D23650 | DeWalt D23650 CIRCULAR SAW instruction manual

402111-85 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D23550
D23650
Figura 1
D23550
x
c
e
d
h
k
f
g
l
i
m
j
D23650
x
e
c
h
k
f
g
i
2
j
m
l
Figura 2
c
b
a
x
D23550
n
w
o
c
b
a
x
D23650
o
n
3
Figura 3
D23550
D23650
4
Figura 4
D23550
f
k
45
D23650
k
f
5
Figura 5
D23550
k
p
D23650
k
p
6
Figura 6
D23550
u
i
r
q
s
j
t
g
h
d
D23650
u
d
i
r
j
s
q
t
g
h
7
Figura 7
D23550
o
v
D23650
o
v
f
8
Figura 8
9
FERĂSTRAIE CIRCULARE
D23550, D23650
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Vc.c.
Regatul Unit şi Irlanda Vc.c.
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie in gol
min-1
Adâncime de tăiere
mm
Diametru disc
mm
Grosime corp disc
mm
Alezaj disc
mm
Reglarea unghiului înclinat
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23550
230
230/115
1
1 050
5 000
55
165
2,5
20
0–45°
6,0
D23650
230
230/115
1
1 350
5 000
65
190
2,6
30
0–55°
6,0
99
3
108
6,7
99
3
108
3,6
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
vibraţiilor este valabil pentru principalele aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul
în care unealta este utilizată pentru
aplicaţii diferite, cu accesorii diferite
sau întreţinute necorespunzător, emisia
de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
10
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V
16 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
b)
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
c)
D23550, D23650
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
11
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
12
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate ferăstraiele
a)
b)
PERICOL: Ţineţi mâinile la distanţă
faţă de zona de tăiere şi de disc. Ţineţi
cealaltă mână pe mânerul auxiliar sau pe
carcasa motorului. Dacă ambele mâini ţin
fierăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de
disc.
Nu întindeţi mâinile sub piesa de
prelucrat. Apărătoarea nu vă poate proteja
de disc sub piesa de prelucrat.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de
lucru trebuie să se vadă mai puţin dintr-un
dinte de disc.
Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe
picior piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa
de prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Contactul
cu un cablu sub tensiune va determina,
de asemenea, scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de
blocare a discului.
Utilizaţi întotdeauna discuri de
dimensiunea şi forma corectă
(diamantate faţă de rotunde) a orificiilor
arborelui. Discurile care nu se potrivesc
cu sistemele de montaj ale fierăstrăului vor
funcţiona excentric, determinând pierderea
controlului.
Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost
special concepute pentru fierăstrăul dvs.,
pentru performanţa şi siguranţa optime în
timpul operării.
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
– Reculul reprezintă reacţia bruscă a unui
disc agăţat, blocat sau aliniat incorect, ce
determină deplasarea în sus a fierăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
– Atunci când discul este agăţată sau blocată
strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
– Dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază
corect în tăietură, zimţii de pe marginea
din spate a discului pot săpa în suprafaţa
superioară a lemnului, făcând ca discul să
iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a fierăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
fierăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât
să poată face faţă forţelor de recul.
Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea
discului înapoi, însă forţele de recul pot fi
controlate de operator dacă sunt adoptate
măsuri de precauţie adecvate.
b) Atunci când discul se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
fierăstrăul în material până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul din material sau să trageţi
înapoi fierăstrăul în timp ce discul se
mişcă; în caz contrar, se poate declanşa
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
c) Atunci când reporniţi fierăstrăul, centraţi
discul acestuia în fantă şi verificaţi ca
dinţii acestuia să nu fi intrat în material. În
cazul în care discul fierăstrăului se blochează,
aceasta poate să iasă din tăietură sau să
ricoşeze din piesa de prelucrat atunci când
fierăstrăul este repornit.
d) Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a discului şi de recul.
Panourile mari au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie
poziţionate sub panou, pe ambele laturi,
aproape de linia de tăiere şi aproape de
marginea panoului.
e) Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate.
Discurile neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune
excesivă, blocarea discului şi reculul.
f) Manetele de blocare pentru adâncimea
discului şi reglarea înclinaţiei trebuie să
fie strânse şi fixate înainte de efectuarea
tăieturii. Dacă reglajul discului se deplasează
în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g) Modelele D23550, D23650 nu sunt dotate
cu funcţie de decupare!
13
Instrucţiuni de siguranţă
pentru ferăstraie cu apărătoare
de disc oscilantă
a)
b)
c)
d)
Înainte de fiecare utilizare, verificaţi
închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi fierăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale
a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că
nu atinge discul sau orice altă componentă
şi că se mişcă liber în toate unghiurile şi
adâncimile de tăiere.
Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul
nu funcţionează corect, acestea trebuie
reparate înainte de utilizare. Apărătoarea
inferioară poate funcţiona lent datorită
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase
sau acumulărilor de reziduuri.
Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile
combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi, de îndată ce
discul pătrunde în material, apărătoarea
inferioară trebuie eliberată. Pentru orice alte
tipuri de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
Trebuie să verificaţi întotdeauna ca
apărătoarea inferioară să acopere discul
înainte de a poziţiona fierăstrăul pe
bancă sau podea. Un disc neprotejată,
liberă va cauza ricoşarea înapoi
a fierăstrăului care va tăia orice îi stă în
cale. Fiţi atenţi la timpul necesar pentru
ca discul să se oprească după eliberarea
întrerupătorului.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă pentru toate
ferăstraiele cu cuţit de
despicare
a)
b)
14
Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat
pentru discul folosit. Pentru funcţionarea
cuţitului de despicare, este necesar ca
acesta să fie mai gros decât corpul lamei,
însă mai subţire decât zimţii acesteia.
Reglaţi cuţitul de despicare conform
instrucţiunilor din acest manual.
Distanţarea, poziţionarea şi alinierea
c)
d)
e)
incorectă pot anula efectul cuţitului de
despicare în împiedicarea reculului.
Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare,
cu excepţia cazurilor în care efectuaţi
decupaje. Cuţitul de despicare trebuie
să fie poziţionat la loc după efectuarea
decupajelor. Cuţitul de despicare cauzează
interferenţe în timpul efectuării decupajelor
şi poate genera reculul.
Pentru funcţionarea cuţitului de
despicare, acesta trebuie să fie cuplat
în piesa de prelucrat. În timpul tăieturilor
scurte, cuţitul de despicare nu împiedică
reculul.
Nu operaţi fierăstrăul în cazul în care
cuţitul de despicare este îndoit. Chiar
şi un contact uşor poate încetini viteza de
închidere a apărătorii.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
circulare
• Purtaţi protecţii pentru urechi. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea auzului.
• Purtaţi o mască antipraf. Expunerea la
particulele de praf poate cauza dificultăţi de
respiraţie şi posibile vătămări.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
categoria adecvată a discurilor, consultaţi
specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv discurile
menţionate în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
• Nu folosiţi niciodată discuri abrazive de
debitat.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor circulare.
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 2)
Codul pentru dată (w), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular
1 Ghidaj paralel
1 Cheie disc ferăstrău
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
n. Buton de reglare a adâncimii
o. Ghidaj paralel
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ferăstrăul circular D23550/23650 a fost conceput
pentru efectuarea operaţiilor profesionale de tăiere
a lemnului şi a materialelor plastice.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ferăstraie circulare de regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
a. Întrerupător de declanşare
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
b. Buton de siguranţă
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
c. Mâner frontal
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
d. Buton de blocare a axului
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
e. Orificiu de evacuare a prafului extras
f. Ghidaj ferăstrău
g. Cuţit de despicare
h. Manetă retragere apărătoare inferioară
i. Apărătoare inferioară
j. Disc de fierăstrău
k. Buton de reglare unghi oblic
l. Marcaj pentru tăietură oblică
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
m. Marcaj pentru tăietură dreaptă
15
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi specificaţia
tehnică). Dimensiunea minimă a conductorului este
de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 1–3)
1. Slăbiţi butonul de reglare a adâncimii (n).
2. Deplasaţi ghidajul (f) pentru a obţine
adâncimea corectă de tăiere.
3. Strângeţi butonul de reglare a adâncimii (n).
AVERTISMENT: Pentru rezultate
optime, lăsaţi discul ferăstrăului să iasă
din piesa de prelucrat cu aproximativ
3 mm (consultaţi inserţia din figura 3).
Reglarea înclinaţiei (fig. 4)
Unghiul înclinat poate fi reglat între 0° şi 45° pentru
modelul D23550 şi între 0° şi 55° pentru modelul
D23650.
1. Slăbiţi butonul de reglare a unghiului oblic (k).
2. Setaţi unghiul oblic înclinând ghidajul
ferăstrăului (f) până când marcajul indică
unghiul dorit pe scală.
3. Strângeţi butonul de reglare a unghiului oblic
(k).
Reglarea ghidajului pentru
tăieturi la 90° (fig. 1, 5)
1. Reglaţi ferăstrăul la un unghi de 0°.
2. Retrageţi apărătoarea lamei folosind maneta
(h) şi poziţionaţi ferăstrăul pe partea cu lama.
16
3. Slăbiţi butonul de reglare a unghiului oblic (k).
4. Poziţionaţi un şablon de unghiuri pe lamă şi
ghidaj pentru a regla setarea la 90°.
5. Reglaţi limitatorul (o) după necesităţi.
Înlocuirea discului ferăstrăului
(fig. 6)
1. Cuplaţi butonul de blocare a lamei (d) şi
deşurubaţi şurubul de prindere a lamei (q)
rotindu-l în sens antiorar folosind cheia (r)
furnizată împreună cu unealta.
2. Retrageţi apărătoarea inferioară a lamei (i)
folosind maneta (h) şi înlocuiţi lama (j). Montaţi
la loc şaibele (s şi t) în poziţia corectă.
3. Verificaţi direcţia de rotire a discului.
4. Înfiletaţi manual pe şurubul de prindere
a discului (q) pentru a menţine şaiba pe
poziţie. Rotiţi în sens orar.
5. Apăsaţi butonul de blocare a discului (d) în
timp ce rotiţi axul până când discul încetează
să se rotească.
6. Strângeţi bine şurubul de prindere a discului
folosind cheia.
Reglarea cuţitului de
despicare (fig. 6)
Pentru reglarea corectă a cuţitului de despicare
(g), consultaţi inserţia din figura 6. Reglaţi distanţa
cuţitului de despicare după ce schimbaţi discul
ferăstrăului sau ori de câte ori este necesar.
1. Reglaţi adâncimea de tăiere la 0 mm pentru
a avea acces la şuruburile de prindere ale
cuţitului de despicare.
2. Slăbiţi şuruburile (u) şi extindeţi cuţitul de
despicare la lungimea maximă.
3. Reglaţi jocul şi strângeţi şuruburile (cuplu:
4-5 Nm).
Montarea si demontarea
ghidajului paralel (fig. 7)
Ghidajul paralel (o) este utilizat pentru tăierea
paralel cu marginea piesei de prelucrat.
MONTAREA
1. Slăbiţi şurubul de blocare (v) pentru a permite
trecerea ghidajului paralel.
2. Introduceţi ghidajul paralel (o) în ghidajul
ferăstrăului (f), conform ilustraţiei.
3. Strângeţi şurubul de blocare (v).
REGLAREA
1. Slăbiţi şurubul de blocare (v) şi setaţi ghidajul
paralel (o) la lăţimea dorită.
2. Strângeţi şurubul de blocare (v).
Înainte de utilizare
– Asiguraţi-vă că apărătorile sunt montate
corect. Apărătoarea discului de ferăstrău
trebuie să fie în poziţie închisă.
– Asiguraţi-vă că discul ferăstrăului se roteşte în
direcţia săgeţii de pe disc.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este bine fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară
pe unealtă şi nu aplicaţi o presiune
laterală pe discul ferăstrăului.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
• Nu folosiţi discuri excesiv de uzate.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul principal (x) şi a celeilalte
mâini pe mânerul frontal (c).
Pornirea şi oprirea (fig. 1, 2)
Din motive de siguranţă, întrerupătorul de pornire/
oprire (a) al uneltei este dotat cu un buton de
siguranţă (b).
1. Apăsaţi butonul de siguranţă pentru a debloca
unealta.
2. Apăsaţi întrerupătorul de declanşare (a) pentru
a porni unealta.
De îndată ce întrerupătorul de declanşare
este eliberat, întrerupătorul de siguranţă se
activează automat pentru a preîntâmpina
pornirea accidentală a maşinii.
AVERTISMENT:
• Nu porniţi sau nu opriţi unealta atunci
când discul ferăstrăului atinge piesa
de prelucrat sau alte materiale.
• Nu utilizaţi dispozitivul de blocare
a axului în timp ce unealta este în
funcţiune.
Dirijarea uneltei (fig. 1, 2)
• Pentru rezultate optime, prindeţi partea
inferioară a piesei de prelucrat orientată spre
disc.
• Urmaţi linia desenată pe piesa de prelucrat
folosind marcajul (m).
• În cazul unui unghi oblic de 45°, urmaţi linia
desenată pe piesa de prelucrat, folosind
marcajul (l).
AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA
întindeţi cablul de alimentare în spatele
uneltei
• Nu utilizaţi ferăstrăul pentru decupaje.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Extragerea prafului (fig. 1)
AVERTISMENT: Risc de inhalare
a prafului. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, purtaţi
ÎNTOTDEAUNA o mască aprobată
anti-praf.
Unealta este prevăzută cu o evacuare pentru praf
(e).
Ori de câte ori este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput în conformitate
cu regulamentele relevante referitoare la emisiile
de praf.
17
AVERTISMENT: UTILIZAŢI
ÎNTOTDEAUNA un dispozitiv de
aspiraţie, conceput în conformitate
cu directivele aplicabile referitoare la
emisiile de praf atunci când tăiaţi lemn.
Furtunurile de aspiraţie ale majorităţii
aspiratoarelor se vor potrivi direct în
evacuarea pentru praf.
AVERTISMENT: Nu folosiţi un
dispozitiv de aspiraţie fără protecţia
adecvată la scântei atunci când tăiaţi
metale cu ferăstrăul.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
18
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea lor cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
zst00176340 - 02-04-2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising