FV750 | Black&Decker FV750 STICK-VAC instruction manual

TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
FV750
FV850
2
3
4
TÜRKIYE
♦
Kullanım amacı
Black & Decker Dustbuster® Stick Vac şarjlı el süpürgeniz
hafif kuru temizlik işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
♦
Güvenlik talimatları
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken yangın oluşma
riski, elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik
talimatlarına uyulmalıdır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
♦
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Kullanmadan önce, şebeke kablosunda hasar,
aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke kablosu veya fişte hasar veya bozukluk
varsa aleti kullanmayın.
Elektrik kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya bozuk
ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için Black & Decker yetkili servisi tarafından tamir edilmelidir. Güç
kaynağı kablosunu kesmeyin ve kendi başınıza tamir
etmeye çalışmayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Çift yalıtım
Bu alet çift yalıtımlıdır; bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Aletin kullanımı
♦
Güç kaynağına takmadan veya güç kaynağından
çıkarmadan önce aletin kapalı olduğundan emin
olun.
♦
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
♦
Aleti açık havada kullanmayın.
♦
Aleti prize takılı olduğunda yalnız bırakmayın.
♦
Aleti prizden çıkartmak için hiçbir zaman kablosundan çekmeyin. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
♦
Kablo kullanım sırasında hasar görmüşse, aleti
derhal şebeke prizinden çekin. Kabloyu şebeke
prizinden çekmeden önce şebeke kabloya dokunmayın.
♦
Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve
temizlik işleminden önce, kullanımda olmadığında
aleti güç kaynağından çıkarın.
Elektrik süpürgeler için ek güvenlik talimatları
♦
Aleti sıcak nesneleri toplamak için kullanmayın.
♦
Aleti sıvıları toplamak için kullanmayın.
♦
Aleti alev alabilecek malzemeleri toplamak için
kullanmayın.
♦
Aleti su bulunan alanların yakınında kullanmayın.
♦
Aleti suya veya başka sıvıya batırmayın.
♦
Aletin çekişini gözlerinizden ve yüzünüzden uzak
tutun.
♦
Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun.
♦
Aleti merdivenin üst tarafında veya çocukların yanında kullanırken dikkatli olun.
♦
Aleti merdivenlerde kullanırken her zaman alt basamaktan üst basamağa doğru uygulayın.
♦
Kabloya takılıp düşmeyi engellemek için kabloyu
düz bir şekilde yönlendirin.
♦
Bu aleti kullanırken çocukları ve hayvanları güvenli
bir mesafede tutun.
♦
Aleti, prize takılı herhangi bir elektrikli cihazı temizlemek için kullanmayın.
♦
Aleti filtre veya diğer parçalarına zarar verebilecek
keskin nesneleri toplamak için kullanmayın.
♦
Aleti toz haznesi veya filtreleri olmadan kullanmayın.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin aleti
kullanmasına izin vermeyin.
♦
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
yaklaşmasına veya alete ya da elektrik kablosuna
dokunmasına izin vermeyin. Alet çocukların yanında
kullanıldığında yakın gözetim gerekmektedir.
Kullanımdan sonra
♦
Aleti gözetim dışında bırakmadan önce ve aletin
herhangi bir parçasını değiştirmeden, temizlemeden
veya incelemeden önce, aleti kapatın ve fişi prizden
çekin.
♦
Alet, kullanılmadığı zamanlarda kuru bir yerde
saklanmalıdır. Çocuklar, aletin saklandığı yere
erişememelidir.
ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
Açma/kapama düğmesi
Serbest bırakma düğmesi
Tutma kolu
Toz haznesi
Emme kafası
Şekil A
6. Uzatma boruları
7. Emme ucu
8. Fırça başlık
İncelemeler ve tamiratlar
♦
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça
olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları,
muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol
edin.
♦
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti
kullanmayın.
Montaj
Uyarı! Aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin
olun.
5
Tutma kolunun açılması ve katlanması (fig. B)
♦
♦
Kaldırma
♦
Serbest bırakma düğmesine (9) basın.
♦
Kolu yerine oturana kadar kaldırın.
Aleti çalıştırın.
Eğer alet emme kafasıyla dik konumda kilitliyse,
kafayı ayağınızla yerinde tutarak, çıkması için tutma
kolundan tutarak çekin.
Döner fırça (14) halı ve kilim temizliğinde gereklidir.
♦
Döner fırçayı çalıştırmak için düğmeye (15) basın.
♦
Döner fırçayı kapatmak için düğmeye tekrar (15)
basın.
Katlama
♦
Serbest bırakma düğmesine (9) basın.
♦
Kolu yerine oturana kadar indirin.
El süpürgesini takma ve çıkarma (Şekil C)
El süpürgesi olarak kullanma
El süpürgesi döşemede ve dar alanlarda kullanılır.
♦
El süpürgesini gövdeden çıkartın.
♦
Lazım olursa gerekli aksesuarı takın.
♦
Aleti çalıştırın.
Takma
♦
El süpürgesinin ön tarafını (10) gövdenin alt tarafına
(11) yerleştirin.
♦
El süpürgesinin arka tarafını gövde (12) üzerine
yerine oturana kadar itin.
Termik koruma
Aletin motoru termik korumaya sahiptir. Aşırı ısınma
durumunda bu cihaz aleti durdurur. Bu gerçekleşirse
aşağıdaki talimatlara göre hareket edin:
♦
Aleti durdurun ve fişini prizden çekin.
♦
Aletin soğumasını bekleyin. Alet soğuduğunda toz
haznesini boşaltın ve filtreyi temizleyin.
♦
Fişi yeniden prize takın ve aleti çalıştırın.
Çıkartma
♦
El süpürgesini tutma kolundan tutun.
♦
Serbest bırakma düğmesine (2) basılı tutun.
♦
El süpürgesinin arka tarafını çekin.
♦
El süpürgesini gövde üzerinden çıkartın.
Emme kafasının takılması (Şekil D)
♦
Emme kafasını (5) gövdedeki geçme yerine (12)
geçirin.
♦
Kafayı sökmek için geçme yerinden geri çekin..
Toz haznesini boşaltma (Şekil H ve I)
Toz haznesi dolduğunda veya filtre tıkandığında, toz
haznesi boşaltılmalıdır. Her zaman toz haznesini çöp
kovasına boşaltın.
Aksesuarların takılması (Şekil E)
Uygulamaya göre temin edilen aksesuarlar farklı birleşimlerle kullanılabilir:
Genel temizleme / toz alma (7 ve 8)
Dar alanlarda temizlik (7)
FV750
♦
Düğmeye basıp (16) ileri iterek toz haznesini (4)
serbest bırakın. Düğmeyi ön tarafta basılı tutarak
hazneyi aletten çıkartın.
♦
Filtreyi (17) toz haznesinden çıkartın.
♦
Toz haznesini boşaltın.
♦
Filtreyi takın.
♦
Toz haznesini yeniden alete takın. Yerine oturduğundan emin olun.
Bir aksesuar takmak için, aşağıdaki talimatları uygulayın:
♦
El süpürgesini gövdeden çıkartın.
♦
Uygun aksesuarı aletin önüne takın.
♦
Lazım olduğunda gerekli adette boruları (6) el
süpürgesi ve aksesuar arasına takarak çalışma
yüksekliğini uzatın.
FV850
♦
Düğmeye basıp (16) ileri iterek toz haznesini (4)
serbest bırakın. Düğmeyi ön tarafta basılı tutarak
hazneyi aletten çıkartın.
♦
Filtre tutucuyu (18) haznesinden çıkartın.
♦
Toz haznesini boşaltın.
♦
Gösterildiği gibi kapağı (19) açın (Şekil I).
♦
Filtreyi (17) filtre tutucudan (18) dışarı çekin.
♦
Filtreyi takın.
♦
Kapağı yerine takın.
♦
Toz haznesini yeniden alete takın. Yerine oturduğundan emin olun.
Kullanımı
Uyarı! Prize takmadan önce aletin kapalı olduğundan
emin olun.
Açılması ve kapatılması
♦
Aleti çalıştırmak için, açma/kapama düğmesini (1)
ileriye kaydırın.
♦
Aleti durdurmak için, açma/kapama düğmesini geriye
kaydırın.
Uyarı! Açmadan önce aksesuarların güvenli bir şekilde
takıldığından emin olun. Çalıştırırken ve kullanım sırasında, aleti sıkıca tutun.
Temizlik, bakım ve saklama
Aleti çalıştırma
Alet uzun tutma koluyla dikey süpürge olarak veya uzun
tutma kolu olmadan el süpürgesi olarak kullanılabilir:
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir
şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
♦
Aşırı ısınmayı önlemek için filtreyi düzenli olarak
temizleyin.
♦
Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir
fırça ile düzenli olarak temizleyin.
Dikey süpürge olarak kullanma (Şekil F ve G)
Dikey elektrikli süpürge sert zemin ve halı, kilim gibi
yumuşak zemin temizliğinde kullanılır.
♦
Tutma kolunu (3) kaldırın.
♦
Kablonun alete giden ucunu kablo tutucuya (13)
sarın.
6
♦
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Toz haznesini ve filtreyi temizleme (Şekil H ve I)
Filtre yeniden kullanılabilir ve sık sık temizlenmelidir. Filtre
yıprandığında veya hasar gördüğünde değiştirilmelidir.
♦
Yukarıda açıklandığı şekilde toz haznesini boşaltın.
♦
Filtrenin (17) üzerinde toz varsa, bu tozları temizleyin.
♦
Filtre ve toz haznesini ılık sabunlu suda yıkayın.
♦
Toz haznesi ve filtrenin tamamen kuruduğundan
emin olun.
♦
Filtreyi takın.
♦
Toz haznesini yeniden alete takın. Yerine oturduğundan emin olun.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Teknik özellikleri
Voltaj
Giriş gücü
Ağırlık
FV850 – HEPA filtrenin değiştirilmesi (Şekil I)
HEPA filtre motor muhafazasından çıkan tozu en aza
indirir. Filtre yıprandığında veya hasar gördüğünde
değiştirilmelidir. Yedek filtreleri Black & Decker satış
noktalarından veya yetkili servislerden temin edebilirsiniz.
♦
Yukarıda açıklandığı şekilde toz haznesini boşaltın.
♦
Kapağı (19) açın.
♦
Eski filtreyi (17) çıkartın.
♦
Gösterildiği gibi yeni filtreyi takın.
♦
Kapağı yerine takın.
♦
Toz haznesini yeniden alete takın. Yerine oturduğundan emin olun.
VAC
W
kg
FV750
230
750
3.6
FV850
230
850
3.6
AT Uygunluk Beyanatı
FV750/FV850
Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014
Kevin Hewitt
Tüketici İhtiyaçları
Mühendisliği Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-11-2004
Aksesuarların saklanması (Şekil J)
♦
Aleti dik konuma getirin.
♦
Tutma kolunu (3) katlayın.
♦
Kablo tutucuyu (20) yukarı konuma getirin (A).
♦
Kabloyu üst ve alta kablo tutucuların arasına sarın.
Kabloyu çözmek için:
♦
Kablo tutucuyu (20) aşağı konuma getirin (B) veya
tutma kolunu kaldırın.
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda
7
belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin
yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
8
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
0446 224 08 01
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00122186 - 22-02-2010
9
10
Download PDF

advertising