GPC1800 | Black&Decker GPC1800 PRUNER Type H1 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-62 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GPC1800
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
d.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Akkumulátoros
ágazófűrészéhez. Ezt a készüléket ágak vágására
terveztük. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas. Az Ön Black & Decker töltőkészüléke
a készülékkel szállított Black & Decker akkumulátor
töltésére terveztük.
Általános biztonságtechnikai előírások
•
•
•
•
•
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
e.
Figyelem! Akkumulátoros szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
elektromos áramütés, a személyi sérülések és az
anyag károsodásának lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
Az alábbi biztonságtechnikai előírások bármelyikében
szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés mind
a hálózati, mind az akkumulátoros szerszámokra
vonatkozik.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli
a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelo megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
f.
g.
5
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy
lepattanó részekkel járhat. A védőfelszerelés, mint
pl. csúszásmentes lábbeli, védő sisak jelentősen
csökkentik a személyi sérülés lehetőségét. Ügyeljen
a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat,
nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a
készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit,
a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
A készüléket, a tartozékokat és egyéb kiegészítő
berendezéseket a használatai utasításban leírtak
szerint használja. A készülék nem rendeltetésszerű
használata veszélyes helyzeteket teremthet.
b.
c.
d.
e.
6)
a.
a készülékre csatlakoztatja. Súlyos baleset
előidézője lehet, ha az akkumulátort bekapcsolt
készülékre csatlakoztatja.
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
töltőkészüléket használja az akkumulátor
töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és
dologi kárt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más töltő használata személyi és dologi kárt és
tűzveszélyt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek.
A tuzveszély mellett az akku is károsodhat. (pl.: ha
az akkumulátort a szerszámos kofferben tárolja, az
abban lévo szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való
használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék
szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári
alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen
javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
gallyazókhoz
A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Csak a korábbiakban a rendeltetésszerű
felhasználás szerint használja a készüléket, például ne
vágjon ki fát a fűrésszel. Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, illetve olyan alkalmazásra használja
a készüléket, melyet a kezelési utasítás ajánl.
•
•
•
•
Akkumulátoros készülék használata és
ápolása
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt az akkumulátort
6
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
laza ruházatot, viseljen védőöltözéket, védősisakot,
védőszemüveget/szemellenzőt, hallásvédőt,
csúszásmentes védőcipőt, kantáros nadrágot és
erős bőrkesztyűt munkavégzés közben. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Kerülje a veszélyes környezetben folytatott
munkavégzést. A leeső faágak útjától távol
helyezkedjen el.
A faág és a körülötte állók, épületek, és már tárgyak
közötti biztonságos távolság minimum a faág két és
félszeresének hossza. Bármi vagy bárki, aki ezen
a körzeten belül helyezkedik el, a leeső faág általi
ütközésnek teszi ki magát.
Mindig tervezzen egy biztonságos menekülési utat
a leeső faágak elöl. Biztosítsa, hogy a menekülő
útvonal akadályoktól mentes legyen. Mindig vegye
figyelembe, hogy a nedves fű és a frissen vágott
fakéreg csúszós lehet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez
közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki mindig
legyen a felhasználó közelében, arra az esetre, ha
baleset történik.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán
vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon
a fűrésszel.
Álljon biztonságosan és legyen mindig felkészülve,
hogy a leeső faágak vagy dőlő fa elől kitérhessen.
Minden vágás típusnál tartsa erősen, két kézzel
a fűrészt, minden ujjával szorosan a fűrész
fogantyúin, amíg a motor jár. Soha ne engedje el
a fogantyúkat, mielőtt a készülék teljesen megáll.
Soha ne hagyja, hogy a fűrészlánc orr része
bármilyen idegen tárgynak ütközzön, miközben
a fűrészlánc mozgásban van.
Ne kíséreljen meg régi vágásnyomba újra belevágni,
mivel ez visszacsapást idézhet elő. Minden
alkalommal kezdjen új vágásvonalat.
Ügyeljen a fa mozgó ágaira, vagy más erőre, melyek
a megállíthatják a fűrészelést, vagy beékelhetik
a készüléket, vagy a fűrészláncra eshetnek.
Soha ne vágjon vastagabb faágat, mint a készülék
vezetőlemezének hossza.
Tároláskor és szállításkor mindig távolítsa el
a készülékből az akkumulátort, és helyezze fel
a pajzsvédő tokot a fűrészláncra.
Ápolja a fűrészláncot. Tartsa a láncot élesen,
szorosan a vezetőpajzsra feszülve. Gondoskodjon
arról, hogy a fűrészlánc és a vezetőpajzs mindig
megfelelően olajozott és tiszta legyen. Rendszeresen
ellenőrizze a fűrészlánc megfelelő feszességét.
Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg
a fűrészlánc teljesen megáll és távolítsa el az
akkumulátort a készülékből, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, javítja vagy karbantartja
azt.
Csak eredeti pótalkatrészt és tartozékot
használjon.
Figyelmeztető szimbólumok láncfűrészen
A következő figyelmeztető szimbólumok találhatóak meg
a készüléken:
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Ne használja a láncfűrészt nyirkos, nedves
környezetben, ne hagyja szabadban a gépet,
óvja az esőtől.
Mindig viseljen védősisakot és védőszemüveget
a készülék használatakor.
Mindig viseljen csúszásmentes biztonsági
lábbelit.
Ügyeljen a leeso tárgyakra. Tartsa távol
a munkaterülettol a nézelodoket.
Elektromos áramütés veszély! Mindig tartson
legalább 10 m távolságot a légvezetékektol.
A folyamatos, biztonságos működéshez
10 percenként ellenőrizze a lánc feszességét
a kezelési utasításban leírtak szerint, és
állítsa az engedélyezett 3 mm-es kiemelésű
feszességre. Olajozza meg a láncot minden
10 perces használat után.
A fűrészlánc forgási iránya.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez
Akkumulátorok
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
Az akkut csak 4-40°C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
•
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
•
A tönkrement akkuról gondoskodjon
a „Környezetvédelem“ fejezetben leírtak szerint.
•
Szélsőséges körülmények között történő használatnál
előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az
akkuból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal
érintkezzen.
Ha mégis akkufolyadékkal érintkezne a bőre,
vagy netán a szemébe kerülne, kövesse az
alábbiakat.
Gallyazás
Mielőtt neki kezd a fa gallyazásának, bizonyosodjon meg,
hogy helyhatósági rendeletek vagy más előírások nem
tiltják-e vagy szabályozzák a munkálatot.
•
•
Ügyeljen a leeső faágak irányára. Vegye figyelembe
az összes körülményt, mely az esési irányt
befolyásolhatja:
a faág hossza és súlya
az esés tervezett iránya
bármilyen nem szokványos nehéz vastag ág
vagy korhadás
közeli fák vagy akadályok jelenléte, köztük
a légvezetékek
összenövés, gabalyodás más ágakkal
a szél sebessége és iránya
Vegye figyelembe a faághoz való hozzáférést.
A faágak hajlamosak a fatörzs felé kilengeni. Továbbá
a leeső faág alatt álló felhasználó, nézelődők, épületek
vagy más tárgyak kiteszik magukat a faág általi
ütközésnek.
7
azaz a fűrészláncon és a pajzson, mielőtt a következő
műveletekhez fogna.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az súlyos személyi
sérüléshez vezethet!
Figyelem! Az akkufolyadék 25-30 %-os kálium-hidroxid
oldat, amely maró hatású. Ha az oldat a bőrével
érintkezne, öblítse azonnal bő vízzel.
Semlegesítse az oldatot enyhén savas folyadékkal,
például citromlével vagy ecettel. Ha az oldat a szemébe
jutna, öblögesse legalább 10 percig hideg vízzel, majd
rögtön forduljon orvoshoz. Közölje vele az oldat nevét
és töménységét.
•
•
A fűrészfej felszerelése (C ábra)
A fűrészfejet közvetlenül a fogantyúra tudja szerelni, így
az általános hossz érhető el.
•
Állítsa egy vonalba fogantyú (3) csatolási oldalának
külsőfelén lévő hornyot, a fűrészfej (4) csatolási
végének belső felén található csappal.
•
Nyomja a fűrészfejet (4) a fogantyúra (3).
•
Csúsztassa le a szorítógyűrűt (16) és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg
teljesen szorosra húzza.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
Töltőkészülék
•
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor
töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és
dologi kárt okozhat.
•
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
•
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
•
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
•
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
•
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Figyelem! Rendszeres időközönként ellenőrizze
a megfelelő kapcsolódást, biztosítsa, hogy mindig
szorosra legyen húzva.
A fűrészfej meghosszabbítása (D ábra)
A maximális hossz eléréséhez a toldalékcsövet (10) fel kell
szerelnie a fűrészfej (4) és a fogantyú (3) közé.
•
Állítsa egy vonalba fogantyú (3) csatolási oldalának
külsőfelén lévő hornyot, a toldalékcső (10) csatolási
végének belső felén található csappal.
•
Nyomja a toldalékcsövet (10) a fogantyúra (3).
•
Csúsztassa le a szorítógyűrűt (17) és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg
teljesen szorosra húzza.
•
Állítsa egy vonalba toldalékcső (10) csatolási
oldalának külsőfelén lévő hornyot, a fűrészfej (4)
csatolási végének belső felén található csappal.
•
Nyomja a fűrészfejet (4) a toldalékcsőre (10).
•
Csúsztassa le a szorítógyűrűt (16) és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg
teljesen szorosra húzza.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üzemi kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Főfogantyú
Fűrészfej
Lánckerék burkolat
Láncvezető pajzs
Lánc
Pajzstok
Kenőolaj tartály
Toldalékcső
Akkumulátor
Figyelem! Rendszeres időközönként ellenőrizze
a megfelelő kapcsolódást, biztosítsa, hogy mindig
szorosra legyen húzva.
A fűrészfej eltávolítása (C és D ábra)
Ha a toldalékcső (10) fel van szerelve, először a fűrészfejet
kell eltávolítani.
•
A fűrészfej (4) eltávolításához helyezze a fogantyút
(3) a földre, lazítsa meg a szorítógyűrűt (16) és
vegye le a fűrészfejet a készülékről.
A ábra
12. Töltőkészülék
13. Töltés kijelző
14. Töltésvége kijelző
Összeszerelés
Figyelem! A gép összeszerelése előtt távolítsa el az
akkumulátort a készülékből.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját tempójában
dolgozni. Ne a gép erőltetésével gyorsítsa a munkatempót.
Ne terhelje túl a készüléket.
Az akku behelyezése és eltávolítása (B ábra)
•
Az akkumulátor (11) behelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
•
Az akku eltávolításához nyomja meg a kioldógombot
(15) és ezzel egy időben húzza ki az akkut az
akkunyílásból.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Ha az akkumulátort először tölti, vagy
hosszú ideig nem használta, csak 80 %-os névleges
kapacitást ér el. Csak többszöri töltés- és kisütés
ciklus után éri el a teljes kapacitását. Töltés alatt az
akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem hibára
utaló jel.
Figyelem! A véletlenszerű beindítás megakadályozása
érdekében, bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátort
eltávolította a készülékből, és a pajzstok a helyén van,
8
•
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: körülbelül 24°C. A géppel szállított töltőt ne
használja más készülék, vagy akkumulátor töltésére.
•
•
•
Vágjon a faág átmérőjének egyharmad
mélységbe.
Majd vágja le az ágat a felülről kezdve.
Tisztítás, karbantartás, tárolás
Az akkumulátort (11) a töltéshez távolítsa el
a gépből, és helyezze be a töltőkészülékbe (12).
Az akku csak egy bizonyos helyzetben illeszthető
a töltőkészülékbe. Ha kell, fordítsa el, de ne
erőltesse. Ellenőrizze, hogy az akku tökéletesen
illeszkedjen a töltőkészülékbe.
Dugja a töltő villásdugóját a hálózati dugaljzatba.
Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás
mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
A rendszeres tisztításon kívül az Ön töltőkészüléke más
karbantartást nem igényel.
3 órás töltő
Az akkumulátor kb. 3 órás töltés után teljesen fel lesz
töltve. Bármikor kiveheti az akkut a töltőből, vagy akár
hosszabb ideig is az áramforrásra csatlakoztatott töltőben
hagyhatja.
Figyelem! Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen,
vagy karbantartási munkába kezd, mindig távolítsa
el az akkumulátort a készülékből. Csatlakoztassa
le a töltőkészüléket a hálózati áramforrásról, mielőtt
megtisztítja.
1 órás töltő
Ellenőrizze, hogy a piros töltésjelző (13) felgyullad-e. Ha
ekkor a zöld töltésvége kijelző (14) gyullad fel, akkor az
akkumulátor túl meleg, és nem tölthető. Ebben az esetben
távolítsa el az akkut a töltőből, hagyja kb. egy órát hűlni,
és utána kezdje újra a töltést.
Használat után, tárolás előtt
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék
belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
•
A forgács eltávolításához használjon egy keményebb
kefét.
•
Kenje meg a láncot olajjal.
Kb. 1 órai töltés után a piros töltésjelző kialszik, és a zöld
töltésvége kijelző gyullad ki. Az akku ekkor teljesen fel
van töltve.
•
Vegye ki az akkut a töltőből.
A láncfűrész be- és kikapcsolása (E ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék kettős
biztonsági kapcsolóval van ellátva. Ez a rendszer
megakadályozza a készülék véletlenszerű beindítását.
A vezetőpajzs és a lánc felszerelése (H és I ábra)
Figyelem! Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor
felszereli vagy eltávolítja a fűrészláncot. A fűrészlánc
éles, és könnyedén megvághatja magát, még akkor is,
ha nem fut.
Bekapcsolás
•
Nyomja a biztonsági kapcsolót (2) hátrafelé
a hüvelyk ujjával és egyidejűleg nyomja be az üzemi
kapcsolót (1).
•
Ha a motor beindult, vegye le hüvelykujját
a biztonsági kapcsolóról és markoljon rá a fogantyúra
szorosan.
•
•
•
Kikapcsolás
•
Engedje el az üzemi be/ki kapcsolót (1).
•
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolót „be”
üzemmódban rögzíteni.
•
Gallyazás (F és G ábra)
•
Biztosítsa, hogy a készülék teljes fordulatszámon
fusson a vágás megkezdése előtt.
•
Markolja meg szorosan a készüléket úgy, hogy
elkerülje a gép visszapattanását vagy oldal irányú
elmozdulását.
•
Vezesse a készüléket a faágon keresztül, használjon
könnyed nyomást.
•
Ha nehéz faágat vág, ahol egy részleges vágás
károsíthatja vagy forgácsolhatja a fát, járjon el
a következők szerint:
•
Az első vágást a fatörzstől 15 cm távolságra alulról
végezze el. Használja a vezetőpajzs (7) felső részét
a vágás elkészítéséhez.
•
•
•
•
9
Tegye a fűrészt egy vízszintes, stabil felületre.
Lazítsa meg a csavarokat (18) az imbuszkulcs
segítségével. Távolítsa el a csavarokat.
Távolítsa el a lánckerék burkolatot (5) és a láncvezető
pajzs rögzítőt (19).
Forgassa a csavart (20) az óramutató járásával
ellentétes irányba, így a vezetőpajzs (6) visszahúzódik
és csökken a fűrészlánc (7) feszessége.
Távolítsa el a régi fűrészláncot és a vezetőpajzsot
(6) a lánckerékről (21).
Helyezzen egy új fűrészláncot a vezetőpajzs
hornyába és vezesse a lánckeréken keresztül.
Ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba
néznek, a fűrészláncon és a motorházon található
nyíl segítségével.
Ellenőrizze, hogy a pajzs vájata (22) a csapszegeken
(23) átfut és a vájat alatti láncfeszítő furat (24)
a csúszó csapra (25) illeszkedik.
Helyezze vissza a lánckerék burkolatot (5)
és a láncvezető pajzs rögzítőt (19) valamint
a csavarokat a fűrészre.
Húzza meg a csavarokat (18) az imbuszkulccsal.
Állítsa be a lánc feszességet az alábbiak szerint.
Ellenőrizze és állítsa be a lánc feszességét (J ábra)
•
Használat előtt és működés közben 10 percenként
ellenőrizze a lánc feszességét. A lánc (7) akkor
van jól megfeszítve, ha a hüvelyk és középső ujja
segítségével enyhe erővel, 3 mm-re tudja elemelni
a vezetőpajzstól, majd ez után visszacsapódik.
A lánc (7) a vezetőpajzs (6) alsó részén nem lóghat
be.
A feszesség beállításához:
•
Lazítsa meg a csavarokat (18).
•
Forgassa a csavart (20) az óramutató járásával
megegyező irányba.
Figyelem! Ne feszítse túl a láncot, mivel ez túlzott
kopáshoz vezet, valamint a pajzs és a lánc élettartamát
jelentősen csökkenti.
•
Ha a feszesség megfelelő, húzza meg a csavarokat
(18).
További, opcionálisan megvásárolható tartozékok
Típusszám
Megnevezés
A6039
Élező készlet
A6023
1 l láncolaj
A6027
0,5 l láncolaj
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Figyelem! Ha új a láncfűrész, az első két órás használat
alatt rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét (miután
eltávolított a készülékből az akkumulátort), mivel az új
lánc egy kevéssé megnyúlhat.
A lánc olajozása
A fűrészláncot minden használat előtt és tisztítás után
meg kell kenni a megfelelő láncolajjal. (típus szám
A 6023, A 6027)
•
Első használat előtt, vegye ki a láncot a műanyag
tasakból, és legalább egy órán keresztül áztassa
olajba a munka megkezdése előtt. Használjon
Black & Decker láncolajat.
•
Kenje meg az egész fűrészláncot (7) egyenletesen
az aplikátor (9) segítségével.
•
A láncfűrész élettartamának meghosszabbítása
érdekében azt ajánljuk, hogy csak egyfélemárkájú
láncfűrész olajat használjon. Különböző olajok
felváltva történő használata fokozatosan csökkenti
az olaj minőségét, és ez a fűrészlánc élettartamának
drasztikus csökkenéséhez vezet.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorok sokszor
újratölthetok. Az akkuk technikai élettartamának
végén, vegye figyelembe a környezetvédelem,
és a szakszeru elhelyezés szempontjait:
Tárolás
Ha a készüléket több hónapig nem használja, ideálisan
hagyja az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva.
Máskülönben járjon el a következők szerint:
Töltse fel az akkumulátort teljesen.
Távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
A készüléket és az akkumulátort száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen tárolja. A tárolási
hőmérsékletnek mindig +5 és +40°C között kell
maradnia. Helyezze az akkumulátort egy vízszintes
felületre.
Mielőtt újra használja a készüléket egy hosszabb
tárolási periódus után, töltse fel újra az
akkumulátort.
•
•
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
A NiMH és NiCd akkuk újrahasznosíthatók. Kérjük,
vigye az akkut a legközelebbi Black & Decker
szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati láncsebesség
Vezetőlemez hossz
Minimum nyélhossz
Toldaléknyél
Maximum nyélhossz
Vágásmennyiség egy
töltettel ( 5cm ágak)
Súly
A fűrész javítása
Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás, súlyos baleset előidézője lehet.
Kérjük, őrizze meg a kezelési utasítást, ebből mindig
tájékozódhat a legközelebbi szervizállomásról.
10
VDC
m/perc
cm
m
m
m
GPC1800
18
114
20
1,5
0,9
2,4
db 80
kg 3,5
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltőkészülék
Feszültség
Töltési idő
VDC 18
Ah 1,5
kg 0,8
VAC
óra
3órás
230
3
1órás
230
1
CE megfelelőségi nyilatkozat
GPC1800
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EC EN60745-1,
Hangnyomásszint és vibráció, EN ISO 11680-1 szerint:
Hangnyomásszint LpA
78 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA
89 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
12/04/2012
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos
további
tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Egyéb kerti készülékek
Black & Decker komplett kerti programot kínál Önnek,
melyek segítségével a kerti munkálatok könnyebben
végezhetők el. További információért forduljon
a Black & Decker Magyarországi Képviseletéhez.
Fűszegélynyírók
Fűnyírók
Avartakarítók
Gyepszellőztetők
Sövényvágók
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244037 - 15-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
PRUNER 1
©
GPC1800 - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising