LZR310 | Black&Decker LZR310 LASER instruction manual

402113-39 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
LZR310
8
B
A
C
4
D
2
4
4
8 9 7
8 10 12 6 11
E
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
bateriile ce nu sunt reîncărcabile
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“. Nu incineraţi acumulatorii.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe
acumulatori, procedaţi în felul următor:
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
Această unealtă Black & Decker a fost concepută pentru
a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul aplicaţiilor
domestice. Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
♦
♦
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi unelte alimentate
cu baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile
de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de baterii care
prezintă scurgeri de lichide, de vătămări corporale
şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în
condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona de lucru
bine iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo unde există riscul
de producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex.
în prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Fiţi vigilent
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de regulile de bun
simţ. Nu utilizaţi unealta atunci când sunteţi obosiţi.
Utilizaţi unealta corespunzătoare
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni.
Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
Inspectaţi pentru a depista componentele deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta pentru
a depista eventualele deteriorări. Asiguraţi-vă că unealta
va funcţiona corespunzător şi că va efectua funcţia pentru
care a fost proiectat. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
există vreo componentă deteriorată sau defectă.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi
Atunci când nu sunt folosite, uneltele şi acumulatorii
trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat sau
la înălţime şi nu la îndemâna copiilor.
Reparaţii
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către
persoane calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un pericol
considerabil pentru utilizator.
Avertisment! Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Studiaţi caracteristicile produsului laser.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Acest laser se încadrează în clasa 2M conform cu
EN 60825-1:1993+A2:2001. Nu înlocuiţi o diodă
laser cu una de tip diferit. În cazul în care laserul
este deteriorat, prevedeţi repararea acestuia de
către un agent de reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2M este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare. Pe distanţe de
peste 1 m, laserul se încadrează în clasa 1 şi este,
astfel, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul
laser.
Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care fasciculul
laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Întrerupător de pornire/oprire
Flacon
Deschidere laser
Stand
Rotiță de reglare
Consola de perete
Dispozitiv de prindere pe perete cu gaură pentru
cheie
Asamblare
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) în poziția „ON”.
♦
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) în poziția „OFF”.
Montarea acumulatorilor (fig. A)
♦
Glisaţi capacul acumulatorului (8) de pe unealtă.
♦
Introduceţi acumulatorii în unealtă în poziţia din
ilustraţie.
♦
Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat pe
poziţie.
Reglarea liniei laser (fig. B - E)
Utilizarea unei configurații de perete (fig. E)
♦
Porniţi unealta.
♦
Fixați dispozitivul de prindere pe perete cu o mână.
♦
Reglați unealta cu cealaltă mână până când flaconul
paralel cu peretele este orizontal.
Instalarea uneltei (fig. B - E)
Unealta poate fi instalată pe o suprafaţă orizontală, cum
ar fi podeaua sau o masă. Alternativ, unitatea poate fi
montată pe perete.
Utilizarea standului reglabil (fig. B - D)
♦
Porniţi unealta.
♦
Mişcaţi unealta după necesităţi pentru a poziţiona
linia laser.
Atunci când se proiectează linii laser orizontale pe
♦
pereți, nivelați flacoanele pe partea de sus a unității.
♦
Atunci când se proiectează linii laser verticale pe
pereți, nivelați flaconul pe partea de sus a unității.
♦
Atunci când se proiectează linii laser pe tavane,
nivelați flacoanele pe părțile adiacente ale unității.
♦
Reglați rotițele (5) până când linia este orizontală.
Montarea uneltei pe stand (fig. B - D)
Unealta poate fi instalată pe standul reglabil (4), atât pe
orizontală, cât și pe verticală.
♦
Alegeţi o suprafaţă netedă şi orizontală pentru
a instala standul.
♦
Atunci când proiectați linii laser orizontale pe pereți,
așezați unealta orizontal pe stand, aliniind partea de
jos a uneltei cu profilul de pe stand.
♦
Atunci când proiectați linii laser verticale pe pereți,
așezați unealta orizontal pe stand, introducând
porțiunea în relief de pe partea lungă a uneltei în
locașul de pe stand.
♦
Atunci când proiectați linii laser pe tavane, așezați
unealta vertical pe stand, introducând porțiunea în
relief de pe partea scurtă a uneltei în locașul de pe
stand.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Montarea uneltei pe perete (fig. E)
Unitatea poate fi montată pe pereţi cu ajutorul unuia din
dispozitivele de prindere pe perete.
Avertisment! Ţineţi dispozitivele de prindere pe perete
într-un loc sigur atunci când nu sunt utilizate.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul
menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest
produs.
Dispozitivul de prindere pe perete cu gaură pentru cheie
(7) este utilizat pentru majoritatea sistemelor cu montare
pe perete.
♦
Introduceţi un şurub sau un cui în perete.
♦
Atârnaţi dispozitivul de prindere pe perete pe
elementul de fixare cu ajutorul găurii cheii.
♦
Montați unealta pe dispozitivul de prindere pe perete
agăţând magnetul (8) pe butonul din oţel (9).
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic
la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Dacă unitatea este montată pe pereţi din rigips sau alte
materiale delicate, trebuie utilizat ştiftul de perete (6):
♦
Ţineţi consola în faţa unei poziţii corespunzătoare.
♦
Rotiţi butonul (10) pentru a apăsa ştiftul (11) drept
în perete.
♦
Montați unealta pe dispozitivul de prindere pe perete
agăţând magnetul (8) pe butonul din oţel (12).
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Utilizare
♦
♦
♦
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Instalaţi unealta după cum este necesar.
Pentru a mări distanţa de lucru şi precizia, poziţionaţi
laserul în mijlocul zonei dvs. de lucru. Luminozitatea
zonei poate afecta vizibilitatea liniei.
Dacă este necesar, atârnați unitatea pe perete
folosind dispozitivul de prindere potrivit.
5
♦
Acumulatori
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător.
♦
♦
♦
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Scoateţi acumulatorii conform instrucţiunilor de mai
sus.
Puneţi acumulatorii într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Predaţi acumulatorii la un centru de reciclare local.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Dimensiune baterie
Temperatura de funcţionare
Lungimea undei
Clasa laserului
Putere laser
Greutate
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
LZR310
V 3
LR03
°C 0 - 40
nm 635/-670
2M
mW < 3,5
kg 0,45
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Declaraţia de conformitate
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
LZR310
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme
cu: 89/336C/EE, EN 61010, EN 60825.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie pentru
Consumatori
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-12-2004
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
zst00223609 - 17-12-2013
6
7
Download PDF

advertising