MT3000K | Black&Decker MT3000K WALLPAPER STRIPPER instruction manual

www.blackanddecker.com
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-81 H - (00/05)
MT3000K
15
16
21
14 13
A
20
17
18
19
3
B
23
19
6
22
C
D
2
24
11
10
180 o
8
13
F
E
27
14
26
25
11
10
G
H
28
29
5
26
I
J
3
MAGYAR
d.
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Multifunkciós
készülékéhez. Ezt a készüléket széles skálájú otthoni
barkácsolási alkalmazásokra terveztük.
A csavarozófejjel csavarokat hajthat be, illetve ki.
A csiszolófejjel faanyagokat, fémeket, műanyagokat és
festett felületeket csiszolhat.
A kaparófejjel dekorációs anyagokat, mint például festék
rétegeket és ragasztó anyagokat távolíthat el fa, fém és
műanyag felületekről.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
e.
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés,
a személyi sérülések és az anyag károsodásának
lehetőségét.
•
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
•
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
•
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa
le a készüléket a hálózati áramforrásról.
1)
a.
b.
c.
2)
a.
b.
c.
3)
a.
b.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok
és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja
a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
c.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények
között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
g.
4)
a.
4
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Minden használat előtt ellenőrizze
a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha
a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az elektromos
áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres Black
& Decker hosszabbító kábelt használhat.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot,
ha az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e
a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a
készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban
viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a
por okozta veszélyek.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban már
említést tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa
a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy
feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy
a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket
és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni
vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy
más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére.
Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások fúró/csavarozókhoz
•
Mielőtt fúrási munkálatba kezdene, mindig ellenőrizze
a vezetékek és csövek elhelyezkedését.
•
Kerülje az érintkezést munkavégzés után a fúrószár
hegyével, mivel ez felmelegedhet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások csiszolókhoz
•
Viseljen pormaszkot munkavégzéskor.
•
Csiszolás után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
•
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
csiszol, amelyből mérgező port keletkezhet
•
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
•
Viseljen speciális maszkot, ami véd az
ólomportól és ólomgőztől, továbbá minden más
személyt tartson távol a munkaterülettől.
•
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
•
Alaposan mosakodjon meg, mielőtt enne, inna,
vagy dohányozna munkavégzés után.
Környezet
•
Úgy távolítsa el a festékréteget, hogy a por
mennyisége minél kevesebb legyen.
•
Fedje le a munkaterületet műanyag borítással.
•
Minimalizálja a por mennyiségét a munkaterületen
kívül.
Takarítás
•
Minden nap alaposan porszívózza fel és mossa le
a munkaterület összes felületét.
•
Rendszeresen cserélje ki a porszívó porgyűjtő
zsákját és filtereit.
•
Alaposan mosson le minden olyan tárgyat, ami
a porral érintkezhetett, mielőtt újra használja.
•
Soha ne használja a gépet csiszolópapír nélkül.
•
Soha ne használja a gépet csiszolótalp nélkül.
•
A gép használata közben viseljen hallásvédőt.
Leírás (A ábra)
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
Motor
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Tartósüzem kapcsoló
3. Szerszámfej kioldó gomb
4. Csavarozóhegy tároló
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári
alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen
javítás súlyos baleset előidézője lehet.
Csavarozófej
5. Forgásirányváltó kapcsoló
6. Szerszámbefogó
5
Csiszolófej
7. Csiszolótalp
8. Csiszolótalp hegy
9. Porelszívó kimenet
•
•
Kaparófej
10. Tartozék felfogó szár
11. Felfogó lemez
12. Imbuszkulcs tároló
Ha a csiszolócsúcs eleje elkopott, távolítsa el
a csiszolópapírról, fordítsa el 180°-al és illessze
vissza a csiszolótalpra.
Ha a csiszolócsúcs mindkét vége elkopott, távolítsa el a csiszolótalpról és helyezzen fel egy új
csúcsot.
Figyelem! Soha ne használja a csiszolófejet csiszolópapír
vagy más tartozék nélkül.
Csiszolótalp csúcsa (E ábra)
Ha a csiszolótalp-csúcs (8) elkopott, ez megfordítható vagy kicserélhető. Alkatrészként vagy
tartozékként megvásárolhatóak a Black & Decker
szakkereskedésekben.
•
Fordítsa meg, vagy cserélje ki az elkopott részt.
A ábra
Továbbá ez a készülék a következő tartozékokkal
rendelkezhet:
13. Kaparófej
14. Késvédő
15. Merev kaparólap
16. Hajlékony kaparólap
17. Csavarozóhegy
18. Fúrószár
19. Csiszolólap
20. Dörzspapír
21. Porelszívó adapter
Kaparófej felszerelése és eltávolítása (F ábra)
•
Csúsztassa a kaparófejet (13) a felfogó szárra
(10).
•
Állítsa egy vonalba a felfogó lemez (11) fülét a szár
vájatával.
•
Illessze a felfogó lemezt a szárra és húzza szorosra
a csavart (24).
•
A fej eltávolításához vegye ki a csavart (24) és
a felfogó lemezt, majd húzza le a kaparófejet
a szárról.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A késvédő felszerelése és eltávolítása (G ábra)
•
Tartsa a késvédőt (14) a végeinél fogva.
•
Emelje meg kissé a késvédőt, így a csavarról (25)
lehúzható. Ügyeljen rá, hogy ne érjen a késhez
(26).
•
A késvédő felszereléséhez, tartsa a végeinél és
helyezze a kaparókésre. Nyomja addig, amíg
a helyére illeszkedik.
Szerszámfejek felszerelése és eltávolítása (B ábra)
A különböző szerszámfejeket könnyedén kicserélheti.
•
A szerszámfej eltávolításához, nyomja meg
a szerszámfej kioldó gombot (3) és vegye le a fejet
a készülékről.
•
A szerszámfej felszereléséhez, helyezze egy
vonalba a készülékkel az ábra szerint, és nyomja a
készülékre addig, amíg reteszelődik.
Figyelem! Mindig tartsa a késvédőt a késen, ha nem
használja a kaparófejet.
Csavarozó hegy befogása, illetve kivétele (C ábra)
•
Húzza hátra a befogóhüvelyt (22).
•
Csúsztassa a csavarozó hegy szárát a szerszám
befogóba (6) addig, amíg tudja.
•
Engedje el a csavarozó hegy befogóhüvelyt
a csavarozóhegy biztosításához.
•
Eltávolításhoz, húzza hátra a befogóhüvelyt és
húzza ki a csavarozóhegyet.
Ez a készüléket csavarozóheggyel szállítjuk, mely a csavarozóhegy tartóban (4) van elhelyezve.
•
A csavarozóhegy tartóból való eltávolításához,
nyomja lefelé a hegyet, majd emelje ki a vájatból.
•
Tároláshoz, erősen nyomja a tartóba.
A kaparólap felszerelése és eltávolítása (H ábra)
•
Válassza ki a megfelelő kaparólapot.
•
Állítsa egy vonalba a lap végét a felfogó szár (10)
vájatával.
•
Állítsa egy vonalba a felfogó lemez (11) fülét a szár
vájatával és a lappal.
•
Illessze a felfogó lemezt a szárra és húzza szorosra
a csavart (27).
•
A lap eltávolításához vegye ki a csavart (27) és
a felfogó lemezt, majd vegye le a kaparólapot
a szárról.
A vágókés cseréje (I ábra)
A készülékben lévő kés kétélű, azaz megfordítható.
Pótkések a Black & Decker márkakereskedésekben
vásárolhatóak meg.
•
Lazítsa meg a csavart (28) és távolítsa el.
•
Távolítsa el a vágókés leszorító lapot (29).
•
Fordítsa meg a kést (26), így az eddig nem használt
éle kerül munkapozícióba. Ha a kés mindkét fele
elkopott már, akkor ki kell cserélni.
•
Helyezze vissza a leszorító lapot.
•
Helyezze vissza és húzza meg a csavart.
Csiszolópapírok felhelyezése (D ábra)
•
Távolítsa el a két gyémánt formájú csúcsot (23)
a csiszolópapírról (19).
•
Tartsa úgy a készüléket, hogy a csiszolótalp felfele
nézzen.
•
Helyezze a csiszolópapírt (19) a csiszolótalpra,
bizonyosodjon meg róla, hogy a csiszolópapíron
levő lyukak a talpon levő lyukakkal pontosan
egybeesnek.
A gyémánt formájú csiszolócsúcs (23) elfordítható, illetve
kicserélhető, ha elhasználódott.
6
Előkészítés / Kaparás
•
Mindig a felhasználásnak megfelelő lapot/kést
használja. A kaparókést festékréteg és lepattogzás
eltávolítására használja. A hajlékony kaparólapot
puha felületeken; a merev kaparólapot kemény
felületeken használja.
•
Egyenletesen nyomja vagy húzza a lapot a felületen.
Vegye figyelembe, hogy a lap addig nem mozog,
amíg a felülethez nem ér.
•
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Soha ne takarja le a készülék levegőréseit
munkavégzés közben, a túlmelegedés elkerülése
végett.
Forgásirány kiválasztása (J ábra)
Csavarok behajtásához használja a jobbra (óramutató
járásával egyező irányú) forgásirányt. Csavarok kihajtásához használja a balra (óramutató járásával ellentétes
irányú) forgásirányt.
•
Jobbra forgásirányhoz, tolja a forgásirányváltó
kapcsolót (5) baloldali pozícióba.
•
Balra forgásirányhoz, tolja a forgásirányváltó
kapcsolót (5) jobboldali pozícióba.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa a gép levegőréseit egy puha
kefével, vagy egy száraz kendővel.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy tiszta,
enyhén nedves kendővel. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
A készülék be- és kikapcsolása
•
A gép beindításához nyomja be az üzemi kapcsolót
(1).
•
A folyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem
rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót.
Ez az opció csak jobb-forgásiránynál működik.
•
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
•
Ha tartósüzem használat közben kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még egyszer az üzemi
kapcsolót, majd engedje el.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Javaslatok optimális munkavégzéshez
Csavarozás
•
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
•
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
•
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Csiszolás
•
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
•
Rendszeresen ellenõrizze a csiszolópapír állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
•
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
•
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele elõtt használjon extra finom csiszolópapírt.
•
Egyenetlen felületek simításakor valamint régi
festékréteg eltávolításakor, elõször használjon
durva csiszolópapírt. Más felületeket elõször
közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon.
Mindkét esetben egy idõ után váltson át finomabb
csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és finomabb
felület érhetõ el.
•
Rozsda eltávolítására használja a dörzspapírt.
•
A készülékhez megvásárolható egyéb tartozékokról további információért forduljon a Black &
Decker Képviselethez vagy bármelyik márkakereskedőhöz.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
7
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Csavarozó:
Üresjárati fordulatszám
Szerszámbefogó
Max. fúrásteljesítmény
fém/fa
Csiszoló:
Üresjárati fordulatszám
Előkészítés/Kaparás:
Üresjárati löketszám
Súly
csavarozófejjel
csiszolófejjel
kaparófejjel
MT3000K
VAC 230
W 80
min-1 250
mm 6,35 hexagon
mm 4,0/6,0
min-1 8.500
min-1 8.500
kg 1,3
kg 1,25
kg 1,25
EC-TANÚSÍTÁS
MT3000K
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, EN 60745,
EN55014, EN 61000.
Hangnyomásszint LpA
Hangteljesítmény szint LWA
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
Hangnyomásszint toleranciafaktor KpA
Hangteljesítmény szint toleranciafaktor KWA
76 dB(A)
89 dB(A)
6,1 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-12-2004
Garancia határozat
A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésbõl eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti
a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen
mellékelje a jótállási jegyet.
8
e)
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap
jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
agaranciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék
típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét,
címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni.
Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő
a garancia időn belüli ingyenes garanciális
javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás,
törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése,
a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga
után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk
pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés,
karbantartás szerinti rendeltetésszerű
üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes
elhasználódása, kopása következtében állt elő.
(ezek a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
d) A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
9
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
BLACK&DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT
BLACK & DECKER KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTÖR:
ERFAKER KFT
H-1158 Budapest XV
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Országos Szervizhálózat abc szerinti sorrendben
ÁCS IMRE
2251 Tápiószecső, Pesti út 46.
Tel.: 29/446-615
DEBREI JÁNOS
3281 Karácsond, József A. u. 43.
Tel.: 37/322-136
EDISON ÜZLET-SZERVIZ
6722 Szeged, Török u. 1/a.
Tel.: 62/426-833
ELEKTRIÓ Kft.
7623 Pécs, Szabadság u. 28.
Tel.: 72/336-685
ELEKTRO-MERCATOR
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
EUROMAX Bt.
2400 Dunaújváros, Kisdobos u. 3.
Tel.: 25/411-844
H SZERSZÁM Kft.
8200 Veszprém, Budapesti u. 17.
Tel.: 88/404-303
KAPOSVÁRI KISGÉPJAVÍTÓ 7400 Kaposvár, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
KISGÉPCENTER Bt.
8000 Székesfehérvár, Széna tér 3.
Tel.: 22/340-026
MOFÜKER Kft.
6500 Baja, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
NÉMETH JÓZSEF
6000 Kecskemét, Jókai u. 25.
Tel.: 76/324-053
PROFI MOTOR Bt.
9400 Sopron, Baross út.12
Tel.: 99/511-626
ROTOR Kft.
9700 Szombathely, Vasút u. 29.
Tel.: 94/317-579
SERVINTRADE Kft.
3530 Miskolc, Kóris Kálmán út. 20.
Tel.: 46/411-351
SPIRÁL 96 Kft.
4024 Debrecen, Nyugati út 5-7.
Tel.: 52/442-198
TAKI-TECH SZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 1.
Tel.: 92/311-693
TÓLNAI SZERSZÁM Kft.
2510 Dorog, Heine u. 8.
Tel.: 33/431-679
TÓTH KISGÉPSZERVIZ
4040 Nyíregyháza, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 42/504-082
ÚJ-TECHNIKA Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki út 20.
Tel.: 93/310-498
WELD-IMPEX Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24.
Tel.: 59/311-886
10
MT3000K
33
TYP
1
1
4
3
5
6
19
8
2
17
18
7
10
9
16
12
13
39
19
14
35
15
34
36
20
11
26
29
28
30
27
22
21
24
31
23
32
E14110
25
WWW.2helpU.com
11
19 - 01 - 05
12
13
14
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
MT3000K
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising