D23700 | DeWalt D23700 CIRCULAR SAW instruction manual

502333-72 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D23700
1. ábra
d
e
k
l
g
f
h
i
m
j
b
a
ee
c
n
o
ff
2
k
2. ábra
3. ábra
k
h
k
f
3
4. ábra
k
q
p
5. ábra
u
d
5 mm
j
s
r
t
4
g
i
h
6. ábra
l
w
m
v
7. ábra
aa
z
y
bb
dd
o
cc
f
x
5
8. ábra
ee
c
6
KÖRFŰRÉSZ
D23700
Gratulálunk!
Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi aDEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
csak E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Vágási mélység
Fűrészlap átmérője
Fűrésztárcsa vastagsága
Fűrészlap hajtótengely furat
Kúpszög igazítás
Tömeg
Vegyen
Vegyen
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (hangnyomás
bizonytalansága)
dB(A)
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
KWA (hangerő bizonytalansága) dB(A)
D23700
230
230/115
2
1 750
4 700
86
235
1,6
30
0–45°
8,4
101
3
110
3
Az összes vibráció értéke (triax vektorösszeg) az
EN 60745-1, EN60745-2-5 szabványok előírásai
alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
<2,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét
az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható
az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják
vagy más tartozékokkal, vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat
a munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet
a kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 Amper az
eszközben
U.K. és Írország 230 V-os szerszám 13 Amper a csatlakozódugóban
U.K. és Írország 115 V-os szerszám 16 Amper a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyes
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amelyet, ha követnek, anyagi
kárt okozhat.
7
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
D23700
A DEWALT nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Mérnökség és termékfejlesztés
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
8
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület legyen tiszta és
világos. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikrák keletkeznek, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
f)
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázatát.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyes sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem
csökkenti a személyes sérülés kockázatát.
c) Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészen felejtett szerszám vagy
kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túl messzire, ne végezzen
olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot váratlan helyzetekben
is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot,
a tartozékokat és a szerszám befogókat,
stb. a használati utasításnak megfelelően
használja a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
9
Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági utasítások
körfűrészekhez
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági utasítások
VESZÉLY:
a) Ne tegye kezét a vágási terület és
a fűrésztárcsa közelébe. Szabad
kezét tartsa a kiegészítő fogantyún vagy
a motorburkolaton. Ha mindkét kezével
a fűrészt fogja, a tárcsa nem vághatja meg.
b) Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez
nem védi meg a munkadarab alatt futó
fűrészlaptól.
c) A vágási mélységet a munkadarab
vastagságához igazítsa. A munkadarab alatt
kevesebb, mint egy teljes fognyi látszódjon ki
a fűrészlapból.
d) Soha ne tartsa azt a darabot, amit vág
a kezében vagy a térdén. Rögzítse
a munkadarabot szilárd felülethez. Fontos
a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert
így lehet csökkenteni a sérülések kockázatát
és minimalizálni a tárcsa beszorulását és
a gép ellenőrizhetetlenné válását.
e) Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket vagy a készülék saját kábelét
vághatná el. Az „élő”, elektromos áram alatt
lévő vezeték elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémfelületeit is, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
f) Szálirányú vágás esetén mindig használjon
hasító korlátot vagy egyenes szélvezetőt.
Ezzel javítja a vágás pontosságát, és
csökkenti a fűrészlap beszorulásának
lehetőségét.
g) Mindig megfelelő méretű és rögzítő
nyílású tárcsát használjon (hegyeset vagy
lekerekítettet). A fűrész rögzítéséhez nem
illeszkedő tárcsa excentrikusan fog futni, Ön
pedig elveszíti az uralmát a gép fölött.
10
h) Soha ne használjon nem megfelelő tárcsa
alátétet vagy rögzítőcsavart. A fűrészhez
használt tárcsaalátét és rögzítőcsavar
tervezésénél az optimális teljesítményt és
biztonságot vettük figyelembe.
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági utasítások
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése:
- a visszarúgás a gép hirtelen reagálása
a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására
vagy megcsúszására, ami a nem megfelelően
kontrollált fűrésznek a munkadarabról a kezelő
irányába történő elmozdulását okozza;
- ha a tárcsa becsípődik, beragad az
összezáródó vágatba, a tárcsa leáll, és
a motor reakciója a készüléket nagy
sebességgel a kezelő irányába löki;
- ha a tárcsa elgörbül, vagy elmozdul a helyes
irányból a vágás során, a tárcsa fogai a fa
felszínébe kapaszkodnak, a fűrésztárcsa
kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának,
illetve a helytelen munkamódszerek és
munkakörülmények következménye, és az alábbi
megfelelő óvintézkedések betartásával kerülhető
el:
a) Mindkét kezével folyamatosan erősen
markolja a fűrészt, és karját úgy tartsa,
hogy ellen tudjon állni a visszarúgó
erőknek. Úgy helyezkedjen, hogy
a fűrésztárcsa valamelyik oldalán álljon, de
ne egyvonalban vele. A visszarúgás hatására
a fűrészgép hátrafelé mozdul, de a visszarúgó
erőket a kezelő uralni tudja a megfelelő
óvintézkedések megtételével.
b) Amikor a fűrésztárcsa beszorul vagy
bármilyen okból félbe hagyja a vágást,
engedje el a kapcsológombot, és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban, amíg
a fűrésztárcsa teljesen le nem áll. Soha ne
próbálja a fűrészt kihúzni a munkadarabból
vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrésztárcsa
mozog, mert visszarúgás következhet
be. Vizsgálja meg, hogy miért szorul
a fűrésztárcsa, és szüntesse meg annak okát.
c) Amikor újraindítja a fűrészt
a munkadarabban, a fűrésztárcsát tartsa
a vágat közepén, és ügyeljen, hogy a fogak
ne érjenek az anyaghoz. Ha a fűrésztárcsa
beszorul, kiugorhat a munkadarabból, és
visszarúghat, amikor a fűrészt újraindítja.
d) Támassza alá a nagyobb munkadarabokat,
így minimálisra csökkentheti a fűrésztárcsa
beszorulásának és a visszarúgásnak
a lehetőségét. A nagyobb munkadarabok
saját súlyuktól is deformálódnak. A lapokat
mindkét oldalukon alá kell támasztani:
a vágási vonal közelében, illetve a lap
szélénél.
e) Ne használjon életlen vagy sérült
fűrésztárcsát. Az életlen, nem megfelelően
beállított tárcsa keskeny járatot hoz létre,
ami túlzott súrlódáshoz, a fűrésztárcsa
szorulásához és visszarúgáshoz vezet.
f) A vágásmélység és a kúpos szögállítás
zárókarjait a vágás megkezdése előtt
ellenőrizni kell, hogy jól meg vannak-e
szorítva. Ha a fűrésztárcsa beállításai vágás
közben megváltoznak, a gép beszorul és
visszarúg.
g) Különösen ügyeljen, ha beszúró vágást
készít meglévő falakba vagy más „vak”
területen. A fűrészlap olyan tárgyakba vághat,
amelyek visszarúgást okozhatnak.
Balesetvédelmi utasítások
a függő (pendulum) fűrészlapburkolattal rendelkező gépekhez
a) Ellenőrizze az alsó védőburkot, hogy
megfelelően zár-e minden használat
előtt. Ne üzemeltesse a fűrészt, ha az
alsó védőburok nem mozog szabadon,
és nem záródik azonnal. Soha ne
rögzítse szorítóval vagy más módon
nyitott helyzetben az alsó védőburkot.
Ha a fűrészt véletlenül leejtik, az alsó
védőburok meggörbülhet. Emelje föl az
alsó védőburkolatot a visszahúzható karral;
ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e, és
nem érintkezik-e a fűrésztárcsával, sem
más alkatrészekkel semmilyen szögben és
semmilyen vágási mélységnél.
b) Ellenőrizze az alsó védőburok rugójának
működését. Ha a védőburok és a rugó
nem működik megfelelően, a szerszámot
a használat előtt javíttassa meg. Az
alsó védőburkolat lehet, hogy egy sérült
alkatrész vagy mézgás lerakódás, törmelék
felhalmozódása miatt működik nehézkesen.
c) Az alsó védőburkolatot csak speciális
vágások, például beszúró vágás vagy
összetett vágás alkalmával szabad kézzel
visszahúzni. A visszahúzó kar segítségével
emelje meg az alsó védőburkolatot, és
amint a fűrésztárcsa behatol az anyagba,
az alsó burkolatot vissza kell engedni. Más
fűrészelési művelet esetén az alsó burkolatnak
automatikusan kell működnie.
d) Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat
takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt a fűrészt
a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi.
A védőburkolat nélküli fűrésztárcsa hátrafelé
mozgatja a szerszámot, és az útjába kerülő
dolgokat elvágja. Ne feledje, hogy eltart
egy ideig, amíg a tárcsa megáll miután
a kapcsológombot elengedte.
Minden hasítókéses fűrészre
vonatkozó további biztonsági
utasítások
a) Az alkalmazott fűrésztárcsának
megfelelő hasítókést használjon.
Ahhoz, hogy a hasítókés működjön, annak
vastagabbnak kell lennie, mint a tárcsa
maga, de keskenyebbnek, mint a tárcsa
vágásszélessége.
b) A hasítókést a használati utasításban
leírtak szerint állítsa be. A helytelen
térköz, elhelyezés és igazítás hatástalanná
teheti a hasítókést a visszarúgás
megakadályozásában.
c) Mindig használja a hasítókést, kivéve
beszúró vágásnál. A hasítókést a beszúró
vágás után vissza kell szerelni. Beszúró
vágásnál a hasítókés akadályt jelent és
visszarúgást okozhat.
d) Ahhoz, hogy a hasítókés működni
tudjon, be kell hatolnia a munkadarabba.
Rövid vágásoknál a hasítókés hatástalan
a visszarúgás megakadályozásában.
e) Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is lelassíthatja
a védőburkolat zárási sebességét.
Kiegészítő biztonsági utasítások körfűrészhez
• Viseljen hallásvédelmet. A zajnak való
kitettség halláskárosodást okozhat.
• Viseljen porvédő maszkot.
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb
vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát.
A megfelelő fűrésztárcsa minőségével
kapcsolatban lásd a műszaki adatokat. Csak
az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben
az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
• Sose ne használjon flex vágókorongot.
11
Maradvány kockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradvány kockázatokat) nem
lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelékek által okozott személyes
sérülés kockázata.
– A felforrósodott részek által okozott égési
sérülés kockázata.
– A tartós használat által okozott személyes
sérülés kockázata.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (ff) az eszköz házán található ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Körfűrész
1 Határolóvas
1 Fűrésztárcsa-kulcs
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyes sérülést okozhat.
e. Porkifúvó kimenet
f. Fűrésztalp
g. Hasítókés
h. Alsó védőlemez visszahúzó kar
i. Alsó fűrésztárcsa-védőburkolat
j. Fűrészlap
k. Kúpszög igazító gomb
l. Ferde vágás jelzése
m. Egyenes vágás jelzése
n. Mélységbeállító gomb
o. Határolóvas
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A D23700 körfűrész fa és műanyag iparszerű
vágására alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a körfűrész egy professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát
felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy adott feszültségtartományhoz
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALT szerszáma kettős
szigeteléssel rendelkezik az EN 60745
szabvány követelményeinek
megfelelően; így nem igényel földkábelt.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy
extra földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, akkor azt le kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatban beszerezhető
speciális kábelre.
b. Reteszelő gomb
Tápcsatlakozó-aljzat cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
c. Elülső fogantyú
Ha új tápcsatlakozó-aljzatra van szükség:
a. Főkapcsoló
d. Tengelyzár
12
• A régi aljzatot biztonságos módon selejtezze
le.
• Az aljzat fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötni.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő,
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
a tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
Vágásmélység beállítása (1.,
2. ábra)
1. Lazítsa meg a mélységbeállító gombot (n).
2. Állítsa a talpat (f) a megfelelő mélységű
vágáshoz szükséges állásba.
3. Szorítsa meg a mélységbeállító gombot (n).
FIGYELMEZTETÉS: Az optimális
eredmény érdekében a fűrészlap
legalább 3 mm-rel nyúljon túl
a munkadarabon (lásd a 2. ábra kis
képét).
Kúpszög beállítása (3. ábra)
A kúpszög 0° és 45° között állítható.
1. Lazítsa meg a kúpszög beállító gombot (k).
2. Úgy állítsa be a kúpszöget, hogy addig dönti
a fűrésztalpat (f), amíg a mutató a kívánt
szögre nem mutat a szögvonalzón.
3. Szorítsa meg a kúpszög beállító gombot (k).
Fűrésztalp igazítása 90°-os
vágáshoz (1., 4. ábra)
1. Állítsa be a fűrészt 0°-os kúpszög értékre.
2. Húzza vissza a fűrésztárcsa-védőt a karral (h),
és helyezze a fűrészt a lap oldalára.
3. Lazítsa meg a kúpszög beállító gombot (k).
4. Helyezze derékszöget a fűrésztárcsa (j) és
a talp (f) mellé a 90°-os beállításhoz.
– Lazítsa meg az ütköző (q) anyáját (p).
– Szükség szerint igazítsa az ütközőt (q).
– Szorítsa meg az anyát (p) és az állító
gombot (k).
Fűrésztárcsa cseréje (5. ábra)
1. Használja a tengelyzár gombot (d) és hajtsa
ki a fűrésztárcsa leszorító csavart (s) az
óramutató járásával ellentétesen forgatva
a szerszámhoz mellékelt hatszögletű kulccsal.
2. Húzza vissza az alsó fűrésztárcsa-védőt (i)
a karral (h), és cserélje ki a fűrésztárcsát (g).
Helyezze vissza az alátéteket (s, t) a helyükre.
3. Ellenőrizze a fűrésztárcsa forgásirányát.
4. Csavarja rá kézzel a fűrésztárcsa leszorító
csavart (r) úgy, hogy az alátét ne mozduljon el.
Forgassa az óramutató járásának irányába.
5. Nyomja meg a tengelyzár gombot (d), közben
forgassa a tengelyt, amíg a fűrésztárcsa
forgása le nem áll.
6. Erősen húzza meg a fűrésztárcsa leszorító
csavart a kulccsal.
A hasítókés beállítása (5. ábra)
A hasítókés (g), helyes beállításához lásd
az 5. ábra kis képét. A hasítókés hézagát
a fűrésztárcsa cseréje után vagy szükség szerint
állítsa be.
1. A vágásmélységet állítsa 0 mm-re hogy elérje
a hasítókés leszorító mindkét csavarját (u).
2. Lazítsa meg a csavarokat (u) és húzza ki
a hasítókést, amennyire lehet.
3. Állítsa be a hézagot, és húzza meg a csavart.
A vágási vonal jelölők állítása
(6. ábra)
A ferde (l) és az egyenes (m) vágások jelölései
két-két vájattal rendelkeznek:
– keskenyebb vájat: szabványos acél
fűrészlapok pontra-állításához
13
– szélesebb vájat: TCT fűrészlapok pontraállításához
Az állításhoz tegye a következőket:
1. 90°-okban rögzített fűrészlappal készítsen egy
kb. 400 mm-es tesztvágást.
2. Húzza vissza egy kissé a fűrészt.
3. Lazítsa meg a csavart (v) és igazítsa össze
a vágást (w) és a jelölést (m).
4. Erősen rögzítse a csavart (v).
Ezzel mindkét vágás-jelölést helyesen beállított.
Határolóvas felszerelése és
beállítása (7. ábra)
A határolóvas (o) a munkadarab szélével
párhuzamos vágásokhoz használható.
Felszerelés
1. llessze be a határolóvasat (o) az ábra szerint
a fűrésztalpba (f).
2. Tegye a csavart (x) a furatba (y).
3. Tegye a szorítókeretet (z) a csavar fölé és
húzza meg a rögzítőcsavart (aa).
Állítás
1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart (aa) és állítsa
be a határolóvasat (o) a kívánt szélességre.
A beállítás a skáláról (bb) leolvasható.
2. Húzza meg a rögzítőcsavart (aa). A jelölések
(cc és dd) használhatók vezetőként: (cc)
jelölés: hagyományos acél fűrészlapokhoz
(dd) jelölés): TCT fűrészlapokhoz
Használat előtt
• Ellenőrizze a védőburkolatot megfelelő
felszerelését. A fűrészlap-védelem zárt
helyzetben legyen.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a nyíllal
megadott irányába forog-e.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és
tartsa be a vonatkozó előírásokat/
jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
14
válassza le azt le áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ellenőrizze, hogy a vágandó anyag
megfelelően van-e rögzítve.
• A szerszámot csak kis erővel nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú
nyomást a fűrészlapra.
• Kerülje a túlterhelést.
• Ne használjon túl kopott
fűrésztárcsát. Ne használja a fűrészt
bevágások készítésére.
Helyes kéztartás (8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülés elkerülése
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérülések elkerülése
érdekében MINDIG szorosan tartsa
a szerszámot, készüljön fel arra, hogy
gyorsan kell reagálnia.
A szerszámot a főfogantyúnál (ee) és az elülső
fogantyúnál (c) fogva tartsa, hogy megfelelően
tudja irányítani.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
Biztonsági okokból a szerszám kapcsológombját
(a) biztonsági reteszelő gombbal (b) láttuk el.
A kioldáshoz nyomja be a biztonsági reteszelő
gombot. A szerszám beindításához nyomja
meg a főkapcsoló gombot (a). Amint fölengedi
a kapcsológombot, a biztonsági reteszelő
gomb automatikusan működésbe lép, és
megakadályozza a gép nem szándékos indítását.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a szerszámot,
ha a fűrészlap a munkadarabbal vagy
más anyaggal érintkezik.
FIGYELMEZTETÉS: A tengelyzárat
a szerszám működése közben ne
használja.
A szerszám vezetése (1. ábra)
• Az optimális eredmény érdekében fölülről
lefelé szorítsa le a munkadarabot.
• Kövesse a munkadarabon megrajzolt vonalat
a jelölés (m) segítségével.
• Ha a ferdeség szöge nagyobb 45°-nál, akkor
kövesse a munkadarabon megrajzolt vonalat
az (l) jelöléssel.
• Mindig a szerszám hátuljával egy irányba
vezesse a tápkábelt.
Por elvezetése (1. ábra)
A szerszámot porkivezető nyílással (e) láttuk el.
• Minden esetben, amikor lehet,
a porkibocsátást szabályozó rendelkezések
szerint gyártott porelszívót alkalmazzon.
• Mindig a vonatkozó porkibocsátással
kapcsolatos irányelveknek megfelelően
tervezett vákuumos porszívót használjon, ha
fát fűrészel. A leggyakoribb porszívótípusok
csatlakozója közvetlenül illeszthető
a porkivezető nyíláshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Fém
fűrészeléséhez csak megfelelő
szikravédelemmel ellátott porszívót
használjon.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós
munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében kapcsolja ki a gépet,
és válassza azt le az áramforrásról
a tartozékcsere, a beállítások
módosítása vagy a javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű elindulása balesetet
okozhat.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. A tisztításhoz
vizes vagy kímélő hatású mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön; és ne mártsa a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT
által kínálttól eltérő tartozékokat
nem teszteltük a készülékkel, így
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
előírhatják, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
15
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
A szerződött DEWALT márkaszervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és az
elérhetőségek részletes listája a következő
internetes címen is megtalálható:
www.2helpU.com.
16
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes D E WALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos garanciát
biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított
30 napon belül meghibásodik és a DEWALT szakszerviz
a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális
esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül
megjavítjuk, illetve újra cseréljük.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az
elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális
javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.)
sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából
adódnak.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási
mód hivatalosan rögzített díjszabásának- megfelelően
a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)
termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül
kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes alkatrészellátást,
és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.
30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
zst00136464- 20-09-2010
17
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
404-00-14
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt. 40.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
07/2010
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
18
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
19
D23700
KÖRFŰRÉSZ 2
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising