D21620K | DeWalt D21620K MAG DRILL STAND instruction manual

502333 - 64 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21620
1. ábra
h
g
2
f
e
b
a
d
c
2. ábra
3. ábra
o
g
m
l
j
o
i
p
k
n
i
5. ábra
4. ábra
q
w
h
r
x
z
y
v
t
u
3
6. ábra
7. ábra
cc
g
aa
f
bb
9. ábra
8. ábra
ff
c
gg
hh
b
a
4
ee
dd
MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
terméke mellett döntött. Sokévi tapasztalatunknak,
valamint átfogó termékfejlesztésünknek és
innovációnknak köszönhetően a DEWALT cég
a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Ve. á.
EK és Írország
Ve. á.
Típus
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám
min-1
Legnagyobb fúrásteljesítmény acélban
körmaróval
mm
Szerszámbefogó (lapos szárú)
mm
Kihajtótengely mérete
UNF
Súly
kg
LPA (hangnyomásszint )
dB(A)
KPA (hangnyomásszint bizonytalansága) dB(A)
dB(A)
LWA (zajszint)
KWA (zajszint bizonytalansága)
dB(A)
D21620
230
230/115
1
1150
350/650
50
19
1/2” x 20
13
89,1
2,8
102
2,8
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 61029
szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
< 2,5
< 2,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
D21620
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
EK és Írország:
230 V-os szerszámok
13 amperes, a csatlakozódugaszban
EK és Írország:
115 V-os szerszámok
16 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Éles szélekre figyelmeztet.
5
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D21620
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029.
Ezek a termékek a 2004/108/EK irányelvnek
is megfelelnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.02.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
6
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva
a munkaterületet. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
fogva, illetve a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám
ne indulhasson be véletlenül.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy
az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek
helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha az adott feladatra
alkalmas szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére elteszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembevételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak az eredetivel
megegyező cserealkatrészeket használjon
fel. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
További biztonsági előírások
mágnestalpas fúrókhoz
• Ujjait tartsa távol a fúrási területtől.
• Mindig használja a védőburkolatot. A gép
bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan zár-e a védőburkolat.
7
• Mindig használja a biztonsági hevedert.
• A mágneses állványt legalább 6 mm vastag
acélon történő használatra terveztük, amikor
a mágnes mag felülete és a felhelyezési
felület közötti légrés nulla. Bármilyen görbület,
festékréteg és felületi egyenetlenség légrést
képez. Ügyeljen arra, hogy csak minimális
legyen a légrés.
• Mindig sima felületre helyezze a szerszámot.
Ne rögzítse a készüléket kicsi vagy
szabálytalan alakú tárgyakra.
• Mindig olyan felületre helyezze a készüléket,
amely forgácstól, fadaraboktól és felületi
szennyeződéstől mentes.
• Tartsa a mágnest tisztán, törmeléktől és
forgácstól mentesen.
• Csak akkor kapcsolja be a szerszámot, amikor
már az előírásoknak megfelelően össze van
szerelve és be van üzemelve.
• Bekapcsolás előtt mindig győződjön meg arról,
hogy a mágneses állvány szorosan illeszkedik
és rögzítődik a felülethez.
• Ha elakad a fúrószár, kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, szüntesse
meg az elakadás okát, és csak azután
kapcsolja be újra.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Az asztalt úgy állítsa be, hogy a fúrószár
a fúrás megkezdése előtt még ne érjen
a munkadarabba. Amíg a készülék bekapcsolt
állapotban van, ne végezzen a munkadarabon
semmilyen tervezési, szerelési vagy
konstrukciós munkát.
Viseljen hallásvédőt.
• A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze,
hogy a tartozék megfelelően van-e felszerelve.
Hordjon védőszemüveget.
• Mindig a tartozékhoz és a megmunkálandó
anyaghoz ajánlott fordulatszámon használja
a szerszámot.
DÁTUMKÓD HELYE
• Ne használja a szerszámot ugyanazon
a munkadarabon, amelyen elektromos
hegesztőkészüléket üzemeltetnek.
Példa:
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód az
adattáblára van nyomtatva.
2010 XX XX
• Csak megfelelő kenőfolyadékot használjon.
Vízzel hígított, nem olajbázisú fémvágó
hűtőfolyadékot használjon.
• Ne használja a folyékony kenőfolyadékot,
amikor függőlegesen vagy fejmagasság
felett végez fúrást. Ilyenkor megfelelő sprayt
használjon vagy mártsa a szerszámot
kenőpasztába.
• Ne öntse a kenőfolyadékot a tárolóba, amíg az
a konzolra van felszerelve. Ne engedje, hogy
kenőfolyadék kerüljön be a fúrógép motorjába.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a mozgatható
tokmányvédő megfelelően működik-e.
• Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
fémszilánkok vagy gyantás lerakódások ne
akadályozzák a szerszám működését.
8
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 mágnestalpas fúrógép
1 fúró védőburkolat
3 fogantyú
1 kerékagy
1 biztonsági heveder
1 kenőrendszer
1 koffer
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Üzemi kapcsoló (be/ki)
b. Mágneskapcsoló
c. Motorkapcsoló
d. Mágneses állvány
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
• A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő
csatlakozóhoz.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
e. Leeresztő fogantyú
Hosszabbító kábel használata
f. Szerszámbefogó
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám áramfelvételének megfelelő, jóváhagyott,
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a műszaki
adatoknál). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm2, maximális hossza 30 m.
g. Védőburkolat
h. Kenőfolyadék tartálya
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D21620 mágnestalpas fúrógépét
acélszerkezetek felületébe történő furatkészítésre
terveztük. Színesfémeket ne fúrjon ezzel
a szerszámmal.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a mágnestalpas fúrógép professzionális
elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e az
áramforrás hálózati feszültségével.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelően az I. osztályba tartozik
(földelt). Földelő vezeték szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS
ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló OFF (KI) állásban vane. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A szerszám üzembe helyezése
(2–5. ábra)
1. Szerelje fel a leeresztő fogantyút.
2. Szerelje fel a fúró védőburkolatát.
3. Szükség szerint szerelje fel a kenőrendszert.
4. Helyezze a szerszámot tiszta, egyenletes és
szilárd felületre. Távolítson el minden olyan
részecskét, amely akadályozná a mágneses
állvány és a felszerelési felület közötti teljes
érintkezést.
5. Illessze fel és húzza szorosra a biztonsági
hevedert.
9
A LEERESZTŐ FOGANTYÚ FELSZERELÉSE
(1., 2. ÁBRA)
A gyorskioldó leeresztő fogantyú (e) a szerszám
akár bal akár jobb oldalára egyetlen egyszerű
művelettel felszerelhető.
A BIZTONSÁGI HEVEDER FELSZERELÉSE
(5. ÁBRA)
1. Vezesse át a biztonsági hevedert (x) a résen
(y).
1. Csavarja be a fogantyúkat (i) a kerékagyba (j).
2. Tekerje a biztonsági hevedert a munkadarab
köré, ahogyan az ábra mutatja.
2. Tartsa benyomva a gombot (k) , közben pedig
illessze a kerékagy szárát a furatba (l).
3. Húzza biztonságosan szorosra a hevedert
a szorítókapoccsal (z).
3. Engedje el a gombot.
A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE (3. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
a biztonsági hevedert.
1. Tartsa a védőburkolatot (g) a szerszámbefogó
előtt, hozza egy vonalba a burkolat vájatait
a szerszámon lévő furatokkal.
Tartozék fel- és leszerelése
(6. ábra)
2. Illessze a csavart (m) a keret elülső részének
furatába (n).
A szerszámbefogó egy vagy több életlen oldalú,
19 mm-es szárú körmaró befogására szolgál.
3. Helyezzen egy-egy csavaros gombot (o)
a keret mindkét oldalának furatába (p).
4. Ne húzza szorosra a rögzítőket, mivel
a védőburkolatnak hol magasabban, hol
alacsonyabban kell állnia, ahogy éppen
szükséges.
1. Tartozék felszereléséhez a védőburkolatot (g)
a legmagasabb helyzetébe kell felemelni.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
2. Csúsztassa át a vezetőcsapot a marószár
közepén lévő furaton.
a védőburkolatot.
3. Forgassa el a szerszámbefogó
rögzítőperselyét (aa) az óramutató járásának
irányában, és tartsa abban a helyzetben.
A KENŐRENDSZER FELSZERELÉSE (4. ÁBRA)
A kenőrendszer vízszintes fúrási munkáknál
használható (amikor a fúró függőleges helyzetben
áll).
1. Lazítsa meg a csavart (q), és fordítsa
a konzolt (r) a megfelelő helyzetbe. Húzza
meg a csavaros gombot.
2. Tartsa a kenőfolyadék tartályát (h)
a konzolhoz, majd nyomja be a helyére.
3. Helyezze a csövet (t) a kenőfolyadék tartálya
(h) és a kereten lévő csatlakozó (u) közé.
A kenőrendszert elegendő mennyiségű
kenőfolyadékkal fel kell tölteni, hogy használni
lehessen.
1. Győződjön meg arról, hogy az átfolyás
szabályozó (v) el van zárva.
2. Csavarja le a sapkát (w).
3. Töltse meg a tartályt vízzel hígított
hűtőfolyadékkal.
4. Csavarja vissza a sapkát.
FIGYELMEZTETÉS: Függőleges vagy
fejmagasság feletti fúrási munkáknál
ne használja a kenőrendszert.
10
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrész fogai
nagyon élesek, ezért veszélyesek
lehetnek.
4. Illessze a tartozék (bb) szárát ütközésig
a szerszámbefogóba (f).
5. Engedje vissza a rögzítőperselyt.
6. Forgassa a tartozékot addig, amíg a helyén
nem rögzítődik.
7. A tartozék eltávolításához forgassa
a rögzítőperselyt az óramutató járásának
irányában, és vegye ki a marószárat.
A fordulatszám beállítása
(7. ábra)
A szerszám kétfokozatú tengelykapcsolóval
van ellátva, ezzel változtatható a fordulatszám
és nyomaték aránya.
1. Fordulatszám-fokozat váltásához nyomja
be a csúszkát (cc).
– A csúszka (cc) felfelé csúsztatásával kis
fordulatszámot és nagy nyomatékot állít
be (32 – 50 mm-es furatokhoz használja).
– A csúszka (cc) lefelé csúsztatásával nagy
fordulatszámot és kis nyomatékot állít be
(12 – 30 mm-es furatokhoz használja).
2. Előfordulhat, hogy kissé meg kell forgatnia
a szerszámbefogót, mielőtt a tengelykapcsoló
becsatlakozik.
FIGYELMEZTETÉS: Teljes
fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
Használat előtt
Próbálkozzon hulladékfával, amíg „rá nem érez“
a fűrész működésére.
KEZELÉS
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• Ha a tartozék megszorul, állítsa
le a motort, és finoman emelje ki
a tartozékot a munkadarabból, mielőtt
folytatná a munkát.
• Mindig használja a biztonsági
hevedert.
• Mindig használja a védőburkolatot.
Be- és kikapcsolás (1., 8. ábra)
A megfelelő működtetéshez a készüléket be kell
kapcsolni az alábbi módon.
A SZERSZÁM ÁRAMELLÁTÁSÁNAK BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSA
Csatlakoztassa a szerszámot az elektromos
hálózatra. Az áram alatti állapot jelzője (dd) villogni
fog.
A készülék bekapcsolásához nyomja le és tartsa
1 másodpercig lenyomva az üzemi kapcsolót (a).
Az áramellátás jelzője abbahagyja a villogást, és
folyamatosan világít.
A szerszám kikapcsolásához nyomja le és tartsa
1 másodpercig lenyomva az üzemi kapcsolót
(a). Az áramellátás jelzője addig fog villogni,
amíg a szerszám dugaszát ki nem húzza
a konnektorból.
A MÁGNES AKTIVÁLÁSA
A mágnes csak a szerszám bekapcsolt
állapotában aktiválható.
A mágnest a sárga gomb (b) megnyomásával
kapcsolhatja be. A sárga kijelző (ee) világítani
kezd.
A mágnest a sárga gomb újbóli megnyomásával
kapcsolhatja ki. Miután elengedi, a mágnes további
3 másodpercig még aktiválva van, amíg a sárga
kijelző fénye ki nem alszik.
A SZERSZÁM MOTORJÁNAK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A motort csak akkor tudja bekapcsolni, amikor
a mágnes már aktiválva van.
A motort a zöld gombbal (c) kapcsolhatja be.
A zöld kijelző (ff) világítani kezd.
A motort a zöld gomb(c) újbóli megnyomásával
kapcsolhatja ki. A jelző fénye kialszik.
A SZERSZÁM ÚJRAINDÍTÁSA
Ha az áramellátás használat közben megszakad,
vagy ha a mágneses tér megtörik, a szerszámot
újra kell indítani.
1. Először a motort, majd azután a mágnest
kapcsolja ki.
2. Gondoskodjon arról, hogy tiszta legyen
a munkaterület.
3. Kapcsolja be az áramot.
4. Aktiválja a mágnest.
Furatkészítés (1. ábra)
1. Mindig vigyen fel a munkafelületre megfelelő
kenő/hűtőfolyadékot.
2. Állítsa a védőburkolatot (g) olyan alacsonyra,
hogy befedje a megmunkálandó felületet.
3. Ellenőrizze, hogy a fúróhegy vagy marószár
megfelelően van-e felszerelve, és pontosan az
elkészítendő furat helyére van-e beállítva.
4. Kapcsolja be a szerszám motorját.
5. A leeresztő fogantyúval (e) lassan vezesse
a tartozékot a munkadarabba.
6. A vágás megkezdésekor finoman nyomja
a tartozékot, hogy a kiindulási vájatot
elkészítse.
7. Folytassa elegendő nyomással, így sima
progresszív furethoz jut. Ne erőltesse
a szerszámot.
8. Ha az állvány kilazul a munkafelületről, túl
erősen nyomta a fogantyút.
11
9. A szálkásodás megelőzése végett fokozottan
ügyeljen, amikor a tartozék elkezd áttörni
a munkadarabon.
10. Mindig kapcsolja ki a motort, a mágnest
és az áramellátást ebben a sorrendben,
amikor befejezte a munkát, és még mielőtt
a szerszám dugaszát a konnektorból kihúzza.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló OFF (KI) állásban vane. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Fúrás körmaróval
A körmarók az anyagot csak a furat körvonalánál
vágják el, és nem a teljes furatot forgácsolják le.
Végeredményben a furatkészítéshez kevesebb
energia kell, mint egy csigafúrónál.
Ha körmaróval dolgozik, nem szükséges
vezetőfuratot készítenie.
FIGYELMEZTETÉS: Közvetlenül
használat után ne nyúljon a fúróhoz
vagy közeli részeihez, mert nagyon
forróak lehetnek, és a bőrén égési
sérülést okozhatnak.
Gondoskodjon arról, hogy senki ne
tartózkodjon a munkaterületen, ahol
a fémmag kiesik.
Biztonsági szénkefék
80 üzemóra után a motor automatikusan kikapcsol,
jelezve, hogy a szénkefék majdnem lekoptak
és a szerszám szervizre szorul. A szénkeféket
a felhasználó nem szervizelheti. Jutassa el
a szerszámot egy DEWALT márkaszervizbe.
Fúrási munkák feltételei
Az, hogy melyik anyag mennyire könnyen
fúrható, több tényezőtől is függ, többek
között az anyag szakítószilárdságától és
kopásállóságától. Miközben általában
a keménység és/vagy szilárdság a kritérium,
a hasonló fizikai tulajdonságokat mutató anyagok
megmunkálhatóságában nagy különbségek
lehetnek.
A fúrási körülmények a szerszám élettartamával
és a felületmegmunkálással szemben
támasztott követelményektől függenek. Ezeknek
a feltételeknek további határt szab a szerszám
és a munkadarab merevsége, a kenés, valamint
a rendelkezésre álló gépteljesítmény. Minél
keményebb az anyag, annál lassabban fúrható.
Néhány anyagféleség, amely bár kevésbé
kemény, viszont dörzshatású anyagot tartalmaz,
nagy fordulatszámú fúrásnál gyorsan koptatja
a vágóéleket. Az, hogy mekkora sebességgel
lehet a fúrót az anyagba vezetni, az eltávolítandó
anyag mennyiségétől, a felületmegmunkálástól és
a rendelkezésre álló gépteljesítménytől függ.
Kenés
VÍZSZINTES ALKALMAZÁSOKNÁL
• A vízáramlás szabályzóval (v) állítsa be
a kívánt vízáramlási sebességet (4. ábra).
• Ha a forgács kék lesz, adjon hozzá több
kenőfolyadékot.
FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ ÉS FEJMAGASSÁG
FELETTI MUNKÁKNÁL
Ilyenkor megfelelő sprayt használjon, vagy mártsa
a szerszámot kenőpasztába.
A LEERESZTŐ PÁLYA KENÉSE (9. ÁBRA)
A leeresztő pályát rendszeresen zsírozni kell, hogy
fennakadás nélkül működjön.
• Emelje fel a motor-egységet a lehető
legmagasabb helyzetébe.
• Kenje meg a fogazott vezető pálya (gg)
mindkét oldalát.
• Kenje meg a fogaslécet (hh).
Többszöri használat után a fogasléc meglazulhat.
Szükség esetén állítson a bal oldalon lévő 5
önzáró csavaron. Húzza meg a csavarokat addig,
amíg a fogasléc szabadon nem fut a vezető
pályán, és a motor imbolygása meg nem szűnik.
12
A környezet védelme
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével
a környezetszennyezés,illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
13
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes D E WALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos garanciát
biztosítunk.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az
elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális
javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.)
sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából
adódnak.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási
mód hivatalosan rögzített díjszabásának- megfelelően
a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)
termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül
kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást,
és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.
30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
zst00148397 - 09-03-2011
14
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
Tel.
1016 Bp. Mészáros u. 58/b 214-05-61
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
404-00-14
403-65-33
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt. 40.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
02/2011
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
15
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/11
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising