
Kapcsolja be a készüléket, és hagyja, hogy
felpörögjön a maximális fordulatszámra.
Lassan vezesse be a munkadarabot
a felsõ védõburkolat alá, szorosan
a vezetõnek
nyomva.
Hagyja
a fûrészfogakat szabadon vágni, ne
erõltesse a munkadarabot a fûrészlapon
keresztül. A fûrészlap sebessége
állandónak kell maradnia.
Mindig használjon nyomódarabot (23), ha
a fûrészlap közelébe érkezik.
Ha befejezte a fûrészelést, kapcsolja ki
a készüléket, hagyja a fûrészlapot teljesen
megállni és távolítsa el a munkadarabot.
Ez a készülék háromutas elszívócsonkkal van
ellátva, amely minden üzemmódban
alkalmazható.
• Faanyagok vágásakor, csatlakoztasson
egy
porelszívó
berendezést
a készülékhez, mely megfelel az
idevonatkozó szabályozásban elõírt
porkibocsátási értéknek.
Csatlakoztatás
gérvágófûrész
üzemmódban
• Csatlakoztassa az egyik szívócsövet az
asztal alatti fûrészlap védõburkolatra.
• Csatlakoztassa a második szívócsövet
a kisebb átmérõjû csatlakozóra, és
a harmadikat a nagyobb átmérõjû
csatlakozóra, a megfelelõ adapterekkel.
• Csatlakoztassa
a
szívócsöveket
a háromutas adapterre.
• Csatlakoztassa a háromutas adapter
egyutas végét az elszívó berendezés
csövéhez.
Soha ne nyomja vagy tartsa a szabad
vagy levágott részét a munkadarabnak.
Mindig használjon nyomódarabot, ha
kis munkadarabot fûrészel.
Szögvágás (U2 ábra)
• Állítsa be a kívánt vágásszöget.
• Járjon el a hosszvágás fejezetben leírtak
szerint.
Csatlakoztatás – asztalos körfûrész
üzemmódban
• Cserélje ki a fûrészlap védõburkolatot
a géppel szállított védõburkolatba épített
elszívó szettel, és csatlakoztassa bele az
asztal alatti fûrészlap védõburkolatból
érkezõ csövet.
• A továbbiakban járjon el a gérfûrész
üzemmódban leírtak szerint.
Keresztvágás (V1 ábra)
• Állítsa a dõlés szöget 0o-ba.
• Állítsa be a kívánt fûrészlap magasságot.
• Állítsa be a gérvezetõt 0°-ba,
keresztvágáshoz.
• Járjon el a hosszvágás fejezetben leírtak
szerint, csak a gérvezetõt használja
a munkadarab fûrészlapon keresztül
tolására.
Extra munkadarab alátámasztó /
hosszütközõ a gérfûrészhez (A5 ábra)
Keresztvágás ferdeszögben
• Állítsa be a kívánt vágásszöget.
• Járjon el a keresztvágás fejezetben leírtak
szerint.
A munkadarabtámaszt és a hosszütközõt balra,
jobbra vagy mindkét oldalra is fel lehet szerelni.
• Helyezze a 31-39 pozíciószámú elemeket
a két vezetõsínre (32 és 33).
• Használja, a dönthetõ támaszt (34)
a keresztvágáshoz 210 mm-nél szélesebb
munkadarabokhoz (15 mm vastag).
Gérvágás (V2 ábra)
• Állítsa be a gérvezetõt a kívánt szögbe.
• Járjon el a keresztvágás fejezetben leírtak
szerint.
Opcionálisan megvásárolható
tartozékok és feltétek
Görgõs támasztó asztal (A6 ábra)
A görgõs támasztó asztal (40) hosszú
munkadarabok alátámasztására szolgál,
gérfûrész üzemmódban. A görgõs támasztó
asztal felszerelhetõ készülék bal vagy jobb
oldalára, esetleg mindkét oldalra is. Asztalos
körfûrész üzemmódban a készülék elé vagy
mögé is felszerelhetõ.
Mielõtt hozzáfog a tartozék vagy feltét
készülékre való felszereléséhez,
gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az
áramforrásról, a készülék ki van
kapcsolva.
24
Kiegészítõ asztal (A8 ábra)
felhasználásra lett tervezve. A készülék
folyamatos
megfelelõ
mûködése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és a
rendszeres tisztítástól.
A kiegészítõ asztal megnöveli gérvezetõ és
a fûrészlap közötti távolságot 600 mm-re, vagy
akár többre is, a készülékre szerelt
vezetõrudak hossza és a fûrészasztal
szorítópozíciója szerint. A kiegészítõ asztalt,
a külön tartozékként kapható vezetõsínekkel
(33) összekapcsolva kell alkalmazni. Az állítható
asztal egy skálával rendelkezik az elülsõ
szélén, és egy szilárd keretre van szerelve,
mely a vezetõsínekre rögzül.
• Szerelje a kiegészítõ asztalt a gép jobb
oldalára, ezzel mindkét asztal skálái
egymáshoz csatlakoznak.
Kenés
A motor csapágyai kenõanyaggal ellátottak, és
víz ellen tömítettek.
• Rendszeresen olajozza be vékonyan
a forgatható asztal felfekvõ felületét, ahol
csúszik, a fix asztal pereme mentén.
• Rendszeresen kenje meg a vágásmélység
állító csavarmenetét.
• Tisztítsa rendszeresen azokat a részeket,
ahol a por vagy forgács összegyûlhet,
a tisztítást száraz kefével végezze.
Csúszó asztal (A9 ábra)
A csúszó asztal (43) segítségével nagyobb
táblák is megmunkálhatóak, a fûrészlaptól balra
1200x900 mm-ig. A vezetõrudak egy
szétszerelhetetlen sajtolt ötvözetre vannak
felszerelve, mely a készülékrõl könnyen
eltávolítható, és minden síkban állítható.
A vezetõ egy beépített teljes hosszú
mérõszalaggal van ellátva, az állítható ütközõ
gyors pozicionálásához, valamint egy állítható
támasszal a keskeny munkadarabokhoz.
A bütyök beállítása (X1 – X3 ábra)
A két asztal közötti rés eltüntetéséhez járjon el
a következõk szerint:
• Forgassa a készüléket asztalos körfûrész
helyzetbe.
• Távolítsa el a csavarokat (129) és a tartó
lapot (128).
• Lazítsa meg az állítható bütyök (131)
csavarját (130).
• Csavarja meg az állítható bütyköt egy
fogóval.
• Tartsa meg az állítható bütyköt a fogóval
és húzza meg a csavart.
• Helyezze vissza a tartó lapot és húzza
szorosra a csavarokat.
• Forgassa a készüléket gérfûrész
helyzetbe. Ellenõrizze az erõt, ami
a gérfûrész asztal mozgatásához kell.
Ismételje meg a fenti lépéseket, ha
a szükséges erõkifejtés túl nagy.
Fûrészasztal védõburkolat
Azokban az országokban, ahol a SUVA típusú
védõburkolat használata törvényben elõ van
írva, a velejáró tartozékok között ez
megtalálható. Más országokban opcionális
tartozékként külön megvásárolható.
A készülék szállítása (W ábra)
A fûrészt mindig asztalos körfûrész
helyzetben szállítsa, és a felsõ
fûrészlap védõburkolatot mindig
szerelje fel.
A kerekek a készülék könnyebb szállítására
szolgálnak.
• Hajtsa a hátsó lábakat az alapra.
• Hajtsa ki az alapból az elülsõ lábakat.
• Húzza a készüléket a kerekein.
Tisztítás
Tartsa a készülék levegõréseit tisztán,
biztosítsa, hogy mindig nyitottak legyenek; és
rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
puha ronggyal.
• Rendszeresen tisztítsa az asztallapot.
• Rendszeresen tisztítsa a vezetõ
szerelvényt.
• Rendszeresen tisztítsa a porgyûjtõ
rendszert.
Mindig hívjon segítséget, a készülék
mozgatásához. A készülék túl nehéz
ahhoz, hogy egy személy mozgassa.
Karbantartás
Az Ön D E WALT készüléke minimális
karbantartás
mellet
hosszú
távú
25
Kiszolgált készülékek és
környezetvédelem
EC-TANUSÍTÁS
DEWALT a termékeire az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetõséget
kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi D EWALT szervizbe,
melyekrõl
a
Magyarországi
Képviseletnél érdeklõdhet. Itt
a készülékeket a környezetvédelmi
elõírásoknak megfelelõen fogják
megsemmisíteni.
D27105
DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következõ
irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1, EN610292-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 és
EN 61000-3-3.
További információért, kérjük, lépjen
kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi, vagy a
garanciajegyen szereplõ címen.
A szervizzel kapcsolatosan a következõ
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Hangnyomásszint 86/188/EEC és 98/37/EEC
szerint, EN61029-2-11 szerint mérve.
LpA (hangnyomásszint)
dB(A)* 89,6
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A) 100,6
*ÿA munkahelyre vonatkozó emissziós érték.
Viseljen hallásvédõ eszközt 85 dB/A
hangnyomásszint felett.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke
EN61029-2-11 szerint: < 2,5 m/s2
Mûszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26
Biztonságtechnikai elõírások
Helyhez kötött elektromos szerszám
használatakor mindig tartsa be a helyi
biztonságtechnikai rendszabályokat, így
megelõzheti a tûzveszély, az elektromos
áramütés és a személyi sérülés
lehetõségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése elõtt.
Kérjük, gondosan õrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a késõbbiekben is
bármikor utánanézhessen a géppel
kapcsolatos összes információnak.
•
•
•
Általános biztonságtechnikai elõírások
•
•
•
•
•
•
Tartsa rendben a munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja szabadban
a gépet, óvja az esõtõl. Ne használja
nyirkos,
nedves
környezetben.
Gondoskodjon a munkaterült megfelelõ
megvilágításáról (250-300 Lux). Ne
használja a készüléket robbanás és
tûzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében.
Tartsa
távol
a
gyerekeket.
Gondoskodjon arról, hogy gyerekek, más
személyek vagy állatok ne közelíthessék
meg a munkaterületet, ne érinthessék meg
a készüléket és a hálózati kábelt.
Viseljen megfelelõ munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben, mert ezek
beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne
zavarja a munkában. Szabadban viseljen
gumikesztyût és csúszásmentes lábbelit.
Személy védelem. Mindig viseljen
védõszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, ha az elvégzendõ munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat.
Ezek akár forróak is lehetnek, ilyenkor
viseljen hõálló kötényt. A munkavégzés
teljes idõtartama alatt viseljen hallásvédõ
eszközt és védõsisakot.
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tûzhelyek és
hûtõszekrények).
Extrém
munkakörülmények között (pl.: magas
páratartalom, fémpor keletkezése esetén,
•
•
•
•
•
27
stb.) az elektromos biztonság növelhetõ
egy leválasztó transzformátor vagy (FI)
hibaáram-védelmi
kapcsoló
elõkapcsolásán keresztül.
Álljon
biztonságosan.
Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket,
ha fáradt.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon
satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab
rögzítésére.
Így
biztonságossá válik a munkavégzés, és
mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
Használjon porelszívó berendezést.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetõség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelõen csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Ne hagyjon szerelõkulcsot a gépben.
A munka megkezdése elõtt mindig
ellenõrizze, hogy a szerelõszerszámot
(kulcsot) eltávolította-e a készülékbõl.
Hosszabbító kábelek. Használat elõtt
ellenõrizze a hosszabbító kábelt és cserélje
le, ha sérült. A szabadban kizárólag csak
az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
Mindig a megfelelõ szerszámot
használja. A kezelési utasítás tartalmazza
a
készülék
rendeltetésszerû
használatának leírását. Ne erõltesse túl
a kisebb teljesítményû készülékeket, vagy
tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylõ
munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelõen,
rendeltetésszerûen
használja. Ne erõltesse a szerszámot.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítõ
berendezést használjon, illetve csak olyan
munkavégzésre használja a készüléket,
melyet a kezelési utasítás ajánl!
Ellenõrizze a készülék állapotát.
Használat elõtt mindig ellenõrizze a
készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek megfelelõen
mûködnek, nincsenek akadályoztatva.
Ellenõrizze
a
részegységeket,
olajozásukat, esetleg elõforduló töréseket,
•
•
•
•
•
•
Kiegészítõ biztonságtechnikai elõírások
gérfûrészekhez
a kézvédõ vagy a kapcsoló sérüléseit és
minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
megfelelõen mûködik, és rendeltetésszerû
használatra kész. Ne használja a gépet,
ha valamelyik alkatrésze nem teljes vagy
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem mûködõképes. A sérült vagy hibás
alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a
kijelölt DEWALT szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan,
a sérült részeket és védõberendezéseket
elõírás szerint kell javíttatni vagy
cseréltetni.
Áramtalanítsa a készüléket. Mielõtt
felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig
kapcsolja ki és várja meg, amíg teljesen
megáll a gép minden részegysége.
Áramtalanítsa a készüléket, ha nem
használja azt; mielõtt változtatna a gép
bármely beállításán; tartozékot vagy
feltétet cserél; valamint a termék
átvizsgálása, szervizelése elõtt.
Elõzze
meg
a
véletlenszerû
bekapcsolást. Gyõzõdjön meg róla, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban
van, mielõtt a készüléket az áramforrásra
csatlakoztatja.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektõl, végje olajtól és hõtõl. Minden
használat elõtt ellenõrizze a kábel állapotát,
és ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült.
Ügyeljen a készülék megfelelõ
tárolására.
Ha
nem
használja
a készüléket, tartsa száraz, biztonságos,
gyermekek elõl gondosan elzárt helyen.
A készülék ápolása. Tartsa a készüléket
mindig jó állapotban és tisztán a jobb és
biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse
a
karbantartásra
és
tartozékcserére vonatkozó elõírásokat.
Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Javítás. Ez a szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági elõírásoknak.
Javítást csak D E WALT szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári
alkatrészek
felhasználásával.
A szakszerûtlen javítás súlyos baleset
elõidézõje lehet.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
28
Munkakezdés elõtt mindig ellenõrizze, hogy
minden reteszelõ gomb és szorító kar
feszesre legyen húzva.
Soha ne használja a készüléket, ha
a védõburkolat nincs a helyén, ha
a védõburkolat nem megfelelõen mûködik,
vagy ha védõburkolat nincs megfelelõen
karbantartva.
Soha ne tegye egyik kezét sem a fûrészlap
közelébe, ha a készülék a fõ áramforrásra
van csatlakoztatva.
Soha ne próbálja hirtelen megállítani
a készüléket
egy
idegen
tárgy
fûrészlaphoz való nyomásával, mivel ez
súlyos baleset elõidézõje lehet.
Olvassa el a kezelési utasítást, mielõtt
bármilyen tartozékot használ. A tartozék
nem
megfelelõ,
szakszerûtlen
használatával, károsodásokat okozhat.
Mindig a megmunkálandó anyagnak
megfelelõ fûrészlapot használja.
Mindig tartsa be a fûrészlapon jelzett
maximális fordulatszámot.
A fûrészlap kezelésekor mindig használjon
egy tartót, vagy egy kesztyût.
Ellenõrizze
a
fûrészlap
helyes
forgásirányát. Tartsa a fûrészlapot mindig
élesen.
A fûrészlap maximális fordulatszáma
mindig egyenlõ, vagy nagyobb kell legyen,
mint a készülék üresjárati fordulatszáma,
mely a gép adattábláján van feltüntetve.
Ne használjon olyan fûrészlapot, amely
nem felel meg a mûszaki adatokban
megadott méreteknek. Soha ne használjon
semmilyen adaptert vagy felfogó tengelyt,
kiegészítõ gyûrût a fûrészlap tengelyre való
rögzítéséhez. Csak a kezelési utasításban
leírt fûrészlapot használjon, mely megfelel
az EN 847-1 szabványnak.
Ha lehet, alkalmazzon speciálisan tervezett
csökkentet zajszintû fûrészlapot.
Soha ne használjon HSS fûrészlapot.
Soha ne használjon repedt vagy sérült
fûrészlapot.
Soha ne használjon a készülékkel
semmilyen csiszolókorongot.
Miután elvégezte az adott vágást, engedje
el az üzemi kapcsolót és várja meg, amíg
a fûrészlap teljesen leáll. Csak ezután
engedje fel a fûrész fejét.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Biztosítsa, hogy szögvágáskor a
fûrészkar biztonságosan legyen rögzítve.
Soha ne ékelje ki semmivel a ventillátort
a motor tengely rögzítéséhez.
A fûrészlap védõburkolat automatikusan
felemelkedik, ha a kart lehajtja; mindig
a lejjebb fog érni a fûrészlapnál, ha a kart
megemeli. A védõburkolatot kézzel is
megemelheti a fûrészlap fel- vagy
leszerelésekor, vagy a készülék
átvizsgálásakor. A védõburkolatot csak
akkor emelje meg manuálisan, ha
a készüléket elõtte áramtalanította.
Tartsa a munkaterületet tisztán, a
hulladékokat mindig folyamatosan takarítsa
el.
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a motor
levegõnyílásai tiszták és forgácsmentesek
legyenek.
Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielõtt
karbantartási munkálatba kezd, vagy
fûrészlapot cserél.
Soha ne végezzen semmilyen tisztítási
vagy karbantartási mûveletet járó motorú
készüléken, illetve ha a fûrészfej nem
a fenti, alap pozícióban áll.
A védõburkolat elülsõ része zsaluval van
ellátva, így munka közben is figyelemmel
követheti a vágást. Habár a zsaluzat
jelentõsen csökkenti a vágás közben
keletkezõ hulladék kirepülésének
lehetõségét, mégis rések vannak
a védõburkolaton, ezért a munkavégzés
teljes ideje alatt viseljen védõszemüveget,
még ha a zsaluzaton követi is a vágást.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Kiegészítõ biztonságtechnikai elõírások
átfordítható asztalos kombináltfûrészekhez
_
Kiegészítõ biztonságtechnikai elõírások
asztalos körfûrészekhez
_
_
_
_
_
Ellenõrizze, hogy a hasítókés megfelelõ
távolságra van beállítva a fûrészlaptól –
maximum 5 mm. Csak az eredeti hasítókést
használja.
Soha ne használja a készüléket, ha a felsõ
és alsó védõburkolatok nincsenek
a helyükön.
Tartsa távol kezeit a fûrészlap útjától.
Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielõtt
fûrészlapot cserél, vagy karbantartási
munkába kezd.
Mindig használjon nyomódarabot vagy
nyomófát, soha ne helyezze kezeit
150 mm-nél közelebb a fûrészlaphoz
vágás közben.
A készüléket üzemeltetni, kizárólag és csak
az adattáblán megadott feszültségértéken
lehet.
Soha ne vigyen fel forgó fûrészlapra
kenõanyagot.
Soha ne érjen a fûrészlaphoz közel, soha
ne nyúljon mögé.
Ha nincs használatban, mindig tartsa
a nyomódarabot a helyén.
Soha ne álljon rá a készülékre.
Szállítás alkalmával biztosítsa, hogy a
fûrészlap felsõ része le legyen takarva,
pl.: a védõburkolattal.
Soha ne kapaszkodjon a védõburkolatba,
pl.: szállításkor, vagy a készülék
kezelésekor sem.
_
Soha ne használjon vastagabb fûrészlapot
vagy vékonyabb fûrészfogú lapot, mint
a hasítókés vastagsága.
Ellenõrizze
a
fûrészlap
helyes
forgásirányát, és hogy a fûrészfogak az
asztalos fûrész eleje felé mutassanak.
Munkakezdés elõtt mindig ellenõrizze, hogy
minden szorító kar feszesre legyen húzva.
Gondoskodjon róla, hogy minden fûrészlap
és perem tiszta legyen, és hogy
a szorítógyûrû süllyesztett oldala essen
a fûrészlaphoz.
Húzza
feszesre
a tengelyanyát.
Tartsa karban a fûrészlapot megfelelõen
és élesen.
_
_
Biztosítsa, hogy a fûrészkar biztonságosan
legyen rögzítve a munkapozícióban
asztalos körfûrész üzemmódban.
Biztosítsa, hogy a fûrészkar biztonságosan
legyen rögzítve szögvágáskor asztalos
körfûrész üzemmódban.
Biztosítsa, hogy a fûrészasztal
megfelelõen legyen rögzítve, amikor
fûrészüzemmódot vált.
Asztalos körfûrész üzemmódban
hornyoláskor ügyeljen rá, hogy a megfelelõ
védõburkolat rendszert használja.
A kiegészítõ, részleges hornyolás nem
megengedett.
Maradék kockázati tényezõ
A következõ veszélyhelyzetek fûrészgép
használatánál mindig felmerülhetnek:
29
-
a
forgó
részegységekhez
való
hozzáérésbõl eredõ sérülések
A hatályos biztonságtechnikai elõírások
betartásának és a védõberendezések
megfelelõ használatának ellenére sem
kerülhetõek el bizonyos maradék kockázati
tényezõk. Ezek:
- Halláskárosodás.
- Balesetveszély, a forgó fûrészlapok
fedetlen részei miatt.
- Sérülésveszély, a fûrészlap cseréjekor.
- Ujjak összezúzódásának veszélye,
a védõburkolatok kinyitásakor.
- Egészségügyi kockázat, munkavégzés
közben keletkezett por belélegzésekor,
fõként
tölgybükk
és
MDF
munkadaraboknál.
A készüléken szereplõ címkék
A következõ piktogramok szerepelnek
a készüléken.
Gérfûrész üzemmódban, csak
a fogantyúkapcsolót
használja
a készülék ki- és bekapcsolására.
Ebben az üzemmódban ne használja
a kapcsolóházat.
Asztalos körfûrész üzemmódban
mindig szerelje fel a hasítókést. Soha
ne használja ebben az üzemmódban
a készüléket a hasítókés nélkül.
30
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
/ezek a következõk: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fûrész-lánc, fûrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe,
csillagkerék kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkezõ hibákra,
amelyek a hajtómû meghibásodásához, vagy egyéb
ebbõl adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredõ hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítõ ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a DEWALT
szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy a
terméket rövid idõn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javító- szolgálatnál érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehetõ
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelõen a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidõ érdekében kérjük a
készüléket postán (por-tósan) közvetlenül a
Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idõ a kijavítási idõ azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerûen használni.
-A
jótállási
és
szavatossági
jogok
érvényesíthetõségének határidején belül a terméknek
vagy jelentõsebb részének kicserélése (kijavítása)
e-setén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre)
12 hónap jótállást biz-tosítunk.
Ezek a következõk:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenõrzését,
de az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend. szerint
végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt õrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás idõpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevõ a garancia idõn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténõ átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idõ-tartamát,
— a készülék visszaadásának idõpontját,
— javítás idõtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidõt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenõmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerûtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár
vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a
termékhez magyar nyelvû vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidõn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerû üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elõ.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importõr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
31
DEWALT
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
IMPORTÕR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
(Sashalom) Thököly út 17.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
H-1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel/Fax.:
403-2260
Tel.: 214-0561
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
Spirál 96 Kft.
Mofüker Kft.
4024, Nyugati út 5-7.
Tel.: 52/442-198
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax Bt.
2510, Heine u. 8.
2400, Kisdobos u. 3.
Tel.: 33/431-679
Tel.: 25/411-844
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
7400, Fõ u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Miskolc
Nagykanizsa
Servintrade Kft.
Új-Technika Kft.
Nyiregyháza
Tóth kisgépszerviz
3530, Kóris Kálmán út 20. Tel.: 46/411-351
8800, Teleki út 20.
Tel.: 93/310-498
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 42/504-082
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Pécs
Sopron
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Szeged
Edison üzlet –szerviz
6722, Török u. 1/a.
Tel.: 62/426-833
Kisgépcenter Bt.
M-Edison üzlet-szerviz
8000, Széna tér 3.
5000,Szapári u.9.
Tel.: 22/340-026
Tel.: 56/422-298
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u. 29.
Tel.: 94/317-579
Tápiószecsõ
Veszprém
Ács Imre
H-Szerszám Kft.
2251, Pesti út 46.
8200, Budapesti u. 17.
Tel.: 29/446-615
Tel.: 88/404-303
Székesfehérvár
Szolnok
KICSERÉLT FÕDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fõdarab
Megnevezése
Száma
32
Kicserélt fõdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre a
vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedõ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe: ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idõpontja: .....................................
Javításra átvétel idõpontja: .....................................
Jótállási szelvény
Hiba oka: ..................................................................
Típus: ..................................................
Javítási mód/dátum.: ................................................
Gyártási szám: ...................................
Visszaadás idõpontja: ............................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ......... nap
A jótállás új határideje: ............................................
Eladó szerv: .......................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: .........
200.................. hó ............... nap
/P.H./ aláírás
............................................................. /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idõpontja: .....................................
Javításra átvétel idõpontja: .....................................
Jótállási szelvény
Hiba oka: ..................................................................
Típus: ..................................................
Javítási mód/dátum.: ................................................
Gyártási szám: ...................................
Visszaadás idõpontja: ............................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ......... nap
A jótállás új határideje: ............................................
Eladó szerv: .......................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: .........
200.................. hó ............... nap
/P.H./ aláírás
............................................................. /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idõpontja: .....................................
Javításra átvétel idõpontja: .....................................
Jótállási szelvény
Hiba oka: ..................................................................
Típus: ..................................................
Javítási mód/dátum.: ................................................
Gyártási szám: ...................................
Visszaadás idõpontja: ............................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ......... nap
A jótállás új határideje: ............................................
Eladó szerv: .......................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: .........
200.................. hó ............... nap
/P.H./ aláírás
............................................................. /P.H./ aláírás
33
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
LV
GARANTIJAS TALONS
LT
GARANTINIS TALONAS
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
12
LT
LV
PL
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
5
hónap
°
men
mçneši
miesiàce
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
H
LT
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
H
A garanciális javitás dokumentálása
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Stempel
Podpis
02/05
6
Defektas
Przebieg
naprawy
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising