DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 3 instruction manual

559022-60 H
DW682K
2
3
4
5
6
7
LAMELLA HORONYMARÓGÉP
•
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt
által értékelt, kiforrott minőségű termékeket
kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek
tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel
a D E WALT megbízható partner minden
professzionális felhasználónak. Kérjük,
munkakezdés előtt figyelmesen olvassa el ezt
a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az ebben
leírtakat.
Maróátmérő
Maróvastagság
Tömeg
mm
mm
kg
Hálózati biztosító legalább
A gép üzembehelyezése előtt olvassa át
alaposan a vásárlói tájékoztatót.
A GÉP LEÍRÁSA (A ábra)
Az Ön D E WALT lamellamarógépe lamella
ékhornyok fa- és fatermékekben történő
készítésére lett kifejlesztve.
1. Be-Ki kapcsoló
2. Tartósüzem reteszgomb
3. Pótfogantyú
4. Magasság beállító
5. Porelszívó csatlakozó
6. Magasságban állítható szögütköző
7. Csúszásgátlók
8. Mélységbeállító gomb
9. Rögzítőcsavar
10. Orsóstop csappantyú
11. Szögbeállító csillaggomb
MŰSZAKI ADATOK
Feszültség
V
Névleges teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám min-1
Max. marási mélység
mm
Marási mélység beállítás mm
DW682K
DW682K
230
600
10 000
22
8; 10; 12
(0/10/20
ékekhez)
100
4
3
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A gép csak egyfázisú, 230 (220) V-os
váltóáramra csatlakoztatható. Használatba
vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek!
10 A
Az Ön elektromos szerszáma az
EN 50144 szerint kettős szigetelésű,
ezért földelni tilos!
E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott
szimbólumok jelentése a következő:
A hálózati kábel és a villásdugó kicserélése
Figyelem! Sérülésveszély, életveszély
vagy az elektromos szerszám
károsodása a kezelési utasítás be
nem tartásából következően.
Hibás hálózati kábelt és villásdugót csak az
arra feljogosított szakszerviz cserélhet. Az
újra beszerelt hálózati kábelt és villásdugót
szakszerűen ellenőrizni kell.
Elektromos feszültség
HOSSZABBÍTÓKÁBEL
VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK
Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m-es
hosszabbító kábelt használhat. Erre a célra
a hazai előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű,
2x1,5 mm2, vagy ennél nagyobb keresztmetszetű
kábel a megfelelő. Ha kábeldobon levő
hosszabbítókábelt alkalmaz, mindig teljesen
tekerje le a vezetéket.
A csomagolás tartalma:
1 Lamellahorony marógép
1 Porzsák
2 Elszívó adapter
1 Körmöskulcs
1 Torx-csavarhúzó
1 Vásárlói tájékoztató
1 „Robbantott” ábra
•
SZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
Szerelés és beállítás előtt mindig
húzza ki a csatlakozódugót a hálózati
dugaljból.
Győződjön meg arról, hogy a gép
és a tartozékok nem sérültek-e meg
a szállításnál.
8
Magasságbeállító szögütköző (C1, 2 ábra)
A magasságban állítható (6) ütközővel pontosan
beállíthatja a marási helyeket. A beállításhoz
járjon el a következőképpen:
• Lazítsa meg a (9) rögzítőcsavart.
• Állítson a (4) magasságütközőn. 90°-os
ütközőállásnál a rögzítőgomb alatti skála
mutatja a távolságot a maró közepe és
a munkadarab felső felülete között.
• Húzza meg a rögzítőcsavart.
A szög(ütköző) beállításához a következőképpen
járjon el:
• Lazítsa meg a (11) csillagcsavart.
• Fordítsa az ütközőt a kívánt szögbe.
• Húzza meg a csillagcsavart.
•
óramutató járása szerint a marási mélység
csökkentésére.)
Ellenőrizze a beállítást azáltal, hogy
próbamarást végez egy hulladékfában.
Csúszásgátlók (F ábra)
A lamellamarónak hajlama van arra, hogy
a maró behatolásakor jobbra csússzon.
A (7) csúszásgátlók ezt meggátolják. Ha
a munkadarab színén vagy kényes felületeken
dolgozik, ezek a csúszásgátlók besüllyeszthetők
a marótalpba.
• A csúszásgátlók süllyesztéséhez egy
csavarhúzó segítségével forgasson azokon
egy keveset az óramutató járása szerint.
• Ha ismét szüksége van a csúszásgátlókra,
fordítson azokon az óramutató járásával
szemben.
A marótalpon levő jelölések
Ha ön ütköző nélkül dolgozik, például T-kötéseket készít, a szerszám pontos helyezéséhez
használhatja a marótalpon levő jelzéseket.
• Állítsa az ütközőt, ahogy az előzőekben
írtuk, 0° szögállásba.
• Egy 19 mm vastag munkadarabhoz vegye
figyelembe a marótalp rovátkáját, a maró
középhelyzetbe való pozicionálására.
• Más munkadarab-vastagságoknál
használja a piros jelölést a szerszám pontos
pozicionálására.
• Két távolabbi jelölés adja a vágóhosszat. Egy
oldalirányú átmarás elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy ezek a jelölések ne
érjenek túl a munkadarab szélénél.
A horonymaró cseréje (G, H és J ábra)
•
•
•
•
•
Oldja meg a négy (12) Torx-csavart
a marótalpban, és vegye le a fedlapot.
Nyomja be a (10) orsóstop-csappantyút, és
forgassa a szorítóperemet a körmöskulccsal
az óramutató járásával szemben. Vegye le
a peremet.
Cserélje ki a marótárcsát.
Húzza meg a szorítóperemet benyomott
orsóstop mellett, az óramutató járása
szerint.
Tegye vissza a fedlapot, és húzza meg
a négy Torx-csavart.
•
A marási mélység beállítása (D ábra)
A marási mélység beállítása az ék méretétől
függ. A mélységbeállító csavaron levő 0, 10, 20
számoknak egyezni kell, az alkalmazni kívánt
éknagysággal. Az M megfelel a maximális
horonymélységnek, amely kb. 22 mm.
• Forgassa a (8) mélységbeállítógombot
a helyes állásba úgy, hogy a megfelelő
szám a piros jelzéshez igazodjon.
•
Győződjön meg arról, hogy a maró
fogai az óramutató járásával
szembe mutassanak (a H ábrán
látható módon).
Marócsere után ellenőrizze
a marási mélységet, és szükség
szerint igazítson rajta.
Porelszívás (K1, 2 ábra)
A marási mélység finom beállítása (E ábra)
Az adapterek segítségével vagy a porzsákot,
vagy egy porszívógép szívócsövét
csatlakoztathatja a géphez.
A finombeállító szolgál az ékméretek lehetséges
eltéréseinek kiegyenlítésére.
• Vigye a (6) ütközőt, mint az előbbiekben
írtuk, a felső helyzetbe.
• Helyezze a Torx-csavarhúzót az ábra
szerint a beállítócsavarra, és igazítson
a marási mélységen azáltal, hogy
a csavart forgatja.(Forgassa a csavart az
Porszívógép
• Dugja a (13) vagy (14) adapterek egyikét
az (5) szívónyílásra.
• Csatlakoztassa a porszívót az
adapterhez.
9
Porzsák
• Dugja a (13) egyenes adaptert az (5)
szívónyílásra.
• Helyezze a (15) porzsákot az adapterre.
• A por elszívására csak azok a porszívók
alkalmazhatók, amelyek megfelelnek
a TRGS 553 szabványnak. Más anyagokhoz
kérje ki az illetékes szakhatóság vagy
munkavédelmi felügyelőség véleményét.
•
•
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•
Tartsa be mindig az érvényben levő
biztonsági előírásokat.
Be- és Kikapcsolás (B ábra)
•
•
•
•
A gép bekapcsolásához nyomja be az (1)
be-kikapcsolót.
Tartós üzemeltetéshez nyomja be a (2)
reteszgombot, és engedje el az (1)
kapcsolót.
A gép leállításához engedje el
a kapcsolót.
A tartósüzemben működő gép leállításához
röviden nyomja meg az (1) kapcsolót, és
engedje el. A munka végeztével mindig
húzza ki a villásdugót a hálózati dugaljból.
(szélső) ékeket a munkadarab szélétől 57,5 cm-re helyezze el (N1 ábra).
Keretkötéseknél (pl. képkereteknél)
előfordulhat, hogy a legkisebb ék is túl
nagy. Ebben az esetben enyvezze össze
a részeket, és száradás után vágja le
a kinyúló részeket (N2 ábra).
2,5 cm anyagvastagság felett ékpárokat
alkalmazzon, így még erősebb kötést állít
elő (N3 ábra).
A munkadarab-részek összejelöléséhez
fektesse őket egy munkapadra, ahogy össze
lesznek ékelve. Alkalmazzon derékszöget
a munkadarab-részek összejelölésére
(N4 ábra).
Hornyok marása (P ábra)
•
•
•
•
•
•
Ne kapcsolja ki vagy be a gépet,
amikor a marótárcsa a munkadarabbal
érintkezésben van.
A beállításokat csinálja úgy, mint az
előzőekben írtuk.
Irányítsa a marótalp középső jelét -mint
a kép mutatja- a kijelölt vonalra.
Kapcsolja be a gépet, és várjon néhány
másodpercig, míg az a teljes fordulatszámra
felpörög.
Nyomja szilárdan az ütközőt a munkadarabra, és süllyessze a marót a munkadarabba, amíg felütközik.
Engedje vissza a marót.
Kapcsolja ki a szerszámot.
Munkadarab-részek összeerősítése
Ékkötések készítése
•
Általánosságok (L ábra)
Pontos és erős ékkötéseket különféle módon
készíthet. Ebben a fejezetben a fontosabb
technikai fogásokra világítunk rá.
•
•
Az ékméretek megválasztása (M ábra)
Három ékméret létezik: 0, 10, és 20. Általános
szabály: mindig a legnagyobb éket válassza,
ami még illik a munkadarabhoz.
• Ha az éknagyság passzol, állítsa be
a megfelelő marási mélységet, ahogy már
írtuk.
•
Ellenőrizze, vajon a részek pontosan
összeillenek-e.
Kenje meg egyenletesen enyvvel
a hornyokat és az ékeket.
Helyezze az ékeket a hornyokba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az ék az
enyvvel érintkezik.
Illessze össze a részeket, és húzza össze
őket, amíg az enyv megszárad.
Lapos kötések (Q1, 2 ábra)
•
Mielőtt hozzáfogna a munkához,
végezzen próbamarást egy
hulladékfában, a marási mélység
ellenőrzésére. Szükség esetén állítson
a finombeállítón, ahogy már írtuk.
•
•
•
Az ékek elosztása (N1,4 ábra)
• Általánosságban sarokkötéseknél az ékeket
15-25 cm távolságban ossza el. A külső
10
Fektesse a munkadarab-részeket egy
munkapadra úgy, ahogy a kötéseknek
lenniük kell.
Jelölje be az ékhelyek közepét. Általában
az ékek között 15-25 cm távolságot tartson.
A külső (szélső) éket a munkadarab szélétől
5-7,5 cm-re jelölje ki (Q1 ábra).
Állítsa be az ütközőt 90°-ra.
Állítsa be a magasságütközőt úgy, hogy
a maró pontosan munkadarabszél közepére
essen.
•
•
A másik beállítást végezze úgy, ahogy fent
írtuk.
Marja ki a hornyokat, az előzőekben leírtak
szerint.
•
•
Keretkötések (R1, 3 ábra)
•
•
•
•
•
•
Fektesse a munkadarab-részeket egy
munkapadra úgy, ahogy a kötések lesznek
(R1, 2 ábra).
Válassza ki a megfelelő éknagyságot.
Jelölje ki az ékhely közepét.
A másik beállítást végezze az előzőekben
leírtak szerint.
Marja ki a hornyokat, mint az előbbiekben
írtuk (R3 ábra).
•
Ha a szög kisebb, mint 90°
• Helyezze a munkadarab-részeket úgy,
ahogy a kötések lesznek.
• Jelölje ki az ék közepét a munkadarab-rész
belső oldalán.
• Állítsa be a szögütközőt 45°-ba.
• Állítsa be az ütközőmagasságot úgy,
hogy az ék a kötés belső oldalán legyen
pozícionálva, ahol az anyagvastagság
nagyobb. Válassza ki a megfelelő
éknagyságot.
• Szorítsa be a munkadarabot, és irányítsa
úgy a gépet, ahogy az U4 ábra mutatja.
• Marja ki a hornyokat, ahogy már írtuk.
Sarokkötések (S1, 2 ábra)
•
•
•
•
•
Állítsa be a szögütközőt 90°-ba.
Állítsa be az ütközőmagasságot úgy,
hogy az ék a kötés belső oldalán legyen
pozícionálva, ahol az anyagvastagság
nagyobb. Válassza ki a megfelelő
éknagyságot (U2 ábra).
Szorítsa be a munkadarabot, és irányítsa
úgy a gépet, ahogy az U3 ábra mutatja.
Marja ki a hornyokat, ahogy már írtuk.
Fektesse a munkadarab-részeket egy
munkapadra úgy, ahogy a kötések lesznek
(S1 ábra).
Válassza ki a megfelelő éknagyságot.
Jelölje ki az ékhely közepét.
A lapos oldalán szorítsa be a munkadarabot,
és irányítsa a gépet úgy, ahogy az S2 ábra
mutatja.
Marja ki a hornyokat, mint azt az előzőkben
írtuk.
T-kötések (V1, 5 ábra)
Ez a kötés nagyon gyakori állványok,
polcrendszerek elkészítésénél (V1 ábra).
• Helyezze a munkadarab-részeket egy
munkapadra úgy, ahogy a kötések lesznek
(mint egy fordított T betű).
• Jelölje fel az ék közepét az állványpolcra.
• Jelölje fel az állványpolc felső oldalát az
oldaldeszkára (V2 ábra).
• Helyezze a polcot az oldaldeszkára, és
igazítsa a polc végét a bejelölt vonalhoz
(V3 ábra). Szorítsa így össze a két részt.
• Válassza ki a megfelelő éknagyságot.
• Állítsa a szögütközőt 0°-ra.
• Irányítsa a gépet a jelölés alapján
a marótalpon levő ékjelzéssel.
• Marjon egy függőleges (V4 ábra) és egy
vízszintes (V5 ábra) hornyot minden
ékhelyre.
Kötések létesítése különböző vastagságú
anyagok között (T ábra)
A következőképpen járjon el:
• Fektesse a darabokat egy munkapadra úgy.
ahogy a kötések lesznek.
• Válassza ki a megfelelő éknagyságot.
• Jelölje ki az ékhely közepét.
• Döntse el, melyik részt kell
visszahelyezni.
• Állítsa „be az ütközőmagasságot úgy, hogy
a maró pontosan a munkadarab közepére
essen.
• Marja ki a hornyokat, ahogy azt már írtuk.
• Növelje az ütközőmagasságot, ezáltal az
első munkadarab-rész visszahelyezhető
lesz. A beállítást a skála mutatja.
• Marja ki a hornyokat, ahogy már írtuk.
A géphez ajánlott tartozékokról
tájékozódjon a DEWALT (Black and Decker)
szakkereskedésekben.
Szögletkötések (U1, 4 ábra)
Ha a szög nagyobb, mint 90° (U1 ábra)
• Helyezze a munkadarab-részeket úgy,
ahogy a kötések lesznek.
• Jelölje ki az ék közepét a munkadarab-rész
külső oldalára.
KARBANTARTÁS
A gép hosszú élettartamra lett kifejlesztve,
és a lehető legcsekélyebb ápolási ráfordítást
igényli. A tartós és kifogástalan üzemeltetés
feltétele a rendszeres tisztítás.
11
EU-TANÚSÍTÁS
Kenés
DW682K
A DEWALT tanúsítja, hogy a DW682K típusú
elektromos szerszám megfelel a következő
szabványoknak és irányelveknek: 89/392/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG. EN 50144,
EN 55104, EN 55014. EN 61000-3-2 és
EN 61000-3-3.
A gépet pótlólag zsírozni nem szükséges.
Tisztítás
Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések mindig
nyitottak legyenek. A ház tisztítását végezze
puha kendővel. Ne használjon sértő vagy
karcoló tisztítószert.
A gép hangnyomásszintje megfelel a 86/188/
EWG és 89/392/EWG európai irányelvnek az
EN 50144 szerint.
Környezetvédelem
Hangnyomásszint (Lpa)
90,9 dB/A*
104 dB/A
Hangteljesítményszint (Lwa)
*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós
érték.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Vi s e l j e n h a l l á s v é d ő e s z k ö z t 8 5 d B / A
hangnyomásszint felett.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás az
EN 50144 szerint: <2,5 m/s2:
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU. com.
12
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alapvető biztonsági
rendszabályokat, ezzel elkerülheti
a tűzveszély, az elektromos áramütés
és a személyi sérülések lehetőségét.
A következő szabályokat feltétlenül tartsa
be:
11.
12.
Általános biztonságtechnika
1. Ta r t s a r e n d b e n a m u n k a h e l y é t .
A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
2. Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja a szabadban
a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben. Gondoskodjon a jó
megvilágításról. Gyúlékony folyadékok
vagy gázok közelében tilos használni.
3. Védekezzen áramütés ellen. Kerülje
az érintkezést fémes részekkel, mint
például csővezeték, fűtőtest, tűzhely,
hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között, (pl.
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
egy leválasztó transzformátor vagy
hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
4. Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon
arról, hogy gyermekek a géppel és a kábellel
ne érintkezzenek. 16 évnél fiatalabb korúak
a szerszámot csak megfelelő szakfelügyelet
mellett használhatják.
5. H o s s z a b b í t ó k á b e l a s z a b a d b a n .
Szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és megfelelő jelöléssel ellátott
hosszabbító-kábelt szabad használni.
6. Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.
Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek
által el nem érhető térben helyezze el.
7. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett
hajat (tegyen sapkát). Szabadban viseljen
gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
8. Viseljen védőszemüveget, különösen
fej feletti munkáknál. A porártalom ellen
védekezzen pormaszk viselésével.
9. Figyeljen a hangnyomásszintre. A géppel
való munkavégzésnél a hangnyomás-szint
meghaladhatja a 85 dB/A értéket, ezért
mindig használjon hallásvédő eszközt.
10. Rögzítse a munkadarabot. Használjon
leszorítóeszközt, így biztonságos a munka,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
13
mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével
a gépet vezesse.
Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes
testtartást. Gondoskodjon arról, hogy az
egyensúlyát ne veszíthesse el. főleg, ha
állványon, vagy létrán dolgozik. A lába alól
a hulladékot távolítsa el.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Kerülje a véletlenszerű
bekapcsolást, ne szállítsa a feszültség
alatt levő gépet ujjával a kapcsolón.
A kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen,
mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.
Figyeljen a munkájára. Ne kezdjen hozzá,
ha nem képes arra koncentrálni.
Húzza ki a villásdugót. Kapcsolja ki
a gépet, és várja meg, amíg a forgómozgó géprészek teljesen megállnak,
s csak utána tegye le a kezéből.
Szerszámcserénél, beállítási munkáknál,
karbantartásnál először a villásdugót húzza
ki a konnektorból.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyotte szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
Mindig megfelelő szerszámot használjon.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
eszközt használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl, vagy a szakkereskedő
javasol.
Bánjon gondosan a kábellel. Ne szállítsa
a gépet a kábelnél fogva. Ne a kábelnél
fogva húzza ki a hálózati csatlakozót
a dugaljból. Tartsa távol a kábelt hőforrástól,
olajtól, vágó élektől, durva felületektől, és
használat előtt győződjön meg róla, hogy
a kábel jó állapotban van-e.
Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa
a szerszámot tisztán és élesen, így
jobban, biztonságosabban dolgozhat.
Kövesse a karbantartási előírásokat,
és a szerszámcserére vonatkozó
tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen
a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha
sérülést tapasztal, azonnal forduljon az
illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz
a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és
semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa
a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól,
zsírtól mentesen.
Ellenőrizze, nem sérült-e meg
a szerszám. Az elektromos szerszámot
használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy
a kifogástalan és rendeltetésszerű működés
feltételei teljesülnek-e. Győződjön meg arról,
hogy a forgó-mozgó részek nincseneke akadályoztatva, és nem sérültek-e.
Valamennyi géprész megfelelően legyen
szerelve, ez biztosítja az elektromos
szerszám kifogástalan működését. A sérült
részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne
használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót
csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
20. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad használni. A szakszerűtlen javítás
súlyos balesetek előidézője lehet. Ez
a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak.
•
•
esetleg CrV ötvözésű szerszámacélmaróval
érhető el.
Kizárólag éles és kifogástalan marót
használjon, repedt vagy vetemedett marót
ki kell cserélni.
Ügyeljen arra, hogy a maró szilárdan legyen
rögzítve, és a helyes irányba forogjon.
Visszaütés elleni védelem
• Visszaütés léphet fel, ha a maró hirtelen
beszorul. Ekkor egy ellennyomaték lép fel,
ami a maró visszaütéséhez vezet. Ekkor
azonnal kapcsolja ki a gépet, és szabadítsa
ki a beszorult marót.
• Tartsa a marót élesen.
• Nagy méretű munkadarabokat támasszon
alá.
• Munka közben a forgó marót ne emelje ki
a munkadarabból, hanem először kapcsolja
ki a gépet, és várja meg , amíg a maró
megáll.
Kiegészítő biztonsági előírások a lamellahorony marógéphez
Csatlakozás az elektromos hálózatra, BeKikapcsolás:
• Ellenőrizze mindig, hogy az üzemi
kapcsoló ki legyen kapcsolva, mielőtt
a gép villásdugóját a hálózati dugaljba
csatlakoztatná.
• Ne kapcsolja ki az elektromos szerszámot,
amíg marásban van.
Marásnál
• Munkakezdés előtt távolítson el a munkadarabból minden szeget és fémes tárgyat.
• Kikapcsolás után tilos a marót oldalról
ellennyomással fékezni.
• Csak akkor tegye le a gépet munkaasztalra
vagy munkapadra, ha a maró megállt.
Védőberendezések
• Ez a gép kizárólag csak fa és műanyagok’
megmunkálására használható.
• Győződjön meg arról, hogy a maró
valamennyi berendezése kifogástalanul
működjön, és a forgó részek burkolata
a helyén legyen.
A horonymaró ellenőrzése és cseréje
• Kizárólag a kezelési utasításban megadott
követelményeknek megfelelő marót szabad
alkalmazni.
• HSS (gyorsacél) marótárcsát tilos felszerelni.
Legjobb eredmény keményfémlapkás,
14
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36391 - 30-05-2007
15
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
16
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
DW682K - - - - B
ANSCHLUSSFALZMASCH. 3
©
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
PL
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
01/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising