D26453 | DeWalt D26453 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

‫‪D26453‬‬
‫‪559866-81 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
‫‪D26453‬‬
‫מלטשת יד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫וולט‬
‫מתח‬
‫וט‬
‫הספק כניסה‬
‫מ”מ‬
‫קוטר הרפידה‬
‫סל”ד‬
‫סיבובים‬
‫קוטר המסלול הסיבובי מ”מ‬
‫ק”ג‬
‫משקל‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫כפתור בקרת מהירות אלקטרונית‬
‫יציאה לפנוי אבק‬
‫רפידת ליטוש‬
‫‪D26453‬‬
‫‪230‬‬
‫‪280‬‬
‫‪125‬‬
‫‪12,000 - 7,000‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 60745‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ“ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫עיין גם בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫אירופהכלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו‬
‫ההזנה‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫התקנת דיסקות ליטוש )ציור ‪(B‬‬
‫סכנת שריפה‪.‬‬
‫הכלי משתמש בדיסקי נייר לטש עם צמדן )ולקרו( בקוטר‬
‫‪ 125) “5‬מ“מ( עם ‪ 8‬חורים להוצאת אבק‪.‬‬
‫• הנח את הכלי על השולחן כשרפידת הליטוש )‪(4‬‬
‫פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫• הנח את דיסקת הליטוש ישירות על רפידת‬
‫הליטוש‪.‬‬
‫• החזק את רפידת הליטוש )‪ (4‬ביד אחת וכוון את‬
‫חורי הוצאת האבק )‪.(5‬‬
‫• לחץ את דיסקת נייר הליטוש היטב אל רפידת‬
‫הליטוש‪.‬‬
‫סכנת התפוצצות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מלטשת עם מאחז כף יד‬
‫‪ 1‬שקית איסוף אבק‬
‫‪ 1‬מתאם לפינוי אבק‬
‫‪ 1‬גיליון נייר לטש‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫קביעת בקרת המהירות האלקטרונית )ציור ‪(A‬‬
‫אפשר לשנות באופן רציף את מהירות הסיבוב בין ‪7,000‬‬
‫לבין ‪ 12,000‬סל“ד באמצעות כפתור בקרת המהירות‬
‫האלקטרונית )‪.(2‬‬
‫סובב את בורר המהירות לדרגה הרצויה‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫•‬
‫הקביעה הנכונה מבוססת על הניסיון‪.‬‬
‫• ככלל‪ ,‬לליטוש חומרים קשים יש לבחור במהירות‬
‫גבוהה יותר‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫המלטשת שלך‪ ,‬דגם ‪ ,D26453‬תוכננה לצורך ליטוש של‬
‫עץ‪ ,‬חומרים פלסטיים ומתכת בסביבה מקצועית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פינוי אבק )ציור ‪(C‬‬
‫ריקון שקית האבק )ציור ‪(C‬‬
‫מכיון שעיבוד עץ עם מלטשת יוצר אבק‪,‬‬
‫התקן תמיד שקית לאיסוף אבק שתוכננה‬
‫על‪-‬פי התקנות הישימות המתייחסות למניעת‬
‫פליטת אבק‪.‬‬
‫כדי להבטיח איסוף יעיל של האבק‪ ,‬רוקן את שקית האבק‬
‫כאשר היא מלאה כדי שליש מקיבולה‪.‬‬
‫• כדי לרוקן את שקית האבק‪ ,‬משוך והסר אותה ביחד‬
‫עם המתאם‪.‬‬
‫• הסר את שקית האבק )‪ (7‬מהמתאם )‪ (6‬על‪-‬ידי‬
‫סיבוב נגד מגמת השעון ומשיכה לניתוק‪.‬‬
‫• רוקן את תכולת השקית אל פח האשפה‪ .‬אם יש צורך‬
‫בכך‪ ,‬השתמש בשואב אבק כדי לנקות את שקית‬
‫האבק על‪-‬ידי יניקת המשטחים הפנימיים שלה‪.‬‬
‫• התקן מחדש את מתאם איסוף האבק‪.‬‬
‫• התקן מחדש את שקית איסוף האבק‪.‬‬
‫כאשר עליך ללטש מתכת‪ ,‬אל תשתמש במאסף‬
‫אבק או במערכת יניקה ללא הגנה מתאימה‬
‫מפני ניצוצות‪.‬‬
‫הכלי מסופק עם מתאם לחיבור שקית לאיסוף אבק או‬
‫ציוד ואקום לשאיבה‪.‬‬
‫• התקן את מתאם הוצאת האבק )‪ (6‬על פתח יציאת‬
‫איסוף האבק )‪ (3‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫• התקן את שקית האבק )‪ (7‬על‪-‬ידי הכוונת החריצים‬
‫)‪ (8‬מול הפינים )‪ (9‬והתקנת השקית על המתאם‬
‫)‪.(6‬‬
‫• סובב את המכלל במגמת השעון כדי לנעול אותו‬
‫למקומו‪.‬‬
‫• לחילופין‪ ,‬חבר את הכלי אל שואב אבק באמצעות‬
‫המתאם )‪.(6‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫החלפת רפידת ליטוש והדיסק מגביל המהירות‬
‫)ציור ‪(D‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫רפידת הליטוש )‪ (4‬והדיסק מגביל המהירות )‪ (10‬הם‬
‫חלקים מתכלים‪.‬‬
‫עליך להחליף את רפידת הליטוש לאחר שניתן לראות‬
‫עליה סימני בלאי ברורים‪ .‬עליך להחליף את דיסקית‬
‫מגביל המהירות אם מהירות רפידת הליטוש גדלה‬
‫במידה משמעותית כשמרימים את המלטשת מעל‬
‫המשטח המעובד‪.‬‬
‫• נתק את הכלי מרשת החשמל‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק הברגים )‪ (11‬והסר את הרפידה‪.‬‬
‫• החלף את רפידת הליטוש )‪ (4‬ו‪/‬או את דיסקית‬
‫הגבלת המהירות )‪ (10‬והדק את הברגים )‪,(11‬‬
‫תוך הקפדה שדיסקית הגבלת המהירות מיושרת‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫ודא שכל החלקים שיש לחתוך או ללטש מקובעים‬
‫היטב למקומם‪.‬‬
‫הפעל רק לחץ קל על החלק המעובד‪ .‬הגדלת הלחץ‬
‫אינה משפרת את פעולת הליטוש‪ ,‬היא גורמת‬
‫לעומס‪-‬יתר על המכונה ולבלאי מהיר של החומר‬
‫השוחק‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫אסור בהחלט ללטש מגנזיום!‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A‬‬
‫קבע את מהירות פעולת המלטשת באמצעות כפתור‬
‫בקרת המהירות האלקטרונית )‪.(2‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬קבע את מתג הפעלה‪/‬הפסקה במצב‬
‫‪.I‬‬
‫• להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬קבע את מתג הפעלה‪/‬‬
‫הפסקה במצב ‪.O‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫• לאחר שהכלי היה בשימוש ביישומי ליטוש של‬
‫מתכות ללא שקית איסוף‪ ,‬נקה את הכלי באמצעות‬
‫אוויר דחוס בלחץ נמוך‪.‬‬
‫ליטוש )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התחל את הליטוש עם נייר ליטוש גס‪.‬‬
‫מכיוון שהכלי יוצר סימני שריטות קטנות לכל‬
‫הכיוונים‪ ,‬אין צורך להקפיד על ליטוש עם כיוון‬
‫הסיבים‪.‬‬
‫בדוק את מצב העבודה לעתים תכופות‪.‬‬
‫ודא תמיד שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫‪5‬‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪D26453‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745,‬‬
‫‪EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000‬‬‫‪.3-2 & EN 61000-3-3‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או‬
‫שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‪(dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫עצמת האצה משוקללת‬
‫‪) KpA‬תחום סטייה של לחץ הקול(‬
‫‪) KWA‬תחום סטיה של עצמת הרעש(‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫‪dB(A) 81‬‬
‫‪dB(A) 92‬‬
‫מ’‪/‬שנייה‪4.6 2‬‬
‫‪dB(A) 2.8‬‬
‫‪dB(A) 2.8‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪6‬‬
‫ב‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫אזהרה! קרא את כל ההוראות‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרות‬
‫המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה‬
‫ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪ .‬המונח ”כלי חשמלי“‬
‫המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי‬
‫העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות‬
‫כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪ .‬שמור על‬
‫חוברת הוראות זו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫אזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי‬
‫עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה‬
‫נפיצה כגון בנוכחות נוזלים דליקים‪ ,‬גזים ואבק‬
‫נפיץ‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים‬
‫להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד‬
‫השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע‬
‫ההזנה של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את‬
‫התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש בתקעים‬
‫מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מאורקים‪.‬‬
‫תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך מאורק‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪,‬‬
‫משיכתו או הוצאת התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים‬
‫ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם‬
‫קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד‬
‫לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור‬
‫על עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול‬
‫בשיקול דעת‪ .‬אל תפעיל כלי עבודה חשמליים‬
‫כאשר אתה עייף או תחת השפעת סמים‪ ,‬אלכוהול‬
‫או תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב‬
‫בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‬
‫‪7‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪,‬‬
‫קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪ .‬נשיאת הכלי כשאצבעך‬
‫על המתג או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג‬
‫ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים‬
‫שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר את מפתח הידוק התפסנית או כל מפתח‬
‫אחר לפני הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון‬
‫הנשאר צמוד אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול‬
‫לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי‬
‫משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל‬
‫מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים‬
‫בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש‬
‫רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי לבוש‬
‫וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד ליניקה‬
‫ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד להשתמש בהם וודא שהם‬
‫מחוברים כהלכה‪ .‬השתמש בהתקנים אלה כדי‬
‫להפחית את האבק וסכנות הקשורות בו‪.‬‬
‫שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי החשמלי‬
‫המתאים ליישום‪ .‬הכלי המתאים יבצע את העבודה‬
‫באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב‬
‫העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי עבודה חשמלי‬
‫שלא ניתן לשלוט בו באמצעות מתג ההפעלה הוא‬
‫מסוכן וחובה לתקנו מיד‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של‬
‫כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי‬
‫משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את‬
‫היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪,‬‬
‫שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים ולמתגים או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫השימוש בו‪ .‬תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה‬
‫חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫שמור כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט‬
‫בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים‬
‫כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי העבודה החשמלי‪ ,‬בציוד העזר‬
‫שלו‪ ,‬בכלי החיתוך וכו‘ על‪-‬פי הוראות אלה‬
‫ובהתאם לשימוש המיועד עבור אותו סוג של כלי‬
‫חשמלי‪ ,‬תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה‬
‫שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע‬
‫פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב מסוכן‪.‬‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬‬
‫ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח‬
‫שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות עבור מלטשות‬
‫נקוט באמצעי זהירות מיוחדים בזמן ליטוש‬
‫של עצים מסוימים )כמו למשל עץ אשור או‬
‫אלון( וכן מתכות שעלולים להפיק אבק רעיל‪.‬‬
‫השתמש במסכת אבק שתוכננה במיוחד‬
‫להגנה מפני אבק ואדים רעילים‪ ,‬וכן ודא שכל‬
‫מי שנמצא באזור העבודה או נכנס אליו מוגן‬
‫גם כן בהתאם‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש בכלי זה במקומות מאווררים היטב כאשר‬
‫עליך ללטש מתכות ברזליות‪ .‬אל תפעיל את הכלי‬
‫בקרבת נוזלים דליקים‪ ,‬אבק‪ ,‬גזים או חומרים דליקים‬
‫אחרים‪ .‬גיצים או שבבים לוהטים הנוצרים במהלך‬
‫הליטוש וכן ניצוצות הנוצרים מפעולת ההקשתה של‬
‫מברשות המנוע עלולים להצית חומרים דליקים‪.‬‬
‫ליטוש צבע‬
‫הקפד על יישום כל החוקים והתקנות הישימים לליטוש‬
‫צבע‪ .‬שים לב במיוחד להוראות הבאות‪:‬‬
‫‪ 1‬ככל שניתן‪ ,‬השתמש במערכת יניקה לאיסוף‬
‫האבק‪.‬‬
‫‪ 2‬נקוט באמצעי זהירות מיוחדים כאשר עליך ללטש‬
‫צבע שעלול להיות על בסיס עופרת‪:‬‬
‫• מנע כניסת ילדים ונשים הרות לאזור העבודה‪.‬‬
‫• כל מי שנכנס לאזור העבודה חייב להשתמש במסכת‬
‫אבק שתוכננה במיוחד להגנה מפני אבק ואדי‬
‫צבע‪.‬‬
‫• אסור לאכול‪ ,‬לשתות או לעשן באזור העבודה‪.‬‬
‫‪ 3‬הקפד לפנות באופן בטיחותי חלקיקי אבק וכל פסולת‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪zst00133999 - 12-08-2010‬‬
‫‪8‬‬
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising