D23650 | DeWalt D23650 CIRCULAR SAW instruction manual

522101-12 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D23550
D23650
1. ábra
D23550
x
c
e
d
h
k
f
g
l
i
m
j
D23650
x
e
c
h
k
f
g
i
2
j
m
l
2. ábra
c
b
a
x
D23550
n
w
o
c
b
a
x
D23650
o
n
3
3. ábra
D23550
D23650
4
4. ábra
D23550
f
k
45
D23650
k
f
5
5. ábra
D23550
k
p
D23650
k
p
6
6. ábra
D23550
u
i
r
q
s
j
t
g
h
d
D23650
u
d
i
r
j
s
q
t
g
h
7
7. ábra
D23550
o
v
D23650
o
v
f
8
8. ábra
9
KÖRFŰRÉSZ
D23550, D23650
Gratulálunk!
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó termékfejlesztésünknek és innovációnknak köszönhetően a DEWALT
cég a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Terhelés nélküli fordulatszám
Vágásmélység
Fűrésztárcsa átmérője
Fűrésztárcsa vastagsága
Fűrésztárcsa furata
Ferdevágási szög
állíthatósága
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
bizonytalansága)
LWA (hangerő)
KWA (hang-erő
bizonytalansága)
D23550 D23650
VDC
230
230
VDC 230/115 230/115
1
1
W
1 050
1 350
min-1 5 000
5 000
mm
55
65
mm
165
190
mm
2,5
2,6
mm
20
30
A vibrációnak való kitettség mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
meg kell hozni, amelyek védik a kezelőt a vibrációs hatástól, például: a szerszám és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok
Európa 230 V-os szerszámok10 amper, hálózati
E.K. és Írország:230 V-os szerszámok13 amper,
a csatlakozódugaszban
E.K. és Írország:115 V-os szerszámok16 amper,
a csatlakozódugaszban
kg
0–45˚
6,0
0–55˚
6,0
dB(A)
99
99
dB(A)
dB(A)
3
108
3
108
Definíciók: Biztonsági irányelvek
dB(A)
6,7
3,6
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN
60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah=
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási értéket
az EN 60745 szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott vibráció kibocsátási érték a szerszám főbb
alkalmazásaira vonatkozik. Ha más
munkafeladatokra, más tartozékokkal
használják, vagy nincs megfelelően
10
karbantartva, a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő
a munkavégzés teljes időtartama alatt
jelentős mértékben megnövekedett
vibrációs ártalomnak lehet kitéve.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okoz..
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan,személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kártokozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D23550, D23650
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EK irányelvnek is
megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést és
útmutatást. A biztonsági figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül
hagyása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt, hálózatról működő
(vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A rendetlen és sötét munkaterület
vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata közben
a gyermekeket és az arrajárókat tartsa távol
a munkaterülettől. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza és
ne húzza a tápkábelénél fogva, a dugaszt
pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a
konnektorból. A kábelt hőtől, olajtól, éles
szélektől, illetve mozgó alkatrészektől tartsa
távol. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD)
áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrás használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
11
b)
c)
d)
e)
f)
g)
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a beállító kulcsot vagy
csavarkulcsot. Forgó alkatrészen hagyott
kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát
egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő
használatával csökkenthetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja. Az adott
fordulatszámra tervezett
elektromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg kell javítani.
c) A súlyos személyi sérülések veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja le a szerszámot az elektromos hálózatról és/vagy
az akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy elteszi a helyére. Ezekkel a megelőző biztonsági intéz12
d)
e)
f)
g)
kedésekkel csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen utasításokat nem ismerik. Az elektromos szerszám gyakorlatlan felhasználó
kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem
állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek,
nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos
balesetet okoznak.
Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati útmutatónak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám nem
rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak az eredetivel megegyező cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságát.
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági utasítások
a)
b)
c)
d)
VESZÉLY: Tartsa kezét távol a vágási
területtől és a fűrésztárcsától. Másik kezét
tartsa a segédfogantyún vagy a motorburkolaton. Ha mindkét kezével a fűrészt fogja,
a tárcsa nem vághatja meg.
Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez
nem védi meg a munkadarab alatt futó
fűrészlaptól.
A vágási mélységet a munkadarab vastagságához igazítsa. A munkadarab alatt kevesebb, mint egy teljes fognyi rész látszódjon
ki a fűrésztárcsából.
A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében és ne is támassza a lábához. Stabil
felülethez rögzítse a munkadarabot . Fontos
a munkadarab megfelelő alátámasztása,
mert azzal a minimumra lehet korlátozni a
sérülésveszélyt, valamint a tárcsa beszoru-
e)
f)
g)
h)
lásának és a gép feletti uralom elvesztésének veszélyét.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék saját kábelét vághatná el. Ha a vágószerszám áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Szálirányú vágás esetén mindig használjon
hasító korlátot vagy egyenes szélvezetőt.
Ezzel javítja a vágás pontosságát és csökkenti a tárcsa megszorulásának veszélyét.
Mindig megfelelő méretű, formájú és
rögzítőnyílású tárcsát használjon (rombusz
vagy lekerekített). A szerszámhoz nem illő
tárcsa excentrikusan fog futni, Ön pedig
elveszíti a gép feletti uralmát.
Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő tárcsaalátétet vagy rögzítőcsavart.
A vágótárcsa alátéteket és a rögzítőcsavart
az Ön szerszámához terveztük az optimális
teljesítmény és biztonság szem előtt tartásával.
A visszarúgás okai és
megelőzésük
– A visszarúgás a gép hirtelen reagálása a
fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására
vagy megcsúszására, amikor a nem kellően
irányított fűrész a munkadarabtól a kezelő irányába elmozdul.
– Ha a fűrésztárcsa becsípődik vagy beragad
az összezáródó vágatba, a fűrésztárcsa leáll,
amire a motor úgy reagál, hogy a készüléket
nagy sebességgel a kezelő irányába löki;
– Ha vágás során a fűrésztárcsa megcsavarodik
vagy eltér a helyes iránytól, a tárcsa fogai a
fa felületébe vájódnak, amitől a fűrésztárcsa
kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.
tókapcsolót, és tartsa a fűrészt mozdulatlanul
az anyagban, amíg a tárcsa teljesen le nem
áll. Soha ne próbálja a fűrészt a munkadarabból kihúzni vagy hátrafelé húzni, amíg
a fűrésztárcsa mozgásban van, mert visszarúgás következhet be. Derítse ki, miért szorul
a fűrésztárcsa, és szüntesse meg a szorulás
okát.
c) Amikor újraindítja a fűrészt a munkadarabban,
a fűrésztárcsát tartsa a vágat közepén, és
ügyeljen, hogy a fogak ne érjenek bele az
anyagba. Ha a fűrésztárcsa be van szorulva,
újraindításnál kiugorhat a munkadarabból vagy
visszarúghat.
d) Támassza alá a nagyobb munkadarabokat,
hogy minimálisra csökkentse a fűrésztárcsa
beszorulásának és a fűrész visszarúgásnak
a veszélyét. A nagyobb munkadarabok már
a saját súlyuktól is megereszkedhetnek.
A lapokat mindkét oldalukon alá kell támasztani a vágási vonal közelében, illetve a lap
szélénél.
e) Ne használjon életlen vagy sérült fűrésztárcsát. Az életlen, nem megfelelően felszerelt
tárcsa keskeny járatot hoz létre, ami túlzott
súrlódáshoz, a fűrésztárcsa szorulásához és
visszarúgáshoz vezet.
f) A vágási mélységet és a ferdevágási szöget
állító zárókarokat a fűrészelés megkezdése
előtt biztonságosan meg kell húzni. Ha a
fűrésztárcsa vágás közben elállítódik, a fűrész
beszorulhat és visszarúghat.
g) A D23550 és D23650 típusnál nincs beszúró
vágási funkció!
Balesetvédelmi utasítások
a függő (pendulum) fűrészlapburkolattal rendelkező gépekhez
a)
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszerek és munkakörülmények következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával kerülhető el:
a) Mindkét kezével erősen markolja a fűrészt, és
karját úgy tartsa, hogy a visszarúgó erőknek
ellenállhasson. Úgy helyezkedjen, hogy a
fűrésztárcsa bármelyik oldalán álljon, de ne
legyen vele egy vonalban. Visszarúgás hatására a fűrész hátrafelé ugrik, de a megfelelő
óvintézkedések megtételével a kezelő ellenőrzése alatt tudja tartani a visszarúgó erőket.
b) Amikor a fűrésztárcsa beszorul vagy bármilyen
okból félbehagyja a vágást, engedje el az indí-
b)
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
megfelelően zár-e az alsó védőburkolat. Ne
használja a fűrészt, ha az alsó védőburok
nem mozog szabadon, és nem záródik
azonnal. Nyitott helyzetben soha ne rögzítse az alsó védőburkot szorítóval vagy más
módon. Ha a fűrészt véletlenül leejtik, az
alsó védőburok meggörbülhet. Emelje fel az
alsó védőburkolatot a visszahúzható karral;
ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e, és
nem ér-e a fűrésztárcsához vagy más alkatrészekhez semmilyen szögben és semmilyen vágási mélységnél.
Ellenőrizze, működik-e az alsó védőburok
rugója. Ha a védőburok és a rugó nem
működik megfelelően, használat előtt
13
c)
d)
javíttassa meg. Előfordulhat, hogy az alsó
védőburkolat nehézkes működését sérült
alkatrész, mézgás lerakódás vagy felhalmozódott törmelék okozza.
Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások, például beszúró vágás vagy összetett
vágás alkalmával szabad kézzel visszahúzni. A visszahúzó karral emelje meg az
alsó védőburkolatot, és amint a fűrésztárcsa
behatol az anyagba, engedje vissza az alsó
burkolatot. Minden más fűrészelési műveletnél az alsó burkolatnak automatikusan kell
működnie.
Mindig figyelje, hogy az alsó burkolat takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt a fűrészt a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi.
A védőburkolat nélküli vágótárcsa hátrafelé
mozgatja a fűrészt, és minden útjába kerülő
dolgot elvág. Számítson arra, hogy a tárcsa
a kapcsoló elengedése után csak bizonyos
idő elteltével áll le.
Minden hasítókéses fűrészre
vonatkozó további biztonsági
utasítások
a)
b)
c)
d)
e)
A fűrésztárcsának megfelelő hasítókést
használjon. Ahhoz, hogy a hasítókés
működjön, annak vastagabbnak kell lennie,
mint maga a tárcsa, de keskenyebbnek,
mint a tárcsa vágási szélessége.
A hasítókést a használati útmutatóban
leírtak szerint állítsa be. A helytelen térköz,
elhelyezés és igazítás hatástalanná teheti
a hasítókést a visszarúgás megakadályozásában.
Beszúró vágás kivételével mindig használja
a hasítókést. A hasítókést a beszúró vágás
után vissza kell szerelni. Beszúró vágásnál
a hasítókés akadályt jelent, és visszarúgást
okozhat.
Ahhoz, hogy a hasítókés működni tudjon,
be kell hatolnia a munkadarabba. Rövid
vágásoknál a hasítókés hatástalan a visszarúgás megakadályozásában.
Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is lelassíthatja a védőburkolat zárási sebességét.
Kiegészítő biztonsági utasítások körfűrészhez
• Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
• Viseljen porvédő maszkot. A porszemcsék légzési nehézséget és sérülést okozhatnak.
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy
14
nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki adatoknál. Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat
használja.
• Soha ne használjon keményfém-szemcsés
vágókorongot..
Fennmaradó veszélyek
A következő kockázatok együtt járnak a körfűrész
használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti sérülés.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– A por belélegzéséből eredő egészségügyi
veszélyek fa megmunkálásánál.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE (2. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (w)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 körfűrész
1 párhuzamvezető
1 fűrésztárcsa kulcs
1 használati útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális kábelre.
a. Indítókapcsoló
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
b. Reteszelő gomb
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
c. Elülső fogantyú
d. Tengelyzár
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
e. Porelszívó kimenet
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
f. Fűrésztalp
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
g. Hasítókés
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
h. Alsó védőlemez visszahúzó karja
i. Alsó védőlemez
j. Fűrésztárcsa
k. Ferdevágás szögének beállító gombja
l. Ferdevágási szög jelzése
m. Egyenes vágás jelzése
n. Mélységállító gomb
o. Párhuzamvezető
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D23550/23650 körfűrészét fa- és műanyagok professzionális fűrészeléséhez terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezeket a nagy igénybevételre tervezett körfűrészeket professzionális szerszámhasználóknak
terveztük.
NE engedje, hogy gyermekek a szerszámhoz
hozzáérjenek. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott
személy használja, biztosítson számára felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os szerszámokat egy hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni, amelynél az egymástól elválasztott primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földelés is található.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő bemenetének megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a
műszaki adatokat). A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet,
mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy az indítókapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A gép véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Vágásmélység beállítása (1–3.
ábra)
1. Lazítsa meg a mélységbeállító gombot (n).
2. Állítsa a talpat (f) a megfelelő mélységű
vágáshoz szükséges állásba.
3. Szorítsa be a mélységbeállító gombot (n).
FIGYELMEZTETÉS: Az optimális
eredmény érdekében a fűrésztárcsa
kb. 3 mm-rel nyúljon túl a munkadarabon (lásd a 3. ábra kis képén).
15
Ferdevágási szög beállítása
(4. ábra)
A párhuzamvezető felszerelése
és beállítása (7. ábra)
A ferdevágás szöge 0° és 45° között állítható
a D23550, illetve 0° és 55° között a D23650 típusnál.
A párhuzamvezető (o) a munkadarab szélével párhuzamos vágásokhoz használható.
1. Lazítsa meg a ferdevágás szögének beállító
gombját (k).
2. Úgy állítsa be a szöget, hogy addig dönti
a fűrésztalpat (f), amíg a mutató a kívánt szögre nem mutat a szögskálán.
3. Szorítsa be a szögbeállító gombot (k).
A talp igazítása 90°-os vágáshoz (1., 5. ábra)
1. Állítsa a fűrészt 0°-os szögre.
2. Húzza vissza a fűrésztárcsa-védőt a karral (h),
és helyezze a fűrészt a tárcsa oldalára.
3. Lazítsa ki a szögbeállító gombot (k).
4. Helyezze derékszöget a fűrésztárcsa és a talp
mellé a 90°-os beállításhoz.
5. Szükség szerint igazítsa az ütközőt (o).
Fűrésztárcsa cseréje (6. ábra)
1. Rögzítse a tengelyzár gombját (d), és csavarja
ki a fűrésztárcsa leszorító csavarját (q) az óramutató járásával ellentétesen forgatva,
a szerszámhoz mellékelt kulccsal (r).
2. Húzza vissza az alsó fűrésztárcsa-védőt (i)
a karral (h), és cserélje ki a fűrésztárcsát (j).
Helyezze vissza az alátéteket (s, t) a helyükre.
3. Ellenőrizze a fűrésztárcsa forgásirányát.
4. Csavarja rá kézzel a fűrésztárcsa leszorító
csavart (q), hogy az alátét ne mozduljon el.
Forgassa az óramutató járásának irányába.
5. Nyomja meg a fűrésztárcsa zárógombját (d),
közben forgassa a hajtótengelyt, amíg
a fűrésztárcsa forgása le nem áll.
6. Erősen húzza meg a fűrésztárcsa leszorító
csavart a kulccsal.
A hasítókés beállítása (6. ábra)
A hasítókés (g) helyes beállításához nézze meg a
6.ábrán a kis képet. Állítsa be a hasítókés hézagát
a fűrészlap cseréje után, illetve szükség esetén
bármikor.
1. A vágási mélységet állítsa 0 mm-re, hogy hozzáférjen a hasítókés leszorító csavarjaihoz.
2. Lazítsa ki a csavarokat (u) és húzza ki maximális hosszúságban a hasítókést.
3. Állítsa be a hézagot, és húzza meg a csavart
(nyomaték: 4 – 5 Nm).
16
FELSZERELÉS
1. Lazítsa ki a párhuzamvezető zárócsavarját (v),
hogy a párhuzamvezetőt mozgatni lehessen.
2. Illessze be a párhuzamvezetőt (o) az ábra
szerint a fűrésztalpba (f).
3. Húzza meg a rögzítőcsavart (v).
ÁLLÍTÁS
1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart (v), és állítsa
a párhuzamvezetőt (o) a kívánt szélességre.
2. Húzza meg a rögzítőcsavart (v).
Használat előtt
– Ellenőrizze, megfelelően van-e felszerelve
a védőburkolat. A fűrészlap védőburkolatának
zárt helyzetben kell lennie.
– Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a rajta lévő
nyíl irányában forog-e.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat és a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást
végez rajta, vagy szereléket illetve
tartozékot le- vagy felszerel.
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően van-e rögzítve.
• A szerszámot csak finoman nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a fűrésztárcsára.
• Kerülje a túlterhelést.
• Ne használjon túl kopott fűrésztárcsát.
• Ne használja a fűrészt bevágások
készítésére.
Helyes kéztartás (1., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
A szerszámot porelvezető nyílással (e) láttuk el.
Lehetőleg a porkibocsátásra vonatkozó rendelkezések szerint gyártott porelszívót alkalmazzon.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG a porkibocsátással kapcsolatos érvényes
irányelveknek megfelelően tervezett
vákuumos porelszívót használjon
faanyag fűrészelésénél. A leggyakoribb
porelszívó típusok csatlakozója közvetlenül a porelvezető nyíláshoz illeszthető.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa a szerszámot szorosan,
hogy ne ugorjon meg.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún
(x), a másik pedig az elülső fogantyún (c) van.
FIGYELMEZTETÉS: Fém fűrészelésénél csak megfelelő szikravédelemmel
ellátott porelszívót használjon.
Be- és kikapcsolás (1., 2. ábra)
Biztonsági okokból a szerszám indítókapcsolója (a)
biztonsági reteszelő gombbal (b) van ellátva.
1. A kioldáshoz nyomja be a biztonsági reteszelő
gombot.
2. A szerszám beindításához nyomja meg az
indítókapcsolót (a).
Amint az indítógombot elengedi,
a biztonsági reteszelő gomb automatikusan
működésbe lép, hogy megakadályozza a gép
véletlen beindulását.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát minimális karbantartás melletti hosszú idejű használatra terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást végez
rajta. Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A gép
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Soha ne kapcsolja be vagy ki
a szerszámot, ha a fűrésztárcsa
a munkadarabbal vagy más anyaggal
érintkezik.
• A szerszám működése közben ne
kapcsolja be a tengelyzárat.
A szerszám vezetése (1., 2. ábra)
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
• Az optimális eredmény érdekében felülről lefelé szorítsa le a munkadarabot.
• Kövesse a munkadarabon megrajzolt vonalat
a jelölés (m) segítségével.
• 45°-os ferdevágásnál, kövesse a munkadarabon megrajzolt vonalat a jelöléssel (l).
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG a szerszám hátuljával egy vonalban vezesse
a tápkábelt.
A por elvezetése (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Por belégzésének veszélye. A személyi sérülés
veszélyének elkerülése érdekében
MINDIG viseljen jóváhagyott porvédő
maszkot.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik fel a szellőzőnyílásokban vagy azok környékén,
fúvassa le száraz levegővel. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott védőszemüveget és porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
17
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan
tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető általános háztartási hulladékként.
Ha egy napon úgy találja, hogy DEWALT szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt.dobja
ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít a környezetszennyezés megelőzésében és
csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor a kereskedő
vállalja az elhasznált termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe, ahol azt
Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
18
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes D E WALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos garanciát
biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított
30 napon belül meghibásodik és a DEWALT szakszerviz
a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális
esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül
megjavítjuk, illetve újra cseréljük.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az
elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális
javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.)
sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából
adódnak.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási
mód hivatalosan rögzített díjszabásának- megfelelően
a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)
termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül
kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást,
és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.
30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
zst00142340 - 02-12-2010
19
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
404-00-14
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt. 40.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
07/2010
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
20
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre a vásárlás
(üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
21
D23550
KÖRFŰRÉSZ 1
©
22
D23650
KÖRFŰRÉSZ 1
©
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising