DC618 | DeWalt DC618 NAILER instruction manual

502333 - 96 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC616
DC618
1. ábra
c
e
d
b
f
a
g
h
i
c
d
DC618
j
e
DC616
b
f
a
g
h
i
i
k
j
j
2
l
2. ábra
m
i
j
m
i
j
3. ábra
n
h
h
n
3
4. ábra
o
f
5. ábra
c
4
6. ábra
7. ábra
g
b
b
8. ábra
e
p
b
q
5
9. ábra
10. ábra
r
s
e
o
11. ábra
t
6
SZÖGEZŐGÉP
DC616, DC618
Szívből gratulálunk
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég terméke mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Kioldó fajtája
VDC
Szegtároló dőlése
Szegek
típus
hossz
mm
szárátmérő
mm
szög
Súly (akkumulátor nélkül) kg
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC616
DC618
18
18
1
1
érintős
működtetésű
0˚
20˚
16 Ga
63
1,6
0˚
2,8
16 Ga
63
1,6
20˚
2,8
84
4
88
3
84
4
88
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
2,5
2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
2,5
2,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges
töltési idő
perc
Súly
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
0,68
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li Ion
18
2,0
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
30
(2,0 Ah-s
akkumulátorok)
0,5
40
(2,0 Ah-s
akkumulátorok)
0,52
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
E.K. és Írország 230 V-os szerszámok 13 amper,
a csatlakozódugaszban
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
7
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DC616, DC618
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 792-13.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.03.01.
8
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva
a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és megfelelő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d)
e)
f)
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
fogva, illetve a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f)
g)
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó is
kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az
adott feladatra alkalmas szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére teszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
f) Tartsa tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
9
g)
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapocstól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést. Ha
a folyadék véletlenül érintkezésbe került
a bőrével, öblítse le vízzel. Ha a szemébe
került, ezen kívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból szivárgó folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészek
felhasználásával. Ezzel biztosítja az
elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő speciális biztonsági
szabályok akkumulátoros
szegezőgépekhez
• Mindig viseljen védőszemüveget.
• Mindig hordjon hallásvédő eszközt.
• Csak ebben a kézikönyvben ajánlott típusú
szegeket használjon.
• Ne használjon állványt a szerszám
támasztékhoz szereléséhez.
• Ne szerelje le a szegezőgép semmilyen részét
(pl. a biztonsági szorítókengyelt).
10
• Minden egyes munkaművelet előtt ellenőrizze,
hogy a biztonsági és a kioldó szerkezet
rendben működik-e, valamint, hogy minden
csavar és anya meg van-e húzva.
• Ne használja a szerszámot kalapácsként.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a szerszámot létrán állva.
• Szegezőgépet soha ne irányítson saját maga
vagy más személy felé.
• Munka közben úgy tartsa a szerszámot,
hogy feje vagy egyéb testrésze akkor
se sérülhessen meg, ha a szerszám
az áramellátás megszakadása vagy
a munkadarabon belüli keményebb részekbe
ütközés miatt visszalökne.
• Soha ne működtesse a szegezőgépet üres
térben.
• A munkaterületen csak egyik kezében és
soha nem bekapcsolt kioldóval hordozza
a szerszámot.
• Mérje fel a körülményeket a munkaterületen.
A kilőtt szegek áthatolhatnak a vékony
munkadarabokon, elcsúszhatnak
a munkadarab sarkainál és éleinél, ami
emberre is veszélyes.
• Ne üssön be szegeket a munkadarab
széléhez túl közeli helyre.
• Ne üssön be szegeket már meglévő szegek
tetejére.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
Ne használja a szerszámot létrán állva.
18V DC
A szerszám feszültsége.
A szegek hossza.
16-50mm
A szegek vastagsága.
18GA
1.6mm
Tárolható szegek mennyisége.
120
Szegtároló dőlése 20˚: DC618
20˚
Szegtároló dőlése 0˚: DC616
0˚
5
1-6
Mélységbeállítások.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatának felületébe van nyomtatva, az
akkumulátor és a szerszám találkozásánál.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DE9130/DE9135 típusú
akkumulátortöltők fontos biztonsági és használati
útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és a készüléken
megtalálható minden útmutatást és biztonsági
figyelmeztetést.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség 230
Volt. Ne próbálgassa elektromosságot
jól vezető tárggyal. Ez akár halálos
áramütéssel is járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a készülékkel.
Más típusú akkumulátor felrobbanhat,
személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
VIGYÁZAT: Bizonyos körülmények
mellett az áramforrásra kapcsolt
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő nyílásaitól távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség
igénye nélkül) acélforgács, alufólia és
egyéb fémrészecskék. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• A töltő rendeltetésszerűen csak DEWALT
akkumulátorok töltésére használható.
Minden más célú felhasználás tüzet vagy
akár halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne tegye a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolódhatnak
a szellőzőnyílások, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőkibocsátó forrástól távolra
helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át
szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozódugasszal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
11
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz
az áramütés veszélye. Nem elég csak
kivenni a töltőből az akkumulátort, mert attól
még nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Akkumulátortöltők
A DE9130 típusú töltővel 7,2 – 18 V-os NiCd és
NiMH akkumulátorok tölthetők.
A DE9135 típusú töltővel pedig 7,2–18 V-os NiCd/
NiMH/Li-ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük
őket, hogy a lehető legegyszerűbben kezelhetők
legyenek.
Töltési folyamat (1. ábra)
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő érintkezői közötti feszültség 230
volt. Ne próbálgassa elektromosságot
jól vezető tárggyal.
Ez akár halálos áramütéssel is járhat.
1. Csatlakoztassa a töltőt (k) megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltésjelző) fény folyamatos villogással jelzi,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy benn is hagyhatja
a töltőben.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok maximális
teljesítménye és élettartama érdekében az első
használat előtt legalább 10 órán át töltse az
akkumulátort.
12
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
teljesen feltöltve
késleltetés meleg/
hideg akkumulátor miatt
cserélje ki az akkumulátort
hiba
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az akkumulátor
egyes celláinak töltöttségét egyenlíti ki, az
akkumulátor csúcskapacitásánál. Az akkumulátort
hetente vagy mindannyiszor frissíteni kell, amikor
már nem nyújt megfelelő teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze az
akkumulátort a töltőbe. Hagyja legalább 10 órás
időtartamra a töltőben.
Késleltetés hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a hideg/meleg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay),
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az
akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el.
A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra
kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot
biztosít az akkumulátornak.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ilyen esetben helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes légtérben,
például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe
helyezésekor vagy onnan való kivételekor
a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a szerszámot
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40˚ C-ot (105° F) (például pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha a töltőt nem
használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
NIKKEL-KADMIUM (NiCd) VAGY NIKKEL-FÉMHIDRID (NiMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben az
akkumulátor felrobbanhat.
• Szélsőséges hőmérséklet mellett
előfordulhat, hogy az akkumulátor celláiból
szivárog egy kevés folyadék. Ez nem jelent
hibát.
Viszont, ha a külső szigetelő burok törött:
a. és az akkumulátorból folyadék került
a bőrére, azonnal mossa néhány percen át
szappanos vízzel.
b. és az akkumulátorból folyadék került
a szemébe, öblítse legalább 10 percig
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi
segítséget. (Egészségügyi megjegyzés:
A folyadék 25–35%-os káliumhidroxid
oldat.)
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION
(Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa
le lágy szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna,
tartsa nyitva a szemét, és
öblítse vízzel legalább 15 percig vagy addig,
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa
az orvost, hogy az elektrolit folyékony
szerves karbonátok és lítiumsók keverékét
tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátorfolyadék meggyulladhat.
Akkumulátor védőkupak
(2. ábra)
Az akkumulátorhoz mellékelt védőkupak védi
a töltőről leválasztott akkumulátor pólusait.
Védőkupak nélkül az akkumulátor pólusait
kilazult fémtárgyak rövidre zárhatják, ami tüzet
okozna, és megrongálná az akkumulátort.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját (m),
mielőtt a töltőre vagy a szerszámba
helyezi.
2. Ha az akkumulátort a töltőből vagy
a szerszámból kiveszi, azonnal helyezze
vissza a védőkupakot a pólusokra.
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg
arról, hogy a védőkupak a helyén
van, mielőtt az akkumulátort eltenné
a helyére vagy a kezében hordozná.
13
Akkumulátor
Víztől óvja.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC616 és DC618 típusú szerszám 18 voltos
akkumulátorokkal működik.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
MEGJEGYZÉS: NE HASZNÁLJA
A DE9181 18 V-OS KOMPAKT
LÍTIUM AKKUMULÁTORT A DC618
ÉS DC616 TÍPUSÚ GÉPEKHEZ, mert
azzal károsítaná a szerszámot és az
akkumulátort, és a szerszám csak
szakaszosan működne.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
NiMH, a NiCd+ és a Li-ion
akkumulátorokat.ne dobjon tűzbe.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
NiMH és a NiCd
akkumulátorok töltéséhez..
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátor és a töltő minden károsodás
nélkül hosszabb ideig tárolható. Megfelelő
körülmények között akár 5 évig is tárolhatók.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor
miatt.
A töltési időtartamokat lásd a műszaki
adatoknál.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 szegezőgép
1 töltő
2 akkumulátor
1 védőszemüveg
1 koffer (csak a K-típusokhoz)
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Ne próbálgassa jól vezető tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
a. Be- és kikapcsoló
Csak DEWALT akkumulátorhoz használja,
mert más akkumulátor felrobbanhat,
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
14
b. Ütközéskioldó retesz
c. Mélységállító kerék
d. Lámpa
e. Kontaktütköző
f. Szegtár
g. Módválasztó kapcsoló
h. Övcsipesz
i. Akkumulátor
j. Kioldógombok
k. Töltő
l. Töltésjelző (piros)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DC616 és DC618 típusú szegezőgépe fába
történő szegbelövéshez készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a szegezőgépek professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott feszültséggel. Azt
is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e
a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A töltő bemenetének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza 30 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort. Az akkumulátor ki- vagy
beszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor behelyezése
és kiszerelése a szerszámba/
szerszámból (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A gép véletlen
beindulása sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor (i) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort a szerszám
fogantyújában kialakított rovátkához.
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg azt nem hallja, hogy
a helyére bepattan.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldó gombokat (j),
majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
15
Telepfeszültség kijelzője
(1. ábra)
A szegbelövési mélység
beállítása (5. ábra)
Az alacsony telepfeszültséget kijelző funkció
a fejlámpába (d) van beépítve. Amint a telep
feltöltésre szorul, a kijelző négyet villog, és
a szerszám automatikusan leáll.
A szegbelövési mélység a szeg típusának
megfelelően állítható.
Amint a telepfeszültség jelzője villogni kezd,
kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki az
akkumulátort (i), majd töltse fel.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
üzemképtelen mindaddig, amíg
lemerült akkumulátor van benne.
Övcsipesz felszerelése
(3. ábra)
1. Illessze az övcsipeszt (h) a szerszám
bármelyik oldalán lévő szerelőfuratba.
2. Tolja át a csavart (n) a furaton az ellenkező
oldalra. Húzza meg a csavart.
A szerszámtár betöltése
(4. ábra)
A szerszámtár az alábbi módok bármelyikén
betölthető.
RETESZELÉS ÉS TÖLTÉS MÓDSZER
1. Reteszelje a szegkinyomót (o) a hátsó
helyzetében.
2. Megfelelően összeválogatott szegszárakat
válasszon. Lásd a „Műszaki adatok" című
fejezetben.
3. Tegye a szegeket a tár (f) alján lévő betöltő
vájatba.
4. Reteszelje ki a szegtolót úgy, hogy
hátrahúzza, és óvatosan előre csúsztatja
addig, amíg közvetlenül a szegeket tolja.
TÖLTÉS ÉS FESZÍTÉS MÓDSZER
1. Tegye a szegeket a tár (f) alján lévő betöltő
vájatba.
2. Feszítse a szegtolót (o) addig, amíg
a szegek mögé nem kerül.
3. Engedje el e szegtolót, így az közvetlenül
tolja a szegeket.
A SZERSZÁM ÜRÍTÉSE
1. Reteszelje a szegtolót (o) a hátsó
helyzetében.
2. Vegyen ki minden szeget a tárból (f).
16
• Állítsa be a kívánt belövési mélységet,
válasszon a beállítási lehetőségek közül:1
(sekély) – 6 (mély).
• A mélységet a mélységbeállító keréknek (c)
az óramutató járásának irányában történő
forgatásával állíthatja kisebbre.
• A mélységet a mélységbeállító keréknek
(c) az óramutató járásával ellentétes irányú
forgatásával állíthatja nagyobbra.
Üzemmód kiválasztása
(6. ábra)
• A sorozatbelövő üzemmód kiválasztásához
csúsztassa a módválasztó kapcsolót (g)
balra.
• Az ütéskioldó üzemmód kiválasztásához
csúsztassa a módválasztó kapcsolót (g)
jobbra.
Ütéskioldó retesz (7. ábra)
Ezen a szerszámon van egy ütéskioldó retesz
(b), amely a megakadályozza a szeg kilövését.
Az ütéskioldó kapcsoló (b) kioldásához húzza
a kapcsolót felfelé.
Az ütéskioldó kapcsoló (b) reteszeléséhez
nyomja a kapcsolót lefelé.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon
arról, hogy az ütéskioldó kapcsoló
(b) reteszelve legyen, és vegye ki az
akkumulátort, mielőtt a készüléken
bármilyen beállítást végez, vagy ha
nem azonnal fogja használni.
Nem-jelölős érintkező csúcs
(8. ábra)
Helyezze a nem-jelölős csúcsot (p) az
ütéskioldóra (e), amikor a szerszámot fafelületen
működteti.
A nem-jelölős csúcsot a tartóban (q) tárolja,
amikor nem használja.
FIGYELMEZTETÉS: Gondoskodjon
arról, hogy az ütéskioldó kapcsoló
(b) reteszelve legyen, és vegye ki az
akkumulátort, mielőtt a nem-jelölős
csúcsot fel- vagy leszereli.
Lámpa (1. ábra)
Ennek a szerszámnak mindegyik oldalán lámpa
(d) van. A lámpa világítani kezd, amint behelyezi
a készülékbe az akkumulátort, és amint aktiválja
a kapcsolót vagy kioldja az ütéskioldót. A fény
automatikusan kialszik, ha 10 másodpercig nem
használja a szerszámot.
A lámpa alacsony telepfeszültség és
szeg elakadás kijelzőjeként is működik.
Ezeknek a funkcióknak a további részleteit
kézikönyvünkben, a kezelési útmutatónál találja
meg.
FIGYELMEZTETÉS: A lámpa feladata,
hogy a közvetlen munkaterületet
világítsa meg. Ne használja a lámpát
egyedüli fényforrásként.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Helyes kéztartás (11. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a szerszám
főfogantyúján (t) van, ahogyan az ábra is mutatja.
A szerszám előkészítése
(9. ábra)
1. Vegyen ki minden szeget a tárból.
2. Reteszelje a szegtolót (o) a hátsó
helyzetében.
3. Győződjön meg arról, hogy a kontaktütköző
(e) és a szegkinyomó (o) akadálytalanul
mozgatható-e.
4. Töltse be ismét a szegeket a tárba.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a szerszámot, ha a kontaktütköző
vagy a szegkinyomó nem mozgatható
szabadon.
A szerszám működtetése
(1. ábra)
A szerszám kétféle üzemmódban működtethető:
sorozatbelövő üzemmódban vagy ütéskioldó
üzemmódban.
SOROZATBELÖVŐ ÜZEMMÓD
A sorozatbelövő üzemmód megszakításokkal
végzett szegezésnél használatos, ahol
a szegeket nagyon gondosan és pontosan kell
elhelyezni.
1. Válassza ki a sorozatbelövő üzemmódot.
2. Oldja ki az ütéskioldót (b).
3. Nyomja a kontaktütközőt (e) a munkadarab
felületéhez.
4. A kioldót (a) behúzva működtesse
a szerszámot. Ha a kontaktütköző
a munkadarab felületéhez van nyomva,
a kioldó minden egyes megnyomásakor
a szerszám egy-egy szeget üt be
a munkadarabba.
Ütéskioldó üzemmód (1. ábra)
Az ütéskioldó üzemmód lapos, mozdulatlan
felületre történő szegezésnél használatos.
1. Oldja ki az ütéskioldót (b).
2. Válassza az ütéskioldó üzemmódot.
3. Egyetlen szeg beütése: Működtesse
a szerszámot a sorozatbelövő üzemmódnál
ismertetett módon.
TÖBB SZEG BEÜTÉSE:
Először húzza meg a kioldót (a), majd nyomja
a kontaktütközőt (e) ismét a munkadarab
felületéhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ne tartsa
lenyomva a kioldót, amikor
a szerszám nincs működésben.
Tartsa az ütéskioldót (b) reteszelt
állapotban, hogy a használaton
kívüli szerszám ne indulhasson be
véletlenül.
17
Beszorult szeg kiszabadítása
(1., 10. ábra)
Ha egy szeg beszorul az orr-részbe, a fejlámpa
(d) folyamatosan villog.
1. Vegye ki az akkumulátort (i).
2. Oldja ki az ütéskioldót (b).
3. Vegyen ki minden szeget a tárból (f).
4. Oldja ki az orr-rész tetején lévő reteszt (r).
5. Húzza vissza a vezetőlapot (s), így
a beszorult szeg szabaddá válik.
6. Húzza ki a szeget, szükség esetén
használjon fogót.
7. Ha a vezetőlap alsó helyzetben van, tegyen
csavarhúzót az orr-részbe, és tolja vissza
a vezetőlapot a helyére.
8. Engedje le a vezetőlapot a helyére.
9. Biztosítsa ismét a reteszt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a szegek
gyakran elakadnak az orr-részben,
javíttassa meg a szerszámot egyik
DEWALT márkaszervizzel.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és válassza
le az akkumulátort, mielőtt
beállítást végez vagy tartozékot,
szerelvényt le- vagy felszerel.
A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
A töltő nem szervizelhető. A töltőben nincsenek
felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződéseket és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el. Vízzel vagy
tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik
megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon
a javítóműhelyéhez.
A szerszám nem működik
A lámpa nem kapcsol be
• Cserélje ki az akkumulátort.
• Oldja ki az ütéskioldót.
• Vegye ki az akkumulátort, várjon legalább 3
másodpercig, majd helyezze vissza.
Kenés
A lámpa világít, de a motor nem jár
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
FIGYELMEZTETÉS: Ne kenje
a szerszámot, mert ezzel károsítja
annak belső részeit.
18
• Oldja a kioldó kapcsolót vagy az ütéskioldót,
majd ismét nyomja meg.
• Oldja ki az ütéskioldót.
A lámpa világít, és a motor jár
• Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
A szerszám nem lövi be a szegeket
• Töltse be a szegeket a tárba.
• Csak a megadott típusú szegeket használja.
• Tisztítsa meg az orr-részt.
• Tisztítsa meg a tárat.
A szerszám nem teljesen lövi be a szegeket
• Vegye ki a szegeket.
• Vegye ki az akkumulátort, várjon legalább 5
másodpercig, majd helyezze vissza.
• Húzza meg egyszer a kapcsolót, hogy
a szerszám alaphelyzetbe álljon.
• Állítsa be a behajtási mélységet.
• Válassza ki a megfelelő anyagot vagy
szeghosszúságot.
A szegek elakadnak a szerszámban
• Csak a megadott típusú szegeket használja.
• Válassza ki a megfelelő anyagot vagy
szeghosszúságot.
• Cserélje ki az akkumulátort.
• Tisztítsa meg az orr-részt.
• Tisztítsa meg a tárat.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt begyűjtik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a helyi DEWALT képviseletnél érdeklődhet,
amelynek elérhetőségét megtalálja a használati
útmutatóban. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internetes honlapon:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion, NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
19
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00193477 - 12-11-2012
20
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,

a hiba okát

a javítás módját

a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
21
22
23
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising