DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 3 instruction manual

‫‪DW682K‬‬
‫‪559866-46 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
6
7
‫‪DW682K‬‬
‫מסור לחיבורי ביסקוויט‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬כפתור הפעלת נעילה‬
‫‪ 3‬ידית עליונה‬
‫‪ 4‬מכוונן גובה הגדר‬
‫‪ 5‬יציאה לפינוי אבק‬
‫‪ 6‬גדר מתכווננת‬
‫‪ 7‬פינים למניעת החלקה‬
‫‪ 8‬כפתור לכוונון עומק החדירה‬
‫‪ 9‬כפתור נעילה‬
‫‪ 10‬נועל כוש‬
‫‪ 11‬כפתור כוכב‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫עומק ניסור מרבי‬
‫כוונון עומק חדירה‬
‫קוטר ראש הניסור‬
‫רוחב ראש הניסור‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫ואט‬
‫סל"ד‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫ק"ג‬
‫‪DW682K‬‬
‫‪230‬‬
‫‪600‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8/10/12‬‬
‫)עבור ביסקוויטים‬
‫‪(0/10/20‬‬
‫‪100‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 50144‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ"ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור לחיבורי ביסקוויט‬
‫‪ 1‬שקית אבק‬
‫‪ 2‬מתאמים לאיסוף אבק‬
‫‪ 1‬מפתח שני פינים‬
‫‪ 1‬מברג טורקס‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫גדר מתכווננת )ציורים ‪ C1‬ו‪(C2-‬‬
‫הגדר המתכווננת )‪ (6‬מאפשרת לך לקבוע באופן מדויק‬
‫את הנקודה בה ינוסרו החריצים עבור השגמים השטוחים‬
‫)ביסקוויטים(‪ .‬לקביעת גובה הגדר‪:‬‬
‫• הרפה את כפתור הנעילה )‪.(9‬‬
‫• קבע את מכוונן הגובה )‪ (4‬לפי הצורך‪ .‬כשהגדר‬
‫מוצבת ב‪ ,90°-‬הסקלה שמתחת לכפתור הנעילה‬
‫מראה את המרחק בין מרכז ראש הניסור לבין‬
‫משטח הגדר‪.‬‬
‫• הדק היטב את כפתור הנעילה‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫לקביעת זווית הגדר‪:‬‬
‫• הרפה את ההידוק של כפתור הכוכב )‪.(11‬‬
‫• הטה את הגדר לזווית הדרושה‪.‬‬
‫• הדק היטב את כפתור הכוכב‪.‬‬
‫המסור דה‪-‬וולט שלך דגם ‪ DW682K‬ליצירת חיבורי‬
‫ביסקוויט תוכנן לביצוע חיבורים עם חיזוקי שגמים‬
‫שטוחים בעץ ובמוצריו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫סימונים על בסיס מסור חיבורי ביסקוויט‬
‫•‬
‫כשעובדים ללא גדר‪ ,‬כמו למשל בזמן ביצוע חיבורי ‪,T‬‬
‫תוכל להשתמש בסימונים שעל בסיס המסור לצורך יישור‬
‫מדויק של הכלי‪.‬‬
‫• קבע את הגדר בזווית של ‪ 0°‬כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫• לעבודות עם לוחות בעובי ‪ 19‬מ"מ‪ ,‬השתמש בשפת‬
‫הבסיס כנקודת ייחוס למרכוז‪.‬‬
‫• לעבודה עם חומרים בעובי שונה‪ ,‬השתמש בסימון‬
‫של הקו המרכזי האדום כדי לכוון את הכלי‪.‬‬
‫• שניים מבין הסימונים מסמנים את האורך של‬
‫הניסור‪ .‬כדי למנוע סכנת חדירה דרך החומר‬
‫המנוסר‪ ,‬הקפד לוודא שהחומר המנוסר בולט מעבר‬
‫לסימונים אלה‪.‬‬
‫•‬
‫הוצאת אבק )ציורים ‪ K1‬ו‪(K2-‬‬
‫על‪-‬ידי שימוש במתאם המתאים ניתן לחבר לכלי שקית‬
‫לאיסוף אבק או שואב אבק‪.‬‬
‫שואב אבק‬
‫• הכנס את המתאם המתאים )‪ (13‬או )‪ (14‬אל פתח‬
‫הוצאת האבק )‪.(5‬‬
‫• חבר אל המתאם את הצינור הגמיש של מערכת‬
‫שאיבת האבק‪.‬‬
‫כוונון עומק החדירה )ציור ‪(D‬‬
‫עומק החדירה חייב להתאים למידת הביסקוויט‪.‬‬
‫המספרים ‪ 10 ,0‬ו‪ 20-‬על כפתור כוונון העומק מתאימים‬
‫למידת הביסקוויט‪ .‬הסימון ‪ M‬מייצג את עומק הניסור‬
‫המרבי של ‪ 22‬מ"מ בערך‪.‬‬
‫• סובב את כפתור כוונון העומק )‪ (8‬למצב הדרוש‪,‬‬
‫כדי להביא את המספר המתאים מול הסימון האדום‬
‫שעל הכלי‪.‬‬
‫שקית איסוף אבק‬
‫• התקן את המתאם הישר )‪ (13‬על פתח יציאת איסוף‬
‫האבק )‪.(5‬‬
‫• חבר את שקית איסוף האבק )‪ (15‬אל המתאם‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת‬
‫בהתאם לתקנות המחייבות לגבי בקרת פליטת אבק‪.‬‬
‫כוונון עדין של עומק החדירה )ציור ‪(E‬‬
‫משתמשים בכוונון העדין כדי לבטל סבולות אפשריות‬
‫במידות של חריצי הביסקוויטים‪.‬‬
‫• הרם את הגדר )‪ (6‬למצב העליון שלה‪ ,‬כפי שמפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫• הכנס את מברג טורקס כפי שמוצג וכוונן את עומק‬
‫החדירה על‪-‬ידי סיבוב הבורג )סובב במגמת השעון‬
‫כדי להפחית את עומק החדירה(‪.‬‬
‫• בדוק את הקביעה על‪-‬ידי ביצוע ניסור ניסיון על גזיר‬
‫עץ פסול‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות הבטיחות‬
‫והתקנות התקפות‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫•‬
‫פינים למניעת החלקה )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הפינים למניעת החלקה )‪ (7‬מסייעים להפחית את הנטייה‬
‫של מסור הביסקוויטים להחליק לצד ימין בזמן הניסור‪.‬‬
‫כאשר עובדים על הצד הנראה לעיין של החומר‪ ,‬ניתן‬
‫לכנס את הפינים כדי למנוע שריטות‪.‬‬
‫• כדי לכנס את הפינים‪ ,‬סובב אותם מעט במגמת‬
‫השעון באמצעות מברג שטוח‪.‬‬
‫• כדי לשוב להשתמש בפינים‪ ,‬סובב אותם מעט נגד‬
‫מגמת השעון‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫אם נדרש לבצע עבודה רצופה‪ ,‬לחץ על כפתור‬
‫הנעילה ) ‪ (2‬והרפה ממתג ההפעלה ובקרת‬
‫המהירות‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪.‬‬
‫כדי להפסיק את הפעולה של כלי הנמצא במצב של‬
‫עבודה רצופה‪ ,‬לחץ קלות על מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ושחרר אותו‪ .‬ודא שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה‬
‫ולפני הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫אל תפעיל ואל תפסיק את פעולת המסור‬
‫כשהלהב נוגע בחומר המנוסר או בכל גוף‬
‫אחר‪.‬‬
‫יצירת מחברי ביסקוויט‬
‫החלפת הלהב )ציורים ‪ G, H‬ו‪(J-‬‬
‫•‬
‫ודא שהשיניים של ראש הניסור פונות נגד‬
‫מגמת השעון כפי שמוצג )ציור ‪.(H‬‬
‫לאחר החלפת הלהב‪ ,‬הקפד תמיד‬
‫לבדוק את עומק החדירה וכוונן אותו לפי‬
‫הצורך‪.‬‬
‫כללי )ציור ‪(L‬‬
‫אפשר להשתמש בטכניקות שונות ליצירת מחברי‬
‫ביסקוויט חזקים ומדויקים‪ .‬בחוברת זו נדון בפירוט ברוב‬
‫הטכניקות החשובות‪.‬‬
‫הסר את ארבעת בורגי טורקס )‪ (12‬מלוח הבסיס‬
‫והסר את המכסה‪.‬‬
‫לחץ על נועל הכוש )‪ (10‬והסר את האוגן על‪-‬ידי‬
‫סיבובו נגד מגמת השעון‪.‬‬
‫החלף את הלהב‪.‬‬
‫הדק את האוגן היטב על‪-‬ידי סיבובו במגמת השעון‬
‫תוך לחיצה על נועל הכוש‪.‬‬
‫התקן את לוח המכסה והדק את בורגי הטורקס‪.‬‬
‫בחירת מידת הביסקוויט )ציור ‪(M‬‬
‫שלוש המידות של הביסקוויטים הן ‪ #10 ,#0‬ו‪ .-#20‬בדרך‬
‫כלל עליך להשתמש בביסקוויט הגדול ביותר שיתאים‬
‫לחלק המחובר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫•‬
‫לאחר בחירת מידת הביסקוויט הדרוש‪ ,‬כוונן את‬
‫עומק החדירה כמפורט לעיל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בצע תמיד ניסור ניסיון על גזיר עץ פסול כדי‬
‫לבדוק את עומק החדירה‪ .‬אם יש צורך בצע גם‬
‫כוונון עדין כמפורט לעיל‪.‬‬
‫חיבורי מסגרות )ציורים ‪(R1 - R3‬‬
‫•‬
‫קביעת מיקום הביסקוויטים )ציורים ‪(N1 - N4‬‬
‫• לביצוע מחברי שפה‪ ,‬יש למקם את הביסקוויטים‬
‫בדרך כלל במרחק של ‪ 15‬עד ‪ 25‬ס"מ זה מזה‪.‬‬
‫מקם את הביסקוויטים החיצוניים במרחק של ‪ 5‬עד‬
‫‪ 7.5‬ס"מ מקצה החלק )ציור ‪.(N1‬‬
‫• כשמחברים חלקים צרים‪ ,‬כמו למשל מסגרות של‬
‫תמונות‪ ,‬יתכן שגם הביסקוויט הקטן ביותר יהיה גדול‬
‫מדי עבור החיבור‪ .‬במקרה זה‪ .‬יש לקצר את החלק‬
‫הבולט של הבסקוויט אחרי ההדבקה )ציור ‪.(N2‬‬
‫• כשמחברים חלקים שעוביים עולה על ‪ 2.5‬ס"מ‬
‫בערך‪ ,‬אפשר להשתמש בזוגות של ביסקוויטים כדי‬
‫להשיג חוזק רב יותר )ציור ‪.(N3‬‬
‫• כדי לסמן את החלקים שיש לחבר‪ ,‬ראשית יש להציב‬
‫אותם בדיוק כפי שהם יורכבו‪ .‬השמש בזוויתן כדי‬
‫לסמן את קווי הסימון לרוחב החלקים )ציור ‪.(N4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מחברים לא ממורכזים )ציור ‪(T‬‬
‫כוונן את הכלי כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫הבא את הסימונים המרכזיים שעל בסיס הכלי מול‬
‫קווי הסימון כפי שמוצג‪.‬‬
‫הפעל את הכלי והמתן מעט עד שהמסור מגיע‬
‫למהירות המרבית‪.‬‬
‫לחץ היטב את הגדר כנגד החלק המנוסר ושקע את‬
‫ראש הניסור עד למעצור‪.‬‬
‫הנח לכלי לשלוף את הלהב מהחומר המנוסר‪.‬‬
‫הפסק את פעולת הכלי‪.‬‬
‫נסה להרכיב את החלקים השונים כדי לבדוק אם‬
‫החיבורים מתאימים כהלכה‪.‬‬
‫מרח בצורה אחידה דבק מתאים בחריצי הביסקוויטים‬
‫ועל משטחי המגע המשותפים של החיבור‪.‬‬
‫הכנס את הביסקוויטים לחריצים‪ ,‬ודא שהם באים‬
‫במגע עם הדבק‪.‬‬
‫הרכב את חלקי העבודה והדק אותם כהלכה עד‬
‫שהדבק התייבש‪.‬‬
‫מחברי זווית )ציורים ‪(U1 - U4‬‬
‫יישור המשטחים החיצוניים )ציור ‪(U1‬‬
‫• סדר את החלקים כפי שיש להרכיבם‪.‬‬
‫• סמן את מרכזי הביסקוויטים על הצד החיצוני של‬
‫המחבר‪.‬‬
‫• קבע את זווית הגדר ל‪.90°-‬‬
‫• כוונן את הגדר כדי למקם את הביסקוויט לכיוון החלק‬
‫הפנימי של המחבר‪ ,‬במקום בו החלק עבה יותר‪.‬‬
‫בחר את הביסקוויט במידה המתאימה )ציור ‪.(U2‬‬
‫• דפון את החלק המנוסר וכוון את הכלי כפי שמוצג‬
‫)ציור ‪.(U3‬‬
‫• נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫חיבורי שפה לשפה )ציורים ‪ Q1‬ו‪(Q2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫סדר את החלקים כפי שיש להרכיבם )ציור ‪.(S1‬‬
‫בחר בביסקוויט בגודל המתאים‪.‬‬
‫סמן את מרכזי הביסקוויטים‪.‬‬
‫לניסור של משטח הפנים‪ ,‬דפון את החלק המנוסר‬
‫וכוון את הכלי כפי שמוצג )ציור ‪.(S2‬‬
‫נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫כאשר יש לחבר זה לזה שני חלקים בעלי עובי שונה‪,‬‬
‫פעל כמפורט להלן‪:‬‬
‫• סדר את החלקים כפי שיש להרכיבם‪.‬‬
‫• בחר בביסקוויט בגודל המתאים‪.‬‬
‫• סמן את מרכזי הביסקוויטים‪.‬‬
‫• בחר את החלק שיש להסיט מהמרכז‪.‬‬
‫• קבע את מכוונן הגובה כדי למקם את הביסקוויט‬
‫במרכז החומר‪.‬‬
‫• נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫• כוונן את הגדר כלפי מעלה במרחק השווה להיסט‬
‫הדרוש‪ .‬השתמש בסקלה כדי לקרוא את הקביעה‪.‬‬
‫• נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫הרכבת החלקים המנוסרים‬
‫•‬
‫הנח את החלקים על משטח ישר‪ ,‬לפי הסדר בו הם‬
‫יורכבו )ציורים ‪ R1‬ו‪.(R2-‬‬
‫בחר בביסקוויט בגודל המתאים‪.‬‬
‫סמן את מרכזי הביסקוויטים‪.‬‬
‫כוונן את הכלי כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל )ציור‬
‫‪.(R3‬‬
‫חיבורי פינות )ציורים ‪ S1‬ו‪(S2-‬‬
‫ניסור חריצי הביסקוויט )ציור ‪(P‬‬
‫•‬
‫•‬
‫בצע את הכוונונים האחרים של הכלי כפי שפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל )ציור‬
‫‪.(Q2‬‬
‫הנח את החלקים על משטח ישר‪ ,‬לפי הסדר בו הם‬
‫יורכבו‪.‬‬
‫סמן את מרכזי הביסקוויטים‪ .‬מיקום הביסקוויטים‬
‫צריך להיות במרחקים של ‪ 15‬עד ‪ 25‬ס"מ זה מזה;‬
‫הביסקוויטים החיצוניים צריכים להיות במרחק של‬
‫‪ 5‬עד ‪ 7.5‬ס"מ מקצות החלקים )ציור ‪.(Q1‬‬
‫קבע את הגדר בזווית של ‪.90°‬‬
‫קבע את מכוונן הגובה כדי למקם את הביסקוויט‬
‫במרכז החומר‪.‬‬
‫משטחים פנימיים מיושרים‬
‫• סדר את החלקים כפי שיש להרכיבם‪.‬‬
‫• סמן את מרכזי הביסקוויטים על הצד הפנימי של‬
‫המחבר‪.‬‬
‫• קבע את זווית הגדר ל‪.45°-‬‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כוונן את הגדר כדי למקם את הביסקוויט לכיוון החלק‬
‫הפנימי של המחבר‪ ,‬במקום בו החלק עבה יותר‪.‬‬
‫בחר בביסקוויט בגודל המתאים‪.‬‬
‫דפון את החלק המנוסר וכוון את הכלי כפי שמוצג‬
‫)ציור ‪.(U4‬‬
‫נסר את חריצי הביסקוויטים כפי שתואר לעיל‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW682K‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336//89/392 :‬‬
‫‪EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104‬‬
‫‪/ EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.& EN 61000-3-3‬‬
‫‪T‬מחברי ‪) T‬ציורים ‪(V1 - V5‬‬
‫סוג זה של מחבר משמש בדרך כלל לחיבור מדפים‬
‫ללוחות צד )ציור ‪.(V1‬‬
‫• הנח את החלקים על משטח ישר‪ ,‬לפי הסדר בו הם‬
‫יורכבו )בצורת ‪ T‬הפוך(‪.‬‬
‫• סמן את מרכזי הביסקוויטים על המדף‪.‬‬
‫• סמן בעדינות את החלק העליון של המדף על לוח‬
‫הצד )ציור ‪.(V2‬‬
‫• דפון את הגדר על הצד העליון של לוח הצד‪ ,‬יישר‬
‫את קצה המדף עם הקו המסומן )ציור ‪.(V3‬‬
‫• בחר בביסקוויט בגודל המתאים‪.‬‬
‫• קבע את הגדר בזווית של ‪.0°‬‬
‫• יישר את הכלי מול סימוני הביסקוויטים באמצעות‬
‫הסימונים שעל בסיס הכלי‪.‬‬
‫• בצע ניסור אנכי )ציור ‪ (V4‬ואופקי )ציור ‪ (V5‬בכל‬
‫אחד מהמקומות המיועדים לביסקוויטים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 89/392//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪90.9‬‬
‫)לחץ הקול()‪*dB(A‬‬
‫‪LpA‬‬
‫‪104‬‬
‫)עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫‪LWA‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעה‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2.5‬מ'‪/‬שנייה‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית‬
‫סכנות של התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות‬
‫המפורטות להלן‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪ .‬הקפד‬
‫על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש בכלי‬
‫עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו'(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש גם במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫השתמש תמיד בציוד הגנה לאוזניים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את החלק שיש לנסר‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪ .‬אל‬
‫תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪ .‬נתק את הכלי‬
‫מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש‪ ,‬לפני טיפול‬
‫בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד המסור מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ‬
‫כלי עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע‬
‫עבודות המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים‬
‫לעומס כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב‬
‫ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו‬
‫הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪.‬‬
‫הרחק את הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות‬
‫חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים‬
‫פגומים אחרים חייבים להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫שמור על להבי מסור חדים‪.‬‬
‫תמוך לוחות גדולים בקרבת אזור הניסור‪.‬‬
‫אל תוציא את להב המסור מהחומר המנוסר בזמן‬
‫הניסור‪ ,‬כשלהב המסור מסתובב‪ .‬הרפה ממתג‬
‫ההפעלה והמתן עד שלהב המסור מגיע למצב של‬
‫עצירה מוחלטת‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורי חיבורי ביסקוויט‬
‫חיבור לחשמל‪ ,‬הפעלה והפסקת פעולה‬
‫• ודא שמתג ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫• אל תפסיק את פעולת הכלי לפני שהלהב מסתובב‬
‫באופן חופשי‪.‬‬
‫בזמן הניסור‬
‫• לפני תחילת הניסור‪ ,‬הסר את כל המסמרים וחלקי‬
‫המתכת מן החלק שיש לנסר‪.‬‬
‫• אחרי הפסקת פעולת הכלי‪ ,‬אסור בהחלט לנסות‬
‫לעצור את סיבוב הלהב על‪-‬ידי לחיצה כנגד צד‬
‫הלהב‪.‬‬
‫• אסור בהחלט להניח את המסור על שולחן או על‬
‫משטח עבודה אם הוא אינו מנותק‪.‬‬
‫התקני הגנה לפעולה בטוחה‬
‫• המסור מיועד לניסור עץ ופלסטיק בלבד‪.‬‬
‫• ודא שכל ההתקנים הסוככים ומגנים על להב המסור‬
‫תקינים ופועלים כהלכה‪.‬‬
‫בדיקה והחלפה של להב הניסור‬
‫• הקפד להשתמש אך ורק בלהבי ניסור העומדים‬
‫בדרישות הנקובות בחוברת הוראות זו‪.‬‬
‫• אסור להשתמש בלהבי מסור המיוצרים מפלדה‬
‫מסוגסגת‪ ,‬פלדת חיתוך מהיר )פלדת ‪.(HSS‬‬
‫תוצאות ניסור טובות מתקבלות כשמשתמשים‬
‫בלהבי מסור עם שיניים המצוידות בלוחיות מתק"ש‬
‫או במסורי ‪.CrV‬‬
‫• חובה להשתמש אך ורק בלהבי ניסור חדים ותקינים‬
‫לחלוטין; יש להחליף ולהשליך באופן מידי להבי‬
‫ניסור סדוקים או מעוותים‪.‬‬
‫• ודא שלהב המסור מהודק היטב לציר המנוע ושהוא‬
‫מסתובב בכיוון הנכון‪.‬‬
‫הגנה כנגד רתיעה לאחור‬
‫• רתיעה לאחור מתרחשת כשהמסור מתחיל להיתפס‬
‫במהירות ונדחף בכוח לאחור‪ ,‬לכיוון המפעיל‪ .‬שחרר‬
‫מיד את מתג ההפעלה אם להב המסור נתפס או‬
‫אם המסור מפסיק להסתובב‪.‬‬
‫‪zst00134013 - 12-08-2010‬‬
‫‪13‬‬
14
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising