DW292 | DeWalt DW292 IMPACT WRENCH instruction manual

502333-75 H
DW292
2
3
4
ÜTVECSAVAROZÓ
DW292/DW294
Szívből gratulálunk
Leírás (A ábra)
Önnek, hogy a nagy tradíciójú D E WALT
cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú
évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Az Ön ütvecsavarozóját professzionális csavarozási és behajtási feladatok elvégzésére
terveztük.
1. Üzemi be/ki kapcsoló
2. Forgásirányváltó
3. Szerszámfelfogó
4. Dugókulcs
Műszaki adatok
Elektromos biztonság
DW292 DW294
Feszültség
V 230
230
Felvett teljesítmény
W 710
710
Üresjárati fordulatszám min-1 2.200 2.200
Ütésszám
min-1 0-2.600
Szerszámbefogó
1/2”
3/4”
Súly (akku nélkül)
kg 3,2
3,2
Az elektromotort adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
Ez a készülék EN 60745 szabvány szerint kettősszigetelésű, ezért a földelés
nem szükséges.
Hosszabbító kábel használata
Biztosítékok:
Hálózati biztosító legkisebb értéke 230V
készülékeknél 10 Amper
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
úgy használjon egy arra jóváhagyott hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék felvett
teljesítményének (lásd a műszaki adatoknál).
A minimális kábelér 1,5 mm2. Erre a célra a hazai
előírások szerinti H 07 RN-F jelzésű, 2x1,5 mm2,
vagy ennél nagyobb keresztmetszetű kábel
a megfelelő.
Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, mindig teljes hosszában tekercselje
le az üzembe helyezés előtt.
Továbbá vegye figyelembe az alábbi táblázatban
szereplő adatokat.
A kezelési utasításban a következő szimbólumok
szerepelnek:
Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be a kezelési utasítás
biztonságtechnikai rendelkezéseit,
így elkerülheti a személyi sérülés,
a tűzveszély, és a készülék károsodásának lehetőségét.
Elektromos áramütés veszélye.
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Ütvecsavarozó
1 Kezelési utasítás
1 Robbantott ábra
•
•
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem
sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
5
Kábelméret (mm2)
Kábel teljesítmény (Amper)
0,75
6
1,00
10
1,50
15
2,50
20
4,00
25
Kábel hossz (m)
7,5
25
30
45
60
Volt
Amper
Kábel teljesítmény (Amper)
230
0-2,0
6
6
6
6
6
6
2,1-3,4
6
6
6
6
6
6
3,5-5,0
6
6
6
6
10
15
5,1-7,0
10
10
10
10
15
15
7,1-12,0
15
15
15
15
20
20
12,1-20,0
20
20
20
20
25
-
Mindig várja meg, amíg a motor teljesen
megáll, mielőtt forgásirányt vált.
Összeszerelés és beállítás
Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az
áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
Használati utasítás
Mindig tartsa be a biztonságtechnikai
előírásokat és az idevonatkozó rendszabályokat.
Dugókulcsok befogása és eltávolítása
Csavarozás vagy behajtás (A ábra)
A DW292 típusú ütvecsavarozó 1/2”-es
négyszögletes befogó rendszerrel és záróreteszcsappal van ellátva.
A DW292 típusú ütvecsavarozó 3/4”-es
négyszögletes befogó rendszerrel és záróreteszcsappal van ellátva.
•
•
•
Dugókulcsok befogása (B ábra)
• Állítsa egy vonalba a dugókulcs oldalán
található furatot (6) a szerszámfelfogó
záróreteszcsapjával (5).
• Nyomja a dugókulcsot (4) a szerszámfelfogóra (3) amíg a helyére nem kerül.
Könnyedén ütögesse meg, ha szükséges.
Válassza ki a megfelelő csavarozó betétet
vagy dugókulcsot.
Válassza ki a forgásirányt az előzőekben
leírtak szerint.
Tartsa a készüléket a rögzítő elemmel egy
vonalban.
A készülék be- és kikapcsolása (A ábra)
•
A gép beindításához nyomja meg az üzemi
be/ki kapcsolót (1).
• A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót.
Sokféle dugókulcs, csavarozó betét, tartozékbefogó és adapter illeszthető a készülékhez.
Kérjen információt helyi DEWALT kereskedőjétől,
a készülékhez opcionálisan megvásárolható
további tartozékokról.
Dugókulcsok eltávolítása (C ábra)
• Nyomja a záróreteszcsapot (5) a dugókulcs
furatán (6) át és húzza le a dugókulcsot
a szerszámfelfogóról.
Forgásirány váltó (D ábra)
•
15
A jobb vagy balforgás beállításához tolja a
forgásirány váltó kapcsolót (3) a megfelelő
helyzetbe.
6
Karbantartás
EU-TANUSÍTÁS
Az Ön DEWALT készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett
tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
DW292/DW294
DEWALT tanúsítja, hogy ezek a szerszámok
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55104,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 és
EN 61000-3-3.
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a D EWALTtal az alábbi címen, vagy
a Magyarországi Képviselettel.
Tisztítás
LpA (hangnyomásszint)*
84 dB(A)
95 dB(A)
LWA (hangteljesítményszint)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás <2,5 m/s2
* A munkahelyre vonatkozó emissziós érték.
Tartsa a készülék és a töltő levegőréseit tisztán,
biztosítsa, hogy mindig nyitottak legyenek; és
rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy
puha ronggyal.
Környezetvédelem
KpA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
KWA (hangteljesítmény szint
toleranciafaktor)
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
7
egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül
c. Legyen figyelemmel a környezeti
behatásokra. Ne hagyja szabadban a
gépet, óvja az esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben.
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat
előtt ellenőrizze a kábel állapotát, és
ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült.
Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az
elektromos áramütés kockázatát.
e. A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú,
kéteres hosszabbító kábelt használjon.
Általános biztonságtechnikai
előírások
Figyelem! Elektromos kéziszerszám
használatakor mindig tartsa be a helyi
biztonságtechnikai rendszabályokat, így
megelőzheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés és a személyi sérülések lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos
összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd,
mindig csatlakoztassa le a készüléket a
hálózati áramforrásról.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg
munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon
a munkaterült megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében.
Elektromos kéziszerszámok használatakor
szikra keletkezhet, mely begyújthatja a port
vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne
közelíthessék meg a munkaterületet, ne
érinthessék meg a készüléket és a hálózati
kábelt, továbbá elvonhatják figyelemét
a készülék irányításáról.
3) Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha hallucinogén anyag,
alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság
alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
baleset előidézője lehet.
b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy
pormaszkot, csúszásmentes lábbelit és
védősisakot, ha az elvégzendő munka nagy
porral, vagy lepattanó részekkel járhat.
Ügyeljen a hallásvédelemre is.
c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban
van, mielőtt az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez
súlyos baleset előidézője lehet.
d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot)
eltávolította-e a készülékből.
e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
2) Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának
illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz.
Soha ne változtasson a csatlakozódugón.
Soha ne használjon semmilyen
adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő
dugaszoló aljzat használatával jelentősen
csökkenthető az elektromos áramütés
kockázata.
b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt.
Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető
8
ne veszítse el munkavégzés közben.
Így jobban irányíthatja a készüléket, még
váratlan helyzetekben is.
f. Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Szabadban viseljen gumikesztyűt és
csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Tartsa távol hosszú haját,
ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe. Hosszú haj esetében használjon
sapkát, hogy ne zavarja a munkában.
g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatla koztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználó esetén.
e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a készülék megfelelően
működik, és a kategóriájával egyenértékű
teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet,
ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült
vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek
végezhetik. Soha ne kísérelje meg
a javítást Önállóan, a sérült részeket és
védőberendezéseket előírás szerint kell
javíttatni vagy cseréltetni.
f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán
a jobb és biztonságosabb munkavégzés
érdekében. Kövesse a karbantartásra és
tartozékcserére vonatkozó előírásokat.
Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat
szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.
g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon
satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét
keze szabadon marad a gép irányítására.
4) Az elektromos kéziszerszám használata
és ápolása
a. Mindig a megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kéziszerszámot. A készülék
rendeltetésszerű használatáról korábban
már említést tettünk. Ne erőltesse túl
a kisebb teljesítményű készülékeket,
vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt
igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében
csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő
berendezést használjon, melyet a kezelési
utasítás ajánl.
b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon
veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig
áramtalanítsa a készüléket, ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a gép
bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet
cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen. Az elektromos kéziszerszámok
5) Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Javítást csak
szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset
előidézője lehet.
9
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok
használatából adódnak.
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibá-sodik és a
DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szer-vizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem
tudta rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) e-setén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biz-tosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a
garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a ga-ranciakártyán fel
kell tüntetnie a vá-sárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a
jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármi-lyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótál-lási
jegy érvénytelenségét vonja ma-ga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiál-lítása vagy a
fogyasztó részére tör-ténő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a
garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelen-tésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meg-hosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon
keresztül kiváló ja-vítószolgáltatást, zökkenőmentes
al-katrészellátást, és széles tartozék-palettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasz-nálódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
zst36374 - 17-04-2007
10
Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
DEWALT
IMPORTŐR
Magyarországi Ker.Képviselet
ERFAKER KFT:
1016 Budapest
H-1158 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax.: 403-2260
Galeotti u.5.
Tel.: 214-0561
Késmárk u.9.
Tel/Fax.: 417-6801
404-0014
Fax.: 214-6935
Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
Tel.: 79/323-759
4024, Nyugati út 5-7.
2510, Heine u. 8.
Tel.: 52/442-198
Tel.: 33/431-679
7400, Fő u. 30.
Tel.: 82/318-574
Weld-impex Kft.
Németh József
5300, Madarasi út 24.
6000, Jókai u. 25.
Tel.: 59/311-886
Tel.: 76/324-053
Elektro-Mercator
6100, Kossuth u. 16.
Tel.: 76/462-058
Új-Technika Kft.
Tóth kisgépszerviz
8800, Teleki út 20.
4040, Vasgyár u. 2/f.
Tel.: 93/310-498
Tel.: 42/504-082
Debrecen
Dorog
Spirál 96 Kft.
Tolnai Szerszám Kft.
Kaposvár
Kaposvári kisgépjavító
Karcag
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Nagykanizsa
Nyiregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Elektrió Kft.
Profil Motor Bt.
Edison üzlet –szerviz
Kisgépcenter Bt.
7623, Szabadság u. 28.
9400, Baross út 12.
6722, Török u. 1/a.
8000, Széna tér 3.
Tel.: 72/336-685
Tel.: 99/511-626
Tel.: 62/426-833
Tel.: 22/340-026
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
M-Edison üzlet-szerviz
Rotor Kft.
Ács Imre
5000,Szapári u.9.
9700, Vasút u. 29.
2251, Pesti út 46.
Tel.: 56/422-298
Tel.: 94/317-579
Tel.: 29/446-615
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
11
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Importáló neve, címe:
ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
SCHLAGSCHRAUBENSCHL. 1
©
DW294 - - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising