DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

505101-28 PL
DW059
2
3
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA
Serdeczne gratulacje!
Kontrola zakresu dostawy
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT,
która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 akumulatorowa wkrętarka udarowa
2 akumulatory
1 ładowarka
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wkrętarki w rozłożeniu na części
Dane techniczne
•
DW059
Napięcie
VDC 18,0
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min 0 – 1650
Częstość udarów
(1/min) 0 - 2600
Maksymalny moment
obrotowy
(Nm) 418
Uchwyt narzędziowy
(mm) 1/2“ czworokąt
Masa (bez akumulatora)
(kg) 2,4
Akumulator
Typ akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa(kg)
DE9096
NiCd
(VDC) 18
(Ah) 2,4
1,0 1,0
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Typ akumulatora
Czas ładowania (około)
Masa(kg)
DE9116
(VAC) 230
NiCd/NiMH
(min) 60/70
0,4
•
Sprawdź, czy wkrętarka i przynależne akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis wkrętarki (rys. A)
Akumulatorowa wkrętarka udarowa DW059 jest
przeznaczona do profesjonalnego udarowego wkręcania
śrub i nakręcania nakrętek.
1 Wyłącznik
2 Uchwyt narzędziowy
3 Rękojeść pistoletowa
4 Akumulator
DE9039
NiMH
18
3,0
Ładowarka
Ładowarka DE9116 może ładować akumulatory niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe DEWALT o napięciach
od 7,2 do 18 V.
4 Akumulator
5 Guziki zwalniający
6 Ładowarka
7 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Bezpieczeństwo elektryczne
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki.
10A
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Uwaga! Wskutek nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji narażasz się
na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Ładowarka D EWALT zgodnie z normą EN
60335 jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Napięcie elektryczne
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla sieciowego lub
wtyczki ma tylko autoryzowany, specjalistyczny zakład.
Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę należy następnie
fachowo usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
4
Przedłużacz
Kapturek zabezpieczający na bieguny akumulatora
(rys. B)
Do zakresu dostawy należy kapturek zabezpieczający,
którego zadaniem jest osłona biegunów wyjętego
akumulatora. Bez kapturka zabezpieczającego bieguny
akumulatora łatwo mogą zostać zwarte przez luźne
metalowe przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
• Przed włożeniem akumulatora (4) do prostownika lub
elektronarzędzia zdejmij kapturek zabezpieczający
(8).
• Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora z prostownika
lub narzędzia załóż kapturek zabezpieczający na
bieguny.
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę
(patrz: Dane techniczne). Jego minimalny przekrój
powinien wynosić 1 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
Montaż i regulacja
•
•
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw wyłączaj
elektronarzędzie.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Przed składowaniem lub transportem akumulatora
sprawdź, czy kapturek zabezpieczający jest
założony na kontakty.
Akumulator (rys. rys. A i B)
Zakładanie i zdejmowanie nasadek (rys. C)
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Gdy akumulator jest ładowany po oraz pierwszy lub
po dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje
się naładować do pełna dopiero po kilku cyklach
ładowania i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy jest ono
prawidłowe, a akumulator pomimo to nie ładuje się, oddaj
ładowarkę do warsztatu serwisowego DEWALT w celu
przeglądu. Podczas ładowania akumulator i ładowarka
mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o jakiejś usterce.
Wkrętarka zawiera kwadratowy uchwyt narzędziowy 1/2“
z kołkiem zapadkowym.
Mocowanie nasadek
• Boczny otwór (9) w nasadce zgraj z kołkiem
zapadkowym (10) w uchwycie narzędziowym.
• Nasuń nasadkę (11) na uchwyt narzędziowy (2) aż
do zatrzaśnięcia. W razie potrzeby lekko ją uderz.
Zdejmowanie nasadek
• Naciśnij kołek blokujący (10) w bocznym otworze (9)
w nasadce i ściągnij ją z uchwytu narzędziowego.
Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24 oC.
•
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
By naładować akumulator (4), zgodnie z rysunkiem
umieść go w ładowarce (6) i przyłącz ładowarkę do
sieci. Upewnij się, czy akumulator został prawidłowo
włożony do ładowarki. Musi migać czerwona lampka
kontrolna ładowania (7). Lampka przestaje migać
po około godzinie i zaczyna się świecić na stałe.
Świadczy to o całkowitym naładowaniu akumulatora.
Akumulator można w każdej chwili wyjąć lub
pozostawić w przyłączonej ładowarce na dłuższy
okres czasu (maksymalnie 14 dni).
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
• Włóż akumulator w rękojeść aż do zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
obydwa guziki zwalniające (5) i wysuń akumulator z
rękojeści.
By załączyć wkrętarkę, naciśnij wyłącznik.
- By wybrać obroty w prawo, naciśnij dolną część
wyłącznika.
- By wybrać obroty w lewo, naciśnij górną część
wyłącznika.
By zatrzymać wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Zawsze odczekuj aż do całkowitego zatrzymania
silnika i dopiero potem zmieniaj kierunek
obrotów.
5
Wkręcanie/wykręcanie śrub lub nakrętek (rys. A)
• Wybierz nasadkę odpowiednią do łba śruby bądź
nakrętki.
• Zgodnie z powyższym opisem wybierz kierunek
obrotów w prawo lub w lewo.
• Trzymaj wkrętarkę w osi śruby bądź nakrętki.
• Po dokręceniu elementu sprawdź moment
dokręcający kluczem dynamometrycznym.
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Czas mocowania
Wkrętarka ta jest w stanie osadzać większość elementów
mocujących w ciągu zaledwie kilku sekund. Czas
mocowania niezbędny dla uzyskania żądanego momentu
dokręcającego trzeba określić doświadczalnie.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Stosuj tylko akcesoria przeznaczone do tej wkrętarki
udarowej.
By zasięgnąć bliższych informacji na temat odpowiednich
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera DEWALT.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Wkrętarka DEWALT odznacza się dużą trwałością i
prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością użytkową.
Trzeba go naładować, gdy spada moc urządzenia
i wykonywanie zaplanowanej pracy staje się coraz
trudniejsze. Zużyty akumulator zlikwiduj zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z maszyny.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe
nadają się do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu lub usunięcia w sposób
nie zagrażający środowisku, oddaj akumulator do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów lub wyślij
go bezpośrednio do firmy DEWALT. W żadnym
wypadku nie wolno wyrzucać akumulatorów do
śmieci z gospodarstw domowych.
Smarowanie
Wkrętarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
•
•
•
Obudowę prostownika przecieraj miękką ściereczką,
ale najpierw wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij akumulator
z wkrętarki.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę wkrętarki
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
6
Deklaracja zgodności z normami UE
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
DW059
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane
narzędzie elektryczne zostało wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 60745, EN 60335, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione
niżej słowo „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i
akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Moc akustyczna
dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
m/s2
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
1
a
99
110
b
9,9
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia
akustycznego
dB(A)
2,8
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
dB(A)
2,8
c
2
a
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
John Howson
DEWALT, Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG
Wielka Brytania
24.05.2004r.
b
c
d
e
3
a
7
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłu
lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić Twoją uwagę, co grozi
wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki w
żadnym wypadku nie wolno przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowego zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz ani
działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazdka
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też
b
c
d
e
f
g
4
a
b
c
d
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i
rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
powodowane pyłem.
e
f
g
5
a
b
c
d
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są z
e
6
a
8
nimi zapoznane lub nie przeczytały instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby
są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w łado-warkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z
akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
zgłoś się ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia w zakresie od +4 oC do +40 oC.
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj, by jakieś
metalowe elementy nie zwarły biegunów
wyjętego akumulatora. Nigdy nie składuj ani nie
transportuj akumulatora bez założonego kapturka
ochronnego na bieguny.
•
•
Gdy akumulator się zużyje, zlikwiduj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku potasowego
o stężeniu od 25% do 30%, który jest szkodliwy dla
zdrowia. Gdyby roztwór ten zetknął się ze skórą,
natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet.
Gdyby jednak elektrolit prysnął w oczy, przepłucz
je dużą ilością czystej wody przez przynajmniej
10 minut.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Ładowarka1-godzinna.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast wymień
go na nowy.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable.
9
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064576 - 21-05-2008
10
IMPACT WRENCH 1
©
DW059K - - - - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising