DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

502333-36 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW059
A
2
B
C
D
3
AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ
DW059
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám
Maximális nyomaték
Tokmány
Súly (akkumulátor nélkül)
VEgyenáram
min-1
min-1
nm
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB (A)
dB(A)
dB (A)
dB (A)
kg
DW059
18
1
1,650
2,600
418
1/2” négyzet
2,4
DW059
95
3
106
4,6
Súlyozott effektív regzésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K = m/s²
10,0
1,9
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor a
vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
4
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
DE9096 DE9503 DE9180
Akkumulátor típusa
NiCd
NiMH
Li-lon
Feszültség
VEgyenáram 18
18
18
Kapacitás
Ah
2,4
2,6
2,0
Súly
kg
1,0
1,0
0,68
Töltő
DE9116
Hálózati
VVáltakozó áram
feszültség
230
Akkumulátor típusa
NiCd/
NiMH
Töltési idő (kb.) min
60
(2,0 Ah
Akkumulátor)
Súly
kg
0,4
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
Li-lon
30
40x
(2,0 Ah (2,0 Ah
AkkuAkkumulátor) mulátor)
0,52
0,52
Biztosítékok:
Európa 230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági
utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
kisebb vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amelyet, ha nem
kerülnek el dologi károkat okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DW059
A DEWALT nyilatkozik arról, hogy a "Műszaki
adatok" részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2,
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További
információért forduljon a DEWALT vállalathoz
a következőkben megadott címen vagy
a kézikönyv hátoldalán megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja. DEWALT.
Horst Grossmann
Mérnökség és termékfejlesztés alelnöke
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
31.12.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
AZ KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
REFERENCIAKÉNT.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy
a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
5
d)
e)
f)
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
akkor használjon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a
józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A
körülményeknek megfelelő védőfelszerelés
- például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy a
hallásvédelem - használata csökkentik a
személyes sérülések kockázatát.
c) Előzze meg a készülék nem szándékos
elindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt a
hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a
kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, akkor
azzal balesetet okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
6
f)
g)
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el az egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza. A
megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
azt le az áramforrásról, mielőtt
valamilyen beállítást végezne, tartozékot
cserélne vagy azt eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen
elindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa
f)
g)
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, egy másik típusnál tűzveszélyt
okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól,
amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatná. Az akkumulátorpólusok rövidre
zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátor ereszthet; kerülje a
folyadékkal való érintkezést. Ha az
akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő
vízzel mossa le. Szembe kerülés esetén,
forduljon ez mellett orvoshoz is. Az
akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Biztonsági előírások minden
ütvecsavarozógéphez
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél a
tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék
saját kábelét vághatná el. Ha a vágóél
áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor
az elektromos szerszám fémalkatrészei is
elektromossá válnak és megrázhatják
a kezelőt.
• Az ütvecsavarozó használata közben
viseljen hallásvédelmet. A zaj
halláskárosodást okozhat.
• Használjon szorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
• Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más alkalmas szemvédő eszközt. Az ütő és
fúró alkalmazásoknál szilánkok kerülhetnek
a levegőbe. A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak.
• A fúrófej, a tokmány és a szerszám munka
közben felforrósodik. Hordjon védőkesztyűt,
ha meg szeretné érinteni őket.
• Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal.
A szerszám által okozott rezgés károsíthatja
a kezét, karját. Viseljen kesztyűt, amely
enyhíti a rezgés hatását és gyakori pihenővel
csökkentse a veszélyes behatást.
Maradványkockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– A repülő törmelék által okozott személyes
sérülés kockázata.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés kockázata.
– A tartós használattal kapcsolatos
egészségügyi kockázatok.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
Használjon hallásvédelmet.
7
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
Dátumkód, amely a következőt is tartalmazza:
a kód egyben megadja a gyártás évét is.
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági előírások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT A kézikönyv
a DE9116/DE9130/DE9135-ös akkumulátortöltő
fontos biztonsági és használati utasításait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz összes
utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak DEWALT újratölthető
akkumulátorokat töltsön. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyes sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő nyílásaitól a vezető anyagokat
távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
• SOHA ne próbáljon meg olyan
akkumulátort tölteni a töltővel, amelyet
8
ez a kézikönyv nem javasol. A töltőt és
az akkumulátort úgy terveztük, hogy azok
megfelelően működjenek a másik eszközzel.
• A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
• Az akkumulátort soha ne érje csapadék eső ill. hóesés.
• Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
• Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy ránthatják meg..
• Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőző nyílásait,
ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet.
Helyezze a töltőt a hőforrásoktól távol. A töltő
szellőztetését a töltő burkolatának alján és
tetején található szellőző nyílások biztosítják.
• Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy dugóval - ezeket azonnal cseréltesse le.
• Soha ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket a
hivatalos márkaszervizbe.
• Ne szedje szét a töltőt; jutassa azt el
a hivatalos márkaszervizbe, ha azt
valamilyen oknál fogva karban kellene
tartani vagy javítani kellene. A helytelen
összeszerelés tüzet, áramütést vagy halálos
áramütést okozhat.
• Válassza le a töltőt az elektromos
hálózatról tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti
az elektromos áramütés kockázatát.
Ha csak az akkumulátort távolítja el, azzal
a kockázatot nem csökkenti.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szokásos
230 V-os elektromos feszültséghez
terveztük. Soha ne próbálja azt ettől eltérő
feszültséggel használni. Ez az utasítás
a gépjármű töltőkre nem vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DE9116/DE9130 töltőkkel DEWALT NiCd és
NiMH 7,2 ... 18 V-os akkumulátorokat lehet
tölteni.
A DE9135 típusú töltővel 7,2 – 18 V feszültségű
NiCd, NiMH vagy Li-Ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk
ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen
használni őket.
Töltés folyamata
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
1. Csatlakoztassa a töltőt (6) a megfelelő hálózati
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve, hogy
a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött és az készen áll a használatra, de
azt a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok optimális
élettartama érdekében az első használat előtt
legalább 10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés a hideg/
meleg akkumulátor miatt
Cserélje le az
akkumulátort
Hiba
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti, hogy az
akkumulátor a maximális teljesítményt nyújthassa.
Az akkumulátort hetente vagy mindannyiszor
frissíteni kell, amikor már nem nyújtja a megfelelő
teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze
a töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 10 órán keresztül a töltőn.
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
el és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor
a töltő automatikusan a töltési üzemmódra vált át.
Ez a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
CSAK LI-IONOS AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ionos akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-ionos
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön
meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL.
• Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
• Az akkumulátorokat kizárólag DEWALT
töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
• Soha ne tárolja vagy használja az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a
hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40˚ C-ot (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
9
VESZÉLY: Halálos áramütés
veszélye. Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ez áramütéssel vagy
halálos áramütéssel járhat. A sérült
akkumulátorokat vissza kell juttatni
a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
kinyitni, felnyitni az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, akkor
azt ne tegye a töltőbe. Ne préselje
össze, ne ejtse le, ne sértse meg
az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek stb.). A sérült akkumulátorokat
vissza kell juttatni a szervizközpontba
az újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem
használja, akkor azt tárolja olyan
stabil felületen, ahol az nincs az
útban, azaz nem okoz botlás vagy
leesés veszélyt. Néhány, nagy méretű
akkumulátorral rendelkező szerszám
ráállítható az akkumulátorára, de
könnyen felborulhatnak.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL
FÉMHIDRID AKKUMULÁTOROKHOZ (NiMH)
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak.
• Az akkumulátorok az extrém környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. . Ez nem
jelent meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse
legalább 10 percig tiszta vízzel és kérjen
azonnal orvosi segítséget. (Egészségügyi
megjegyzés: A folyadék 25-35%-os
káliumhidroxid oldat.)
10
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A
LÍTIUM IONOS (Li-Ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Az akkumulátorok
a tűzben felrobbanhatnak. Toxikus gőzök
és anyagok keletkeznek a lítium ionos
akkumulátor égésekor.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, akkor azt azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, akkor
azt tiszta vízzel öblítse legalább 15 percig
vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség,
akkor tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék
organikus karbonátokat és lítium sókat
tartalmazott.
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha s a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési
sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól
meggyulladhat.
Akkumulátor védőkupak
(B ábra)
Az akkumulátor mellékelt védőkupakja védi
a leválasztott akkumulátor érintkezőit. Védőkupak
nélkül a fémtárgyak rövidre zárhatnák az
érintkezőket, ami tüzet okozna és tönkretenné az
akkumulátort.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját, mielőtt
azt a töltőre vagy a szerszámba helyezi.
2. Ha leveszi a töltőről, vagy kiveszi a
szerszámból az akkumulátort, azonnal
helyezze vissza a védőkupakot az
akkumulátor érintkezőire.
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön
meg arról, hogy a védőkupak az
akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan) el
szeretné szállítani valahova.
Akkumulátor (A ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DW059 típusú készülék 18 voltos
akkumulátorokkal működik.
Javaslatok a tároláshoz
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében tárolja azt szobahőmérsékleten amikor azt nem használja.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd+
és a lítium ionos akkumulátorokat.
A NiMH és a NiCd akkumulátorok
töltéséhez.
MEGJEGYZÉS: A Li-ionos akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátort és a töltőt minden károsodás
nélkül hosszabb ideig lehet tárolni. Megfelelő
körülmények között 5 vagy több évig is
tárolhatók.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül a
töltő és az akkumulátor címkéin a következő ábrák
találhatók:
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
A lítium ionos akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros ütvecsavarozó
2 Akkumulátor
1 Töltő
1 Koffer
Akkumulátor töltés folyamatban
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Akkumulátor töltve
Hibás akkumulátor
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Dologi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
Soha ne próbáljon meg sérült
akkumulátort feltölteni.
Csak DEWALT akkumulátort használjon,
a többi felrobbanhat, ami személyes
sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
1 Főkapcsoló
Ne tegye ki nedvességnek.
4 Akkumulátor
2 Szerszámbefogó
3 Pisztolymarkolat
5 Kioldógombok
A hibás vezetéket azonnal cseréltesse
ki.
6 Töltő
7 Töltésjelző (piros)
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
11
RENDELTETÉS
Az akkumulátoros DW059 ütvecsavarozó
professzionális csavarozási és anya-beállítási
műveletekhez terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a nagy igénybevételre tervezett ütvecsavarozó
gép egy professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, az ilyen személy géphasználatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromos motort egy adott
feszültségtartományhoz terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy az akkumulátoron megadott
feszültség egyezik-e a töltő adattábláján megadott
adatokkal. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN
60335 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni egyedi
kábelre a DEWALT márkaszervizzel.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2;
maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el
az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot az akkumulátor le- vagy
felszerelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Csak DEWALT
akkumulátorokat és töltőket használjon.
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill.
csatlakozatása (A. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort mielőtt azon állítást
végezne vagy fel-/leszerelné a
tartozékokat vagy kellékeket. Az
eszköz véletlenszerű elindulása
balesetet okozhat.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve.
1. Helyezze az akkumulátort (4) a fogantyúba, és
nyomja be kattanásig.
2. • Az akkumulátor eltávolításához egyszerre
nyomja meg a két kioldógombot (5) és húzza
ki az akkumulátort a markolatból.
Az aljzatok felszerelése és
eltávolítása (C. ábra)
A szerszám 1/2” -s négyzetes meghajtórendszer
használt ütközőcsappal.
ALJZATOK FELSZERELÉSE
• Igazítsa a furatot (9) az ajzat oldalán az üllő
ütközőcsapjához (10).
• Nyomja az aljzatot (11) az üllőre (12), míg az
a helyére nem kerül. Szükség esetén üsse
meg kissé.
ALJZATOK ELTÁVOLÍTÁSA
• Nyomja a ütközőcsapot (10) keresztül a
furaton (9) az aljzatban és húzza le az aljzatot
az üllőről.
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT:
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen föl
van-e töltve.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
12
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le azt az áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne a
szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
Helyes kéztartás (D ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében MINDIG
az ábrán látható helyes kéztartást
alkalmazza.
meghúzási idő a nyomaték függvénye - azt
gyakorlattal lehet megállapítani.
Csak a szerszámhoz tervezett nyomatéktartozékokat használjon.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a
megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az akkumulátort, mielőtt
valamilyen állítást végezne vagy
tartozékot, szerelvényt cserélne
rajta. Az eszköz véletlenszerű
elindulása balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések kockázatának
csökkentése érdekében MINDIG
biztosan tartsa a szerszámot, nehogy
az megugorjon.
A helyes kéztartásnál egyik keze a főfogantyún
legyen, ahogyan azt az ábra mutatja.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
A töltő nem szervizelhető. A töltőn belül nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket meg
tudna javítani.
• A szerszám elindításához nyomja meg
a főkapcsoló gombot (1).
– Az előre irány kiválasztásához nyomja meg
a kapcsoló alsó részét.
Kenés
– A hátrafele irány kiválasztásához nyomja
meg a kapcsoló felső részét.
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
• A szerszám leállításához engedje fel a
billentyűt.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
míg a motor teljesen leáll.
Csavarozás (A. ábra)
• Válassza ki a behajtandó csavarnak vagy
anyának megfelelő aljzatot.
• Válassza ki a fenti résznek megfelelően az
előre vagy a hátra irányt.
• Tartsa a szerszámot egy vonalban
a rögzítőelemmel.
• A meghúzás után ellenőrizze a nyomatékot
egy nyomatékkulccsal
Meghúzási idő
A szerszám a legtöbb rögzítőelemet pár
másodpercen belül meghúzza. A helyes
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port lát.
Viseljen jóváhagyott professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot
a művelet során.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhén mosószeres rongyot
használjon. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
13
kerüljön, és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt a
váltakozó áramú hálózatról a tisztítás
előtt. A töltő külsején lerakódott
szennyeződéseket és zsírokat
ruhával vagy puha, nem fémből
készült kefével tisztíthatja le. Ne
használjon a tisztításhoz vizet és/vagy
tisztítószereket.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Vállalatunk csak
a DEWALT saját tartozékait tesztelte,
így más tartozékok használata
veszélyes lehet. A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
csak a DEWALTáltal javasolt
tartozékokat használja a termékkel.
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Alternatív megoldásként a szerződött DEWALT
szervizképviseletek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségeinek
részletes ismertetése a következő internetes címen
is megtalálható: www.2helpU.com.
Újratölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen le lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
Környezetvédelem
• A NiCd, NiMH és a lítium ionos cellák
újrahasznosíthatók. Vigye vissza azokat
forgalmazójához vagy adja azt le a helyi
hulladékhasznosító telepen. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket
a háztartási hulladékoktól elkülönítve
kell leselejtezni.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, akkor azt a háztartási
hulladékoktól elkülönítve selejtezze le.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizünkbe, ahol
14
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00194048 - 09-01-2013
15
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
16
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
SCHLAGSCHRAUBENSCHL. 1
©
DW059K
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising