DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

402011-83 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW059
A
1
B
C
D
2
ŞURUBELNIŢĂ CU IMPACT FĂRĂ FIR
DW059
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Turaţie în gol
Bătăi
Cuplu maxim
Portunealtă
Greutate
(fără acumulator)
DW059
18
1
1.650
min-1
min-1
2.600
Nm
418
1/2” cu secţiune pătrată
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
2.4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW059
95
3
106
4,6
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
10,0
1,9
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei. Totuşi,
în cazul în care unealta este utilizată
pentru aplicaţii diferite, cu accesorii
diferite sau întreţinute necorespunzător,
nivelul de vibraţii poate diferi. Acest
fapt poate mări semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
3
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Vc.c.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
DE9096 DE9503 DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
18
18
18
Vc.c.
Ah
2.4
2.6
2.0
kg
1,0
1,0
0,68
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Vc.a.
Timp aprox.
de încărcare
Greutate
Siguranţe:
Europa
DE9116 DE9130 DE9135
230
230
230
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
min
60
30
40
(2,0 Ah (2,0 Ah (2,0 Ah
acumulatori) acumulatori) acumulatori)
kg
0,4
0,52
0,52
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DW059
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
4
e)
f)
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la
vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările personale.
c) Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
5
g)
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi
controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii
accidentale a uneltelor electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în
ne-utilizate la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice. În
cazul deteriorării, aveţi în vedere repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat
cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru
şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator
poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea
oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri
de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
şuruburi sau alte obiecte metalice mici ce
ar putea crea prin contact conexiunea între
cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
bateriei poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fie evacuat lichid din baterie; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul
în care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de asemenea, medicul. Lichidul
evacuate din baterie poate cauza iritaţii sau
arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului sigur al
uneltei de lucru.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi. Operaţiile
de dăltuire şi găurire pot determina proiectarea
aşchiilor. Particulele proiectate pot cauza
vătămarea definitivă a ochilor.
• Burghiele, bucşele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când le
atingeţi.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea uneltei pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Instrucţiuni de siguranţă pentru
toate şurubelniţele cu impact
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării uneltelor cu percuţie.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Susţinerea piesei de
prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
6
Instrucţiuni importante de siguranţă
pentru toate încărcătoarele de
acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116/DE9130/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu alte
încărcătoare decât cele specificate în acest
manual. Încărcătorul şi acumulatorul sunt
special concepute să funcţioneze împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT. Orice
alte utilizări pot genera risc de incendiu, şoc
electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
7
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi încărcătorul
pe o suprafaţă moale ce poate bloca fantele
de aerisire şi poate conduce la o căldură
internă excesivă. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
Încărcătorul este ventilat prin fantele din partea
superioară şi din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la un
centru de service autorizat atunci când sunt
necesare operaţii de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă poate genera risc de
şoc electric, electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare. Astfel
se va reduce riscul de şoc electric. Scoaterea
acumulatorului nu va reduce acest risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DE9116/DE9130 sunt compatibile
cu acumulatorii DEWALT NiCd şi NiMH de la 7,2
V la 18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2–18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile.
Pericol de şoc electric sau
electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (6) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Indicatorul luminos roşi (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
– – – – – –
încărcat complet
–––––––––––
decalaj acumulator fierbinte/rece ––– – ––– –
înlocuiţi acumulatorul
•••••••••••
problemă
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante de siguranţă
pentru toţi acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare in
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40° C (105° F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Nu încercaţi niciodată să deschideţi
acumulatorul sub niciun motiv. În
cazul în care acumulatorul este
crăpat sau deteriorat, nu îl introduceţi
în încărcător. Se poate genera şoc
electric sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul de
service pentru reciclare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
8
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel (ex.
înţepat cu un cui, lovit cu un ciocan,
călcat în picioare). Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul de
service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.
Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid din
celulele acumulatorului în condiţii extreme de
utilizare sau temperatură. Acest fapt nu indică
o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.
Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează
vapori şi materiale toxice când acumulatorii
litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în contact
cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă şi săpun
delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului
intră în ochi, clătiţi ochii deschişi timp de 15
minute sau până când trece iritaţia. În cazul
în care este necesară asistenţă medicală,
informaţi medicul că electrolitul bateriei este
compus dintr-un amestec de carbonaţi organici
lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie respiratorie.
Furnizaţi aer proaspăt. În cazul în care
simptomele persistă, consultaţi medicul.
9
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. B)
Un capac de protecţie pentru baterie este prevăzut
pentru a acoperi contactele unui acumulator
demontat. Fără capacul de protecţie fixat, obiectele
metalice libere pot scurtcircuita contactele,
cauzând pericol de incendiu şi deteriorând
acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. A)
TIP ACUMULATORI
DW059 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi de pe
acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă
Acumulator încărcat
Acumulator defect
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
1 Întrerupător de pornire/oprire
Nu expuneţi la apă.
4 Acumulatori
2 Suport prindere bucşă
3 Mâner de prindere
5 Butoane de detaşare
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
6 Încărcător
7 Indicator de încărcare (roşu)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Şurubelniţa dumneavoastră cu impact DW059
a fost concepută pentru aplicaţii profesionale de
înşurubare şi de introdus piuliţe.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această şurubelnită cu impact este o unealtă
electrică profesională.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Siguranţa electrică
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Şurubelniţă cu impact fără fir
2 Acumulatori
1 Încărcător
1 Valiză pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
n cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special
pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
10
Înlocuirea prizei de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Demontarea bucşelor (fig. C)
Unealta utilizează un sistem de prindere cu
secţiune pătrată de 1/2" cu ştift de blocare.
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
ÎNAINTE DE UTILIZARE:
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
OPERARE
Utilizarea unui cablu prelungitor
Instrucţiuni de utilizare
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă (fig. A)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente dau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
1. Introduceţi acumulatorul (4) în dispozitivul
de prindere până se aude un clic care indică
poziţionarea.
2. Pentru scoaterea acumulatorului, apăsaţi
simultan cele două butoare de detaşare ale
acestuia (5) şi scoateţi-l din dispozitiv.
11
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. D)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal, conform ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1).
– Pentru selectarea rotirii înainte, apăsaţi
partea inferioară a butonului.
– Pentru selectarea rotirii înapoi, apăsaţi
partea superioară a butonului.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Înşurubarea sau deşurubarea
piuliţelor (fig. A)
• Selectaţi bucşa corespunzătoare pentru
şurubul sau piuliţa de inşurubat.
• Selectaţi modul de rotire înainte sau înapoi
după cum s-a descris mai sus.
• Ţineţi unealta în linie cu elementul de fixare.
• După fixare, verificaţi cuplul cu o cheie de cuplu.
Timpul de strângere
Această unealtă strânge majoritatea dispozitivelor
de fixare în câteva secunde. Timpul de strângere
optim în relaţie cu cuplul trebuie determinat prin
experienţă.
Utilizaţi doar accesorii de impact destinate acestui
produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente dau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
12
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Acumulator reîncărcabil
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188392 - 14-09-2012
13
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Download PDF

advertising