D274002 | DeWalt D274002 EXTENSION TABLE instruction manual

505101-39 PL
D27400
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PILARKA BUDOWLANA
D27400/D27400T
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia firmy DEWALT,
która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie obrażeń
ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 stolik
1 rama silnika
1 zespół silnika ze skrzynką rozdzielczą
1 osłona piły tarczowej
1 wyrzutnik trocin
1 prowadnica
1 popychacz
1 worek foliowy o następującej zawartości:
1 górna osłona tarczy
1 urządzenie do mocowania prowadnicy
1 zamocowanie prowadnicy
1 uchwyt prowadnicy
1 osłona ramy silnika
1 zamocowanie skrzynki rozdzielczej
1 drążek unoszący
1 ruchoma osłona piły tarczowej
1 skala kąta pochylenia tarczy
2 drążki
1 kołek sworzniowy
1 korba mechanizmu unoszenia
1 pokrętło zaciskowe prowadnicy
2 pokrętła zaciskowe mechanizmu pochylania piły
tarczowej
3 uchwyty kablowe
2 zawiasy
2 śruby z łbem 6-kątnym M8 x 16
2 śruby z łbem 6-kątnym M8 x 30
2 śruby z łbem grzybkowym M6 x 20
3 nakrętki samozakleszczające M6
3 nakrętki samozakleszczające M8
5 nakrętek M6
2 nakrętki motylkowe M6
2 śruby z łbem walcowym o gnieździe 6-kątnym
M6 x 16
1 śruba z łbem walcowym o gnieździe 6-kątnym
M6 x 25
2 wkręty z rowkiem M5 x 60 (D27400T)
2 nakrętki M5 (D27400T)
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Moc oddawana
(W)
Średnica tarczy tnące
(mm)
Średnica otworu
do mocowania
tarczy tnącej
(mm)
Grubość tarczy tnącej
(mm)
Maksymalna prędkość
obrotowa tarczy
tnącej
(obr/min)
Maksymalna głębokość
cięcia pod kątem
prostym
(mm)
Maksymalny kąt cięcia
skośnego (w lewo i w prawo)
Maksymalny kąt pochylenia
tarczy (w lewo)
Maksymalna głębokość cięcia
(mm)
przy pochyleniu 0o
Maksymalna głębokość cięcia
(mm)
przy pochyleniu 45o
Czas automatycznego
hamowania piły tarczowej
(s)
Temperatura otoczenia
(oC)
Masa(kg)
42
D27400
230
2100
1600
315
D27400T
400
3000
2280
315
30
2,2
30
2,2
3000
3000
94
94
45o
45o
45o
45o
94
94
66
66
< 10
5 - 40
42
< 10
5 - 40
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Narzędzia elektryczne zasilane napięciem 230V 16A
Narzędzia elektryczne zasilane napięciem 400 V
16 A na każdą fazę
18
4
1
1
wkręty z rowkiem krzyżowym 4,2 x 16
(D27400)
2 wkręty z rowkiem krzyżowym 4,8 x 16
(D27400)
7 wkrętów z rowkiem krzyżowym 3,5 x 9,5
2 wkręty z rowkiem krzyżowym M 4 x 8
2 podkładki płaskie D5 (D27400T)
1 podkładka płaska D6
2 podkładki płaskie D6-11
6 podkładek płaskich D6,6-18
2 podkładki płaskie D9-27
3 podkładki zębate D6,4
2 pierścienie osadcze rozprężne D8
2 pierścienie osadcze rozprężne D12
worek foliowy o następującej zawartości:
1 wkładka do stolika pilarki
1 zestaw do mocowania klina rozdzielnika
1 klin rozdzielnik
1 piła tarczowa
1 zestaw do mocowania piły tarczowej
1 element dystansowy
1 klin wpuszczany
1 nakrętka do mocowania piły tarczowej
1 wkręt z rowkiem z łbem wpuszczanym 4,8 x16
1 śruba z łbem grzybkowym M10 x 30
1 nakrętka M10
1 podkładka talerzowa D10
1 klucz trzpieniowy 5 mm
1 klucz trzpieniowy 8 mm
1 klucz nasadowy 10 mm
1 klucz nasadowy 13 mm
1 klucz uniwersalny
karton z następującymi elementami:
4 nogi
2 krótkie poprzeczki
2 długie poprzeczki
2 zamocowania ramy silnika
1 szyna mocująca prowadnicy
1 szyna jezdna prowadnicy
1 torebka o następującej zawartości:
2 pokrętła zaciskowe szyn prowadnicy
5 śrub z łbem grzybkowym M6 x 20
16 śrub z łbem 6-kątnym M6 x12
3 nakrętki samozakleszczające M6
8 nakrętek kołpakowych M6
16 nakrętek M6
16 podkładek płaskich D6
8 podkładek talerzowych D6
5 sprężyn naciskowych D6
1
1
instrukcja obsługi
rysunek pilarki w rozłożeniu na części
•
Sprawdź, czy pilarka i przynależne akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
•
Opis urządzenia (rys. A)
Pilarka budowlana D27400/D27400T jest to profesjonalna
maszyna przeznaczona do piłowania drewna i materiałów
drzewnych na placach budów.
1 Wyłącznik
2 Stolik pilarki
3 Wkładka do stolika pilarki
4 Szyna jezdna prowadnicy
5 Górna osłona tarczy
6 Klin rozdzielnik
7 Piła tarczowa
8 Kombinowana prowadnica
9 Stojak pilarki
10 Otwór do przytwierdzania do podłogi
11 Korba mechanizmu unoszenia
12 Szyna mocująca prowadnicy
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez pilarkę
(patrz: Dane techniczne). Jego minimalny przekrój
powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
Maszyny 3-fazowe powinny być przyłączone bezpośrednio
do sieci przez wykwalifikowanego elektryka.
Spadki napięcia
W chwili załączenia następuje chwilowy spadek napięcia.
W niekorzystnych warunkach zasilania sieciowego może
to mieć ujemny wpływ na inne urządzenia.
Przy impedancji sieci mniejszej niż 0,25 Ω nie trzeba się
obawiać żadnych zakłóceń.
19
52
53
54
55
56
Montaż
Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Rozpakowanie
•
Wyjmij z kartonu wszystkie elementy, pudełka i
woreczki.
Podkładka płaska D6,6-18
Wkręt z rowkiem M5 x 60 (D27400T)
Podkładka płaska D5 (D27400T)
Nakrętka M5 (D27400T)
Wkręt z rowkiem krzyżowym z łbem wpuszczanym
4,8 x 16
Niezbędne i zalecane narzędzia
Oprócz dostarczonych narzędzi są potrzebne
następujące:
- wkrętak płaski
- wkrętak krzyżowy
- liniał
- kątownik
- miękki młotek (lub zwykły młotek i klocek
drewniany).
Identyfikacja elementów pilarki (rys. B)
Zalecamy wypakować i posortować wszystkie elementy
maszyny.
15 Klucz kombinowany
16 Klucz nasadowy 10 mm
17 Klucz nasadowy 13 mm
18 Klucz trzpieniowy 5 mm
19 Klucz trzpieniowy 8 mm
20 Drążek
21 Kołek sworzniowy
22 Pierścień osadczy rozprężny D12
23 Nakrętka samozakleszczająca M6
24 Podkładka płaska D6
25 Śruba z łbem 6-kątnym M8 x30
26 Pierścień osadczy rozprężny D8
27 Wkręt z rowkiem krzyżowym M4 x 8
28 Pokrętło zaciskowe mechanizmu pochylania tarczy
29 Śruba z łbem grzybkowym M6 x 20
30 Zawias
31 Śruba z łbem 6-kątnym M8 x 16
32 Podkładka płaska D9-27
33 Nakrętka samozakleszczająca M8
34 Wkręt z rowkiem krzyżowym 3,5 x 9,5
35 Śruba z łbem walcowym o gnieździe 6-kątnym
M6 x 16
36 Podkładka zębata D6,4
37 Śruba z łbem 6-kątnym M 6 x 12
38 Nakrętka M6
39 Wkręt z rowkiem krzyżowym 4,8 x 16
40 Wkręt z rowkiem krzyżowym 4,2 x 16 (D27400)
41 Uchwyt kablowy
42 Podkładka talerzowa D6
43 Nakrętka motylkowa M6
44 Śruba z łbem grzybkowym M10 x 30
45 Podkładka talerzowa D10
46 Nakrętka M10
47 Śruba z łbem walcowym o gnieździe 6-kątnym M6 x
25
48 Nakrętka kołpakowa M6
49 Sprężyna naciskowa D6
50 Pokrętło zaciskowe szyny prowadnicy
51 Pokrętło zaciskowe prowadnicy
Zawsze używaj narzędzi właściwego rodzaju i
odpowiedniej wielkości.
Montaż zespołu silnikowego na ramie (rys. rys.
C1 - C5)
Konieczne elementy: 2 drążki (20), 2 pierścienie osadcze
rozprężne (22) (rys. C1).
• Zespół silnika z wałem napędowym (61) zwróconym
do góry połóż na stole roboczym.
• Zamocowanie klina rozdzielnika (62) przełóż przez
otwór w ramie silnika (63) (rys. C2).
• Obróć lekko ramę (63), by móc przełożyć pierwszy
element mocujący (64) przez wycięcie (65) (rys.
C3).
• Obróć ramę w prawo, by móc przełożyć przez
wycięcie drugi element mocujący.
• Wyprostuj ramę i zgraj otwory do mocowania z
otworami w ramie silnika (rys. C4).
• Przeprowadź drążek (20) przez każdy z otworów
w ramie silnika i w elementach mocujących (66),
aż spłaszczony koniec (67) wejdzie w odpowiednią
szczelinę (68) (rys. C4).
• Zabezpiecz drążki (20) w swoim położeniu za
pomocą pierścieni osadczych rozprężnych (22) (rys.
C5).
Montaż mechanizmu unoszenia piły tarczowej (rys.
rys. D1 - D5)
Potrzebne elementy: 1 kołek sworzniowy (21),
1 nakrętka samozakleszczająca (23), 1 podkładka
płaska (24), 2 śruby z łbem 6-kątnym (25), 2 pierścienie
osadcze rozprężne (26), 2 wkręty z rowkiem krzyżowym
(27) (rys. D1).
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obróć zespół ramy silnika na bok tak, jak pokazano
na rysunku D2.
Drążek unoszący (69) tak przyłóż do ramy silnika,
by kołki (70) znalazły się w odpowiednich otworach
(71).
Drążek unoszący zamocuj śrubami z łbem 6-kątnym
(25).
Załóż korbę mechanizmu unoszenia (11) na drążek
(69) (rys. D3). Płaska strona talerza korby musi być
przy tym zwrócona w kierunku węższego końca (72)
drążka.
Zamocuj korbę przy pomocy podkładki (24) i nakrętki
(23).
Obróć korbę mechanizmu unoszenia w prawo aż do
całkowitego nakręcenia nasadek drążka unoszącego
(73) na gwint.
Otwory w dolnej części cięgieł (74) z obu stron
nasadek (73) zgraj z otworem (75) w zespole silnika
(rys. D4). Cięgna przytwierdzone do mniejszej
nasadki muszą się przy tym znaleźć wewnątrz tego
połączenia.
Tak jak pokazano na rysunku, przeprowadź kołek
sworzniowy przez powyższe połączenie i otwór
(75).
Cięgna zabezpiecz w swoim położeniu za pomocą
pierścieni osadczych rozprężnych (26).
Osłonę ramy silnika (76) przykręć do ramy śrubami
(27) (rys. D5).
Montaż zawiasów
• Każdy z zawiasów (30) włóż w przewidziany dla niego
otwór (79) (rys. E3).
• Tak jak pokazano na rysunku, zespół ramy silnika
przytrzymaj między zamocowaniami (77) (rys. E4).
• Przytrzymując ramę silnika ręką w pionowym
położeniu, usytuuj każdy z zawiasów (30) za
występem (80) po wewnętrznej stronie lewego i
prawego boku ramy silnika.
• Zgraj ze sobą otwory w zamocowaniach, ramie silnika
i zawiasach.
• Przez każdy z otworów przełóż śrubę z łbem
6-kątnym (31).
• Na koniec każdej śruby załóż nakrętkę (33).
• Dokręć nakrętki.
Montaż pokręteł zaciskowych mechanizmu pochylania
tarczy
• Trzymając zespół ramy silnika w pionowym
położeniu, umieść po jednej podkładce (32) między
dwoma zamocowaniami (77) i odpowiednimi bokami
ramy silnika (rys. E5).
• Zgraj podkładki z kwadratowymi otworami (81).
• W każdy z otworów włóż śrubę z łbem grzybkowym
(29).
• Ostatecznie na każdą śrubę załóż odpowiednie
pokrętło zaciskowe (28).
• Dokręć pokrętła.
Montaż zderzaków mechanizmu pochylania
• Śrubę (35) z podkładką (52) włóż w szczelinę z
lewej strony pokrętła zaciskowego (28) w przednim
zamocowaniu (77A) (rys. E6).
• Po jednej śrubie (35) z podkładką (52) włóż
w szczeliny po lewej i prawej stronie pokrętła
zaciskowego (28) w tylnym zamocowaniu (77B).
• Ostatecznie na każdą śrubę załóż podkładkę (52),
podkładkę zębatą (36) i nakrętkę (38).
• Ręcznie dokręć nakrętki.
Mocowanie zespołu ramy silnika do stolika pilarki
rys. rys. E1 - E6)
Niezbędne elementy: 2 pokrętła zaciskowe (28), 2 śruby
z łbem grzybkowym (29), 2 zawiasy (30), 2 śruby z
łbem 6-kątnym (31), 2 podkładki płaskie (32), 2 nakrętki
samozakleszczające (33), 3 śruby z łbem walcowym
o gnieździe 6-kątnym (35), 3 podkładki zębate (36), 3
nakrętki (38), 8 podkładek talerzowych (42), 8 nakrętek
kołpakowych (48), 6 podkładek płaskich (52) (rys. E1).
Montaż zamocowań ramy
• Tak jak pokazano na rysunku, stolik pilarki, górną
stroną zwrócony do dołu, połóż na stole roboczym
(rys. E2).
• Załóż zamocowania (77) na śruby dwustronne
(78).
• Na koniec każdej śruby dwustronnej załóż podkładkę
(42) i nakrętkę (48).
• Ręcznie dokręć nakrętki.
Montaż klina rozdzielnika (rys. rys. F1 - F3)
Potrzebne elementy: 1 śruba z łbem grzybkowym (44), 1
podkładka talerzowa (45), 1 nakrętka (46) (rys. F1).
21
•
•
•
•
•
Występy płytki oporowej (81) włóż w otwór
szczelinowy klina rozdzielnika (6) (rys. F2). Strzałka
(82) na płytce oporowej musi być przy tym zwrócona
w kierunku górnej części klina rozdzielnika.
Przyłóż płytkę mocującą (83) do klina rozdzielnika.
Przełóż śrubę (44) przez otwór szczelinowy w
zamocowaniu (84) (rys. F3).
Zespół klina rozdzielnika przyłóż do zamocowania,
obejmując je wystającymi krawędziami płytki
oporowej.
Załóż na śrubę podkładkę talerzową (45) i nakrętkę
(46).
•
•
•
•
Montaż nieruchomej osłony
• Utrzymując ruchomą osłonę (92) w pionowym
położeniu, przyłóż nieruchomą osłonę (93) do ramy
silnika, zgrywając ze sobą otwory na śruby (rys.
H3).
• Krawędź ruchomej osłony musi się znaleźć za
występami (94) nieruchomej osłony.
• Nieruchomą osłonę przykręć śrubami (34) do ramy
silnika (63).
Wklęsła strona podkładki talerzowej musi być
skierowana w stronę płytki mocującej.
•
Ręcznie dokręć nakrętkę.
Montaż wyrzutnika trocin
• Przyłóż wyrzutnik trocin (95) do osłony piły tarczowej,
zgrywając ze sobą otwory na śruby (rys. H4).
• Wyrzutnik trocin przykręć śrubami (34) do osłony piły
tarczowej (93).
Montaż pierścieni kołnierzowych do mocowania piły
tarczowej (rys. rys. G1 i G2)
•
•
•
•
•
•
•
Zgraj ze sobą otwory w zamocowaniach, podkładkach
i ruchomej osłonie.
W każdy z otworów włóż śrubę (35).
Na koniec każdej śruby załóż nakrętkę (23).
Dokręć nakrętki.
Nasuń element dystansowy (85) na wał silnika (86)
(rys. G1).
Tak obróć wał silnika (86), aż rowek klinowy (87)
znajdzie się u góry (rys. G2).
Włóż klin wpuszczany (88) w rowek klinowy.
Nasadź wewnętrzny pierścień kołnierzowy (89) na wał
(rys. G1). Klin musi się przy tym znajdować w swoim
położeniu.
Nasadź na wał zewnętrzny pierścień kołnierzowy
(70).
Załóż nakrętkę mocującą piły tarczowej (91).
Zgrubienie pierścieniowe nakrętki musi przy
tym przylegać do wewnętrznego pierścienia
kołnierzowego.
Ręcznie dokręć nakrętkę.
Montaż stojaka (rys. rys. I1 - I3)
Konieczne elementy: 16 podkładek płaskich (24), 16 śrub
z łbem 6-kątnym (37), 16 nakrętek (38) (rys. I1).
Montaż nóg
• Przyłóż pierwszą nogę (96) w swoim położeniu do
jednego z narożników stolika pilarki (rys. I2).
• Zgraj ze sobą otwory w nodze i narożniku stolika.
• W każdy z otworów włóż śrubę (37).
• Na koniec każdej śruby załóż podkładkę (24) i nakrętkę
(38). Dokręć nakrętkę palcami.
• Powtórz te operacje przy montowaniu następnych
nóg.
Montaż osłon piły tarczowej (rys. rys. H1 - H4)
Montaż poprzeczek
Konieczne elementy: 2 nakrętki (23), 2 podkładki płaskie
(24), 7 wkrętów z rowkiem krzyżowym (34), 2 śruby z łbem
walcowym o gnieździe 6-kątnym (35) (rys. H1).
•
Montaż ruchomej osłony
• Przytrzymaj ruchomą osłonę (92) między
zamocowaniami (77) (rys. H2).
• Umieść po jednej podkładce (24) między ruchomą
osłoną i oboma zamocowaniami.
•
•
•
•
22
Między parę nóg przykręconych do krótszego boku
stolika pilarki włóż krótką poprzeczkę (97) (rys. I3).
Zgraj ze sobą otwory w nogach i na końcach
poprzeczek.
W każdy z otworów włóż śrubę (37).
Na koniec każdej śruby załóż podkładkę (24) i
nakrętkę (38). Dokręć nakrętki palcami.
Powtórz te operacje przy mocowaniu dłuższych
poprzeczek (98).
Montaż skrzynki rozdzielczej (rys. rys. J1 - J5)
Montaż szyny jezdnej
• Włóż śrubę (29) w każdy z otworów w stoliku pilarki
(rys. K3). Na każdą śrubę (29) załóż sprężynę
naciskową (49), tak jak pokazano na rysunku.
• Załóż szynę (12) na śruby.
• Na każdą śrubę załóż nakrętkę (23). Nie dokręcaj
jeszcze nakrętek.
• Zgodnie z poniższym opisem zmontuj prowadnicę i
wsuń ją między szynę jezdną (4) a stolik.
• Przez kolejne obracanie nakrętek tak ustaw szynę,
by płyta prowadnicy przesuwała się po niej lekko i
bez luzu.
Konieczne elementy: D27400: 2 wkręty z rowkiem
krzyżowym (39), 4 wkręty z rowkiem krzyżowym (40),
3 uchwyty kablowe (41) (rys. J1). D27400T: 2 wkręty
z rowkiem krzyżowym (39), 3 uchwyty kablowe (41), 2
wkręty z rowkiem (53), 2 podkładki płaskie (54), 2 nakrętki
(55) (rys. J1).
• By przytwierdzić zamocowanie do skrzynki
rozdzielczej, wykonaj następujące operacje:
- D27400: przykręć zamocowanie (99) śrubami
(40) do skrzynki rozdzielczej (100) (rys. J2).
- D27400T: tak jak pokazano na rysunku,
przeprowadź śruby przez skrzynkę rozdzielczą
(100) i zamocowanie (99) (rys. J3). Na każdą
ze śrub załóż podkładkę (54) i nakrętkę (55).
Dokręć nakrętki.
• Skrzynkę rozdzielczą (100) przykręć śrubami (39) do
stolika pilarki (rys. J4).
• Nasadź uchwyty (42) na kabel (101) łączący skrzynkę
rozdzielczą z silnikiem (rys. J5).
• Wciśnij uchwyty w wycięcia w krawędzi stolika
pilarki.
Montaż prowadnicy (rys. rys. L1 i L2)
•
•
•
•
Sprawdź, czy kabel dobrze przylega do
wewnętrznej krawędzi stolika pilarki i czy jego
długość jest wystarczająca, by umożliwiała
maksymalne pochylanie zespołu ramy silnika.
•
•
Montaż szyn (rys. rys. K1 - K3)
Konieczne elementy: 3 nakrętki (23), 5 śrub z łbem
grzybkowym (25), 5 sprężyn naciskowych (49), 2 pokrętła
zaciskowe (50) (rys. K1).
• Ustaw maszynę w normalnej pionowej pozycji.
• Dokręć wszystkie elementy mocujące stolik pilarki
do stojaka.
•
Uchwyt prowadnicy (102) wsuń między stolik i szynę
mocującą (12) (rys. L1).
Dokręć pokrętło zaciskowe (50).
Załóż zamocowanie prowadnicy (103) na uchwyt
(102).
Tak jak pokazano na rysunku, na jeden gwintowany
bolec załóż nakrętkę (23), a na drugi - pokrętło
zaciskowe (51). Nie dokręcaj jeszcze mocno
nakrętki, ponieważ zamocowanie prowadnicy musi
mieć możliwość obracania się wokół gwintowanego
bolca.
Uchwyt zaciskowy prowadnicy (104) wsuń w wykrój
prowadnicy (105) (rys. L2).
Uchwyt zaciskowy w profilu prowadnicy przyłóż do
wystającej krawędzi zamocowania prowadnicy.
Prowadnicę z uchwytem zaciskowym zamocuj
nakrętkami motylkowymi (106).
Montaż piły tarczowej (rys. rys. A, M1 i M2)
Zęby nowej piły tarczowej są bardzo ostre i mogą
być niebezpieczne.
Montaż szyny mocującej
• Włóż śrubę (29) w każdy z otworów w stoliku pilarki
(rys. K2). Na każdą śrubę (29) załóż sprężynę
naciskową (49), tak jak pokazano na rysunku.
• Załóż szynę (12) na śruby.
• Na każdą śrubę nakręć pokrętło zaciskowe (50).
Przy manipulowaniu piłami tarczowymi korzystaj
ze specjalnego uchwytu lub zakładaj rękawice
ochronne.
•
•
•
23
Za pomocą korby mechanizmu unoszenia (11) ustaw
wał silnika (86) (rys. M1) w najwyższym położeniu
(rys. A).
Zdejmij nakrętkę (91) i zewnętrzny pierścień
kołnierzowy (90) (rys. M1).
Piłę tarczową (7) załóż na odsadzenie (107) na
wewnętrznym pierścieniu kołnierzowym (89). Zęby
na górze piły tarczowej muszą być skierowane do
przodu (w stronę użytkownika).
•
•
Tak jak pokazano na rysunku, ponownie załóż
zewnętrzny pierścień kołnierzowy (90) i nakrętkę
(91). Zgrubienie pierścieniowe nakrętki mocującej
musi przy tym przylegać do zewnętrznego pierścienia
kołnierzowego.
Dokręć nakrętkę, obracając ją w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. W tym celu posłuż się
kluczem trzpieniowym i kluczem kombinowanym (rys.
M2).
•
•
W miarę możliwości przytwierdź maszynę do podłogi,
korzystając z przewidzianych do tego celów otworów
do mocowania.
Przyłącz maszynę do sieci.
Regulacja
Przed rozpoczęciem regulacji zawsze najpierw
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ustawienie klina rozdzielnika (rys. rys. N1 i N2)
Regulacja wysokości piły tarczowej (rys. A)
•
•
•
•
Poluzuj nakrętkę (46) o kilka obrotów.
Tak ustaw klin rozdzielnik (6), by odległość między
klinem a piłą tarczową wynosiła 3 - 8 mm, a odległość
między najwyższym zębem a klinem - około 13 mm
(rys. N2).
Dokręć nakrętkę, nie poruszając przy tym klina
rozdzielnika.
Kontrola i regulacja ustawienia piły tarczowej
względem prowadnicy (rys. R)
Montaż wkładki stolika (rys. O)
•
•
•
•
•
Włóż wkładkę (3) w wycięcie w stoliku pilarki.
Wkładkę przykręć śrubą (56) do stolika pilarki.
Nigdy nie używaj maszyny bez zamocowanej
wkładki stolika. W razie zużycia lub uszkodzenia
wkładki niezwłocznie wymień ją na nową.
•
Montaż górnej osłony piły tarczowej (rys. P)
•
Górną osłonę piły tarczowej (5) za pomocą śruby
(47) i nakrętki samozakleszczającej (23) przykręć
do klina rozdzielnika.
•
Montaż skali kąta pochylenia (rys. Q)
•
•
Ustaw piłę tarczową w najwyższym położeniu.
Ustaw prowadnicę w pozycji cięcia wzdłużnego.
Sprawdź prawidłowość ustawienia, dosuwając
prowadnicę do piły tarczowej.
W razie konieczności regulacji poluzuj nakrętki
(48), za pomocą których zamocowania (73) zostały
przytwierdzone do stolika. Miękkim młotkiem uderzaj
w zamocowania, aż piła tarczowa znajdzie się w
pozycji równoległej do prowadnicy.
Kluczem maszynowym płaskim (16) dobrze dokręć
nakrętki.
Regulacja zderzaków mechanizmu pochylania tarczy
(rys. rys. S1 i S2)
Zgodnie z poniższym opisem ustaw piłę tarczową
pod kątem prostym.
Przyklej skalę kąta pochylenia (108) do zamocowania
ramy (77) tak, by działka 0o wypadła na krawędzi
osłony piły tarczowej (93).
•
Ustaw piłę tarczową w najwyższym położeniu.
Regulacja zderzaków kąta prostego (rys. S1)
• Poluzuj pokrętła zaciskowe (28).
• Posłuż się kątownikiem, by sprawdzić kąt między piłą
tarczową a stolikiem pilarki.
• Ustaw piłę tarczową dokładnie pod kątem prostym
względem stolika pilarki.
• Dokręć pokrętła zaciskowe.
• Poluzuj nakrętki (109) i dosuń zderzak mechanizmu
pochylania tarczy do zespołu ramy silnika. Dobrze
dokręć nakrętki.
Pozycjonowanie maszyny
•
Za pomocą korby mechanizmu unoszenia (15) ustaw
piłę tarczową na odpowiedniej wysokości.
- Obracanie korby w prawo powoduje unoszenie
tarczy do góry.
- Obracanie korby w lewo powoduje opuszczanie
tarczy do dołu.
Umieść maszynę w miejscu, w którym ma być
używana.
By przemieścić maszynę, skorzystaj z pomocy
innej osoby. Dla jednego człowieka jest ona za
ciężka.
24
Regulacja zderzaka kąta pochylenia (rys. S2)
• Poluzuj pokrętła zaciskowe (28).
• Posłuż się kątownikiem, by sprawdzić kąt między piłą
tarczową a stolikiem pilarki.
• Ustaw piłę tarczową dokładnie pod kątem 45 o
względem stolika pilarki.
• Dokręć pokrętła zaciskowe.
• Poluzuj nakrętki (110) i dosuń zderzak mechanizmu
pochylania tarczy do zespołu ramy silnika. Dobrze
dokręć nakrętki.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
•
•
•
Regulacja prowadnicy (rys. rys. T1 - T3)
Regulacja prowadnicy do cięcia wzdłużnego (rys.
T1)
• Wsuń prowadnicę między stolik pilarki i szynę
mocującą (12).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (51) i tak obróć
prowadnicę, by znalazła się w pozycji równoległej
do piły tarczowej.
• Dokręć pokrętło.
• Poluzuj nakrętki motylkowe (106) i tak przesuń
prowadnicę (105) na uchwycie zaciskowym, by
uzyskać maksymalną długość prowadzenia materiału
na stoliku pilarki.
• Dokręć nakrętki motylkowe.
• Przesuń prowadnicę w poprzek na stoliku pilarki i
ustal jej położenie za pomocą skali (111).
• Dokręć pokrętła zaciskowe szyny mocującej
prowadnicy (50).
•
•
•
•
•
•
•
•
Regulacja prowadnicy do cięcia poprzecznego (rys.
rys. T2 i T3)
Zamocowanie prowadnicy ma wykonane fabrycznie
wycięcia ustalające w pozycji ustawienia pod kątami
0o, 15o, 30o i 45o, ale można ustawić ją także pod innym
dowolnym kątem.
• Wsuń prowadnicę między stolik i szynę jezdną (4)
(rys. T2).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (51) i obróć prowadnicę,
by znalazła się pod kątem prostym względem piły
tarczowej.
• Nastaw żądany kąt cięcia skośnego (rys. T3).
• Dokręć pokrętło zaciskowe.
• Poluzuj nakrętki motylkowe (106).
• Tak przesuń prowadnicę (105) na uchwycie
zaciskowym, by nie znalazła się na drodze piły
tarczowej.
• Dokręć nakrętki motylkowe.
Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie używaj
nadmiernie zużytych pił tarczowych. Maksymalna
dopuszczalna prędkość obrotowa piły tarczowej nie
może przekraczać wartości określonej dla niej w
specyfikacji.
Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku
na piłę tarczową i nie staraj się przyśpieszać pracy.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól by silnik osiągnął
maksymalną prędkość obrotową.
Sprawdź, czy wszystkie pokrętła zaciskowe i
dźwignie są dobrze dokręcone.
Nigdy nie piłuj z ręki!
Nigdy nie używaj piły do wykonywania rowków!
Nie piłuj zapakowanych, wygiętych ani skrzywionych
przedmiotów. Musi być do dyspozycji przynajmniej
jeden, prosty, gładki bok, który może być przesuwany
wzdłuż prowadnicy do cięcia wzdłużnego lub
skośnego.
Zawsze podpieraj długie przedmioty obrabiane, by
nie dopuścić do odrzutów.
Dopóki piła tarczowa się obraca, nie usuwaj resztek
materiału z obszaru cięcia.
Nigdy nie używaj maszyny bez prawidłowo założonej
osłony piły tarczowej.
Załączanie i wyłączanie (rys. U)
Wyłącznik (1) odznacza się funkcją wyzwalania
zanikowego: gdyby z jakiegoś powodu nastąpiła przerwa
w zasilaniu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie
załączyć.
• Aby załączyć maszynę, naciśnij zielony przycisk
włączający (112).
• By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony przycisk
wyłączający (113).
Cięcia podstawowe
Cięcie wzdłużne (rys. rys. A, S1, S2, T1 i V)
•
•
25
Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0o.
Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej wysokości.
•
•
•
•
•
•
•
Ustaw prowadnicę w pozycji cięcia wzdłużnego.
Przedmiot obrabiany dociśnij płasko do stołu
i prowadnicy. Umieść przedmiot obrabiany w
odległości ok. 25 mm od piły tarczowej.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
Załącz maszynę i odczekaj, aż piła tarczowa osiągnie
maksymalną prędkość obrotową.
Powoli wprowadź przedmiot pod górną osłonę piły
tarczowej, mocno dociskając go do prowadnicy.
Pozwól, by zęby swobodnie zagłębiały się w materiał
i nie wywieraj na niego nadmiernego nacisku.
Prędkość obrotowa piły tarczowej musi być stała.
W pobliżu piły tarczowej zawsze posługuj się
odpowiednim popychaczem (114).
Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj aż
do zatrzymania się piły tarczowej i zdejmij przedmiot
obrabiany.
•
•
•
Cięcie poprzeczne ukosowe
•
•
•
•
•
•
•
Ustaw prowadnicę pod żądanym kątem.
Dalej postępuj jak przy cięciu poprzecznym.
Cięcie kombinowane
Przy tym sposobie następuje jednoczesne cięcie ukosowe
i skośne.
• Nastaw żądany kąt pochylenia tarczy (cięcia
ukosowego).
• Ustaw prowadnicę pod żądanym kątem.
• Dalej postępuj jak przy cięciu skośnym.
Nigdy nie popychaj ani nie chwytaj
wolnego bądź uciętego boku przedmiotu
obrabianego.
Przy cięciu wzdłużnym małych przedmiotów
zawsze używaj popychacza.
Odsysanie pyłu
Maszyna zawiera króciec do odsysania trocin o średnicy
28 mm na górnej osłonie piły tarczowej i króciec do
odsysania trocin o średnicy 100 mm z boku nieruchomej
osłony tarczy.
• Przy piłowaniu zawsze zakładaj odpowiedni odpylacz
ssący.
Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
Dalej postępuj jak przy cięciu wzdłużnym.
Cięcie poprzeczne (rys. rys. A, S1, S2, T2 i W)
•
•
•
•
Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
Dalej postępuj jak przy cięciu poprzecznym.
Cięcie skośne (rys. T3)
Cięcie ukosowe
•
•
Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj aż
do zatrzymania się piły tarczowej i zdejmij przedmiot
obrabiany.
Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0o.
Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej wysokości.
Ustaw prowadnicę w pozycji cięcia poprzecznego.
Przedmiot obrabiany (115) dociśnij płasko do stołu
i prowadnicy (105). Umieść przedmiot obrabiany w
odległości ok. 25 mm od piły tarczowej.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
Załącz maszynę i odczekaj, aż piła tarczowa osiągnie
maksymalną prędkość obrotową.
Dociśnij przedmiot obrabiany mocno do prowadnicy
i powoli przesuwaj go razem z prowadnicą, aż
znajdzie się pod górną osłoną tarczy. Pozwól, by zęby
swobodnie zagłębiały się w materiał i nie wywieraj
na niego nadmiernego nacisku. Prędkość obrotowa
piły tarczowej musi być stała.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich
regularne czyszczenie.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatką.
• Regularnie czyść stolik pilarki.
• Regularnie czyść prowadnicę.
• Regularnie czyść urządzenie do odciągania trocin.
26
Ochrona środowiska
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu ze stacjonarnych elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, wywołania pożaru i doznania urazu
ciała. Przed użyciem narzędzia przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj tę instrukcję
na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dane ogólne
•
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
•
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
•
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
•
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
•
•
•
27
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
pilarki na działanie deszczu. Nie używaj jej w
wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie
załączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt
do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały pilarki ani
kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części pilarki.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia
są rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę
ochronną.
Ochrona osobista. Zawsze używaj okularów
ochronnych. Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne słuchawki ochronne i nie zapominaj o
kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na
swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj
elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten
jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
elektronarzędzie dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu! Jeżeli
producent przewidział urządzenia do odsysania
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem elektronarzędzia
sprawdź przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie pilarki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj pilarkę pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź pilarkę i kabel sieciowy,
czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia, wszystkie
części muszą być prawidłowo zamontowane, a
uszkodzone elementy i urządzenia zabezpieczające
naprawione lub wymienione. W żadnym wypadku
nie używaj pilarki z niesprawnym wyłącznikiem
czy też jakimkolwiek innym wadliwym elementem.
W razie potrzeby zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu DEWALT. Nie próbuj
samemu naprawiać elektronarzędzia.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz pilarkę, odczekaj,
aż się zatrzyma, i dopiero wtedy opuść miejsce
pracy. W razie nieużywania elektronarzędzia, przed
rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych,
czy też przy wymianie narzędzia roboczego bądź
jakiejkolwiek innej części zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia. Przy przyłączaniu kabla zasilającego
do sieci najpierw upewnij się, czy pilarka jest
wyłączona.
•
•
•
•
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia. Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest
to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywana pilarka jest zgodna z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek
stołowych
•
•
•
•
•
•
28
Piły tarczowe
Upewnij się, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku. Dbaj o to, by zawsze była
ona ostra. Nie używaj pił tarczowych o średnicach
większych lub mniejszych, niż określone w
specyfikacji. Stosuj tylko tarcze wyszczególnione
w tej instrukcji i zgodne z normą EN 847-1. Nie używaj
żadnych adapterów ani pierścieni osadzanych na
wale.
Osłony piły tarczowej
Nigdy nie używaj pilarki bez założonych osłon.
Konserwacja pierścieni kołnierzowych
Sprawdź, czy piła tarczowa nie jest uszkodzona
lub pęknięta i czy powierzchnie styku pierścieni
kołnierzowych z tarczą są czyste. Do dokręcenia
używaj obydwu kluczy maszynowych płaskich.
Klin rozdzielnika
Sprawdź, czy klin rozdzielnika znajduje się we
właściwej odległości od piły tarczowej (od 3 do 5 mm).
Używaj tylko oryginalnego klina rozdzielnika.
Popychacz
Zawsze używaj popychacza i w czasie piłowania
nie zbliżaj rąk do piły na odległość mniejszą niż 150
mm.
Materiał
Nie używaj piły do cięcia innego materiału niż drewno,
płyta wiórowa, płyta pilśniowa i sklejka. Materiały te
i ich krawędzie mogą być powleczone laminatem z
tworzywa sztucznego.
Pozostałe zagrożenia
Największe ryzyko przy korzystaniu z pilarek stwarzają
obracające się elementy, jak na przykład piła tarczowa.
Doświadczenie pokazuje, że nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń pomimo przestrzegania odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowania osłon. Należą do nich:
- uszkodzenia słuchu na skutek nadmiernego
obciążenia hałasem,
- niebezpieczeństwo wypadku w nieosłoniętym
obszarze obracającej się piły tarczowej,
- niebezpieczeństwo skaleczenia przy wymianie piły
tarczowej,
- zgniecenie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych,
- ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek
wdychania pyłu drzewnego, wydzielającego się
w czasie piłowania drewna, zwłaszcza dębowego
i bukowego.
Deklaracja zgodności z normami UE
D27400/D27400T
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane pilarki
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37 EWG, 89/336/EWG, 78/23/EWG,
EN 61029-1, EN 61029-2-4, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy
o zwracanie się pod podany niżej adres lub do jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce instrukcji
obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego
A dB(A)*
Moc akustyczna A
dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
97
106
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Nadrenii
Product and safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein
D-51105 Kolonia
Niemcy
12.01.2005r.
29
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063574 - 05-05-2008
30
D27400 - - - - B
Table SITE SAW 2
©
31
D27400 - - - - B
Motor SITE SAW 2
©
32
D27400 - - - - B
Rise & fall SITE SAW 2
©
33
34
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising