D27901 | DeWalt D27901 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

502333-77 H
D27901
2
NEDVES- ÉS SZÁRAZ ÜZEMŰ PORSZÍVÓ
D27901
Az első üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu biztonsági utalást. 5.956-249
feltétlenül elolvasni! E készülék ipari célra
készült, például szállodákban, iskolákban,
kórházakban, gyárakban, raktárakban,
irodákban és üzletekben használható.
Száraz szívás
Kézi üzemmód
Figyelem! Szíváskor sohasem szabad
eltávolítani az összehajtogatható
szűrőt. Ha finom port fognak felszívni,
kiegészítőleg használhatnak papír
szűrőzacskót vagy membránszűrőt
(külön megrendelendő tartozék) is.
Utalás:
- A szívókészülék automatikusan az elektromos szerszámmal együtt kapcsolódik be
- ki.
- A szívóberendezés elindulása akár 0,5 s-ig
is eltarthat és akár 15 s-ig is eltarthat, amíg
leáll.
- Az elektromos szerszámok teljesítménycsatlakozási adatait lásd a – oldalon lévő
műszaki adatok alatt.
A papír szűrőzacskó behelyezése
•
•
•
Reteszelje ki és vegye le a szívófejet
Papír szűrőzacskót ráhúzni
Tegye fel a szívófejet és reteszelje
•
•
Hálózati dugót bedugni
Kapcsolja be a készüléket és helyezze
üzembe
•
Csatlakozókarmantyút az elektromos
szerszám csatlakozójára illeszteni.
•
Távolítsa el a szívótömlő hajlított csődarabját
Csatlakozókarmantyút a szívótömlőre szerelni
•
Automatika üzem
•
•
•
Az elktromos szerszám hálozati dugaszát
a szívónál be kell dugni (3)
Kapcsolja be a készüléket (1)
Lámpa világít – szívóberendezés készenléti
módban van (2)
3
Nedves szívás (opcionális)
A gumiajkak behelyezése
• Kefelécet kiszerelni (1)
• Gumi ajkakat beszerelni (2)
•
Csatlakoztassa a csatlakozókarmantyút az
elektromos eszközre
Szűrőtisztítás
Szűrőtisztítás levegővel
Utalás:
A gumiajkak strukturált oldala kifele nézzen.
A szívóberendezés újszerű szűrőtisztítással
rendelkezik – ez különösen finom por esetén
hatásos.
•
•
•
Ha a fogantyún lévő távműködtetőt néhány
másodpercig megnyomva tartja, levegőimpulzus
képződik, amely automatikusan megtisztítja az
összehajtogatható szűrőt (felerősödő/elhalkuló
hang hallható)
Távolítsa el a papír szűrőzacskót
Hálózati dugót bedugni
Kapcsolja be a készüléket és helyezze
üzembe
Figyelem!
-
Szűrőtisztítást bekapcsolni
• A tolókát lefelé kell tolni
-
Szíváskor sohasem szabad eltávolítani az
összehajtogatható szűrőt.
Nedves piszok szívásakor mindig el kell
távolítani a papír szűrőzacskót illetve
a membránszűrőt (külön tartozék). Ajánlatos
speciális (nedves) szűrőzacskót alkalmazni
(lásd szűrőrendszereket).
Áramot nem vezető folyadékok esetén
(például fúróemulzió, olajok és zsírok) nem
kapcsol le a készülék, ha a tartály megtelt.
Mindig ellenőrizni kell, hogy a felszívott
szemét meddig ér és a tartályt szükség
esetén ki kell üríteni.
Szűrőtisztítást kikapcsolni
• A tolókát felfelé kell tolni
Figyelem! A szűrőtisztítást szívás alatt,
valamint a munka végén is rendszeres
időközönként működtetni kell.
4
Utalás:
- Ha a párnás vagy hézagos fúvókával
fognak felszívni nedves piszkot, ill. ha
valamilyen tartályból túlnyomórészt vizet
fognak felszívni, ajánlatos kikapcsolni
a szűrőtisztítási funkciót.
- Amikor a folyadék eléri a max. szintet,
a készülék automatikusan lekapcsol.
- Készüléket kikapcsolni és tartályt kiüríteni.
- A nedves szívás befejezése után az összehajtogatható szűrőt, elektródokat valamint
tartályt megtisztítani és megszárítani.
Hibaelhárítási útmutatások
Nem működik a szívóturbina
• Ellenőrizze a kábelt, csatlakozó dugót és
a csatlakozó aljzatot.
• Kapcsolja be a készüléket.
A szívóturbina kikapcsolódik
• Ürítse ki a tartályt.
A tartály kiürítése után a szívóturbina nem
indul el újból
• Készüléket kikapcsolni és 5 sig várni, majd
5 s múlva visszakapcsolni.
• Elektródokat valamint az elektródok közti
teret megtisztítani.
Ápolás és karbantartás
Balesetveszély! A szívókészülékkel
végzett munka végén mindig először
a hálózati csatlakozó dugót húzza ki.
Szívóerő gyengül
• Szívófejben, szívócsőben, a szűrőtisztítás
fogantyúján, szívótömlőben vagy összehajtogatható szűrőben a dugulásokat
megszüntetni.
• Cserélje ki a papír szűrőzacskót.
• Szűrő letisztítása: szűrőtisztítást többször
működtetni a fogantyún.
• Szűrőfedelet helyesen bekattintani.
• Összehajtogatható szűrőt cserélni.
Az összehajtható szűrőt illetve
a használtlevegő szűrőt cserélni
kell
Szíváskor por lép ki
• Ellenőrizni, hogy az összehajtogatható
szűrő helyesen van-e beszerelve.
• Összehajtogatható szűrőt cserélni.
•
•
•
Lekapcsoló automata (nedves szívásnál)
nem lép működésbe
• Elektródokat valamint az elektródok közti
teret megtisztítani.
• Elektromosan nem vezető folyadék esetén
állandóan ellenőriznie kell a töltetszintet.
Szűrőfedelet nyitni (1)
Az (2) összehajtható szűrő illetve a (3)
használtlevegő szűrő cserélése
Zárja a szűrőfedelet, amelynek hallhatóan
helyére kell kattannia
A Power Filter Clean folyamatosan kapcsol
• Oldja le a rászívódott szívócső fejet illetve
tömlővéget.
• Folyadéktartályból történő folyamatos szívás befejezése illetve a Power Filter Clean
Elektródokat megtisztítani
•
•
•
Reteszelje ki és vegye le a szívófejet
Elektródokat megtisztítani
Tegye fel a szívófejet és reteszelje
5
•
•
funkció üzemen kívül helyezése (lásd
a Nedves szívás című fejezetet).
Szívófejben, szívócsőben, a szűrőtisztítás
fogantyúján, szívótömlőben vagy összehajtogatható szűrőben a dugulásokat
megszüntetni.
Összehajtogatható szűrőt cserélni.
EU-szabványmegfelelési
nyilatkozat
Nedves- és száraz üzemű porszívó
D27901
Ezennel kijelentjük, hogy az alább nevezett
gép úgy lett tervezve és megépítve, valamint
olyan kivitelben lett forgalomba állítva, hogy
megfelel a vonatkozó alapvető biztonsági- és
egészségügyi követelményeknek és az alább
feltüntetett EK irányelveknek.
Ha módosítja a gépet és azt velünk nem
egyeztette, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az EK vonatkozó irányelvei
21/1998.(IV.17) IKIM &
14/1999.(III.31) GM 1999.04
79/1997.(XII.31) IKIM 1999.04
31.1999.(VI.6) GM-KHVM
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Alkalmazott harmonizált szabványok
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000+A1:2001 +A2:2002
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995+A1:2001
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Alkalmazott nemzeti szabványok --Gyáron belül hozott rendszabályok biztosítják,
hogy a sorozatban készített készülék mindenkor
megfeleljen az EK-ban jelenleg érvényes
irányelvek és az alkalmazott szabványok
követelményeinek. Alulírottak az ügyvezetés
megbízásából és annak teljes felhatalmazásával
járnak el.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
5.957-778 (11/04)
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
DEWALT
Green Lane, Spennymoor
Co. Durham DL16 6JG
England
John Howson
Director Engineering and Product
Development
6
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36307 - 27-03-2007
7
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
8
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
9
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D27901 - - - - A Motor
VACUUM EXTRACTOR 1
©
10
D27901 - - - - A Behalter zsb
VACUUM EXTRACTOR 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising