D27900 | DeWalt D27900 VACUUM EXTRACTOR instruction manual

502333-76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D27900
2
“Click”
2x (Optional)
(Optional)
3
A
25
45
G
B
C
H
1.
2.
D
I
E
J
4
31
26,9
21,5
35
32
26
F
PORSZÍVÓ
D27900
Gratulálunk!
Vigyázat
Lehetséges veszélyhelyzet, amely
könnyű testi sérüléshez dologi vagy
kárhoz vezethet.
Köszönjük, hogy DEWALT készüléket választott.
Sokéves tapasztalat, gondos termékfejlesztés
és innováció teszi a DEWALT márkát az elektromos készülékek professzionális felhasználóinak
megbízható partnerévé.
Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetés
A készülék nem alkalmas egészséget
veszélyeztető por felszívására.
A készülék első használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, ez
alapján járjon el, és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő
tulajdonos számára.
–
–
–
–
–
Az üzembe helyezés előtt mindenképpen
olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági
utasításokat!
A kezelési és biztonságtechnikai utasítások
be nem tartása esetén a készülék megrongálódhat, és veszélybe kerülhet a kezelője,
illetve más személyek.
Szállítás közben bekövetkezett sérülésekről
azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
A porszívó padló- és falfelületek nedves és
száraz tisztítására szolgál.
Ez a készülék iparszerű használatra alkalmas, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, üzemekben, boltokban, irodákban
és kölcsönző üzletekben.
A készülék részei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Környezetvédelem
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne azokat ne háztartási hulladékként kezelje, hanem
juttassa el egy hulladékhasznosító
telepre.
Az elhasznált készülékek értékes
újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító
telepre kell eljuttatni. Akkumulátorok, olaj és hasonló anyagok nem
kerülhetnek ki a környezetbe. Ezért
kérjük, hogy elhasznált készülékét
megfelelő begyűjtő rendszer igénybe
vételével semmisítse meg.
Adattábla
Hálózati kábel
Szívócsövek tartója
Réstisztító szívófej tartója
Szívótömlő
Szívófej zárja
Csatlakozó aljzat
Kormánygörgő
Hulladéktartály
Szívócső csatlakozás
Padlótisztító szívófej
Szívócső
Főkapcsoló
Szívófej
Fogantyú
Kábeltartó
Könyökcső
Patron szűrő
Rögzítő anya
Úszó
Üzembe helyezés
Szimbólumok a kezelési
útmutatóban
Száraz porszívózás
Veszély
Közvetlen veszélyhelyzet, amely súlyos
testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
Figyelmeztetés
Lehetséges veszélyhelyzet, amely
súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz
vezethet.
Vigyázat
Száraz porszívózáshoz mindig fel kell
helyezni a patronszűrőt.
–
5
Finom por szívásához kiegészítésként
papírzacskót lehet használni.
A papírszűrő behelyezése
Ábra A
Ábra B
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Helyezze fel a papír szűrőzacskót.
 Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.
Megjegyzés: Az elektromos szerszám be- és
kikapcsolásával a porszívó automatikusan beés kikapcsol.
Megjegyzés: A porszívó automatikusan beindul 0,5 másodpercen belül, és az elektromos
szerszám kikapcsolása után még 15 másodpercig jár.
Megjegyzés: Az elektromos szerszámok teljesítményfelvételét lásd a műszaki adatoknál.
Ábra F
 Igazítsa a lépcsős csatlakozó adaptert az
elektromos szerszám csatlakozójához.
Ábra G
 Vegye le a könyökcsövet a szívócsőről.
 Szerelje fel a lépcsős csatlakozó adaptert
a szívócsőre.
Ábra H
 Csatlakoztassa a lépcsős csatlakozó adaptert az elektromos szerszámhoz.
Nedves porszívózás
Gumiél felhelyezése
Ábra C
 Vegye le a kefecsíkokat.
 Tegye fel a gumiajkakat.
Megjegyzés: A gumiélek strukturált oldalának
kell kifelé néznie.
Papírszűrő eltávolítása
– Nedves szennyeződés felszívása előtt
mindig le kell venni a papír szűrőtasakot.
További szűrő behelyezése
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Fordítsa el a szívófejet 180°-kal, és tegye
félre.
 Csavarja ki a rögzítő anyát.
 Vegye le a patronszűrőt.
Ábra D
 Csavarja be a rögzítő anyát, és húzza meg.
 Helyezze be a további szűrőt.
 Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.
A hulladéktartály kiürítése
–
–
A szívócsatorna úszóval van felszerelve.
Ha a tartályban a szennyvíz eléri a megengedhető legmagasabb szintet, a szívóáram
megszakad.
 A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja ki.
 Ürítse ki a hulladéktartályt.
A készülék kikapcsolása
 A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja ki.
 Húzza ki a hálózati dugaszt.
Pattintós összekapcsolás
Ábra E
A szívótömlő bilincsrendszerrel van felszerelve.
Valamennyi C-35/C DN-35 tartozék csatlakoztatható.
Minden egyes használat után
 Ürítse ki a hulladéktartályt.
 Tisztítsa ki és törölje át nedves ronggyal
a készülék belsejét és külsejét.
Használat
A készülék tárolása
A készülék bekapcsolása
Ábra I
 A szívócsöveket, szívótömlőt és a hálózati
kábelt az ábrának megfelelően tárolja.
 A készüléket száraz helyiségben állítsa le
és biztosítsa illetéktelen használat ellen.
 Dugaszolja be a hálózati csatlakozót.
 A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja be.
Munkavégzés elektromos
szerszámokkal
Veszély
Sérülés és rongálódás veszélye! A dugalj csak az elektromos szerszámok
porszívóhoz való közvetlen csatlakoztatására szolgál. A dugalj semmilyen
más használata nem megengedett.
Szállítás
Vigyázat
Sérülés és rongálódás veszélye! Szállításnál vegye figyelembe a készülék
súlyát.
Ábra J
 A készüléket az ábrának megfelelő módon
szállítsa.
 Dugaszolja az elektromos szerszám hálózati dugaszát a porszívóba.
 A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja be.
6
Porszívózásnál por áramlik ki
 Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően
kell csúszás és borulás ellen biztosítani.
 Ellenőrizze, helyesen van-e behelyezve
a patronszűrő.
 Cserélje ki a patronszűrőt.
Tárolás
Tartozékok és alkatrészek
Vigyázat
Sérülés és rongálódás veszélye! Tároláshoz vegye figyelembe a készülék
súlyát.
–
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
–
Ápolás és karbantartás
Veszély
Mielőtt bármilyen műveletet végez
a készüléken, húzza ki a hálózati
csatlakozót.
–
Csak a gyártó által ajánlott és jóváhagyott
alkatrészeket és tartozékokat használjon.
Eredeti tartozékok és eredeti alkatrészek
kizárólagos használatával biztosíthatja,
hogy készüléke zavartalanul és biztonságosan üzemeljen.
A kezelési útmutató végénél megtalálja
a gyakran szükségessé váló pótalkatrészek
listáját.
Ha a pótalkatrészekről többet is meg kíván
tudni, keresse fel DEWALT forgalmazóját.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Patronszűrő cseréje
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Fordítsa el a szívófejet 180°-kal és tegye
félre.
 Csavarja ki a rögzítő anyát.
 Vegye le a patronszűrőt.
 Tegyen a helyére új patronszűrőt.
 Csavarja rá a rögzítő anyát és húzza meg.
 Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.
Ezennel kijelentjük, hogy az alábbiakban
ismertetett gép általunk forgalomba hozott
változata mind tervezését mind kivitelezését
tekintve megfelel az EU irányelvekben lefektetett idevonatkozó biztonsági és egészségügyi
követelményeknek.Ezen nyilatkozat érvényét
veszti, ha a gépen előzetes beleegyezésünk
nélkül átalakítást végeznek.
Hibaelhárítás
Veszély
Mielőtt bármilyen műveletet végez
a készüléken, és húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Termék: Nedves és szárazporszívó
Típus:
D27900
Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek.
Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55014–1: 2006
EN 55014–2: 1997 + A1: 2001
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
A szívóturbina nem működik
 Ellenőrizze a kábelt, a dugaszt, a biztosítékot és a dugaljat.
 Kapcsolja be a készüléket.
A szívóturbina működik, de
a készülék nem szív
– Az úszó elzárja a szívócsatornát.
 Ürítse ki a hulladéktartályt.
Gyengül a szívóteljesítmény
 Távolítsa el az elzáródást a szívófejből,
szívócsőből, szívótömlőből vagy a patronszűrőből.
 Cserélje ki a papírszűrőt.
 Cserélje ki a patronszűrőt.
7
Alkalmazott országos szabványok:
01.01.2010
Alulírott személy a társaság igazgatóságának
képviseletében és felhatalmazásával jogosult
eljárni.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-KlingerStraße 11, D-65510 Idstein, Germany
Műszaki adatok
Hálózati feszültség
Frekvencia
Max. teljesítmény
Névleges teljesítmény
Tartály űrtartalma
Folyadék töltési szintje
Légmennyiség (max.)
Nyomáshiány (max.)
Az elektromos szerszámok teljesítmény felvétele
Védelmi osztály
Szívótömlő csatlakozása (C-DN/C-ID)
hosszúság × szélesség × magasság
Súly
Környezeti hőmérséklet (max.)
Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek
Hangnyomás szint LpA
Toleranciafaktor KpA
Kéz-kar vibráció kibocsátási érték
Toleranciafaktor K
Hálózati kábel
D27900
EUR
AUS
H07RN-F 3×1,5 mm2
Alkatrész
Kábelhossz
szám
6 649-321 0 7,5m
6 649-362 0 7,5m
Hálózati kábel
D27900
GB
H05VV-F 3×1,5 mm2
Cikkszám
Kábelhossz
6 649-201 0 7,5m
8
V
Hz
W
W
l
l
l/s
kPa (mbar)
W
W
-mm
mm
kg
°C
D27900
220-240
50/60
1380
1200
27
14
67
20,0 (200)
EUR, GB: 100-1500
AUS 100-1200
I
35
420 × 420 × 525
8,2
+40
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
72
1
<2,5
0,2
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00192817 - 13-11-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
10
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D27900
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising