DC618 | DeWalt DC618 NAILER instruction manual

402113-59 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC616
DC618
Figura 1
c
e
d
b
f
a
g
h
i
c
d
DC618
j
e
DC616
b
f
a
g
h
i
i
k
j
j
2
l
Figura 2
m
i
j
m
i
j
Figura 3
n
h
h
n
3
Figura 4
o
f
Figura 5
c
4
Figura 6
Figura 7
g
b
b
Figura 8
e
p
b
q
5
Figura 9
Figura 10
r
s
e
o
Figura 11
t
6
PISTOL PENTRU BĂTUT CUIE
DC616, DC618
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Mod acționare
Unghi magazie
Elemente de prindere
tip
lungime
diametru tijă
unghi
Greutate (fără acumulator)
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
Vc.c.
kg
16 Ga
63
1,6
0°
2,8
16 Ga
63
1,6
20°
2,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
4
88
3
84
4
88
3
mm
mm
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
DC616
DC618
18
18
1
1
acționare la contact
0°
20°
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
ah =
m/s²
2,5
2,5
Marjă K =
m/s²
2,5
2,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip baterie
Timp aprox.
de încărcare
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
min.
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
0,68
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(Acumulatori
2 Ah)
0,5
DE9180
Li-Ion
18
2,0
1,0
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(Acumulatori
2 Ah)
0,52
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
7
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DC616, DC618
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 792-13.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
1.3.2010
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
8
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f)
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
9
b)
c)
d)
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
pistoalele de bătut cuie cu
acumulator
• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
• Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi.
• Utilizaţi exclusiv tipul de cuie specificat în
manual.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
dacă staţi pe o scară.
• Nu îndreptați niciodată o unealtă de
introducere a elementelor de prindere, aflată
în funcțiune spre dvs. sau alte persoane.
• În timpul lucrului, țineți unealta astfel încât
să nu se provoace vătămări ale capului
sau corpului în cazul unui eventual recul
determinat de întreruperea alimentării electrice
sau de zonele dure de pe piesa de prelucrat.
• Nu acţionaţi niciodată unealta pentru bătut
cuie în spaţii libere.
• În zona de lucru, transportaţi unealta la postul
de lucru folosind doar un singur mâner şi
niciodată cu întrerupătorul apăsat.
• Ţineţi cont de condiţiile din zona de lucru.
Cuiele pot penetra piesele subţiri de prelucrat
sau pot aluneca de pe colţurile sau marginile
piesei de prelucrat, supunând persoanele la
risc.
• Nu bateţi cuie aproape de marginea piesei de
prelucrat.
• Nu bateţi cuie peste alte cuie deja introduse.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesorii care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Nu folosiţi standuri pentru montarea uneltei pe
un suport.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Nu dezasamblaţi şi nu blocaţi nicio
componentă a uneltei pentru bătut cuie, cum
ar fi manșonul de siguranță.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Înainte de orice operaţiune, verificaţi dacă
mecanismul de siguranţă şi declanşare
funcţionează în mod corespunzător şi dacă
toate piuliţele şi şuruburile sunt strânse.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
• Nu utilizaţi unealta pe post de ciocan.
Nu utilizaţi unealta dacă staţi pe o scară.
10
18V DC
Tensiunea uneltei.
Lungimea cuielor.
16-50mm
18GA
Grosimea cuielor.
1.6mm
Capacitate de încărcare.
120
Unghi magazie 20°: DC618
20˚
Unghi magazie 0°: DC616
0˚
5
1-6
Setări adâncime.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toate încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9130/DE9135.
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare, citiţi
toate instrucţiunile şi marcajele de atenţionare
de pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENȚIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât pentru încărcare a
acumulatorilor reîncărcabili DEWALT. Orice
alte utilizări pot genera risc de incendiu, şoc
electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
• Nu utilizați încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit o
lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
11
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DE9130 acceptă acumulatori NiCd
şi NiMH de 7,2–18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd / NiMH / Li-Ion de 7,2–18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (fig. 1)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (k) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
12
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/
rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în staţia de încărcare ca de obicei.
Lăsaţi acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când acesta se re-activează.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul acumulatorului este compus dintrun amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
ATENȚIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 2)
Un capac de protecţie pentru acumulator este
prevăzut pentru a acoperi contactele unui
acumulator demontat. Fără capacul de protecţie
fixat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita
contactele, cauzând pericol de incendiu şi
deteriorând acumulatorul.
13
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
(m) înainte de a poziţiona acumulatorul în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DC616 şi DC618 funcţionează cu acumulatori de
18 volţi.
AVIZ: NU UTILIZAȚI
ACUMULATORUL COMPACT CU
LITIU DE9181 DE 18 V ÎN DC618
ȘI DC616, deoarece acest lucru ar
putea cauza deteriorarea uneltei și
a acumulatorului și ar putea conduce la
o performanță cu intermitențe a uneltei.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări corporale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai la temperaturi cuprinse
între 4 °C şi 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
și Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH și NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Pistol pentru bătut cuie
1 Încărcător
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
2 Acumulatori
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
14
1 Ochelari de protecție
1 Manual de instrucțiuni
1 Schemă detaliată
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig.1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
special pregătit, disponibil la centrul de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
a. Întrerupător de pornire/oprire
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
b. Siguranță piedică de contact
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
c. Disc de reglare a adâncimii
d. Lumini față
e. Piedică de contact
f. Magazie
g. Buton de selectare mod
h. Cârlig pentru curea
i. Acumulator
j. Butoane de detaşare
k. Încărcător
l. Indicator de încărcare (roşu)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Pistolul pentru bătut cuie DC616, DC618 a fost
proiectat pentru introducerea cuielor în piese de
prelucrat din lemn.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste pistoale pentru bătut cuie sunt unelte
electrice profesionale.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
Siguranţa electrică
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (i) este
complet încărcat.
15
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul.
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până când
auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
METODĂ DE ÎNCĂRCARE ȘI PRELUARE
1. Introduceți cuiele în fanta de încărcare de pe
partea inferioară a magaziei (f).
2. Trageți mecanismul de împingere a cuielor (o)
înapoi, până când se află în spatele cuielor.
3. Eliberați mecanismul de împingere a cuielor
pentru ca acesta să apese pe cuie.
DESCĂRCAREA UNELTEI
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (j) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
1. Blocați mecanismul de împingere a cuielor (o)
în poziția din spate.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
2. Scoateți cuiele din magazie (f).
Indicator de baterie descărcată
(fig. 1)
Indicatorul pentru baterie descărcată este o funcție
integrată în luminile față (d). Acesta va lumina
intermitent de 4 ori pentru a indica faptul că
acumulatorul trebuie să fie reîncărcat și unealta se
va opri în mod automat.
Opriți unealta și scoateți acumulatorul (i) pentru
a-l încărca de îndată ce indicatorul luminează
intermitent.
AVERTISMENT: Unealta rămâne
nefuncțională atâta timp cât la aceasta
este atașat un acumulator descărcat.
Montarea cârligului pentru
curea (fig. 3)
1. Introduceți cârligul pentru curea (h) în orificiul
de montare de pe oricare dintre părțile laterale
ale uneltei.
2. Treceți șurubul (n) prin orificiul de montare de
pe partea opusă. Strângeţi şurubul.
Încărcarea uneltei (fig. 4)
Unealta poate fi încărcată folosind oricare dintre
metodele de mai jos.
METODĂ DE BLOCARE ȘI ÎNCĂRCARE
1. Blocați mecanismul de împingere a cuielor (o)
în poziția din spate.
2. Selectaţi cartuşul corespunzător de cuie.
Consultați „Specificațiile tehnice”.
3. Introduceți cuiele în fanta de încărcare de pe
partea inferioară a magaziei (f).
4. Deblocați mecanismul de împingere a cuielor
trăgându-l în spate și glisați-l cu atenție în față,
pentru a apăsa pe cuie.
16
Reglarea adâncimii de penetrare (fig. 5)
Adâncimea de penetrare poate fi reglată în funcție
de tipul de cuie utilizat.
• Reglați adâncimea de penetrare după cum
este necesar, alegând o setare de la 1
(superficială) la 6 (adâncă).
• Pentru a reduce adâncimea, rotiți discul de
reglare a adâncimii (c) în sens orar.
• Pentru a mări adâncimea, rotiți discul de
reglare a adâncimii în sens antiorar.
Selectarea modului de acţionare (fig. 6)
• Pentru a selecta modul de acţionare
secvenţial, glisaţi butonul de selectare
a modului (g) la stânga.
• Pentru a selecta modul de acţionare cu
percuţie, glisaţi butonul de selectare a modului
(g) la dreapta.
Siguranța piedicii de contact
(fig. 7)
Această unealtă este echipată cu o siguranță
pentru piedica de contact (b), care împiedică
unealta să bată vreun cui.
Pentru a elibera siguranța piedicii de contact (b),
trageți butonul în sus.
Pentru a cupla siguranța piedicii de contact,
împingeți butonul în jos.
AVERTISMENT: Verificați dacă
siguranța piedicii de contact (b) este
cuplată și asigurați-vă că acumulatorul
este scos înainte de a efectua reglaje
sau atunci când unealta nu este
folosită imediat.
Talpa antizgâriere (fig. 8)
Așezați talpa antizgâriere (p) peste piedica de
contact (e) atunci când unealta este folosită pe
lemn.
Depozitați talpa antizgâriere în suport (q) atunci
când nu este folosită.
AVERTISMENT: Verificați dacă
siguranța piedicii de contact (b) este
cuplată și asigurați-vă că acumulatorul
este scos înainte de a monta sau
demonta talpa antizgâriere.
Lumini față (fig. 1)
Această unealtă este prevăzută cu lumini față
(d) amplasate pe fiecare parte laterală. Lumini
față se aprind la introducerea acumulatorului și la
activarea butonului de pornire sau la eliberarea
piedicii de contact. Luminile se opresc automat
după 10 secunde de inactivitate.
Luminile față funcționează, de asemenea, ca
indicator de baterie descărcată și indicator de
cui blocat. Pentru explicații suplimentare despre
aceste funcționalități, consultați instrucțiunile
corespunzătoare din acest manual.
AVERTISMENT: Luminile față au rolul
de a ilumina suprafața de lucru din
apropiere. Nu folosiți luminile față ca
sursă unică de lumină.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 11)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal a uneltei (t), conform
ilustraţiei.
Pregătirea uneltei (fig. 9)
1. Scoateţi toate cuiele din magazie.
2. Blocați mecanismul de împingere a cuielor (o)
în poziția din spate.
3. Verificați dacă piedica de contact (e) și
mecanismul de împingere a cuielor (o) se pot
deplasa liber.
4. Reîncărcaţi cuiele în magazie.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
dacă piedica de contact sau
mecanismul de împingere a cuielor nu
se poate deplasa liber.
Acţionarea uneltei (fig. 1)
Unealta poate fi utilizată folosind unul din cele
două moduri: modul de acţionare secvenţial sau
modul de acţionare cu percuţie.
MODUL DE ACŢIONARE SECVENŢIAL
Modul de acţionare secvenţial este utilizat pentru
împuşcarea intermitentă a cuielor, atunci când
se doreşte poziţionarea foarte atentă şi exactă
a acestora.
1. Selectați modul de acționare secvențial.
2. Eliberați siguranța piedicii de contact (b).
3. Apăsați piedica de contact (e) pe suprafața de
lucru.
4. Apăsați butonul de pornire (a) pentru a acționa
unealta. La fiecare apăsare a întrerupătorului,
cu piedica de contact poziţionată pe suprafaţa
de lucru se va introduce câte un singur cui.
Acționare cu percuție (fig. 1)
Modul de acționare cu percuție este utilizat pentru
baterea rapidă a cuielor pe suprafețe orizontale,
fixe.
1. Eliberați siguranța piedicii de contact (b).
2. Selectați modul de acționare cu percuție.
3. Pentru a bate un singur cui: Utilizați unealta
conform descrierii valabile pentru acționarea
secvențială.
PENTRU A BATE MAI MULTE CUIE
Apăsați mai întâi butonul de pornire (a) și apăsați
apoi piedica de contact (e) în mod repetat pe
suprafața de lucru.
17
AVERTISMENT: Nu ţineţi
întrerupătorul apăsat atunci când
unealta nu este folosită. Țineți piedica
de contact (b) în poziţia blocat pentru
a preveni acţionarea accidentală atunci
când unealta nu este folosită.
Eliminarea unui cui blocat
(fig. 1, 10)
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
AVERTISMENT: Nu lubrifiaţi unealta
deoarece acestea pot deteriora
componentele interne.
Dacă se blochează un cui în vârful uneltei, luminile
față (d) luminează intermitent în mod continuu.
1. Scoateți acumulatorul (i).
2. Cuplați siguranța piedicii de contact (b).
3. Scoateți toate cuiele din magazie (f).
4. Eliberați siguranța (r) de pe partea superioară
a vârfului uneltei.
5. Retrageți cartușul (s) astfel încât cuiul blocat
să se vadă.
6. Scoateţi cuiul folosind un cleşte, dacă este
necesar.
7. Dacă discul de antrenare se află în poziția
jos, introduceți o șurubelniță în vârful uneltei și
împingeți discul înapoi pe poziție.
8. Coborâți cartușul înapoi pe poziție.
9. Recuplați siguranța.
AVERTISMENT: În cazul în care cuiele
se blochează frecvent în vârful uneltei,
prevedeţi repararea uneltei de către un
centru de service autorizat DEWALT.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze
corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să
contactaţi agentul dumneavoastră de reparaţii.
Unealta nu funcționează
Luminile față nu se aprind
• Înlocuiți acumulatorul.
18
• Eliberați siguranța piedicii de contact.
• Scoateți acumulatorul, așteptați cel puțin
3 secunde, apoi introduceți-l la loc.
Luminile față sunt aprinse, dar motorul nu
funcționează
• Eliberați butonul de pornire sau piedica de
contact și apoi apăsați din nou pe acestea.
• Eliberați siguranța piedicii de contact.
Farurile față sunt aprinse și motorul
funcționează
• Contactați agentul de reparații.
Unealta nu bate cuie
• Încărcați cuie în magazie.
• Asigurați-vă că folosiți cuie de tipul specificat.
• Curățați vârful uneltei.
• Curățați magazia.
Unealta nu bate cuiele complet
• Scoateți cuiele.
• Scoateți acumulatorul, așteptați cel puțin
5 secunde, apoi introduceți-l la loc.
• Trageți o dată pentru a reseta unealta.
• Reglați adâncimea de penetrare.
• Alegeți materialul corespunzător sau lungimea
corespunzătoare a cuiului.
Cuiele se blochează în unealtă
• Asigurați-vă că folosiți cuie de tipul specificat.
• Alegeți materialul corespunzător sau lungimea
corespunzătoare a cuiului.
• Înlocuiți acumulatorul.
• Curățați vârful uneltei.
• Curățați magazia.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
19
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00226309 - 28-01-2014
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising