D27901 | DeWalt D27901 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

402011-30 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D27901
2
2x (Opţional)
(Opţional)
3
Apăsaţi
4
Utilizare corespunzătoare
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Avertisment
Acest aparat nu este adecvat pentru
aspirarea pulberilor ce pun în pericol
sănătatea.
–
Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi aceste
instrucţiuni înainte de utilizarea iniţială
a aparatului dvs. şi să le păstraţi pentru o consultare ulterioară sau pentru
proprietarii ulteriori.
–
–
–
–
Înainte de prima pornire, trebuie citite neapărat indicaţiile de siguranţă Nr. 5.956-249!
Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare şi
de siguranţă poate conduce la deteriorări
ale aparatului şi la pericole pentru operator
şi alte persoane.
În cazul deteriorării în timpul transportului,
informaţi imediat furnizorul
Această maşină este destinată curăţării
uscate sau umede a podelelor şi a pereţilor.
Acest aparat este adecvat pentru uz comercial, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici,
magazine, birouri şi pentru companii de
închirieri.
Elemente dispozitiv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Protejarea mediului
Ambalajul poate fi reciclat. Nu aruncaţi ambalajul împreună cu gunoiul
menajer; vă rugăm să îl trimiteţi spre
reciclare.
Aparatele vechi conţin materiale
valoroase ce pot fi reciclate; acestea ar trebui trimise spre reciclare.
Acumulatorii, uleiul şi substanţele
similare nu trebuie să afecteze
mediul înconjurător. Vă rugăm să
eliminaţi aparatele vechi făcând uz
de sistemele corespunzătoare de
colectare.
Simboluri din instrucţiunile de
utilizare
23
24
25
26
27
Pericol
Pericol imediat ce poate cauza vătămare gravă sau chiar decesul.
Avertisment
O posibilă situaţie periculoasă ce poate
conduce la vătămare gravă sau chiar
la deces.
Atenţie
O posibilă situaţie periculoasă ce poate
conduce la vătămării uşoare ale persoanelor sau la deteriorarea obiectelor.
Electrozi
Mâner
Furtun de aspiraţie
Blocare capăt de aspiraţie
Rotor cu palete
Lumină indicatoare
Suport de aspiraţie
Rolă pivotantă
Compartiment murdărie
Duză podele
Priză
Capăt de aspiraţie
Tub de aspiraţie
Întrerupător principal
Capac filtru
Mâner de transport
Element glisant pentru curăţarea filtrului
Cârlig cablu
Cablu de alimentare
Cot
Suport duză podele
Suport pentru duza accesoriului pentru
spaţii înguste
Suport pentru tuburile de aspiraţie
Plăcuţă cu denumirea
Filtru plisat plat
Filtru de evacuare
Curăţare filtru
Pornire
Aspirarea uscată
Atenţie
Filtrul plisat plat trebuie să fie întotdeauna pe poziţie în timpul aspirării.
–
5
Atunci când aspiraţi praf fin, puteţi folosi şi
un sac suplimentar cu filtru din hârtie sau
un filtru cu membrană (accesoriu special).
Introducerea sacului cu filtru din hârtie
Ilustraţia A
 Eliberaţi şi îndepărtaţi capătul de aspiraţie.
 Introduceţi sacul cu filtru din hârtie sau filtrul
cu membrană (ataşament special).
 Introduceţi şi blocaţi capătul de aspiraţie.
Operare
Aspirarea umedă (opţională)
Lucrul cu unelte electrice
Pornirea aparatului
 Conectaţi la priza de alimentare.
 Porniţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Introducerea marginilor din cauciuc
Ilustraţia B
 Îndepărtaţi banda cu perii.
 Instalaţi marginile din cauciuc.
Notă: Partea structurată a marginilor din cauciuc trebuie să fie orientate în exterior.
Pericol
Risc de vătămare şi deteriorare! Fişa
prizei este destinată numai conectării
uneltelor electrice la aspirator. Orice
altă utilizare a fişei prizei nu este
permisă.
Demontarea sacului cu filtru din hârtie
– Dacă aparatul este utilizat pentru aspirarea
de murdărie umedă, sacul cu filtru din hârtie
sau filtrul cu membrană (accesoriu special)
trebuie să fie întotdeauna îndepărtat.
– Se recomandă utilizarea unui sac cu filtru
special (umed) (consultaţi secţiunea Sisteme de filtrare).
 Conectaţi ştecherul principal al uneltei
electrice la aspirator.
 Porniţi aparatul de la întrerupătorul principal.
Lumina indicatoare este aprinsă; aspiratorul
este în modul repaus.
Notă: Aspiratorul se porneşte şi se opreşte
automat cu unealta electrică.
Notă: Aspiratorul porneşte automat în decurs
de 0,5 secunde şi continuă să funcţioneze
timp de 15 secunde după ce unealta electrică
este oprită.
Notă: Vă rugăm să consultaţi secţiunea „Specificaţii tehnice” pentru specificaţii de conectare
la alimentare a uneltelor electrice.
Ilustraţia D
 Reglaţi adaptorul uneltei electrice pentru
a se potrivi la racordul uneltei electrice.
Ilustraţia E
 Îndepărtaţi cotul din furtunul de aspiraţie.
 Ataşaţi adaptorul uneltei electrice la furtunul
de aspiraţie.
Ilustraţia F
 Conectaţi adaptorul la unealta electrică.
Generalităţi
Atenţie
Filtrul plisat plat trebuie să fie întotdeauna pe poziţie în timpul aspirării.
–
–
–
–
Dacă murdăria umedă este aspirată cu
duza pentru tapiţerie sau pentru spaţii
înguste sau dacă apa este aspirată dintrun recipient, se recomandă dezactivarea
funcţiei „Curăţare filtru”.
Dacă se atinge nivelul maxim de lichid,
aparatul se va opri în mod automat.
În cazul lichidelor neconductibile (precum emulsiile de perforare, uleiurile
şi vaselinele), aparatul nu se opreşte
atunci când recipientul este plin. Nivelul
ne umplere trebuie să fie monitorizat
continuu şi recipientul trebuie să fie golit
la timp.
După aspirarea umedă: Curăţaţi filtrul plisat
plat cu funcţia de curăţare a filtrului. Curăţaţi
electrozii cu o perie. Curăţaţi recipientul cu
o cârpă umedă şi uscaţi-l.
Curăţarea filtrului
Notă: Curăţarea filtrului la fiecare 5 până la
10 minute va spori durata de viaţă a filtrului
plisat plat.
– Opriţi curăţarea filtrului:
 Împingeţi cursorul în sus.
– Porniţi curăţarea filtrului:
 Împingeţi cursorul în jos.
Ilustraţia G
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat întrerupătorul de pe
mâner timp de câteva secunde în timp ce
funcţia de curăţare a filtrului este pornită.
Filtrul plisat plat este curăţat automat cu un
jet de aer (zgomot de pulsaţie).
Conectarea cu cleme
Ilustraţia C
Furtunul de aspiraţie este dotat cu un sistem
de prindere. Pot fi conectate toate accesoriile
C-35/C-DN-35.
6
Oprirea aparatului
Înlocuirea filtrului de evacuare
 Curăţarea filtrului: Apăsaţi în mod repetat
butonul de pe mâner în timp ce funcţia de
curăţare a filtrului este pornită.
 Opriţi aparatul de la întrerupătorul principal.
 Deconectaţi de la reţeaua de alimentare.
 Deschideţi uşa filtrului.
 Înlocuiţi filtrul de evacuare.
 Închideţi uşa filtrului; aceasta trebuie să se
blocheze pe poziţie.
După fiecare utilizare
 Eliberaţi şi îndepărtaţi capătul de aspiraţie.
 Curăţaţi electrozii cu o perie.
 Introduceţi şi blocaţi capătul de aspiraţie.
Curăţarea electrozilor
 Goliţi recipientul.
 Aspiraţi şi ştergeţi interiorul şi exteriorul
aparatului cu o cârpă umedă.
Depanare
Depozitarea aparatului
Pericol
Scoateţi mai întâi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţii asupra aparatului.
 Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul suportului.
 Amplasaţi aparatul într-o încăpere uscată
şi feriţi-o împotriva utilizării neautorizate.
Turbina de aspiraţie nu funcţionează
Transport
 Verificaţi cablurile, fişele, siguranţa, ştecherul şi electrozii.
 Porniţi aparatul.
Atenţie
Risc de vătămare şi deteriorare! Observaţi greutatea aparatului atunci când îl
transportaţi.
Turbina de aspiraţie se opreşte
 Goliţi recipientul.
 Îndepărtaţi tubul de aspiraţie cu duza podelei de pe suport. Ţineţi aparatul de mâner şi
de tubul de aspiraţie pentru a-l transporta.
 În timpul transportării în vehicule, fixaţi
aparatul conform instrucţiunilor de preîntâmpinare a alunecării şi răsturnării.
Turbina de aspiraţie nu porneşte din
nou după golirea recipientului
 Opriţi aparatul şi aşteptaţi timp de 5 secunde, porniţi-l din nou după 5 secunde.
 Curăţaţi electrozii, precum şi spaţiul dintre
electrozi cu o perie.
Depozitare
Capacitatea de aspiraţie scade
Atenţie
Risc de vătămare şi deteriorare! Observaţi greutatea aparatul în cazul
depozitării acestuia.
 Eliminaţi blocajele din duza de aspiraţia,
tubul de aspiraţie, cot, mâner, furtunul de
aspiraţie sau din filtrul plisat plat.
 Schimbaţi sacul cu filtru din hârtie.
 Curăţarea filtrului: Apăsaţi în mod repetat
butonul de pe mâner în timp ce funcţia de
curăţare a filtrului este pornită.
 Asiguraţi-vă că se fixează bine pe poziţie
capacul filtrului.
 Curăţaţi sub jet de apă sau înlocuiţi filtrul
cu membrană (accesoriu special).
 Înlocuiţi filtrul plisat plat.
Acest aparat trebuie să fie depozitat numai în
spaţii închise.
Întreţinere şi îngrijire
Pericol
Scoateţi mai întâi ştecherul din priză
înainte de a efectua orice operaţii asupra aparatului.
Iese praf în timpul aspirării
Schimbarea filtrului plisat plat
 Verificaţi instalarea corespunzătoare a filtrului plisat plat.
 Înlocuiţi filtrul plisat plat.
 Deschideţi uşa filtrului.
 Înlocuiţi filtrul plisat plat.
 Închideţi uşa filtrului; aceasta trebuie să se
blocheze pe poziţie.
7
Declaraţie
Oprirea automată (aspirarea umedă)
nu comută
 Curăţaţi electrozii, precum şi spaţiul dintre
electrozi cu o perie.
 Verificaţi continuu nivelul de umplere în
cazul lichidelor neconductibile.
Prin prezenta declarăm că utilajul descris mai
jos respectă cerinţele aplicabile de siguranţă
şi de sănătate de bază ale directivelor UE,
atât în ceea ce priveşte designul şi construcţia
de bază, cât şi versiunea pusă în circulaţie.
Această declaraţie va înceta să fie valabilă dacă
utilajul este modificat fără aprobarea noastră
prealabilă.
Curăţarea filtrului comută permanent
 Eliberaţi duza de aspiraţie blocată sau
capătul blocat al furtunului.
 Opriţi aspirarea continuă din recipientul de
lichid sau opriţi curăţarea filtrului.
 Eliminaţi blocajele din duza de aspiraţia,
tubul de aspiraţie, cot, mâner, furtunul de
aspiraţie sau din filtrul plisat plat.
 Înlocuiţi filtrul plisat plat.
Produs: Aspirator uscat şi umed
Tip:
D27901
Directive UE aplicabile
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Standarde armonizate aplicate
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3-3: 2008
Standarde naţionale aplicate
01.01.2010
Act subscris în numele şi în virtutea împuternicirii din partea conducerii companiei.
Curăţarea filtrului nu funcţionează
 Furtunul de aspiraţie nu este conectat.
Curăţarea automată a filtrului
nu poate fi oprită
 Informaţi serviciul de asistenţă clienţi
Curăţarea automată a filtrului
nu poate fi pornită
 Informaţi serviciul de asistenţă clienţi
Accesorii şi piese de schimb
–
–
–
Utilizaţi exclusiv accesorii şi piese de
schimb aprobate de producător. Utilizarea
exclusivă a accesoriilor şi a pieselor de
schimb originale asigură faptul că aparatul
poate fi utilizat în siguranţă şi fără probleme.
La sfârşitul instrucţiunilor de utilizare, veţi
găsi o listă selectată de piese de schimb
care sunt necesare în mod uzual.
Pentru informaţii suplimentare despre
piesele de schimb, vă rugăm să vizitaţi
furnizorul DEWALT.
Horst Großmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Germania
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188352 - 13-09-2012
8
Specificaţii tehnice
Tensiune de alimentare
Frecvenţă
Performanţă max.
Putere nominală
Capacitate recipient
Cantitate de umplere (lichid)
Volum de aer (max.)
Presiune negativă (max.)
Interval de puteri la care se pot
alimenta uneltele electrice la
aspirator
Clasa de protecţie
Conectarea furtunului de
aspiraţie (C-DN/C-ID)
Lungime × lăţime × înălţime
D27901
EUR
V
230
Hz
50/60
W
1.380
W
1.200
l
45
l
31
l/s
56
kPa (mbar) 23,5 (235)
W
100-2.200
D27901
GB
230-240
50/60
1.300
1.150
45
31
53
22,0 (220)
100-1.800
D27901
CH
230
50/60
1.300
1.150
45
31
53
22,0 (220)
100-1.100
D27901
AUS
230-240
50/60
1.300
1.150
45
31
53
22,0 (220)
100-1.200
-mm
I
35
I
35
I
35
I
35
mm
510×400×
640
11,0
+40
510×400×
640
11,0
+40
510×400×
640
11,0
+40
510×400×
640
11,0
+40
63
1
<2,5
0,2
63
1
<2,5
0,2
63
1
<2,5
0,2
63
1
<2,5
0,2
Greutate
kg
Temperatură ambientală max.
°C
Valori determinate cf. EN 60335-2-69
dB(A)
Nivel de presiune sonoră LpA
dB(A)
Marjă KpA
Nivel vibraţie mână-braţ
m/s2
Marjă K
m/s2
Cablu de
alimentare
D27901
GB
CH
Cablu de
alimentare
D27901
EUR
AUS
H05VV-F 3×1,5 mm2
Piesă nr.:
6,648-278,0
6,648-276,0
Lungime cablu
7,5 m
7,5 m
H07RN-F 3×1,5 mm2
Piesă nr.:
6,648-584,0
6,649-348,0
Lungime cablu
7,5 m
7,5 m
9
10
Download PDF

advertising